www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.ca.shtml contact/contact.ca.html conta...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.ca.shtml contact/contact.ca.html conta...
Date: Thu, 23 Dec 2010 17:29:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/12/23 17:29:49

Modified files:
    .       : home.ca.shtml 
    contact    : contact.ca.html 
    contact/po   : contact.ca.po 
    distros/po   : free-distros.ca.po 
    gnu      : gnu-history.ca.html linux-and-gnu.ca.html 
             why-gnu-linux.pl.html 
    gnu/po     : gnu-history.ca.po linux-and-gnu.ca.po 
             manifesto.ca.po 
    licenses    : fdl-1.3-faq.ca.html fdl-howto.ca.html 
             why-not-lgpl.ca.html 
    licenses/old-licenses: old-licenses.ca.html 
    licenses/old-licenses/po: old-licenses.ca.po 
    licenses/po  : fdl-1.3-faq.ca.po fdl-howto.ca.po 
             why-not-lgpl.ca.po 
    philosophy   : basic-freedoms.ca.html 
             essays-and-articles.pl.html 
             free-software-intro.pl.html 
             freedom-or-power.pl.html not-ipr.it.html 
             philosophy.es.html right-to-read.ca.html 
             shouldbefree.ca.html using-gfdl.es.html 
             wassenaar.ca.html 
             who-does-that-server-really-serve.es.html 
             why-free.ca.html 
    philosophy/po : basic-freedoms.ca.po essays-and-articles.ca.po 
             not-ipr.it.po philosophy.ca.po 
             right-to-read.ca.po shouldbefree.ca.po 
             wassenaar.ca.po 
             who-does-that-server-really-serve.es.po 
             why-free.ca.po 
    software    : software.ca.html 
    software/po  : software.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ca.shtml?cvsroot=www&r1=1.165&r2=1.166
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/contact/contact.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/contact/po/contact.ca.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.ca.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.ca.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.ca.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.pl.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.ca.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.ca.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/fdl-1.3-faq.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/fdl-howto.ca.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-not-lgpl.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/fdl-1.3-faq.ca.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/fdl-howto.ca.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/basic-freedoms.ca.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.pl.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-intro.pl.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-power.pl.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.it.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.es.html?cvsroot=www&r1=1.83&r2=1.84
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/shouldbefree.ca.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/using-gfdl.es.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/wassenaar.ca.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.es.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.ca.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.it.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.ca.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/wassenaar.ca.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.es.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.ca.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.ca.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.ca.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28

Patches:
Index: home.ca.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ca.shtml,v
retrieving revision 1.165
retrieving revision 1.166
diff -u -b -r1.165 -r1.166
--- home.ca.shtml    23 Dec 2010 09:25:48 -0000   1.165
+++ home.ca.shtml    23 Dec 2010 17:28:59 -0000   1.166
@@ -180,7 +180,7 @@
 href="/server/takeaction.html#swpat">i a Europa</a>.</li>
 
 <li><strong><a href="/server/takeaction.html#wipochange">Demaneu a la
-WIPO</strong></a> que canvi&iuml; el seu nom i la seva missi&oacute;.</li>
+WIPO</a></strong> que canvi&iuml; el seu nom i la seva missi&oacute;.</li>
 
 <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Amplieu el Directori de
 Programari Lliure</a>.</li>
@@ -262,7 +262,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/12/23 09:25:48 $
+$Date: 2010/12/23 17:28:59 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: contact/contact.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/contact/contact.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- contact/contact.ca.html   22 Nov 2009 09:25:20 -0000   1.4
+++ contact/contact.ca.html   23 Dec 2010 17:29:03 -0000   1.5
@@ -3,10 +3,10 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Contactar amb el Projecte GNU i la Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<title>Contactar amb el Projecte GNU</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Contactar amb el Projecte GNU i la Free Software Foundation (FSF)</h2>
+<h2>Contactar amb el Projecte GNU</h2>
 
 <!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
 <!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
@@ -14,15 +14,11 @@
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-<a href="/graphics/listen.ca.html"><img src=
-"/graphics/listen-tiny.jpg" alt="[imatge d'un GNU escoltant música]"
-width="213" height="130" /></a>
-<hr />
-
 <p>Intentem posar les respostes a totes les possibles qüestions que pugueu
 tenir al nostre <a href="/home.ca.html">lloc web</a>. No obstant, de vegades
 podeu tenir alguna pregunta o dubte que requereixi que us atenguem. Aquesta
 pàgina descriu com, en tal cas, podeu contactar amb nosaltres.</p>
+
 <p>Tingueu present, no obstant, que el temps que dediquem a contestar les
 preguntes del públic redueix el temps que podem dedicar a treballar en
 escriure, documentar, protegir i promoure el <a href=
@@ -31,93 +27,146 @@
 lloc web. Si no podeu trobar la resposta, mireu més avall per esbrinar què
 podeu fer.</p>
 
-<h2>Contactar amb la FSF i el Projecte GNU per correu electrònic</h2>
+<p>Preferim que, quan sigui possible, contacteu amb el Projecte GNU per correu
+electrònic: permet redirigir millor la vostra sol·licitud. A continuació
+s'explica com utilitzar les nostres adreces.</p>
+
+
+<h4>Per rebre suport tècnic</h4>
+
+<p>Si necessiteu informació tècnica sobre programari GNU o un altre 
programari
+lliure, o esteu intentant trobar cert programa GNU o determinat programa
+lliure,</p>
+
+<p><strong>Noteu si us plau que nosaltres no proporcionem suport tècnic; no
+obstant, <a href="/help/gethelp.ca.html">l'ajuda és al vostre
+abast</a>:</strong></p>
+
+<ul>
+<li>Tenim una pàgina general sobre <a href="/help/gethelp.ca.html">com
+aconseguir ajuda sobre el programari GNU</a>.</li>
+<li>La pàgina principal de cada paquet de GNU és
+<tt>http://www.gnu.org/software/<i>nomdelpaquet</i></tt>; per exemple, <a
+href="http://www.gnu.org/software/emacs/";><tt>http://www.gnu.org/software/emacs</tt></a>
+per a GNU Emacs.</li>
+<li>Proveu les nostres <a href="http://lists.gnu.org/";>llistes de
+correu</a>&mdash;normalment hi ha una o més llistes per a cada paquet de
+GNU, és a dir, una llista de correu per a GNU Emacs, una altra per a GNU
+Chess, etc.</li>
+<li>El <a href="http://directory.fsf.org/";>Directori de Programari Lliure</a>
+pot ajudar-vos a trobar paquets de GNU i altres paquets de programari
+lliure.</li>
+<li>Les nostres <a href="/server/irc-rules.html">Sales de chat IRC</a>.</li>
+<li>Finalment, el nostre <a
+href="http://www.fsf.org/resources/service/";>directori de serveis</a> us
+ajudarà a trobar companyies i persones de la vostra zona que proporcionen
+serveis de suport, en general de pagament.</li>
+</ul>
+
+
+ <h4>Per formular preguntes sobre el contingut del web de GNU</h4>
+
+<p>Incloent idees per al nostre lloc web, o correccions d'errors tipogrà
fics,</p>
+
+<ul>
+<li>Per pàgines generals, contacteu amb els Webmasters de GNU <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+<li>Per a pàgines sobre paquets de GNU específics, <a
+href="/help/gethelp.ca.html">contacteu amb el(s) coordinador(s) del
+paquet.</a></li>
+</ul>
+
+
+ <h4>Per a patrocinis, donacions, samarretes, llibres i regals GNU, 
&hellip;</h4>
+
+<p>La FSF és una institució sense ànim de lucre 501(c)(3) als Estats Units, 
i
+per tant fer-se'n soci desgrava als Estats Units.</p>
 
-<p>Preferim que, quan sigui possible, contacteu amb la FSF i el Projecte GNU
-per correu electrònic: permet redirigir millor la vostra sol·licitud. A
-continuació s'explica com utilitzar les nostres adreces.</p>
-
-<dl>
-<dt>Si necessiteu suport tècnic o informació tècnica sobre programari GNU o 
un
-altre programari lliure, o esteu intentant trobar cert programa GNU o
-determinat programa lliure,</dt>
-<dd>noteu si us plau que <a href="/help/gethelp.ca.html">nosaltres no
-proporcionem suport tècnic</a>. Proveu-ho a les nostres <a
-href="http://lists.gnu.org/";>llistes de correu</a>, a la nostra <a
-href="/server/irc-rules.html">pàgina d'IRC</a>, a la nostra <a
-href="/software/software.ca.html">secció de programari</a>, al <a
-href="http://directory.fsf.org/";>Directori de Programari Lliure</a> o al
-nostre <a href="http://www.fsf.org/resources/service/";>directori de
-serveis</a>.</dd>
-
-<dt>Per preguntes sobre el contingut del nostre lloc web, idees per al nostre
-lloc web o correccions d'errors tipogràfics,</dt>
-<dd>contacteu amb els webmàsters de GNU <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. (Excepte
-els missatges sobre les pàgines de paquets de programari GNU, que han de
-dirigir-se als desenvolupadors del paquet.)</dd>
-
-<dt>Per efectuar donacions a la FSF, comprar articles a la FSF o saber l'estat
-d'una compra,</dt>
-<dd>vegeu el <a href="/order/order.html">formulari de compra</a> i plantegeu
-després les vostres qüestions al FSF Ordering Department <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</dd>
-
-<dt>Per enviar idees a la llista de tasques de GNU,</dt>
-<dd>vegeu la <a href="/prep/tasks.html">pàgina de la llista de 
tasques</a>.</dd>
-
-<dt>Per formular preguntes sobre el manteniment de <a
-href="/philosophy/categories.ca.html#GNUsoftware">programari GNU</a>, o per
-enviar el vostre programa i demanar que es consideri la possibilitat de
-convertir-lo en un <a
-href="/philosophy/categories.ca.html#GNUprograms">programa GNU</a>,</dt>
-<dd>mireu la <a href="/prep/maintain/">Guia dels desenvolupadors de GNU</a>, el
-<a href="/help/evaluation.html">formulari d'avaluació del programari GNU
-</a> i/o contacteu amb <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</dd>
+<ul>
+<li><a href="http://donate.fsf.org/";>Fer una donació a la Free Software
+Foundation</a>.</li> 
+<li><a href="http://www.fsf.org/associate/";>Uniu-vos a la FSF com a membre
+associat per una quota anual o mensual</a>.</li> 
+<li><a href="http://shop.fsf.org/";>Compreu llibres, samarretes, manuals i més 
al
+quiosc GNU</a>.</li> 
+</ul>
+
+
+ <h4>Per enviar idees a la llista de tasques de GNU</h4>
+
+<p>Vegeu la pàgina sobre <a href="/help/help.ca.html">com ajudar GNU</a>.</p>
+
+
+ <h4>Per formular preguntes sobre el manteniment del <a
+href="/philosophy/categories.ca.html#GNUsoftware">programari GNU</a></h4>
 
