www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po thegnuproject.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu/po thegnuproject.ca.po
Date: Sat, 03 Sep 2011 15:45:17 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/09/03 15:45:17

Modified files:
    gnu/po     : thegnuproject.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.ca.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: thegnuproject.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.ca.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- thegnuproject.ca.po 14 Jul 2011 08:35:27 -0000   1.10
+++ thegnuproject.ca.po 3 Sep 2011 15:45:10 -0000    1.11
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: thegnuproject.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-30 18:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-03 17:44+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -41,11 +42,10 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "originally published in the book &ldquo;Open Sources&rdquo;"
 msgid ""
 "the original version was published in the book &ldquo;Open Sources&rdquo;"
-msgstr "publicat originalment al llibre \"Open Sources\""
+msgstr "la versió original es va publicar al llibre \"Open Sources\""
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -54,7 +54,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When I started working at the <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
 #| "Technology\">MIT</abbr> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became "
@@ -71,16 +70,15 @@
 "did it more than most."
 msgstr ""
 "Quan vaig començar a treballar al Laboratori d'Intel·ligència Artificial "
-"(LIA) del MIT l'any 1971 vaig entrar a formar part de la comunitat per a "
+"(LIA) del <acronym title=\"Massachusetts Institute of 
Technology\">MIT</acronym> l'any 1971 vaig entrar a formar part de la comunitat 
per a "
 "compartir programari que havia existit durant molts anys. L'ús compartit de "
 "programari no estava únicament limitat per la nostra comunitat particular: "
 "era tan antic com els ordinadors, de la mateixa manera que compartir "
-"receptes és tan antic com la cuina.Però ho fèiem més intensament que la "
+"receptes és tan antic com la cuina. Però ho fèiem més intensament que la "
 "majoria."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The AI Lab used a timesharing operating system called <abbr title="
 #| "\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the Incompatible "
@@ -100,7 +98,8 @@
 msgstr ""
 "El LIA utilitzava un sistema operatiu de compartiment de temps anomenat ITS "
 "(Incompatible Timesharing System) que els hackers (1) del laboratori havien "
-"dissenyat i escrit en assemblador per al Digital PDP-10, ún dels ordinadors "
+"dissenyat i escrit en assemblador per al Digital <acronym title=\"Programmed "
+"Data Processor\">PDP</acronym>-10, ún dels ordinadors "
 "més potents de l'època. Com a membre d'aquesta comunitat, un hacker del 
LIA, "
 "la meva feina era millorar el sistema."
 
@@ -123,7 +122,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security "
 #| "breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We hackers "
@@ -139,10 +137,9 @@
 "hacking.html\">On Hacking</a>."
 msgstr ""
 "(1) L'ús de \"hacker\" com a \"aquell qui trenca barreres de seguretat\" és 
"
-"una confusió per part dela premsa i els medis de comunicació. Nosaltres els 
"
-"hackers refusem aquesta accepció del terme, i continuem emprant el mot per a 
"
-"significar, \"aquell qui està enamorat de la programació i que gaudeix "
-"emprant-la de manera intel·ligent.\" "
+"una confusió per part de la premsa i els medis de comunicació. Nosaltres 
els "
+"hackers refusem aquesta accepció del terme, i continuem emprant el mot per 
designar aquell qui està enamorat de la programació, aquell que gaudeix d'un 
enginy juganer o una combinació de les dues coses. Vegeu el meu article <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-";
+"hacking.html\">Sobre el Hacking</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -151,7 +148,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The situation changed drastically in the early 1980s when Digital "
 #| "discontinued the <abbr>PDP</abbr>-10 series. Its architecture, elegant "
@@ -173,7 +169,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The AI lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
 #| "1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the "
@@ -228,7 +223,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The idea that the proprietary-software social system&mdash;the system "
 #| "that says you are not allowed to share or change software&mdash;is "
@@ -250,7 +244,7 @@
 "publishers have worked long and hard to convince people that there is only "
 "one way to look at the issue."
