www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy social-inertia.html po/social-in...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy social-inertia.html po/social-in...
Date: Tue, 28 Dec 2010 15:35:48 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/28 15:35:48

Modified files:
    philosophy   : social-inertia.html 
Added files:
    philosophy/po : social-inertia.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Oskar Gałecki

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/social-inertia.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/social-inertia.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: social-inertia.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/social-inertia.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- social-inertia.html 24 Jun 2010 14:44:57 -0000   1.10
+++ social-inertia.html 28 Dec 2010 15:35:39 -0000   1.11
@@ -93,7 +93,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2010/06/24 14:44:57 $
+$Date: 2010/12/28 15:35:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -126,6 +126,8 @@
 <li><a href="/philosophy/social-inertia.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Malayalam -->
 <li><a 
href="/philosophy/social-inertia.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/social-inertia.fr.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/social-inertia.pl.po
===================================================================
RCS file: po/social-inertia.pl.po
diff -N po/social-inertia.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/social-inertia.pl.po   28 Dec 2010 15:35:43 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,213 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/social-inertia.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org package.
+# Oskar Gałecki <address@hidden>, 2010.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
+# Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: social-inertia.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-28 16:30+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Overcoming Social Inertia - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Nadchodzi Bezwładność Społeczna - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Overcoming Social Inertia"
+msgstr "Przezwyciężanie Bezwładności Społecznej"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Almost two decades have passed since the combination of GNU and Linux first "
+"made it possible to use a PC in freedom. We have come a long way since "
+"then. Now you can even buy a laptop with GNU/Linux preinstalled from more "
+"than one hardware vendor&mdash;although the systems they ship are not "
+"entirely free software. So what holds us back from total success?"
+msgstr ""
+"Prawie dwie dekady minęły od&nbsp;czasu gdy kombinacja GNU i&nbsp;Linuksa "
+"po&nbsp;raz pierwszy sprawiła, że&nbsp;używanie PC było możliwe z&nbsp;"
+"zachowaniem wolności. Minęło wiele czasu od&nbsp;tego wydarzenia. Teraz "
+"możecie nawet kupić laptopa z&nbsp;zainstalowanym GNU/Linuksem 
od&nbsp;wielu "
+"sprzedawców sprzętu&nbsp;&ndash; jednak&nbsp;te systemy nie działają 
tylko "
+"na&nbsp;wolnym oprogramowaniu. Więc&nbsp;czego nam brakuje do&nbsp;"
+"całkowitego sukcesu? "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The main obstacle to the triumph of software freedom is social inertia. It "
+"exists in many forms, and you have surely seen some of them. Examples "
+"include devices that only work on Windows, commercial web sites accessible "
+"only with Windows, and the BBC's iPlayer handcuffware, which runs only on "
+"Windows. If you value short-term convenience instead of freedom, you might "
+"consider these reason enough to use Windows. Most companies currently run "
+"Windows, so students who think short-term want to learn how to use it and "
+"ask their schools to teach it. Schools teach Windows, produce graduates "
+"that are used to using Windows, and this encourages businesses to use "
+"Windows."
+msgstr ""
+"Główną przeszkodą do&nbsp;triumfu wolności oprogramowania jest 
bezwładność "
+"społeczna. Przejawia się ona w&nbsp;wielu formach i&nbsp;prawdopodobnie "
+"zetknęliście się z&nbsp;nią. Przykłady obejmują sprzęt działający 
tylko "
+"pod&nbsp;Windowsem, strony internetowe dostępne tylko pod&nbsp;Windowsem "
+"oraz&nbsp;kajdankowe oprogramowanie iPlayer BBC, który działa tylko 
pod&nbsp;"
+"Windows. Jeśli krótkowzrocznie patrzycie na&nbsp;kwestię wolności to "
+"prawdopodobnie te przyczyny są wystarczające abyście używali Windowsa. 
Wiele "
+"firm obecnie używa Windowsa, więc&nbsp;studenci, którzy są lekkomyślni, 
chcą "
+"się uczyć używać go i&nbsp;proszą swoje szkoły o nauczanie go. Szkoły 
uczą "
+"Windowsa, produkują absolwentów, którzy są przyzwyczajeni 
do&nbsp;używania "
+"go, a&nbsp;to zachęca przedsiębiorstwa do&nbsp;używania Windowsa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Microsoft actively nurtures this inertia: it encourages schools to inculcate "
+"dependency on Windows, and contracts to set up web sites that then turn out "
+"to work only with Internet Explorer."
