www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/fry happy-birthday-to-gnu.sq.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/fry happy-birthday-to-gnu.sq.html
Date: Mon, 22 Aug 2011 16:36:31 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/22 16:36:31

Modified files:
    fry      : happy-birthday-to-gnu.sq.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/happy-birthday-to-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: happy-birthday-to-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/happy-birthday-to-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- happy-birthday-to-gnu.sq.html    29 Jun 2011 08:29:31 -0000   1.2
+++ happy-birthday-to-gnu.sq.html    22 Aug 2011 16:36:25 -0000   1.3
@@ -9,7 +9,7 @@
 Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Që prej 1983, hartim i sistemit 
operativ të lirë GNU, të ngjashëm me
 Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të
-përmirësojnë <em>software</em>-et që përdorin." />
+përmirësojnë software-et që përdorin." />
 <link rel="alternate" title="Ç'ka të Re" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
 <link rel="alternate" title="Software i Lirë i Ri" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 <style type="text/css">
@@ -242,7 +242,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua:
 
-$Date: 2011/06/29 08:29:31 $
+$Date: 2011/08/22 16:36:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]