-<dt>Per formular preguntes sobre <a 
href="http://savannah.gnu.org";>savannah</a>,
+<p>Incloent com enviar el vostre programa per tal que sigui avaluat i
+esdevingui un <a href="/philosophy/categories.ca.html#GNUprograms">programa
+GNU</a>. Vegeu els <a href="/prep/standards/">Estàndards de codificació de
+GNU</a>, la <a href="/prep/maintain/">Informació per a coordinadors de
+GNU</a> i el <a href="/help/evaluation.html">qüestionari d'avaluació del
+programari GNU</a>. Si encara teniu dubtes, escriviu a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+
+ <h4>Per formular preguntes sobre l'allotjament de projectes a Savannah</h4>
+
+ <p>Per formular preguntes sobre <a 
href="http://savannah.gnu.org";>savannah</a>,
 el nostre servidor, on s'allotgen tant els projectes GNU com altres que no
-ho són,</dt>
-<dd>vegeu si us plau la <a href="http://savannah.gnu.org/contact.php";>pàgina 
de
-contacte de savannah</a>.</dd>
-
-<dt>Si voleu informar d'una violació d'una llicència de programari lliure que
-heu detectat,</dt>
-<dd>llegiu si us plau la nostra <a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">pà
gina
-sobre violació de les llicències</a>, i després escriviu a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</dd>
-
-<dt>Si teniu una pregunta concreta sobre les llicències de programari lliure i
-el copyright (excepte violacions de llicències, vegeu a sobre),</dt>
-<dd>llegiu si us plau la nostra <a href="/licenses/license-list.ca.html">pà
gina
+ho són, vegeu si us plau la <a
+href="http://savannah.gnu.org/contact.php";>pàgina de contacte de
+savannah</a>.</p>
+
+
+ <h4>Per violacions de les llicències</h4>
+
+<p>Si voleu informar de la violació de una llicència de programari lliure que
+heu descobert, llegiu si us plau la nostra <a
+href="/licenses/gpl-violation.ca.html">pàgina sobre violació de les
+llicències</a>, i després escriviu a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+
+ <h4>Per a preguntes sobre llicències de programari lliure i copyright</h4>
+
+<p>Llegiu si us plau la nostra <a href="/licenses/license-list.ca.html">pàgina
 amb la llista de llicències</a>, la nostra <a
-href="/copyleft/copyleft.ca.html">pàgina sobre el copyleft</a>, i després
-escriviu a <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</dd>
+href="/copyleft/copyleft.ca.html">pàgina sobre el copyleft</a>. Si no sortiu
+de dubtes, escriviu a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>El <a href="http://www.fsf.org/licensing/";>FSF's licensing compliance
+lab</a> ofereix també <a href="http://www.fsf.org/licensing/contact";>una
+consultoria de pagament sobre temes relacionats amb les llicències de
+programari lliure</a>.</p>
+
+
+ <h4>Per aconseguir un compte en una màquina de GNU o de la FSF</h4>
+
+<p>Si esteu treballant <strong>activament</strong> en un projecte GNU i
+necessiteu un compte en una màquina de GNU o de la FSF, vegeu la <a
+href="/software/README.accounts.html">informació sobre l'accés als
+servidors</a>.</p>
+
+
+ <h4>Per l'assignació del copyright de programes GNU que tenen la FSF com a
+titular de copyright</h4>
+
+<p>Escriviu a <a href= "mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<dt>Si esteu treballant <strong>activament</strong> en un projecte GNU i
-necessiteu un compte en una màquina de GNU o de la FSF,</dt>
-<dd>vegeu la <a href="/software/README.accounts.html">informació d'accés al
-maquinari</a> i escriviu a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> si teniu
-problemes.</dd>
-
-<dt>Si esteu treballant sobre un programa GNU que té la FSF com a titular del
-copyright, i necessiteu gestionar l'assignació del copyright,</dt>
-<dd>escriviu a <a href= 
"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</dd>
-
-<dt>Si teniu actualment el vostre correu del domini gnu.org redirigit a un
-altre, i necessiteu actualitzar el redireccionament,</dt>
-<dd>escriviu a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</dd>
-</dl>
-
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+ <h4>Per actualitzar el redireccionament del vostre correu GNU</h4>
+
+<p>Si teniu actualment el vostre correu del domini gnu.org redirigit a un
+altre, i necessiteu actualitzar el redireccionament, escriviu a <a href=
+"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   all pages on the GNU web server should have the section about
+   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
+   with the webmasters first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -127,20 +176,25 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
-<p>Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=
-"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.<br /> Please send broken
-links and other corrections (or suggestions) to &lt;address@hidden&gt;.</p>
+
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.
+<br /> Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
+
 <p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
 traduccions d'aquest article. Contacteu amb l'<a
 href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
-<p>Copyright &copy; 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
+<p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
 <p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
 qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta 
nota.</p>
 
+
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
@@ -148,36 +202,38 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/11/22 09:25:20 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:03 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
+
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
-<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/contact/contact.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- English -->
-<li><a href="/contact/contact.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <li><a href="/contact/contact.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/contact/contact.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/contact/contact.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/contact/contact.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-
+<li><a href="/contact/contact.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: contact/po/contact.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/contact/po/contact.ca.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- contact/po/contact.ca.po  23 Dec 2010 14:01:06 -0000   1.7
+++ contact/po/contact.ca.po  23 Dec 2010 17:29:06 -0000   1.8
@@ -13,19 +13,13 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <h2>
-#| msgid "Contacting the FSF and the GNU Project via Email"
 msgid "Contacting the GNU project"
 msgstr "Contactar amb el Projecte GNU"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We strive to put the answers to all possible questions you might have on "
-#| "our <a href=\"/home.html\">website</a>. However, sometimes, you might "
-#| "have a question or issue that requires our attention. This page "
-#| "describes how to contact us in these circumstances."
 msgid ""
 "We strive to put the answers to all possible questions you might have on our "
 "<a href=\"http://www.gnu.org/\";>web site</a>. However, sometimes, you might "
@@ -38,13 +32,6 @@
 "Aquesta pàgina descriu com, en tal cas, podeu contactar amb nosaltres."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please keep in mind, though, that the time we spend answering queries "
-#| "from the public reduces the amount of time we can continue to work on "
-#| "writing, documenting, protecting and promoting <a href= \"/philosophy/"
-#| "free-sw.html\">free software</a>. So, please do look to see if your "
-#| "question is addressed on our website first. If you can't find the answer, "
-#| "use the table below to figure out what to do."
 msgid ""
 "Please keep in mind, though, that time spent answering individual queries "
 "reduces the time available to work on writing, documenting, protecting and "
@@ -60,50 +47,45 @@
 "trobar la resposta, mireu més avall per esbrinar què podeu fer."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We prefer that you contact the FSF and the GNU Project via email, when "
-#| "possible. This allows for best routing of your query. The table below "
-#| "explains our various addresses and when to use them."
 msgid ""
 "We prefer that you contact the GNU project via email, if at all possible. "
 "This allows for best routing of your query. The list below gives our "
 "various addresses and when to use them."
 msgstr ""
-"Preferim que, quan sigui possible, contacteu amb el Projecte GNU "
-"per correu electrònic: permet redirigir millor la vostra sol·licitud. A "
-"continuació s'explica com utilitzar les nostres adreces."
+"Preferim que, quan sigui possible, contacteu amb el Projecte GNU per correu "
+"electrònic: permet redirigir millor la vostra sol·licitud. A continuació "
+"s'explica com utilitzar les nostres adreces."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For technical support"
 msgstr "Per rebre suport tècnic"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "If you need technical support, technical information about GNU software "
-#| "or other free software, or are trying to find a particular free software "
-#| "or GNU program,"
 msgid ""
 "Or if you need technical information about GNU software or other free "
 "software, or are trying to find a particular free software or GNU "
 "program&hellip;"
 msgstr ""
-"Si necessiteu informació tècnica sobre programari GNU o un "
-"altre programari lliure, o esteu intentant trobar cert programa GNU o "
-"determinat programa lliure,"
+"Si necessiteu informació tècnica sobre programari GNU o un altre programari 
"
+"lliure, o esteu intentant trobar cert programa GNU o determinat programa "
+"lliure,"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<strong>Please note that we do not provide technical support ourselves; "
 "however, <a href=\"/help/gethelp.html\">help is at hand</a>:</strong>"
 msgstr ""
-"<strong>Noteu si us plau que nosaltres no proporcionem suport tècnic; no 
obstant, <a href=\"/help/gethelp.ca.html\">l'ajuda és al vostre 
abast</a>:</strong>"
+"<strong>Noteu si us plau que nosaltres no proporcionem suport tècnic; no "
+"obstant, <a href=\"/help/gethelp.ca.html\">l'ajuda és al vostre abast</a>:</"
+"strong>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "We have a general page on <a href=\"/help/gethelp.html\">getting help with "
 "GNU software</a>."
 msgstr ""
-"Tenim una pàgina general sobre <a href=\"/help/gethelp.ca.html\">com 
aconseguir ajuda sobre el programari GNU</a>."
+"Tenim una pàgina general sobre <a href=\"/help/gethelp.ca.html\">com "
+"aconseguir ajuda sobre el programari GNU</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -121,14 +103,17 @@
 "usually one or more lists for each GNU package; that is, a GNU Emacs mailing "
 "list, a GNU Chess mailing list, etc."
 msgstr ""
-"Proveu les nostres <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>llistes de 
correu</a>&mdash;normalment hi ha una o més llistes per a cada paquet de GNU, 
és a dir, una llista de correu per a GNU Emacs, una altra per a GNU Chess, 
etc."
+"Proveu les nostres <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>llistes de correu</"
+"a>&mdash;normalment hi ha una o més llistes per a cada paquet de GNU, és a "
+"dir, una llista de correu per a GNU Emacs, una altra per a GNU Chess, etc."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a> can "
 "help you find both GNU and other free software packages."
 msgstr ""
-"El <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Directori de Programari Lliure</a> 
pot ajudar-vos a trobar paquets de GNU i altres paquets de programari lliure."
+"El <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Directori de Programari Lliure</a> "
+"pot ajudar-vos a trobar paquets de GNU i altres paquets de programari lliure."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Our <a href=\"/server/irc-rules.html\">IRC chat rooms</a>."
@@ -140,24 +125,21 @@
 "directory</a> will help you find companies and people in your area who have "
 "provide support services, usually for a fee."
 msgstr ""
-"Finalment, el nostre <a 
href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>directori de serveis</a> us 
ajudarà a trobar companyies i persones de la vostra zona que proporcionen 
serveis de suport, en general de pagament."
+"Finalment, el nostre <a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/";
+"\">directori de serveis</a> us ajudarà a trobar companyies i persones de la "
+"vostra zona que proporcionen serveis de suport, en general de pagament."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For inquiries about the content of the GNU web site"
 msgstr "Per formular preguntes sobre el contingut del web de GNU"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "For inquiries about the content of our website, ideas for our website, or "
-#| "corrections of typographical errors,"
 msgid ""
 "Including ideas for our web site, or corrections of typographical errors."
 msgstr ""
 "Incloent idees per al nostre lloc web, o correccions d'errors tipogràfics,"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "contact <a href= \"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "For general pages, contact the GNU Webmasters <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -170,18 +152,21 @@
 "For pages of specific GNU packages, <a href=\"/help/gethelp.html\">contact "
 "the particular package maintainer(s).</a>"
 msgstr ""
-"Per a pàgines sobre paquets de GNU específics, <a 
href=\"/help/gethelp.ca.html\">contacteu amb el(s) coordinador(s) del 
paquet.</a>"
+"Per a pàgines sobre paquets de GNU específics, <a href=\"/help/gethelp.ca."
+"html\">contacteu amb el(s) coordinador(s) del paquet.</a>"
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For memberships, donations, t-shirts, books, GNU toys, &hellip;"
-msgstr "Per a patrocinis, donacions, samarretes, llibres i regals GNU, 
&hellip;"
+msgstr ""
+"Per a patrocinis, donacions, samarretes, llibres i regals GNU, &hellip;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "FSF is a 501(c)(3) charity in the USA, and therefore your membership dues "
 "are tax-deductible in the USA."
 msgstr ""
-"La FSF és una institució sense ànim de lucre 501(c)(3) als Estats Units, i 
per tant fer-se'n soci desgrava als Estats Units."
+"La FSF és una institució sense ànim de lucre 501(c)(3) als Estats Units, i 
"
+"per tant fer-se'n soci desgrava als Estats Units."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -196,38 +181,35 @@
 "<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>Join the FSF as an associate "
 "member with a monthly or yearly contribution</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>Uniu-vos a la FSF com a membre 
associat per una quota anual o mensual</a>."
+"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>Uniu-vos a la FSF com a membre "
+"associat per una quota anual o mensual</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Buy books, t-shirts, manuals and more at "
 "the GNU press store</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Compreu llibres, samarretes, manuals i més 
al quiosc GNU</a>."
+"<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Compreu llibres, samarretes, manuals i més "
+"al quiosc GNU</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "To submit ideas for the GNU task list,"
 msgid "For ideas for the GNU task list"
 msgstr "Per enviar idees a la llista de tasques de GNU"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid "see our <a href=\"/prep/tasks.html\">task list page</a>."
 msgid "See our page on <a href=\"/help/help.html\">how to help GNU</a>."
-msgstr "Vegeu la pàgina sobre <a href=\"/help/help.ca.html\">com ajudar 
GNU</a>."
+msgstr ""
+"Vegeu la pàgina sobre <a href=\"/help/help.ca.html\">com ajudar GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "For questions about maintaining <a href=\"/philosophy/categories."
 "html#GNUsoftware\">GNU software</a>"
 msgstr ""
-"Per formular preguntes sobre el manteniment del <a 
href=\"/philosophy/categories.ca.html#GNUsoftware\">programari GNU</a>"
+"Per formular preguntes sobre el manteniment del <a href=\"/philosophy/"
+"categories.ca.html#GNUsoftware\">programari GNU</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "take a look at <a href=\"/prep/maintain/\">GNU Maintainers' Guide</a>, "
-#| "the <a href=\"/help/evaluation.html\">GNU Software Evaluation form</a>, "
-#| "and/or contact <a href= \"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Including how to submit your software for consideration to become a <a href="
 "\"/philosophy/categories.html#GNUprograms\">GNU program</a>. See the <a "
@@ -236,17 +218,19 @@
 "html\">GNU software evaluation questionnaire</a>. If still questions, email "
 "<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Incloent com enviar el vostre programa per tal que sigui avaluat i esdevingui 
un <a href=\"/philosophy/categories.ca.html#GNUprograms\">programa GNU</a>. 
Vegeu els <a href=\"/prep/standards/\">Estàndards de codificació de GNU</a>, 
la <a href=\"/prep/maintain/\">Informació per a coordinadors de GNU</a> i el 
<a href=\"/help/evaluation."
-"html\">qüestionari d'avaluació del programari GNU</a>. Si encara teniu 
dubtes, escriviu a <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Incloent com enviar el vostre programa per tal que sigui avaluat i "
+"esdevingui un <a href=\"/philosophy/categories.ca.html#GNUprograms"
+"\">programa GNU</a>. Vegeu els <a href=\"/prep/standards/\">Estàndards de "
+"codificació de GNU</a>, la <a href=\"/prep/maintain/\">Informació per a "
+"coordinadors de GNU</a> i el <a href=\"/help/evaluation.html\">qüestionari "
+"d'avaluació del programari GNU</a>. Si encara teniu dubtes, escriviu a <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For questions about Savannah hosting"
 msgstr "Per formular preguntes sobre l'allotjament de projectes a Savannah"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "To ask questions about <a href=\"http://savannah.gnu.org\";>savannah</a>, "
-#| "our hosting server available for both GNU and non-GNU projects,"
 msgid ""
 "To ask questions about <a href=\"http://savannah.gnu.org\";>savannah</a>, our "
 "hosting server available for both GNU and non-GNU projects, please see the "
@@ -254,35 +238,31 @@
 msgstr ""
 "Per formular preguntes sobre <a href=\"http://savannah.gnu.org\";>savannah</"
 "a>, el nostre servidor, on s'allotgen tant els projectes GNU com altres que "
-"no ho són, vegeu si us plau la <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/contact.php\";>pàgina de contacte de 
savannah</a>."
+"no ho són, vegeu si us plau la <a href=\"http://savannah.gnu.org/contact.php";
+"\">pàgina de contacte de savannah</a>."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For licensing violations"
 msgstr "Per violacions de les llicències"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "please read our <a href=\"/copyleft/gpl-violation.html\">license "
-#| "violation page</a>, and then contact <a href= \"mailto:license-";
-#| "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "If you want to report a free software license violation that you have found, "
 "please read our <a href=\"/copyleft/gpl-violation.html\">license violation "
 "page</a>, and then contact <a href= \"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Si voleu informar de la violació de una llicència de programari lliure que 
heu descobert, llegiu si us plau la nostra <a 
href=\"/licenses/gpl-violation.ca.html\">pàgina sobre violació de les 
llicències</a>, i després escriviu a <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Si voleu informar de la violació de una llicència de programari lliure que "
+"heu descobert, llegiu si us plau la nostra <a href=\"/licenses/gpl-violation."
+"ca.html\">pàgina sobre violació de les llicències</a>, i després escriviu 
a "
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For questions about free software licensing and copyright"
 msgstr "Per a preguntes sobre llicències de programari lliure i copyright"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "please read our <a href=\"/philosophy/license-list.html\">license list "
-#| "page</a>, our <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft page</a>, and "
-#| "then contact <a href= \"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-#| "org&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please check our <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">licensing FAQ</a>, the "
 "<a href=\"/licenses/license-list.html\">license list</a>, <a href=\"/"
@@ -292,8 +272,9 @@
 msgstr ""
 "Llegiu si us plau la nostra <a href=\"/licenses/license-list.ca.html"
 "\">pàgina amb la llista de llicències</a>, la nostra <a href=\"/copyleft/"
-"copyleft.ca.html\">pàgina sobre el copyleft</a>. Si no sortiu de dubtes, 
escriviu a <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"copyleft.ca.html\">pàgina sobre el copyleft</a>. Si no sortiu de dubtes, "
+"escriviu a <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -301,17 +282,16 @@
 "lab</a> also offers <a href=\"http://www.fsf.org/licensing/contact\";>paid-"
 "consulting on free software licensing issues</a>."
 msgstr ""
-"El <a href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>FSF's licensing compliance "
-"lab</a> ofereix també <a href=\"http://www.fsf.org/licensing/contact\";>una 
consultoria de pagament sobre temes relacionats amb les llicències de 
programari lliure</a>."
+"El <a href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>FSF's licensing compliance lab</"
+"a> ofereix també <a href=\"http://www.fsf.org/licensing/contact\";>una "
+"consultoria de pagament sobre temes relacionats amb les llicències de "
+"programari lliure</a>."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For accounts on GNU/FSF machines"
 msgstr "Per aconseguir un compte en una màquina de GNU o de la FSF"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "If you are <strong>actively</strong> maintaining or working on a GNU "
-#| "project, and need an account on a GNU or FSF machine,"
 msgid ""
 "If you are <strong>actively</strong> maintaining or working on a GNU "
 "project, and need an account on a GNU or FSF machine, see <a href=\"/"
@@ -323,11 +303,11 @@
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "For copyright assignments of FSF-copyrighted GNU programs"
-msgstr "Per l'assignació del copyright de programes GNU que tenen la FSF com 
a titular de copyright"
+msgstr ""
+"Per l'assignació del copyright de programes GNU que tenen la FSF com a "
+"titular de copyright"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "contact <a href= \"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid "Contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Escriviu a <a href= \"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -337,16 +317,14 @@
 msgstr "Per actualitzar el redireccionament del vostre correu GNU"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "If you currently have an email forward from the gnu.org domain, and need "
-#| "it updated,"
 msgid ""
 "If you currently have an email forward from the gnu.org domain, and need it "
 "updated, contact <a href= \"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Si teniu actualment el vostre correu del domini gnu.org redirigit a un "
-"altre, i necessiteu actualitzar el redireccionament, escriviu a <a href= 
\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"altre, i necessiteu actualitzar el redireccionament, escriviu a <a href= "
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -354,11 +332,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href= \"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
"
-#| "ways to contact</a> the FSF.<br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections (or suggestions) to address@hidden"
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
@@ -373,10 +346,6 @@
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href= \"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#| "translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
@@ -389,7 +358,6 @@
 "català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 

