www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po about-gnu.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/gnu/po about-gnu.pl.po
Date: Mon, 08 Aug 2011 19:25:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/08 19:25:47

Added files:
    gnu/po     : about-gnu.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Oskar Gałecki

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/about-gnu.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: about-gnu.pl.po
===================================================================
RCS file: about-gnu.pl.po
diff -N about-gnu.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ about-gnu.pl.po   8 Aug 2011 19:24:21 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,222 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/about-gnu.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Oskar Gałecki <address@hidden>, 2011.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: about-gnu.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-29 12:27-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-08 13:20-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"About the GNU Operating System - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"O systemie operacyjnym GNU - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania "
+"(FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "About the GNU Operating System"
+msgstr "O systemie operacyjnym GNU"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"[<a href=\"/gnu/gnu.html\">Other historical and general articles about GNU.</"
+"a>]"
+msgstr ""
+"[<a href=\"/gnu/gnu.html\">Inne historyczne i&nbsp;ogólne artykuły o GNU.</"
+"a>]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU was launched by Richard Stallman (rms) in 1983, as an operating system "
+"which would be put together by people working together for the freedom of "
+"all software users to control their computing. rms remains the Chief "
+"GNUisance today."
+msgstr ""
+"GNU zaczął się rozwijać z&nbsp;inicjatywy Richarda Stallmana (rms) "
+"w&nbsp;1983 roku, jako system operacyjny, który umożliwiłby połączenie 
pracy "
+"wielu ludzi dla&nbsp;wspólnego dobra: wolności wszystkich użytkowników "
+"oprogramowania do&nbsp;kontrolowania pracy ich komputerów. rms pozostał "
+"do&nbsp;dziś głównym GNUciążliwym [Chief GNUisance]."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The primary and continuing goal of GNU is to offer a Unix-compatible system "
+"that would be 100% <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>. "
+"Not 95% free, not 99.5%, but 100%. The name of the system, GNU, is a "
+"recursive acronym meaning GNU's Not Unix&mdash;a way of paying tribute to "
+"the technical ideas of Unix, while at the same time saying that GNU is "
+"something different. Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU "
+"gives its users freedom."
+msgstr ""
+"Pierwszym i&nbsp;wciąż aktualnym celem GNU jest oferowanie kompatybilnego "
+"z&nbsp;Uniksem systemu, który byłby w&nbsp;całości <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">wolnym oprogramowaniem</a>. Nie w&nbsp;95% wolnym, nie "
+"w&nbsp;99,5%, ale&nbsp;w&nbsp;100%. Nazwa systemu, GNU, jest rekursywnym "
+"akronimem oznaczającym GNU to Nie Unix&nbsp;&ndash; jest to sposób oddania "
+"hołdu technicznym ideom Uniksa, jednocześnie mówiący, że&nbsp;GNU jest "
+"jednak&nbsp;czymś innym. Z&nbsp;punktu widzenia technicznego, GNU jest jak "
+"Unix. Ale&nbsp;w&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;Uniksa, GNU daje swoim "
+"użytkownikom wolność."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">Completely free system distributions</"
+"a> (&ldquo;distros&rdquo;) meeting this goal are available today, many using "
+"the <a href=\"http://linux-libre.fsfla.org\";>Linux-libre kernel</a> (the <a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">relationship between GNU and the Linux "
+"kernel</a> is described more fully elsewhere). The <a href=\"/software/"
+"software.html\">GNU packages</a> have been designed to work together so we "
+"could have a functioning GNU system. It has turned out that they also serve "
+"as a common &ldquo;upstream&rdquo; for many distros, so contributions to GNU "
+"packages help the free software community as a whole. Naturally, work on "
+"GNU is ongoing, with the goal to create a system that gives the greatest "
