www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/translations.pl.html licenses/po/t...


From: Yavor Doganov
Subject: www licenses/translations.pl.html licenses/po/t...
Date: Mon, 11 Jul 2011 00:28:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/07/11 00:28:56

Modified files:
    licenses    : translations.pl.html 
    licenses/po  : translations.pl.po 
    philosophy/po : bsd.es.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/translations.pl.html?cvsroot=www&r1=1.80&r2=1.81
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/bsd.es.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: licenses/translations.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/translations.pl.html,v
retrieving revision 1.80
retrieving revision 1.81
diff -u -b -r1.80 -r1.81
--- licenses/translations.pl.html    28 Jun 2011 00:29:06 -0000   1.80
+++ licenses/translations.pl.html    11 Jul 2011 00:28:38 -0000   1.81
@@ -17,24 +17,54 @@
 gdyż ich sprawdzenie byłoby trudne i&nbsp;kosztowne (wymagałoby pomocy
 prawników z&nbsp;odpowiednich krajów znających oba języki). Co gorsze, 
gdyby
 jednak&nbsp;prześlizgnął się błąd, skutki byłyby katastrofalne dla 
całej
-społeczności wolnego oprogramowania. Dopóki tłumaczenia są nieoficjalne, 
nie
-mogą poczynić szkody, a&nbsp;mamy nadzieję, że&nbsp;pomogą większej 
liczbie
-ludzi zrozumieć nasze licencje.</p>
-
-<p>Niniejszym udzielamy zezwolenia na&nbsp;publikację przekładów GNU GPL, 
LGPL,
-AGPL oraz&nbsp;FDL na&nbsp;inne języki z&nbsp;warunkami:
-(1)&nbsp;oznakowania takich tłumaczeń jako nieoficjalnych (poniżej wskazano
-jak to zrobić), tak by czytający był poinformowany, że&nbsp;pod względem
-prawnym nie są one zamienne z&nbsp;oryginalną wersją, (2) tłumaczenie nie
-jest umieszczone na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie odnosi się
-do&nbsp;żadnej firmy, (3) strona, na&nbsp;której jest tłumaczenie, nie ma
-żadnych odnośników (odnośniki do&nbsp;gnu.org i&nbsp;fsf.org mogą być),
-oraz&nbsp;(4)&nbsp;zgody na&nbsp;wnoszenie zmian na&nbsp;naszą prośbę, 
jeśli
-dowiemy się od&nbsp;innych przyjaciół GNU, że&nbsp;dla lepszej jasności
-przekładu poprawki są niezbędne.</p>
+społeczności wolnego oprogramowania. Tak długo jak tłumaczenia są
+nieoficjalne, nie zaszkodzą.</p>
 
-<p>Jeśli organizacja prawdziwie zajmująca się wolnym oprogramowaniem 
dostarczy
-nieoficjalne tłumaczenie, będzie preferowane do&nbsp;innych tłumaczeń.</p>
+<p>Celem linków do&nbsp;tłumaczeń jest aby&nbsp;więcej ludzi zrozumiało 
nasze
+licencje. Aby&nbsp;to zrobić, tłumaczenia muszą być dokładne a&nbsp;nawet
+idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobre tłumaczenie trzeba właściwie rozumieć 
takie
+podstawowe pojęcia jak <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>
+czy&nbsp;<a href="/philosophy/free-sw.html">definicja wolnego
+oprogramowania</a>. Z&nbsp;tego powodu tłumacze, którzy chcą dostarczyć
+tłumaczeń powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te pojęcia jak
+i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania zawarte
+w&nbsp;dokumencie.</p>
+
+<p>Zezwalamy na&nbsp;publikowanie tłumaczeń GNU GPL, LGPL, AGPL oraz&nbsp;FDL
+na&nbsp;inne języki pod&nbsp;następującymi warunkami:</p>
+
+<ol>
+
+<li>Zaznaczycie, że&nbsp;tłumaczenie jest nieoficjalne aby&nbsp;poinformować
+czytelników, że&nbsp;to nie jest prawny odpowiednik wersji oryginalnej
+(patrz niżej jak to zrobić).</li>
+
+<li>Zgodzicie się dokonać zmiany na&nbsp;naszą prośbę, jeśli dowiemy się
+od&nbsp;innych przyjaciół GNU, że&nbsp;zmiany są konieczne dla lepszego
+zrozumienia tekstu.</li>
+
+<li>Tłumaczenie nie jest umieszczone na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie 
ma
+odnośników do&nbsp;żadnej firmy.</li>
+
+<li>Strona zawierająca tłumaczenie nie powinna zawierać żadnych 
odnośników,
+za&nbsp;wyjątkiem fsf.org i&nbsp;gnu.org. Możemy zaakceptować odnośniki
+do&nbsp;innych pakietów wolnego oprogramowania, ale&nbsp;wolelibyśmy tego
+unikać.</li>
+
+<li>Strona powinna informować, że&nbsp;tekst jest dostępny na&nbsp;warunkach
+jednej z&nbsp;licencji Creative Commons Attribution Noderivs.</li>
+
+<li>Może przyjmiemy drobne wyjątki do&nbsp;tych reguł w&nbsp;istniejących
+tłumaczeniach, które będzie trudno naprawić.</li>
+
+</ol>
+
+<p>Niekoniecznie umieszczamy odnośniki do&nbsp;wszystkich nieoficjalnych
+tłumaczeniach, o których wiemy w&nbsp;danym języku. Przykładowo, jeśli 
jedno
+z&nbsp;nieoficjalnych tłumaczeń zostało ukończone przez organizację 
wolnego
+oprogramowania, której ufamy, to umieścimy odnośnik to tego tłumaczenia
+nad&nbsp;wszystkie inne. Nadal nie może to być uważane za&nbsp;oficjalne
+tłumaczenie, ale&nbsp;przypuszczamy, że&nbsp;będzie najwierniejsze.</p>
 
