www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po sitemap.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po sitemap.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 09:43:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 09:43:28

Modified files:
    server/po   : sitemap.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- sitemap.sq.po    14 Jul 2011 16:43:45 -0000   1.11
+++ sitemap.sq.po    9 Aug 2011 09:43:20 -0000    1.12
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-01 12:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:47+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -61,54 +61,28 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; style=\"font-weight: "
-"bold;\" title=\"Help or suggest a priority project for the Free Software "
-"community\">Help a priority project</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; style=\"font-weight: "
-"bold;\" title=\"Ndihmoni te një i tillë ose këshilloni një projekt me "
-"përparësi për bashkësinë e Software-it të Lirë\">Ndihmoni në një 
projekt me "
-"përparësi</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; 
style=\"font-weight: bold;\" title=\"Help or suggest a priority project for the 
Free Software community\">Help a priority project</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; 
style=\"font-weight: bold;\" title=\"Ndihmoni te një i tillë ose këshilloni 
një projekt me përparësi për bashkësinë e Software-it të 
Lirë\">Ndihmoni në një projekt me përparësi</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" title=\"Help "
-"revise the GNU FDL and SFDL\">Help revise GNU licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" title="
-"\"Ndihmoni në rishikimin e GNU FDL-së dhe SFDL-së\">Ndihmoni në 
rishikimin e "
-"lejeve GNU</a>"
+msgid "<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Help revise the GNU FDL and SFDL\">Help revise GNU licenses</a>"
+msgstr "<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Ndihmoni në rishikimin e GNU FDL-së dhe SFDL-së\">Ndihmoni në 
rishikimin e lejeve GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" title="
-"\"Free GNU/Linux distributions\">Free&nbsp;GNU/Linux&nbsp;distributions</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" title="
-"\"Shpërndarje GNU/Linux të 
lira\">Shpërndarje&nbsp;GNU/Linux&nbsp;të&nbsp;"
-"Lira</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Free GNU/Linux 
distributions\">Free&nbsp;GNU/Linux&nbsp;distributions</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Shpërndarje GNU/Linux të 
lira\">Shpërndarje&nbsp;GNU/Linux&nbsp;të&nbsp;Lira</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Browse our directory of free "
-"software projects\">Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Shfletoni listën tonë të "
-"projekteve të software-it të 
lirë\">Listë&nbsp;Software-esh&nbsp;të&nbsp;"
-"Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Browse our directory of 
free software projects\">Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Shfletoni listën tonë 
të projekteve të software-it të 
lirë\">Listë&nbsp;Software-esh&nbsp;të&nbsp;Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/\" title=\"List of GNU software packages\">GNU software "
-"packages</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/\" title=\"Listë paketash software GNU\">Paketa software 
"
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/software/\" title=\"List of GNU software packages\">GNU 
software packages</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/\" title=\"Listë paketash software GNU\">Paketa 
software GNU</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -117,30 +91,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Get&nbsp;email&nbsp;alerts&nbsp;"
-"from&nbsp;the&nbsp;FSF</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Merrni&nbsp;sinjalizime&nbsp;"
-"email&nbsp;prej&nbsp;FSF-së</a>"
+msgid "<a 
href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Get&nbsp;email&nbsp;alerts&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;FSF</a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Merrni&nbsp;sinjalizime&nbsp;email&nbsp;prej&nbsp;FSF-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Keep up to date with the latest news "
-"from the GNU project\">Keeping Up</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Jini i përditësuar me lajmet më të "
-"fundit nga projekti GNU\">Vazhdimi</a>"
+msgid "<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Keep up to date with the latest 
news from the GNU project\">Keeping Up</a>"
+msgstr "<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Jini i përditësuar me lajmet më 
të fundit nga projekti GNU\">Vazhdimi</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Discuss with other free software "
