www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics/po license-logos.pl.po agnuhead.pl...


From: Jan Owoc
Subject: www/graphics/po license-logos.pl.po agnuhead.pl...
Date: Tue, 16 Aug 2011 19:08:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/16 19:08:57

Modified files:
    graphics/po  : license-logos.pl.po 
Added files:
    graphics/po  : agnuhead.pl.po anfsflogo.pl.po atypinggnu.pl.po 
             babygnu.pl.po gnupascal.pl.po graphics.pl.po 
             philosophicalgnu.pl.po whatsgnu.pl.po 

Log message:
    new Polish translations in gettext format by Jan Owoc,
    based on existing html translations by Wojciech Kotwica

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/agnuhead.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/anfsflogo.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/atypinggnu.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/babygnu.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/gnupascal.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/philosophicalgnu.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/whatsgnu.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: license-logos.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- license-logos.pl.po 7 Aug 2011 16:35:50 -0000    1.10
+++ license-logos.pl.po 16 Aug 2011 19:08:51 -0000   1.11
@@ -53,7 +53,7 @@
 "assure your users that their freedom is being protected."
 msgstr ""
 "Jeśli udostępniacie swoje dzieła na&nbsp;zasadach licencji GNU <a href=\"/"
-"licenses/gpl.html\">GPL</a> w wersji 3, <a href=\"/licenses/lgpl.html"
+"licenses/gpl.html\">GPL</a> w&nbsp;wersji 3, <a href=\"/licenses/lgpl.html"
 "\">LGPL</a> lub&nbsp;<a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, możecie "
 "skorzystać z&nbsp;poniższych grafik na&nbsp;swojej stronie lub&nbsp;w 
swojej "
 "aplikacji, aby&nbsp;zareklamować te licencje. Poniższe loga są szybko "
@@ -68,8 +68,8 @@
 "logo.svg\">GFDL SVG</a>."
 msgstr ""
 "Oto wersje wektorowe: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 SVG</a>, <a href="
-"\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i&nbsp;AGPLv3 SVG</a> oraz <a href=\"gfdl-"
-"logo.svg\">GFDL SVG</a>."
+"\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i&nbsp;AGPLv3 SVG</a> oraz&nbsp;<a href="
+"\"gfdl-logo.svg\">GFDL SVG</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 #. type: Content of: <table><tr><th><a>
@@ -156,7 +156,7 @@
 "GFDL logo in other sizes: <a href=\"gfdl-logo-med.png\">Bigger</a>, <a href="
 "\"gfdl-logo-large.png\">Even bigger</a>"
 msgstr ""
-"Logo licencji GFDL w większych rozmiarach: <a href=\"gfdl-logo-med.png"
+"Logo licencji GFDL w&nbsp;większych rozmiarach: <a href=\"gfdl-logo-med.png"
 "\">duży rozmiar</a>, <a href=\"gfdl-logo-large.png\">jeszcze większy</a>"
 
 # type: Content of: <div>

Index: agnuhead.pl.po
===================================================================
RCS file: agnuhead.pl.po
diff -N agnuhead.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ agnuhead.pl.po   16 Aug 2011 19:08:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,272 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/agnuhead.html
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 Free Software Foundation, 
Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden> 2002, 2004, 2005, 2006
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011."
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: agnuhead.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 12:41-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "A GNU Head - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Głowa GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "A GNU Head"
+msgstr "Głowa GNU"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-head-sm.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-head-sm.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[Image of the head of a GNU]"
+msgstr "[rysunek głowy GNU]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You may prefer to use <a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">a bold GNU "
+"Head</a>, which is the version now used by the Free Software Foundation on "
+"any new GNU-emblem items, and stickers."
+msgstr ""
+"Możecie woleć <a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">wyraźnej głowy 
GNU</a>, "
+"która jest wersją używaną obecnie przez Fundację wolnego oprogramowania "
+"na&nbsp;nowych przedmiotach i&nbsp;naklejkach GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A handsome GNU Head with typical beard and smart-looking curled horns. He "
+"or she appears to be smiling contentedly with its works as of yet, but it "
+"still gazes off into the distance. <strong>If you want to use the GNU head "
+"to link to a website run by the Free Software Foundation or the GNU project, "
+"feel free, or if you're using it in contexts talking about GNU in a "
+"supportive and accurate way, you can also do this without permission. For "
+"any other requests, please ask <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a> for permission first.</strong>"
+msgstr ""
+"Głowa przystojnej GNU z&nbsp;typową brodą i&nbsp;eleganckimi zakręconymi "
+"rogami. GNU zdaje się z&nbsp;zadowoleniem uśmiechać na&nbsp;myśl 
o&nbsp;już "
+"wykonanej pracy, ale&nbsp;wciąż spogląda w&nbsp;dal. <strong>Jeśli 
chcecie "
+"użyć Głowy GNU jako odnośnika do&nbsp;strony FSF lub&nbsp;projektu GNU "
+"możecie to zrobić. Jeśli używacie jej przy omawianiu GNU we wspierający "
+"i&nbsp;wiarygodny sposób, także możecie to zrobić bez&nbsp;zezwolenia. 
