www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics graphics.pl.html po/graphics.pl.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/graphics graphics.pl.html po/graphics.pl.po
Date: Thu, 18 Aug 2011 00:37:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/18 00:37:22

Modified files:
    graphics    : graphics.pl.html 
    graphics/po  : graphics.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/graphics.pl.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: graphics.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/graphics.pl.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- graphics.pl.html  27 Dec 2010 16:33:07 -0000   1.27
+++ graphics.pl.html  18 Aug 2011 00:37:10 -0000   1.28
@@ -1,160 +1,235 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
-
-<head>
-<title>Galeria Sztuki GNU
-        - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: wkotwica -->
-</head>
 
-<body>
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Galeria Sztuki GNU - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania 
(FSF)</title>
 
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <h2>Galeria Sztuki GNU</h2>
-<p>
-<a href="/graphics/gnupascal.pl.html">
-<img src="/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg"
-    alt=" [rysunek: GNU i Blaise Pascal] "
-    width="123" height="99" /></a>
-</p>
 
+<p>Oprócz sztuki na&nbsp;wymienionych niżej stronach internetowych GNU, mamy
+w&nbsp;Projekcie GNU rysunki:</p>
 
-<p>
-Oprócz sztuki na wymienionych ni¿ej stronach internetowych GNU, mamy 
w&nbsp;Projekcie GNU rysunki:</p>
 <ul>
-    <li>z prowadzonej przez periodyk <a href="/brave-gnu-world/">Brave GNU 
World</a> inicjatywy internetowych <a 
href="/brave-gnu-world/rungnu/rungnu.html">ikonek</a> &bdquo;Dzia³amy na 
GNU&rdquo;</li>
-    <li>na ok³adkach <a href="/doc/doc.pl.html">podrêczników GNU</a></li>
-    <li>na <a href="/order/t-shirts.html">koszulkach GNU</a></li>
-    <li>na ok³adkach <a href="/bulletins/bulletins.html">biuletynów 
GNU</a></li>
-    <li>w kolekcji przypinanych do ubrania znaczków GNU. Grafikê do 
znaczków mo¿na pobraæ z&nbsp;<a href="/order/ftp.html">o¶rodka FTP Projektu 
GNU</a>; znajduje siê w&nbsp;plikach o&nbsp;nazwach button.N.N.shar (gdzie oba 
N to jedno, dwu lub trzy cyfrowy numer wersji)</li>
+<li>na&nbsp;okładkach <a href="/doc/doc.html">podręczników GNU</a></li>
+<li>na&nbsp;<a href="http://shop.fsf.org/category/gnu-gear/";>koszulkach 
GNU</a></li>
+<li>na&nbsp;okładkach <a href="/bulletins/bulletins.html">biuletynów 
GNU</a></li>
+<li><!-- other link killed link here till fixed -->
+z&nbsp;prowadzonej przez periodyk <a
+href="http://www.fsfe.org/projects/bgw/index.en.html";>Brave GNU World</a>
+inicjatywy internetowych <a
+href="http://www.fsfe.org/projects/bgw/brave-gnu-world-logo-sm.jpg";>ikonek</a>
+&bdquo;Działamy na&nbsp;GNU&rdquo;
+  </li>
 </ul>
 
-<h3>Sztuka GNU na tej witrynie WWW</h3>
-<p>
-Prosimy o zwrócenie uwagi na <a 
href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">wytyczne dotycz±ce 
strony graficznej</a>, którymi kierowano siê przy projektowaniu 
i&nbsp;ilustrowaniu tej witryny.</p>
 
-<hr />
+<h3>Sztuka GNU na&nbsp;tej witrynie WWW</h3>
+
+<p>Prosimy o zwrócenie uwagi na&nbsp;<a href=
+"/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">wytyczne dotyczące strony
+graficznej</a>, którymi kierowano się przy projektowaniu i&nbsp;ilustrowaniu
+tej witryny.</p>
 