-"users and developers\">GNU Mailing Lists</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Diskutoni me të tjerë përdorues 
dhe "
-"zhvillues të software-it të lirë\">Lista Postimesh GNU</a>"
+msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Discuss with other free 
software users and developers\">GNU Mailing Lists</a>"
+msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Diskutoni me të tjerë 
përdorues dhe zhvillues të software-it të lirë\">Lista Postimesh GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -149,12 +111,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Meet people in your area who "
-"use and develop free software\">GNU User Groups</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Takohuni me njerëz në zonën "
-"tuaj që përdorin dhe zhvillojnë software të lirë\">Grupe Përdoruesish 
GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Meet people in your area 
who use and develop free software\">GNU User Groups</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Takohuni me njerëz në 
zonën tuaj që përdorin dhe zhvillojnë software të lirë\">Grupe 
Përdoruesish GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -168,21 +126,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Get involved in one of our free "
-"software projects\">Development projects</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Përfshihuni në njërin prej "
-"projekteve tanë të software-it të lirë\">Projekte Zhvillimi</a>"
+msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Get involved in one of our 
free software projects\">Development projects</a>"
+msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Përfshihuni në njërin 
prej projekteve tanë të software-it të lirë\">Projekte Zhvillimi</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Are you a developer? Get access to "
-"developer resources\">Developer resources</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Jeni zhvillues? Merrni hyrje te "
-"burime zhvilluesish\">Burime zhvilluesi</a>"
+msgid "<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Are you a developer? Get 
access to developer resources\">Developer resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Jeni zhvillues? Merrni hyrje 
te burime zhvilluesish\">Burime zhvilluesi</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -191,27 +141,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";
-"\"><strong>Join the FSF today!</strong></a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";
-"\"><strong>Bashkojuni FSF-së sot!</strong></a>"
+msgid "<a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf\";><strong>Join the 
FSF today!</strong></a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf\";><strong>Bashkojuni
 FSF-së sot!</strong></a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Donate to "
-"the FSF today!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Dhuroni për "
-"FSF-në sot!</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Donate 
to the FSF today!</a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Dhuroni për 
FSF-në sot!</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>Buy manuals and gear</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://order.fsf.org/\";>Blini doracakë dhe gjëra të tjera</a>"
+msgstr "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>Blini doracakë dhe gjëra të 
tjera</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -290,29 +231,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/events.html\">Coming events</a> (and some <a href=\"/events/"
-"events.html\">past events</a>)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events.html\">Së afërmi</a> (dhe pak nga <a 
href=\"/events/events."
-"html\">e shkuara</a>)"
+msgid "<a href=\"/events.html\">Coming events</a> (and some <a 
href=\"/events/events.html\">past events</a>)"
+msgstr "<a href=\"/events.html\">Së afërmi</a> (dhe pak nga <a 
href=\"/events/events.html\">e shkuara</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Available <a href=\"/software/software.html\">free software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/software.html\"><em>Software</em> i lirë</a> i gatshëm"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\"><em>Software</em> i lirë</a> i 
gatshëm"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"Latest releases of GNU software are cataloged in the <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/\">Free Software Directory</a> under <a href= \"http://";
-"directory.fsf.org/GNU/\">All GNU Packages</a>"
-msgstr ""
-"Hedhjet e fundit në qarkullim <em>software</em>-esh GNU katalogohen te <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-it të Lirë</a> nën <a "
-"href= \"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Krejt Paketat GNU</a>"