Jeśli "
+"chcecie w&nbsp;inny sposób użyć, należy poprosić <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a> o zezwolenie.</strong>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This graphic was drawn by Etienne Suvasa, who has also done several covers "
+"for FSF publications."
+msgstr ""
+"Głowę GNU narysowała Etienne Suvasa, która wykonała także kilka 
okładek dla "
+"publikacji FSF."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We also would like to thank Peter Gerwinski for the 1200x1200 PNG version of "
+"this image."
+msgstr ""
+"Chcielibyśmy też podziękować Peter Gerwinski za&nbsp;wersję PNG tego "
+"rysunku, o rozmiarach 1200x1200 punktów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This Head of a GNU was the default art for pages on this web site including "
+"<a href=\"/home.html\">GNU's home page</a>."
+msgstr ""
+"&bdquo;Głowa GNU&rdquo; była domyślną ilustracją naszych stron "
+"internetowych, łącznie z&nbsp;<a href=\"/home.html\">główną stroną 
GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This Head of a GNU was also used on the front of the 1997 <a href=\"/order/t-"
+"shirts.html\">GNU T-shirt</a>. It is also on the spine of many <a href=\"/"
+"doc/doc.html\">GNU Manuals</a>."
+msgstr ""
+"Występowała także na&nbsp;przodzie <a 
href=\"/order/t-shirts.html\">koszulki "
+"GNU</a> z&nbsp;1997 roku oraz&nbsp;na wizytówkach FSF. Można ją również "
+"znaleźć na&nbsp;grzbietach wielu <a href=\"/doc/doc.html\">podręczników 
GNU</"
+"a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This picture is available in the following formats:"
+msgstr "Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/gnu-head-sm.jpg\">7k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"head.jpg\">21k</a>"
+msgstr ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/gnu-head-sm.jpg\">7k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"head.jpg\">21k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"png <a href=\"/graphics/gnu-head-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"head.png\">6k</a>, <a href=\"/graphics/gerwinski-gnu-head.png\">566k</a>"
+msgstr ""
+"png <a href=\"/graphics/gnu-head-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"head.png\">6k</a>, <a href=\"/graphics/gerwinski-gnu-head.png\">566k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "pdf <a href=\"/graphics/gnu-head.pdf\">41k</a>"
+msgstr "pdf <a href=\"/graphics/gnu-head.pdf\">41k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "ascii (txt) <a href=\"gnu-head.txt\">5k</a>"
+msgstr "ascii (txt) <a href=\"gnu-head.txt\">5k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dustin Jorge made a nice wallpaper inspired by this GNU head. He spent some "
+"time researching copyright for a paper he had to do for a class. In the "
+"meantime he made this desktop."
+msgstr ""
+"Dustin Jorge, zainspirowany rysunkiem głowy GNU, zrobił ładną tapetę. "
+"Spędził trochę czasu nad&nbsp;materiałami na&nbsp;temat prawa 
autorskiego, "
+"do&nbsp;pracy zaliczeniowej. W&nbsp;wolnej chwili zrobił tapetę na&nbsp;"
+"pulpit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This wallpaper is available in the following formats:"
+msgstr "Tapeta dostępna jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "png <a href=\"/graphics/gnublue.png\">503k</a>"
+msgstr "png <a href=\"/graphics/gnublue.png\">503k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Ville Solarius has come up with the following variations of the GNU Head in "
+"the SVG format:"
+msgstr "Ville Solarius wykonał wersje głowy GNU w&nbsp;formacie SVG:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Plain <a href=\"/graphics/gnuhead_plain.svg\">99.2k</a>"
+msgstr "Zwykły <a href=\"/graphics/gnuhead_plain.svg\">99.2k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Inkscape <a href=\"/graphics/gnuhead_inkscape.svg\">99.2k</a>"
+msgstr "Inkscape <a href=\"/graphics/gnuhead_inkscape.svg\">99.2k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"mailto: address@hidden">Ripley</a> added the slogan \"Your "
+"Passion. Our Potential.\" to the <a href=\"/graphics/gnupassion.svg.gz\">GNU "
+"head</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>Ripley</a> dodała do&nbsp;<a href=\"/"
+"graphics/gnupassion.svg.gz\">głowy GNU</a> hasło &bdquo;Your Passion. Our "
+"Potential&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A set of colorful GNU head by <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">John M. Wooten</a>."
+msgstr ""
+"Zestaw kolorowych głów GNU wykonany przez <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">John M. Wooten</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/gnuwooblk.png\">Black</a> | <a href=\"/graphics/"
+"gnuwoogrn.png\">Green</a> | <a href=\"/graphics/gnuwoored.png\">Red</a> | <a "
+"href=\"/graphics/gnuwoowht.png\">White</a> | <a href=\"/graphics/gnuwooylw."
