www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www graphics/anfsflogo.pl.html graphics/atyping...


From: Yavor Doganov
Subject: www graphics/anfsflogo.pl.html graphics/atyping...
Date: Wed, 31 Aug 2011 00:36:48 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/31 00:36:48

Modified files:
    graphics    : anfsflogo.pl.html atypinggnu.pl.html 
             babygnu.pl.html gnupascal.pl.html 
             philosophicalgnu.pl.html whatsgnu.pl.html 
    graphics/po  : anfsflogo.pl.po atypinggnu.pl.po babygnu.pl.po 
             gnupascal.pl.po philosophicalgnu.pl.po 
             whatsgnu.pl.po 
    philosophy   : philosophy.es.html 
    server     : whatsnew.de.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/anfsflogo.pl.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/atypinggnu.pl.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/babygnu.pl.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/gnupascal.pl.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/philosophicalgnu.pl.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/whatsgnu.pl.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/anfsflogo.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/atypinggnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/babygnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/gnupascal.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/philosophicalgnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/whatsgnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.es.html?cvsroot=www&r1=1.92&r2=1.93
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/whatsnew.de.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: graphics/anfsflogo.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/anfsflogo.pl.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- graphics/anfsflogo.pl.html 17 Aug 2011 08:28:25 -0000   1.14
+++ graphics/anfsflogo.pl.html 31 Aug 2011 00:35:23 -0000   1.15
@@ -13,34 +13,24 @@
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-<p>
-<a href="/graphics/fsf-bk.jpg"><img src="/graphics/fsf-bk.jpg"
+<p><a href="/graphics/fsf-bk.jpg"><img src="/graphics/fsf-bk.jpg"
  alt="[rysunek: logo FSF z&nbsp;czarnym tłem]"
-  width="152" height="63" /></a> <a href="/graphics/fsf-wh.jpg"><img 
src="/graphics/fsf-wh.jpg"
+  width="152" height="63" style="float: right;" /></a> <a 
href="/graphics/fsf-wh.jpg"><img src="/graphics/fsf-wh.jpg"
  alt="[rysunek: logo FSF z&nbsp;białym tłem]"
-  width="150" height="61" /></a>
-</p>
+  width="150" height="61" style="float: right;" /></a></p>
 
-<p>
-Dwa podobne, prostokątne, nieoficjalne znaki firmowe Fundacji Wolnego
-Oprogramowania. Skrót &bdquo;FSF&rdquo; zapisany czerwonym, blokowym
-liternictwem, w&nbsp;tle ciąg zer i&nbsp;jedynek.
-</p>
+<p>Dwa podobne, prostokątne, nieoficjalne znaki firmowe Fundacji Wolnego
+Oprogramowania. Skrót <em>FSF</em> zapisany czerwonym, blokowym
+liternictwem, w&nbsp;tle ciąg zer i&nbsp;jedynek.</p>
 
-<p>
-Dziękujemy Shawnowi Ewaldowi <a
+<p>Dziękujemy Shawnowi Ewaldowi <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-za&nbsp;zaprojektowanie logo FSF.
-</p>
+za&nbsp;zaprojektowanie logo FSF.</p>
 
-<p>
-Bardziej podoba mu się wersja z&nbsp;czarnym tłem, więc&nbsp;tej właśnie
-używaliśmy na&nbsp;stronie <a href="/fsf/fsf.html">FSF</a>.
-</p>
+<p>Bardziej podoba mu się wersja z&nbsp;czarnym tłem, więc&nbsp;tej 
właśnie
+używaliśmy na&nbsp;stronie <a href="/fsf/fsf.html">FSF</a>.</p>
 
-<p>
-Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:
-</p>
+<p>Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:</p>
 <ul>
    <li>jpeg <a href="/graphics/fsf-bk.jpg">8k (czarne tło)</a>, <a
 href="/graphics/fsf-wh.jpg">6k (białe tło)</a></li>
@@ -48,10 +38,8 @@
 href="/graphics/fsf-wh.png">1k (białe tło)</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-<a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
-GNU.
-</p>
+<p><a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
+GNU.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -68,49 +56,41 @@
 <!--#include virtual="/server/footer-short.pl.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
 Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
 propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. Komentarze
 odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci
 współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
 
