www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po shouldbefree.ca.po university...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po shouldbefree.ca.po university...
Date: Fri, 26 Aug 2011 17:48:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/08/26 17:48:51

Modified files:
    philosophy/po : shouldbefree.ca.po university.ca.po 
             use-free-software.ca.po using-gfdl.ca.po 
             wassenaar.ca.po why-copyleft.ca.po 
             why-free.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/university.ca.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/use-free-software.ca.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/using-gfdl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/wassenaar.ca.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-copyleft.ca.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.ca.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23

Patches:
Index: shouldbefree.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- shouldbefree.ca.po 14 Jul 2011 16:42:49 -0000   1.18
+++ shouldbefree.ca.po 26 Aug 2011 17:48:46 -0000   1.19
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: shouldbefree.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-22 19:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:40+0200\n"
 "Last-Translator: Felix Llopart Miquel <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8 bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8 bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -780,7 +780,7 @@
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| "   float\n"
@@ -801,7 +801,6 @@
 "    return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);\n"
 "   }\n"
 msgstr ""
-"\n"
 "   float\n"
 "   distance (p0, p1)\n"
 "     struct point p0, p1;\n"
@@ -827,7 +826,7 @@
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| "   1314258944   -232267772   -231844864   1634862\n"
@@ -842,7 +841,6 @@
 "   1644167167   -3214848    1090581031   1962942495\n"
 "   572518958    -803143692   1314803317\n"
 msgstr ""
-"\n"
 "   1314258944   -232267772   -231844864   1634862\n"
 "   1411907592   -231844736   2159150     1420296208\n"
 "   -234880989   -234879837   -234879966   -232295424\n"
@@ -2037,7 +2035,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -2051,13 +2048,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els "
-"enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -2068,9 +2062,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els "
+"Envieu els "
 "enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -2099,7 +2091,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: university.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/university.ca.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- university.ca.po  14 Jul 2011 16:42:51 -0000   1.13
+++ university.ca.po  26 Aug 2011 17:48:46 -0000   1.14
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: university.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-17 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:41+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -279,7 +279,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -293,13 +292,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -310,9 +306,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -331,14 +325,14 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2002 Richard Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 2002 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: use-free-software.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/use-free-software.ca.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- use-free-software.ca.po   14 Jul 2011 16:42:51 -0000   1.7
+++ use-free-software.ca.po   26 Aug 2011 17:48:46 -0000   1.8
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: use-free-software.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-20 16:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:43+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -25,25 +26,21 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Free Software Community After 20 Years - GNU Project - Free Software "
 #| "Foundation (FSF)"
 msgid "The Free Software Community After 20 Years:"
 msgstr ""
-"La comunitat del programari lliure 20 anys després - Projecte GNU - Free "
-"Software Foundation (FSF)"
+"La comunitat del programari lliure 20 anys després:"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Free Software Community After 20 Years: <br /> With great but "
 #| "incomplete success, what now?"
 msgid "With great but incomplete success, what now?"
 msgstr ""
-"La comunitat del programari lliure 20 anys després: <br />Un gran però "
-"incomplet èxit. I ara què?"
+"Un gran però incomplet èxit. I ara què?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -265,7 +262,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -279,13 +275,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -296,9 +289,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -325,7 +316,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: using-gfdl.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/using-gfdl.ca.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- using-gfdl.ca.po  14 Jul 2011 16:42:51 -0000   1.5
+++ using-gfdl.ca.po  26 Aug 2011 17:48:46 -0000   1.6
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: using-gfdl.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:44+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -160,7 +161,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -174,13 +174,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -191,9 +188,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -212,14 +207,14 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: wassenaar.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/wassenaar.ca.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- wassenaar.ca.po   14 Jul 2011 16:42:51 -0000   1.10
+++ wassenaar.ca.po   26 Aug 2011 17:48:46 -0000   1.11
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: wassenaar.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-22 19:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:45+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -149,7 +149,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -163,13 +162,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -180,9 +176,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -215,7 +209,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: why-copyleft.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-copyleft.ca.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- why-copyleft.ca.po 14 Jul 2011 16:42:51 -0000   1.9
+++ why-copyleft.ca.po 26 Aug 2011 17:48:46 -0000   1.10
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: why-copyleft.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-04 13:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:46+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -162,7 +162,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: why-free.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.ca.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- why-free.ca.po   14 Jul 2011 16:42:51 -0000   1.22
+++ why-free.ca.po   26 Aug 2011 17:48:46 -0000   1.23
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: why-free.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-22 19:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:47+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -682,7 +682,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -696,13 +695,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -713,9 +709,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -734,14 +728,14 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]