+msgstr ""
+"Microsoft aktywnie pielęgnuje ten bezwład: zachęca szkoły do&nbsp;"
+"zaszczepiania zależności od&nbsp;Windowsa i&nbsp;zawiera kontrakty z&nbsp;"
+"webmasterami, których strony potem okazują się działać tylko pod&nbsp;"
+"Internet Explorerem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A few years ago, Microsoft ads argued that Windows was cheaper to run than "
+"GNU/Linux. Their comparisons were debunked, but it is worth noting the "
+"deeper flaw in their argument, the implicit premise which cites a form of "
+"social inertia: &ldquo;Currently, more technical people know Windows than "
+"GNU/Linux.&rdquo; People who value their freedom would not give it up to "
+"save money, but many business executives believe ideologically that "
+"everything they possess, even their freedom, should be for sale."
+msgstr ""
+"Kilka lat temu reklamy Microsoftu mówiły, że&nbsp;Windows jest tańszy 
w&nbsp;"
+"eksploatacji niż GNU/Linux. Ich porównania oczywiście zostały obalone, "
+"ale&nbsp;warto zwrócić uwagę na&nbsp;to, iż&nbsp;w ich argumentacji 
można "
+"znaleźć ukryte założenia nawiązujące do&nbsp;bezwładu społecznego: 
&bdquo;"
+"Aktualnie więcej wykształconych ludzi zna Windowsa niż GNU/Linuksa.&rdquo; 
"
+"Ludzie, którzy cenią swoją wolność nie poddaliby się nawet wtedy, gdyby 
to "
+"miało oszczędzić ich pieniądze, ale&nbsp;wielu biznesmenów wierzy, 
że&nbsp;"
+"wszystko co mają, nawet ich wolność, powinno być na&nbsp;sprzedaż."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Social inertia consists of people who have given in to social inertia. When "
+"you surrender to social inertia, you become part of the pressure it exerts "
+"on others; when you resist it, you reduce it. We conquer social inertia by "
+"identifying it, and resolving not to be part of it."
+msgstr ""
+"Bezwładność społeczna składa się z&nbsp;ludzi, którzy sami się 
do&nbsp;niej "
+"oddali. Kiedy kapitulujecie wobec bezwładu społecznego, stajecie się 
częścią "
+"osób wywierających nacisk na&nbsp;innych; kiedy mu się opieracie, "
+"zmniejszacie go. Pokonujemy bezwładność społeczną poprzez&nbsp;jej "
+"identyfikację i&nbsp;podjęcie decyzji o nieuczestniczeniu w&nbsp;niej."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Here a weakness holds our community back: most GNU/Linux users have never "
+"even heard the ideas of freedom that motivated the development of GNU, so "
+"they still judge matters based on short-term convenience rather than on "
+"their freedom. This makes them vulnerable to being led by the nose by "
+"social inertia, so that they become part of the inertia."
+msgstr ""
+"Te słabości wstrzymują naszą społeczność: wiele użytkowników 
GNU/Linuksa "
+"nigdy nie słyszało o&nbsp;idei wolności, która motywowała rozwój GNU, "
+"więc&nbsp;nadal bazują na&nbsp;wygodach krótkoterminowych, które są dla 
nich "
+"ważniejsze od&nbsp;wolności. To czyni ich podatnym na&nbsp;bycie wodzonym "
+"przez nos przez bezwładne masy przez co stają się oni ich częścią."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To build our community's strength to resist, we need to talk about free "
+"software and freedom&mdash;not merely about the practical benefits that open "
+"source supporters cite. As more people recognize what they need to do to "
+"overcome the inertia, we will make more progress."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;sprawić by nasza społeczność była silna musimy rozmawiać o 
wolnym "
+"oprogramowaniu i&nbsp;wolności&nbsp;&ndash; nie tylko o praktycznych "
+"korzyściach, na&nbsp;jakie zazwyczaj powołują się zwolennicy otwartego "
+"oprogramowania. Coraz więcej ludzi dostrzega, co trzeba robić aby&nbsp;"
+"pokonać bezwład, więc&nbsp;robimy postępy."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Oskar Gałecki 2010; poprawki Jan Owoc 2010, Daniel 
Oźminkowski "
+"2010, Marcin Wolak 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]