www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po 08whatsnew.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po 08whatsnew.sq.po
Date: Fri, 01 Jul 2011 09:05:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/07/01 09:05:20

Modified files:
    server/po   : 08whatsnew.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/08whatsnew.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: 08whatsnew.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/08whatsnew.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- 08whatsnew.sq.po  24 Jun 2011 16:30:54 -0000   1.6
+++ 08whatsnew.sq.po  1 Jul 2011 09:05:17 -0000    1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-24 12:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-01 20:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 12:08+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,12 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"What's New in and about the GNU Project - GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Ç'ka të Re te dhe rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+msgid "What's New in and about the GNU Project - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "Ç'ka të Re te dhe rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -30,16 +26,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Coming Events</strong></a> | <a href=\"/"
-"keepingup.html\"><strong>Keeping Up With GNU/FSF</strong></a> | <a href=\"/"
-"press/press.html\"><strong>Press Information</strong></a> and <a href=\"/"
-"press/press.html#releases\"><strong>Releases</strong></a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Veprimtari Së Afërmi</strong></a> | <a 
"
-"href=\"/keepingup.html\"><strong>Vazhdimi Me GNU/FSF</strong></a> | <a href="
-"\"/press/press.html\"><strong>Informacione për Shtypin</strong></a> dhe <a "
-"href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Njoftime</strong></a>"
+msgid "<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Coming Events</strong></a> | <a 
href=\"/keepingup.html\"><strong>Keeping Up With GNU/FSF</strong></a> | <a 
href=\"/press/press.html\"><strong>Press Information</strong></a> and <a 
href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Releases</strong></a>"
+msgstr "<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Veprimtari Së 
Afërmi</strong></a> | <a href=\"/keepingup.html\"><strong>Vazhdimi Me 
GNU/FSF</strong></a> | <a href=\"/press/press.html\"><strong>Informacione për 
Shtypin</strong></a> dhe <a 
href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Njoftime</strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -48,19 +36,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"If your school is committed to Free Software then we want to hear from you "
-"so that we can list it. Has your school migrated to GNU/Linux, or has your "
-"school adopted the firm policy of rejecting proprietary software? If so, "
-"contact the webmasters at <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a> to let us know."
-msgstr ""
-"Nëse shkolla juaj i është përkushtuar Software-it të Lirë, dëshirojmë 
të "
-"kemi lajme prej jush, që t'i bëjmë të ditura ato. Ka migruar shkolla juaj 
në "
-"GNU/Linux, apo ka bërë të vetën rregullin e patundur të hedhjes tej të "
-"software-it pronësor? Po qe kështu, lidhuni me përgjegjësit e 
<i>site</i>-it "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> për të na e "
-"bërë të ditur."
+msgid "If your school is committed to Free Software then we want to hear from 
you so that we can list it. Has your school migrated to GNU/Linux, or has your 
school adopted the firm policy of rejecting proprietary software? If so, 
contact the webmasters at <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> 
to let us know."
+msgstr "Nëse shkolla juaj i është përkushtuar Software-it të Lirë, 
dëshirojmë të kemi lajme prej jush, që t'i bëjmë të ditura ato. Ka 
migruar shkolla juaj në GNU/Linux, apo ka bërë të vetën rregullin e 
patundur të hedhjes tej të software-it pronësor? Po qe kështu, lidhuni me 
përgjegjësit e <i>site</i>-it te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> për të na e bërë të 
ditur."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -69,16 +46,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The FSF is searching for people who can help to port <a href=\"http://wiki.";
-"gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\">gNewSense</a> to the Lemote "
-"laptop, a MIPS-based system. If you can help please contact info (at) fsf."
