www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/philosophy.pl.po server/po/fo...


From: Jan Owoc
Subject: www philosophy/po/philosophy.pl.po server/po/fo...
Date: Thu, 07 Jul 2011 16:54:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/07/07 16:54:23

Modified files:
    philosophy/po : philosophy.pl.po 
    server/po   : footer-text.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.pl.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: philosophy/po/philosophy.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.pl.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/philosophy.pl.po   7 Jul 2011 16:29:54 -0000    1.17
+++ philosophy/po/philosophy.pl.po   7 Jul 2011 16:54:16 -0000    1.18
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: philosophy.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-07 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-09 12:20-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-07 10:42-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 
@@ -62,15 +62,14 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">The Danger of "
 #| "Software Patents</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">The Danger of E-Books</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">Niebezpieczństwo "
-"patentów na&nbsp;oprogramowanie</a>"
+"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">Niebezpieczeństwo E-"
+"booków</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: server/po/footer-text.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.pl.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/po/footer-text.pl.po 7 Jul 2011 16:30:11 -0000    1.12
+++ server/po/footer-text.pl.po 7 Jul 2011 16:54:20 -0000    1.13
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/server/footer-text.html
-# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the footer-text.html page.
 # Tomasz W. Kozłowski <tomasz.w.kozlowski AT gmail.com>, 2009.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
@@ -7,16 +7,16 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: footer-text.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-06 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-03 08:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-07 10:52-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><p>
@@ -24,8 +24,8 @@
 "<a href=\"#footer\">Skip sitemap</a> or <a href=\"#sitemap-2\">skip to "
 "licensing items</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#footer\">Pomiń mapę witryny</a> lub <a href=\"#sitemap-2"
-"\">przejdź do licencjonowania</a>"
+"<a href=\"#footer\">Pomiń mapę witryny</a> lub&nbsp;<a href=\"#sitemap-2"
+"\">przejdź do&nbsp;licencjonowania</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -99,13 +99,13 @@
 msgid ""
 "<a href=\"http://libreplanet.org/\";>Connect with free software users</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://libreplanet.org/\";>Połącz się z użytkownikami wolnego "
+"<a href=\"http://libreplanet.org/\";>Połącz się z&nbsp;użytkownikami 
wolnego "
 "oprogramowania</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who?</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/\">Kto jest kim w GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/\">Kto jest kim w&nbsp;GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -120,7 +120,7 @@
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><p>
 msgid "<a href=\"#sitemap-3\">Skip to general items</a>"
-msgstr "<a href=\"#sitemap-3\">Przejdź do ogólnych punktów</a>"
+msgstr "<a href=\"#sitemap-3\">Przejdź do&nbsp;ogólnych punktów</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -170,18 +170,16 @@
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/education\";>Licensing education</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/compliance\";>Licensing compliance</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/education\";>Informacje o "
-"licencjonowaniu</a>"
+"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/compliance\";>Utrzymywanie zgodności "
+"prawnej z&nbsp;licencjami</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">How to use GNU licenses for your own "
 #| "software</a>"
@@ -189,7 +187,7 @@
 "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">How to use GNU licenses for your own "
 "software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Jak używać licencji GNU dla własnego "
+"<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">Jak używać licencji GNU dla własnego "
 "oprogramowania</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -212,12 +210,12 @@
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
-msgstr "<a href=\"/music/music.html\">Muzyka i piosenki</a>"
+msgstr "<a href=\"/music/music.html\">Muzyka i&nbsp;piosenki</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><p>
 msgid "<a href=\"#sitemap-4\">Skip to philosophical items</a>"
-msgstr "<a href=\"#sitemap-4\">Przejdź do filozofii</a>"
+msgstr "<a href=\"#sitemap-4\">Przejdź do&nbsp;filozofii</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -238,7 +236,7 @@
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/volunteer\";>Volunteering and internships</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/volunteer\";>Wolontariaty i staże</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/volunteer\";>Wolontariaty 
i&nbsp;staże</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -271,7 +269,8 @@
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>Contact the FSF</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>Skontaktuj się z FSF</a>"
+"<a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>Skontaktuj się 
z&nbsp;FSF</"
+"a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -291,8 +290,8 @@
 "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/ftp."
 "html\">mirrors</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>Strona FTP GNU</a> oraz <a href=\"/prep/"
-"ftp.html\">serwery lustrzane</a>"
+"<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>Strona FTP GNU</a> oraz&nbsp;<a href=\"/"
+"prep/ftp.html\">serwery lustrzane</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -302,7 +301,8 @@
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/jobs\";>Free software jobs</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/jobs\";>Prace z wolnym oprogramowaniem</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/jobs\";>Prace z&nbsp;wolnym oprogramowaniem</a>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><p>
@@ -317,7 +317,7 @@
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/jfb\";>Join the FSF</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/jfb\";>Przyłącz się do FSF</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/jfb\";>Przyłącz się do&nbsp;FSF</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -341,7 +341,7 @@
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Free Software and Free Manuals</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Wolne oprogramowanie i wolna "
+"<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Wolne oprogramowanie i&nbsp;wolna "
 "dokumentacja</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
@@ -355,7 +355,7 @@
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives for Writing Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motywacje do pisania wolnego "
+"<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motywacje do&nbsp;pisania wolnego "
 "oprogramowania</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
@@ -392,7 +392,7 @@
 msgid "<a href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows 7 Sins</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows 7 Sins</a>, kampania przeciwko "
-"Microsoft i oprogramowaniu własnościowym"
+"Microsoft i&nbsp;oprogramowaniu własnościowym"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
@@ -412,9 +412,9 @@
 msgstr ""
 "<small><a href=\"http://www.fsf.org\";>Fundacja wolnego oprogramowania</a> "
 "jest główną organizacją sponsorującą <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>System "
-"operacyjny GNU</a>. <strong>Nasza misja to chronić i szerzyć wolność "
-"używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania "
-"oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.</"
+"operacyjny GNU</a>. <strong>Nasza misja to chronić i&nbsp;szerzyć wolność 
"
+"używania, poznawania, powielania, modyfikowania i&nbsp;rozprowadzania "
+"oprogramowania oraz&nbsp;chronić prawa użytkowników wolnego 
oprogramowania.</"
 "strong></small>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
@@ -425,15 +425,15 @@
 "the FSF as an associate member</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
 "\">making a donation</a>.</strong></small>"
 msgstr ""
-"<small><strong>Poprzyj GNU i FSF <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>kupując "
-"podręczniki i akcesoria</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/join";
-"\">przyłączając się do FSF jako członek</a> lub <a 
href=\"http://donate.fsf.";
-"org/\">składając darowiznę</a>.</strong></small>"
+"<small><strong>Poprzyj GNU i&nbsp;FSF <a href=\"http://shop.fsf.org/";
+"\">kupując podręczniki i&nbsp;akcesoria</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"join\">przyłączając się do&nbsp;FSF jako członek</a> lub&nbsp;<a href="
+"\"http://donate.fsf.org/\";>składając darowiznę</a>.</strong></small>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"#header\">back to top</a>"
-msgstr "<a href=\"#header\">Do góry strony</a>"
+msgstr "<a href=\"#header\">Do&nbsp;góry strony</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Licensing compliance</a>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]