www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po irc-rules.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po irc-rules.sq.po
Date: Fri, 01 Jul 2011 09:09:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/07/01 09:09:30

Modified files:
    server/po   : irc-rules.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/irc-rules.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: irc-rules.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/irc-rules.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- irc-rules.sq.po   24 Jun 2011 16:30:54 -0000   1.6
+++ irc-rules.sq.po   1 Jul 2011 09:09:25 -0000    1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-24 12:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-01 20:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 12:12+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,12 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"GNU and FSF related IRC channels &mdash; GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+msgid "GNU and FSF related IRC channels &mdash; GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free 
Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -30,43 +26,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"IRC (Internet Relay Chat) provides a wonderful resource to connect free "
-"software users and developers together. Our channels try to be welcoming to "
-"both new people and long-time regulars. These guidelines exist with that "
-"goal in mind."
-msgstr ""
-"IRC-ja (Internet Relay Chat) sjell një burim të mrekullueshëm për lidhjen 
"
-"tok të përdoruesve dhe zhvilluesve të <em>software</em>-it të lirë. 
Kanalet "
-"tanë përpiqen të jenë mikpritës si për përdoruesit e rinj, ashtu edhe 
për "
-"ata të regjurit. Këto udhëzime ekzistojnë me këtë synim në mendje."
+msgid "IRC (Internet Relay Chat) provides a wonderful resource to connect free 
software users and developers together. Our channels try to be welcoming to 
both new people and long-time regulars. These guidelines exist with that goal 
in mind."
+msgstr "IRC-ja (Internet Relay Chat) sjell një burim të mrekullueshëm për 
lidhjen tok të përdoruesve dhe zhvilluesve të <em>software</em>-it të 
lirë. Kanalet tanë përpiqen të jenë mikpritës si për përdoruesit e 
rinj, ashtu edhe për ata të regjurit. Këto udhëzime ekzistojnë me këtë 
synim në mendje."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Everyone who uses or contributes to free software is a valuable member of "
-"the free software community. The goal of the GNU and FSF IRC channels is to "
-"provide a place for the community to discuss things and talk about free "
-"software and other issues which affect the rights of computer users, such as "
-"Digital Restrictions Management."
-msgstr ""
-"Cilido që përdor apo kontribuon te <em>software</em>-i i lirë është 
anëtar i "
-"çmuar i bashkësisë së software-it të lirë. Qëllimi i kanaleve irc mbi 
GNU-"
-"në dhe FSF-në është të ofrojë një vend ku bashkësia të diskutojë 
gjërat dhe "
-"të bisedojë rreth software-it të lirë dhe çështjesh të tjera që 
prekin të "
-"drejtat e përdoruesve të kompjuterit, të tilla si Digital Restrictions "
-"Management."
+msgid "Everyone who uses or contributes to free software is a valuable member 
of the free software community. The goal of the GNU and FSF IRC channels is to 
provide a place for the community to discuss things and talk about free 
software and other issues which affect the rights of computer users, such as 
Digital Restrictions Management."