-"org or Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
-msgstr ""
-"FSF-ja po kërkon njerëz që mund të ndihmojnë të kalohet <a 
href=\"http://";
-"wiki.gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\">gNewSense</a> te laptopi "
-"Lemote, një sistem me bazë MIPS. Nëse mund të ndihmoni, ju lutem lidhunu 
me "
-"info (at) fsf.org ose Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
+msgid "The FSF is searching for people who can help to port <a 
href=\"http://wiki.gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\";>gNewSense</a> to 
the Lemote laptop, a MIPS-based system. If you can help please contact info 
(at) fsf.org or Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
+msgstr "FSF-ja po kërkon njerëz që mund të ndihmojnë të kalohet <a 
href=\"http://wiki.gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\";>gNewSense</a> te 
laptopi Lemote, një sistem me bazë MIPS. Nëse mund të ndihmoni, ju lutem 
lidhunu me info (at) fsf.org ose Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -87,12 +56,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>Thank you SGI for freeing "
-"the GNU/Linux 3d desktop!</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>SGI, faleminderit që e le "
-"të lirë desktopin GNU/Linux 3d!</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>Thank you SGI for 
freeing the GNU/Linux 3d desktop!</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>SGI, faleminderit 
që e le të lirë desktopin GNU/Linux 3d!</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -101,18 +66,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"French citizens -- Hadopi plans to adopt a law, 'Loi Creation et Internet', "
-"which would punish people who fail to 'respect' copyright on the Internet. "
-"Numerama presents <a href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-";
-"raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html\">ten reasons to reject this law</"
-"a>."
-msgstr ""
-"Qytetarë francezë -- Plane të Hadopi-t për të përqafuar një ligj, 'Loi 
"
-"Creation et Internet', me të cilin do të mund të ndëshkoheshin personat 
që "
-"nuk 'respektojnë' të drejtat e kopjimit në Internet. Numerama paraqet <a "
-"href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-";
-"la-loi-Hadopi.html\">dhjetë arsyet për ta hedhur tej këtë ligj</a>."
+msgid "French citizens -- Hadopi plans to adopt a law, 'Loi Creation et 
Internet', which would punish people who fail to 'respect' copyright on the 
Internet. Numerama presents <a 
href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html\";>ten
 reasons to reject this law</a>."
+msgstr "Qytetarë francezë -- Plane të Hadopi-t për të përqafuar një 
ligj, 'Loi Creation et Internet', me të cilin do të mund të ndëshkoheshin 
personat që nuk 'respektojnë' të drejtat e kopjimit në Internet. Numerama 
paraqet <a 
href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html\";>dhjetë
 arsyet për ta hedhur tej këtë ligj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -121,18 +76,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The FSF is taking nominations for its two annual awards, the Award for the "
-"Advancement of Free Software and the Award for Projects of Social Benefit. "
-"<a href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>Submit your nominations "
-"for the 2008 Free Software Awards</a> -- Nominations are requested by 31 "
-"October 2008."
-msgstr ""
-"FSF-ja po pranon propozimet për dy çmimet e saj vjetore, Çmimi për 
Shtytjen "
-"Përpara të Software-it të Lirë dhe Çmimin për Projekte të Dobisë 
Shoqërore. "
-"<a href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>parashtroni propozimet "
-"tuaja për Çmimet e Software-it të Lirë 2008</a> -- Propozimet mbyllen më 
31 "
-"Tetor 2008."
+msgid "The FSF is taking nominations for its two annual awards, the Award for 
the Advancement of Free Software and the Award for Projects of Social Benefit. 
<a href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>Submit your nominations 
for the 2008 Free Software Awards</a> -- Nominations are requested by 31 
October 2008."
+msgstr "FSF-ja po pranon propozimet për dy çmimet e saj vjetore, Çmimi për 
Shtytjen Përpara të Software-it të Lirë dhe Çmimin për Projekte të 
Dobisë Shoqërore. <a 
href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>parashtroni propozimet tuaja 
për Çmimet e Software-it të Lirë 2008</a> -- Propozimet mbyllen më 31 
Tetor 2008."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -141,21 +86,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The FSF has published an article revealing the restrictions Apple is using "
-"to block GPLv3-covered software from its iPhone platform, to prevent users "
-"from sharing and modifying free software on their portable computers. Please "
-"<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-";
-"iphone-dont-mix\">read and share the article</a> with your friends, family, "
-"colleagues and collaborators."
-msgstr ""
-"FSF-ja ka botuar një artikull që zbulon sheshit kufizimet që Apple po 
përdor "
-"për të bllokuar përdorimin e <em>software</em>-eve të mbuluar nga leja 
GPLv3 "
-"në platformën e saj iPhone, për të penguar përdoruesit të shkëmbejnë 
dhe "
-"ndryshojnë software-e të lirë në kompjuterat e tyre portativ. Ju lutem, 
<a "
-"href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-";
-"iphone-dont-mix\">lexojeni dhe shpërndajeni artikullin</a> te miqtë tuaj, "
-"familja, kolegët dhe bashkëpunëtorët."
