www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po translations.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/licenses/po translations.pl.po
Date: Sun, 10 Jul 2011 23:38:31 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/07/10 23:38:31

Modified files:
    licenses/po  : translations.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22

Patches:
Index: translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- translations.pl.po 10 Jul 2011 08:29:36 -0000   1.21
+++ translations.pl.po 10 Jul 2011 23:37:47 -0000   1.22
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/licenses/translations.html
-# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010, 2011.
@@ -10,9 +10,9 @@
 "Project-Id-Version: translations.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-10 04:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-27 11:42-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-10 17:36-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -45,7 +45,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The reason the FSF does not approve these translations as officially "
 #| "valid is that checking them would be difficult and expensive (needing the "
@@ -66,9 +65,8 @@
 "gdyż ich sprawdzenie byłoby trudne i&nbsp;kosztowne (wymagałoby pomocy "
 "prawników z&nbsp;odpowiednich krajów znających oba języki). Co gorsze, 
gdyby "
 "jednak&nbsp;prześlizgnął się błąd, skutki byłyby katastrofalne dla 
całej "
-"społeczności wolnego oprogramowania. Dopóki tłumaczenia są nieoficjalne, 
nie "
-"mogą poczynić szkody, a&nbsp;mamy nadzieję, że&nbsp;pomogą większej 
liczbie "
-"ludzi zrozumieć nasze licencje."
+"społeczności wolnego oprogramowania. Tak długo jak tłumaczenia są "
+"nieoficjalne, nie zaszkodzą."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -82,12 +80,23 @@
 "concepts as well as other philosophical principles that may appear in the "
 "document."
 msgstr ""
+"Celem linków do&nbsp;tłumaczeń jest aby&nbsp;więcej ludzi zrozumiało 
nasze "
+"licencje. Aby&nbsp;to zrobić, tłumaczenia muszą być dokładne 
a&nbsp;nawet "
+"idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobre tłumaczenie trzeba właściwie rozumieć 
takie "
+"podstawowe pojęcia jak <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> "
+"czy&nbsp;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicja wolnego "
+"oprogramowania</a>. Z&nbsp;tego powodu tłumacze, którzy chcą dostarczyć "
+"tłumaczeń powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te pojęcia jak 
"
+"i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania zawarte w&nbsp;"
+"dokumencie."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We give permission to publish translations of the GNU GPL, LGPL, AGPL, and "
 "FDL into other languages, provided that:"
 msgstr ""
+"Zezwalamy na&nbsp;publikowanie tłumaczeń GNU GPL, LGPL, AGPL oraz&nbsp;FDL "
+"na&nbsp;inne języki pod&nbsp;następującymi warunkami:"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -95,18 +104,26 @@
 "count legally as substitutes for the authentic version (see below for how to "
 "do this)."
 msgstr ""
+"Zaznaczycie, że&nbsp;tłumaczenie jest nieoficjalne aby&nbsp;poinformować "
+"czytelników, że&nbsp;to nie jest prawny odpowiednik wersji oryginalnej "
+"(patrz niżej jak to zrobić)."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "You agree to install changes at our request, if we learn from other friends "
 "of GNU that changes are necessary to make the translation clearer."
 msgstr ""
+"Zgodzicie się dokonać zmiany na&nbsp;naszą prośbę, jeśli dowiemy się 
od&nbsp;"
+"innych przyjaciół GNU, że&nbsp;zmiany są konieczne dla lepszego 
zrozumienia "
+"tekstu."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The translation is not hosted on a commercial site and does not refer to any "
 "company."
 msgstr ""
+"Tłumaczenie nie jest umieszczone na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie ma 
"
+"odnośników do&nbsp;żadnej firmy."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -114,18 +131,26 @@
 "and gnu.org. We might accept links about other free software packages, but "
 "we prefer to avoid them."
 msgstr ""
+"Strona zawierająca tłumaczenie nie powinna zawierać żadnych odnośników, 
"
+"za&nbsp;wyjątkiem fsf.org i&nbsp;gnu.org. Możemy zaakceptować odnośniki "
+"do&nbsp;innych pakietów wolnego oprogramowania, ale&nbsp;wolelibyśmy tego "
+"unikać."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The page should say it is released under some version of the Creative "
 "Commons Attribution Noderivs license."
 msgstr ""
+"Strona powinna informować, że&nbsp;tekst jest dostępny na&nbsp;warunkach "
+"jednej z&nbsp;licencji Creative Commons Attribution Noderivs."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "We may accept small exceptions to these rules in legacy cases that are hard "
 "to fix."
 msgstr ""
+"Może przyjmiemy drobne wyjątki do&nbsp;tych reguł w&nbsp;istniejących "
+"tłumaczeniach, które będzie trudno naprawić."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -135,6 +160,12 @@
 "will link to that translation rather than others. We still can't make it "
 "official, but we expect it is probably mostly correct."
 msgstr ""
+"Niekoniecznie umieszczamy odnośniki do&nbsp;wszystkich nieoficjalnych "
+"tłumaczeniach, o których wiemy w&nbsp;danym języku. Przykładowo, jeśli 
jedno "
+"z&nbsp;nieoficjalnych tłumaczeń zostało ukończone przez organizację 
wolnego "
+"oprogramowania, której ufamy, to umieścimy odnośnik to tego tłumaczenia "
+"nad&nbsp;wszystkie inne. Nadal nie może to być uważane za&nbsp;oficjalne "
+"tłumaczenie, ale&nbsp;przypuszczamy, że&nbsp;będzie najwierniejsze."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]