www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www copyleft/po/copyleft.pl.po distros/po/commo...


From: Jan Owoc
Subject: www copyleft/po/copyleft.pl.po distros/po/commo...
Date: Thu, 14 Jul 2011 14:00:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/07/14 14:00:26

Modified files:
    copyleft/po  : copyleft.pl.po 
    distros/po   : common-distros.pl.po distros.pl.po 
             free-distros.pl.po 
             free-system-distribution-guidelines.pl.po 
             screenshot.pl.po 
    doc/po     : doc.pl.po 
    gnu/po     : gnu-history.pl.po gnu-linux-faq.pl.po 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po gnu.pl.po 
             initial-announcement.pl.po linux-and-gnu.pl.po 
             thegnuproject.pl.po why-gnu-linux.pl.po 
    graphics/po  : license-logos.pl.po 
    help/po    : help-hardware.pl.po 
    po       : home.pl.po 

Log message:
    license update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/po/copyleft.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/screenshot.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/po/doc.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.pl.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/initial-announcement.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.pl.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help-hardware.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.96&r2=1.97

Patches:
Index: copyleft/po/copyleft.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/copyleft/po/copyleft.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- copyleft/po/copyleft.pl.po 14 Jul 2011 08:34:10 -0000   1.5
+++ copyleft/po/copyleft.pl.po 14 Jul 2011 13:59:46 -0000   1.6
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010, 2011.
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: copyleft.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-22 09:43-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:36-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -374,6 +374,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: distros/po/common-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- distros/po/common-distros.pl.po   14 Jul 2011 08:34:19 -0000   1.39
+++ distros/po/common-distros.pl.po   14 Jul 2011 13:59:50 -0000   1.40
@@ -10,16 +10,16 @@
 "Project-Id-Version: common-distros.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-23 14:50+0200\n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:37-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -175,16 +175,17 @@
 "packages by browsing Debian's online package database. This does too much "
 "to steer users towards proprietary software for us to endorse it."
 msgstr ""
-"Umowa Społeczna Debiana stawia sobie za cel zrobienie z Debiana całkowicie "
-"wolnego oprogramowania. Debian sumiennie trzyma niewolne oprogramowanie z "
-"dala od oficjalnej wersji systemu. Jednakże Debian dostarcza również "
-"repozytoria niewolnego oprogramowania. Nawiązując do tego projektu, 
to&nbsp;"
-"oprogramowanie &bdquo;nie jest częścią systemu Debian&rdquo;, ale "
-"repozytorium jest umieszczone na&nbsp;wielu głównych serwerach projektu "
-"i&nbsp;ludzie łatwo mogą dowiedzieć się o niewolnym oprogramowaniu 
dostępnym "
-"poprzez&nbsp;przeglądanie bazy danych paczek Debiana. Jest to&nbsp;"
-"kierowanie użytkownikami na&nbsp;prawnie zastrzeżone oprogramowanie &ndash; 
"
-"dla nas, to&nbsp;zbyt dużo by&nbsp;wspierać Debiana."
+"Umowa Społeczna Debiana stawia sobie za&nbsp;cel zrobienie z&nbsp;Debiana "
+"całkowicie wolnego oprogramowania. Debian sumiennie trzyma niewolne "
+"oprogramowanie z&nbsp;dala od&nbsp;oficjalnej wersji systemu. Jednakże "
+"Debian dostarcza również repozytoria niewolnego oprogramowania. Nawiązują
c "
+"do&nbsp;tego projektu, to&nbsp;oprogramowanie &bdquo;nie jest częścią "
+"systemu Debian&rdquo;, ale&nbsp;repozytorium jest umieszczone na&nbsp;wielu "
+"głównych serwerach projektu i&nbsp;ludzie łatwo mogą dowiedzieć się o "
+"niewolnym oprogramowaniu dostępnym poprzez&nbsp;przeglądanie bazy danych "
+"paczek Debiana. Jest to&nbsp;kierowanie użytkownikami na&nbsp;prawnie "
+"zastrzeżone oprogramowanie &ndash; dla nas, to&nbsp;zbyt dużo by&nbsp;"
+"wspierać Debiana."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -476,6 +477,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: distros/po/distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/distros.pl.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- distros/po/distros.pl.po  14 Jul 2011 08:34:20 -0000   1.8
+++ distros/po/distros.pl.po  14 Jul 2011 13:59:50 -0000   1.9
@@ -1,24 +1,23 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/distros/distros.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Agnieszka Sznajder <address@hidden>, 2010.
 # Bartosz Woronicz <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-29 12:20-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:38-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -40,10 +39,11 @@
 "discover that by mistake some had been included, they remove it."
 msgstr ""
 "Wolne dystrybucje GNU/Linuksa zawierają i&nbsp;wspierają jedynie wolne "
-"oprogramowanie. Odrzucają niewolne aplikacje, niewolne narzędzia do "
-"kompilacji programów, niewolne sterowniki, firmware w postaci obiektów typu 
"
-"blob, oraz każdego rodzaju niewolne dokumentacje oraz oprogramowanie "
-"niewolne. Jeśli przez pomyłkę zostanie użyte, po wykryciu zostaje 
usunięte."
+"oprogramowanie. Odrzucają niewolne aplikacje, niewolne narzędzia do&nbsp;"
+"kompilacji programów, niewolne sterowniki, firmware w&nbsp;postaci obiektów 
"
+"typu blob, oraz&nbsp;każdego rodzaju niewolne dokumentacje oraz&nbsp;"
+"oprogramowanie niewolne. Jeśli przez pomyłkę zostanie użyte, po&nbsp;"
+"wykryciu zostaje usunięte."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -58,10 +58,10 @@
 "you are not installing any non-free programs. Here is our list of such "
 "distros:"
 msgstr ""
-"Polecamy korzystanie z wolnej dysktrybucji GNU/Linuksa, nie zawierającej "
-"żadnego oprogramowania własnościowego. Tylko wtedy mamy pewność, że nie 
"
-"instalujemy żadnych niewolnych programów. Listę takich dystrybujcji "
-"znajdziemy tutaj:"
+"Polecamy korzystanie z&nbsp;wolnej dysktrybucji GNU/Linuksa, nie "
+"zawierającej żadnego oprogramowania własnościowego. Tylko wtedy mamy "
+"pewność, że&nbsp;nie instalujemy żadnych niewolnych programów. Listę 
takich "
+"dystrybujcji znajdziemy tutaj:"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -77,9 +77,10 @@
 "suggest that you join the development of an existing free distro rather that "
 "starting a new free distro."
 msgstr ""
-"Każda z istniejących dystrybucji potrzebuje pomocy w rozwoju. Dlatego 
jeśli "
-"chcesz wesprzeć wolne dystrybucje GNU/Linuksa, zachęcamy do przyłączenia 
się "
-"do rozwoju istniejącej wolnej dystrybucji niż tworzenie nowej."
+"Każda z&nbsp;istniejących dystrybucji potrzebuje pomocy w&nbsp;rozwoju. "
+"Dlatego&nbsp;jeśli chcesz wesprzeć wolne dystrybucje GNU/Linuksa, 
zachęcamy "
+"do&nbsp;przyłączenia się do&nbsp;rozwoju istniejącej wolnej dystrybucji 
niż "
+"tworzenie nowej."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -101,8 +102,8 @@
 "<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\"> Guidelines "
 "for free system distributions</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">Wskazówki do "
-"wolnych dystrybucji</a>."