+"png\">Yellow</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/gnuwooblk.png\">czarna</a> | <a href=\"/graphics/"
+"gnuwoogrn.png\">zielona</a> | <a href=\"/graphics/gnuwoored.png\">czerwona</"
+"a> | <a href=\"/graphics/gnuwoowht.png\">biała</a> | <a href=\"/graphics/"
+"gnuwooylw.png\">żółta</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki "
+"GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: anfsflogo.pl.po
===================================================================
RCS file: anfsflogo.pl.po
diff -N anfsflogo.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ anfsflogo.pl.po   16 Aug 2011 19:08:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,178 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/anfsflogo.html
+# Copyright (C) 2002, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: anfsflogo.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 12:12-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "An FSF Logo - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Logo FSF - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "An FSF Logo"
+msgstr "Logo FSF"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/fsf-bk.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/fsf-bk.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of an FSF Logo on black]"
+msgstr "[rysunek: logo FSF z&nbsp;czarnym tłem]"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "</a> <a href=\"/graphics/fsf-wh.jpg\">"
+msgstr "</a> <a href=\"/graphics/fsf-wh.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of an FSF Logo on white]"
+msgstr "[rysunek: logo FSF z&nbsp;białym tłem]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Two similar, rectangular, unofficial logos for the Free Software "
+"Foundation. ``FSF'' is written in red, block-style lettering, with a string "
+"of 0's and 1's in the background."
+msgstr ""
+"Dwa podobne, prostokątne, nieoficjalne znaki firmowe Fundacji Wolnego "
+"Oprogramowania. Skrót &bdquo;FSF&rdquo; zapisany czerwonym, blokowym "
+"liternictwem, w&nbsp;tle ciąg zer i&nbsp;jedynek."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We thank Shawn Ewald <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a> for designing these FSF logos."
+msgstr ""
+"Dziękujemy Shawnowi Ewaldowi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> za&nbsp;zaprojektowanie logo FSF."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He prefers the one with the black background, so we used to use that on the "
+"<a href=\"/fsf/fsf.html\">FSF</a> page."
+msgstr ""
+"Bardziej podoba mu się wersja z&nbsp;czarnym tłem, więc&nbsp;tej właśnie 
"
+"używaliśmy na&nbsp;stronie <a href=\"/fsf/fsf.html\">FSF</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This picture is available in the following formats:"
+msgstr "Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/fsf-bk.jpg\">8k (black background)</a>, <a href=\"/"
+"graphics/fsf-wh.jpg\">6k (white background)</a>"
+msgstr ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/fsf-bk.jpg\">8k (czarne tło)</a>, <a href=\"/"
+"graphics/fsf-wh.jpg\">6k (białe tło)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"png <a href=\"/graphics/fsf-bk.png\">1k (black background)</a>, <a href=\"/"
+"graphics/fsf-wh.png\">1k (white background)</a>"
+msgstr ""
+"png <a href=\"/graphics/fsf-bk.png\">1k (czarne tło)</a>, <a href=\"/"
+"graphics/fsf-wh.png\">1k (białe tło)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki "
+"GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. Komentarze odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU logo can be used verbatim in contexts talking about GNU in a "
+"supportive and accurate way. For permission, ask address@hidden"
+msgstr ""
+"Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących o 
GNU "
+"w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać "
+"na&nbsp;address@hidden"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2006, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: atypinggnu.pl.po
===================================================================
RCS file: atypinggnu.pl.po
diff -N atypinggnu.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ atypinggnu.pl.po  16 Aug 2011 19:08:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,191 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/atypinggnu.html
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden> 2002, 2004, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: atypinggnu.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 12:18-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "A Typing GNU Hacker - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"GNU-hacker pisząca na&nbsp;klawiaturze - Fundacja wolnego oprogramowania "
+"(FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "A Typing GNU Hacker"
+msgstr "GNU-hacker pisząca na&nbsp;klawiaturze"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-type-sm.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-type-sm.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of a Typing GNU Hacker]"
+msgstr "[rysunek: GNU-hacker pisząca na&nbsp;klawiaturze]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This GNU hunches over a microcomputer, no doubt running free software! The "
+"GNU is enclosed in an arch, with \"GNU's Not Unix\" written above, and "
+"\"Free Software Foundation\" below it."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;tym rysunku GNU siedzi przygarbiona przed mikrokomputerem, bez&nbsp;"
+"wątpienia działającym na&nbsp;wolnym oprogramowaniu! Na&nbsp;otaczającym 
ją "
+"górą łuku widnieje napis &bdquo;GNU's Not Unix&rdquo;, na&nbsp;dolnej 
części "
+"ramki&nbsp;&ndash; napis &bdquo;Free Software Foundation&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We thank Jamal Hannah for drawing this Typing GNU Hacker."