+msgid "Latest releases of GNU software are cataloged in the <a 
href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a> under <a href= 
\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>All GNU Packages</a>"
+msgstr "Hedhjet e fundit në qarkullim <em>software</em>-esh GNU katalogohen 
te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-it të Lirë</a> nën 
<a href= \"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Krejt Paketat GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -331,32 +261,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/\">GNU and Education</a> is about Free Software for "
-"students and teachers, and Free learning resources"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/\">GNU dhe Edukimi</a> është për nxënës dhe mësues 
të "
-"<em>Software</em>-it të Lirë, dhe rreth burimesh edukative të Lira"
+msgid "<a href=\"/education/\">GNU and Education</a> is about Free Software 
for students and teachers, and Free learning resources"
+msgstr "<a href=\"/education/\">GNU dhe Edukimi</a> është për nxënës dhe 
mësues të <em>Software</em>-it të Lirë, dhe rreth burimesh edukative të 
Lira"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"A list of <a href= \"/education/software.html\">Educational Free Software "
-"and Savannah Projects</a>"
-msgstr ""
-"Listë <a href= \"/education/software.html\">Projektesh <em>Software</em>-i "
-"të Lirë Edukativ dhe Savannah</a>"
+msgid "A list of <a href= \"/education/software.html\">Educational Free 
Software and Savannah Projects</a>"
+msgstr "Listë <a href= \"/education/software.html\">Projektesh 
<em>Software</em>-i të Lirë Edukativ dhe Savannah</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/freelearning.html\">Free Learning Resources</a> "
-"advocates and lists free encyclopedia, textbook, and otherwise curriculum "
-"projects"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/freelearning.html\">Burime të Lira Mësimore</a> del 
në "
-"mbrojtje dhe paraqet projekte enciklopedish të lirë, librash shkollorë, 
dhe "
-"të tjera gjëra të lidhur me planet mësimore"
+msgid "<a href=\"/education/freelearning.html\">Free Learning Resources</a> 
advocates and lists free encyclopedia, textbook, and otherwise curriculum 
projects"
+msgstr "<a href=\"/education/freelearning.html\">Burime të Lira Mësimore</a> 
del në mbrojtje dhe paraqet projekte enciklopedish të lirë, librash 
shkollorë, dhe të tjera gjëra të lidhur me planet mësimore"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
@@ -366,51 +282,32 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "GNU Information Service in <a href= \"/japan/toc.html\">Japanese</a>"
-msgstr ""
-"Shërbim Informacionesh GNU në <a href= \"/japan/toc.html\">Japonisht</a>"
+msgstr "Shërbim Informacionesh GNU në <a href= 
\"/japan/toc.html\">Japonisht</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a> who can speak on behalf of "
-"the GNU project and the Free Software Movement."
-msgstr ""
-"<a href=\"/people/speakers.html\">Folësa</a> që mudn të flasin në emër 
të "
-"projektit GNU dhe Lëvizjes për <em>Software</em> të Lirë."
+msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a> who can speak on behalf 
of the GNU project and the Free Software Movement."
+msgstr "<a href=\"/people/speakers.html\">Folësa</a> që mudn të flasin në 
emër të projektit GNU dhe Lëvizjes për <em>Software</em> të Lirë."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who's Who</a> - the people of the GNU "
-"project"
-msgstr ""
-"<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who's Who</a> - njerëzit e projektit "
-"GNU"
+msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who's Who</a> - the people of the 
GNU project"
+msgstr "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who's Who</a> - njerëzit e 
projektit GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href= \"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.en.html\">Brave GNU World</a>"
-msgstr ""
-"<a href= \"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.en.html\">Brave GNU World</a>"
+msgid "<a href= \"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.en.html\">Brave GNU 
World</a>"
+msgstr "<a href= \"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.en.html\">Brave GNU 
World</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/bulletins.html\">GNUs Bulletins</a> Archive - the "
-"Newsletter of the FSF (no longer published)"
-msgstr ""
-"Arkiva e <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">Buletineve GNU</a> - Qarkorja "
-"e FSF-së (nuk botohet më)"
+msgid "<a href=\"/bulletins/bulletins.html\">GNUs Bulletins</a> Archive - the 
Newsletter of the FSF (no longer published)"
+msgstr "Arkiva e <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">Buletineve GNU</a> - 