 msgstr ""
-"La idea que el sistema social implantat pel programari propietari ( el "
+"La idea que el sistema social implantat pel programari propietari (el "
 "sistema que prohibeix compartir o modificar el programari) és antisocial, no 
"
 "ètica i simplement dolenta, pot sorprendre a alguns lectors. Però què més 
"
 "podríem dir sobre un sistema basat en dividir al públic i deixar sense ajut 
"
@@ -262,7 +256,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their &ldquo;"
 #| "rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
@@ -278,9 +271,7 @@
 "assumptions they take for granted, which the public is asked to accept "
 "without examination. Let's therefore examine them."
 msgstr ""
-"Quan els productors de programari parlen de \"fer valdre\" els seus \"drets"
-"\" o \"aturar la pirateria\", el que volen realment *dir* és secundari. El "
-"missatge real d'aquestes afirmacions és en els supòsits que ells prenen com 
"
+"Quan els productors de programari parlen de \"fer valdre\" els seus \"drets\" 
o \"aturar la <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy\">pirateria</a>\", el que 
volen realment dir és secundari. El missatge real d'aquestes afirmacions és 
en els supòsits que ells prenen com "
 "a donats i que el públic ha d'acceptar sense cap mena de discussió. Anem "
 "doncs a examinar-los."
 
@@ -332,7 +323,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If we decline to accept these assumptions, and judge these issues based "
 #| "on ordinary common-sense morality while placing the users first, we "
@@ -409,7 +399,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "I had already experienced being on the receiving end of a nondisclosure "
 #| "agreement, when someone refused to give me and the <abbr>MIT</abbr> AI "
@@ -478,7 +467,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "As an operating system developer, I had the right skills for this job. "
 #| "So even though I could not take success for granted, I realized that I "
@@ -504,7 +492,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run "
 #| "other programs. In the 1970s, every operating system worthy of the name "
@@ -533,19 +520,18 @@
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "If I am not for myself, who will be for me?"
-msgstr ""
+msgstr "Si no existeixo per mi mateix, qui existirà per mi?"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "If I am only for myself, what am I?"
-msgstr ""
+msgstr "Si només existeixo per mi mateix, què sóc?"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "If not now, when?"
-msgstr ""
+msgstr "Si no ara, quan?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "The decision to start the GNU project was based on a similar spirit."
 msgid "The decision to start the GNU Project was based on a similar spirit."
 msgstr ""
@@ -567,7 +553,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The term &ldquo;free software&rdquo; is sometimes misunderstood&mdash;it "
 #| "has nothing to do with price. It is about freedom. Here, therefore, is "
@@ -580,20 +565,18 @@
 msgstr ""
 "El terme \"programari lliure\" és sovint entès malament: no té res a veure 
"
 "amb el preu. Té a veure amb la llibertat. La definició de programari lliure 
"
-"és, per tant, aquesta: un programa és programari lliure, per a vosaltres, "
-"usuaris particulars, si:"
+"és, per tant, aquesta:"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "A program is free software, for you, a particular user, if:"
-msgstr ""
+msgstr "Un programa és programari lliure per a vosaltres, ususaris 
particulars, si:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "You have the freedom to run the program, for any purpose."
 msgid "You have the freedom to run the program as you wish, for any purpose."
-msgstr "Teniu el dret a executar el programa, sigui el motiu que sigui."
+msgstr "Teniu el dret a executar el programa com vulgueu, per qualsevol 
propòsit."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -645,7 +628,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long looked "
 #| "for alternatives, but no one has found a suitable alternative. The "
@@ -712,7 +694,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In January 1984 I quit my job at <abbr>MIT</abbr> and began writing GNU "
 #| "software. Leaving <abbr>MIT</abbr> was necessary so that <abbr>MIT</"
@@ -744,7 +725,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "However, Professor Winston, then the head of the <abbr>MIT</abbr> AI Lab, "
 #| "kindly invited me to keep using the lab's facilities."
