www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www music/po/free-software-song.de.po music/po/...


From: Yavor Doganov
Subject: www music/po/free-software-song.de.po music/po/...
Date: Sat, 20 Aug 2011 00:36:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/20 00:36:39

Modified files:
    music/po    : free-software-song.de.po free-software-song.pot 
    philosophy   : schools.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/free-software-song.de.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/free-software-song.pot?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/schools.pl.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20

Patches:
Index: music/po/free-software-song.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/free-software-song.de.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- music/po/free-software-song.de.po  17 Aug 2011 16:41:58 -0000   1.3
+++ music/po/free-software-song.de.po  20 Aug 2011 00:36:25 -0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-song.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-17 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-19 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-10 04:03+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -230,6 +230,22 @@
 "ogg\">.ogg</a>-Format), veröffentlicht unter <a href=\"/licenses/gpl-3.0"
 "\">GNU GPL</a>."
 
+#. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "An improvised piano version by Markus Haist in <a href=\"/music/"
+#| "markushaist-free-software-song.ogg\">Ogg Vorbis</a> format (1.2 MB), "
+#| "released under <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html\">GPLv3</a>."
+msgid ""
+"Here is a metal version by Jono Bacon in <a href=\"http://www.jonobacon.org/";
+"files/freesoftwaresong/jonobacon-freesoftwaresong2.ogg\">Ogg Vorbis</a> "
+"format (4MB), released under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/";
+"by-sa/2.0/\"> CC BY-SA</a>."
+msgstr ""
+"Eine improvisierte Klavierfassung von Markus Haist (<a href=\"/music/"
+"markushaist-free-software-song.ogg\">.ogg</a>-Format) (1.2 MB), "
+"veröffentlicht unter <a href=\"/licenses/gpl-3.0\">GNU GPLv3</a>."
+
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "You can get a <a href=\"/music/free-software-song.pdf\">typeset score</a> of "

Index: music/po/free-software-song.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/free-software-song.pot,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- music/po/free-software-song.pot   17 Aug 2011 08:28:37 -0000   1.3
+++ music/po/free-software-song.pot   20 Aug 2011 00:36:25 -0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-17 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-19 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -188,6 +188,14 @@
 "released under the GPL"
 msgstr ""
 
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Here is a metal version by Jono Bacon in <a "
+"href=\"http://www.jonobacon.org/files/freesoftwaresong/jonobacon-freesoftwaresong2.ogg\";>Ogg
 "
+"Vorbis</a> format (4MB), released under <a "
+"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\";> CC BY-SA</a>."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "You can get a <a href=\"/music/free-software-song.pdf\">typeset score</a> of "

Index: philosophy/schools.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/schools.pl.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/schools.pl.html 19 Aug 2011 16:33:38 -0000   1.19
+++ philosophy/schools.pl.html 20 Aug 2011 00:36:34 -0000   1.20
@@ -12,7 +12,7 @@
 
 <p>Istnieją istotne powody, dla których każdy użytkownik komputera powinien
 nalegać na&nbsp;używanie wolnego oprogramowania: daje ono użytkownikom
-możliwość kontrolowania ich własnych komputerów&nbsh;&ndash; przy
+możliwość kontrolowania ich własnych komputerów&nbsp;&ndash; przy
 oprogramowaniu prawnie zastrzeżonym, komputer robi to, czego chce właściciel
 oprogramowania, a&nbsp;nie to, czego chce od&nbsp;niego użytkownik. Wolne
 oprogramowanie daje także możliwość współpracy, prowadzenia uczciwego 
stylu
@@ -154,7 +154,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/19 16:33:38 $
+$Date: 2011/08/20 00:36:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]