Index: distros/po/free-distros.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.ca.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- distros/po/free-distros.ca.po    23 Dec 2010 12:57:56 -0000   1.27
+++ distros/po/free-distros.ca.po    23 Dec 2010 17:29:09 -0000   1.28
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -65,14 +65,6 @@
 "que venen maquinari amb una distribució GNU/Linux lliure 
preinstal·lada</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you know of a distribution that may qualify but isn't listed here, "
-#| "please ask the distribution's maintainers if they want to follow these "
-#| "free software principles. If they do, and they would like their "
-#| "distribution to be listed here, they should write to &lt;address@hidden"
-#| "org&gt;. Some distributions are making efforts to move toward a "
-#| "completely free system. We thank them for their ongoing work to achieve "
-#| "that goal, and hope to list them here some day."
 msgid ""
 "If you know of a distribution that may qualify but isn't listed here, please "
 "ask the distribution's maintainers if they want to follow these free "
@@ -103,7 +95,10 @@
 "Some distributions are making efforts to move toward a completely free "
 "system. We thank them for their ongoing work to achieve that goal, and hope "
 "to list them here some day."
-msgstr "Algunes distribucions estan fent un esforç per migrar a un sistema 
completament lliure. Els agraïm la feina que estan fent per arribar a aquest 
objectiu, i esperem poder incloure-les aquí algun dia."
+msgstr ""
+"Algunes distribucions estan fent un esforç per migrar a un sistema "
+"completament lliure. Els agraïm la feina que estan fent per arribar a aquest 
"
+"objectiu, i esperem poder incloure-les aquí algun dia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -136,12 +131,8 @@
 msgstr "</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a "
-#| "GNU/Linux distribution based on Fedora."
 msgid "BLAG Linux and GNU, a GNU/Linux distribution based on Fedora."
-msgstr ""
-"BLAG Linux i GNU, una distribució GNU/Linux basada en Fedora."
+msgstr "BLAG Linux i GNU, una distribució GNU/Linux basada en Fedora."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.dragora.org/\";>"
@@ -152,14 +143,12 @@
 msgstr "Dragora"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://dragora.usla.org.ar/wiki/doku.php\";>Dragora</a>, an "
-#| "independent GNU/Linux distribution based on concepts of simplicity."
 msgid ""
 "Dragora, an independent GNU/Linux distribution based on concepts of "
 "simplicity."
 msgstr ""
-"Dragora, una distribució GNU/Linux independent basada en conceptes de 
simplicitat."
+"Dragora, una distribució GNU/Linux independent basada en conceptes de "
+"simplicitat."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://dynebolic.org\";>"
@@ -170,14 +159,12 @@
 msgstr "Dynebolic"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://dynebolic.org/\";>Dynebolic</a>, a GNU/Linux "
-#| "distribution, with a special emphasis on audio and video editing."
 msgid ""
 "Dynebolic, a GNU/Linux distribution with special emphasis on audio and video "
 "editing."
 msgstr ""
-"Dynebolic, una distribució GNU/Linux que posa especial èmfasi en l'edició 
de vídeo i àudio."
+"Dynebolic, una distribució GNU/Linux que posa especial èmfasi en l'edició 
de "
+"vídeo i àudio."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>"
@@ -188,14 +175,12 @@
 msgstr "gNewSense"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, a GNU/Linux "
-#| "distribution based on Debian and Ubuntu."
 msgid ""
 "gNewSense, a GNU/Linux distribution based on Debian and Ubuntu, with "
 "sponsorship from the FSF."
 msgstr ""
-"gNewSense, una distribució GNU/Linux basada en Debian i Ubuntu amb el 
patrocini de la FSF."
+"gNewSense, una distribució GNU/Linux basada en Debian i Ubuntu amb el "
+"patrocini de la FSF."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.musix.org.ar\";>"
@@ -206,14 +191,12 @@
 msgstr "Musix GNU+Linux"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.musix.org.ar/\";>Musix GNU+Linux</a>, a GNU/Linux "
-#| "distribution based on Knoppix, with special emphasis on audio production."
 msgid ""
 "Musix, a GNU+Linux distribution based on Knoppix, with special emphasis on "
 "audio production."
 msgstr ""
-"Musix GNU+Linux, una distribució GNU/Linux basada en Knoppix que posa 
especial èmfasi en la producció d'àudio."
+"Musix GNU+Linux, una distribució GNU/Linux basada en Knoppix que posa "
+"especial èmfasi en la producció d'àudio."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://trisquel.info/en\";>"
@@ -224,15 +207,12 @@
 msgstr "Trisquel"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://trisquel.info/en/\";>Trisquel</a>, a GNU/Linux "
-#| "distribution oriented to small enterprises, domestic users and "
-#| "educational centers."
 msgid ""
 "Trisquel, a GNU/Linux distribution oriented toward small enterprises, "
 "domestic users and educational centers."
 msgstr ""
-"Trisquel, una distribució GNU/Linux orientada a petites empreses, usuaris 
domèstics i centres educatius."
+"Trisquel, una distribució GNU/Linux orientada a petites empreses, usuaris "
+"domèstics i centres educatius."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>"
@@ -243,16 +223,12 @@
 msgstr "Ututo"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>Ututo</a>, a GNU/Linux distribution "
-#| "based on Gentoo. It was the first fully free GNU/Linux system recognized "
-#| "by the GNU Project."
 msgid ""
 "Ututo, a GNU/Linux distribution based on Gentoo. It was the first fully "
 "free GNU/Linux system recognized by the GNU Project."
 msgstr ""
-"Ututo, una distribució GNU/Linux basada en Gentoo. Va ser el primer sistema 
GNU/Linux completament lliure "
-"reconegut pel Projecte GNU."
+"Ututo, una distribució GNU/Linux basada en Gentoo. Va ser el primer sistema "
+"GNU/Linux completament lliure reconegut pel Projecte GNU."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://venenux.org\";>"
@@ -263,9 +239,6 @@
 msgstr "Venenux"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://venenux.org/\";>Venenux</a>, a GNU/Linux distribution "
-#| "built around the KDE desktop."
 msgid "Venenux, a GNU/Linux distribution built around the KDE desktop."
 msgstr ""
 "Venenux, una distribució lliure construïda al voltant de l'escriptori KDE."
@@ -306,21 +279,21 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#| "any medium without royalty provided this notice is preserved."
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
 msgstr ""
-"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota i 
la nota de copyright."
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota "
+"i la nota de copyright."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 23 de 
desembre de 2009."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 23 de "
+"desembre de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: gnu/gnu-history.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-history.ca.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- gnu/gnu-history.ca.html   2 Aug 2009 20:28:57 -0000    1.12
+++ gnu/gnu-history.ca.html   23 Dec 2010 17:29:12 -0000   1.13
@@ -74,7 +74,7 @@
 feia fàcil que els usuaris de Unix passessin de Unix a GNU.</p>
 