@@ -763,7 +743,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Shortly before beginning the GNU project, I heard about the Free "
 #| "University Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for &ldquo;"
@@ -779,14 +758,13 @@
 msgstr ""
 "Una mica abans dels inicis del projecte GNU havia tingut notícies del Free "
 "University Compiler Kit, també conegut com a VUCK. (El terme holandès "
-"referit a \"lliure\" s'escriu amb una V). Era un compilador dissenyat per a "
+"referit a \"lliure\" s'escriu amb una <em>v</em>). Era un compilador 
dissenyat per a "
 "utilitzar diversos llenguatges, entre ells C i Pascal, i per suportar "
 "múltiples màquines. Vaig escriure al seu autor demanant-li si la GNU podia "
 "fer-lo servir."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "He responded derisively, stating that the university was free but the "
 #| "compiler was not. I therefore decided that my first program for the GNU "
@@ -802,7 +780,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Hoping to avoid the need to write the whole compiler myself, I obtained "
 #| "the source code for the Pastel compiler, which was a multi-platform "
@@ -894,7 +871,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will "
 #| "make a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the "
@@ -954,7 +930,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The paradigmatic example of this problem is the X Window System. "
 #| "Developed at <abbr>MIT</abbr>, and released as free software with a "
@@ -979,7 +954,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The developers of the X Window System did not consider this a "
 #| "problem&mdash;they expected and intended this to happen. Their goal was "
@@ -999,7 +973,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This led to a paradoxical situation where two different ways of counting "
 #| "the amount of freedom gave different answers to the question, &ldquo;Is "
@@ -1046,7 +1019,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite of "
 #| "its usual purpose: instead of a means of privatizing software, it becomes "
@@ -1114,7 +1086,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "A related issue concerns combining a free program with non-free code. "
 #| "Such a combination would inevitably be non-free; whichever freedoms are "
@@ -1186,7 +1157,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in "
 #| "the GNU project, and we decided that it was time to seek funding once "
@@ -1207,14 +1177,14 @@
 msgstr ""
 "Com l'interès en utilitzar l'Emacs estava creixent, més gent s'estava "
 "involucrant en el projecte GNU, i vam decidir que era hora de cercar fons. "
-"Per tant, el 1985 vam crear la Free Software Foundation (FSF), una entitat "
-"no lucrativa dedicada al programari lliure. La FSF va assumir el negoci de "
+"Per tant, el 1985 vam crear la <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software "
+"Foundation</a> (FSF), una entitat "
+"no lucrativa dedicada al programari lliure. La <acronym title=\"Free Software 
Foundation\">FSF</acronym> va assumir el negoci de "
 "distribució de les cintes amb l'Emacs (més tard s'hi va afegir altre "
 "programari lliure (bé GNU o no GNU) ) i la venda de manuals lliures. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The <abbr>FSF</abbr> accepts donations, but most of its income has always "
 #| "come from sales&mdash;of copies of free software, and of other related "
@@ -1231,17 +1201,10 @@
 "the FSF still <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> sells manuals and other "
 "gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You can "
 "join the FSF at <a href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
-msgstr ""
-"La FSF accepta donatius, però la majoria dels seus ingressos han provingut "
-"sempre de les vendes (de còpies de programari lliure i d'altres serveis "
-"relacionats). Actualment ven CD-ROMs amb codi font, CD-ROM amb fitxers "
-"binaris, manuals acuradament impresos (tots amb el dret a modificar-los i "
-"redistribuir-los) i Distribucions de luxe (on incloem la totalitat del "