 <p>Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących 
o GNU
 w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać
 na&nbsp;address@hidden</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
+<p>Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
 <p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
-Zjednoczone</a>.
-</p>
+Zjednoczone</a>.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2006, Jan Owoc 2011.</div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/17 08:28:25 $
+$Date: 2011/08/31 00:35:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -134,6 +114,7 @@
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
 <li><a href="/graphics/anfsflogo.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/graphics/anfsflogo.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <li><a href="/graphics/anfsflogo.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <li><a href="/graphics/anfsflogo.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <li><a href="/graphics/anfsflogo.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>

Index: graphics/atypinggnu.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/atypinggnu.pl.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- graphics/atypinggnu.pl.html 17 Aug 2011 08:28:25 -0000   1.18
+++ graphics/atypinggnu.pl.html 31 Aug 2011 00:35:24 -0000   1.19
@@ -17,7 +17,7 @@
 <p>
 <a href="/graphics/gnu-type-sm.jpg"><img src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
  alt="[rysunek: GNU-hacker pisząca na&nbsp;klawiaturze]"
-  width="137" height="114" /></a>
+  width="137" height="114" style="float: right;" /></a>
 </p>
 
 <!-- We only display the smallest version of each graphic so this page -->
@@ -28,36 +28,29 @@
 <!-- IMG SRC="/graphics/gnu-type.jpg" -->
 <!--  ALT=" [image of a Typing GNU Hacker] " -->
 <!--  WIDTH="293" HEIGHT="243" -->
-<p>
-Na&nbsp;tym rysunku GNU siedzi przygarbiona przed mikrokomputerem,
+<p>Na&nbsp;tym rysunku GNU siedzi przygarbiona przed mikrokomputerem,
 bez&nbsp;wątpienia działającym na&nbsp;wolnym oprogramowaniu!
 Na&nbsp;otaczającym ją górą łuku widnieje napis &bdquo;GNU's Not
 Unix&rdquo;, na&nbsp;dolnej części ramki&nbsp;&ndash; napis &bdquo;Free
-Software Foundation&rdquo;.
-</p>
-<p>
-Dziękujemy Jamal Hannah za&nbsp;narysowanie &bdquo;GNU piszącej
-na&nbsp;klawiaturze&rdquo;.
-</p>
-<p>
-Jej wizerunek występował na&nbsp;przodzie wcześniejszej <a
-href="/order/t-shirts.html">koszulki GNU</a>, sprzedawanej przez FSF.
-</p>
+Software Foundation&rdquo;.</p>
+
+<p>Dziękujemy Jamal Hannah za&nbsp;narysowanie &bdquo;GNU piszącej
+na&nbsp;klawiaturze&rdquo;.</p>
 
-<p>
-Wykorzystujemy go do&nbsp;wskazania tych stron naszego serwera, gdzie
+<p>Jej wizerunek występował na&nbsp;przodzie wcześniejszej <a
+href="/order/t-shirts.html">koszulki GNU</a>, sprzedawanej przez FSF.</p>
+
+<p>Wykorzystujemy go do&nbsp;wskazania tych stron naszego serwera, gdzie
 podajemy osoby, które pomagają lub&nbsp;pomogły Projektowi GNU, łącznie ze
-stronami:
-</p>
+stronami:</p>
 <ul>
    <li><a href="/people/people.html">Kto jest kim 
w&nbsp;GNU</a>&nbsp;&ndash;
 ludzie Projektu GNU</li>
    <li><a href="/people/webmeisters.html">Webmasterzy GNU</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:
-</p>
+<p>Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:</p>
+
 <ul>
    <li>jpeg <a href="/graphics/gnu-type-sm.jpg">7k</a>, <a
 href="/graphics/gnu-type.jpg">19k</a></li>
@@ -65,10 +58,8 @@
 href="/graphics/gnu-type.png">5k</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-<a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
-GNU.
-</p>
+<p><a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
+GNU.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -82,52 +73,44 @@
 </div>
 </div>
 
-<!--#include virtual="/server/footer-short.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
 Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
 propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
 Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
 chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
 