 <p>
-Un sistema operatiu semblant a Unix no és només un nucli: també ha
+Un sistema operatiu semblant a Unix és molt més que un nucli: també ha
 d'incloure compiladors, editors, formatadors de text, programari per al
 correu electrònic i moltes altres coses. Escriure un sistema operatiu de cap
 a peus és per tant una tasca llarga. Vam començar el gener de 1984. La <a
@@ -164,7 +164,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/08/02 20:28:57 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -226,6 +226,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu-history.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-history.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->

Index: gnu/linux-and-gnu.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.ca.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- gnu/linux-and-gnu.ca.html  25 Jun 2010 20:26:09 -0000   1.15
+++ gnu/linux-and-gnu.ca.html  23 Dec 2010 17:29:12 -0000   1.16
@@ -236,13 +236,13 @@
 
 <li>
 <a id="gnubsd"></a>Per altra banda, en els anys que han passat des que
-aquest article es va escriure, s'ha adaptat la biblioteca GNU C al nucli
-FreeBSD, cosa que ha permès combinar GNU amb aquest nucli. Com passa amb
-GNU/Linux, hi ha fins i tot variants de GNU que s'anomenen GNU/kFreeBSD i
-GNU/kNetBSD en funció del nucli del sistema. Els usuaris corrents que
-treballen en els típics escriptoris gràfics difícilment podran distingir
-entre GNU/Linux i GNU/*BSD.
-</li>
+aquest article es va escriure, s'ha adaptat la biblioteca GNU C a algunes
+versions del nucli FreeBSD, cosa que ha permès combinar GNU amb aquest
+nucli. Com passa amb GNU/Linux, hi ha fins i tot variants de GNU que
+s'anomenen GNU/kFreeBSD i GNU/kNetBSD en funció del nucli del sistema. Els
+usuaris corrents que treballen en els típics escriptoris gràfics difícilment
+podran distingir entre GNU/Linux i GNU/*BSD.</li>
+
 </ol>
 
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -292,7 +292,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/06/25 20:26:09 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/why-gnu-linux.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/why-gnu-linux.pl.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- gnu/why-gnu-linux.pl.html  11 Dec 2010 09:29:20 -0000   1.20
+++ gnu/why-gnu-linux.pl.html  23 Dec 2010 17:29:12 -0000   1.21
@@ -103,7 +103,7 @@
 -->
 <p>
 Dodawanie niewolnego oprogramowania do systemu <a
-href="/gnu/linux-and--nu.html">GNU/Linux</a> może zwiększyć jego
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> może zwiększyć jego
 popularność, jeśli przez popularność rozumiemy liczbę osób korzystają
cych
 z&nbsp;jakiegoś <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linuksa</a>
 w&nbsp;połączeniu z&nbsp;niewolnym oprogramowaniem. Ale równocześnie 
zachęca
@@ -249,7 +249,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/12/11 09:29:20 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-history.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.ca.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu/po/gnu-history.ca.po  22 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.9
+++ gnu/po/gnu-history.ca.po  23 Dec 2010 17:29:14 -0000   1.10
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -149,13 +149,6 @@
 "feia fàcil que els usuaris de Unix passessin de Unix a GNU."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "An Unix-like operating system is much more than a kernel; it also "
-#| "includes compilers, editors, text formatters, mail software, and many "
-#| "other things. Thus, writing a whole operating system is a very large "
-#| "job. We started in January 1984. It took many years. The <a href="
-#| "\"http://fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> was founded in October "
-#| "1985, initially to raise funds to help develop GNU."
 msgid ""
 "A Unix-like operating system is much more than a kernel; it also includes "
 "compilers, editors, text formatters, mail software, and many other things. "
@@ -311,4 +304,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: gnu/po/linux-and-gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- gnu/po/linux-and-gnu.ca.po 22 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.17
+++ gnu/po/linux-and-gnu.ca.po 23 Dec 2010 17:29:14 -0000   1.18
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Linux and GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -476,14 +476,6 @@
 "lo amb GNU o BSD, a més d'afegir al nucli les parts que falten."
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article "
-#| "was written, the GNU C Library has been ported to the FreeBSD kernel, "
-#| "which made it possible to combine the GNU system with that kernel. Just "
-#| "as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore "
-#| "called GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the kernel of the "
-#| "system. Ordinary users on typical desktops can hardly distinguish "
-#| "between GNU/Linux and GNU/*BSD."
 msgid ""
 "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
 "written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD "
@@ -494,12 +486,12 @@
 "distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
 msgstr ""
 "<a id=\"gnubsd\"></a>Per altra banda, en els anys que han passat des que "
-"aquest article es va escriure, s'ha adaptat la biblioteca GNU C a algunes 
versions del nucli "
-"FreeBSD, cosa que ha permès combinar GNU amb aquest nucli. Com passa amb 
GNU/"
-"Linux, hi ha fins i tot variants de GNU que s'anomenen GNU/kFreeBSD i GNU/"
-"kNetBSD en funció del nucli del sistema. Els usuaris corrents que treballen "
-"en els típics escriptoris gràfics difícilment podran distingir entre GNU/"
-"Linux i GNU/*BSD."
+"aquest article es va escriure, s'ha adaptat la biblioteca GNU C a algunes "
+"versions del nucli FreeBSD, cosa que ha permès combinar GNU amb aquest "
+"nucli. Com passa amb GNU/Linux, hi ha fins i tot variants de GNU que "
+"s'anomenen GNU/kFreeBSD i GNU/kNetBSD en funció del nucli del sistema. Els "
+"usuaris corrents que treballen en els típics escriptoris gràfics 
difícilment "
+"podran distingir entre GNU/Linux i GNU/*BSD."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -558,4 +550,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: gnu/po/manifesto.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.ca.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- gnu/po/manifesto.ca.po   22 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.14
+++ gnu/po/manifesto.ca.po   23 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.15
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -147,9 +147,6 @@
 "el deixarem per algú que el vulga fer servir en aquestes."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
-#| "&lsquo;GNU&rsquo; when it is the name of this project."
 msgid ""
 "To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
 "&ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
@@ -292,13 +289,6 @@
 msgstr "Com pots contribuir"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
-#| msgid ""
-#| "(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.";
-#| "org/campaigns/priority-projects\">High-Priority Projects list</a> and the "
-#| "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted "
-#| "list</a>, the general task list for GNU software packages. For other ways "
-#| "to help, see <a href=\"http://gnu.org/help/help.html\";>the guide to "
-#| "helping the GNU operating system</a>.)"
 msgid ""
 "(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.org/";
 "campaigns/priority-projects\">High Priority Projects list</a> and the <a "
@@ -555,14 +545,6 @@
 "que encara no saben com."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Such services could be provided by companies that sell just hand-holding "
-#| "and repair service. If it is true that users would rather spend money "
-#| "and get a product with service, they will also be willing to buy the "
-#| "service having got the product free. The service companies will compete "
-#| "in quality and price; users will not be tied to any particular one. "
-#| "Meanwhile, those of us who don't need the service should be able to use "
-#| "the program without paying for the service."
 msgid ""
 "Such services could be provided by companies that sell just handholding and "
 "repair service. If it is true that users would rather spend money and get a "
@@ -1060,22 +1042,14 @@
 "sistemes operatius a la nova màquina."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The sale of teaching, hand-holding and maintenance services could also "
-#| "employ programmers."
 msgid ""
 "The sale of teaching, handholding and maintenance services could also employ "
 "programmers."
 msgstr ""
-"La venta de l'ensenyança i dels serveis de suport i manteniment podrien 
donar "
-"feina també als programadors."
+"La venta de l'ensenyança i dels serveis de suport i manteniment podrien "
+"donar feina també als programadors."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "People with new ideas could distribute programs as freeware<a href=\"#f7"
-#| "\">(9)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling hand-"
-#| "holding services. I have met people who are already working this way "
-#| "successfully."
 msgid ""
 "People with new ideas could distribute programs as freeware<a href=\"#f7\">"
 "(9)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling handholding "

Index: licenses/fdl-1.3-faq.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/fdl-1.3-faq.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- licenses/fdl-1.3-faq.ca.html    2 Aug 2009 20:29:15 -0000    1.3
+++ licenses/fdl-1.3-faq.ca.html    23 Dec 2010 17:29:18 -0000   1.4
@@ -3,12 +3,12 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure (FDL), 
versió
-1.3 - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<title>Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL),
+versió 1.3 - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure (FDL), 
versió
-1.3</h2>
+<h2>Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL),
+versió 1.3</h2>
 
 <p>La Free Software Foundation va publicar la versió 1.3 de la Llicència de
 Documentació Lliure de GNU el 3 de novembre de 2008. Aquestes preguntes
@@ -172,7 +172,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:15 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/fdl-howto.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/fdl-howto.ca.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- licenses/fdl-howto.ca.html 25 Jun 2010 20:26:23 -0000   1.6
+++ licenses/fdl-howto.ca.html 23 Dec 2010 17:29:18 -0000   1.7
@@ -124,7 +124,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/06/25 20:26:23 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/why-not-lgpl.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/why-not-lgpl.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- licenses/why-not-lgpl.ca.html    27 Jul 2010 16:27:10 -0000   1.3
+++ licenses/why-not-lgpl.ca.html    23 Dec 2010 17:29:18 -0000   1.4
@@ -105,8 +105,8 @@
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
 href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
+FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions (o
+suggeriments) a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -135,7 +135,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/07/27 16:27:10 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -162,13 +162,13 @@
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Japanese -->

Index: licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html 9 Sep 2010 00:26:56 -0000    
1.8
+++ licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html 23 Dec 2010 17:29:21 -0000   
1.9
@@ -110,7 +110,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/09/09 00:26:56 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:21 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po 22 Dec 2010 17:40:34 -0000   
1.12
+++ licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po 23 Dec 2010 17:29:25 -0000   
1.13
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Old Licenses - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"

