www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po philosophy.ca.po selling.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po philosophy.ca.po selling.ca.po
Date: Mon, 25 Jul 2011 11:30:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/07/25 11:30:13

Modified files:
    philosophy/po : philosophy.ca.po selling.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.ca.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- philosophy.ca.po  14 Jul 2011 16:42:45 -0000   1.40
+++ philosophy.ca.po  25 Jul 2011 11:29:59 -0000   1.41
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: philosophy.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-21 13:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 13:28+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -56,15 +56,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">The Danger of "
 #| "Software Patents</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">The Danger of E-Books</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">El perill de les "
-"patents de programari</a>"
+"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">Els perills del llibre 
electrònic</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -218,11 +216,10 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Further Resources"
-msgstr ""
+msgstr "Més recursos"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We have many more articles than can fit on a single page. You can find "
 #| "them on the pages linked here."
@@ -230,8 +227,7 @@
 "We have many more than can fit on a single page. You can find more linked "
 "here."
 msgstr ""
-"Tenim molts més articles dels que podem encabir en una pàgina. Els trobareu 
"
-"a les següents seccions."
+"Tenim molt més material del que podem encabir en una pàgina. En trobareu 
més a les següents seccions."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -239,6 +235,7 @@
 "you can watch video or listen to audio recordings of speeches and other "
 "events from the Free Software Foundation or the GNU project."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://audio-video.gnu.org\";> Enregistraments d'àudio i 
vídeo</a>. Aquí podreu veure vídeos o escoltar enregistraments de 
conferències i altres esdeveniments de la Free Software Foundation i el 
Projecte GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -309,7 +306,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -323,13 +319,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca.html"
-"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">address@hidden</a>."
+"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -340,9 +333,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca.html"
-"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">address@hidden</a>."
 
@@ -373,15 +364,15 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 "
-"d'abril de 2010."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 25 "
+"de juliol de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: selling.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/selling.ca.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- selling.ca.po    14 Jul 2011 16:42:49 -0000   1.11
+++ selling.ca.po    25 Jul 2011 11:29:59 -0000   1.12
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: selling.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-18 18:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 13:29+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -388,7 +388,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -402,13 +401,10 @@
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. "
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -419,9 +415,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
@@ -455,7 +449,7 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]