www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.ca.po
Date: Sat, 03 Sep 2011 11:02:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/09/03 11:02:26

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: gnu-linux-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- gnu-linux-faq.ca.po 4 Aug 2011 08:41:48 -0000    1.17
+++ gnu-linux-faq.ca.po 3 Sep 2011 10:58:57 -0000    1.18
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-04 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-18 19:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-03 12:56+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -271,7 +271,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
 #| "contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to "
@@ -283,7 +282,7 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Moltes empreses han "
 "contribuït al desenvolupament del sistema tal i com el coneixem; no "
-"significa això que deuríem anomenar-lo GNU/Redhat/Novell/Linux?</a>"
+"significa això que deuríem anomenar-lo GNU/Red Hat/Novell/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -420,7 +419,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
 #| "without GNU?</a>"
@@ -428,12 +426,10 @@
 "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
 "a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">No seria possible tenir sistemes "
-"Linux sense el GNU?</a>"
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Linux no pot utilitzar-se sense 
GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
 #| "without GNU?</a>"
@@ -441,8 +437,7 @@
 "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
 "complete Linux systems without GNU?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">No seria possible tenir sistemes "
-"Linux sense el GNU?</a>"
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Hi ha sistemes 
Linux complets sense GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -623,6 +618,8 @@
 "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Per què l'anomeneu GNU/Linux i no Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -668,6 +665,8 @@
 "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Per què és important el nom? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -699,7 +698,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "How did it come about that most people call the system &ldquo;"
 #| "Linux&rdquo;?"
@@ -708,7 +706,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Com s'ha arribat a què la majoria de la gent anomeni “Linux” al sistema?"
+"Com s'ha arribat a què la majoria de la gent anomeni “Linux” al 
sistema?<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -767,14 +766,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;"
 #| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-msgstr "Deuríem dir sempre “GNU/Linux” en lloc de “Linux”?"
+msgstr "Hauríem de dir sempre “GNU/Linux” en lloc de “Linux”?<span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -805,13 +803,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
 "span>"
-msgstr "Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU?"
+msgstr "Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -858,7 +857,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
 #| "this request?"
@@ -868,7 +866,8 @@
 "\">#divide</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No seria millor per a la comunitat si no dividireu la gent amb aquesta "
-"petició?"
+"petició? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -959,7 +958,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to "
 #| "call the system by any name that individual chooses?"
@@ -969,7 +967,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No dóna suport el Projecte GNU a la llibertat d'expressió individual per "
-"anomenar al sistema com cadascú trii?"
+"anomenar al sistema com cadascú trii? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -988,7 +987,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
 #| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
@@ -998,7 +996,7 @@
 "\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Atès que tothom sap el paper del GNU en el desenvolupament del sistema, no "
-"es sobreentén el mot “GNU/Linux” complet?"
+"se sobreentén “GNU/\" sense dir-ho?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1047,7 +1045,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name "
 #| "I use?"
@@ -1057,7 +1054,8 @@
 "\">#everyoneknows2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Atès que conec el paper del sistema GNU, quina importància té el nom que "
-"utilitzi?"
+"utilitzi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2"
+"\">#everyoneknows2</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1075,7 +1073,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
 #| "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
@@ -1084,8 +1081,9 @@
 "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
 msgstr ""
-"No és més curt anomenar “Linux” al “GNU/Linux” igual que acurtem 
“Windows” "
-"per referir-nos al “Microsoft Windows”?"
+"No és més curt anomenar “Linux” al “GNU/Linux”, igual que escurcem 
“Windows” "
+"per referir-nos al “Microsoft Windows”? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1122,7 +1120,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
 msgid ""
@@ -1130,7 +1127,7 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No és el GNU una col·lecció de ferramentes de programació que fou inclosa 
en "
-"el Linux?"
+"el Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1180,12 +1177,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
 msgid ""
 "What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-msgstr "Quina és la diferència entre un sistema operatiu i un nucli?"
+msgstr "Quina és la diferència entre un sistema operatiu i un nucli? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1266,7 +1263,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a "
 #| "house be almost complete when it doesn't have a foundation?"
@@ -1276,7 +1272,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 msgstr ""
 "El nucli d'un sistema és com els fonaments d'una casa. Com es pot considerar 
"
-"gairebé enllestida una casa si no té fonaments?"
+"gairebé enllestida una casa si no té fonaments? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1324,6 +1321,8 @@
 "Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
 msgstr ""
+"No és el nucli el cervell del sistema? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1336,14 +1335,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
 msgid ""
 "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Escriure el nucli no és la major part de la feina al fer un sistema 
operatiu?"
+"Escriure el nucli no és la major part de la feina al fer un sistema 
operatiu? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1352,7 +1352,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal "
 #| "to name an operating system after a kernel?"