+msgid "The FSF has published an article revealing the restrictions Apple is 
using to block GPLv3-covered software from its iPhone platform, to prevent 
users from sharing and modifying free software on their portable computers. 
Please <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-iphone-dont-mix\";>read
 and share the article</a> with your friends, family, colleagues and 
collaborators."
+msgstr "FSF-ja ka botuar një artikull që zbulon sheshit kufizimet që Apple 
po përdor për të bllokuar përdorimin e <em>software</em>-eve të mbuluar 
nga leja GPLv3 në platformën e saj iPhone, për të penguar përdoruesit të 
shkëmbejnë dhe ndryshojnë software-e të lirë në kompjuterat e tyre 
portativ. Ju lutem, <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-iphone-dont-mix\";>lexojeni
 dhe shpërndajeni artikullin</a> te miqtë tuaj, familja, kolegët dhe 
bashkëpunëtorët."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -164,19 +96,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Read and share these <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-";
-"to-avoid-iphone-3g\">5 reasons to avoid iPhone 3G</a> with friends, family "
-"and coworkers. The iPhone's DRM prevents free software from being run on it "
-"at all, and gives Apple the authority to determine what can legally be "
-"installed by anyone on their own mobile computer."
-msgstr ""
-"Lexoni dhe shpërndani te miqtë tuaj, familja dhe kolegët, këto <a href="
-"\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-to-avoid-iphone-3g\";>5 arsye "
-"pse duhet shmangur iPhone 3G</a>. DRM-ja te iPhone-i pengon krejt xhirimin "
-"në të të <em>software</em>-it të lirë, dhe i jep Apple-it autoritetin 
të "
-"përcaktojë çfarë mund të instalohet ligjërisht nga cilido në 
kompjuterin e "
-"vet portativ."
+msgid "Read and share these <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-to-avoid-iphone-3g\";>5 
reasons to avoid iPhone 3G</a> with friends, family and coworkers. The iPhone's 
DRM prevents free software from being run on it at all, and gives Apple the 
authority to determine what can legally be installed by anyone on their own 
mobile computer."
+msgstr "Lexoni dhe shpërndani te miqtë tuaj, familja dhe kolegët, këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-to-avoid-iphone-3g\";>5 
arsye pse duhet shmangur iPhone 3G</a>. DRM-ja te iPhone-i pengon krejt 
xhirimin në të të <em>software</em>-it të lirë, dhe i jep Apple-it 
autoritetin të përcaktojë çfarë mund të instalohet ligjërisht nga cilido 
në kompjuterin e vet portativ."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -185,12 +106,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"<a href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Fight the "
-"Canadian DMCA!</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Luftojeni "
-"DMCA-në Kanadeze!</a>."
+msgid "<a href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Fight 
the Canadian DMCA!</a>."
+msgstr "<a 
href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Luftojeni 
DMCA-në Kanadeze!</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -199,12 +116,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Take action on ACTA -- the "
-"Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Hidhuni në veprim kundër 
ACTA "
-"-- Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Take action on ACTA -- 
the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Hidhuni në veprim 
kundër ACTA -- Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -213,22 +126,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The Free Software Foundation (FSF) has marked a milestone in their PlayOgg."
-"org campaign with the announcement that National Public Radio (NPR) news "
-"station WBUR Boston has begun worldwide webcasting in the free audio format "
-"Ogg Vorbis. The WBUR stream is available at <a href=\"http://www.wbur.org/";
-"listen/\">http://www.wbur.org/listen/</a>, or you can go directly to <a href="
-"\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.org/stream/";
-"live_ogg.m3u</a>."
-msgstr ""
-"Free Software Foundation (FSF) ka mbërritur në një pikë të shënuar të "
-"fushatës së tij PlayOgg.org, me njoftimin që stacioni i lajmeve WBUR 
Boston, "
-"Radio Publike Kombëtare (NPR) ka filluar të trasmetime web në mbarë 
botën në "
-"formatin e lirë audio Ogg Vorbis. Rrëkeja WBUR gjendet <a 
href=\"http://www.";
-"wbur.org/listen/\">http://www.wbur.org/listen/</a>, ose mund të shkoni drejt 
"
-"e te <a href=\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.";
-"org/stream/live_ogg.m3u</a>."
