www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po home.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/po home.sq.po
Date: Mon, 05 Sep 2011 08:19:16 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/09/05 08:19:16

Modified files:
    po       : home.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- home.sq.po 30 Aug 2011 00:35:53 -0000   1.26
+++ home.sq.po 5 Sep 2011 08:19:05 -0000    1.27
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-29 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-11 13:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 11:24+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,22 +19,12 @@
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
-"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -46,56 +36,27 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
-"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
-"system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr ""
-"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
-"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
-"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
-"së përdoruesit."
+msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
 #| "campaigns</a></strong>."
-msgid ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition\";>Sign "
-"our petition to ask This American Life to support free formats!</a></strong>"
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
-"tanishme të FSF-së</a></strong>."
+msgid "<strong><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition\";>Sign our petition to 
ask This American Life to support free formats!</a></strong>"
+msgstr "<strong><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition\";>Nënshkruani 
peticionin tonë që i kërkon This American Life të përkrahë dhe mbulojë 
formatet e lira!</a></strong>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
-"NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni për "
-"modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod 
JavaScript "
-"jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify 
NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni 
për modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod 
JavaScript jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
-"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
"
-"Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
+msgid "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! Claim 
a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid ""
-"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
-"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
-"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr ""
-"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
-"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
-"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -103,16 +64,8 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
-"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
-"software which respects your freedom."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të "
-"zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është "
-"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;software që "
-"respekton lirinë tuaj."
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system which 
is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which 
respects your freedom."
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të 
zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i 
lirë</a>&mdash;software që respekton lirinë tuaj."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -127,52 +80,20 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
-"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
-"programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për të "
-"komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid "Unix-like operating systems are built from a <a 
href=\"/software/\">software collection</a> of applications, libraries, and 
developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk to the 
hardware, known as a kernel."
+msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
të komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
-"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
-"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
-"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
-"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
-msgstr ""
-"GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një kernel 
të "
-"quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a href=\"/distros/free-distros."
-"html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme për instalim</a>, të 
cilat "
-"janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-"
-"i, kerneli i GNU-së</a>, është vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan 
ca "
-"rrugë nga të qenët gati për përdorim të përditëshëm."
+msgid "GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel 
called Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of 
ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software. 
<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively 
developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr "GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një 
kernel të quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme 
për instalim</a>, të cilat janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-i, kerneli i GNU-së</a>, është 
vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan ca rrugë nga të qenët gati për 
përdorim të përditëshëm."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
-"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
-"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe Linux-it</a> "
-"përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i përdorur 
tashmë "
-"nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht thjesht &ldquo;"
-"Linux&rdquo;."
+msgid "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and 
Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by 
millions and sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr "Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe 
Linux-it</a> përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i 
përdorur tashmë nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht 
thjesht &ldquo;Linux&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
-"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
-"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
-"em> and the <em>n</em>."
-msgstr ""
-"Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; <a "
-"href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet <em>g-n-u</em></a>, si "
-"një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe <em>n-së</em>."
+msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> 
and the <em>n</em>."
+msgstr "Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet 
<em>g-n-u</em></a>, si një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe 
<em>n-së</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -184,151 +105,75 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
+msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
-"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
-"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
-"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
-"and dynamic programming environment make it a great language to write "
-"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
-"\">Join the community now!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
-"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
-"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
-"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
-"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
-"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
-"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
-"oriented development environment. We need developers to write and port "
-"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
-"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
-"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
-"për përdoruesit."
+msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
-msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
-"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
-"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
-"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
+msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
-"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr ""
-"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
-"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
-"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
-"it:"
+msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
-"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
-"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
-msgstr ""
-"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
-"tuaj (liria 2)."
+msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
+msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
-"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
-"source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
-"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
-"burim është parakusht për këtë."
+msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
-"campaigns</a></strong>."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
-"tanishme të FSF-së</a></strong>."
+msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
+msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
-"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
-"\">and Europe</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
-"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
-"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
+msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
-"strong> to change its name and mission."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
-"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
+msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
-"Directory</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
-"it të Lirë</a>."
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -336,23 +181,10 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
-"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
-"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
-"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
-"and Oracle Forms."
-msgstr ""
-"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
-"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
-"përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
-"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
-"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
+msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
+msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe 
gjithashtu zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe 
Oracle Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
 #| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
@@ -369,36 +201,8 @@
 #| "<a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for "
 #| "maintainers. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More "
 #| "information</a>."
-msgid ""
-"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
-"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
-"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
-"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
-"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
-"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
-"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
-"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
-"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
-msgstr ""
-"<strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a 
href=\"/server/takeaction."
-"html#unmaint\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong> <a 
href=\"/software/"
-"alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a "
-"href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
-"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
-"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
-"\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
-"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
-"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
-"software/trueprint/\">trueprint</a> presin për mirëmbajtësa, të gjitha. 
<a "
-"href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Më tepër të dhëna</a>."
+msgid "<strong>Can you help take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also 
need <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for 
Python packages</a>."
+msgstr "<strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të 
pamirëmbajtur</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> presin <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">për mirëmbajtësa</a>, të gjitha. 
Kemi gjithashtu nevojë për <a 
href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure për paketa 
Python</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -408,34 +212,16 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
-"Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org";
-"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
-"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
-"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -451,12 +237,8 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><h4>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
-"this page"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> të "
-"kësaj faqeje"
+msgid "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> 
of this page"
+msgstr "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> 
të kësaj faqeje"
 
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
@@ -464,3 +246,4 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Turp "
 #~ "Masaçusetsit për censurimin e Internetit</a>"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]