+msgstr ""
+"Dziękujemy Jamal Hannah za&nbsp;narysowanie &bdquo;GNU piszącej na&nbsp;"
+"klawiaturze&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It was used on the front of an earlier <a href=\"/order/t-shirts.html\">GNU "
+"T-shirt</a> sold by the FSF."
+msgstr ""
+"Jej wizerunek występował na&nbsp;przodzie wcześniejszej <a 
href=\"/order/t-"
+"shirts.html\">koszulki GNU</a>, sprzedawanej przez FSF."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is used on this web site to indicate pages that list people who are "
+"helping or have helped the GNU Project, including these pages:"
+msgstr ""
+"Wykorzystujemy go do&nbsp;wskazania tych stron naszego serwera, gdzie "
+"podajemy osoby, które pomagają lub&nbsp;pomogły Projektowi GNU, łącznie 
ze "
+"stronami:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a> - the People of the GNU Project"
+msgstr ""
+"<a href=\"/people/people.html\">Kto jest kim w&nbsp;GNU</a>&nbsp;&ndash; "
+"ludzie Projektu GNU"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/webmeisters.html\">Webmasterzy GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This picture is available in the following formats:"
+msgstr "Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/gnu-type-sm.jpg\">7k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"type.jpg\">19k</a>"
+msgstr ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/gnu-type-sm.jpg\">7k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"type.jpg\">19k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"png <a href=\"/graphics/gnu-type-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"type.png\">5k</a>"
+msgstr ""
+"png <a href=\"/graphics/gnu-type-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/gnu-"
+"type.png\">5k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki "
+"GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU logo can be used verbatim in contexts talking about GNU in a "
+"supportive and accurate way. For permission, ask address@hidden"
+msgstr ""
+"Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących o 
GNU "
+"w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać "
+"na&nbsp;address@hidden"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2006, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: babygnu.pl.po
===================================================================
RCS file: babygnu.pl.po
diff -N babygnu.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ babygnu.pl.po    16 Aug 2011 19:08:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,176 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/babygnu.html
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: babygnu.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 12:24-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Baby GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Mała GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Baby GNU"
+msgstr "Mała GNU"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/baby-gnu-sm.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/baby-gnu-sm.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of a Baby GNU]"
+msgstr "[rysunek Małej GNU]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Baby GNU is an adorable cartoon-like image of but a wee tyke of a GNU, "
+"sucking its thumb and snuggling its blanket closely."
+msgstr ""
+"&bdquo;Mała GNU&rdquo; to uroczy komiksowy wizerunek GNU jako jeszcze "
+"malutkiego dziecka, ssącego kciuk i&nbsp;przytulającego swój kocyk."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We thank Etienne Suvasa for drawing this Baby GNU."
+msgstr "Dziękujemy Etienne Suvasa za&nbsp;narysowanie &bdquo;Małej 
GNU&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This picture is available in the following formats:"
+msgstr "Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/baby-gnu-sm.jpg\">6k</a>, <a href=\"/graphics/baby-"
+"gnu.jpg\">10k</a>"
+msgstr ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/baby-gnu-sm.jpg\">6k</a>, <a href=\"/graphics/baby-"
+"gnu.jpg\">10k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"png <a href=\"/graphics/baby-gnu-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/baby-"
+"gnu.png\">3k</a>"
+msgstr ""
+"png <a href=\"/graphics/baby-gnu-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/baby-"
+"gnu.png\">3k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A modified version, &ldquo;Baby GNU with a Glass&rdquo;, was used as a logo "
+"for the <a href=\"http://fsf.org/licensing/\";>FSF Free Software Licensing "
+"and Compliance Lab</a>:"
+msgstr ""
+"Zmodyfikowana wersja, &bdquo;Mała GNU z&nbsp;lustrem&rdquo;, była używana "
+"jako logo dla <a href=\"http://fsf.org/licensing/\";>FSF Free Software "
+"Licensing and Compliance Lab</a>:"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/baby-gnu-glass.png\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/baby-gnu-glass.png\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of a Baby GNU with a Glass]"
+msgstr "[rysunek Małej GNU z&nbsp;lustrem]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki "
+"GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU logo can be used verbatim in contexts talking about GNU in a "
+"supportive and accurate way. For permission, ask <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących o 
GNU "
+"w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać "
+"na&nbsp;<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2006, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: gnupascal.pl.po
===================================================================
RCS file: gnupascal.pl.po
diff -N gnupascal.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnupascal.pl.po   16 Aug 2011 19:08:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,225 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/gnupascal.html
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden> 2003, 2004, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnupascal.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 12:40-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "GNU and Blaise Pascal - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "GNU i&nbsp;Blaise Pascal - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "GNU and Blaise Pascal"
+msgstr "GNU i&nbsp;Blaise Pascal"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of a Gnu and Blaise Pascal]"
+msgstr "[rysunek Gnu i&nbsp;Blaise Pascal]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A long-haired Blaise Pascal and a long-bearded GNU; both stare thoughtfully "
+"into space."