-"programari)"
+msgstr "La majoria dels ingressos de la FSF han provingut sempre de les vendes 
de còpies de programari lliure i d'altres serveis relacionats (CD-ROMs amb el 
codi font, CD-ROMs amb els binaris, manuals acuradament impresos, tot amb la 
llibertat de distribuir i modificar) i distribucions de luxe (distribucions que 
construïm amb una col·lecció completa de programari segons la plataforma 
escollida pel client). Encara avui la FSFl <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> 
ven manuals i altres complements</a>, peró obté la major part dels seus fons 
de les donacions dels membres. Podeu unir-vos a la FSF a <a 
href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free Software Foundation employees have written and maintained a number "
 #| "of GNU software packages. Two notable ones are the C library and the "
@@ -1265,12 +1228,11 @@
 "biblioteca C GNU és el medi amb que qualsevol programa treballant amb GNU/"
 "Linux utilitza per a comunicar-se amb Linux. Fou desenvolupada per un membre "
 "del nucli de la FSF, Roland McGrath. La shell utilitzada en la majoria dels "
-"sistemes GNU/Linux és la BASH, la Bourne Again Shell(1), desenvolupada per "
+"sistemes GNU/Linux és la <acronym title=\"Bourne Again 
Shell\">BASH</acronym>, la Bourne Again Shell(1), desenvolupada per "
 "Brian Fox, treballador de la FSF."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We funded development of these programs because the GNU project was not "
 #| "just about tools or a development environment. Our goal was a complete "
@@ -1312,7 +1274,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Selling copies of Emacs demonstrates one kind of free software business. "
 #| "When the <abbr>FSF</abbr> took over that business, I needed another way "
@@ -1354,7 +1315,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves "
 #| "with the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on "
@@ -1390,7 +1350,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The principal goal of GNU was to be free software. Even if GNU had no "
 #| "technical advantage over Unix, it would have a social advantage, allowing "
@@ -1454,7 +1413,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "As the GNU project's reputation grew, people began offering to donate "
 #| "machines running Unix to the project. These were very useful, because "
@@ -1477,7 +1435,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Unix was (and is) proprietary software, and the GNU project's philosophy "
 #| "said that we should not use proprietary software. But, applying the same "
@@ -1521,7 +1478,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "As the GNU project proceeded, and increasing numbers of system components "
 #| "were found or developed, eventually it became useful to make a list of "
@@ -1549,7 +1505,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Today, hardly any Unix components are left in the GNU task list&mdash;"
 #| "those jobs have been done, aside from a few inessential ones. But the "
@@ -1593,6 +1548,7 @@
 "track of it all. Instead, we have a list of High Priority Projects, a much "
 "shorter list of projects we really want to encourage people to write."
 msgstr ""
+"(1) Això es va escriure el 1998. Al 2009 ja no mantenim una llarga llista 
de tasques. La comunitat desenvolupa programari lliure tan ràpidament que no 
podem fer-ne un seguiment total. En lloc d'això, tenim una llista de Projectes 
d'Alta Prioritat, molt més curta, amb els projectes que realment volem que la 
gent faci realitat."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1640,7 +1596,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes "
 #| "GNU/Linux), the GNU C library is the only C library. So the distribution "
@@ -1665,11 +1620,10 @@
 "programa propietari per al sistema GNU. No hi ha cap raó ètica per permetre 
"
 "aplicacions propietàries al sistema GNU, però estratègicament sembla que 
no "
 "permetre-ho no faria res més que desincentivar l'ús del sistema GNU en "
-"comptes d'incentivar el desenvolupament d'aplicacions lliures."