@@ -1362,7 +1361,7 @@
 "(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Estem anomenant al sistema operatiu en conjunt com al nucli, Linux. No és "
-"normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli?"
+"normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1397,7 +1396,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How "
 #| "about recommending a shorter name?"
@@ -1407,7 +1405,8 @@
 "\"#long\">#long</a>)</span>"
 msgstr ""
 "El problema de “GNU/Linux” és que és massa llarg. Quin nom més curt "
-"recomaneu?"
+"recomaneu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#long\">#long</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1431,7 +1430,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts "
 #| "to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
@@ -1441,7 +1439,8 @@
 "\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Atès que Linux és una contribució secundària, seria faltar a la veritat "
-"anomenar al sistema simplement “GNU”?"
+"anomenar al sistema simplement “GNU”? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1498,7 +1497,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
 #| "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is "
@@ -1513,7 +1511,7 @@
 msgstr ""
 "Hauria que pagar un canon si utilitze “Linux” en el nom d'un producte i "
 "hauria també de pagar-lo si utilitze el nom “GNU/Linux”. És dolent 
utilitzar "
-"“GNU” sense “Linux”, per estalviar el canon?"
+"“GNU” sense “Linux”, per estalviar el canon? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1537,7 +1535,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 #| "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments "
@@ -1553,7 +1550,7 @@
 "Molts altres projectes han contribuït al sistema per fer-lo com és avui en "
 "dia; per exemple el TeX, l'X11, l'Apache, el Perl, i molts altres programes. "
 "Els vostres arguments no impliquen que deuríem reconèixer-los aquests 
també? "
-"(Però això significaria un nom tant llarg que seria absurd.)"
+"(Però això significaria un nom tant llarg que seria absurd.) <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1615,7 +1612,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many other projects contributed to the system as it is today, but they "
 #| "don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
@@ -1626,7 +1622,7 @@
 msgstr ""
 "Molts altres projectes han contribuït al sistema com és avui, però no "
 "insisteixen en anomenar-lo XYZ/Linux. Per què deuríem fer cas a GNU en "
-"especial?"
+"especial? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#others\">#others</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1654,7 +1650,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention "
 #| "it?"
@@ -1663,7 +1658,7 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Avui dia GNU és una petita part del sistema; per què hem de mencionar-la?"
+"Avui dia GNU és una petita part del sistema; per què hem de mencionar-la? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1690,7 +1685,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
 #| "mean we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
@@ -1700,7 +1694,7 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Moltes empreses han contribuït al desenvolupament del sistema tal i com el "
-"coneixem; no significa això que deuríem anomenar-lo 
GNU/Redhat/Novell/Linux?"
+"coneixem; no significa això que deuríem anomenar-lo 
GNU/Redhat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1732,7 +1726,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU "
 #| "Linux&rdquo;?"
@@ -1740,7 +1733,7 @@
 "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
 "span>"
-msgstr "Per què escriviu “GNU/Linux” en lloc de “GNU Linux”?"
+msgstr "Per què escriviu “GNU/Linux” en lloc de “GNU Linux”? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1813,12 +1806,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-msgstr "Per què “GNU/Linux” en lloc de “Linux/GNU”?"
+msgstr "Per què “GNU/Linux” en lloc de “Linux/GNU”? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1844,7 +1837,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
 #| "really Linux?"
@@ -1854,7 +1846,8 @@
 "\">#distronames</a>)</span>"
 msgstr ""
 "La meva distribució es diu “Foobar Linux”; no demostra això que és 
realment "
-"Linux?"
+"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1863,11 +1856,10 @@
 "Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of "
 "their official name, and we hope that if you are involved with a different "
 "distribution, you will encourage it to do the same."
-msgstr ""
+msgstr "Això significa que la gent que fa la distribució \"Foobar Linu\" 
està repetint l'error habitual. Ens complau que distribucions com Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel i Venenux hagin adoptat GNU/Linux com a part del seu 
nom oficial, i esperem que si esteu participant en alguna distribució, els 
animeu a fer el mateix."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong "
 #| "to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
@@ -1877,7 +1869,7 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "El nom oficial de la meva distribució és “Foobar Linux”; No existeix 
cap "
-"problema en anomenar-la d'una altra manera que no siga sols “Linux”?"
+"problema en anomenar-la d'una altra manera que no siga sols “Linux”? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1893,7 +1885,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat "
 #| "and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than "
@@ -1906,7 +1897,8 @@
 msgstr ""
 "No seria més efectiu demanar a les companyies com Mandrake, Red Hat i IBM "
 "anomenar “GNU/Linux” a les seves distribucions en lloc de demanar-ho als "
-"particulars?"
+"particulars? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
+"\">#companies</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1944,7 +1936,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 #| "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal "
@@ -1957,7 +1948,8 @@
 msgstr ""
 "No seria millor reservar el nom “GNU/Linux” per a les distribucions que "
 "disposen de programari lliure únicament? Al cap i a la fi, aquest és 
l'ideal "
-"del GNU."
