www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www events/rms-nyu-2001-transcript.pl.html lice...


From: Yavor Doganov
Subject: www events/rms-nyu-2001-transcript.pl.html lice...
Date: Tue, 16 Aug 2011 08:36:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/16 08:36:24

Modified files:
    events     : rms-nyu-2001-transcript.pl.html 
    licenses/po  : license-list.fr.po license-list.it.po 
    philosophy   : schools.it.html the-danger-of-ebooks.pl.html 
    philosophy/po : schools.it.po the-danger-of-ebooks.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/events/rms-nyu-2001-transcript.pl.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.fr.po?cvsroot=www&r1=1.88&r2=1.89
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.it.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/schools.it.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/schools.it.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: events/rms-nyu-2001-transcript.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/events/rms-nyu-2001-transcript.pl.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- events/rms-nyu-2001-transcript.pl.html   16 Aug 2011 00:26:23 -0000   
1.6
+++ events/rms-nyu-2001-transcript.pl.html   16 Aug 2011 08:36:03 -0000   
1.7
@@ -104,7 +104,7 @@
 wiecie, przepis zawiera pewne wskazówki, ale&nbsp;nie musicie się ich
 dokładnie trzymać. Możecie opuścić kilka składników. Dodać trochę 
grzybów,
 bo&nbsp;lubicie grzyby. Zmniejszyć ilość soli, bo&nbsp;lekarz kazał wam
-mniej solić&&nbsp;ndash; cokolwiek. Jeśli macie odpowiednie umiejętności,
+mniej solić&nbsp;&ndash; cokolwiek. Jeśli macie odpowiednie umiejętności,
 możecie nawet wprowadzać większe zmiany. A&nbsp;kiedy już zmieniliście
 przepis i&nbsp;przygotowaliście danie dla swoich znajomych, a&nbsp;im to
 smakowało, jeden z&nbsp;nich może powiedzieć: &bdquo;Hej, mogę dostać
@@ -869,7 +869,7 @@
 <p><strong>PYTANIE</strong>: Czy&nbsp;możesz krótko wyjaśnić różnicę 
pomiędzy
 Wolnościami 2 i&nbsp;3? <i>[niewyraźne]</i></p>
 
-<p><strong><strong><strong>: Cóż, z&nbsp;pewnością są ze sobą powiązane,
+<p><strong>STALLMAN</strong>: Cóż, z&nbsp;pewnością są ze sobą powią
zane,
 bo&nbsp;jeśli w&nbsp;ogóle nie masz wolności do&nbsp;redystrybucji, to
 z&nbsp;pewnością nie masz wolności do&nbsp;dystrybucji zmodyfikowanych
 wersji, ale&nbsp;to osobne rzeczy.</p>
@@ -2241,7 +2241,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/16 00:26:23 $
+$Date: 2011/08/16 08:36:03 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/license-list.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.fr.po,v
retrieving revision 1.88
retrieving revision 1.89
diff -u -b -r1.88 -r1.89
--- licenses/po/license-list.fr.po   13 Aug 2011 08:38:16 -0000   1.88
+++ licenses/po/license-list.fr.po   16 Aug 2011 08:36:08 -0000   1.89
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-list.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-12 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-06-25 17:03+0000\n"
 "Last-Translator: Denis Barbier <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -1767,14 +1767,19 @@
 "alternative licenses that users may convert to. It also, indirectly, allows "
 "relicensing to GPL version 3, because there is a way to relicense to the "
 "CeCILL v2, and the CeCILL v2 gives a way to relicense to any version of the "
-"GNU GPL. To do this two-step relicensing, you need to first write a piece "
-"of code which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module "
-"already available that way, and add it to the program. Adding that code to "
-"the EUPL-covered program provides grounds relicense it to the CeCILL v2. "
-"Then your need to write a piece of code which you can license under the GPL "
-"v3+, or find a suitable module already available that way, and add it to the "
+"GNU GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To do this two-step relicensing, you need to first write a piece of code "
+"which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module already "
+"available that way, and add it to the program. Adding that code to the EUPL-"
+"covered program provides grounds relicense it to the CeCILL v2. Then your "
+"need to write a piece of code which you can license under the GPLv3+, or "
+"find a suitable module already available that way, and add it to the "
 "program. Adding that code to the CeCILL-covered program provides grounds to "
-"relicense it to GPL v3+."
+"relicense it to GPLv3+."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>

Index: licenses/po/license-list.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.it.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- licenses/po/license-list.it.po   14 Aug 2011 16:35:55 -0000   1.9
+++ licenses/po/license-list.it.po   16 Aug 2011 08:36:08 -0000   1.10
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-list.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-12 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-14 11:05+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
@@ -1929,14 +1929,33 @@
 "alternative licenses that users may convert to. It also, indirectly, allows "
 "relicensing to GPL version 3, because there is a way to relicense to the "
 "CeCILL v2, and the CeCILL v2 gives a way to relicense to any version of the "
-"GNU GPL. To do this two-step relicensing, you need to first write a piece "
-"of code which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module "
-"already available that way, and add it to the program. Adding that code to "
-"the EUPL-covered program provides grounds relicense it to the CeCILL v2. "
-"Then your need to write a piece of code which you can license under the GPL "
-"v3+, or find a suitable module already available that way, and add it to the "
+"GNU GPL."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The EUPL allows relicensing to GPLv2, because that is listed as one of "
+#| "the alternative licenses that users may convert to. It also, indirectly, "
+#| "allows relicensing to GPL version 3, because there is a way to relicense "
+#| "to the CeCILL v2, and the CeCILL v2 gives a way to relicense to any "
+#| "version of the GNU GPL. To do this two-step relicensing, you need to "
+#| "first write a piece of code which you can license under the CeCILL v2, or "
+#| "find a suitable module already available that way, and add it to the "
+#| "program. Adding that code to the EUPL-covered program provides grounds "
+#| "relicense it to the CeCILL v2. Then your need to write a piece of code "
+#| "which you can license under the GPL v3+, or find a suitable module "
+#| "already available that way, and add it to the program. Adding that code "
+#| "to the CeCILL-covered program provides grounds to relicense it to GPL v3+."
+msgid ""
+"To do this two-step relicensing, you need to first write a piece of code "
+"which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module already "
+"available that way, and add it to the program. Adding that code to the EUPL-"
+"covered program provides grounds relicense it to the CeCILL v2. Then your "
+"need to write a piece of code which you can license under the GPLv3+, or "
+"find a suitable module already available that way, and add it to the "
 "program. Adding that code to the CeCILL-covered program provides grounds to "
-"relicense it to GPL v3+."
+"relicense it to GPLv3+."
 msgstr ""
 "La EUPL permette di cambiare la licenza in GPLv2, poiché questa è elencata "
 "tra le varie licenze alternative a cui gli utenti possono convertire il "