 <ul>
-    <li><a href="/graphics/agnuhead.pl.html">G³owa GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/atypinggnu.pl.html">GNU-hacker pisz±ca na 
klawiaturze</a></li>
-    <li><a href="/graphics/anothertypinggnu.html">Inna GNU-hacker</a></li>
-    <li><a href="/graphics/whatsgnu.pl.html">Czym jest GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/usegnu.html">U¿ywaj GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/babygnu.pl.html">Ma³a GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/meditate.html">Lewituj±ca, medytuj±ca, graj±ca 
na flecie Gnu autorstwa Nevrax Design Team</a></li>
-    <li><a href="/graphics/listen.html">S³uchaj±ca Gnu autorstwa Nevrax 
Design Team</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnu-jacket.html">Gnu w marynarce</a></li>
-    <li><a href="/graphics/fsf-logo.html">Logo Free Software 
Foundation</a></li>
-    <li><a href="/graphics/philosophicalgnu.pl.html">Filozofuj±ca 
GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnupascal.pl.html">GNU i Blaise Pascal</a></li>
-    <li><a href="/graphics/ahurdlogo.html">Loga j±dra Hurd</a></li>
-    <li><a href="/graphics/anfsflogo.pl.html">Logo FSF</a></li>
-    <li><a href="/graphics/anlpflogo.html">Logo LPF</a></li>
-    <li><a href="/graphics/httptunnel-logo.html">Logo httptunnel</a></li>
-    <li><a href="/graphics/bokma-gnu.html">GNU i logo Emacsa autorstwa 
Johna Bokmy</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnu-alternative.html">Alternatywna g³owa 
GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnubanner.html">Transparent z GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gleesons.html">Sztuka GNU autorstwa 
B.Gleesona</a></li>
-    <li><a href="/graphics/bwcartoon.html">Dynamiczny duet: GNU i pingwin w 
locie</a></li>
-    <li><a href="/graphics/reiss-gnuhead.html">Kolorowa g³owa Gnu</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnu-ascii.html">Gnu ASCII</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnu-ascii2.html">Gnu ASCII do sygnaturek w 
poczcie elektronicznej</a></li>
-    <li><a href="/graphics/supergnu-ascii.html">ASCII SuperGNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/alternative-ascii.html">Inna ASCII GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnusvgart.html">Grafika GNU w formacie 
svg</a></li>
-    <li><a href="/graphics/heckert_gnu.html">Wyra¼niejsza wersja rysunku 
g³owy GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/spiritoffreedom.html">Duch wolno¶ci</a></li>
-    <li><a href="/graphics/kafa.html">Abstrakcyjny wizerunek GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/slickgnu.html">Wyg³adzone logo GNU</a></li>
-    <li><a href="/graphics/3dbabygnutux.html">Trójwymiarowa ma³a GNU i ma³y 
Tux</a></li>
-    <li><a href="/graphics/fromagnulinux.html">Fromagnulinux</a></li>
-    <li><a href="/graphics/groff-head.html">G³owa Groff</a></li>
-    <li><a href="/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html">Ilustracje z ksi±¿ki 
<i>Free Software, Free Society</i></a></li>
-    <li><a href="/graphics/gnu-slash-linux.html">GNU/Linux</a></li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.html">Głowa GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/package-logos.html">Loga paczek GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/fsf-logo.html">Logo Fundacji wolnego 
oprogramowania</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnulove.html">Pingwin obejmujący GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/atypinggnu.html">GNU-hacker pisząca
+na&nbsp;klawiaturze</a></li>
+<li><a href="/graphics/anothertypinggnu.html">Inna GNU-hacker</a></li>
+<li><a href="/graphics/whatsgnu.html">Czym jest GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/usegnu.html">Używaj 'GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/babygnu.html">Mała GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/meditate.html">Lewitująca, medytująca, grająca
+na&nbsp;flecie Gnu autorstwa Nevrax Design Team</a></li>
+<li><a href="/graphics/listen.html">Słuchająca Gnu autorstwa Nevrax Design
+Team</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnu-jacket.html">Gnu w&nbsp;marynarce</a></li>