Qarkorja e FSF-së (nuk botohet më)"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"The <a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art Gallery</a> and the <a href="
-"\"/fun/humor.html\">GNU Fun Page</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Galeria e Arteve GNU</a> dhe <a href=\"/"
-"fun/humor.html\">Faqja Zbavitëse e GNU-së</a>"
+msgid "The <a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art Gallery</a> and the <a 
href=\"/fun/humor.html\">GNU Fun Page</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Galeria e Arteve GNU</a> dhe <a 
href=\"/fun/humor.html\">Faqja Zbavitëse e GNU-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -429,12 +326,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/license-list.html\">Various Licenses and our Comments "
-"about Them</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/license-list.html\">Leje të Ndryshme dhe Komentet tona 
"
-"rreth Tyre</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/license-list.html\">Various Licenses and our 
Comments about Them</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/license-list.html\">Leje të Ndryshme dhe 
Komentet tona rreth Tyre</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -443,87 +336,43 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"The <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License</a> (also "
-"available as a <a href= \"/copyleft/gpl.txt\">text file</a> and its <a href= "
-"\"/copyleft/copyleft.html#translations\">unofficial translations</a>)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License</a> (që mund të "
-"kihet edhe si <a href= \"/copyleft/gpl.txt\">kartelë tekst</a> dhe <a href= "
-"\"/copyleft/copyleft.html#translations\">përkthimet jozyrtare</a> të saj"
+msgid "The <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License</a> (also 
available as a <a href= \"/copyleft/gpl.txt\">text file</a> and its <a href= 
\"/copyleft/copyleft.html#translations\">unofficial translations</a>)"
+msgstr "<a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License</a> (që 
mund të kihet edhe si <a href= \"/copyleft/gpl.txt\">kartelë tekst</a> dhe <a 
href= \"/copyleft/copyleft.html#translations\">përkthimet jozyrtare</a> të 
saj"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a> (also "
-"available as a <a href= \"/copyleft/fdl.txt\">text file</a> and its <a href= "
-"\"/copyleft/copyleft.html#GFDLtranslations\">unofficial translations</a>)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a> (që mund "
-"të kihet edhe si <a href= \"/copyleft/fdl.txt\">kartelë tekst</a> dhe <a "
-"href= \"/copyleft/copyleft.html#GFDLtranslations\">përkthimet jozyrtare</a> "
-"të saj)"
+msgid "The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a> 
(also available as a <a href= \"/copyleft/fdl.txt\">text file</a> and its <a 
href= \"/copyleft/copyleft.html#GFDLtranslations\">unofficial translations</a>)"
+msgstr "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a> (që 
mund të kihet edhe si <a href= \"/copyleft/fdl.txt\">kartelë tekst</a> dhe <a 
href= \"/copyleft/copyleft.html#GFDLtranslations\">përkthimet jozyrtare</a> 
të saj)"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/why-gfdl.html\">Why you should use the GNU Free "
-"Documentation License</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-gfdl.html\">Pse do të duhej të përdorej leja GNU 
"
-"Free Documentation License</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/why-gfdl.html\">Why you should use the GNU Free 
Documentation License</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/why-gfdl.html\">Pse do të duhej të përdorej 
leja GNU Free Documentation License</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"The <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Lesser General Public License</a> "
-"(also available as a <a href= \"/copyleft/lesser.txt\">text file</a> and its "
-"<a href= \"/copyleft/copyleft.html#LGPLtranslations\">unofficial "
-"translations</a>)"
-msgstr ""
-"Leja <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Lesser General Public License</a> "
-"(që mund të kihet edhe si <a href= \"/copyleft/lesser.txt\">kartelë 
tekst</"
-"a> dhe <a href= \"/copyleft/copyleft.html#LGPLtranslations\">përkthimet "
-"jozyrtare</a>)"
+msgid "The <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Lesser General Public 
License</a> (also available as a <a href= \"/copyleft/lesser.txt\">text 
file</a> and its <a href= 
\"/copyleft/copyleft.html#LGPLtranslations\">unofficial translations</a>)"
+msgstr "Leja <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Lesser General Public 
License</a> (që mund të kihet edhe si <a href= 
\"/copyleft/lesser.txt\">kartelë tekst</a> dhe <a href= 