+msgstr "Cilido që përdor apo kontribuon te <em>software</em>-i i lirë 
është anëtar i çmuar i bashkësisë së software-it të lirë. Qëllimi i 
kanaleve irc mbi GNU-në dhe FSF-në është të ofrojë një vend ku 
bashkësia të diskutojë gjërat dhe të bisedojë rreth software-it të lirë 
dhe çështjesh të tjera që prekin të drejtat e përdoruesve të 
kompjuterit, të tilla si Digital Restrictions Management."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<b>If you have problems with any of these channels, with trolls or abusive "
-"members, please email us at: <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>.</b>"
-msgstr ""
-"<b>Nëse keni probleme me cilindo prej këtyre kanaleve, me trolla apo 
anëtarë "
-"abuzivë, ju lutem, na dërgoni një email te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">address@hidden</a>.</b>"
+msgid "<b>If you have problems with any of these channels, with trolls or 
abusive members, please email us at: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</b>"
+msgstr "<b>Nëse keni probleme me cilindo prej këtyre kanaleve, me trolla apo 
anëtarë abuzivë, ju lutem, na dërgoni një email te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</b>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -80,103 +51,58 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; the <em>official</em> GNU "
-"Project Channel"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; Kanali <em>zyrtar</em> i "
-"Projektit GNU"
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; the 
<em>official</em> GNU Project Channel"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; Kanali 
<em>zyrtar</em> i Projektit GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-women\">#gnu-women</a> &mdash; a channel for "
-"women in GNU and other free software"
-msgstr ""
-"Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-women\">#gnu-women</a> &mdash; a 
channel for women in GNU and other free software"
+msgstr "Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free 
Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-es\">#gnu-es</a> &mdash; GNU in Spanish"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-es\">#gnu-es</a> &mdash; GNU në Spanjisht"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-es\">#gnu-es</a> &mdash; GNU në 
Spanjisht"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Discussion about "
-"GNU Mexico chapter"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Diskutime rreth "
-"kapitullit GNU Meksikë"
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Discussion 
about GNU Mexico chapter"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Diskutime 
rreth kapitullit GNU Meksikë"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Discussion about the <a "
-"href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) and fsf.org</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Diskutime rreth <a href="
-"\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) dhe fsf.org</a>"
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Discussion about the 
<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) and fsf.org</a>"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Diskutime rreth <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) dhe fsf.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; "
-"Discussion of the LibrePlanet website, and <a href=\"http://www.fsf.org/";
-"conference/\">conference</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; Diskutime "
-"rreth site-it web LibrePlanet, dhe <a href=\"http://www.fsf.org/conference/";
-"\">konferencës</a>."
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; 
Discussion of the LibrePlanet website, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/conference/\";>conference</a>."
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; 
Diskutime rreth site-it web LibrePlanet, dhe <a 
href=\"http://www.fsf.org/conference/\";>konferencës</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Discussion regarding "
-"<a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Diskutime lidhur me "
-"<a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Discussion 
regarding <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Diskutime 
lidhur me <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Discussion regarding <a "
-"href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Diskutime lidhur me <a "
-"href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Discussion 
regarding <a href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Diskutime lidhur 
me <a href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; for the GNU bootloader, "
-"<a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; për nisjengarkuesin "
-"GNU, <a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; for the GNU 
bootloader, <a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; për 
nisjengarkuesin GNU, <a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; <a href="
-"\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a> hangout channel"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; kanal për <a "
-"href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a>"
+msgid "<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a> hangout channel"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; kanal 
për <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> &mdash; The "
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU Webmasters</a> "
-"channel, for discussions about www.gnu.org"
-msgstr ""
-"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> &mdash; "
-"Kanali i <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU "
-"Webmasters</a>, për diskutime rreth www.gnu.org"
+msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> 
&mdash; The <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU 
Webmasters</a> channel, for discussions about www.gnu.org"
+msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> 
&mdash; Kanali i <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU 
Webmasters</a>, për diskutime rreth www.gnu.org"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -185,48 +111,23 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"Respect &mdash; don't engage in racism or hate speech. People are entitled "
-"to different opinions."
-msgstr ""
-"Respektoni &mdash; mos hyni në biseda racizmi ose urrejtjeje. Njerëzit 
kanë "
-"të drejtë të kenë opinione të ndryshme."
+msgid "Respect &mdash; don't engage in racism or hate speech. People are 
entitled to different opinions."
+msgstr "Respektoni &mdash; mos hyni në biseda racizmi ose urrejtjeje. 
Njerëzit kanë të drejtë të kenë opinione të ndryshme."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"Appropriate &mdash; think before you type, is your comment appropriate? Is "
-"it possible someone may misinterpret what you're saying in jest as hateful "
-"speech?"
-msgstr ""
-"Saktësohuni &mdash; mendoni përpara se të shtypni në tastierë, a është 
i "
-"përshtatshëm komenti juaj? A është e mundur që dikush ta 
keqinterpretojë "
-"çfarë po thoni me shaka si fjalim urrejtjeje?"