+<li><a href="/graphics/philosophicalgnu.html">Filozofująca GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnupascal.html">GNU i&nbsp;Blaise Pascal</a></li>
+<li><a href="/graphics/ahurdlogo.html">Loga jądra Hurd</a></li>
+<li><a href="/graphics/anfsflogo.html">Logo FSF</a></li>
+<li><a href="/graphics/anlpflogo.html">Logo LPF</a></li>
+<li><a href="/graphics/httptunnel-logo.html">Logo httptunnel</a></li>
+<li><a href="/graphics/guile-logo.html">Logo Guile</a></li>
+<li><a href="/graphics/adrienne/">Sztuka GNU Adrienne Thompson</a></li>
+<li><a href="/graphics/behroze/">Sztuka GNU Behroze Nejaati</a></li>
+<li><a href="/graphics/bahlon/">Głowa GNU w&nbsp;3D autorstwa Georg 
Bahlon</a></li>
+<li><a href="/graphics/3dgnuhead.html">Głowa GNU w&nbsp;3D autorstwa Dale
+Mellor</a></li>
+<li><a href="/graphics/hitflip-gnu.html">Moneta GNU i&nbsp;stado autorstwa
+Hitflip</a></li>
+<li><a href="/graphics/stark-gnuherd.html">Bannery Herd autorstwa Jochen
+St&auml;rk</a></li>
+<li><a href="/graphics/bokma-gnu.html">Loga GNU i&nbsp;Emacs autorstwa John
+Bokma</a></li>
+<li><a href="/graphics/lovchik-gnu.html">Sztuka GNU Lisa J. Lovchik</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnu-post/">Rysunki GNU Post autorstwa Tomasz
+W. Koz&#322;owski</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnu-alternative.html">Alternatywna głowa GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnubanner.html">Transparent z&nbsp;GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/gleesons.html">Sztuka GNU autorstwa Gleeson</a></li>
+<li><a href="/graphics/bwcartoon.html">Dynamiczny duet: GNU i&nbsp;Pingwin
+w&nbsp;locie</a></li>
+<li><a href="/graphics/reiss-gnuhead.html">Kolorowa głowa Gnu</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnu-ascii.html">Gnu ASCII</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnu-ascii2.html">Gnu ASCII do&nbsp;sygnaturek
+w&nbsp;poczcie elektronicznej</a></li>
+<li><a href="/graphics/supergnu-ascii.html">ASCII SuperGNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/alternative-ascii.html">Inna ASCII GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnusvgart.html">Grafika GNU w&nbsp;formacie svg</a></li>
+<li><a href="/graphics/heckert_gnu.html">Wyraźniejsza wersja rysunku głowy
+GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/winkler-gnu.html">Inne loga GNU autorstwa Kyle
+Winkler</a></li>
+<li><a href="/graphics/spiritoffreedom.html">Duch wolności</a></li>
+<li><a href="/graphics/kafa.html">Abstrakcyjny wizerunek GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/slickgnu.html">Wygładzone logo GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/3dbabygnutux.html">Trójwymiarowa mała GNU i&nbsp;mały
+Tux</a></li>
+<li><a href="/graphics/fromagnulinux.html">Fromagnulinux</a></li>
+<li><a href="/graphics/groff-head.html">Głowa Groff</a></li>
+<li><a href="/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html">Ilustracje z&nbsp;książki
+<i>Free Software, Free Society</i></a></li>
+<li><a href="/graphics/gnu-slash-linux.html">GNU/Linux</a></li>
+<li><a href="/graphics/wallpapers.html">Tapety</a></li>
+<li><a href="/graphics/avatars.html">Awatary</a></li>
+<li><a href="/graphics/digital-restrictions-management.html">Cyfrowe zarzą
dzanie
+ograniczeniami [<em>Digital Restrictions Management</em>]</a></li>
+<li><a href="/graphics/trisquel.html">Trisquel</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnewsense.html">gNewSense</a></li>
+<li><a href="/graphics/distros-dragora.html">Dragora</a></li>
+<li><a href="/graphics/jesus-cartoon.html">Kreskówka z&nbsp;Jezusem
+i&hellip;</a></li>
+<li><a href="/graphics/bvbn.html">Przydatna sztuka GNU autorstwa Vladimir
+Tsarkov</a></li>
+<li><a href="/graphics/social.html">Logo GNU social</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnuolantern.html">GNU o Lantern</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnuhornedlogo.html">Logo GNU z&nbsp;rogami</a></li>
+<li><a href="/graphics/gnu-head-shadow.html">Cień Głowy GNU</a></li>
+<li><a href="/graphics/runfreegnu.html">Baner &bdquo;Run free run 
GNU&rdquo;</a></li>
 </ul>
 