 <p>
 Aby&nbsp;zaznaczyć, że&nbsp;tłumaczenie jest nieoficjalne, należy
@@ -366,7 +396,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/06/28 00:29:06 $
+$Date: 2011/07/11 00:28:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- licenses/po/translations.pl.po   10 Jul 2011 23:37:47 -0000   1.22
+++ licenses/po/translations.pl.po   11 Jul 2011 00:28:46 -0000   1.23
@@ -45,14 +45,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The reason the FSF does not approve these translations as officially "
-#| "valid is that checking them would be difficult and expensive (needing the "
-#| "help of bilingual lawyers in other countries). Even worse, if an error "
-#| "did slip through, the results could be disastrous for the whole free "
-#| "software community. As long as the translations are unofficial, they "
-#| "can't do any harm, and we hope they help more people understand our "
-#| "licenses."
 msgid ""
 "The reason the FSF does not approve these translations as officially valid "
 "is that checking them would be difficult and expensive (needing the help of "

Index: philosophy/po/bsd.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/bsd.es.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/bsd.es.po   10 Jul 2011 19:38:01 -0000   1.3
+++ philosophy/po/bsd.es.po   11 Jul 2011 00:28:52 -0000   1.4
@@ -82,22 +82,27 @@
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, no-wrap
-msgid "\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "\n"
+#| "3. All advertising materials mentioning features or use of this software\n"
+#| "  must display the following acknowledgement:\n"
+#| "   This product includes software developed by the University of\n"
+#| "   California, Berkeley and its contributors.\n"
+msgid ""
 "3. All advertising materials mentioning features or use of this software\n"
 "  must display the following acknowledgement:\n"
 "   This product includes software developed by the University of\n"
 "   California, Berkeley and its contributors.\n"
-msgstr "\n"
+msgstr ""
+"\n"
 "\n"
 "3. All advertising materials mentioning features or use of this software\n"
 "  must display the following acknowledgement:\n"
 "   This product includes software developed by the University of\n"
 "   California, Berkeley and its contributors.\n"
 "\n"
-"[Nota del traductor: una traducción extraoficial del texto anterior 
sería:]3. "
-"La totalidad del material publicitario que mencione características o usos 
de "
-"este software\n"
+"[Nota del traductor: una traducción extraoficial del texto anterior 
sería:]3. La totalidad del material publicitario que mencione características 
o usos de este software\n"
 "  debe mostrar el siguiente reconocimiento:\n"
 "   Este producto incluye software desarrollado por la Universidad de\n"
 "   California, Berkeley y sus colaboradores.\n"
@@ -320,9 +325,8 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-" Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a "
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
-"."
+" Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -332,9 +336,7 @@
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Para informarse de <a href=\"/server/standards/translations/es/#ayudar"
-"\"><em>cómo traducir al
español o enviar correcciones</em></a> de esta "
-"traducción visite el sitio web
del <a "
-"href=\"/server/standards/translations/es/\">Equipo de traducción al "
+"\"><em>cómo traducir al
español o enviar correcciones</em></a> de esta 
traducción visite el sitio web
del <a 
href=\"/server/standards/translations/es/\">Equipo de traducción al "
 "español de GNU</a>.
"
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -382,4 +384,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traducciones de esta página"
-reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]