+msgid "Appropriate &mdash; think before you type, is your comment appropriate? 
Is it possible someone may misinterpret what you're saying in jest as hateful 
speech?"
+msgstr "Saktësohuni &mdash; mendoni përpara se të shtypni në tastierë, a 
është i përshtatshëm komenti juaj? A është e mundur që dikush ta 
keqinterpretojë çfarë po thoni me shaka si fjalim urrejtjeje?"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"Keep it on topic &mdash; personal attacks, trolling/baiting or flooding "
-"(posting multiple repetitive lines or large amounts of code) of the channel "
-"will not be tolerated."
-msgstr ""
-"Rrini në temë &mdash; sulmet personale, trolliprovokimet, kafshimet apo "
-"përmbytja në kanal (postimi i rreshtave të shumtë të njëjtë ose i 
sasive të "
-"mëdha të kodit) nuk do të tolerohen."
+msgid "Keep it on topic &mdash; personal attacks, trolling/baiting or flooding 
(posting multiple repetitive lines or large amounts of code) of the channel 
will not be tolerated."
+msgstr "Rrini në temë &mdash; sulmet personale, trolliprovokimet, kafshimet 
apo përmbytja në kanal (postimi i rreshtave të shumtë të njëjtë ose i 
sasive të mëdha të kodit) nuk do të tolerohen."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"And finally &mdash; each GNU Project and FSF channel exists to promote a "
-"specific aspect of GNU development or use; more generally, they all exist to "
-"promote free software and software users' freedom. Use the channel in ways "
-"that support these goals."
-msgstr ""
-"Dhe së fundi &mdash; çdo kanal i Projektit GNU dhe FSF ekzistojnë për të 
"
-"nxitur aspekte të caktuara të zhvillimit ose përdorimit të GNU; më në "
-"përgjithësi, ekzistojnë për të përhapur <em>software</em>-in e lirë 
dhe "
-"lirinë e përdoruesve të software-it. Përdoreni kanalin në mënyra të 
cilat "
-"mbështesin këto synime."
+msgid "And finally &mdash; each GNU Project and FSF channel exists to promote 
a specific aspect of GNU development or use; more generally, they all exist to 
promote free software and software users' freedom. Use the channel in ways 
that support these goals."
+msgstr "Dhe së fundi &mdash; çdo kanal i Projektit GNU dhe FSF ekzistojnë 
për të nxitur aspekte të caktuara të zhvillimit ose përdorimit të GNU; 
më në përgjithësi, ekzistojnë për të përhapur <em>software</em>-in e 
lirë dhe lirinë e përdoruesve të software-it. Përdoreni kanalin në 
mënyra të cilat mbështesin këto synime."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -235,50 +136,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"IRC is not the exclusive playground of a few select individuals, and "
-"recently some users have been banned from various official channels. These "
-"bans are an unfortunate, but unfortunately necessary action in order to "
-"prevent further abuses from these users."
-msgstr ""
-"IRC-ja nuk është fushë loje ekskluzive e pak individëve të përzgjedhur, 
dhe "
-"tani së fundi disa përdoruesve u është ndaluar hyrja nga disa kanale "
-"zyrtare. Këto përzënie janë fat i keq, por për fat të keq veprim i "
-"domosdoshëm me qëllim që të parandalohen abuzime të mëtejshme nga këta 
"
-"përdorues."
+msgid "IRC is not the exclusive playground of a few select individuals, and 
recently some users have been banned from various official channels. These 
bans are an unfortunate, but unfortunately necessary action in order to prevent 
further abuses from these users."
+msgstr "IRC-ja nuk është fushë loje ekskluzive e pak individëve të 
përzgjedhur, dhe tani së fundi disa përdoruesve u është ndaluar hyrja nga 
disa kanale zyrtare. Këto përzënie janë fat i keq, por për fat të keq 
veprim i domosdoshëm me qëllim që të parandalohen abuzime të mëtejshme 
nga këta përdorues."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Bans can be applied to a channel, or to all channels based on the severity "
-"or frequency of the abuses, at the discretion of the channel operators."