+msgstr ""
+"Długowłosy Blaise Pascal i&nbsp;długobroda GNU; oboje w&nbsp;zamyśleniu "
+"wpatrują się w&nbsp;przestrzeń."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We thank Markus Gerwinski <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, the artist of this <a href="
+"\"http://www.gnu-pascal.de\";>GNU Pascal</a> art."
+msgstr ""
+"Dziękujemy Markus Gerwinski <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, artyście, któremu <a href="
+"\"http://www.gnu-pascal.de/\";>GNU Pascal</a> zawdzięcza to dzieło."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This picture is available in the following formats:"
+msgstr "Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg\">4k</a>, <a href=\"/graphics/"
+"Gnu+Pascal.jpg\">61k</a>"
+msgstr ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/Gnu+Pascal.small.jpg\">4k</a>, <a href=\"/graphics/"
+"Gnu+Pascal.jpg\">61k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"png <a href=\"/graphics/Gnu+Pascal.small.png\">4k</a>, <a href=\"/graphics/"
+"Gnu+Pascal.png\">10k</a>"
+msgstr ""
+"png <a href=\"/graphics/Gnu+Pascal.small.png\">4k</a>, <a href=\"/graphics/"
+"Gnu+Pascal.png\">10k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dustin Jorge made a nice wallpaper inspired by this GNU head. He spent some "
+"time researching copyright for a paper he had to do for a class. In the "
+"meantime he made this desktop."
+msgstr ""
+"Dustin Jorge, zainspirowany rysunkiem głowy GNU, zrobił ładną tapetę. "
+"Spędził trochę czasu nad&nbsp;materiałami na&nbsp;temat prawa 
autorskiego, "
+"do&nbsp;pracy zaliczeniowej. W&nbsp;wolnej chwili zrobił tapetę na&nbsp;"
+"pulpit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This wallpaper is available in the following formats:"
+msgstr "Tapeta dostępna jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "png <a href=\"/graphics/gnublue.png\">503k</a>"
+msgstr "png <a href=\"/graphics/gnublue.png\">503k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Ville Solarius has come up with the following variations of the GNU Head in "
+"the SVG format:"
+msgstr "Ville Solarius wykonał wersje głowy GNU w&nbsp;formacie SVG:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Plain <a href=\"/graphics/gnuhead_plain.svg\">99.2k</a>"
+msgstr "Zwykły <a href=\"/graphics/gnuhead_plain.svg\">99.2k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Inkscape <a href=\"/graphics/gnuhead_inkscape.svg\">99.2k</a>"
+msgstr "Inkscape <a href=\"/graphics/gnuhead_inkscape.svg\">99.2k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"mailto: address@hidden">Ripley</a> added the slogan \"Your "
+"Passion. Our Potential.\" to the <a href=\"/graphics/gnupassion.svg.gz\">GNU "
+"head</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>Ripley</a> dodała do&nbsp;<a href=\"/"
+"graphics/gnupassion.svg.gz\">głowy GNU</a> hasło &bdquo;Your Passion. Our "
+"Potential&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A set of colorful GNU head by <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">John M. Wooten</a>."
+msgstr ""
+"Zestaw kolorowych głów GNU wykonany przez <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">John M. Wooten</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/gnuwooblk.png\">Black</a> | <a href=\"/graphics/"
+"gnuwoogrn.png\">Green</a> | <a href=\"/graphics/gnuwoored.png\">Red</a> | <a "
+"href=\"/graphics/gnuwoowht.png\">White</a> | <a href=\"/graphics/gnuwooylw."