+"comptes d'incentivar el desenvolupament d'aplicacions lliures. Aquesta és la 
raó perquè l'ús de la GPL per a Biblioteques sigui una bona estratègia per 
a la Biblioteca C. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "That is why using the Library GPL is a good strategy for the C library. "
 #| "For other libraries, the strategic decision needs to be considered on a "
@@ -1685,8 +1639,7 @@
 "free programs only, is a way of helping other free software developers, "
 "giving them an advantage against proprietary software."
 msgstr ""
-"Aquesta és la raó perquè l'ús de la GPL per a Biblioteques sigui una bona 
"
-"estratègia per a la Biblioteca C. Per altres biblioteques, la decisió "
+"Per altres biblioteques, la decisió "
 "estratègica ha de ser considerada sota la base d'analitzar cas per cas. Quan 
"
 "una biblioteca fa una tasca especial que pot ajudar a escriure certs tipus "
 "de programes fa que llençar-la sota la GPL, limitant-la només al programari 
"
@@ -1695,7 +1648,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-"
 #| "line editing for <acronym>BASH</acronym>. Readline is released under the "
@@ -1716,7 +1668,7 @@
 "sota la llicència GPL GNU, no la GPL per a Biblioteques. Això probablement "
 "reduirà la difusió de Readline, però no significa cap pèrdua per a "
 "nosaltres. Mentrestant, com a mínim una aplicació útil ha estat concebuda "
-"específicament programari lliure i pot fer servir Readline,i això és un "
+"específicament programari lliure i pot fer servir Readline, i això és un "
 "guany real per a la comunitat."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -1739,7 +1691,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, to "
 #| "avoid giving the idea that all libraries ought to use it. <a href=\"/"
@@ -1751,8 +1702,8 @@
 "next library</a> for more information."
 msgstr ""
 "(1) Aquesta llicència s'anomena ara Llicència Pública General Reduïda de "
-"GNU, per no donar la idea que totes les biblioteques hagin d'utilitzar-la. "
-"<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"></a>."
+"GNU, per no donar la idea que totes les biblioteques hagin d'utilitzar-la. 
Vegeu <a href=\"/"
+"philosophy/why-not-lgpl.ca.html\">Per què no hauríeu d'utilitzar la 
Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca</a> 
per a més informació."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1777,7 +1728,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For example, we developed the GNU C library because a Unix-like system "
 #| "needs a C library, the Bourne-Again Shell (<acronym>bash</acronym>) "
@@ -1798,7 +1748,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
 #| "freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which "
@@ -1823,8 +1772,9 @@
 "Alguns programes GNU van ser desenvolupats per solucionar algunes amenaces a "
 "la nostra llibertat que es van presentar. Així vam desenvolupar gzip per a "
 "substituir el programa Compress, que havia estat perdut per a la comunitat a "
-"causa de les patents LZW. Vam trobar gent que desenvolupés LessTif i més "
-"recentment GNOME i Harmony, per solucionar els problemes causats per certes "
+"causa de les patents <acronym title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym>. Vam 
trobar gent que desenvolupés LessTif i més "
+"recentment <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment"
+"\">GNOME</acronym> i Harmony, per solucionar els problemes causats per certes 
"
 "biblioteques de caràcter propietari (vegeu més avall). Estem desenvolupant "
 "del GNU Privacy Guard (GNUPG) per a substituir un programa popular de "
 "xifratge no lliure de manera que els usuaris no hagin de triar entre "
@@ -1849,7 +1799,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "At the beginning of the GNU project, I imagined that we would develop the "
 #| "whole GNU system, then release it as a whole. That is not how it "
@@ -1864,7 +1813,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since each component of the GNU system was implemented on a Unix system, "
 #| "each component could run on Unix systems, long before a complete GNU "
@@ -1886,7 +1834,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The process made these programs much more powerful, and attracted both "
 #| "funds and contributors to the GNU project. But it probably also delayed "
@@ -1916,7 +1863,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "By 1990, the GNU system was almost complete; the only major missing "
 #| "component was the kernel. We had decided to implement our kernel as a "
@@ -1948,7 +1894,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "One reason for choosing this design was to avoid what seemed to be the "
 #| "hardest part of the job: debugging a kernel program without a source-"
@@ -1983,7 +1928,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The GNU kernel was not originally supposed to be called the HURD. Its "
 #| "original name was Alix&mdash;named after the woman who was my sweetheart "
@@ -2010,7 +1954,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "It did not stay that way. Michael Bushnell (now Thomas), the main "
 #| "developer of the kernel, preferred the name HURD, and redefined Alix to "
@@ -2029,7 +1972,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Ultimately, Alix and I broke up, and she changed her name; independently, "
 #| "the HURD design was changed so that the C library would send messages "
@@ -2047,7 +1989,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "But before these things happened, a friend of hers came across the name "
 #| "Alix in the HURD source code, and mentioned the name to her. So the name "
@@ -2071,11 +2012,10 @@
 "The GNU Hurd is not suitable for production use, and we don't know if it "
 "ever will be. The capability-based design has problems that result directly "
 "from the flexibility of the design, and it is not clear solutions exist."