Index: licenses/po/fdl-1.3-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/fdl-1.3-faq.ca.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- licenses/po/fdl-1.3-faq.ca.po    22 Dec 2010 17:41:34 -0000   1.6
+++ licenses/po/fdl-1.3-faq.ca.po    23 Dec 2010 17:29:29 -0000   1.7
@@ -13,21 +13,19 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-#| msgid "FDL 1.3 FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "GFDL v1.3 FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL), versió "
-"1.3 - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+"Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL), "
+"versió 1.3 - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
-#| msgid "FDL 1.3 FAQ"
 msgid "GFDL v1.3 FAQ"
 msgstr ""
-"Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL), versió "
-"1.3"
+"Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL), "
+"versió 1.3"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -353,4 +351,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: licenses/po/fdl-howto.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/fdl-howto.ca.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- licenses/po/fdl-howto.ca.po 22 Dec 2010 17:41:34 -0000   1.11
+++ licenses/po/fdl-howto.ca.po 23 Dec 2010 17:29:29 -0000   1.12
@@ -13,11 +13,9 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "Tips for using the GNU FDL - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "Tips on Using the GNU FDL - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
@@ -25,7 +23,6 @@
 "GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
-#| msgid "Tips on using the GNU Free Documentation License"
 msgid "Tips on Using the GNU Free Documentation License"
 msgstr "Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU"
 
@@ -249,4 +246,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: licenses/po/why-not-lgpl.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- licenses/po/why-not-lgpl.ca.po   22 Dec 2010 17:41:34 -0000   1.4
+++ licenses/po/why-not-lgpl.ca.po   23 Dec 2010 17:29:29 -0000   1.5
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -184,12 +184,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections (or suggestions) to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -246,4 +240,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: philosophy/basic-freedoms.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/basic-freedoms.ca.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/basic-freedoms.ca.html  15 Nov 2010 09:28:15 -0000   1.9
+++ philosophy/basic-freedoms.ca.html  23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.10
@@ -60,8 +60,8 @@
    is <em>not</em> final! First, the Supreme Court will agree or disagree;
    then Congress gets a chance to look for another method of 
censorship.</li>
   -->
-<li><a href="/philosophy/savingeurope.html">Saving Europe from Software
-Patents</a></li>
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.html">Salvem Europa de les patents de
+programari</a></li>
 
  <li>
   <a href="/links/links.ca.html#FreedomOrganizations">Altres
@@ -122,7 +122,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/11/15 09:28:15 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/essays-and-articles.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/essays-and-articles.pl.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/essays-and-articles.pl.html   14 Oct 2010 00:28:25 -0000   
1.5
+++ philosophy/essays-and-articles.pl.html   23 Dec 2010 17:29:37 -0000   
1.6
@@ -415,8 +415,8 @@
 
 <h4>Różne</h4>
 <ul>
- <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.pl.pl.html">Dziwny przypadek Suna
-nocną porą</a>, Richarda Stallmana.</li>
+ <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.pl.html">Dziwny przypadek Suna 
nocną
+porą</a>, Richarda Stallmana.</li>
 
  <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>Why We Need 
&ldquo;Free
 Software&rdquo; Voting Machines</a> [<em>Dlaczego automaty
@@ -510,7 +510,7 @@
 <p>
 Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.pl.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
 z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
 oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
@@ -519,7 +519,7 @@
 <p>
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.pl.html">tłumaczeń</a>. <br />
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
 Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
 chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
@@ -545,7 +545,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/10/14 00:28:25 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-software-intro.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-intro.pl.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/free-software-intro.pl.html   17 Dec 2010 09:28:23 -0000   
1.2
+++ philosophy/free-software-intro.pl.html   23 Dec 2010 17:29:37 -0000   
1.3
@@ -92,7 +92,7 @@
 <p>
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.pl.html">tłumaczeń</a>. <br />
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
 Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
 chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
@@ -116,7 +116,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/12/17 09:28:23 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/freedom-or-power.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/freedom-or-power.pl.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/freedom-or-power.pl.html 17 Dec 2010 09:28:23 -0000   1.11
+++ philosophy/freedom-or-power.pl.html 23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.12
@@ -92,7 +92,7 @@
 etycznych ani&nbsp;politycznych.</p>
 
 <p>
-Jeśli &bdquo;kod to prawo&rdquo; <a href="f1">(1)</a> [angielskie
+Jeśli &bdquo;kod to prawo&rdquo; <a href="#f1">(1)</a> [angielskie
 <em>code</em> oznacza zarówno kodeks (np.&nbsp;prawny), jak i&nbsp;kod
 (np.&nbsp;źródłowy). W&nbsp;dalszej części wykorzystana jest właśnie ta
 analogia], jak stwierdził profesor Lawrence Lessig ze szkoły prawniczej
@@ -180,7 +180,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/12/17 09:28:23 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/not-ipr.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.it.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/not-ipr.it.html 15 Dec 2010 09:28:31 -0000   1.11
+++ philosophy/not-ipr.it.html 23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.12
@@ -24,10 +24,14 @@
 Secondo il professor Mark Lemley, attualmente alla Stanford Law School,
 l'uso diffuso del termine "proprietà intellettuale" è una moda seguita alla
 fondazione, nel 1967, della Organizzazione Mondiale per la "Proprietà
-Intellettuale" (WIPO), ed è divenuta davvero comune solo in anni
-recenti. (La WIPO è formalmente una organizzazione che dipende dalle Nazioni
-Unite, ma di fatto rappresenta gli interessi dei detentori dei copyright,
-dei brevetti e dei marchi commerciali.) 
+Intellettuale" (WIPO), ed è divenuta davvero comune solo in anni recenti; la
+WIPO è formalmente un'organizzazione che dipende dalle Nazioni Unite, ma di
+fatto rappresenta gli interessi dei detentori dei copyright, dei brevetti e
+dei marchi commerciali. L'uso diffuso del termine "proprietà intellettuale"
+comincia <a
+href="http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=intellectual+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=0&amp;smoothing=1";>dal
+1990 circa</a> (<a href="/graphics/seductivemirage.png">copia locale
+dell'immagine</a>).
 </p>
 
 <p>
@@ -250,7 +254,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2010/12/15 09:28:31 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.es.html,v
retrieving revision 1.83
retrieving revision 1.84
diff -u -b -r1.83 -r1.84
--- philosophy/philosophy.es.html    9 Oct 2010 00:27:59 -0000    1.83
+++ philosophy/philosophy.es.html    23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.84
@@ -25,8 +25,8 @@
 
href="http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/apr/06/digital-economy-bill-richard-stallman";>Digital
 economy bill: One clown giveth and the other clown taketh away</a> (en
 inglés).</li>
- <li><a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Who does 
that
-server really serve?</a> (en inglés)</li>
+ <li><a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.es.html">¿A quien
+sirve realmente ese servidor?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/public-domain-manifesto.html">Why I Will Not Sign 
the
 Public Domain Manifesto</a> (en inglés).</li>
  <li><a href="/philosophy/selling-exceptions.html">On Selling Exceptions to 
the
@@ -160,7 +160,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2010/10/09 00:27:59 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/right-to-read.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/right-to-read.ca.html  17 Aug 2010 16:26:37 -0000   1.4
+++ philosophy/right-to-read.ca.html  23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.5
@@ -158,8 +158,8 @@
 
 <h3 id="AuthorsNote">Nota de l'autor</h3>
 
-<p>Aquesta nota s'ha actualitzat diverses vegades des de la primera publicació
-del conte.</p>
+<p>[Aquesta nota s'ha actualitzat diverses vegades des de la primera 
publicació
+del conte.]</p>
 
 <p>
 El dret a llegir és una batalla que s'està lluitant avui dia. Encara que
@@ -387,7 +387,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/08/17 16:26:37 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/shouldbefree.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/shouldbefree.ca.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/shouldbefree.ca.html   18 Aug 2010 08:27:18 -0000   1.9
+++ philosophy/shouldbefree.ca.html   23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.10
@@ -16,8 +16,7 @@
 <!-- language, where necessary. -->
 <p>
 per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
-<p>
-(Versió del 24 d'abril, 1992)</p>
+<h3 id="introduction">Introducció</h3>
 <p>
 L'existència del programari inevitablement fa sorgir la pregunta de com
 s'han de prendre les decisions sobre aquest. Per exemple, suposa que un
@@ -887,8 +886,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free Software
-Foundation, Inc.
+Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free
+Software Foundation, Inc.
 </p>
 <p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
 qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta
@@ -904,7 +903,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/08/18 08:27:18 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/using-gfdl.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/using-gfdl.es.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/using-gfdl.es.html    29 Jul 2010 16:27:25 -0000   1.8
+++ philosophy/using-gfdl.es.html    23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.9
@@ -12,8 +12,8 @@
 <p>Si conoce a alguien que esté escribiendo un manual sobre software libre, y
 se proponga publicarlo comercialmente, tienes la oportunidad de prestar una
 gran ayuda al movimiento del Software Libre con poco esfuerzo: sugiérale la
-idea de publicar el manual bajo la <a href="/copyleft/fdl.es.html">Licencia
-de Documentación Libre de GNU</a>.</p>
+idea de publicar el manual bajo la <a href="/copyleft/fdl.html">Licencia de
+Documentación Libre de GNU</a>.</p>
 
 <p>Hasta hace poco tiempo, la publicación comercial de un libro casi siempre
 implicaba un libro que no era libre. Pero, de la misma manera en que el
@@ -82,9 +82,9 @@
 
 <p>
 Por favor, vea el <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
-para informarse acerca cómo coordinar y enviar traducciones de este
-artículo.
+href="/server/standards/README.translations.es.html">LÉAME de las
+traducciones</a> para informarse acerca cómo coordinar y enviar traducciones
+de este artículo.
 </p>
 
 <p>
@@ -107,7 +107,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2010/07/29 16:27:25 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/wassenaar.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/wassenaar.ca.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/wassenaar.ca.html    29 Jul 2010 16:27:25 -0000   1.7
+++ philosophy/wassenaar.ca.html    23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.8
@@ -56,11 +56,6 @@
 programa PGP.</p>
 
 <p>
-La gent del Regne Unit pot ajudar visitant la pàgina <a
-href="http://www.stand.org.uk/";>http://www.stand.org.uk/</a> i participant
-en la seva campanya.</p>
-
-<p>
 Notícies recents ens indiquen que el govern australià ha prohibit
 l'exportació de programari lliure per a xifrat al modificar la part de
 l'acord de Wassenaar relacionada amb la definició de programari "de domini
@@ -112,7 +107,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/07/29 16:27:25 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/who-does-that-server-really-serve.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.es.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/who-does-that-server-really-serve.es.html    22 Dec 2010 
17:28:54 -0000   1.1
+++ philosophy/who-does-that-server-really-serve.es.html    23 Dec 2010 
17:29:37 -0000   1.2
@@ -20,29 +20,29 @@
 
 <h3>Trasfondo: cómo el software privativo le quita su libertad</h3>
 
-<p>La tecnología digital puede darle libertad, también puede quitársela. La
-primer amenaza para el control sobre nuestro ordenador vino del <em>software
-privativo</em>: software que los usuarios no pueden controlar porque el
-titular, compañías como Apple o Microsoft, lo controlan. Con frecuencia el
-titular toma ventaja de este poder injusto al insertar características
-maliciosas tales como software espía, puertas traseras, y <a
-href="http://DefectiveByDesign.org";>gestión digital de restricciones (DRM,
-por sus siglas en inglés)</a> (referido como «Gestión de Derechos 
Digitales»
-en su propaganda).</p>
+<p>La tecnología digital puede darle libertad, pero también puede 
quitársela.
+La primer amenaza para el control sobre nuestro ordenador vino del
+<em>software privativo</em>: software que los usuarios no pueden controlar
+porque el propietario, compañías como Apple o Microsoft, lo controlan. Con
+frecuencia el propietario toma ventaja de este poder injusto al insertar
+características maliciosas tales como software espía, puertas traseras, y <a
+href="http://DefectiveByDesign.org";>gestión digital de restricciones
+(DRM)</a> [por sus siglas en inglés] (que se presenta como «Gestión de
+Derechos Digitales» en su propaganda).</p>
 
