www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/fry/po happy-birthday-to-gnu.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/fry/po happy-birthday-to-gnu.sq.po
Date: Mon, 22 Aug 2011 11:16:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/22 11:16:41

Modified files:
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu.sq.po 

Log message:
    fixing a forbiden <em></em> tag

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: happy-birthday-to-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- happy-birthday-to-gnu.sq.po 29 Jun 2011 08:29:37 -0000   1.4
+++ happy-birthday-to-gnu.sq.po 22 Aug 2011 11:16:35 -0000   1.5
@@ -39,7 +39,7 @@
 msgstr ""
 "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
 "in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
-"përmirësojnë <em>software</em>-et që përdorin."
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]