+"png\">Yellow</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/gnuwooblk.png\">czarna</a> | <a href=\"/graphics/"
+"gnuwoogrn.png\">zielona</a> | <a href=\"/graphics/gnuwoored.png\">czerwona</"
+"a> | <a href=\"/graphics/gnuwoowht.png\">biała</a> | <a href=\"/graphics/"
+"gnuwooylw.png\">żółta</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki "
+"GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU logo can be used verbatim in contexts talking about GNU in a "
+"supportive and accurate way. For permission, ask address@hidden"
+msgstr ""
+"Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących o 
GNU "
+"w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać "
+"na&nbsp;<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2003, 2004, 2006, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: graphics.pl.po
===================================================================
RCS file: graphics.pl.po
diff -N graphics.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ graphics.pl.po   16 Aug 2011 19:08:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,483 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/graphics.html
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden> 2003, 2004, 2005, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: graphics.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 11:45-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Art Gallery - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Galeria Sztuki GNU - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The GNU Art Gallery"
+msgstr "Galeria Sztuki GNU"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Beside the art on these GNU Web pages, we at the GNU Project have the art:"
+msgstr ""
+"Oprócz sztuki na&nbsp;wymienionych niżej stronach internetowych GNU, mamy "
+"w&nbsp;Projekcie GNU rysunki:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "on the covers of <a href=\"/doc/doc.html\">GNU Manuals</a>"
+msgstr "na&nbsp;okładkach <a href=\"/doc/doc.html\">podręczników GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "on <a href=\"http://shop.fsf.org/category/gnu-gear/\";>GNU T-shirts</a>"
+msgstr ""
+"na&nbsp;<a href=\"http://shop.fsf.org/category/gnu-gear/\";>koszulkach GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"on the covers of the <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">GNU's Bulletins</"
+"a>"
+msgstr ""
+"na&nbsp;okładkach <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">biuletynów GNU</a>"
+
+#. other link killed link here till fixed 
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"from <a href=\"http://www.fsfe.org/projects/bgw/index.en.html\";>Brave GNU "
+"World's</a> initiative for &ldquo;We Run GNU&rdquo; <a href=\"http://www.";
+"fsfe.org/projects/bgw/brave-gnu-world-logo-sm.jpg\">icons</a>"
+msgstr ""
+"z&nbsp;prowadzonej przez periodyk <a href=\"http://www.fsfe.org/projects/bgw/";
+"index.en.html\">Brave GNU World</a> inicjatywy internetowych <a href="
+"\"http://www.fsfe.org/projects/bgw/brave-gnu-world-logo-sm.jpg\";>ikonek</a> "
+"&bdquo;Działamy na&nbsp;GNU&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "GNU Art on this Site"
+msgstr "Sztuka GNU na&nbsp;tej witrynie WWW"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please note the <a href= \"/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics"
+"\">graphic style guidelines</a> used in designing and illustrating this site."
+msgstr ""
+"Prosimy o zwrócenie uwagi na&nbsp;<a href= \"/server/fsf-html-style-sheet."
+"html#UseofGraphics\">wytyczne dotyczące strony graficznej</a>, którymi "
+"kierowano się przy projektowaniu i&nbsp;ilustrowaniu tej witryny."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/agnuhead.html\">A GNU head</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/agnuhead.html\">Głowa GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">Logos of GNU packages</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">Loga paczek GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Free Software Foundation Logo</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Logo Fundacji wolnego oprogramowania</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">A typing GNU hacker</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">GNU-hacker pisząca na&nbsp;"
+"klawiaturze</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">Another typing GNU hacker</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">Inna GNU-hacker</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/whatsgnu.html\">What's GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/whatsgnu.html\">Czym jest GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/usegnu.html\">Use 'GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/usegnu.html\">Używaj 'GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/babygnu.html\">Baby GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/babygnu.html\">Mała GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/meditate.html\">Levitating, Meditating, Flute-playing "
+"Gnu by the Nevrax Design Team</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/meditate.html\">Lewitująca, medytująca, grająca 
na&nbsp;"
+"flecie Gnu autorstwa Nevrax Design Team</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/listen.html\">Listening Gnu by the Nevrax Design Team</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/listen.html\">Słuchająca Gnu autorstwa Nevrax Design "
+"Team</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">A Gnu wearing a jacket</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">Gnu w&nbsp;marynarce</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/philosophicalgnu.html\">A Philosophical GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/philosophicalgnu.html\">Filozofująca GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnupascal.html\">GNU and Blaise Pascal</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnupascal.html\">GNU i&nbsp;Blaise Pascal</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/ahurdlogo.html\">Hurd Logos</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/ahurdlogo.html\">Loga jądra Hurd</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/anfsflogo.html\">An FSF Logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/anfsflogo.html\">Logo FSF</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/anlpflogo.html\">An LPF Logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/anlpflogo.html\">Logo LPF</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">httptunnel Logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">Logo httptunnel</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/guile-logo.html\">Guile logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/guile-logo.html\">Logo Guile</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/adrienne/\">Adrienne Thompson's GNU art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/adrienne/\">Sztuka GNU Adrienne Thompson</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/behroze/\">Behroze Nejaati's GNU art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/behroze/\">Sztuka GNU Behroze Nejaati</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/bahlon/\">Georg Bahlon's 3D GNU head</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/bahlon/\">Głowa GNU w&nbsp;3D autorstwa Georg Bahlon</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">Dale Mellor's 3D GNU head</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">Głowa GNU w&nbsp;3D autorstwa Dale "
+"Mellor</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">Hitflip's GNU coin and herd</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">Moneta GNU i&nbsp;stado autorstwa "