Index: philosophy/schools.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/schools.it.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/schools.it.html 23 Jul 2011 16:39:41 -0000   1.17
+++ philosophy/schools.it.html 16 Aug 2011 08:36:13 -0000   1.18
@@ -16,10 +16,14 @@
 quanto stabilito dal proprietario del software, non quel che vuole
 l'utente. Il software libero offre inoltre agli utenti la libertà di poter
 collaborare tra loro. Queste caratteristiche si applicano alla scuola come a
-qualsiasi altro soggetto.</p>
-
-<p>Lo scopo di questo articolo è elencare ulteriori motivi che si applicano
-specificatamente all'istruzione.</p>
+qualsiasi altro soggetto. Lo scopo di questo articolo è di evidenziare le
+caratteristiche che si applicano in modo specifico al settore
+dell'istruzione.</p>
+
+<p>In tutte le attività legate all'istruzione, come le scuole, deve esserci
+l'obbligo morale di <a href="/education/education.html">insegnare solo
+software libero</a>. Ecco i motivi.
+</p>
 
 <p>Primo, il software libero consente alle scuole di risparmiare. Il software
 libero offre agli istituti scolastici, come ad ogni altro utente, la libertà
@@ -143,7 +147,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2011/07/23 16:39:41 $
+$Date: 2011/08/16 08:36:13 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html   15 Aug 2011 16:34:53 -0000   
1.1
+++ philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html   16 Aug 2011 08:36:13 -0000   
1.2
@@ -46,7 +46,7 @@
 ograniczeniami</a> [<em>DRM - Digital Restrictions Management</em>], które
 jest zawarte w&nbsp;odtwarzaczu. Jest to także zakazane przez licencję,
 która jest bardziej restrykcyjna niż prawo autorskie.</li>
-<li>Amazon może zdalnie skasować e-booka używając tzw. <em>backdoora</a>
+<li>Amazon może zdalnie skasować e-booka używając tzw. <em>backdoora</em>
 (umyślnej luki w&nbsp;oprogramowaniu). Zrobił to w&nbsp;2009 roku, gdy
 skasował tysiące egzemplarzy powieści &bdquo; 1984&rdquo; George'a 
Orwella.</li>
 </ul>
@@ -71,9 +71,10 @@
 autorom dobrowolne, anonimowe datki.</li>
 </ul>
 
-<p>E-books need not attack our freedom (Project Gutenberg's e-books don't), but
-they will if companies get to decide. It's up to us to stop them. The fight
-has already started.</p>
+<p>E-booki nie muszą atakować naszej wolności (książki Projektu Gutenberg 
tego
+nie robią), ale&nbsp;będą robić to tak długo, jak firmy będą miały 
prawo
+decydować. To od&nbsp;nas zależy, czy&nbsp;ich powstrzymamy. Walka już się
+rozpoczęła.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
   all pages on the GNU web server should have the section about
@@ -121,7 +122,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/15 16:34:53 $
+$Date: 2011/08/16 08:36:13 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -154,7 +155,7 @@
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a 
href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html">Polish</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: philosophy/po/schools.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/schools.it.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/schools.it.po 16 Aug 2011 05:25:22 -0000   1.18
+++ philosophy/po/schools.it.po 16 Aug 2011 08:36:17 -0000   1.19
@@ -35,13 +35,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There are general reasons why all computer users should insist on free "
-#| "software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
-#| "with proprietary software, the computer does what the software owner "
-#| "wants it to do, not what the user wants it to do. Free software also "
-#| "gives users the freedom to cooperate with each other, to lead an upright "
-#| "life. These reasons apply to schools as they do to everyone."
 msgid ""
 "There are general reasons why all computer users should insist on free "
 "software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
@@ -122,8 +115,8 @@
 msgid ""
 "What schools should refuse to do is teach dependence. Those corporations "
 "offer free samples to schools for the same reason tobacco companies "
-"distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a href="
-"\"#1\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once they've "
+"distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a href=\"#1"
+"\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once they've "
 "grown up and graduated."
 msgstr ""
 "Quel che la scuola dovrebbe evitare di fare è insegnare la dipendenza. Le "

Index: philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po  15 Aug 2011 16:38:37 -0000   
1.3
+++ philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po  16 Aug 2011 08:36:17 -0000   
1.4
@@ -191,9 +191,6 @@
 "autorom dobrowolne, anonimowe datki."
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "E-books need not attack our freedom, but they will if companies get to "
-#| "decide. It's up to us to stop them. The fight has already started."
 msgid ""
 "E-books need not attack our freedom (Project Gutenberg's e-books don't), but "
 "they will if companies get to decide. It's up to us to stop them. The fight "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]