-msgstr ""
-"Ndalimet mund të zbatohen te një kanal, ose te krejt kanalet, bazuar te "
-"serioziteti apo shpeshtia e abuzimeve, sipas gjykimit të operatorëve të "
-"kanaleve."
+msgid "Bans can be applied to a channel, or to all channels based on the 
severity or frequency of the abuses, at the discretion of the channel 
operators."
+msgstr "Ndalimet mund të zbatohen te një kanal, ose te krejt kanalet, bazuar 
te serioziteti apo shpeshtia e abuzimeve, sipas gjykimit të operatorëve të 
kanaleve."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Before you are banned, you will often be warned by an operator first, "
-"however this is not always practical and an operator may deem it unnecessary "
-"if a user has recently been kicked or banned."
-msgstr ""
-"Përpara se të ndaloheni, shpesh do të sinjalizoheni nga një operator së "
-"pari, megjithëqë kjo jo gjithmonë është praktike dhe një operator mund 
ta "
-"gjykojë të panevojshme, nëse një përdorues është përzënë apo 
ndaluar së "
-"fundmi."
+msgid "Before you are banned, you will often be warned by an operator first, 
however this is not always practical and an operator may deem it unnecessary if 
a user has recently been kicked or banned."
+msgstr "Përpara se të ndaloheni, shpesh do të sinjalizoheni nga një 
operator së pari, megjithëqë kjo jo gjithmonë është praktike dhe një 
operator mund ta gjykojë të panevojshme, nëse një përdorues është 
përzënë apo ndaluar së fundmi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In an ideal world, there would be no need for IRC operators, but instead of "
-"trying to blame operators for this, blame the users who are not willing to "
-"be in our community."
-msgstr ""
-"Në një botë ideale, nuk do të kish nevojë për operatorë IRC-je, por 
në vend "
-"që të fajësoni operatorët për këtë, fajësoni përdoruesit që nuk 
duan të jenë "
-"pjesë e bashkësisë sonë."
+msgid "In an ideal world, there would be no need for IRC operators, but 
instead of trying to blame operators for this, blame the users who are not 
willing to be in our community."
+msgstr "Në një botë ideale, nuk do të kish nevojë për operatorë IRC-je, 
por në vend që të fajësoni operatorët për këtë, fajësoni përdoruesit 
që nuk duan të jenë pjesë e bashkësisë sonë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -292,23 +166,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Speak to one of the operators. If an operator is unable to help you "
-"immediately, please be patient. Ask other members of the channel for help "
-"and contact details for the operator."
-msgstr ""
-"Flisni me një nga operatorët. Nëse një operator nuk është në gjendje 
t'ju "
-"ndihmojë atypëraty, ju lutem, bëni durim. Kërkojuni ndihmë dhe hollësi 
"
-"kontakti për operatorin anëtarëve të tjerë të kanalit."
+msgid "Speak to one of the operators. If an operator is unable to help you 
immediately, please be patient. Ask other members of the channel for help and 
contact details for the operator."
+msgstr "Flisni me një nga operatorët. Nëse një operator nuk është në 
gjendje t'ju ndihmojë atypëraty, ju lutem, bëni durim. Kërkojuni ndihmë 
dhe hollësi kontakti për operatorin anëtarëve të tjerë të kanalit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You can find a list of operators by typing <tt>/msg chanserv access #gnu "
-"list</tt> (where #gnu is the channel you are interested in)."
-msgstr ""
-"Mund të merrni një listë të operatorëve po qe se shtypni <tt>/msg 
chanserv "
-"access #gnu list</tt> (ku #gnu është kanali që ju i intereson)."
+msgid "You can find a list of operators by typing <tt>/msg chanserv access 
#gnu list</tt> (where #gnu is the channel you are interested in)."