 <p>Nuestra solución a este problema es desarrollar <em>software libre</em> y
 rechazar el software privativo. Software libre significa que usted, como
 usuario, tiene cuatro libertades esenciales: (0)&nbsp;ejecutar el programa
 como desee, (1)&nbsp;estudiar y modificar el código fuente de manera que
 haga lo que desee, (2)&nbsp;redistribuir copias exactas, y
-(3)&nbsp;redistribuir copias de sus versiones modificadas (vea la <a
+(3)&nbsp;redistribuir copias de sus versiones modificadas (véase la <a
 href="/philosophy/free-sw.es.html">definición del software libre</a>).</p>
 
-<p>Con software libre nosotros, los usuarios, tomamos el control de nuestra
-computadora. Aún existe el software privativo, pero podemos excluirlo de
+<p>Con software libre nosotros, los usuarios, tomamos el control de nuestros
+computadores. Aún existe el software privativo, pero podemos excluirlo de
 nuestras vidas y muchos de nosotros lo hemos hecho. Sin embargo, ahora nos
 enfrentamos una nueva amenaza sobre al control de nuestro ordenadores: el
-software como servicio (<span style="text-style:italic;">Software As A
+software como servicio (<span style="font-style:italic;">Software As A
 Service</span> en inglés). Por el bien de nuestra libertad también tenemos
 que rechazarlo.</p>
 
@@ -50,13 +50,13 @@
 
 <p>El software como servicio (SaaS por sus siglas en inglés) significa que
 alguien establece un servidor en la red que hace ciertas tareas de cómputo,
-ejecutar hojas de cálculo, procesadores de texto, traducción de texto a
-otros idiomas, etc...., invita a los usuarios a realizar sus tareas en ese
+como ejecutar hojas de cálculo, procesadores de texto, traducción de texto a
+otros idiomas, etc....; e invita a los usuarios a realizar sus tareas en ese
 servidor. Los usuarios mandan su información al servidor, que realiza las
 tareas con información proporcionada, y después manda el resultado o actúa
-directamente con ella.</p>
+directamente sobre ella.</p>
 
-<p>Estos servidores arrebatan el control de los usuarios, de forma aún más
+<p>Estos servidores arrebatan el control de los usuarios de forma todavía más
 inexorable que el software privativo. Con el software privativo los usuarios
 reciben normalmente un archivo ejecutable pero no el código fuente. Eso hace
 difícil a los programadores estudiar el código que se está ejecutando, así
@@ -101,16 +101,16 @@
 
 <p>De esta manera, el software como servicio es el equivalente a un software
 espía completo y a una puerta trasera amplia, y da al operador del servidor
-un poder injusto sobre los usuarios. No podemos aceptar eso.</p>
+un poder injusto sobre los usuarios. No podemos aceptarlo.</p>
 
 <h3>Separando la situación del software como servicio de la cuestión del
 software privativo</h3>
 
 <p>El software como servicio y el software privativo llevan a resultados
 dañinos similares, pero los mecanismo causantes son diferentes. Con el
-software privativo, la causa es que usted tiene una copia que será difícil o
-ilegal cambiar. Con el software como servicio, la causa es que utiliza una
-copia que no posee.</p>
+software privativo la razón es que tiene una copia que será difícil o ilegal
+cambiar. Con el software como servicio la razón es que utiliza una copia que
+no posee.</p>
 
 <p>Estas dos situaciones se confunden habitualmente, y no sólo por
 accidente. Los desarrolladores web usan el impreciso término «aplicación
@@ -138,7 +138,7 @@
 servidores le dará a usted el control sobre el cómputo que haga en él, a
 menos que se trate de <em>su</em> servidor. El resto serán todos software
 como servicio. El software como servicio siempre le colocara en el poder del
-operador del servidor, y el único remedio es, <em>¡no use software como
+operador del servidor, y el único remedio es <em>¡no use software como
 servicio!</em>. No use el servidor de alguien más para hacer sus tareas de
 cómputo de los datos que usted proporciona.</p>
 
@@ -159,8 +159,8 @@
 mismo es aplicable a la comunicación que no tenga que ser privada, tal como
 grupos de conversación. Las redes sociales se pueden extender a software
 como servicio; sin embargo, en la base es solo un método de comunicación y
-publicación, no software como servicio. Si usted usa el servicio para
-edición menor de lo que va a comunicar, no es un asunto significativo.</p>
+publicación, no es software como servicio. Si usa el servicio para edición
+menor de lo que va a comunicar, no es un asunto significativo.</p>
 
 <p>Los servicios como motores de búsqueda, recolectan información dentro de 
la
 red y le permiten a usted examinarla. Buscar dentro de su colección de datos
@@ -170,17 +170,17 @@
 búsquedas dentro de su propio sitio web <em>sí es</em> software como
 servicio).</p>
 
-<p>E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, it
-is done jointly for you and another party. So there's no particular reason
-why you alone should expect to control that computing. The real issue in
-e-commerce is whether you trust the other party with your money and personal
-information.</p>
+<p>El comercio electrónico no es software como servicio, porque el cómputo no
+es únicamente suyo, se hace conjuntamente entre usted y la otra parte, de
+manera que no hay una razón particular por la cual, se deba esperar que haya
+control sobre ese cómputo. La cuestión principal en el comercio electrónico
+es si le confía a la otra parte su dinero y su información personal.</p>
 
 <p>Usar un servidor para realizar proyectos en conjunto no es software como
-servicio, porque las tareas de cómputo que realiza de esa manera no es algo
-suyo. Por ejemplo, si edita paginas en Wikipedia, no esta haciendo sus
-tareas de cómputo; al contrario esta colaborando en las tareas de cómputo de
-Wikipedia.</p>
+servicio, porque las tareas de cómputo que realiza de esa manera no son
+suyas únicamente. Por ejemplo, si edita paginas en Wikipedia, no esta
+haciendo sus tareas de cómputo; al contrario esta colaborando en las tareas
+de cómputo de Wikipedia.</p>
 
 <p>Wikipedia controla sus propios servidores, pero los grupos pueden enfrentar
 el problema del software como servicio si realizan sus actividades en el
@@ -192,8 +192,8 @@
 
 <p>Los juegos de multijugadores son una actividad grupal llevada a cabo en el
 servidor de alguien más, lo que los hace software como servicio. Pero los
-datos involucrados tratan del estado del juego o la puntuación, lo peor mal
-que el operador podría cometer es tener favoritismo. Podría incluso, ignorar
+datos involucrados tratan del estado del juego o la puntuación, el peor mal
+que el operador podría cometer es tener favoritismo. Podría incluso ignorar
 ese riesgo, ya que parece poco probable y hay muy poco en juego. Por otra
 parte, cuando un juego se convierte en más que sólo un juego el asunto
 cambia.</p>
@@ -221,16 +221,16 @@
 se extienden con la «administración de contactos» manteniendo un registro de
 la gente con cual tiene relación. Enviarle un correo a esas personas no es
 software como servicio, pero mantener registro de sus tratos con ellos, si
-es sustancial, sí que es software como servicio.</p>
+es sustancial sí que es software como servicio.</p>
 
 <p>Si un servicio no es software como servicio no implica que esté
 bien. Existen otras cosas negativas que un servicio puede hacer. Por
 ejemplo, Facebook distribuye vídeo en Flash, lo cual presiona a los usuarios
 a ejecutar software que no es libre, y da a los usuarios una falsa impresión
-de privacidad. Esos son importantes temas también, pero este articulo trata
-el tema del software como servicio.</p>
+de privacidad. Esos también son temas importantes, pero este articulo trata
+del software como servicio.</p>
 
-<p>La industria de la TI desalientan a los usuarios a considerar estas
+<p>La industria de las TI desalientan a los usuarios a considerar estas
 distinciones. Eso es para lo que el termino de moda «computación en la nube»
 sirve. El termino es tan nebuloso que podría referirse a casi cualquier uso
 de Internet. Incluye software como servicio y casi cualquier otra cosa. El
@@ -260,12 +260,12 @@
 <p>¿Pero qué pasa cuando se colabora con otras personas?. Es posible que sea
 difícil hacer esto hoy en día sin usar un servidor, y si usa uno no confíe
 en ningún servidor administrado por una compañía. El hecho de tener un
-contrato como cliente no le protege, a menos que pueda detectar un agujero y
-pueda demandar con fundamento; además, probablemente la compañía redacte sus
-contratos para permitir un amplio rango de abusos. La policía puede obtener
-judicialmente los datos de la compañía con menos fundamento que los
-necesarios para obtenerlos de usted, suponiendo que la compañía no lo haga
-voluntariamente, tal como hicieron las compañías telefónicas de Estados
+contrato como cliente no le protege, a menos que pueda detectar una brecha
+en él y pueda demandar con fundamento; además, probablemente la compañía
+redacte sus contratos para permitir un amplio rango de abusos. La policía
+puede emplazar a que la compañía le entregue datos con menos fundamento que
+los necesarios para obtenerlos de usted, suponiendo que la compañía no lo
+haga voluntariamente, tal como hicieron las compañías telefónicas de Estados
 Unidos, cuando grabaron ilegalmente las conversaciones de sus clientes por
 orden de Bush. Si debe usar un servidor, use un servidor cuyos operadores le
 brinden un marco de confianza más allá de una mera relación comercial.</p>
@@ -330,7 +330,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2010/12/22 17:28:54 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -358,6 +358,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- English -->
 <li><a 
href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a 
href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Romanian -->

Index: philosophy/why-free.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-free.ca.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/why-free.ca.html 25 Sep 2010 00:28:19 -0000   1.14
+++ philosophy/why-free.ca.html 23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.15
@@ -198,7 +198,7 @@
 <p>
 Però també aquest argument economicista té un punt feble: està basat en el
 supòsit que la diferència només és un assumpte de quants diners s'han de
-pagar. Pressuposa que la <i>producció de programari</i> és el que volem,
+pagar. Pressuposa que la <em>producció de programari</em> és el que volem,
 independentment de què el programari tingui propietaris o no.</p>
 
 <p>
@@ -363,7 +363,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/09/25 00:28:19 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/basic-freedoms.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.ca.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/basic-freedoms.ca.po 22 Dec 2010 18:12:10 -0000   1.6
+++ philosophy/po/basic-freedoms.ca.po 23 Dec 2010 17:29:40 -0000   1.7
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -88,7 +88,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Saving Europe from Software "
 "Patents</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Salvem Europa de les patents de 
programari</a>"
+"<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Salvem Europa de les patents de "
+"programari</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/essays-and-articles.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/essays-and-articles.ca.po   22 Dec 2010 18:12:10 -0000   
1.14
+++ philosophy/po/essays-and-articles.ca.po   23 Dec 2010 17:29:40 -0000   
1.15
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Essays and Articles - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -626,15 +626,12 @@
 msgstr "Gestió de Restriccions Digitals (DRM)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.bostonreview.net/BR33.2/stallman.php\";>The root of "
-#| "this problem is software controlled by its developer</a>, by Richard&nbsp;"
-#| "M. Stallman."
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">The problem is "
 "software controlled by its developer</a>, by Richard&nbsp;M. Stallman."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">El problema és el 
programari controlat pel desenvolupador</a>, per Richard&nbsp;M. Stallman."
+"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">El problema és el "
+"programari controlat pel desenvolupador</a>, per Richard&nbsp;M. Stallman."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/not-ipr.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.it.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/not-ipr.it.po 22 Dec 2010 23:45:04 -0000   1.18
+++ philosophy/po/not-ipr.it.po 23 Dec 2010 17:29:40 -0000   1.19
@@ -48,13 +48,6 @@
 "su queste entità farebbe bene ad evitare accuratamente questo termine. "
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
-#| "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a "
-#| "fashion that followed the 1967 founding of the World &ldquo;Intellectual "
-#| "Property&rdquo; Organization (WIPO), and only became really common in "
-#| "recent years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents "
-#| "the interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.)"
 msgid ""
 "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
 "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion "

Index: philosophy/po/philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- philosophy/po/philosophy.ca.po   22 Dec 2010 18:12:10 -0000   1.33
+++ philosophy/po/philosophy.ca.po   23 Dec 2010 17:29:40 -0000   1.34
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -50,25 +50,20 @@
 "projecte GNU, acabats de sortir de la impremta."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">Reevaluating "
-#| "Copyright: The Public must prevail</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">When a Company Asks For "
 "Your Copyright</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">Què fer quan una companyia 
et demana el copyright</a>"
+"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">Què fer quan una companyia "
+"et demana el copyright</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/university.html\">Releasing Free Software if You "
-#| "Work at a University</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">GNU &amp; The Free "
 "Software Foundation - Engineering Tech Talk at Google</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">GNU i la Free "
-"Software Foundation: conferència a Google</a>"
+"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">GNU i la Free Software "
+"Foundation: conferència a Google</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/right-to-read.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.ca.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/po/right-to-read.ca.po  22 Dec 2010 18:12:11 -0000   1.13
+++ philosophy/po/right-to-read.ca.po  23 Dec 2010 17:29:40 -0000   1.14
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Language-Team: Catalan\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "The Right to Read - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -308,9 +308,6 @@
 msgstr "Nota de l'autor"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "This note has been updated several times since the first publication of "
-#| "the story."
 msgid ""
 "[This note has been updated several times since the first publication of the "
 "story.]"