\"/copyleft/copyleft.html#LGPLtranslations\">përkthimet jozyrtare</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser "
-"GPL for your next library</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse do të duhej të mos përdornit 
"
-"Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the 
Lesser GPL for your next library</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse do të duhej të mos 
përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/copyleft/copying-1.0.html\">Version 1 of the GNU General Public "
-"License</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/copying-1.0.html\">Version 1 i GNU General Public "
-"License</a>"
+msgid "<a href=\"/copyleft/copying-1.0.html\">Version 1 of the GNU General 
Public License</a>"
+msgstr "<a href=\"/copyleft/copying-1.0.html\">Version 1 i GNU General Public 
License</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"What to do if you see a <a href= \"/copyleft/gpl-violation.html\">possible "
-"violation</a> of the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GPL</a>, the <a href= \"/"
-"copyleft/lesser.html\">LGPL</a>, or the <a href= \"/copyleft/fdl.html"
-"\">GFDL</a>"
-msgstr ""
-"Ç'të bëhet nëse shihni <a href= \"/copyleft/gpl-violation.html\">një 
dhunim "
-"të mundshëm</a> të <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GPL-së</a>, <a href= 
\"/"
-"copyleft/lesser.html\">LGPL-së</a>, ose <a href= 
\"/copyleft/fdl.html\">GFDL-"
-"së</a>"
+msgid "What to do if you see a <a href= 
\"/copyleft/gpl-violation.html\">possible violation</a> of the <a 
href=\"/copyleft/gpl.html\">GPL</a>, the <a href= 
\"/copyleft/lesser.html\">LGPL</a>, or the <a href= 
\"/copyleft/fdl.html\">GFDL</a>"
+msgstr "Ç'të bëhet nëse shihni <a href= 
\"/copyleft/gpl-violation.html\">një dhunim të mundshëm</a> të <a 
href=\"/copyleft/gpl.html\">GPL-së</a>, <a href= 
\"/copyleft/lesser.html\">LGPL-së</a>, ose <a href= 
\"/copyleft/fdl.html\">GFDL-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the GNU "
-"Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të bëra Shpesh rreth Lejeve 
GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the 
GNU Licenses</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të bëra Shpesh rreth 
Lejeve GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -533,26 +382,17 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ç'është <em>Software</em> i 
Lirë?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ç'është <em>Software</em> i 
Lirë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words</a> Which You "
-"Might Want to Avoid"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Fjalë ngatërruese</a> Që Mund 
të "
-"Donit T'i Shmangnit"
+msgid "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words</a> Which 
You Might Want to Avoid"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Fjalë ngatërruese</a> 
Që Mund të Donit T'i Shmangnit"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href= \"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">\"Open Source "
-"Software\" or \"Free Software\"?</a>"
-msgstr ""
-"<a href= \"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">\"<em>Software</"
-"em> Me Burim të Hapur\" apo \"<em>Software</em> të Lirë\"?</a>"
+msgid "<a href= \"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">\"Open 
Source Software\" or \"Free Software\"?</a>"
+msgstr "<a href= 
\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">\"<em>Software</em> Me Burim 
të Hapur\" apo \"<em>Software</em> të Lirë\"?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -562,38 +402,27 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/help/help.html#helpgnu\">Write Free Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/help.html#helpgnu\">Shkruani <em>Software</em> të Lirë</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/help.html#helpgnu\">Shkruani <em>Software</em> të 
Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/projects/help-wanted.html\">Help wanted</a> with existing GNU "
-"software"
-msgstr ""
-"<a href=\"/projects/help-wanted.html\">Nevojë për ndihmë</a> me "
-"<em>software</em> të deritanishëm GNU"
+msgid "<a href=\"/projects/help-wanted.html\">Help wanted</a> with existing 
GNU software"
+msgstr "<a href=\"/projects/help-wanted.html\">Nevojë për ndihmë</a> me 
<em>software</em> të deritanishëm GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"List of <a href=\"/prep/tasks.html\">other software tasks</a> you can work on"
-msgstr ""
-"Listë <a href=\"/prep/tasks.html\">punësh të tjera me 
<em>software</em>-in</"
-"a>, me të cilat mund të punoni"
+msgid "List of <a href=\"/prep/tasks.html\">other software tasks</a> you can 
work on"
+msgstr "Listë <a href=\"/prep/tasks.html\">punësh të tjera me 