+"freedom to computer users. GNU packages include user-oriented applications, "
+"utilities, tools, libraries, even games&mdash;all the programs that an "
+"operating system can usefully offer to its users. <a href=\"/help/"
+"evaluation.html\">New packages are welcome.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">Całkowicie wolne dystrybucje</a> "
+"realizują ten cel już dziś, wiele z&nbsp;nich używają <a 
href=\"http://linux-";
+"libre.fsfla.org\">wolnego jądra Linux-libre</a> (<a href=\"/gnu/linux-and-"
+"gnu.html\">związek GNU z&nbsp;jądrem Linux</a> jest dokładniej opisany "
+"w&nbsp;innym miejscu). <a href=\"/software/software.html\">Paczki GNU</a> "
+"zostały zaprojektowane do&nbsp;działania razem, więc&nbsp;dzięki ich "
+"połączeniu otrzymujemy funkcjonujący poprawnie system GNU. Te paczki 
służą "
+"jako źródło wielu dystrybucji, więc&nbsp;Wasz wkład do&nbsp;paczek GNU "
+"pomaga całej społeczności wolnego oprogramowania. Oczywiście prace 
nad&nbsp;"
+"GNU trwają nadal i&nbsp;dążą do&nbsp;stworzenia systemu, który daje "
+"największą wolność swoim użytkownikom. W&nbsp;skład paczek GNU zalicza 
się "
+"aplikacje użytkowe, narzędzia, biblioteki programistyczne a&nbsp;nawet "
+"gry&nbsp;&ndash; wszystkie programy, które system operacyjny może oferować 
"
+"swoim użytkownikom. <a href=\"/help/evaluation.html\">Zapraszamy też 
do&nbsp;"
+"tworzenia nowych paczek.</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thousands of people have joined in to make GNU the success it is today, and "
+"there are <a href=\"/help/help.html\">many ways to contribute</a>, both "
+"technical and non-technical. GNU developers gather from time to time in <a "
+"href=\"/ghm/ghm.html\">GNU Hackers Meetings</a>, sometimes as part of the "
+"larger free software community <a href=\"http://libreplanet.org/";
+"\">LibrePlanet</a> conferences."
+msgstr ""
+"Tysiące ludzi przyłączyło się do&nbsp;projektu, dzięki nim GNU osią
gnęło "
+"sukces, którego owoce widzimy już dziś. Możecie nam pomagać <a 
href=\"/help/"
+"help.html\">na&nbsp;wiele sposobów</a>, zarówno wykorzystując zdolności "
+"techniczne, jak i&nbsp;również bez&nbsp;nich. Deweloperzy GNU lubią 
czasami "
+"się spotkać na&nbsp;<a href=\"/ghm/ghm.html\">Spotkaniach Hakerów GNU</a>, 
"
+"czasem również jako część większej społeczności na&nbsp;różnych "
+"konferencjach <a href=\"http://libreplanet.org/\";>Libreplanet</a>,"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU has been supported in several ways by the <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"\">Free Software Foundation</a>, the nonprofit organization also founded by "
+"rms to advocate free software ideals. Among other things, the FSF accepts "
+"copyright assignments and disclaimers, so it can act in court on behalf of "
+"GNU programs. (To be clear, contributing a program to GNU does <em>not</em> "
+"require transferring copyright to the FSF. If you do assign copyright, the "
+"FSF will enforce the GPL for the program if someone violates it; if you keep "
+"the copyright, enforcement will be up to you.)"
+msgstr ""
+"GNU jest wspierane na&nbsp;wiele sposobów przez <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+"\">Fundację wolnego oprogramowania</a>, organizację pożytku publicznego "
+"[nonprofit organization] założoną przez&nbsp;rms, aby&nbsp;popierać 
ideały "
+"wolnego oprogramowania. FSF, między innymi, przyjmuje przeniesienia praw "
+"autorskich, dzięki czemu może w&nbsp;sądzie walczyć o prawa programów 
GNU. "
+"(Aby nie było nieścisłości, gdy przyczyniacie się do&nbsp;programu GNU "
+"<em>nie</em> musicie przekazywać praw autorskich do&nbsp;FSF. Takie "
+"przeniesienie umożliwia FSF wyegzekwowaniu warunków GPL w&nbsp;przypadku "
+"naruszenia. Jeśli zatrzymacie dla siebie prawa autorskie, egzekwowanie "
+"robicie we&nbsp;własnym zakresie.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The ultimate goal is to provide free software to do all of the jobs computer "
+"users want to do&mdash;and thus make proprietary software a thing of the "
+"past."
+msgstr ""
+"Celem jest aby&nbsp;wolne oprogramowanie umożliwiło robienie ze&nbsp;swoim "
+"komputerem wszystko, czego użytkownicy potrzebują, robiąc z&nbsp;"
+"oprogramowania własnościowego wyłącznie ciekawostkę historyczną."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Oskar Gałecki 2011, poprawki: Jan Owoc 2011, Marcin Wolak 
2011."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]