www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www graphics/license-logos.pl.html graphics/po/...


From: Yavor Doganov
Subject: www graphics/license-logos.pl.html graphics/po/...
Date: Sun, 07 Aug 2011 16:36:05 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/07 16:36:05

Modified files:
    graphics    : license-logos.pl.html 
    graphics/po  : license-logos.pl.po 
    software    : software.it.html 
    software/po  : software.it.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/license-logos.pl.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.pl.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.it.html?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.it.po?cvsroot=www&r1=1.68&r2=1.69

Patches:
Index: graphics/license-logos.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/license-logos.pl.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- graphics/license-logos.pl.html   14 Jul 2011 16:41:42 -0000   1.5
+++ graphics/license-logos.pl.html   7 Aug 2011 16:35:44 -0000    1.6
@@ -13,32 +13,35 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <h2>Loga licencji GNU</h2>
 
-<p>Jeśli udostępniacie swoje dzieła na&nbsp;zasadach wersji 3 licencji GNU 
<a
-href="/licenses/gpl.html">GPL</a>, <a href="/licenses/lgpl.html">LGPL</a>
-lub&nbsp;<a href="/licenses/agpl.html">AGPL</a>, możecie skorzystać
-z&nbsp;poniższych grafik na&nbsp;swojej stronie lub&nbsp;w swojej aplikacji,
-aby&nbsp;zareklamować te licencje. Poniższe logo są natychmiast rozpoznawane
-i&nbsp;zapewnia Waszych użytkowników w&nbsp;tym, że&nbsp;ich wolność jest
+<p>Jeśli udostępniacie swoje dzieła na&nbsp;zasadach licencji GNU <a
+href="/licenses/gpl.html">GPL</a> w wersji 3, <a
+href="/licenses/lgpl.html">LGPL</a> lub&nbsp;<a
+href="/licenses/agpl.html">AGPL</a>, możecie skorzystać z&nbsp;poniższych
+grafik na&nbsp;swojej stronie lub&nbsp;w swojej aplikacji,
+aby&nbsp;zareklamować te licencje. Poniższe loga są szybko rozpoznawalne
+i&nbsp;upewnią Waszych użytkowników w&nbsp;tym, że&nbsp;ich wolność jest
 chroniona.</p>
 
 <p>Oto wersje wektorowe: <a href="gpl-v3-logo.svg">GPLv3 SVG</a>, <a
-href="lgpl-agpl-v3-logos.svg">LGPLv3 i&nbsp;AGPLv3 SVG</a>.
-</p>
+href="lgpl-agpl-v3-logos.svg">LGPLv3 i&nbsp;AGPLv3 SVG</a> oraz <a
+href="gfdl-logo.svg">GFDL SVG</a>.</p>
 