-<hr />
+<h3>GNU Art na&nbsp;innych witrynach</h3>
 
-<h3>Sztuka GNU w innych miejscach</h3>
-<p>
-Dziêkujemy Raulowi Silva za jego rysunki na: <a 
href="http://gnuart.onshore.com";>http://gnuart.onshore.com</a></p>
-<p>
-Dziêkujemy Anji Gerwinski za jej rysunki na: <a 
href="http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/";>http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>.</p>
-<p></p>
-Dziêkujemy Edwardowi Alfertowi za zaprojektowanie ikonki strony (favicon)
-oraz znaczków reklamowych na:
-<a href="http://graphics.rootmode.com/";>http://graphics.rootmode.com/</a>.</p>
-
-<hr />
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/graphics/graphics.ca.html">Catal&#x00e0;</a> 
-| <a href="/graphics/graphics.html">English</a>
-| <a href="/graphics/graphics.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/graphics/graphics.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/graphics/graphics.pl.html">polski</a>
-| <a href="/graphics/graphics.pt-br.html">português do Brasil</a>
-| <a href="/graphics/graphics.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>
-| <a 
href="/graphics/graphics.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
-| <a href="/graphics/graphics.sq.html">Shqip</a>
-]
-</p>
+<p>Dziękujemy Edward Alfert za&nbsp;zaprojektowanie ikonki strony (favicon)
+oraz&nbsp;znaczków reklamowych na: <a
+href="http://graphics.rootmode.com/";>http://graphics.rootmode.com/</a>.</p>
+
+<p>Dziękujemy Anji Gerwinski za&nbsp;jej rysunki na: <a
+href="http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/";>http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>.</p>
+
+<p>Dziękujemy Arnuld Uttre za&nbsp;jego rysunki na: <a
+href="http://lispmachine.wordpress.com/category/art/";>http://lispmachine.wordpress.com/category/art/</a>.</p>
+
+<p>Dziękujemy Raul Silva za&nbsp;jego rysunki na: <a
+href="http://gnuart.onshore.com.";>http://gnuart.onshore.com/</a>.</p>
+
+<p>Dziękujemy ~Apolonis za&nbsp;ich rysunek na: <a href=
+"http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-251437449";>http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-251437449</a>.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   all pages on the GNU web server should have the section about
+   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
+   with the webmasters first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007, 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
+Zjednoczone</a>.
 </p>
 
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>inne sposoby skontaktowania 
siê</a>
-z&nbsp;FSF.
-<br />
-Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
-(lub propozycje) prosimy wysy³aæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-<p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006 <br>
-Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,
-Boston, MA 02110-1301, USA
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article are
-permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided
-this notice, and the copyright notice, are preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-bez tantiem, niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego
-zezwolenia oraz informacji o prawach autorskich.
-</p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 
2011.</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2010/12/27 16:33:07 $ $Author: jsowoc $
+
+$Date: 2011/08/18 00:37:10 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities.
+
+   See also '(web-trans)Capitalization':
+   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
+   -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/graphics/graphics.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/graphics/graphics.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/graphics/graphics.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/graphics/graphics.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/graphics/graphics.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/graphics/graphics.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/graphics/graphics.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portugese -->
+<li><a href="/graphics/graphics.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a href="/graphics/graphics.ro.html">Rom&acirc;n&#259;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a href="/graphics/graphics.sr.html">
+&#1057;&#1088;&#1087;&#1089;&#1082;&#1080;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Albanian -->
+<li><a href="/graphics/graphics.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>

Index: po/graphics.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/graphics.pl.po  17 Aug 2011 17:39:42 -0000   1.3
+++ po/graphics.pl.po  18 Aug 2011 00:37:15 -0000   1.4
@@ -10,10 +10,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2011-08-17 11:39-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -89,7 +89,6 @@
 "<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Logo Fundacji wolnego oprogramowania</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/usegnu.html\">Use 'GNU</a>"
 msgid "<a href=\"/graphics/gnulove.html\">A Penguin Hugging A GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/graphics/gnulove.html\">Pingwin obejmujący GNU</a>"
 
@@ -418,17 +417,14 @@
 "onshore.com.\">http://gnuart.onshore.com/</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Thanks to Anja Gerwinski for her images at: <a href= \"http://adele.";
-#| "gerwinski.de/~anja/gnuart/\">http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>."
 msgid ""
 "Thanks to ~Apolonis for their image at: <a href= \"http://apolonis.";
 "deviantart.com/art/Le-Sage-251437449\"> http://apolonis.deviantart.com/art/";
 "Le-Sage-251437449</a>"
 msgstr ""
-"Dziękujemy ~Apolonis za&nbsp;ich rysunek na: <a href= "
-"\"http://apolonis.deviantart.com/art/Le-";
-"Sage-251437449\">http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-251437449</a>."
+"Dziękujemy ~Apolonis za&nbsp;ich rysunek na: <a href= \"http://apolonis.";
+"deviantart.com/art/Le-Sage-251437449\">http://apolonis.deviantart.com/art/Le-";
+"Sage-251437449</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]