+"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">Wskazówki "
+"do&nbsp;wolnych dystrybucji</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -116,7 +117,8 @@
 "guidelines. You can read about their problems here:"
 msgstr ""
 "Wiele popularnych i&nbsp;dobrze znanych dystrybucji GNU/Linuksa nie spełnia "
-"naszych wymagań. Więcej na temat problemów z nimi można znaleźć tutaj:"
+"naszych wymagań. Więcej na&nbsp;temat problemów z&nbsp;nimi można 
znaleźć "
+"tutaj:"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -132,8 +134,8 @@
 "We appeal to the developers of these distros to remove the non-free parts "
 "and thus make them entirely free software."
 msgstr ""
-"Alepujemy do twórców tychże dystrybucji o usunięcie części niewolnych, 
co "
-"sprawi że będą całkowicie wolne."
+"Alepujemy do&nbsp;twórców tychże dystrybucji o usunięcie części 
niewolnych, "
+"co sprawi że&nbsp;będą całkowicie wolne."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -169,12 +171,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -187,6 +189,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -215,6 +223,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 #~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i "
-#~ "dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod "
-#~ "warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+#~ "copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie "
+#~ "i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;"
+#~ "nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."

Index: distros/po/free-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- distros/po/free-distros.pl.po    14 Jul 2011 08:34:21 -0000   1.28
+++ distros/po/free-distros.pl.po    14 Jul 2011 13:59:50 -0000   1.29
@@ -8,16 +8,16 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-24 11:02-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:38-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -366,6 +366,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po    14 Jul 2011 
08:34:22 -0000   1.16
+++ distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po    14 Jul 2011 
13:59:50 -0000   1.17
@@ -9,16 +9,16 @@
 "Project-Id-Version: free-system-distribution-guidelines.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-23 14:53+0200\n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:38-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -557,10 +557,10 @@
 "based on GNU. At present, we know of no other systems that would qualify. "
 "If someday there is one, we will list it, but not necessarily in same way."
 msgstr ""
-"Nasza lista zawiera systemy bazujące na GNU, które same się przyznają, 
że "
-"bazują na GNU. W chwili obecnej nie wiemy o innych systemach, które by się 
"
-"kwalifikowały. Jeżeli któregoś dnia pojawi się taki, umieścimy go 
tutaj, "
-"lecz niekoniecznie w ten sam sposób."
+"Nasza lista zawiera systemy bazujące na&nbsp;GNU, które same się przyznają
, "
+"że&nbsp;bazują na&nbsp;GNU. W&nbsp;chwili obecnej nie wiemy o innych "
+"systemach, które by się kwalifikowały. Jeżeli&nbsp;któregoś dnia pojawi 
się "
+"taki, umieścimy go tutaj, lecz&nbsp;niekoniecznie w&nbsp;ten sam sposób."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -629,6 +629,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: distros/po/screenshot.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/screenshot.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- distros/po/screenshot.pl.po 14 Jul 2011 08:34:22 -0000   1.2
+++ distros/po/screenshot.pl.po 14 Jul 2011 13:59:50 -0000   1.3
@@ -6,9 +6,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: screenshot.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-11 11:40-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:39-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -99,6 +99,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: doc/po/doc.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/doc/po/doc.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- doc/po/doc.pl.po  14 Jul 2011 08:34:36 -0000   1.5
+++ doc/po/doc.pl.po  14 Jul 2011 13:59:53 -0000   1.6
@@ -1,24 +1,24 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/doc/doc.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Łukasz Anwajler, 2001.
 # Łukasz Wysocki <address@hidden>, 2010.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: doc.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-25 23:35+0200\n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:39-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -215,6 +215,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/gnu-history.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.pl.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu/po/gnu-history.pl.po  14 Jul 2011 08:35:18 -0000   1.9
+++ gnu/po/gnu-history.pl.po  14 Jul 2011 13:59:56 -0000   1.10
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-history.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-21 11:25-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -331,6 +331,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po 14 Jul 2011 08:35:21 -0000   1.11
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po 14 Jul 2011 13:59:57 -0000   1.12
@@ -9,22 +9,22 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-25 23:38+0200\n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:54-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "GNU/Linux FAQ - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr "GNU/Linux FAQ - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -3213,6 +3213,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po  14 Jul 2011 08:35:23 -0000   
1.6
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.po  14 Jul 2011 13:59:57 -0000   
1.7
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-30 20:35-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -200,6 +200,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/gnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- gnu/po/gnu.pl.po  14 Jul 2011 08:35:23 -0000   1.13
+++ gnu/po/gnu.pl.po  14 Jul 2011 13:59:57 -0000   1.14
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/gnu.html
-# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011 Free Software Foundation, 
Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2003, 2005, 2006.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
@@ -7,16 +7,16 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-29 12:29-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -219,6 +219,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/initial-announcement.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/initial-announcement.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/po/initial-announcement.pl.po  14 Jul 2011 08:35:24 -0000   1.3
+++ gnu/po/initial-announcement.pl.po  14 Jul 2011 13:59:57 -0000   1.4
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011 Free Software Foundation, 
Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2004, 2006.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: initial-announcement.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-03 16:11+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:42-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -85,9 +85,9 @@
 "edytorem, powłoką, kompilatorem, konsolidatorem, asemblerem i&nbsp;kilkoma "
 "innymi rzeczami. Potem dodamy program do&nbsp;formatowania tekstów, YACC, "
 "grę Empire, arkusz kalkulacyjny i&nbsp;setki innych rzeczy. Mamy nadzieję, "
-"że ostatecznie GNU będzie zawierać wszystko przydatne, co zwykle zawiera "
-"system Unix i&nbsp;inne użyteczne rzeczy, łącznie z&nbsp;dokumentacją on-"
-"line i&nbsp;drukowaną."
+"że&nbsp;ostatecznie GNU będzie zawierać wszystko przydatne, co zwykle "
+"zawiera system Unix i&nbsp;inne użyteczne rzeczy, łącznie z&nbsp;"
+"dokumentacją on-line i&nbsp;drukowaną."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -103,7 +103,7 @@
 "chaosnet protocol, far superior to UUCP. We may also have something "
 "compatible with UUCP."
 msgstr ""
-"GNU będzie potrafiło uruchamiać programy uniksowe, ale nie&nbsp;będzie "
+"GNU będzie potrafiło uruchamiać programy uniksowe, 
ale&nbsp;nie&nbsp;będzie "
 "identyczne z&nbsp;Uniksem. W&nbsp;oparciu o&nbsp;nasze doświadczenie w&nbsp;"
 "pracy z&nbsp;innymi systemami operacyjnymi wprowadzimy do&nbsp;wszystkie "
 "wygodne ulepszenia. W&nbsp;szczególności, planujemy zaimplementować 
dłuższe "
@@ -152,10 +152,10 @@
 "share it with other people who like it. I cannot in good conscience sign a "
 "nondisclosure agreement or a software license agreement."
 msgstr ""
-"Uważam, że reguła wzajemności działania wymaga, że jeśli podoba mi 
się jakiś "
-"program, to muszę podzielić się nim z&nbsp;innymi, którym się podoba. "
-"Nie&nbsp;mogę z&nbsp;czystym sumieniem podpisać umowy o&nbsp;nieujawnianiu "
-"czy umowy licencyjnej oprogramowania."
+"Uważam, że&nbsp;reguła wzajemności działania wymaga, że&nbsp;jeśli 
podoba mi "
+"się jakiś program, to muszę podzielić się nim z&nbsp;innymi, którym 
się "
+"podoba. Nie&nbsp;mogę z&nbsp;czystym sumieniem podpisać umowy o&nbsp;"
+"nieujawnianiu czy&nbsp;umowy licencyjnej oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -164,9 +164,10 @@
 "have decided to put together a sufficient body of free software so that I "
 "will be able to get along without any software that is not free."
 msgstr ""
-"Więc, by móc nadal korzystać z&nbsp;komputerów bez naruszania swoich 
zasad, "
-"postanowiłem zebrać w&nbsp;całość wystarczającą ilość wolnego 
oprogramowania "
-"tak, by móc się obejść bez wszelkich programów, które nie&nbsp;są 
wolne."