+"Hitflip</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">Jochen St&auml;rk's Herd Banners</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">Bannery Herd autorstwa Jochen "
+"St&auml;rk</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">John Bokma's GNU and Emacs logos</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">Loga GNU i&nbsp;Emacs autorstwa John "
+"Bokma</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">Lisa J. Lovchik GNU art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">Sztuka GNU Lisa J. Lovchik</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/gnu-post/\">Tomasz W. Koz&#322;owski's GNU Post images</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/gnu-post/\">Rysunki GNU Post autorstwa Tomasz W. "
+"Koz&#322;owski</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-alternative.html\">Alternative GNU Head</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-alternative.html\">Alternatywna głowa GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnubanner.html\">GNU Banner</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnubanner.html\">Transparent z&nbsp;GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gleesons.html\">Gleeson's GNU art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gleesons.html\">Sztuka GNU autorstwa Gleeson</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">The Dynamic Duo: The GNU and the "
+"Penguin in flight</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">Dynamiczny duet: GNU i&nbsp;Pingwin "
+"w&nbsp;locie</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/reiss-gnuhead.html\">Color Gnu Head</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/reiss-gnuhead.html\">Kolorowa głowa Gnu</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii.html\">An ASCII Gnu</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-ascii.html\">Gnu ASCII</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">Another ASCII Gnu (for email "
+"signatures)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">Gnu ASCII do&nbsp;sygnaturek w&nbsp;"
+"poczcie elektronicznej</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/supergnu-ascii.html\">An ASCII Super Gnu</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/supergnu-ascii.html\">ASCII SuperGNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">Another ASCII Gnu</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">Inna ASCII GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnusvgart.html\">GNU Art in svg format</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/gnusvgart.html\">Grafika GNU w&nbsp;formacie svg</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">Bold alternative GNU Head</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">Wyraźniejsza wersja rysunku głowy "
+"GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">Kyle Winkler's alternative GNU logos</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">Inne loga GNU autorstwa Kyle Winkler</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/spiritoffreedom.html\">The Spirit of Freedom</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/spiritoffreedom.html\">Duch wolności</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/kafa.html\">Abstract GNU Art</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/kafa.html\">Abstrakcyjny wizerunek GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/slickgnu.html\">A Slick GNU logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/slickgnu.html\">Wygładzone logo GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">A 3D baby GNU and baby Tux</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">Trójwymiarowa mała GNU i&nbsp;mały 
"
+"Tux</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/fromagnulinux.html\">Fromagnulinux</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/fromagnulinux.html\">Fromagnulinux</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/groff-head.html\">Groff Head</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/groff-head.html\">Głowa Groff</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">Graphics from <i>Free "
+"Software, Free Society</i></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">Ilustracje z&nbsp;książki "
+"<i>Free Software, Free Society</i></a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-slash-linux.html\">GNU/Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-slash-linux.html\">GNU/Linux</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/wallpapers.html\">Wallpapers</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/wallpapers.html\">Tapety</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/avatars.html\">Avatars</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/avatars.html\">Awatary</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">Digital "
+"Restrictions Management</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">Cyfrowe "
+"zarządzanie ograniczeniami [<em>Digital Restrictions Management</em>]</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/trisquel.html\">Trisquel</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/trisquel.html\">Trisquel</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnewsense.html\">gNewSense</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnewsense.html\">gNewSense</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">Dragora</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">Dragora</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">A cartoon featuring Jesus and...</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">Kreskówka z&nbsp;Jezusem 
i&hellip;</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/bvbn.html\">Useful GNU art by Vladimir Tsarkov</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/bvbn.html\">Przydatna sztuka GNU autorstwa Vladimir "
+"Tsarkov</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/social.html\">The GNU social logo</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/social.html\">Logo GNU social</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">GNU o Lantern</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">GNU o Lantern</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuhornedlogo.html\">A GNU logo with horns</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnuhornedlogo.html\">Logo GNU z&nbsp;rogami</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">A GNU head shadowed</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">Cień Głowy GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/runfreegnu.html\">Run free run GNU banner</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/runfreegnu.html\">Baner &bdquo;Run free run GNU&rdquo;</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "GNU Art on other sites"
+msgstr "GNU Art na&nbsp;innych witrynach"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thanks to Edward Alfert for drawing the favicon and buttons at: <a href="
+"\"http://graphics.rootmode.com/\";>http://graphics.rootmode.com/</a>"
+msgstr ""
+"Dziękujemy Edward Alfert za&nbsp;zaprojektowanie ikonki strony (favicon) "
+"oraz&nbsp;znaczków reklamowych na: <a href=\"http://graphics.rootmode.com/";
+"\">http://graphics.rootmode.com/</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thanks to Anja Gerwinski for her images at: <a href= \"http://adele.";
+"gerwinski.de/~anja/gnuart/\">http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>."
+msgstr ""
+"Dziękujemy Anji Gerwinski za&nbsp;jej rysunki na: <a href=\"http://adele.";
+"gerwinski.de/~anja/gnuart/\">http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thanks to Arnuld Uttre for his images at: <a href= \"http://lispmachine.";
+"wordpress.com/category/art/\">http://lispmachine.wordpress.com/category/art/";
+"</a>."