-msgstr ""
+msgstr "El nucli GNU Hurd no està preparat per a un ús quotidià, i no sabem 
si algun dia ho estarà. El seu disseny basat en la capacitat té problemes que 
provenen directament de la flexibilitat del disseny, i no hi ha solucions 
clares."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The GNU Hurd is not ready for production use. Fortunately, another "
 #| "kernel is available. In 1991, Linus Torvalds developed a Unix-compatible "
@@ -2091,8 +2031,7 @@
 "itself, of course.) It is due to Linux that we can actually run a version "
 "of the GNU system today."
 msgstr ""
-"El GNU Hurd no està encara llest per a la seva distribució. Afortunadament, 
"
-"un altre nucli ja és disponible. L'any 1991, Linus Torvalds desenvolupà un "
+"Afortunadament, un altre nucli ja és disponible. L'any 1991, Linus Torvalds 
desenvolupà un "
 "nucli compatible amb Unix i l'anomenà Linux. El 1992, la combinació de 
Linux "
 "amb el sistema no-del-tot-complet GNU resultà en un sistema operatiu complet 
"
 "i lliure. Combinar-los fou ja una feina substancial. És gràcies a Linux que 
"
@@ -2169,7 +2108,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Reverse engineering is a big job; will we have programmers with "
 #| "sufficient determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a "
@@ -2205,14 +2143,12 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "Non-free libraries"
 msgid "Nonfree libraries"
 msgstr "Biblioteques no lliures"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "A non-free library that runs on free operating systems acts as a trap for "
 #| "free software developers. The library's attractive features are the "
@@ -2242,7 +2178,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The first instance of this problem was the Motif toolkit, back in the "
 #| "80s. Although there were as yet no free operating systems, it was clear "
@@ -2274,7 +2209,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Between 1996 and 1998, another non-free <abbr title=\"Graphical User "
 #| "Interface\">GUI</abbr> toolkit library, called Qt, was used in a "
@@ -2286,13 +2220,10 @@
 "substantial collection of free software, the desktop <acronym title=\"K "
 "Desktop Environment\">KDE</acronym>."
 msgstr ""
-"Entre el 1996 i el 1998, una altra biblioteca capsa d'eines de la GUI no "
-"lliure, anomenada Qt, fou utilitzada en un conjunt substancial de programari "
-"lliure: l'escriptori KDE."
+"Entre el 1996 i el 1998, una altra biblioteca capsa d'eines de la <acronym 
title=\"Graphical User Interface\">GUI</acronym> no lliure, anomenada Qt, fou 
utilitzada en un conjunt substancial de programari lliure: l'escriptori 
<acronym title=\"K Desktop Environment\">KDE</acronym>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free GNU/Linux systems were unable to use <acronym>KDE</acronym>, because "
 #| "we could not use the library. However, some commercial distributors of "
@@ -2322,7 +2253,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The free software community responded to the problem in two ways: "
 #| "<acronym>GNOME</acronym> and Harmony."