 <p>Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących 
o GNU
 w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać
 na&nbsp;address@hidden</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
+<p>Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
 <p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
-Zjednoczone</a>.
-</p>
+Zjednoczone</a>.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2006, Jan Owoc 2011.</div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/17 08:28:25 $
+$Date: 2011/08/31 00:35:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -151,6 +134,7 @@
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
 <li><a href="/graphics/atypinggnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/graphics/atypinggnu.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <li><a href="/graphics/atypinggnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <li><a href="/graphics/atypinggnu.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <li><a href="/graphics/atypinggnu.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>

Index: graphics/babygnu.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/babygnu.pl.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- graphics/babygnu.pl.html  17 Aug 2011 08:28:26 -0000   1.14
+++ graphics/babygnu.pl.html  31 Aug 2011 00:35:24 -0000   1.15
@@ -13,24 +13,16 @@
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-<p>
-<a href="/graphics/baby-gnu-sm.jpg"><img src="/graphics/baby-gnu-sm.jpg"
+<p><a href="/graphics/baby-gnu-sm.jpg"><img src="/graphics/baby-gnu-sm.jpg"
  alt="[rysunek Małej GNU]"
-  width="101" height="136" /></a>
-</p>
+  width="101" height="136" style="float: right;" /></a></p>
 
-<p>
-&bdquo;Mała GNU&rdquo; to uroczy komiksowy wizerunek GNU jako jeszcze
-malutkiego dziecka, ssącego kciuk i&nbsp;przytulającego swój kocyk.
-</p>
+<p>&bdquo;Mała GNU&rdquo; to uroczy komiksowy wizerunek GNU jako jeszcze
+malutkiego dziecka, ssącego kciuk i&nbsp;przytulającego swój kocyk.</p>
 
-<p>
-Dziękujemy Etienne Suvasa za&nbsp;narysowanie &bdquo;Małej GNU&rdquo;.
-</p>
+<p>Dziękujemy Etienne Suvasa za&nbsp;narysowanie &bdquo;Małej GNU&rdquo;.</p>
 
-<p>
-Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:
-</p>
+<p>Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:</p>
 <ul>
    <li>jpeg <a href="/graphics/baby-gnu-sm.jpg">6k</a>, <a
 href="/graphics/baby-gnu.jpg">10k</a></li>
@@ -38,20 +30,16 @@
 href="/graphics/baby-gnu.png">3k</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-Zmodyfikowana wersja, &bdquo;Mała GNU z&nbsp;lustrem&rdquo;, była używana
+<p>Zmodyfikowana wersja, &bdquo;Mała GNU z&nbsp;lustrem&rdquo;, była używana
 jako logo dla <a href="http://fsf.org/licensing/";>FSF Free Software
 Licensing and Compliance Lab</a>:</p>
 
-<p>
-<a href="/graphics/baby-gnu-glass.png"><img src="/graphics/baby-gnu-glass.png"
-  alt="[rysunek Małej GNU z&nbsp;lustrem]" /></a>
-</p>
+<p><a href="/graphics/baby-gnu-glass.png">
+ <img src="/graphics/baby-gnu-glass.png"
+ alt="[rysunek Małej GNU z&nbsp;lustrem]" /></a></p>
 
-<p>
-<a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
-GNU.
-</p>
+<p><a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
+GNU.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -68,49 +56,40 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
 Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
 propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
 Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
 chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
 
 <p>Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących 
o GNU
 w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać
 na&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
+<p>Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
-Zjednoczone</a>.
-</p>
+Zjednoczone</a>.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2006, Jan Owoc 2011.</div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/17 08:28:26 $
+$Date: 2011/08/31 00:35:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -136,6 +115,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/graphics/babygnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/graphics/babygnu.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/graphics/babygnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->

Index: graphics/gnupascal.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/gnupascal.pl.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- graphics/gnupascal.pl.html 17 Aug 2011 16:41:18 -0000   1.11
+++ graphics/gnupascal.pl.html 31 Aug 2011 00:35:24 -0000   1.12
@@ -13,10 +13,10 @@
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-<p>
-<a href="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg"><img 
src="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg"
+<p><a href="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg">
+ <img src="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg"
  alt="[rysunek Gnu i&nbsp;Blaise Pascal]"
-  width="123" height="99" /></a>
+ width="123" height="99" style="float: right;" /></a>
 </p>
 
