www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics/po license-logos.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/graphics/po license-logos.ca.po
Date: Fri, 26 Aug 2011 16:09:07 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/08/26 16:09:07

Modified files:
    graphics/po  : license-logos.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.ca.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: license-logos.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.ca.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- license-logos.ca.po 4 Aug 2011 08:41:55 -0000    1.12
+++ license-logos.ca.po 26 Aug 2011 16:08:05 -0000   1.13
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: license-logos.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-04 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-21 12:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 18:07+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -42,7 +42,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you are releasing work under version 3 of the GNU <a href=\"/licenses/"
 #| "gpl.html\">GPL</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, or <a href="
@@ -58,16 +57,13 @@
 "advertise the license. These logos are immediately recognizable, and will "
 "assure your users that their freedom is being protected."
 msgstr ""
-"Si publiqueu els vostres treballs sota la versió 3 de les llicències de GNU 
"
-"(ja sigui la <a href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, la <a href=\"/licenses/"
-"lgpl.html\">LGPL</a> o la <a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>), podeu "
+"Si publiqueu els vostres treballs sota la llicència <a 
href=\"/licenses/fdl.html\">GFDL</a>, o sota la versió 3 de les llicències de 
GNU (ja sigui la <a href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, la <a 
href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a> o la <a 
href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>), podeu "
 "posar al vostre web o al vostre programa aquests botons per indicar la "
 "llicència. Aquests logotips són fàcilment identificables i indicaran als "
 "vostres usuaris que les seves llibertats estan protegides."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Here are some vector versions: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 SVG</a>, "
 #| "<a href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 and AGPLv3 SVG</a>."
@@ -77,21 +73,20 @@
 "logo.svg\">GFDL SVG</a>."
 msgstr ""
 "Aquí teniu algunes versions vectorials: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 "
-"SVG</a>, <a href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i AGPLv3 SVG</a>."
+"SVG</a>, <a href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i AGPLv3 SVG</a>, <a 
href=\"gfdl-"
+"logo.svg\">GFDL SVG</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 #. type: Content of: <table><tr><th><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"gplv3-88x31.png\">"
 msgid "<a href=\"gfdl-logo-small.png\">"
-msgstr "<a href=\"gplv3-88x31.png\">"
+msgstr "<a href=\"gfdl-logo-small.png\">"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><th><a><img>
-#, fuzzy
 #| msgid "[Large GPLv3 logo]"
 msgid "[Large GFDL logo]"
-msgstr "[Logotip gran de la GPLv3]"
+msgstr "[Logotip gran de la GFDL]"
 
 # type: Content of: <table><tr><td>
 #. type: Content of: <table><tr><td>
@@ -130,10 +125,9 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 #. type: Content of: <table><tr><th><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"gplv3-88x31.png\">"
 msgid "<a href=\"gfdl-logo-tiny.png\">"
-msgstr "<a href=\"gplv3-88x31.png\">"
+msgstr "<a href=\"gfdl-logo-tiny.png\">"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
@@ -170,6 +164,7 @@
 "GFDL logo in other sizes: <a href=\"gfdl-logo-med.png\">Bigger</a>, <a href="
 "\"gfdl-logo-large.png\">Even bigger</a>"
 msgstr ""
+"Logotip de la Llicència GFDL en altres mides: <a 
href=\"gfdl-logo-med.png\">més gran</a>, <a 
href=\"gfdl-logo-large.png\">encara més gran</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -199,10 +194,9 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr "Copyright &copy; 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
@@ -214,15 +208,15 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 12 d'octubre de "
-"2008."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 26 
d'agost de "
+"2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]