@@ -2335,7 +2265,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<acronym>GNOME</acronym>, the GNU Network Object Model Environment, is "
 #| "GNU's desktop project. Started in 1997 by Miguel de Icaza, and developed "
@@ -2363,7 +2292,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Harmony is a compatible replacement library, designed to make it possible "
 #| "to run <acronym>KDE</acronym> software without using Qt."
@@ -2376,7 +2304,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In November 1998, the developers of Qt announced a change of license "
 #| "which, when carried out, should make Qt free software. There is no way "
@@ -2410,7 +2337,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "How will we respond to the next tempting non-free library? Will the whole "
 #| "community understand the need to stay out of the trap? Or will many of us "
@@ -2435,7 +2361,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The worst threat we face comes from software patents, which can put "
 #| "algorithms and features off limits to free software for up to twenty "
@@ -2459,8 +2384,8 @@
 "fora de l'abast del programari lliure durant vint anys algorismes i "
 "funcionalitats. Les patents de l'algorisme de compressió LZW es van "
 "sol·licitar l'any 1983: per tant no podem distribuir programari lliure per a 
"
-"produir fitxers GIF comprimits. L'any 1998, un programa lliure per a produir "
-"fitxers de sons comprimits en format MP3 va haver de ser eliminat de la "
+"produir fitxers <acronym title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym> 
comprimits. [Aquestes patents van expirar l'any 2009.] L'any 1998, un programa 
lliure per a produir fitxers de sons comprimits en format <acronym 
title=\"MPEG-1 Audio "
+"Layer 3\">MP3</acronym> va haver de ser eliminat de la "
 "distribució per l'amenaça d'un procés judicial."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -2480,7 +2405,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Those of us who value free software for freedom's sake will stay with "
 #| "free software anyway. We will manage to get work done without the "
@@ -2506,9 +2430,7 @@
 "perquè esperen sigui superior en qüestions tècniques trobaran un "
 "inconvenient quan una patent no els permeti fer servir una característica. "
 "Per tant, tot i que és útil parlar de l'efectivitat pràctica del model de "
-"desenvolupament a l'estil de les catedrals (1), i de la fiabilitat i "
-"potència d'alguns programes lliures, no ens podem aturar aquí. Hem de 
parlar "
-"de drets i llibertats."
+"desenvolupament \"basar\" i de la fiabilitat i potència d'alguns programes 
lliures, no ens podem aturar aquí. Hem de parlar de drets i llibertats."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -2533,7 +2455,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not "
 #| "price. The criterion for a free manual is pretty much the same as for "
@@ -2571,7 +2492,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
 #| "documentation for free software. When people exercise their right to "
@@ -2594,13 +2514,12 @@
 "legítim dret a modificar el programari, i li afegeix noves funcionalitats o "
 "en canvia les existents, hauria de ser conscient de que hauria de canviar el "
 "manual també, per tal de donar documentació acurada i utilitzable sobre la "
-"versió modificada. Un manual que no permeti als programadors de ser curosos "
+"versió modificada. Un manual no lliure que no permeti als programadors de 
ser curosos "
 "i els impedeixi acabar la seva tasca no és bo pels interessos de la "
 "comunitat."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some kinds of limits on how modifications are done pose no problem. For "
 #| "example, requirements to preserve the original author's copyright notice, "
@@ -2740,7 +2659,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some who favored this term aimed to avoid the confusion of &ldquo;"
 #| "free&rdquo; with &ldquo;gratis&rdquo;&mdash;a valid goal. Others, "
@@ -2820,7 +2738,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Yoda's philosophy (&ldquo;There is no &lsquo;try&rsquo;&rdquo;) sounds "
 #| "neat, but it doesn't work for me. I have done most of my work while "
@@ -2882,7 +2799,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -2896,13 +2812,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -2913,9 +2826,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -2937,21 +2848,22 @@
 "Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard "
 "Stallman"
 msgstr ""
+"Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard "
+"Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 29 d'abril "
-"de 2008."
+"Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 3 de 
setembre de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]