www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po provide.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/po provide.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 09:29:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 09:29:54

Modified files:
    po       : provide.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: provide.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- provide.sq.po    14 Jul 2011 16:43:36 -0000   1.6
+++ provide.sq.po    9 Aug 2011 09:29:21 -0000    1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-28 19:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:34+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -51,34 +51,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
-"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software</a>."
-msgstr ""
-"Ajo çka FSF-ja u ofron përdoruesve të kompjuterit, mbi gjithçka, është "
-"shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur <a 
href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>."
+msgid "What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to 
use a computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free 
software</a>."
+msgstr "Ajo çka FSF-ja u ofron përdoruesve të kompjuterit, mbi gjithçka, 
është shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
-"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
-"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
-"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
-"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software."
-"html#HowToGetSoftware\">is available for download</a>."
-msgstr ""
-"Që prej 1985-s FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ "
-"software të lirë <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Varianti <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> i GNU-së përdoret tashmë "
-"gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a href=\"/"
-"software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga të "
-"sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a 
href=\"/software/software."
-"html#HowToGetSoftware\">ka gati për shkarkim</a> një larmi të madhe 
software-"
-"esh GNU."
+msgid "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software 
operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely 
used. The GNU/Hurd system, based on our <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and 
enthusiasts to try. A wide variety of GNU software in general <a 
href=\"/software/software.html#HowToGetSoftware\">is available for 
download</a>."
+msgstr "Që prej 1985-s FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ 
software të lirë <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Varianti <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> i GNU-së përdoret tashmë 
gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga 
të sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a 
href=\"/software/software.html#HowToGetSoftware\">ka gati për shkarkim</a> 
një larmi të madhe software-esh GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -102,20 +81,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
-"philosophy</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e software-it 
"
-"të lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software 
philosophy</a>"
+msgstr "<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e 
software-it të lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Bluza dhe Sende të tjera GNU</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU 
Gear</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Bluza dhe Sende të 
tjera GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -125,42 +97,22 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat lidhur me GNU-në drejtojini te: <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, "
-"ose Faks: +1-617-542-2652."
+msgid "Please inquire about GNU by Email: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Voice: 
+1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat lidhur me GNU-në drejtojini te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, ose Faks: +1-617-542-2652."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
-"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, dhe të tjera këshilla mbi 
faqet "
-"web, dërgojuani <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other web page suggestions to <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, dhe të tjera këshilla 
mbi faqet web, dërgojuani <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU 
Webmasters</a> te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-"Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
-"Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software 
Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -176,88 +128,6 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><h4>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
-"this page"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> të "
-"kësaj faqeje"
+msgid "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> 
of this page"
+msgstr "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> 
të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, kudo në botë, pa pagesë, me kusht që ky shënim, 
dhe "
-#~ "shënimi mbi të drejtat e kopjimit, të ruhen."
-
-#~ msgid "The GNU Operating System"
-#~ msgstr "Sistemi Operativ GNU"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
-#~ "Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-#~ "Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-#~ "computer users can have the freedom to share and improve the software "
-#~ "they use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm "
-#~ "me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë "
-#~ "dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
-
-#~ msgid "New Free Software"
-#~ msgstr "Software i Lirë i Ri"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
-#~ "software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
-#~ "system developed specifically for the sake of users' freedom."
-#~ msgstr ""
-#~ "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
-#~ "software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur "
-#~ "GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për 
hir "
-#~ "të lirisë së përdoruesit."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
-#~ "Massachusetts for censoring the Internet</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Turp "
-#~ "Masaçusetsit për censurimin e Internetit</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
-#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
-#~ "a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni për "
-#~ "modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod "
-#~ "JavaScript jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-#~ "\">Students! Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-#~ "\">Studentë! Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i 
të "
-#~ "papërdorura</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
-#~ "\"> Support the efforts on net neutrality in Europe</a>, <a href=\"http://";
-#~ "www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
-#~ "America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title="
-#~ "\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
-#~ "\"> Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë</a>, 
<a href="
-#~ "\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Asnjanësia e rrjetit në "
-#~ "Shtetet e Bashkuara të Amerikës\">në ShBA</a> and <a href=\"http://www.";
-#~ "neutrality.ca\" title=\"Asnjanësia e rrjetit në Kanada\">në Kanada</a>."



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]