 <!-- We only display the smallest version of each graphic so this page -->
@@ -27,21 +27,15 @@
 <!-- IMG SRC="/graphics/Gnu+Pascal.jpg" -->
 <!--  ALT=" [image of a Gnu and Blaise Pascal] " -->
 <!--  WIDTH="736" HEIGHT="594" -->
-<p>
-Długowłosy Blaise Pascal i&nbsp;długobroda GNU; oboje w&nbsp;zamyśleniu
-wpatrują się w&nbsp;przestrzeń.
-</p>
+<p>Długowłosy Blaise Pascal i&nbsp;długobroda GNU; oboje w&nbsp;zamyśleniu
+wpatrują się w&nbsp;przestrzeń.</p>
 
-<p>
-Dziękujemy Markus Gerwinski <a
+<p>Dziękujemy Markus Gerwinski <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
 artyście, któremu <a href="http://www.gnu-pascal.de/";>GNU Pascal</a>
-zawdzięcza to dzieło.
-</p>
+zawdzięcza to dzieło.</p>
 
-<p>
-Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:
-</p>
+<p>Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:</p>
 <ul>
    <li>jpeg <a href="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg">4k</a>, <a
 href="/graphics/Gnu+Pascal.jpg">61k</a></li>
@@ -49,10 +43,8 @@
 href="/graphics/Gnu+Pascal.png">10k</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-<a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
-GNU.
-</p>
+<p><a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
+GNU.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -66,52 +58,44 @@
 </div>
 </div>
 
-<!--#include virtual="/server/footer-min.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
 Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
 propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
 Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
 chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
 
 <p>Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących 
o GNU
 w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać
 na&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
+<p>Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
 <p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
-Zjednoczone</a>.
-</p>
+Zjednoczone</a>.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2003, 2004, 2006, Jan Owoc 2011.</div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/17 16:41:18 $
+$Date: 2011/08/31 00:35:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -135,6 +119,8 @@
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
 <li><a href="/graphics/gnupascal.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/graphics/gnupascal.de.html">Deutsch</a> [de]</li>
 <li><a href="/graphics/gnupascal.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
 <li><a href="/graphics/gnupascal.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> [es]</li>

Index: graphics/philosophicalgnu.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/philosophicalgnu.pl.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- graphics/philosophicalgnu.pl.html  17 Aug 2011 16:41:18 -0000   1.18
+++ graphics/philosophicalgnu.pl.html  31 Aug 2011 00:35:25 -0000   1.19
@@ -1,5 +1,4 @@
 
-
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -15,10 +14,10 @@
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
 <p>
-<a href="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
+<a href="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg">
+ <img src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
  alt="[rysunek: filozofująca GNU]"
-  width="160" height="200" /></a>
-</p>
+  width="160" height="200" style="float: right;" /></a></p>
 
 <!-- We only display the smallest version of each graphic so this page -->
 <!-- does not take too long to load! -->
@@ -28,21 +27,15 @@
 <!-- IMG SRC="/graphics/philosophical-gnu.jpg" -->
 <!--  ALT=" [Image of a Philosophical Gnu] " -->
 <!--  WIDTH="1424" HEIGHT="1763" -->
-<p>
-Ta GNU, z&nbsp;łukowato wygiętymi brwiami, wygląda szczególnie bystro.
-</p>
+<p>Ta GNU, z&nbsp;łukowato wygiętymi brwiami, wygląda szczególnie 
bystro.</p>
 
-<p>
-Dziękujemy Markus Gerwinski <a
+<p>Dziękujemy Markus Gerwinski <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
-artyście, który stworzył Filozofującą GNU.
-</p>
+artyście, który stworzył Filozofującą GNU.</p>
 
-<p>
-Jej wizerunek pomagał w&nbsp;szybkim rozpoznaniu tych stron naszego serwera,
+<p>Jej wizerunek pomagał w&nbsp;szybkim rozpoznaniu tych stron naszego 
serwera,
 które traktują o&nbsp;<a href="/philosophy/philosophy.html">filozofii</a>
-Projektu GNU.
-</p>
+Projektu GNU.</p>
 
 <p>
 Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:
@@ -58,10 +51,8 @@
 </ul>
 
 
-<p>
-<a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
-GNU.
-</p>
+<p><a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
+GNU.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -77,50 +68,42 @@
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer-short.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
- <p>
-  Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-  <br />
-  Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
 propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
- </p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
- <p>
-  Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
 Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
 chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
- </p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
 