 <table id="license-logos">
 <tr>
-<th>Wysokość: 51 pikseli</th>
+<th><a href="gfdl-logo-small.png"><img src="gfdl-logo-small.png" alt="[Duże 
logo GPLv3]" /></a></th>
 <td><a href="gplv3-127x51.png"><img src="gplv3-127x51.png" alt="[Duże logo 
GPLv3]" /></a></td>
 <td><a href="lgplv3-147x51.png"><img src="lgplv3-147x51.png" alt="[Duże logo 
LGPLv3]" /></a></td>
 <td><a href="agplv3-155x51.png"><img src="agplv3-155x51.png" alt="[Duże logo 
GNU AGPLv3]" /></a></td>
 </tr>
 <tr>
-<th>88x31 pikseli</th>
+<th><a href="gfdl-logo-tiny.png"><img src="gfdl-logo-tiny.png" alt="[Małe 
logo GPLv3]" /></a></th>
 <td><a href="gplv3-88x31.png"><img src="gplv3-88x31.png" alt="[Małe logo 
GPLv3]" /></a></td>
 <td><a href="lgplv3-88x31.png"><img src="lgplv3-88x31.png" alt="[Małe logo 
LGPLv3]" /></a></td>
 <td><a href="agplv3-88x31.png"><img src="agplv3-88x31.png" alt="[Małe logo 
GNU AGPLv3]" /></a></td>
 </tr>
 </table>
+<p>Logo licencji GFDL w większych rozmiarach: <a 
href="gfdl-logo-med.png">duży
+rozmiar</a>, <a href="gfdl-logo-large.png">jeszcze większy</a></p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -66,7 +69,7 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+Copyright &copy; 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
 utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
@@ -85,7 +88,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/07/14 16:41:42 $
+$Date: 2011/08/07 16:35:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: graphics/po/license-logos.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.pl.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- graphics/po/license-logos.pl.po   7 Aug 2011 12:57:58 -0000    1.9
+++ graphics/po/license-logos.pl.po   7 Aug 2011 16:35:50 -0000    1.10
@@ -14,18 +14,28 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 
|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU License Logos - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Logo licencji GNU - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania 
(FSF)"
+msgstr ""
+"Logo licencji GNU - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <style>
 #. type: Content of: <style>
-msgid "table#license-logos { border: none; text-align: center; margin: 0 auto; 
width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th { 
text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th { 
font-weight: bold; }"
-msgstr "table#license-logos { border: none; text-align: center; margin: 0 
auto; width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th 
{ text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th { 
font-weight: bold; }"
+msgid ""
+"table#license-logos { border: none; text-align: center; margin: 0 auto; "
+"width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th "
+"{ text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th "
+"{ font-weight: bold; }"
+msgstr ""
+"table#license-logos { border: none; text-align: center; margin: 0 auto; "
+"width: 90%; clear: both; } table#license-logos td, table#license-logos th "
+"{ text-align: center; vertical-align: middle; } table#license-logos th "
+"{ font-weight: bold; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -34,33 +44,40 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you are releasing work under version 3 of the GNU <a href=\"/licenses/"
-#| "gpl.html\">GPL</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, or <a href="
-#| "\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, feel free to use these buttons on your "
-#| "site or in your application to advertise the license. These logos are "
-#| "immediately recognizable, and will assure your users that their freedom "
-#| "is being protected."
-msgid "If you are releasing work under the <a 
href=\"/licenses/fdl.html\">GFDL</a>, or version 3 of the GNU <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, 
or <a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, feel free to use these buttons on 
your site or in your application to advertise the license. These logos are 
immediately recognizable, and will assure your users that their freedom is 
being protected."
-msgstr "Jeśli udostępniacie swoje dzieła na&nbsp;zasadach licencji GNU <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a> w wersji 3, <a 
href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a> lub&nbsp;<a 
href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, możecie skorzystać z&nbsp;poniższych 
grafik na&nbsp;swojej stronie lub&nbsp;w swojej aplikacji, 
aby&nbsp;zareklamować te licencje. Poniższe loga są szybko rozpoznawalne 
i&nbsp;upewnią Waszych użytkowników w&nbsp;tym, że&nbsp;ich wolność jest 
chroniona."
+msgid ""
+"If you are releasing work under the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GFDL</a>, "
+"or version 3 of the GNU <a href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, <a href=\"/"
+"licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, or <a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, "
+"feel free to use these buttons on your site or in your application to "
+"advertise the license. These logos are immediately recognizable, and will "
+"assure your users that their freedom is being protected."
+msgstr ""
+"Jeśli udostępniacie swoje dzieła na&nbsp;zasadach licencji GNU <a href=\"/"
+"licenses/gpl.html\">GPL</a> w wersji 3, <a href=\"/licenses/lgpl.html"
+"\">LGPL</a> lub&nbsp;<a href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, możecie "
+"skorzystać z&nbsp;poniższych grafik na&nbsp;swojej stronie lub&nbsp;w 
swojej "
+"aplikacji, aby&nbsp;zareklamować te licencje. Poniższe loga są szybko "
+"rozpoznawalne i&nbsp;upewnią Waszych użytkowników w&nbsp;tym, że&nbsp;ich 
"
+"wolność jest chroniona."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Here are some vector versions: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 SVG</a>, "
-#| "<a href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 and AGPLv3 SVG</a>."
-msgid "Here are some vector versions: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 
SVG</a>, <a href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 and AGPLv3 SVG</a>, <a 
href=\"gfdl-logo.svg\">GFDL SVG</a>."
-msgstr "Oto wersje wektorowe: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 SVG</a>, <a 
href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i&nbsp;AGPLv3 SVG</a> oraz <a 
href=\"gfdl-logo.svg\">GFDL SVG</a>."
+msgid ""
+"Here are some vector versions: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 SVG</a>, <a "
+"href=\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 and AGPLv3 SVG</a>, <a href=\"gfdl-"
+"logo.svg\">GFDL SVG</a>."
+msgstr ""
+"Oto wersje wektorowe: <a href=\"gpl-v3-logo.svg\">GPLv3 SVG</a>, <a href="
+"\"lgpl-agpl-v3-logos.svg\">LGPLv3 i&nbsp;AGPLv3 SVG</a> oraz <a href=\"gfdl-"
+"logo.svg\">GFDL SVG</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 #. type: Content of: <table><tr><th><a>
-#| msgid "<a href=\"gplv3-88x31.png\">"
 msgid "<a href=\"gfdl-logo-small.png\">"
 msgstr "<a href=\"gfdl-logo-small.png\">"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><th><a><img>
-#| msgid "[Large GPLv3 logo]"
 msgid "[Large GFDL logo]"
 msgstr "[Duże logo GPLv3]"
 
