www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po translations.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/licenses/po translations.pl.po
Date: Mon, 08 Aug 2011 11:58:58 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/08 11:58:58

Modified files:
    licenses/po  : translations.pl.po 

Log message:
    minor corrections, as suggested by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33

Patches:
Index: translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- translations.pl.po 7 Aug 2011 08:36:57 -0000    1.32
+++ translations.pl.po 8 Aug 2011 11:58:53 -0000    1.33
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010, 2011.
-# Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2010, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: translations.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-06 19:19-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-08 05:57-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -72,15 +72,15 @@
 "concepts as well as other philosophical principles that may appear in the "
 "document."
 msgstr ""
-"Celem linków do&nbsp;tłumaczeń jest aby&nbsp;więcej ludzi zrozumiało 
nasze "
-"licencje. Aby&nbsp;to zrobić, tłumaczenia muszą być dokładne 
a&nbsp;nawet "
-"idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobre tłumaczenie trzeba właściwie rozumieć 
takie "
-"podstawowe pojęcia jak <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> "
-"czy&nbsp;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicja wolnego "
-"oprogramowania</a>. Z&nbsp;tego powodu tłumacze, którzy chcą dostarczyć "
-"tłumaczeń powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te pojęcia jak 
"
-"i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania zawarte w&nbsp;"
-"dokumencie."
+"Celem linków do&nbsp;tłumaczeń jest to, aby&nbsp;więcej ludzi zrozumiało 
"
+"nasze licencje. Żeby&nbsp;to zrobić, tłumaczenia muszą być dokładne 
a&nbsp;"
+"nawet idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobre tłumaczenie, trzeba właściwie "
+"rozumieć takie podstawowe pojęcia jak <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"\">copyleft</a> czy&nbsp;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicja "
+"wolnego oprogramowania</a>. Z&nbsp;tego powodu tłumacze, którzy chcą "
+"dostarczyć tłumaczeń powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te "
+"pojęcia jak i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania zawarte "
+"w&nbsp;dokumencie."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -545,7 +545,7 @@
 msgstr ""
 "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, Daniel Oźminkowski 2010, poprawki: "
 "Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 2011, "
-"Daniel Oźminkowski 2011, Marcin Wolak 2010."
+"Daniel Oźminkowski 2011, Marcin Wolak 2010, 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]