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 
-<p>
-Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
-Zjednoczone</a>.
-</p>
+Zjednoczone</a>.</p>
 
  
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2011.</div>
- <p>
-  <!-- timestamp start -->
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
   
-  $Date: 2011/08/17 16:41:18 $
+$Date: 2011/08/31 00:35:25 $
   
- <!-- timestamp end -->
+<!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
@@ -142,6 +125,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
 <li><a 
href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/graphics/philosophicalgnu.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/graphics/philosophicalgnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
@@ -166,7 +151,6 @@
 <li><a 
href="/graphics/philosophicalgnu.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: graphics/whatsgnu.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/whatsgnu.pl.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- graphics/whatsgnu.pl.html  17 Aug 2011 16:41:18 -0000   1.18
+++ graphics/whatsgnu.pl.html  31 Aug 2011 00:35:25 -0000   1.19
@@ -13,11 +13,9 @@
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-<p>
-<a href="/graphics/whats-gnu-sm.jpg"><img src="/graphics/whats-gnu-sm.jpg"
+<p><a href="/graphics/whats-gnu-sm.jpg"><img src="/graphics/whats-gnu-sm.jpg"
  alt="[rysunek Czym jest GNU]"
-  width="125" height="120" /></a>
-</p>
+  width="125" height="120" style="float: right;" /></a></p>
 
 <!-- We only display the smallest version of each graphic so this page -->
 <!-- does not take too long to load! -->
@@ -27,29 +25,21 @@
 <!-- IMG SRC="/graphics/whats-gnu.jpg" -->
 <!--  ALT=" [image of What's GNU] " -->
 <!--  WIDTH="276" HEIGHT="256" -->
-<p>
-Na&nbsp;tym rysunku GNU otaczają dwie wstęgi: górna z&nbsp;napisem
+<p>Na&nbsp;tym rysunku GNU otaczają dwie wstęgi: górna z&nbsp;napisem
 &bdquo;What's GNU?&rdquo; i&nbsp;dolna z&nbsp;&bdquo;GNU's Not
 Unix!&rdquo;. Umieszczona pośrodku GNU, podobna do&nbsp;tej z&nbsp;rysunku
-&bdquo;Głowy GNU&rdquo;, pełna dumy, odpoczywa.
-</p>
+&bdquo;Głowy GNU&rdquo;, pełna dumy, odpoczywa.</p>
 
-<p>
-Dziękujemy Etienne Suvasa za&nbsp;narysowanie &bdquo;Czym jest GNU&rdquo;.
-</p>
+<p>Dziękujemy Etienne Suvasa za&nbsp;narysowanie &bdquo;Czym jest 
GNU&rdquo;.</p>
 
-<p>
-Tę ilustrację stosujemy do&nbsp;wskazania tych stron naszego serwera, które
-opisują, czym jest GNU, łącznie ze stronami:
-</p>
+<p>Tę ilustrację stosujemy do&nbsp;wskazania tych stron naszego serwera, 
które
+opisują, czym jest GNU, łącznie ze stronami:</p>
 <ul>
    <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Projekt GNU</a></li>
    <li><a href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto (31k znaków)</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:
-</p>
+<p>Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:</p>
 <ul>
    <li>jpeg <a href="/graphics/whats-gnu-sm.jpg">8k</a>, <a
 href="/graphics/whats-gnu.jpg">21k</a></li>
@@ -57,10 +47,8 @@
 href="/graphics/whats-gnu.png">5k</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-<a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
-GNU.
-</p>
+<p><a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
+GNU.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -74,52 +62,44 @@
 </div>
 </div>
 
-<!--#include virtual="/server/footer-min.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
 Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
 propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
 Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
 chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
-</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
 
 <p>Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących 
o GNU
 w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać
 na&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
+<p>Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
 <p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
-Zjednoczone</a>.
-</p>
+Zjednoczone</a>.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2011.</div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/17 16:41:18 $
+$Date: 2011/08/31 00:35:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -143,6 +123,7 @@
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
 <li><a href="/graphics/whatsgnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/graphics/whatsgnu.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <li><a href="/graphics/whatsgnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <li><a href="/graphics/whatsgnu.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <li><a href="/graphics/whatsgnu.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>