+"del GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2043,7 +2035,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
 msgid ""
@@ -2051,7 +2042,7 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Per què no fer una distribució GNU del Linux (sic) i anomenar-la GNU/Linux?"
+"Per què no fer una distribució GNU del Linux (sic) i anomenar-la GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2093,7 +2084,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
 #| "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
@@ -2103,7 +2093,8 @@
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Per què no dir simplement que “Linux és el nucli del GNU” i publicar 
alguna "
-"versió existent del GNU/Linux amb el nom de “GNU”?"
+"versió existent del GNU/Linux amb el nom de “GNU”? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2130,7 +2121,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
 msgid ""
@@ -2138,7 +2128,7 @@
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Va condemnar el Projecte GNU i es va oposar a utilitzar el Linux en els "
-"primers dies?"
+"primers dies? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2195,14 +2185,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
 msgid ""
 "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Per què esperàreu tant per demanar a la gent que usés el nom GNU/Linux?"
+"Per què esperàreu tant per demanar a la gent que usés el nom GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2217,7 +2206,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
 #| "GPL'ed?"
@@ -2227,7 +2215,8 @@
 "\">#allgpled</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Deuria aplicar-se la convenció GNU/[nom] a tots els programes que estan "
-"llicenciats amb la GPL?"
+"llicenciats amb la GPL? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allgpled"
+"\">#allgpled</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2329,7 +2318,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
 #| "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
@@ -2339,7 +2327,7 @@
 "(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Atès que molt del GNU prové de l'Unix, no deuria el GNU donar-li "
-"reconeixement a l'Unix emprant “Unix” en el seu nom?"
+"reconeixement a l'Unix emprant “Unix” en el seu nom? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2432,6 +2420,8 @@
 "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Hauríem de dir també &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2511,7 +2501,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
 #| "Windows system?"
@@ -2521,7 +2510,7 @@
 "\">#othersys</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Si instal·lo ferramentes del GNU en el Windows, significa això que estic "
-"executant un sistema GNU/Windows?"
+"executant un sistema GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2540,12 +2529,11 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-msgstr "Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU?"
+msgstr "Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2554,30 +2542,29 @@
 "do not install them on PCs, for instance, and would find them rather "
 "disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
 "show how different those small platforms are from GNU/Linux."
-msgstr ""
+msgstr "Linux s'utilitza sol o amb altres petits programes en algunes 
aplicacions. Aquests petits sistemes estan molt lluny del sistema GNU/Linux. 
Els usuaris, per exemple, no els instal·len als seus ordinadors, i els 
trobarien bastant decebedors. Està bé dir que aquestes aplicacions corren 
només sobre Linux, per mostrar fins a quin punt aquestes petites plataformes 
són diferents de GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Are there complete Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-msgstr "Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU?"
+msgstr ""
+"Hi ha sistemes Linux complets sense GNU? <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an example."
 msgid ""
 "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
 "example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
-msgstr "Hi ha sistemes que contenen Linux i no GNU; un exemple és Android."
+msgstr "Hi ha sistemes complets que contenen Linux i no GNU; un exemple és 
Android. Però es un error anomenar-los sistemes \"Linux\"."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
 #| "doesn't contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different "
@@ -2596,16 +2583,14 @@
 "of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU system. "
 "Instead it has a lot of Google software."
 msgstr ""
-"Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè no conte GNU, només "
-"Linux. És, efectivament, un sistema completament diferent. Si penseu en "
+"Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè conté molt poc del 
sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si penseu en 
"
 "\"Linux\" com a sistema en conjunt, us semblarà necessari dir coses com "
-"\"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no te les habituals "
+"\"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no té les habituals "
 "llibreries i utilitats [referint-se a les del sistema GNU] de Linux [sic].\" "
-"Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és GNU."
+"Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el 
sistema GNU. Al seu lloc, hi ha un munt de programari de Google."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
 #| "Torvalds' role as posterboy for our community?"
@@ -2615,7 +2600,7 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Per què no anomenar als sistemes “Linux” de totes maneres i així 
reforcen el "
-"paper de Linus Torvalds com a “posterboy” (imatge) de la nostra 
comunitat?"
+"paper de Linus Torvalds com a “posterboy” (imatge) de la nostra 
comunitat? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2686,6 +2671,7 @@
 "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
+"No és un error per la nostra part etiquetar l'obra de Linus Torvalds com a 
GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2706,6 +2692,8 @@
 "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Linus Torvalds està d'acord en el fet que Linux només és el nucli? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2725,7 +2713,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we "
 #| "can't change it, so why even think about it?"