+"Więc, by móc nadal korzystać z&nbsp;komputerów bez&nbsp;naruszania swoich 
"
+"zasad, postanowiłem zebrać w&nbsp;całość wystarczającą ilość wolnego 
"
+"oprogramowania tak, by móc się obejść bez&nbsp;wszelkich programów, 
które "
+"nie&nbsp;są wolne."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -191,12 +192,12 @@
 "to operate in a residential area, and not require sophisticated cooling or "
 "power."
 msgstr ""
-"Jeden z&nbsp;producentów już zaoferował dostarczenie komputera. Ale "
+"Jeden z&nbsp;producentów już zaoferował dostarczenie komputera. Ale&nbsp;"
 "moglibyśmy wykorzystywać więcej. Jednym ze&nbsp;skutków, jakich możecie "
-"oczekiwać jeśli podarujecie komputery, jest to, że GNU będzie 
na&nbsp;nich "
-"działać wcześniej. Dobrze byłoby, gdyby maszyna mogła pracować w&nbsp;"
+"oczekiwać jeśli podarujecie komputery, jest to, że&nbsp;GNU będzie 
na&nbsp;"
+"nich działać wcześniej. Dobrze byłoby, gdyby maszyna mogła pracować 
w&nbsp;"
 "dzielnicy mieszkaniowej i&nbsp;nie&nbsp;wymagała skomplikowanego chłodzenia 
"
-"czy zasilania."
+"czy&nbsp;zasilania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -213,7 +214,7 @@
 "niektórymi narzędziami Uniksowymi i&nbsp;dając mi je. W&nbsp;większości "
 "przedsięwzięć taką rozproszoną pracą w&nbsp;niepełnym wymiarze godzin 
byłoby "
 "bardzo trudno koordynować&nbsp;- niezależnie napisane części nie&nbsp;"
-"współpracowały by ze&nbsp;sobą. Jednak przy tym konkretnym zadaniu, "
+"współpracowały by ze&nbsp;sobą. Jednak&nbsp;przy tym konkretnym zadaniu, "
 "zastąpienia Uniksa, ten problem nie&nbsp;występuje. Większość 
specyfikacji "
 "dotyczących interfejsów jest ustalona zgodnością z&nbsp;Uniksem. Jeśli 
każdy "
 "z&nbsp;wniesionych elementów będzie działał z&nbsp;resztą Uniksa, to "
@@ -228,56 +229,55 @@
 "enabling dedicated people to devote their full energies to working on GNU by "
 "sparing them the need to make a living in another way."
 msgstr ""
-"Jeśli dostanę pieniądze, będę mógł wynająć kilka osób 
na&nbsp;pełny etat lub "
-"część etatu. Pensja nie&nbsp;będzie wysoka, ale szukam ludzi, dla 
których "
-"świadomość,że pomagają ludzkości jest równie ważna, co pieniądze. 
Traktuję "
-"to jako rozwiązanie pozwalające oddanym osobom na&nbsp;poświęcenie 
pełnej "
-"energii w&nbsp;pracę na&nbsp;rzecz GNU, by nie&nbsp;musieli utrzymywać się 
"
-"w&nbsp;inny sposób."
+"Jeśli dostanę pieniądze, będę mógł wynająć kilka osób 
na&nbsp;pełny etat "
+"lub&nbsp;część etatu. Pensja nie&nbsp;będzie wysoka, ale&nbsp;szukam 
ludzi, "
+"dla których świadomość,że pomagają ludzkości jest równie ważna, co "
+"pieniądze. Traktuję to jako rozwiązanie pozwalające oddanym osobom 
na&nbsp;"
+"poświęcenie pełnej energii w&nbsp;pracę na&nbsp;rzecz GNU, by nie&nbsp;"
+"musieli utrzymywać się w&nbsp;inny sposób."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "For more information, contact me."
-msgstr "Po dalsze informacje kontaktujcie się ze&nbsp;mną."
+msgstr "Po&nbsp;dalsze informacje kontaktujcie się ze&nbsp;mną."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Arpanet mail:"
-msgstr ""
+msgstr "Mail Arpanet:"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Arpanet mail:<br /> address@hidden"
 msgid "address@hidden"
-msgstr "Mail Arapanet:<br /> address@hidden"
+msgstr "address@hidden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Usenet:"
-msgstr ""
+msgstr "Usenet:"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "address@hidden"
-msgstr ""
+msgstr "address@hidden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "address@hidden"
-msgstr ""
+msgstr "address@hidden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "US Snail:"
-msgstr ""
+msgstr "Zwykłą pocztą:"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Richard Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "166 Prospect St"
-msgstr ""
+msgstr "166 Prospect St"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Cambridge, MA 02139"
-msgstr ""
+msgstr "Cambridge, MA 02139"
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -294,10 +294,10 @@
 "intent."
 msgstr ""
 "To sformułowanie jest niedokładne. Intencją było to, by nikt 
nie&nbsp;musiał "
-"płacić za <b>pozwolenie</b> używania systemu GNU. Ale nie&nbsp;wynikało 
to "
-"z&nbsp;tych słów, więc ludzie zazwyczaj interpretowali to tak, jakoby GNU "
-"miałoby być rozprowadzane z&nbsp;małą lub bez żadnej opłaty. To nigdy "
-"nie&nbsp;było jego zamiarem."
+"płacić za&nbsp;<b>pozwolenie</b> używania systemu GNU. Ale&nbsp;nie&nbsp;"
+"wynikało to z&nbsp;tych słów, więc&nbsp;ludzie zazwyczaj interpretowali 
to "
+"tak, jakoby GNU miałoby być rozprowadzane z&nbsp;małą lub&nbsp;bez 
żadnej "
+"opłaty. To nigdy nie&nbsp;było jego zamiarem."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -428,27 +428,27 @@
 "\n"
 "Free Unix!\n"
 "\n"
-"Starting this Thanksgiving I am going to write a complete\n"
+"Starting this Thanksgiving I&nbsp;am going to write a&nbsp;complete\n"
 "Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and\n"
 "give it away free<a href=\"#f1\">(1)</a> to everyone who can use it.\n"
 "Contributions of time, money, programs and equipment are greatly\n"
 "needed.\n"
 "\n"
-"To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to\n"
+"To begin with, GNU will be a&nbsp;kernel plus all the utilities needed to\n"
 "write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,\n"
-"assembler, and a few other things. After this we will add a text\n"
-"formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of\n"
+"assembler, and a&nbsp;few other things. After this we will add a&nbsp;text\n"
+"formatter, a&nbsp;YACC, an Empire game, a&nbsp;spreadsheet, and hundreds of\n"
 "other things. We hope to supply, eventually, everything useful that\n"
-"normally comes with a Unix system, and anything else useful, including\n"
+"normally comes with a&nbsp;Unix system, and anything else useful, including\n"
 "on-line and hardcopy documentation.\n"
 "\n"
 "GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical\n"
 "to Unix. We will make all improvements that are convenient, based\n"
 "on our experience with other operating systems. In particular,\n"
-"we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof\n"
+"we plan to have longer filenames, file version numbers, a&nbsp;crashproof\n"
 "file system, filename completion perhaps, terminal-independent\n"
-"display support, and eventually a Lisp-based window system through\n"
-"which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.\n"
+"display support, and eventually a&nbsp;Lisp-based window system through\n"
+"which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share 
a&nbsp;screen.\n"
 "Both C and Lisp will be available as system programming languages.\n"
 "We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,\n"
 "far superior to UUCP. We may also have something compatible\n"
@@ -457,39 +457,37 @@
 "\n"
 "Who Am I?\n"
 "\n"
-"I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS\n"
-"editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked\n"
+"I&nbsp;am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS\n"
+"editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I&nbsp;have worked\n"
 "extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the\n"
 "Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.\n"
-"I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I\n"
-"have implemented one crashproof file system and two window systems for\n"
+"I&nbsp;pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition 
I&nbsp;have implemented one crashproof file system and two window systems for\n"
 "Lisp machines.\n"
 "\n"
 "\n"
-"Why I Must Write GNU\n"
+"Why I&nbsp;Must Write GNU\n"
 "\n"
-"I consider that the golden rule requires that if I like a program I\n"
-"must share it with other people who like it. I cannot in good\n"
-"conscience sign a nondisclosure agreement or a software license\n"
+"I&nbsp;consider that the golden rule requires that if I&nbsp;like 
a&nbsp;program I&nbsp;must share it with other people who like it. 