Index: philosophy/po/shouldbefree.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/shouldbefree.ca.po  22 Dec 2010 18:12:11 -0000   1.16
+++ philosophy/po/shouldbefree.ca.po  23 Dec 2010 17:29:40 -0000   1.17
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8 bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8 bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -497,14 +497,6 @@
 "propietari, molta menys gent el farà servir."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It is easy to show that the total contribution of a program to society is "
-#| "reduced by assigning an owner to it. Each potential user of the program, "
-#| "faced with the need to pay to use it, may choose to pay, or may forego "
-#| "use of the program. When a user chooses to pay, this is a zero-sum "
-#| "transfer of wealth between two parties. But each time someone chooses to "
-#| "forego use of the program, this harms that person without benefitting "
-#| "anyone. The sum of negative numbers and zeros must be negative."
 msgid ""
 "It is easy to show that the total contribution of a program to society is "
 "reduced by assigning an owner to it. Each potential user of the program, "
@@ -1904,9 +1896,6 @@
 "traduccions d'aquest article. "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 Free "
 "Software Foundation, Inc."

Index: philosophy/po/wassenaar.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/wassenaar.ca.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/wassenaar.ca.po    22 Dec 2010 18:12:11 -0000   1.8
+++ philosophy/po/wassenaar.ca.po    23 Dec 2010 17:29:40 -0000   1.9
@@ -13,28 +13,18 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "The Wassenaar Agreement - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "The Wassenaar Arrangement - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr "L'acord de Wassenaar - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
-#| msgid "The Wassenaar Agreement"
 msgid "The Wassenaar Arrangement"
 msgstr "L'acord de Wassenaar"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Our first information about the new Wassenaar agreement came in the form "
-#| "of a newspaper article, which said that export of encryption software "
-#| "would be prohibited&mdash;and this seemed to include free software. So "
-#| "we posted an announcement seeking people in non-Wassenaar countries to "
-#| "participate in distribution and development of free software for "
-#| "encryption."
 msgid ""
 "Our first information about the new Wassenaar Arrangement came in the form "
 "of a newspaper article, which said that export of encryption software would "
@@ -50,12 +40,6 @@
 "desenvolupament de programari lliure per a xifrat."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Subsequently the actual text of the new version of Wassenaar was "
-#| "published. Then we saw that it continues to have an exception that seems "
-#| "to cover free software. (They use the term &ldquo;public domain&rdquo;, "
-#| "but they seem to mean something like free software by that.) So the "
-#| "problem seems to have been a false alarm."
 msgid ""
 "Subsequently the actual text of the new version of Wassenaar Arrangement was "
 "published. Then we saw that it continues to have an exception that seems to "
@@ -71,11 +55,6 @@
 "alarma."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "However, the US continues to seek such restrictions, and therefore it "
-#| "makes sense to continue our preparations, as a precaution in case a "
-#| "future version of the Wassenaar agreement places further restrictions on "
-#| "exportation of free software."
 msgid ""
 "However, the US continues to seek such restrictions, and therefore it makes "
 "sense to continue our preparations, as a precaution in case a future version "
@@ -88,9 +67,6 @@
 "addicionals en l'exportació de programari lliure."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Here is our interpretation of the text of the latest Wassenaar agreement, "
-#| "as we have seen it. This has not been checked by a lawyer."
 msgid ""
 "Here is our interpretation of the text of the latest Wassenaar Arrangement, "
 "as we have seen it. This has not been checked by a lawyer."
@@ -124,10 +100,6 @@
 "definició de \"domini públic\" s'aclarís en futures reunions."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Finnish officials have stated that <cite>&ldquo;nothing will change as "
-#| "far as the &ldquo;public domain&rdquo; software and the Dec 3 Wassenaar "
-#| "agreement are concerned.&rdquo;</cite>"
 msgid ""
 "Finnish officials have stated that <cite>&ldquo;nothing will change as far "
 "as the &ldquo;public domain&rdquo; software and the Dec 3 Wassenaar "

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.es.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.es.po    23 Dec 2010 
11:50:08 -0000   1.4
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.es.po    23 Dec 2010 
17:29:40 -0000   1.5
@@ -65,16 +65,14 @@
 "Digital Rights Management&rdquo; in their propaganda)."
 msgstr ""
 "La tecnología digital puede darle libertad, pero también puede quitársela. 
 "
-"La "
-"primer amenaza para el control sobre nuestro ordenador vino del <em>software "
-"privativo</em>: software que los usuarios no pueden controlar porque el "
-"propietario, compañías como Apple o Microsoft, lo controlan. Con 
frecuencia "
-"el "
-"propietario toma ventaja de este poder injusto al insertar características "
-"maliciosas tales como software espía, puertas traseras, y <a href=\"http://";
-"DefectiveByDesign.org\">gestión digital de restricciones (DRM)</a> [por sus "
-"siglas en inglés] (que se presenta como «Gestión de Derechos Digitales» 
en su "
-"propaganda)."
+"La primer amenaza para el control sobre nuestro ordenador vino del "
+"<em>software privativo</em>: software que los usuarios no pueden controlar "
+"porque el propietario, compañías como Apple o Microsoft, lo controlan. Con 
"
+"frecuencia el propietario toma ventaja de este poder injusto al insertar "
+"características maliciosas tales como software espía, puertas traseras, y 
<a "
+"href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>gestión digital de restricciones (DRM)"
+"</a> [por sus siglas en inglés] (que se presenta como «Gestión de Derechos 
"
+"Digitales» en su propaganda)."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -244,9 +242,9 @@
 msgstr ""
 "El software como servicio y el software privativo llevan a resultados "
 "dañinos similares, pero los mecanismo causantes son diferentes. Con el "
-"software privativo la razón es que tiene una copia que será difícil o "
-"ilegal cambiar. Con el software como servicio la razón es que utiliza una "
-"copia que no posee."
+"software privativo la razón es que tiene una copia que será difícil o 
ilegal "
+"cambiar. Con el software como servicio la razón es que utiliza una copia que 
"
+"no posee."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -390,10 +388,8 @@
 "Usar un servidor para realizar proyectos en conjunto no es software como "
 "servicio, porque las tareas de cómputo que realiza de esa manera no son "
 "suyas únicamente. Por ejemplo, si edita paginas en Wikipedia, no esta "
-"haciendo "
-"sus tareas de cómputo; al contrario esta colaborando en las tareas de 
cómputo "
-"de "
-"Wikipedia."
+"haciendo sus tareas de cómputo; al contrario esta colaborando en las tareas "
+"de cómputo de Wikipedia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -570,18 +566,14 @@
 "¿Pero qué pasa cuando se colabora con otras personas?. Es posible que sea "
 "difícil hacer esto hoy en día sin usar un servidor, y si usa uno no confíe 
"
 "en ningún servidor administrado por una compañía. El hecho de tener un "
-"contrato como cliente no le protege, a menos que pueda detectar una brecha en 
"
-"él y "
-"pueda demandar con fundamento; además, probablemente la compañía redacte 
sus "
-"contratos para permitir un amplio rango de abusos. La policía puede emplazar 
"
-"a que "
-"la compañía le entregue datos con menos fundamento que los necesarios para "
-"obtenerlos de usted, suponiendo que la compañía no lo haga voluntariamente, 
"
-"tal como hicieron las compañías telefónicas de Estados Unidos, cuando "
-"grabaron "
-"ilegalmente las conversaciones de sus clientes por orden de Bush. Si debe "
-"usar "
-"un servidor, use un servidor cuyos operadores le "
+"contrato como cliente no le protege, a menos que pueda detectar una brecha "
+"en él y pueda demandar con fundamento; además, probablemente la compañía "
+"redacte sus contratos para permitir un amplio rango de abusos. La policía "
+"puede emplazar a que la compañía le entregue datos con menos fundamento que 
"
+"los necesarios para obtenerlos de usted, suponiendo que la compañía no lo "
+"haga voluntariamente, tal como hicieron las compañías telefónicas de 
Estados "
+"Unidos, cuando grabaron ilegalmente las conversaciones de sus clientes por "
+"orden de Bush. Si debe usar un servidor, use un servidor cuyos operadores le "
 "brinden un marco de confianza más allá de una mera relación comercial."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -678,4 +670,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traducciones de esta página"
-

Index: philosophy/po/why-free.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.ca.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/why-free.ca.po    22 Dec 2010 18:12:11 -0000   1.20
+++ philosophy/po/why-free.ca.po    23 Dec 2010 17:29:40 -0000   1.21
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -391,11 +391,6 @@
 "produirà més si està ben pagada per a fer-ho."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
-#| msgid ""
-#| "But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that "
-#| "the difference is only a matter of how much money we have to pay. It "
-#| "assumes that <i>production of software</i> is what we want, whether the "
-#| "software has owners or not."
 msgid ""
 "But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that the "
 "difference is only a matter of how much money we have to pay. It assumes "

Index: software/software.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.ca.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- software/software.ca.html  7 Sep 2010 08:27:07 -0000    1.17
+++ software/software.ca.html  23 Dec 2010 17:29:43 -0000   1.18
@@ -27,10 +27,11 @@
 base de dades de programari lliure organitzada per categories. La <a
 href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> manté activament
 aquest directori i hi inclou enllaços als webs dels programes si estan
-disponibles. El directori conté una llista de <a
-href="http://directory.fsf.org/GNU/";>tots els paquets de GNU</a>. En una
-llista apart trobareu <a href="/doc/doc.ca.html">enllaços a la documentació
-del programari lliure</a>.</p>
+disponibles, a més d'entrades per a <a
+href="http://directory.fsf.org/GNU/";>tots els paquets de GNU</a>. A sota
+trobareu una altra llista de <a href="#allgnupkgs">tots els paquets de
+GNU</a>. En una llista apart trobareu <a href="/doc/doc.ca.html">enllaços a
+la documentació del programari lliure</a>.</p>
 
 <p>També tenim una llista de <a
 href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>projectes de programari
@@ -52,7 +53,7 @@
 
 <p>Finalment, aquí teniu una <a href="/software/for-windows.html">breu llista
 de Programari Lliure per a Microsoft Windows</a>, per als usuaris de Windows
-que tenen curiositat pel Programari Lliure.</p>
+que vulguin provar el programari lliure.</p>
 
 
 <h3 id="getgnu">Com obtenir programari GNU</h3>
@@ -68,6 +69,9 @@
 <li>Demanant una còpia a un amic. (Com abans, feu també si podeu una 
donació si
 podeu.)</li>
 