@@ -101,7 +118,6 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 #. type: Content of: <table><tr><th><a>
-#| msgid "<a href=\"gplv3-88x31.png\">"
 msgid "<a href=\"gfdl-logo-tiny.png\">"
 msgstr "<a href=\"gfdl-logo-tiny.png\">"
 
@@ -136,8 +152,12 @@
 msgstr "[Małe logo GNU AGPLv3]"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "GFDL logo in other sizes: <a href=\"gfdl-logo-med.png\">Bigger</a>, <a 
href=\"gfdl-logo-large.png\">Even bigger</a>"
-msgstr "Logo licencji GFDL w większych rozmiarach: <a 
href=\"gfdl-logo-med.png\">duży rozmiar</a>, <a 
href=\"gfdl-logo-large.png\">jeszcze większy</a>"
+msgid ""
+"GFDL logo in other sizes: <a href=\"gfdl-logo-med.png\">Bigger</a>, <a href="
+"\"gfdl-logo-large.png\">Even bigger</a>"
+msgstr ""
+"Logo licencji GFDL w większych rozmiarach: <a href=\"gfdl-logo-med.png"
+"\">duży rozmiar</a>, <a href=\"gfdl-logo-large.png\">jeszcze większy</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -147,17 +167,27 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
+"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne 
poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgstr "Copyright &copy; 2007, 2008, 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
@@ -167,8 +197,17 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie 
autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć 
kopię niniejszej licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
 lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San 
Francisco, California 94105, USA."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -186,4 +225,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-

Index: software/software.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.it.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- software/software.it.html  6 Aug 2011 08:37:17 -0000    1.30
+++ software/software.it.html  7 Aug 2011 16:35:55 -0000    1.31
@@ -91,9 +91,10 @@
 completi. Se avete correzioni o domande su questa lista, contattate <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>There are also comprehensive lists of <a
-href="/manual/manual.html">documentation for GNU packages</a> (arranged by
-category), and <a href="/graphics/package-logos.html">GNU package 
logos</a>.</p>
+<p>Sono disponibili anche elenchi dettagliati di <a
+href="/manual/manual.html">documentazione per pacchetti GNU</a> (suddivisi
+per categoria), e la <a href="/graphics/package-logos.html">grafica dei
+pacchetti GNU</a>.</p>
 
 <!-- regenerate when official list changes, via
    gm generate packages html (or see the Makefile)
@@ -186,7 +187,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2011/08/06 08:37:17 $
+$Date: 2011/08/07 16:35:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.it.po,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]