+msgid "The Free Software Foundation (FSF) has marked a milestone in their 
PlayOgg.org campaign with the announcement that National Public Radio (NPR) 
news station WBUR Boston has begun worldwide webcasting in the free audio 
format Ogg Vorbis. The WBUR stream is available at <a 
href=\"http://www.wbur.org/listen/\";>http://www.wbur.org/listen/</a>, or you 
can go directly to <a 
href=\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u</a>."
+msgstr "Free Software Foundation (FSF) ka mbërritur në një pikë të 
shënuar të fushatës së tij PlayOgg.org, me njoftimin që stacioni i lajmeve 
WBUR Boston, Radio Publike Kombëtare (NPR) ka filluar të trasmetime web në 
mbarë botën në formatin e lirë audio Ogg Vorbis. Rrëkeja WBUR gjendet <a 
href=\"http://www.wbur.org/listen/\";>http://www.wbur.org/listen/</a>, ose mund 
të shkoni drejt e te <a 
href=\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -237,19 +136,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"GNU has applied to be an organization in Google's Summer of Code 2008 "
-"program. If you'd like to participate, as a mentor, a student, or in any "
-"other way, please see the <a href=\"/software/soc-projects/ideas.html\">SoC "
-"project suggestions so far</a> and the <a href=\"/software/soc-projects/"
-"guidelines.html\">additional SoC guidelines</a>."
-msgstr ""
-"GNU-ja ka paraqitur kandidaturën për të qenë një organizëm në 
programin "
-"Google's Summer of Code 2008. Nëse doni të merrni pjesë, si udhëheqës "
-"shkencor, student, apo çfarëdo qoftë rruge tjetër, ju lutem, shihni <a 
href="
-"\"/software/soc-projects/ideas.html\">sugjerimet e deritanishme për "
-"projektin SoC</a> dhe <a href=\"/software/soc-projects/guidelines.html"
-"\">udhëzime shtesë për SoC</a>."
+msgid "GNU has applied to be an organization in Google's Summer of Code 2008 
program. If you'd like to participate, as a mentor, a student, or in any other 
way, please see the <a href=\"/software/soc-projects/ideas.html\">SoC project 
suggestions so far</a> and the <a 
href=\"/software/soc-projects/guidelines.html\">additional SoC guidelines</a>."
+msgstr "GNU-ja ka paraqitur kandidaturën për të qenë një organizëm në 
programin Google's Summer of Code 2008. Nëse doni të merrni pjesë, si 
udhëheqës shkencor, student, apo çfarëdo qoftë rruge tjetër, ju lutem, 
shihni <a href=\"/software/soc-projects/ideas.html\">sugjerimet e deritanishme 
për projektin SoC</a> dhe <a 
href=\"/software/soc-projects/guidelines.html\">udhëzime shtesë për SoC</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -258,18 +146,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We're in the closing days of our winter fundraising drive. We need 70 more "
-"members to reach our goal of 500 by the end of the month. <a href=\"http://";
-"www.fsf.org/join\">Join today</a>, and help spread the word by adding our <a "
-"href=\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>fundraising widget</a> to your "
-"blog or web site!"
-msgstr ""
-"Po i afrohemi fundit të fushatës dimërore për grumbullim fondesh. Na 
duhen "
-"ende 70 anëtarë të tjerë për të arritur synimin tonë për 500 deri në 
fund të "
-"muajit. <a href=\"http://www.fsf.org/join\";>Bëhuni anëtar</a>, dhe ndihmoni 
"
-"të përhapet lajmi duke shtuar te blogu apo <i>site</i> juaj web <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>stemën e fushatës</a>!"
+msgid "We're in the closing days of our winter fundraising drive. We need 70 
more members to reach our goal of 500 by the end of the month. <a 
href=\"http://www.fsf.org/join\";>Join today</a>, and help spread the word by 
adding our <a href=\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>fundraising 
widget</a> to your blog or web site!"
+msgstr "Po i afrohemi fundit të fushatës dimërore për grumbullim fondesh. 
Na duhen ende 70 anëtarë të tjerë për të arritur synimin tonë për 500 
deri në fund të muajit. <a href=\"http://www.fsf.org/join\";>Bëhuni 
anëtar</a>, dhe ndihmoni të përhapet lajmi duke shtuar te blogu apo 
<i>site</i> juaj web <a href=\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>stemën e 
fushatës</a>!"
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -344,71 +222,40 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju 
lutem, "
-"lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju 
lutem, "
-"lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të Drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
-"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -426,3 +273,4 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]