I&nbsp;cannot in good\n"
+"conscience sign a&nbsp;nondisclosure agreement or a&nbsp;software license\n"
 "agreement.\n"
 "\n"
-"So that I can continue to use computers without violating my principles,\n"
-"I have decided to put together a sufficient body of free software so that\n"
-"I will be able to get along without any software that is not free.\n"
+"So that I&nbsp;can continue to use computers without violating my 
principles,\n"
+"I&nbsp;have decided to put together a&nbsp;sufficient body of free software 
so that\n"
+"I&nbsp;will be able to get along without any software that is not free.\n"
 "\n"
 "\n"
 "How You Can Contribute\n"
 "\n"
-"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.\n"
+"I&nbsp;am asking computer manufacturers for donations of machines and 
money.\n"
 "I'm asking individuals for donations of programs and work.\n"
 "\n"
-"One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But\n"
+"One computer manufacturer has already offered to provide a&nbsp;machine. 
But\n"
 "we could use more. One consequence you can expect if you donate\n"
 "machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had\n"
-"better be able to operate in a residential area, and not require\n"
+"better be able to operate in a&nbsp;residential area, and not require\n"
 "sophisticated cooling or power.\n"
 "\n"
-"Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate\n"
+"Individual programmers can contribute by writing a&nbsp;compatible 
duplicate\n"
 "of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such\n"
 "part-time distributed work would be very hard to coordinate; the\n"
 "independently-written parts would not work together. But for the\n"
@@ -498,11 +496,11 @@
 "contribution works with the rest of Unix, it will probably work\n"
 "with the rest of GNU.\n"
 "\n"
-"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or\n"
+"If I&nbsp;get donations of money, I&nbsp;may be able to hire a&nbsp;few 
people full or\n"
 "part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for\n"
-"whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view\n"
-"this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to\n"
-"working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.\n"
+"whom knowing they are helping humanity is as important as money. 
I&nbsp;view\n"
+"this as a&nbsp;way of enabling dedicated people to devote their full energies 
to\n"
+"working on GNU by sparing them the need to make a&nbsp;living in another 
way.\n"
 "\n"
 "\n"
 "For more information, contact me.\n"
@@ -526,7 +524,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -540,14 +537,10 @@
 msgstr ""
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
-"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"contact/\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -558,10 +551,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -572,12 +562,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
 "koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
 "standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
-"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci 
współpracy "
-"w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:www-pl-";
-"address@hidden">address@hidden</a>."
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -592,6 +582,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/linux-and-gnu.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu/po/linux-and-gnu.pl.po 14 Jul 2011 08:35:25 -0000   1.6
+++ gnu/po/linux-and-gnu.pl.po 14 Jul 2011 13:59:57 -0000   1.7
@@ -1,29 +1,29 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.pl.po
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Marcin Wolak 2010 <address@hidden>, 2010, 2011.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-19 23:05+0200\n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:43-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Linux and GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Linux i&nbsp;GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+msgstr "Linux i&nbsp;GNU - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
@@ -485,11 +485,11 @@
 "library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU "
 "Chess."
 msgstr ""
-"<a id=\"nottools\"></a>Na przykład The Bourne Again SHell (powłoka BASH), "
-"interpreter PostScriptu <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
-"\">Ghostscript</a> oraz&nbsp;<a href=\"/software/libc/libc.html\">biblioteka "
-"GNU C</a> nie są narzędziami programistycznymi. Nie są także nimi 
GNUCash, "
-"GNOME i&nbsp;GNU Chess."
+"<a id=\"nottools\"></a>Na&nbsp;przykład The Bourne Again SHell (powłoka "
+"BASH), interpreter PostScriptu <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript."
+"html\">Ghostscript</a> oraz&nbsp;<a href=\"/software/libc/libc.html"
+"\">biblioteka GNU C</a> nie są narzędziami programistycznymi. Nie są 
także "
+"nimi GNUCash, GNOME i&nbsp;GNU Chess."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -497,8 +497,8 @@
 "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/libc."
 "html\">GNU C library</a>."
 msgstr ""
-"<a id=\"somecomponents\"></a>Na przykład <a href=\"/software/libc/libc.html"
-"\">biblioteka GNU C</a>."
+"<a id=\"somecomponents\"></a>Na&nbsp;przykład <a href=\"/software/libc/libc."
+"html\">biblioteka GNU C</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -510,7 +510,7 @@
 "aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
 "put it into GNU or BSD."
 msgstr ""
-"<a id=\"newersystems\"></a>Od kiedy to zostało napisane, prawie-całkiem-"
+"<a id=\"newersystems\"></a>Od&nbsp;kiedy to zostało napisane, 
prawie-całkiem-"
 "wolny Windowsopodobny system został zaprojektowany, lecz&nbsp;nie jest "
 "w&nbsp;ogóle ani&nbsp;jak GNU ani&nbsp;jak Unix, więc&nbsp;nie pasuje "
 "do&nbsp;tego zagadnienia. Większość jądra Solarisa zostało uwolnione, "
@@ -529,13 +529,13 @@
 "the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly "
 "distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
 msgstr ""
-"<a id=\"gnubsd\"></a>Z drugiej strony, przez lata które minęły 
od&nbsp;kiedy "
-"ten artykuł został napisany, Biblioteka GNU C została przeportowana 
na&nbsp;"
-"kilka wersji jądra BSD, co pozwala na&nbsp;łatwe połączeniem systemu GNU "
-"z&nbsp;jądrem. Tak jak z&nbsp;GNU/Linuksem, są to także warianty GNU 
i&nbsp;"
-"są nazywane na&nbsp;przykład GNU/kFreeBSD czy&nbsp;GNU/kNetBSD zależnie "
-"od&nbsp;jądra systemu. Zwykli użytkownicy typowych środowisk graficznych "
-"z&nbsp;trudem odróżnią GNU/Linux i&nbsp;GNU/*BSD."
+"<a id=\"gnubsd\"></a>Z&nbsp;drugiej strony, przez lata które minęły 
od&nbsp;"
+"kiedy ten artykuł został napisany, Biblioteka GNU C została przeportowana "
+"na&nbsp;kilka wersji jądra BSD, co pozwala na&nbsp;łatwe połączeniem 
systemu "
+"GNU z&nbsp;jądrem. Tak jak z&nbsp;GNU/Linuksem, są to także warianty GNU "
+"i&nbsp;są nazywane na&nbsp;przykład GNU/kFreeBSD czy&nbsp;GNU/kNetBSD "
+"zależnie od&nbsp;jądra systemu. Zwykli użytkownicy typowych środowisk "
+"graficznych z&nbsp;trudem odróżnią GNU/Linux i&nbsp;GNU/*BSD."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -552,7 +552,7 @@
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -561,7 +561,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -591,6 +591,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/thegnuproject.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu/po/thegnuproject.pl.po 14 Jul 2011 08:35:28 -0000   1.6
+++ gnu/po/thegnuproject.pl.po 14 Jul 2011 13:59:57 -0000   1.7
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: thegnuproject.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-09 10:44-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:44-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2490,6 +2490,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/why-gnu-linux.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.pl.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu/po/why-gnu-linux.pl.po 14 Jul 2011 08:35:30 -0000   1.9
+++ gnu/po/why-gnu-linux.pl.po 14 Jul 2011 13:59:57 -0000   1.10
@@ -1,14 +1,15 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html
-# Copyright (C) 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 Free Software Foundation, 
Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2003, 2004, 2006, 2007.
 # Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-gnu-linux.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-08 09:27+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:45-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -16,7 +17,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -47,12 +48,12 @@
 "gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
 "a>."
 msgstr ""
-"Aby dowiedzieć się więcej na ten temat możesz również przeczytać <a 
href=\"/"
-"gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, stronę na temat <a href=\"/gnu/"
-"linux-and-gnu.html\">Linux i&nbsp;GNU Project</a>, która podaje historię "
-"systemu GNU/Linux jeśli chodzi o nazewnictwo, i&nbsp;naszą stonę o <a 
href="
-"\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Użytkownikach GNU, którzy nigdy "
-"nie słyszeli o GNU</a>."
+"Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej na&nbsp;ten temat możesz również 
przeczytać "
+"<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, stronę na&nbsp;temat "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux i&nbsp;GNU Project</a>, która "
+"podaje historię systemu GNU/Linux jeśli chodzi o nazewnictwo, i&nbsp;naszą 
"
+"stonę o <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Użytkownikach "
+"GNU, którzy nigdy nie słyszeli o GNU</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -69,14 +70,14 @@
 msgstr ""
 "Nazwy niosą znaczenia &ndash; dokonany przez nas wybór określeń decyduje "
 "o&nbsp;znaczeniu tego, co mówimy. Nieodpowiednia nazwa daje ludziom błędne 
"
-"pojęcie o&nbsp;rzeczy. Róża słodko pachniałaby pod każdą inną nazwą, 
ale gdy "
-"nazwiecie ją długopisem, ludzie będą raczej zmieszani próbując nią 
pisać. "
-"A&nbsp;jeśli będziecie długopisy nazywać &bdquo;różami&rdquo;, inni 
mogą nie "
-"dostrzec, do czego służą. Jeśli nasz system operacyjny określacie mianem 
"
-"&bdquo;Linux&rdquo;, przekazujecie mylne wyobrażenie o&nbsp;jego "
-"pochodzeniu, historii i&nbsp;celu istnienia. Kiedy nazywacie go <a href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, nazwa zawiera w&nbsp;sobie 
właściwe, "
-"choć niezbyt dokładne, pojęcie."
+"pojęcie o&nbsp;rzeczy. Róża słodko pachniałaby pod&nbsp;każdą inną 
nazwą, "
+"ale&nbsp;gdy nazwiecie ją długopisem, ludzie będą raczej zmieszani 
próbując "
+"nią pisać. A&nbsp;jeśli będziecie długopisy nazywać 
&bdquo;różami&rdquo;, "
+"inni mogą nie dostrzec, do&nbsp;czego służą. Jeśli nasz system 
operacyjny "
+"określacie mianem &bdquo;Linux&rdquo;, przekazujecie mylne wyobrażenie "
+"o&nbsp;jego pochodzeniu, historii i&nbsp;celu istnienia. Kiedy nazywacie go "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, nazwa zawiera w&nbsp;"
+"sobie właściwe, choć&nbsp;niezbyt dokładne, pojęcie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -88,12 +89,13 @@
 "guaranteed to survive; the problems that led us to develop GNU are not "
 "completely eradicated, and they threaten to come back."
 msgstr ""
-"Ale czy to ma znaczenie dla naszej społeczności? Czy jest ważne, czy 
ludzie "
-"znają pochodzenie, historie i&nbsp;cel systemu? Tak, gdyż ci, którzy "
-"zapominają o&nbsp;przeszłości bywają często skazani na jej powtarzanie. "
-"Wolny świat, który powstał wokół <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
-"Linuksa</a> nie jest bezpieczny. Problemy, które przywiodły nas do "
-"stworzenia GNU nie zostały wykorzenione i&nbsp;grozi nam, że powrócą."
+"Ale&nbsp;czy to ma znaczenie dla naszej społeczności? Czy&nbsp;jest ważne, 
"
+"czy&nbsp;ludzie znają pochodzenie, historie i&nbsp;cel systemu? Tak, gdyż "
+"ci, którzy zapominają o&nbsp;przeszłości bywają często skazani 
na&nbsp;jej "
+"powtarzanie. Wolny świat, który powstał wokół <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+"html\">GNU/Linuksa</a> nie jest bezpieczny. Problemy, które przywiodły nas "
+"do&nbsp;stworzenia GNU nie zostały wykorzenione i&nbsp;grozi nam, że&nbsp;"
+"powrócą."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -102,7 +104,7 @@
 "rather than Linux, people sometimes respond this way:"
 msgstr ""
 "Kiedy wyjaśniam, dlaczego właściwym jest nazywanie systemu &bdquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;, a nie &bdquo;Linux&rdquo;, czasami ludzie odpowiadają tak:"
+"Linux&rdquo;, a&nbsp;nie &bdquo;Linux&rdquo;, czasami ludzie odpowiadają 
tak:"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
@@ -112,12 +114,12 @@
 "that the job was done, not who did it? You ought to relax, take pride in the "
 "job well done, and not worry about the credit. </em>"
 msgstr ""
-"<em>Jasne, że Projekt GNU zasługuje na uznanie za swoją pracę, ale czy "
-"naprawdę warto robić tyle zamieszania wokół tego, że inni tego nie "
-"przyznają? Czy nie jest w&nbsp;gruncie rzeczy ważne to, że zadanie 
zostało "
-"wykonane, a&nbsp;nie to, kto je wykonał? Lepiej odpoczywajcie, napawajcie "
-"się dumą z&nbsp;dobrze wykonanej roboty i&nbsp;nie przejmujcie się 
uznaniem."
-"</em>"
+"<em>Jasne, że&nbsp;Projekt GNU zasługuje na&nbsp;uznanie za&nbsp;swoją "
+"pracę, ale&nbsp;czy naprawdę warto robić tyle zamieszania wokół tego, "
+"że&nbsp;inni tego nie przyznają? Czy&nbsp;nie jest w&nbsp;gruncie rzeczy "
+"ważne to, że&nbsp;zadanie zostało wykonane, a&nbsp;nie to, kto je 
wykonał? "
+"Lepiej odpoczywajcie, napawajcie się dumą z&nbsp;dobrze wykonanej roboty "
+"i&nbsp;nie przejmujcie się uznaniem.</em>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -130,12 +132,12 @@
 "people to remind themselves and inform others of these goals."
 msgstr ""
 "Byłaby to mądra rada, gdyby rzeczywiście sprawy miały się tak, jak 
mówią: "
-"gdyby praca była skończona i&nbsp;przyszedł czas na odpoczynek. Gdyby 
tylko "
-"tak było! Ale mnożą się nowe wyzwania i&nbsp;nie pora uważać 
przyszłość za "
-"przesądzoną. Siła naszej społeczności leży w przywiązaniu do wolności 
i&nbsp;"
-"współpracy. Stosowanie nazwy <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</"
-"a> to sposób na przypominanie sobie o&nbsp;tych celach i&nbsp;informowanie "
-"o&nbsp;nich innych."