Index: graphics/po/anfsflogo.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/anfsflogo.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- graphics/po/anfsflogo.pl.po 30 Aug 2011 16:47:23 -0000   1.3
+++ graphics/po/anfsflogo.pl.po 31 Aug 2011 00:35:54 -0000   1.4
@@ -47,10 +47,6 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Two similar, rectangular, unofficial logos for the Free Software "
-#| "Foundation. ``FSF'' is written in red, block-style lettering, with a "
-#| "string of 0's and 1's in the background."
 msgid ""
 "Two similar, rectangular, unofficial logos for the Free Software "
 "Foundation. <em>FSF</em> is written in red, block-style lettering, with a "
@@ -109,10 +105,6 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -123,9 +115,6 @@
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#| "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: graphics/po/atypinggnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/atypinggnu.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- graphics/po/atypinggnu.pl.po    30 Aug 2011 16:47:23 -0000   1.3
+++ graphics/po/atypinggnu.pl.po    31 Aug 2011 00:35:59 -0000   1.4
@@ -118,10 +118,6 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -132,9 +128,6 @@
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#| "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: graphics/po/babygnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/babygnu.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- graphics/po/babygnu.pl.po  30 Aug 2011 16:47:23 -0000   1.3
+++ graphics/po/babygnu.pl.po  31 Aug 2011 00:36:00 -0000   1.4
@@ -101,10 +101,6 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -115,9 +111,6 @@
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: graphics/po/gnupascal.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/gnupascal.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- graphics/po/gnupascal.pl.po 30 Aug 2011 16:47:23 -0000   1.4
+++ graphics/po/gnupascal.pl.po 31 Aug 2011 00:36:00 -0000   1.5
@@ -89,10 +89,6 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -103,9 +99,6 @@
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-#| "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: graphics/po/philosophicalgnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/philosophicalgnu.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- graphics/po/philosophicalgnu.pl.po 30 Aug 2011 16:47:24 -0000   1.3
+++ graphics/po/philosophicalgnu.pl.po 31 Aug 2011 00:36:00 -0000   1.4
@@ -104,10 +104,6 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -118,9 +114,6 @@
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: graphics/po/whatsgnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/whatsgnu.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- graphics/po/whatsgnu.pl.po 30 Aug 2011 16:47:24 -0000   1.3
+++ graphics/po/whatsgnu.pl.po 31 Aug 2011 00:36:00 -0000   1.4
@@ -39,10 +39,6 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Two banners enclose a GNU in this image, one reading \"What's GNU?\" and "
-#| "the other \"GNU's Not Unix!\" In the center, a face similar to the GNU "
-#| "Head above rests proudly."
 msgid ""
 "Two banners enclose a GNU in this image, one reading \"What's GNU?\" and the "
 "other \"GNU's Not Unix!\". In the center, a face similar to the GNU Head "

Index: philosophy/philosophy.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.es.html,v
retrieving revision 1.92
retrieving revision 1.93
diff -u -b -r1.92 -r1.93
--- philosophy/philosophy.es.html    25 Aug 2011 00:36:04 -0000   1.92
+++ philosophy/philosophy.es.html    31 Aug 2011 00:36:18 -0000   1.93
@@ -17,8 +17,9 @@
 <p>Recién salidos de la imprenta, a continuación están los últimos 
artículos
 acerca el software libre y el proyecto GNU.</p>
 <ul>
- <li><a href="/philosophy/europes-unitary-patent.html">Europe&#8217;s
-&#8220;unitary patent&#8221; could mean unlimited software patents</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/europes-unitary-patent.html">La &ldquo;patente
+única&rdquo; europea puede significar las patentes de software
+ilimitadas</a>(en inglés)</li>
  <li><a href="/philosophy/keep-control-of-your-computing.html">Mantenga el
 control de su ordenador, ¡no deje que le controle</a> (en inglés).</li>
  <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">The Danger of E-Books</a>
@@ -174,7 +175,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2011/08/25 00:36:04 $
+$Date: 2011/08/31 00:36:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/whatsnew.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/whatsnew.de.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- server/whatsnew.de.html   30 Aug 2011 16:38:18 -0000   1.6
+++ server/whatsnew.de.html   31 Aug 2011 00:36:34 -0000   1.7
@@ -54,7 +54,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2011/08/30 16:38:18 $
+$Date: 2011/08/31 00:36:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]