+<li>Descarregueu una <a href="/distros/free-distros.ca.html">distribució
+GNU/Linux completament lliure</a>.</li>
+
 <li>Comprant un ordinador amb un sistema GNU/Linux completament lliure
 preinstal·lat a <a href="/links/companies.html">alguna de les companyies</a>
 que ho ofereixen.</li>
@@ -81,42 +85,61 @@
 </ul>
 
 
+<h3><a name="allgnupkgs" id="allgnupkgs">Tots els paquets de GNU</a></h3>
+
+<p>Aquí teniu una llista ordenada alfabèticament de tots els paquets de GNU,
+que anomenem amb els seus identificadors en lloc dels seus noms llargs per
+fer-la més breu. Si teniu correccions o preguntes sobre aquesta llista,
+escriviu si us plau a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<!-- regenerate when official list changes, via
+    gm generate packages html
+   in the womb/gnumaint CVS source directory on savannah. -->
+<p>
+
+<!--#include virtual="/software/allgnupkgs.html" -->
+</p>
+
+
 <h3>Paquets de GNU descatalogats</h3>
 
 <p>De tant en tant es retiren alguns paquets de GNU, generalment perquè s'han
 substituït o integrat en altres paquets. Si teniu temps i interès en
 ressuscitar-ne algun, contacteu si us plau amb
 &lt;<tt>address@hidden</tt>&gt;. Aquí en teniu la llista; deixem oberts
-els webs corresponents (si en tenien): <a href="gnu3dkit/">3dkit</a>, <a
-href="abcsh/">abcsh</a>, <a href="awacs/">awacs</a>, <a
-href="cfs-el/">cfs-el</a>, <a href="checker/">checker</a>, <a
-href="cons/">cons</a>, <a href="dgs/">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a
-href="dld/">dld</a>, <a
+els webs corresponents (si en tenien): <a href="aroundme/">aroundme</a>, <a
+href="gnu3dkit/">3dkit</a>, <a href="abcsh/">abcsh</a>, <a
+href="awacs/">awacs</a>, <a href="cfs-el/">cfs-el</a>, <a
+href="checker/">checker</a>, <a href="cons/">cons</a>, <a
+href="dgs/">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href="dld/">dld</a>, <a
 href="http://directory.fsf.org/project/DrGenius/";>dr.genius</a>, <a
 href="elib/">elib</a>, <a href="ffp/">ffp</a>, <a href="fhp/">fhp</a>, <a
-href="free/">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href="gcron/">gcron</a> (see <a
+href="free/">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href="gcron/">gcron</a> (vegeu <a
 href="mcron/">mcron</a>), <a href="gfe/">gfe</a>, <a
-href="http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";>ggv</a> (see <a
+href="http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";>ggv</a> (vegeu <a
 href="gv/">gv</a>), <a
 href="http://www.ideacode.com//assets/gicqd/";>gicqd</a>, <a
 href="http://directory.fsf.org/project/giptables/";>giptables</a>, <a
-href="http://directory.fsf.org/project/gnochive/";>gnochive</a>, <a
+href="http://directory.fsf.org/project/gnochive/";>gnochive</a>, gnotary, <a
 href="http://directory.fsf.org/project/gnotepad/";>gnotepad+</a>, gnubios,
-gnucad, <a href="gnufi/">gnufi</a>, gnupedia (see <a
+gnucad, <a href="gnufi/">gnufi</a>, gnupedia (vegeu <a
 href="http://wikipedia.org";>wikipedia</a>), <a href="gnusql">gnusql</a>, <a
 href="gnustep-db/">gnustep-db</a>, <a href="gnuts/">gnuts</a>, <a
 href="goose/">goose</a>, <a href="gphoto/">gphoto</a>, <a
 href="graphics/">graphics</a>, <a href="grover/">grover</a>, <a
 href="gtkeditor/">gtkeditor</a>, <a href="gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
 href="guss/">guss</a>, <a href="hegemonie/">hegemonie</a>, <a
-href="lengualibre">lengualibre</a>, leonardo, mana, <a
-href="messenger/">messenger</a>, <a href="mgcp/">mgcp</a>, <a
-href="mll2html/">mll2html</a>, <a href="obst/">obst</a>, <a
-href="octal/">octal</a>, p2c, <a href="patchwork/">patchwork</a>, <a
-href="pips/">pips</a>, <a href="poc/">poc</a>, <a href="rat/">rat</a>, <a
-href="sweater/">sweater</a>, <a href="toutdoux/">toutdoux</a>, <a
-href="webpublish/">webpublish</a>, <a href="xbase/">xbase</a>, <a
-href="xinfo/">xinfo</a>, <a href="xmhtml/">xmhtml</a>.
+href="lengualibre">lengualibre</a>, leonardo, libopts (vegeu <a
+href="autogen/">autogen</a>), mana, <a href="messenger/">messenger</a>, <a
+href="mgcp/">mgcp</a>, <a href="mll2html/">mll2html</a>, <a
+href="obst/">obst</a>, <a href="octal/">octal</a>, p2c, <a
+href="patchwork/">patchwork</a>, <a href="pips/">pips</a>, <a
+href="poc/">poc</a>, <a href="rat/">rat</a>, <a
+href="songanizer/">songanizer</a>, <a href="sweater/">sweater</a>, <a
+href="toutdoux/">toutdoux</a>, <a href="webpublish/">webpublish</a>, <a
+href="xbase/">xbase</a>, <a href="xinfo/">xinfo</a>, <a
+href="xmhtml/">xmhtml</a>, <a href="zebra/">zebra</a>.
 </p>
 
 
@@ -162,7 +185,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/09/07 08:27:07 $
+$Date: 2010/12/23 17:29:43 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.ca.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- software/po/software.ca.po 22 Dec 2010 19:19:03 -0000   1.27
+++ software/po/software.ca.po 23 Dec 2010 17:29:46 -0000   1.28
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -61,16 +61,6 @@
 "completament lliures</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "To look for individual free software packages, both <acronym title="
-#| "\"GNU's Not Unix!\">GNU</acronym> and non-GNU, please see the <a href="
-#| "\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a>: a categorized, "
-#| "searchable database of free software. The Directory is actively "
-#| "maintained by the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software "
-#| "Foundation</a> and includes links to program home pages where available. "
-#| "It also includes a list of <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>all "
-#| "GNU packages</a>. <a href=\"/doc/doc.html\">Free software documentation "
-#| "links</a> are listed separately."
 msgid ""
 "To look for individual free software packages, both <acronym title=\"GNU's "
 "Not Unix!\">GNU</acronym> and non-GNU, please see the <a href=\"http://";
@@ -87,8 +77,10 @@
 "\"http://directory.fsf.org/\";>Directori de programari lliure</a>: una base "
 "de dades de programari lliure organitzada per categories. La <a href="
 "\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> manté activament aquest 
"
-"directori i hi inclou enllaços als webs dels programes si estan disponibles, 
a més d'entrades per a <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>tots els 
paquets de GNU</a>. A sota trobareu una altra llista de <a "
-"href=\"#allgnupkgs\">tots els paquets de GNU</a>. En una llista apart 
trobareu <a href=\"/doc/"
+"directori i hi inclou enllaços als webs dels programes si estan disponibles, 
"
+"a més d'entrades per a <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>tots els "
+"paquets de GNU</a>. A sota trobareu una altra llista de <a href=\"#allgnupkgs"
+"\">tots els paquets de GNU</a>. En una llista apart trobareu <a href=\"/doc/"
 "doc.ca.html\">enllaços a la documentació del programari lliure</a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -126,10 +118,6 @@
 "nostra pàgina de <a href=\"/licenses/licenses.ca.html\">llicències</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Finally, here is <a href=\"/software/for-windows.html\">a short list of "
-#| "free software for Microsoft Windows</a>, for the Windows user who is "
-#| "curious about free software."
 msgid ""
 "Finally, here is <a href=\"/software/for-windows.html\">a short list of free "
 "software for Microsoft Windows</a>, for the Windows user who would like to "
@@ -167,21 +155,14 @@
 "podeu.)"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "If you're looking for a whole system to install, see our <a href=\"/"
-#| "distros/free-distros.html\">list of GNU/Linux distributions which are "
-#| "entirely free software</a>."
 msgid ""
 "Download a <a href=\"/distros/free-distros.html\">wholly free GNU/Linux "
 "distribution</a>."
 msgstr ""
-"Descarregueu una <a href=\"/distros/free-distros.ca.html\">distribució 
GNU/Linux completament lliure</a>."
+"Descarregueu una <a href=\"/distros/free-distros.ca.html\">distribució GNU/"
+"Linux completament lliure</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled from <a "
-#| "href=\"/links/companies.html\">one of the companies</a> that can offer "
-#| "this."
 msgid ""
 "Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled from <a href="
 "\"/links/companies.html\">one of the companies</a> that offers this."
@@ -215,46 +196,17 @@
 "have corrections to or questions about this list, please email <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Aquí teniu una llista ordenada alfabèticament de tots els paquets de GNU, 
que anomenem amb els seus identificadors en lloc dels seus noms llargs per 
fer-la més breu. Si teniu correccions o preguntes sobre aquesta llista, 
escriviu si us plau a <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Aquí teniu una llista ordenada alfabèticament de tots els paquets de GNU, "
+"que anomenem amb els seus identificadors en lloc dels seus noms llargs per "
+"fer-la més breu. Si teniu correccions o preguntes sobre aquesta llista, "
+"escriviu si us plau a <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Decommissioned GNU packages"
 msgstr "Paquets de GNU descatalogats"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've "
-#| "been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time "
-#| "and interest in resurrecting any of these, please contact &lt;"
-#| "<tt>address@hidden</tt>&gt;. Here is the list; we leave the old "
-#| "project pages up (when they existed): <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a "
-#| "href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/"
-#| "\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</"
-#| "a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/"
-#| "\">dld</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr."
-#| "genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href="
-#| "\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href="
-#| "\"gcron/\">gcron</a> (see <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/"
-#| "\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> "
-#| "(see <a href=\"gv/\">gv</a>), <a href=\"http://www.ideacode.com//assets/";
-#| "gicqd/\">gicqd</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/";
-#| "\">giptables</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/";
-#| "\">gnochive</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gnotepad/";
-#| "\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia "
-#| "(see <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a href=\"gnusql"
-#| "\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/"
-#| "\">gnuts</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</"
-#| "a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a href=\"grover/\">grover</a>, "
-#| "<a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</"
-#| "a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a "
-#| "href=\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, mana, <a href=\"messenger/"
-#| "\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/"
-#| "\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</"
-#| "a>, p2c, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"pips/\">pips</"
-#| "a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"sweater/"
-#| "\">sweater</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"webpublish/"
-#| "\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/"
-#| "\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>."
 msgid ""
 "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
 "superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and "
@@ -295,23 +247,23 @@
 "substituït o integrat en altres paquets. Si teniu temps i interès en "
 "ressuscitar-ne algun, contacteu si us plau amb &lt;<tt>address@hidden</"
 "tt>&gt;. Aquí en teniu la llista; deixem oberts els webs corresponents (si "
-"en tenien): <a href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a "
-"href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/"
-"\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</"
-"a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;"
-"ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/DrGenius/\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/"
-"\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)"
-"</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (vegeu <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a "
-"href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";
-"\">ggv</a> (vegeu <a href=\"gv/\">gv</a>), <a 
href=\"http://www.ideacode.com//";
-"assets/gicqd/\">gicqd</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"giptables/\">giptables</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"gnochive/\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, <a href=\"gnufi/"
-"\">gnufi</a>, gnupedia (vegeu <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), "
-"<a href=\"gnusql\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a "
-"href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
+"en tenien): <a href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</"
+"a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href="
+"\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/"
+"\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href="
+"\"dld/\">dld</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr."
+"genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href="
+"\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href="
+"\"gcron/\">gcron</a> (vegeu <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/"
+"\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (vegeu "
+"<a href=\"gv/\">gv</a>), <a href=\"http://www.ideacode.com//assets/gicqd/";
+"\">gicqd</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/";
+"\">giptables</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/";
+"\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, "
+"gnupedia (vegeu <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a href="
+"\"gnusql\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href="
+"\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
 "\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a href=\"grover/"
 "\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/"
 "\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]