<em>software</em>-in</a>, me të cilat mund të punoni"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/software/devel.html\">GNU Software Developer Resources</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/devel.html\">Burime <em>Software</em>-i GNU për "
-"Zhvilluesa</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/devel.html\">Burime <em>Software</em>-i GNU për 
Zhvilluesa</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/help/help.html#documentation\">Write Free Documentation</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/help.html#documentation\">Shkruani Dokumentim të Lirë</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/help.html#documentation\">Shkruani Dokumentim të 
Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -602,20 +431,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/prep/maintain.html\">Information For maintainers of GNU Software</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/prep/maintain.html\">Informacione për mirëmbajtësa të "
-"<em>Software</em>-it GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/prep/maintain.html\">Information For maintainers of GNU 
Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/prep/maintain.html\">Informacione për mirëmbajtësa të 
<em>Software</em>-it GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/evaluation.html\">Evaluation Guidelines for GNU Software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/evaluation.html\">Udhëzime Vlerësimi për <em>Software</em> 
"
-"GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/help/evaluation.html\">Evaluation Guidelines for GNU 
Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/evaluation.html\">Udhëzime Vlerësimi për 
<em>Software</em> GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -624,14 +446,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.html\">Brave GNU World</a>, the "
-"monthly GNU column (and its <a href= \"/brave-gnu-world/translations.html"
-"\">translations</a>)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.html\">Brave GNU World</a>, "
-"botimi mujor GNU (dhe <a href= \"/brave-gnu-world/translations.html"
-"\">përkthime</a> të tij)"
+msgid "<a href=\"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.html\">Brave GNU World</a>, 
the monthly GNU column (and its <a href= 
\"/brave-gnu-world/translations.html\">translations</a>)"
+msgstr "<a href=\"/brave-gnu-world/brave-gnu-world.html\">Brave GNU World</a>, 
botimi mujor GNU (dhe <a href= 
\"/brave-gnu-world/translations.html\">përkthime</a> të tij)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -645,21 +461,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/list-mirrors.html\">Mirrors</a> of and <a href=\"/server/"
-"mirror.html\">How To Mirror</a> this site"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/list-mirrors.html\">Pasqyra</a> të tij dhe <a href=\"/"
-"server/mirror.html\">Si të Krijohet një Pasqyrë</a> e këtij 
<em>site</em>-i"
+msgid "<a href=\"/server/list-mirrors.html\">Mirrors</a> of and <a 
href=\"/server/mirror.html\">How To Mirror</a> this site"
+msgstr "<a href=\"/server/list-mirrors.html\">Pasqyra</a> të tij dhe <a 
href=\"/server/mirror.html\">Si të Krijohet një Pasqyrë</a> e këtij 
<em>site</em>-i"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href= \"/server/standards/README.translations.html\">Translating</a> GNU "
-"web pages into other languages"
-msgstr ""
-"<a href= \"/server/standards/README.translations.html\">Përkthimi</a> i "
-"faqeve web GNU në gjuhë të tjera"
+msgid "<a href= \"/server/standards/README.translations.html\">Translating</a> 
GNU web pages into other languages"
+msgstr "<a href= \"/server/standards/README.translations.html\">Përkthimi</a> 
i faqeve web GNU në gjuhë të tjera"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -673,23 +481,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for GNU Web "
-"Site Volunteers"
-msgstr ""
-"<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë "
-"për <em>Site</em>-in Web GNU"
+msgid "<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for GNU 
Web Site Volunteers"
+msgstr "<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë për <em>Site</em>-in Web GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"List of <a href=\"/server/tasks.html\">tasks (14k characters)</a> to make "
-"this web <a href= \"/server/server.html\">site</a> better, please help with "
-"us do them!"
-msgstr ""
-"Listë <a href=\"/server/tasks.html\">punësh (14k shenjacharacters)</a> për 
"
-"ta bërë këtë <a href= \"/server/server.html\"><em>site</em></a> web më 
të "
-"mirë, ju lutem, na ndihmoni t'i kryejmë!"
+msgid "List of <a href=\"/server/tasks.html\">tasks (14k characters)</a> to 
make this web <a href= \"/server/server.html\">site</a> better, please help 
with us do them!"