@@ -2735,7 +2722,8 @@
 "(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "La batalla ja està perduda—la societat ha pres la seva decisió i no podem 
"
-"canviar-la, així que per què seguir pensant amb això?"
+"canviar-la, així que per què seguir pensant amb això? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2755,7 +2743,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Society has made its decision and we can't change it, so what good does "
 #| "it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
@@ -2765,7 +2752,8 @@
 "href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 msgstr ""
 "La societat ha pres la seva decisió i no podem canviar-la, per tant què té 
"
-"de bo anomenar al sistema “GNU/Linux”?"
+"de bo anomenar al sistema “GNU/Linux”? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2791,7 +2779,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
 #| "people its real origin with a ten-minute explanation?"
@@ -2801,7 +2788,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No seria millor anomenar al sistema “Linux” i ensenyar a la gent el seu "
-"vertader origen amb una explicació de deu minuts?"
+"vertader origen amb una explicació de deu minuts? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2848,7 +2836,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 #| "Why do you subject yourself to this treatment?"
@@ -2858,7 +2845,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Molta gent es riu de vostès quan els demaneu que anomenen al sistema GNU/"
-"Linux. Per què us sotmeteu a aquest tracte?"
+"Linux. Per què us sotmeteu a aquest tracte? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2902,7 +2890,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 #| "Don't you lose by alienating them?"
@@ -2912,7 +2899,7 @@
 "href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Alguna gent s'enfada amb vosaltres quan els demaneu que anomenen GNU/Linux "
-"al sistema. No sortiu pendent quan feu que s'enfadin?"
+"al sistema. No sortiu pendent quan feu que s'enfadin? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2946,7 +2933,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
 msgid ""
@@ -2954,7 +2940,7 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Encara que heu contribuït, això us legitima per canviar el nom del sistema "
-"operatiu?"
+"operatiu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2969,13 +2955,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-msgstr "No és equivocat forçar a la gent a anomenar al sistema 
“GNU/Linux”?"
+msgstr "No és equivocat forçar a la gent a anomenar al sistema 
“GNU/Linux”? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2988,12 +2973,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-msgstr " Per què no demandar a la gent que anomeni “Linux” al sistema 
sencer?"
+msgstr " Per què no demandar a la gent que anomeni “Linux” al sistema 
sencer? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3008,7 +2993,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
 #| "system &ldquo;GNU&rdquo;?"
@@ -3018,7 +3002,8 @@
 "\"#require\">#require</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No deuríeu posar alguna clàusula a la GNU GPL per requerir a la gent a "
-"anomenar al sistema “GNU”?"
+"anomenar al sistema “GNU”? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#require\">#require</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3043,7 +3028,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement "
 #| "to give credit to the University of California, isn't it hypocritical to "
@@ -3056,7 +3040,7 @@
 msgstr ""
 "Atès us oposeu a la clàusula de la llicència BSD original que exigeix que 
es "
 "reconega a la Universitat de Califòrnia la seva tasca, no resulta hipòcrita 
"
-"que demaneu reconeixement per al Projecte GNU?"
+"que demaneu reconeixement per al Projecte GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3070,7 +3054,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to "
 #| "call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
@@ -3083,7 +3066,8 @@
 msgstr ""
 "Ja que no vau afegir cap clàusula a la GNU GPL per exigir a la gent que "
 "anomenés “GNU” al sistema, us mereixeu el que ha passat; perquè us 
queixeu "
-"ara?"
+"ara? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
+"\">#deserve</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3106,14 +3090,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
 "</span>"
-msgstr "No seria millor no contradir el que molta gent creu?"
+msgstr "No seria millor no contradir el que molta gent creu? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3137,7 +3120,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
 msgid ""
@@ -3145,7 +3127,7 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
 "a>)</span>"
 msgstr ""
-"Atès que molta gent l'anomena “Linux”, no el converteix en el nom 
correcte?"
+"Atès que molta gent l'anomena “Linux”, no el converteix en el nom 
correcte? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3154,7 +3136,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
 #| "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
@@ -3167,7 +3148,7 @@
 msgstr ""
 "Molta gent es preocupa de què és més beneficiós o de qui surt guanyant i 
no "
 "es fixa en els arguments sobre el que està bé i el que està mal. No creieu 
"
-"que obtindríeu més suport de la seva part per un altre camí?"
+"que obtindríeu més suport de la seva part per un altre camí? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3197,7 +3178,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -3211,13 +3191,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -3228,9 +3205,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -3249,7 +3224,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, "
 #| "Inc."
@@ -3257,14 +3231,15 @@
 "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -3273,7 +3248,7 @@
 msgstr ""
 "Traducció: <a href=\"mailto:address@hidden";>puigcerver</a>, 2 d'abril "
 "de 2008.<br />Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/";
-"\">puigpe</a>, 18 d'agost de 2010."
+"\">puigpe</a>, 3 de setembre de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]