+"gdyby praca była skończona i&nbsp;przyszedł czas na&nbsp;odpoczynek. Gdyby 
"
+"tylko tak było! Ale&nbsp;mnożą się nowe wyzwania i&nbsp;nie pora uważać 
"
+"przyszłość za&nbsp;przesądzoną. Siła naszej społeczności leży 
w&nbsp;"
+"przywiązaniu do&nbsp;wolności i&nbsp;współpracy. Stosowanie nazwy <a 
href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> to sposób na&nbsp;przypominanie sobie 
"
+"o&nbsp;tych celach i&nbsp;informowanie o&nbsp;nich innych."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -148,11 +150,11 @@
 "making it connect with community spirit."
 msgstr ""
 "Można napisać dobry wolny program nie myśląc o GNU; wiele dobrej pracy "
-"wykonano i&nbsp;pod sztandarem Linuksa. Ale nazwa &bdquo;Linux&rdquo; od "
-"samego początku, od chwili, gdy ją ukuto, kojarzona jest z&nbsp;inną "
-"filozofią, która jeśli chodzi o&nbsp;swobodę współpracy do niczego się 
nie "
-"zobowiązuje. W&nbsp;miarę jak biznes coraz częściej będzie stosował tę 
"
-"nazwę, będzie nam jeszcze trudniej wiązać ją z&nbsp;duchem naszej "
+"wykonano i&nbsp;pod sztandarem Linuksa. Ale&nbsp;nazwa &bdquo;Linux&rdquo; "
+"od&nbsp;samego początku, od&nbsp;chwili, gdy ją ukuto, kojarzona jest 
z&nbsp;"
+"inną filozofią, która jeśli chodzi o&nbsp;swobodę współpracy 
do&nbsp;niczego "
+"się nie zobowiązuje. W&nbsp;miarę jak biznes coraz częściej będzie 
stosował "
+"tę nazwę, będzie nam jeszcze trudniej wiązać ją z&nbsp;duchem naszej "
 "społeczności."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -169,16 +171,16 @@
 "much freedom as Microsoft Windows."
 msgstr ""
 "Wielkim wyzwaniem dla przyszłości wolnego oprogramowanie stała się 
tendencja "
-"firm rozprowadzających dystrybucje &bdquo;Linuksa&rdquo; do dołączania do 
<a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuksa</a> niewolnego oprogramowania "
-"w&nbsp;imię wygody i&nbsp;możliwości. Robią to wszyscy główni 
deweloperzy "
-"dystrybucji komercyjnych&nbsp;&ndash; żaden z&nbsp;nich nie produkuje "
-"dystrybucji, która byłaby całkiem wolna. Większość firm w&nbsp;swoich "
-"dystrybucjach nie oznakowuje wyraźnie niewolnych pakietów. Wiele nawet sama 
"
-"rozwijaja niewolne oprogramowanie i&nbsp;dodaje je do systemu. Niektóre "
-"zamieszczają skandaliczne reklamy systemów &bdquo;Linux&rdquo;, które są "
-"&bdquo;licencjonowane od stanowiska&rdquo;, dając użytkownikowi tyle samo "
-"wolności, co Microsoft Windows."
+"firm rozprowadzających dystrybucje &bdquo;Linuksa&rdquo; do&nbsp;dołą
czania "
+"do&nbsp;<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuksa</a> niewolnego "
+"oprogramowania w&nbsp;imię wygody i&nbsp;możliwości. Robią to wszyscy 
główni "
+"deweloperzy dystrybucji komercyjnych&nbsp;&ndash; żaden z&nbsp;nich nie "
+"produkuje dystrybucji, która byłaby całkiem wolna. Większość firm 
w&nbsp;"
+"swoich dystrybucjach nie oznakowuje wyraźnie niewolnych pakietów. Wiele "
+"nawet sama rozwijaja niewolne oprogramowanie i&nbsp;dodaje je do&nbsp;"
+"systemu. Niektóre zamieszczają skandaliczne reklamy systemów &bdquo;"
+"Linux&rdquo;, które są &bdquo;licencjonowane od&nbsp;stanowiska&rdquo;, "
+"dając użytkownikowi tyle samo wolności, co Microsoft Windows."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -194,13 +196,13 @@
 msgstr ""
 "Ludzie usprawiedliwiają dokładanie niewolnego oprogramowania w&nbsp;imię "
 "&bdquo;popularności Linuksa&rdquo;&nbsp;&ndash; w&nbsp;rezultacie ceniąc "
-"popularność ponad wolność. Czasami przyznaje się to otwarcie. Na 
przykład "
-"Wired Magazine napisał, że Robert McMillan, redaktor Linux Magazine &bdquo;"
-"sądzi, iż ruch w&nbsp;kierunku oprogramowania open source powinien być "
-"napędzany decyzjami raczej technicznymi niż politycznymi&rdquo;. Zaś "
-"dyrektor naczelny firmy Caldera otwarcie namawia użytkowników do porzucenia 
"
-"wolności jako celu i&nbsp;zastąpienia jej pracą na rzecz 
&bdquo;popularności "
-"Linuksa&rdquo;."
+"popularność ponad wolność. Czasami przyznaje się to otwarcie. Na&nbsp;"
+"przykład Wired Magazine napisał, że&nbsp;Robert McMillan, redaktor Linux "
+"Magazine &bdquo;sądzi, iż ruch w&nbsp;kierunku oprogramowania open source "
+"powinien być napędzany decyzjami raczej technicznymi niż "
+"politycznymi&rdquo;. Zaś&nbsp;dyrektor naczelny firmy Caldera otwarcie "
+"namawia użytkowników do&nbsp;porzucenia wolności jako celu i&nbsp;"
+"zastąpienia jej pracą na&nbsp;rzecz &bdquo;popularności Linuksa&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -213,14 +215,14 @@
 "thing, and forget the goal of freedom. It is not good to drive faster if "
 "you can't stay on the road."
 msgstr ""
-"Dodawanie niewolnego oprogramowania do systemu <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-"html\">GNU/Linux</a> może zwiększyć jego popularność, jeśli przez "
+"Dodawanie niewolnego oprogramowania do&nbsp;systemu <a href=\"/gnu/linux-and-"
+"gnu.html\">GNU/Linux</a> może zwiększyć jego popularność, jeśli przez "
 "popularność rozumiemy liczbę osób korzystających z&nbsp;jakiegoś <a 
href=\"/"
 "gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuksa</a> w&nbsp;połączeniu z&nbsp;niewolnym 
"
-"oprogramowaniem. Ale równocześnie zachęca to pośrednio społeczność do "
-"akceptowania niewolnych programów jako czegoś dobrego i&nbsp;zapominania "
-"o&nbsp;celu&nbsp;&ndash; wolności. Nie ma sensu jechać szybciej, jeśli nie 
"
-"można utrzymać się na drodze."
+"oprogramowaniem. Ale&nbsp;równocześnie zachęca to pośrednio 
społeczność "
+"do&nbsp;akceptowania niewolnych programów jako czegoś dobrego i&nbsp;"
+"zapominania o&nbsp;celu&nbsp;&ndash; wolności. Nie ma sensu jechać 
szybciej, "
+"jeśli nie można utrzymać się na&nbsp;drodze."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -235,17 +237,17 @@
 "effect: the <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java Trap</a>, "
 "fortunately now mostly corrected."
 msgstr ""
-"Kiedy niewolny &bdquo;dodatek&rdquo; to biblioteka lub narzędzie "
+"Kiedy niewolny &bdquo;dodatek&rdquo; to biblioteka lub&nbsp;narzędzie "
 "programistyczne, może stać się pułapką dla rozwijających wolne "
-"oprogramowanie. Gdy piszą wolny program, który zależy od niewolnego 
pakietu, "
-"ich oprogramowanie nie może być częścią w&nbsp;pełni wolnego systemu. 
W&nbsp;"
-"ten sposób w&nbsp;przeszłości duża ilość wolnego oprogramowania 
została "
-"schwytana w&nbsp;pułapkę przez Motifa i&nbsp;Qt, tworząc problemy, 
których "
-"rozwiązanie zajęło całe lata. Problem z&nbsp;Motifem pozostał przez 
wiele "
-"lat, aż Motif nie został przestarzały i&nbsp;przestał być używany. 
Niewolna "
-"implementacja Javy wykonana przez firmę Sun miała podobne skutki: tworzyła 
"
-"<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Pułapkę Javy</a>, na szczęście 
w&nbsp;"
-"większości już naprawioną."