+msgstr "Listë <a href=\"/server/tasks.html\">punësh (14k 
shenjacharacters)</a> për ta bërë këtë <a href= 
\"/server/server.html\"><em>site</em></a> web më të mirë, ju lutem, na 
ndihmoni t'i kryejmë!"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -719,8 +517,7 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Pleas? buy a <a href=\"/order/deluxe.html\">Deluxe Distributions</a>"
-msgstr ""
-"Ju lutem, blini një <a href=\"/order/deluxe.html\">Shpërndarje Deluxe</a>"
+msgstr "Ju lutem, blini një <a href=\"/order/deluxe.html\">Shpërndarje 
Deluxe</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -729,25 +526,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href= \"/help/donate.html#BecomeAPatronOfTheFSF\">Become a Patron of the "
-"FSF</a>"
-msgstr ""
-"<a href= \"/help/donate.html#BecomeAPatronOfTheFSF\">Bëhuni një Mbrojtës i 
"
-"FSF-së</a>"
+msgid "<a href= \"/help/donate.html#BecomeAPatronOfTheFSF\">Become a Patron of 
the FSF</a>"
+msgstr "<a href= \"/help/donate.html#BecomeAPatronOfTheFSF\">Bëhuni një 
Mbrojtës i FSF-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Please <a href=\"/help/help.html#helpgnu\">Write Free Software</a>"
-msgstr ""
-"Ju lute, <a href=\"/help/help.html#helpgnu\">Shkruani <em>Software</em> të "
-"Lirë</a>"
+msgstr "Ju lute, <a href=\"/help/help.html#helpgnu\">Shkruani 
<em>Software</em> të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/prep/tasks.html\">Unstarted tasks</a> you can work on"
-msgstr ""
-"<a href=\"/prep/tasks.html\">Punë të panisura</a> me të cilat mund të 
merreni"
+msgstr "<a href=\"/prep/tasks.html\">Punë të panisura</a> me të cilat mund 
të merreni"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -757,18 +547,12 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/help/gethelp.html\">Getting help with GNU software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/gethelp.html\">Si të kihet ndihmë për <em>software</em>-in 
"
-"GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/gethelp.html\">Si të kihet ndihmë për 
<em>software</em>-in GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation for GNU software</a> and <a href=\"/"
-"manual/manual.html\">Manuals online</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentim për <em>software</em>-in GNU</a> dhe <a 
"
-"href=\"/manual/manual.html\">Doracakë online</a>"
+msgid "<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation for GNU software</a> and <a 
href=\"/manual/manual.html\">Manuals online</a>"
+msgstr "<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentim për <em>software</em>-in GNU</a> 
dhe <a href=\"/manual/manual.html\">Doracakë online</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -782,12 +566,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; id= \"FreeSoftwareCatalog\" name="
-"\"FreeSoftwareCatalog\">Free Software Catalog</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; id= \"FreeSoftwareCatalog\" name="
-"\"FreeSoftwareCatalog\">Katalog <em>Software</em>-i të Lirë</a>"
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; id= \"FreeSoftwareCatalog\" 
name=\"FreeSoftwareCatalog\">Free Software Catalog</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; id= \"FreeSoftwareCatalog\" 
name=\"FreeSoftwareCatalog\">Katalog <em>Software</em>-i të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -806,14 +586,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/order/order.html\">Ordering CDs, Books, Reference Cards, and T-"
-"Shirts</a> ( <a href= \"http://order.fsf.org/\";>online ordering is "
-"available</a>)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/order/order.html\">Porositje CD-shë, Librash, Karta Reference, "
-"dhe Bluzash</a> ( <a href= \"http://order.fsf.org/\";>mund të porosisni "
-"online</a>)"
+msgid "<a href=\"/order/order.html\">Ordering CDs, Books, Reference Cards, and 
T-Shirts</a> ( <a href= \"http://order.fsf.org/\";>online ordering is 
available</a>)"
+msgstr "<a href=\"/order/order.html\">Porositje CD-shë, Librash, Karta 
Reference, dhe Bluzash</a> ( <a href= \"http://order.fsf.org/\";>mund të 
porosisni online</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -833,9 +607,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/links/links.html\">Links to other free software sites</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/links/links.html\">Lidhje për te <em>site</em>-e të tjerë "
-"<em>software</em>-i të lirë</a>"
+msgstr "<a href=\"/links/links.html\">Lidhje për te <em>site</em>-e të 
tjerë <em>software</em>-i të lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -875,14 +647,12 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/jobs/jobs.html\">Free software job openings</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/jobs/jobs.html\">Vende pune në <em>software</em>-in e lirë</a>"
+msgstr "<a href=\"/jobs/jobs.html\">Vende pune në <em>software</em>-in e 
lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Listing of GNU user groups</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Listë grupesh përdoruesish GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Listë grupesh përdoruesish 
GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -892,32 +662,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
@@ -925,11 +681,8 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -948,10 +701,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje:"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]