www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/fry/po happy-birthday-to-gnu-in-your-langua...


From: Besnik Bleta
Subject: www/fry/po happy-birthday-to-gnu-in-your-langua...
Date: Mon, 08 Aug 2011 10:09:59 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/08 10:09:59

Modified files:
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu-in-your-language.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-in-your-language.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: happy-birthday-to-gnu-in-your-language.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-in-your-language.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- happy-birthday-to-gnu-in-your-language.sq.po    14 Jul 2011 08:34:56 
-0000   1.4
+++ happy-birthday-to-gnu-in-your-language.sq.po    8 Aug 2011 10:09:54 
-0000    1.5
@@ -7,11 +7,11 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-02 22:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-08 13:13+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -21,23 +21,13 @@
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
-"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -51,32 +41,18 @@
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/fry/\">Happy Birthday to GNU</a>&rdquo; in your language"
-msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"/fry/\">Gëzuar Datëlindjen GNU</a>&rdquo; në gjuhën tuaj"
+msgid "&ldquo;<a href=\"/fry/\">Happy Birthday to GNU</a>&rdquo; in your 
language"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"/fry/\">Gëzuar Datëlindjen GNU</a>&rdquo; në 
gjuhën tuaj"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We have translated subtitles of the film in <a href=\"happy-birthday-to-gnu-"
-"translation.html\">over 20 languages</a>, available for you to show on "
-"Software Freedom Day or at your local user group meetings."
-msgstr ""
-"Titrat e filmit i kemi të përkthyera në <a href=\"happy-birthday-to-gnu-"
-"translation.html\">mbi 20 gjuhë</a>, që të mund ta shfaqni në Ditën e 
Lirisë "
-"së Software-it ose në takimet e grupit tuaj vendor të përdoruesve."
+msgid "We have translated subtitles of the film in <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-translation.html\">over 20 languages</a>, 
available for you to show on Software Freedom Day or at your local user group 
meetings."
+msgstr "Titrat e filmit i kemi të përkthyera në <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-translation.html\">mbi 20 gjuhë</a>, që të mund 
ta shfaqni në Ditën e Lirisë së Software-it ose në takimet e grupit tuaj 
vendor të përdoruesve."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We're using the <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Subrip\";>SubRip "
-"format</a> for subtitles, which is compatible with all the major free "
-"software video players."
-msgstr ""
-"Për titrat përdorim <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Subrip\";>formatin "
-"SubRip</a>, që është i përputhshëm me të tërë lojtësit video 
software të "
-"lirë të njohur."
+msgid "We're using the <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Subrip\";>SubRip 
format</a> for subtitles, which is compatible with all the major free software 
video players."
+msgstr "Për titrat përdorim <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Subrip\";>formatin SubRip</a>, që është i 
përputhshëm me të tërë lojtësit video software të lirë të njohur."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -85,46 +61,28 @@
 
 # type: Content of: <p><a>
 #. type: Content of: <p><a>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.html\" title=\"Videolan Client\">"
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.html\" title=\"Klienti Videolan\">"
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.html\" title=\"Videolan 
Client\">"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-vlc.html\" title=\"Klienti 
Videolan\">"
 
 # type: Content of: <p><a>
 #. type: Content of: <p><a>
-msgid ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.html\" title="
-"\"Totem\">"
-msgstr ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.html\" title="
-"\"Totem\">"
+msgid "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.html\" 
title=\"Totem\">"
+msgstr "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-totem.html\" 
title=\"Totem\">"
 
 # type: Content of: <p><a>
 #. type: Content of: <p><a>
-msgid ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.html\" title="
-"\"Mplayer Client\">"
-msgstr ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.html\" title="
-"\"Klienti Mplayer\">"
+msgid "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.html\" 
title=\"Mplayer Client\">"
+msgstr "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-mplayer.html\" 
title=\"Klienti Mplayer\">"
 
 # type: Content of: <p><a>
 #. type: Content of: <p><a>
-msgid ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.html\" title=\"Xine "
-"Client\">"
-msgstr ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.html\" title="
-"\"Klienti Xine\">"
+msgid "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.html\" 
title=\"Xine Client\">"
+msgstr "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-xine.html\" 
title=\"Klienti Xine\">"
 
 # type: Content of: <p><a>
 #. type: Content of: <p><a>
-msgid ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.html\" title="
-"\"Kaffeine Client\">"
-msgstr ""
-"</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.html\" title="
-"\"Klienti Kaffeine\">"
+msgid "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.html\" 
title=\"Kaffeine Client\">"
+msgstr "</a>&nbsp;&nbsp;<a href=\"happy-birthday-to-gnu-sfd-kaffeine.html\" 
title=\"Klienti Kaffeine\">"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -158,12 +116,8 @@
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid ""
-"Please send your photos and extra translations to <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, fotot tuaja dhe përkthimet dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send your photos and extra translations to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, fotot tuaja dhe përkthimet dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -173,21 +127,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-"Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
-"Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software 
Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -206,12 +151,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim, dhe shënimi mbi 
të "
-#~ "drejtat e kopjimit, të ruhen."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]