+"oprogramowanie. Gdy piszą wolny program, który zależy od&nbsp;niewolnego "
+"pakietu, ich oprogramowanie nie może być częścią w&nbsp;pełni wolnego "
+"systemu. W&nbsp;ten sposób w&nbsp;przeszłości duża ilość wolnego "
+"oprogramowania została schwytana w&nbsp;pułapkę przez Motifa i&nbsp;Qt, "
+"tworząc problemy, których rozwiązanie zajęło całe lata. Problem z&nbsp;"
+"Motifem pozostał przez wiele lat, aż Motif nie został przestarzały 
i&nbsp;"
+"przestał być używany. Niewolna implementacja Javy wykonana przez firmę 
Sun "
+"miała podobne skutki: tworzyła <a href=\"/philosophy/java-trap.html"
+"\">Pułapkę Javy</a>, na&nbsp;szczęście w&nbsp;większości już 
naprawioną."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -257,13 +259,14 @@
 "without the nonfree software that users expect to find with it. If this "
 "happens, our campaign for freedom will have failed."
 msgstr ""
-"Jeśli nasza społeczność będzie nadal podążać w tym kierunku, to może 
zmienić "
-"przyszłość <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuksa</a> w mozaikę "
-"wolnych i&nbsp;niewolnych składników. Za pięć lat na pewno w&nbsp;dalszym 
"
-"ciągu będziemy mieli mnóstwo wolnego oprogramowania, ale jeśli nie 
będziemy "
-"ostrożni, będzie niemal nie do użytku bez niewolnego oprogramowania, 
które "
-"użytkownicy spodziewają się zastać razem z&nbsp;nim. Jeśli tak się 
stanie, "
-"nasza kampania o&nbsp;wolność skończy się niepowodzeniem."
+"Jeśli nasza społeczność będzie nadal podążać w&nbsp;tym kierunku, to 
może "
+"zmienić przyszłość <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuksa</a> "
+"w&nbsp;mozaikę wolnych i&nbsp;niewolnych składników. Za&nbsp;pięć lat "
+"na&nbsp;pewno w&nbsp;dalszym ciągu będziemy mieli mnóstwo wolnego "
+"oprogramowania, ale&nbsp;jeśli nie będziemy ostrożni, będzie niemal nie "
+"do&nbsp;użytku bez&nbsp;niewolnego oprogramowania, które użytkownicy "
+"spodziewają się zastać razem z&nbsp;nim. Jeśli tak się stanie, nasza "
+"kampania o&nbsp;wolność skończy się niepowodzeniem."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -280,15 +283,16 @@
 msgstr ""
 "Gdyby wydawanie odpowiedników programów zamkniętych było jedynie kwestią 
"
 "pisania kodu, moglibyśmy uporać się z&nbsp;tym problemem w&nbsp;miarę jak 
"
-"przybywałoby nam środków na rozwój oprogramowania. Ale stajemy wobec "
-"przeszkód niosących niebezpieczeństwo, że stanie się to trudniejsze: "
-"przepisów prawa zakazujących wolnego oprogramowania. Skoro rosną 
w&nbsp;siłę "
-"patenty na oprogramowanie, skoro stosuje się takie prawa jak <acronym title="
-"\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</acronym>, żeby zakazać 
rozwijania "
-"wolnych programów do ważnych zadań, takich jak oglądanie DVD lub 
słuchanie "
-"strumienia RealAudio, nie możemy znaleźć żadnego innego sposobu 
zwalczania "
-"opatentowanych i&nbsp;tajnych formatów danych oprócz <strong>odrzucenia "
-"niewolnych programów, które ich używają</strong>."
+"przybywałoby nam środków na&nbsp;rozwój oprogramowania. Ale&nbsp;stajemy "
+"wobec przeszkód niosących niebezpieczeństwo, że&nbsp;stanie się to "
+"trudniejsze: przepisów prawa zakazujących wolnego oprogramowania. Skoro "
+"rosną w&nbsp;siłę patenty na&nbsp;oprogramowanie, skoro stosuje się takie 
"
+"prawa jak <acronym title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</"
+"acronym>, żeby zakazać rozwijania wolnych programów do&nbsp;ważnych 
zadań, "
+"takich jak oglądanie DVD lub&nbsp;słuchanie strumienia RealAudio, nie 
możemy "
+"znaleźć żadnego innego sposobu zwalczania opatentowanych i&nbsp;tajnych "
+"formatów danych oprócz <strong>odrzucenia niewolnych programów, które ich 
"
+"używają</strong>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -302,13 +306,14 @@
 "give up."
 msgstr ""
 "Stawienie czoła tym wyzwaniom będzie wymagać wielu, różnie 
ukierunkowanych "
-"wysiłków. Jednak żeby się zmierzyć z&nbsp;którymkolwiek z&nbsp;tych 
wyzwań, "
-"powinniśmy przede wszystkim pamiętać o&nbsp;tym, że naszym celem jest "
-"wolność współpracy. Nie możemy oczekiwać, że zwykłe pragnienie 
niezawodnych "
-"programów o&nbsp;potężnych możliwościach będzie motywować ludzi do 
większego "
-"wysiłku. Potrzebujemy tego rodzaju determinacji, jaką mają ludzie, kiedy "
-"walczą o&nbsp;wolność swoją i&nbsp;swojej społeczności, determinacji, 
żeby "
-"działać przez lata i&nbsp;nie poddawać się."
+"wysiłków. Jednak&nbsp;żeby się zmierzyć z&nbsp;którymkolwiek 
z&nbsp;tych "
+"wyzwań, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o&nbsp;tym, że&nbsp;naszym "
+"celem jest wolność współpracy. Nie możemy oczekiwać, że&nbsp;zwykłe "
+"pragnienie niezawodnych programów o&nbsp;potężnych możliwościach będzie 
"
+"motywować ludzi do&nbsp;większego wysiłku. Potrzebujemy tego rodzaju "
+"determinacji, jaką mają ludzie, kiedy walczą o&nbsp;wolność swoją 
i&nbsp;"
+"swojej społeczności, determinacji, żeby działać przez lata i&nbsp;nie "
+"poddawać się."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -327,21 +332,22 @@
 msgstr ""
 "W&nbsp;naszej wspólnocie ten cel i&nbsp;ta determinacja mają swoje 
źródło "
 "głównie w&nbsp;Projekcie GNU. To my mówimy o&nbsp;wolności i&nbsp;"
-"społeczności jako czymś, za czym warto się opowiedzieć&nbsp;&ndash; "
+"społeczności jako czymś, za&nbsp;czym warto się opowiedzieć&nbsp;&ndash; 
"
 "organizacje mówiące o&nbsp;&bdquo;Linuksie&rdquo; zwykle tego nie mówią. "
 "Czasopisma poświęcone &bdquo;Linuksowi&rdquo; są w&nbsp;większości 
pełne "
 "reklam niewolnych programów. Firmy, które przygotowują dystrybucje &bdquo;"
-"Linuksa&rdquo; dodają do systemu niewolne oprogramowanie. Inne firmy &bdquo;"
-"wspierają Linuksa&rdquo; niewolnymi aplikacjami. Grupy użytkowników 
&bdquo;"
-"Linuksa&rdquo; zazwyczaj zapraszają sprzedawców, żeby zaprezentowali im te 
"
-"aplikacje. Głównym miejscem, gdzie ludzie z&nbsp;naszej społeczności mogą
 "
-"najprędzej zetknąć się z&nbsp;ideą wolności i&nbsp;determinacji jest 
Projekt "
-"GNU."
+"Linuksa&rdquo; dodają do&nbsp;systemu niewolne oprogramowanie. Inne firmy "
+"&bdquo;wspierają Linuksa&rdquo; niewolnymi aplikacjami. Grupy użytkowników 
"
+"&bdquo;Linuksa&rdquo; zazwyczaj zapraszają sprzedawców, żeby 
zaprezentowali "
+"im te aplikacje. Głównym miejscem, gdzie ludzie z&nbsp;naszej 
społeczności "
+"mogą najprędzej zetknąć się z&nbsp;ideą wolności i&nbsp;determinacji 
jest "
+"Projekt GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "But when people come across it, will they feel it relates to them?"