+msgstr ""
+"Dziękujemy Arnuld Uttre za&nbsp;jego rysunki na: <a href=\"http://";
+"lispmachine.wordpress.com/category/art/\">http://lispmachine.wordpress.com/";
+"category/art/</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thanks to Raul Silva for his images at: <a href= \"http://gnuart.onshore.com";
+"\">http://gnuart.onshore.com</a>"
+msgstr ""
+"Dziękujemy Raul Silva za&nbsp;jego rysunki na: <a href=\"http://gnuart.";
+"onshore.com.\">http://gnuart.onshore.com/</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2010 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: philosophicalgnu.pl.po
===================================================================
RCS file: philosophicalgnu.pl.po
diff -N philosophicalgnu.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophicalgnu.pl.po   16 Aug 2011 19:08:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,172 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/philosophicalgnu.html
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004, 2005, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: philosophicalgnu.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 12:48-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "A Philosophical GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Filozofująca GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "A Philosophical GNU"
+msgstr "Filozofująca GNU"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of a Philosophical Gnu]"
+msgstr "[rysunek: filozofująca GNU]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This GNU, looking particularly smart with arched eyebrows."
+msgstr "Ta GNU, z&nbsp;łukowato wygiętymi brwiami, wygląda szczególnie 
bystro."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We thank Markus Gerwinski <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, the artist of this "
+"Philosophical GNU."
+msgstr ""
+"Dziękujemy Markus Gerwinski <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, artyście, który stworzył "
+"Filozofującą GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is used to help identify the pages on this server that deal with the <a "
+"href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</a> of the GNU Project."
+msgstr ""
+"Jej wizerunek pomagał w&nbsp;szybkim rozpoznaniu tych stron naszego serwera, 
"
+"które traktują o&nbsp;<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">filozofii</a> 
"
+"Projektu GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This picture is available in the following formats:"
+msgstr "Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg\">7k</a>, <a href=\"/"
+"graphics/philosophical-gnu.jpg\">141k</a>"
+msgstr ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg\">7k</a>, <a href=\"/"
+"graphics/philosophical-gnu.jpg\">141k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"png <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.png\">10k</a>, <a href=\"/"
+"graphics/philosophical-gnu.png\">18k</a>"
+msgstr ""
+"png <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.png\">10k</a>, <a href=\"/"
+"graphics/philosophical-gnu.png\">18k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "greyscale png <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm-256.png\">7k</a>"
+msgstr ""
+"png w&nbsp;stopniach szarości <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm-256."
+"png\">7k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "svg <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.svgz\">10k</a>"
+msgstr "svg <a href=\"/graphics/philosophical-gnu-sm.svgz\">10k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki "
+"GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: whatsgnu.pl.po
===================================================================
RCS file: whatsgnu.pl.po
diff -N whatsgnu.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ whatsgnu.pl.po   16 Aug 2011 19:08:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,176 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/graphics/whatsgnu.html
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004, 2005, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: whatsgnu.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 12:53-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What's GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Czym jest GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What's GNU"
+msgstr "Czym jest GNU"
+
+#. type: Content of: <p><a>
+msgid "<a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
+msgid "[image of What's GNU]"
+msgstr "[rysunek Czym jest GNU]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Two banners enclose a GNU in this image, one reading \"What's GNU?\" and the "
+"other \"GNU's Not Unix!\" In the center, a face similar to the GNU Head "
+"above rests proudly."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;tym rysunku GNU otaczają dwie wstęgi: górna z&nbsp;napisem &bdquo;"
+"What's GNU?&rdquo; i&nbsp;dolna z&nbsp;&bdquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. "
+"Umieszczona pośrodku GNU, podobna do&nbsp;tej z&nbsp;rysunku &bdquo;Głowy "
+"GNU&rdquo;, pełna dumy, odpoczywa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We thank Etienne Suvasa for drawing this What's GNU art."
+msgstr ""
+"Dziękujemy Etienne Suvasa za&nbsp;narysowanie &bdquo;Czym jest GNU&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is used on this web site to indicate pages that describe what GNU is, "
+"including:"
+msgstr ""
+"Tę ilustrację stosujemy do&nbsp;wskazania tych stron naszego serwera, 
które "
+"opisują, czym jest GNU, łącznie ze stronami:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projekt GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "the <a href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto (31k characters)</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto (31k znaków)</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This picture is available in the following formats:"
+msgstr "Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.jpg\">8k</a>, <a href=\"/graphics/"
+"whats-gnu.jpg\">21k</a>"
+msgstr ""
+"jpeg <a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.jpg\">8k</a>, <a href=\"/graphics/"
+"whats-gnu.jpg\">21k</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"png <a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/whats-"
+"gnu.png\">5k</a>"
+msgstr ""
+"png <a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.png\">2k</a>, <a href=\"/graphics/whats-"
+"gnu.png\">5k</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki "
+"GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU logo can be used verbatim in contexts talking about GNU in a "
+"supportive and accurate way. For permission, ask address@hidden"
+msgstr ""
+"Logo GNU może być używane bez&nbsp;zmian w&nbsp;kontekstach mówiących o 
GNU "
+"w&nbsp;sposób pozytywny i&nbsp;dokładny. Po&nbsp;zezwolenie prosimy pisać "
+"na&nbsp;<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]