www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/fry/po happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/fry/po happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 08:33:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 08:33:14

Modified files:
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po   14 Jul 2011 08:34:56 -0000   
1.4
+++ happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po   9 Aug 2011 08:33:09 -0000    
1.5
@@ -7,412 +7,249 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-03 01:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 11:33+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Stephen Fry &mdash; The GNU Operating System"
 msgstr "Stephen Fry &mdash; Sistemi Operativ GNU"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, Kerneli GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
-# type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
-"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
-# type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What's New"
 msgstr "Ç'ka të Re"
 
-# type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "New Free Software"
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-msgid ""
-"Help translate &ldquo;<a href=\"/fry/\">Happy Birthday to GNU</a>&rdquo;"
-msgstr ""
-"Ndihmoni të përkthehet &ldquo;<a href=\"/fry/\">Gëzuar Datëlindjen GNU</"
-"a>&rdquo;"
+msgid "Help translate &ldquo;<a href=\"/fry/\">Happy Birthday to 
GNU</a>&rdquo;"
+msgstr "Ndihmoni me përkthimin e &ldquo;<a href=\"/fry/\">Gëzuar 
Datëlindjen GNU</a>&rdquo;"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "We currently have translations in&hellip;"
 msgstr "Deri tani kemi përkthime në&hellip;"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-arabic.srt\">Arabic</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-arabic.srt\">Arabisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-belarus.srt\">Belarusian</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-belarus.srt\">Bjellorusisht</a>"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Brazilian "
-"Portuguese</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Portugeze "
-"Braziliane</a>"
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Brazilian 
Portuguese</a>"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Portugeze 
Braziliançe</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt\">Bulgarian</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt\">Bullgarisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-catalan.srt\">Catalan</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-catalan.srt\">Katalançe</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-chinese.srt\">Chinese</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-chinese.srt\">Kinezçe</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-zh_CN.srt\">Chinese (Simplified)</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-zh_CN.srt\">Kinezçe (të Thjeshtuar)</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-danish.srt\">Danish</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-danish.srt\">Danisht</a>"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-danish.srt\">Danishte</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-dutch.srt\">Dutch</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-dutch.srt\">Holandisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">English</a> (<a href=\"happy-"
-"birthday-to-gnu-english-transcription.html\">an English transcription</a> is "
-"also available)"
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Anglisht</a> (ka edhe një <a "
-"href=\"happy-birthday-to-gnu-english-transcription.html\">transkriptim në "
-"Anglisht</a>)"
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">English</a> (<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-english-transcription.html\">an English 
transcription</a> is also available)"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-esperanto.srt\">Esperanto</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-esperanto.srt\">Esperanto</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-finnish.srt\">Finnish</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-finnish.srt\">Finlandisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">French</a> (<a href=\"happy-"
-"birthday-to-gnu-french-transcription.html\">a French transcription</a> is "
-"also available)"
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">Frëngjisht</a> (ka edhe një <a 
"
-"href=\"happy-birthday-to-gnu-french-transcription.html\">transkriptim në "
-"Frëngjisht</a>)"
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">French</a> (<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-french-transcription.html\">a French 
transcription</a> is also available)"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-galego.srt\">Galego</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-galego.srt\">Galego</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-german.srt\">German</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-german.srt\">Gjermanisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-greek.srt\">Greek</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-greek.srt\">Greqisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt\">Hebrew</a> (<a href=\"happy-"
-"birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt\">an alternative version in both right-to-"
-"left</a> and <a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-rtl.srt\">left-to-"
-"right</a> is also provided)"
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt\">Hebraisht</a> (ka edhe <a href="
-"\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt\">një version alternativ nga-e-"
-"djathta-në-të-majtë</a>, si dhe <a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-"
-"rtl.srt\">një nga-e-majta-në-të-djathtë</a>)"
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt\">Hebrew</a> (<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt\">an alternative version in both 
right-to-left</a> and <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-rtl.srt\">left-to-right</a> is also 
provided)"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hungarian.srt\">Hungarian</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hungarian.srt\">Hungarisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-icelandic.srt\">Icelandic</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-icelandic.srt\">Islandisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-indonesian.srt\">Indonesian</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-indonesian.srt\">Indoneziançe</a>"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-indonesian.srt\">Indonezisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-italian.srt\">Italian</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-italian.srt\">Italisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-japanese.srt\">Japanese</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-japanese.srt\">Japonisht</a>"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-japanese.srt\">Japonezçe</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-kannada.srt\">Kannada</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-kannada.srt\">Kannada</a>"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-kannada.srt\">Kanadaisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-korean.srt\">Korean</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-korean.srt\">Koreançe</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-malayalam.srt\">Malayalam</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-malayalam.srt\">Malajalame</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-nepali.srt\">Nepali</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-nepali.srt\">Nepalezçe</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-nb.srt\">Norwegian</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-nb.srt\">Norvegjisht</a>"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-persian.srt\">Persian</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-persian.srt\">Persisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-polish-utf-8.srt\">Polish</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-polish-utf-8.srt\">Polonisht</a>"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-portugese.srt\">Portuguese</a> (also in <a "
-"href=\"happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt\">UTF8 encoding</a>)."
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-portugese.srt\">Portuguese</a> (also in 
<a href=\"happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt\">UTF8 encoding</a>)."
 msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-portugese.srt\">Portugezçe</a> (edhe në <a "
-"href=\"happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt\">kodimin UTF8</a>)."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu.ro.srt\">Romanian</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu.ro.srt\">Rumanisht</a>"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-russian.srt\">Russian</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-russian.srt\">Rusisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Serbian <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt\">(Cyrillic)</"
-"a> <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt\">(Latin)</a>"
+msgid "Serbian <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt\">(Cyrillic)</a> <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt\">(Latin)</a>"
 msgstr ""
-"Serbisht <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt\">(Cirilike)</"
-"a> <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt\">(Latine)</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-slovak.srt\">Slovak</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-slovak.srt\">Slovakisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish.srt\">Spanish</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish.srt\">Spanjisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt\">Spanish "
-"(Latin America)</a>"
+msgid "<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt\">Spanish (Latin 
America)</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt\">Spanjisht "
-"(Amerika Latine)</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-swedish.srt\">Swedish</a>"
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-swedish.srt\">Suedisht</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu.tr.srt\">Turkish</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu.tr.srt\">Turqisht</a>"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please give us a few days to get the videos mirrored. Thanks to everyone who "
-"has sent translations so far. If you sent us a translation we already had "
-"before 3pm on September 3rd, we're going to add you to the credits anyway :)"
-msgstr ""
-"Ju lutem, na lini ca ditë që ta kalojnë videon te pasqyrat. Faleminderit 
për "
-"këdo që ka dërguar përkthime deri sot. Nëse na dërguat një përkthim 
që e "
-"patën përpara orës 3pm më 3 Shtator, do të t'ju shtojmë te kreditet, 
sido që "
-"të jetë :)"
+msgid "Please give us a few days to get the videos mirrored. Thanks to 
everyone who has sent translations so far. If you sent us a translation we 
already had before 3pm on September 3rd, we're going to add you to the credits 
anyway :)"
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you'd like to help translate the movie, by providing subtitles, it's very "
-"easy to get involved."
+msgid "If you'd like to help translate the movie, by providing subtitles, it's 
very easy to get involved."
 msgstr ""
-"Nëse do të donit të ndihmonit në përkthimin e filmit, duke dhën titra, 
është "
-"fare e lehtë t'ia filloni."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "We're using the SubRip format for subtitles."
-msgstr "Për titrat përdorim formatin SubRip."
+msgstr "Për titrat përdorin formatin SubRip."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Download the original English "
-"transcript</a>, and open them in a text editor, such as <a href=\"/software/"
-"emacs/\">GNU Emacs</a> or gedit."
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Shkarkoni transkriptin "
-"origjinal në Anglisht</a>, dhe hapeni me një përpunues tekstesh, fjala 
vjen "
-"<a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> ose gedit."
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Download the original 
English transcript</a>, and open them in a text editor, such as <a 
href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> or gedit."
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We've provided an example <a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt"
-"\">French subtitle file</a>. If you'd prefer a GUI way to do this, then we "
-"have found KSubtile (yes, that's subtile, not subtitle) to be pretty good."
-msgstr ""
-"We've provided an example <a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt"
-"\">French subtitle file</a>. If you'd prefer a GUI way to do this, then we "
-"have found KSubtile (yes, that's subtile, not subtitle) to be pretty good."
+msgid "We've provided an example <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">French subtitle file</a>. If you'd 
prefer a GUI way to do this, then we have found KSubtile (yes, that's subtile, 
not subtitle) to be pretty good."
+msgstr ""
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Translate each line of text as best as you can. Please do not change the "
-"times."
+msgid "Translate each line of text as best as you can. Please do not change 
the times."
 msgstr ""
-"Përktheni çdo rresht të tekstit sa më mirë që mundeni. Ju lutem, mos i "
-"ndryshoni kohët."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Email your completed SRT file to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Email your completed SRT file to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"na e dërgoni kartelën e plotësuar SRT me eamil te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
-# type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-"Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
-"Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software 
Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Leje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua:"
 
-# type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim, dhe shënimi mbi 
të "
-#~ "drejtat e kopjimit, të ruhen."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]