-msgstr "Lecz kiedy się z nią zetkną, czy pomyślą, że ich dotyczy?"
+msgstr ""
+"Lecz&nbsp;kiedy się z&nbsp;nią zetkną, czy&nbsp;pomyślą, że&nbsp;ich 
dotyczy?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -355,15 +361,15 @@
 "indirect relationship between GNU and themselves. They may just ignore the "
 "GNU philosophy when they come across it."
 msgstr ""
-"Ci, którzy wiedzą, że korzystają z systemu wywodzącego się 
z&nbsp;Projektu "
-"GNU, widzą bezpośredni związek między sobą a&nbsp;GNU. Niekoniecznie "
-"automatycznie zgadzają się z&nbsp;naszą filozofią, ale przynajmniej widzą
 "
-"powód, żeby się nad nią poważnie zastanowić. W&nbsp;przeciwieństwie do 
nich, "
-"ludzie, którzy uważają się za &bdquo;użytkowników Linuksa&rdquo; 
i&nbsp;"
-"uważają, że Projekt GNU &bdquo;rozwinął narzędzia, które okazały się 
"
-"przydatne w&nbsp;Linuksie&rdquo;, w&nbsp;większości dostrzegają tylko "
-"pośredni związek między GNU a&nbsp;sobą. Kiedy zetkną się z&nbsp;ideami 
GNU, "
-"mogą je zwyczajnie ignorować."
+"Ci, którzy wiedzą, że&nbsp;korzystają z&nbsp;systemu wywodzącego się 
z&nbsp;"
+"Projektu GNU, widzą bezpośredni związek między sobą a&nbsp;GNU. "
+"Niekoniecznie automatycznie zgadzają się z&nbsp;naszą filozofią, 
ale&nbsp;"
+"przynajmniej widzą powód, żeby się nad&nbsp;nią poważnie zastanowić. 
W&nbsp;"
+"przeciwieństwie do&nbsp;nich, ludzie, którzy uważają się za&nbsp;&bdquo;"
+"użytkowników Linuksa&rdquo; i&nbsp;uważają, że&nbsp;Projekt GNU &bdquo;"
+"rozwinął narzędzia, które okazały się przydatne w&nbsp;Linuksie&rdquo;, 
"
+"w&nbsp;większości dostrzegają tylko pośredni związek między GNU 
a&nbsp;sobą. "
+"Kiedy zetkną się z&nbsp;ideami GNU, mogą je zwyczajnie ignorować."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -375,13 +381,13 @@
 "\">GNU/Linux</a> operating system. People who love this system ought to "
 "know that it is our idealism made real."
 msgstr ""
-"Projekt GNU jest idealistyczny, a każdy, kto dziś zachęca do idealizmu "
-"napotyka na poważną przeszkodę: panująca ideologia zachęca ludzi do "
-"lekceważenia idealizmu jako &bdquo;niepraktycznego&rdquo;. Nasz idealizm "
-"jest nadzwyczaj praktyczny&nbsp;&ndash; jest przyczyną tego, że mamy wolny "
-"system operacyjny <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>. Ludzie, "
-"którzy kochają ten system, powinni wiedzieć, że to za sprawą naszego "
-"idealizmu stał się rzeczywistością."
+"Projekt GNU jest idealistyczny, a&nbsp;każdy, kto dziś zachęca do&nbsp;"
+"idealizmu napotyka na&nbsp;poważną przeszkodę: panująca ideologia 
zachęca "
+"ludzi do&nbsp;lekceważenia idealizmu jako &bdquo;niepraktycznego&rdquo;. "
+"Nasz idealizm jest nadzwyczaj praktyczny&nbsp;&ndash; jest przyczyną tego, "
+"że&nbsp;mamy wolny system operacyjny <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
+"Linux</a>. Ludzie, którzy kochają ten system, powinni wiedzieć, 
że&nbsp;to "
+"za&nbsp;sprawą naszego idealizmu stał się rzeczywistością."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -395,10 +401,10 @@
 msgstr ""
 "Gdyby &bdquo;praca&rdquo; była rzeczywiście skończona, gdyby w&nbsp;grę 
nie "
 "wchodziło nic oprócz uznania, pewnie byłoby mądrzej poniechać całej 
sprawy. "
-"Ale nie jesteśmy w&nbsp;takiej sytuacji. Żeby pobudzić ludzi do pracy, 
jaką "
-"trzeba wykonać, musimy być poznawani po tym, co już zrobiliśmy. Prosimy, "
-"pomóżcie nam w&nbsp;tym, nazywając system <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
-"\">GNU/Linux</a>."
+"Ale&nbsp;nie jesteśmy w&nbsp;takiej sytuacji. Żeby pobudzić ludzi do&nbsp;"
+"pracy, jaką trzeba wykonać, musimy być poznawani po&nbsp;tym, co już "
+"zrobiliśmy. Prosimy, pomóżcie nam w&nbsp;tym, nazywając system <a 
href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -408,7 +414,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -420,16 +425,12 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -440,12 +441,9 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -454,16 +452,16 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -471,6 +469,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -499,9 +503,9 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim "
 #~ "copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-#~ "medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na "
-#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie 
od "
-#~ "nośnika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+#~ "medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
 
 # type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
@@ -511,8 +515,8 @@
 #~ "questions and arguments about this issue, see the <a href=\"/gnu/gnu-"
 #~ "linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "P.S. Wytłumaczenie, jak historia systemu GNU/Linux ma się do problemu "
-#~ "nazewnictwa, znajdziecie na stronie <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
-#~ "\">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html</a>. Odpowiedzi na inne "
-#~ "pytania oraz argumentację dotyczącą tej kwestii znajdziecie w&nbsp;<a "
-#~ "href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>."
+#~ "P.S. Wytłumaczenie, jak historia systemu GNU/Linux ma się do&nbsp;"
+#~ "problemu nazewnictwa, znajdziecie na&nbsp;stronie <a href=\"/gnu/linux-"
+#~ "and-gnu.html\">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html</a>. Odpowiedzi "
+#~ "na&nbsp;inne pytania oraz&nbsp;argumentację dotyczącą tej kwestii "
+#~ "znajdziecie w&nbsp;<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>."

Index: graphics/po/license-logos.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- graphics/po/license-logos.pl.po   14 Jul 2011 08:35:46 -0000   1.6
+++ graphics/po/license-logos.pl.po   14 Jul 2011 14:00:00 -0000   1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-logos.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-28 08:32-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:45-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -187,6 +187,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: help/po/help-hardware.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help-hardware.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- help/po/help-hardware.pl.po 14 Jul 2011 08:35:51 -0000   1.5
+++ help/po/help-hardware.pl.po 14 Jul 2011 14:00:10 -0000   1.6
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Polish\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-16 15:13-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:46-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -25,8 +25,8 @@
 "How you can help the GNU Project: Hardware - GNU Project - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Jak Wy możecie pomóc Projektowi GNU: Sprzęt - Projekt GNU - Fundacja 
Wolnego "
-"Oprogramowania (FSF)"
+"Jak Wy możecie pomóc Projektowi GNU: Sprzęt - Projekt GNU - Fundacja 
wolnego "
+"oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -173,6 +173,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.96
retrieving revision 1.97
diff -u -b -r1.96 -r1.97
--- po/home.pl.po    14 Jul 2011 08:36:53 -0000   1.96
+++ po/home.pl.po    14 Jul 2011 14:00:19 -0000   1.97
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/home.html
-# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org page.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2004, 2005, 2006.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
@@ -9,16 +9,16 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-27 09:39-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:46-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -461,6 +461,12 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]