+msgstr "Mund të merrni një listë të operatorëve po qe se shtypni <tt>/msg 
chanserv access #gnu list</tt> (ku #gnu është kanali që ju i intereson)."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -317,18 +181,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Freenode also maintains <a href=\"http://freenode.net/channel_guidelines.";
-"shtml\">a list of channel guidelines</a> which you should also consider. "
-"Certain discussions such as GNU vs BSD, vi vs <a href=\"/software/emacs/"
-"\">Emacs</a> are often healthy to free software discussion and we encourage "
-"healthy debate."
-msgstr ""
-"Freenode-i mirëmban gjithashtu <a href=\"http://freenode.net/";
-"channel_guidelines.shtml\">një listë udhëimesh kanali</a> të cilën do 
të "
-"duhej ta merrnit parasysh. Disa diskutime si GNU vs BSD, vi vs <a href=\"/"
-"software/emacs/\">Emacs</a> shpesh janë të shëndetshme për diskutimet 
për "
-"software-in e lirë dhe ne e nxisim diskutimin e shëndoshë."
+msgid "Freenode also maintains <a 
href=\"http://freenode.net/channel_guidelines.shtml\";>a list of channel 
guidelines</a> which you should also consider. Certain discussions such as GNU 
vs BSD, vi vs <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a> are often healthy to free 
software discussion and we encourage healthy debate."
+msgstr "Freenode-i mirëmban gjithashtu <a 
href=\"http://freenode.net/channel_guidelines.shtml\";>një listë udhëimesh 
kanali</a> të cilën do të duhej ta merrnit parasysh. Disa diskutime si GNU 
vs BSD, vi vs <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a> shpesh janë të 
shëndetshme për diskutimet për software-in e lirë dhe ne e nxisim 
diskutimin e shëndoshë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -337,20 +191,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"IRC is there for everyone, not just seasoned GNU Developers. It is "
-"unreasonable to expect everyone to ignore a user who is misbehaving, and if "
-"you have a GNU or FSF cloak, you may be reassigned an &ldquo;"
-"unaffiliated&rdquo; cloak, in accordance with <a href=\"http://freenode.net/";
-"policy.shtml#behaviorandcloaks\">Freenode guidelines</a> if you continue to "
-"abuse your privileges."
-msgstr ""
-"IRC-ja është për këdo, jo thjesht për Programuesa të regjur të 
GNU-së. "
-"Është pa mend të pritet që gjithkush të shpërfillë një përdorues që 
po "
-"sillet keq, dhe po qe se keni një nishan GNU ose FSF, mund t'ju vihet nishan 
"
-"&ldquo;i pagrupuar&rdquo;, në përputhje me <a href=\"http://freenode.net/";
-"policy.shtml#behaviorandcloaks\">udhëzimet e Freenode-it</a>, po qe vazhdoni 
"
-"të abuzoni me privilegjet tuaja."
+msgid "IRC is there for everyone, not just seasoned GNU Developers. It is 
unreasonable to expect everyone to ignore a user who is misbehaving, and if you 
have a GNU or FSF cloak, you may be reassigned an &ldquo;unaffiliated&rdquo; 
cloak, in accordance with <a 
href=\"http://freenode.net/policy.shtml#behaviorandcloaks\";>Freenode 
guidelines</a> if you continue to abuse your privileges."
+msgstr "IRC-ja është për këdo, jo thjesht për Programuesa të regjur të 
GNU-së. Është pa mend të pritet që gjithkush të shpërfillë një 
përdorues që po sillet keq, dhe po qe se keni një nishan GNU ose FSF, mund 
t'ju vihet nishan &ldquo;i pagrupuar&rdquo;, në përputhje me <a 
href=\"http://freenode.net/policy.shtml#behaviorandcloaks\";>udhëzimet e 
Freenode-it</a>, po qe vazhdoni të abuzoni me privilegjet tuaja."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -360,60 +202,35 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju 
lutem, "
-"lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju 
lutem, "
-"lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
-"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -431,3 +248,4 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]