www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/why-gnu-linux.pl.po graphics/agnuhea...


From: Jan Owoc
Subject: www gnu/po/why-gnu-linux.pl.po graphics/agnuhea...
Date: Thu, 23 Dec 2010 14:36:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/23 14:36:47

Modified files:
    gnu/po     : why-gnu-linux.pl.po 
    graphics    : agnuhead.pl.html 
    philosophy/po : essays-and-articles.pl.po 
             free-software-intro.pl.po 
             freedom-or-power.pl.po 

Log message:
    fix a handful of broken links

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.pl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/agnuhead.pl.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.pl.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.pl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: gnu/po/why-gnu-linux.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.pl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu/po/why-gnu-linux.pl.po 8 Jul 2010 08:26:46 -0000    1.7
+++ gnu/po/why-gnu-linux.pl.po 23 Dec 2010 14:36:37 -0000   1.8
@@ -200,7 +200,7 @@
 "thing, and forget the goal of freedom. It is not good to drive faster if "
 "you can't stay on the road."
 msgstr ""
-"Dodawanie niewolnego oprogramowania do systemu <a href=\"/gnu/linux-and--nu."
+"Dodawanie niewolnego oprogramowania do systemu <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
 "html\">GNU/Linux</a> może zwiększyć jego popularność, jeśli przez "
 "popularność rozumiemy liczbę osób korzystających z&nbsp;jakiegoś <a 
href=\"/"
 "gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linuksa</a> w&nbsp;połączeniu z&nbsp;niewolnym 
"

Index: graphics/agnuhead.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/agnuhead.pl.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- graphics/agnuhead.pl.html  31 Mar 2007 15:30:03 -0000   1.25
+++ graphics/agnuhead.pl.html  23 Dec 2010 14:36:42 -0000   1.26
@@ -99,7 +99,7 @@
 | <a href="/graphics/agnuhead.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>
 | <a href="/graphics/agnuhead.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
 | <a href="/graphics/agnuhead.pl.html">Polski</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>
+| <a href="/graphics/agnuhead.pt-br.html">português do Brasil</a>
 | <a href="/graphics/agnuhead.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>
 | <a 
href="/graphics/agnuhead.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
 ]
@@ -144,7 +144,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:30:03 $ $Author: yavor $
+$Date: 2010/12/23 14:36:42 $ $Author: jsowoc $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/essays-and-articles.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.pl.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/essays-and-articles.pl.po   14 Oct 2010 00:28:29 -0000   
1.12
+++ philosophy/po/essays-and-articles.pl.po   23 Dec 2010 14:36:44 -0000   
1.13
@@ -1018,7 +1018,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">The Curious Incident of Sun "
 "in the Night-Time</a>, by Richard M. Stallman."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.pl.pl.html\">Dziwny przypadek Suna "
+"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.pl.html\">Dziwny przypadek Suna "
 "nocną porą</a>, Richarda Stallmana."
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -1206,7 +1206,7 @@
 msgstr ""
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.pl.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. "
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. "
 "<br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne 
poprawki "
 "(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -1219,7 +1219,7 @@
 msgstr ""
 "Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
 "koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
-"standards/README.translations.pl.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
 "odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
 "współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."

Index: philosophy/po/free-software-intro.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.pl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/free-software-intro.pl.po   9 Dec 2010 14:32:46 -0000    
1.1
+++ philosophy/po/free-software-intro.pl.po   23 Dec 2010 14:36:44 -0000   
1.2
@@ -160,7 +160,7 @@
 msgstr ""
 "Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
 "koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
-"standards/README.translations.pl.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
 "odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
 "współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."

Index: philosophy/po/freedom-or-power.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/freedom-or-power.pl.po    15 Jul 2010 20:26:15 -0000   
1.7
+++ philosophy/po/freedom-or-power.pl.po    23 Dec 2010 14:36:45 -0000   
1.8
@@ -193,7 +193,7 @@
 "We believe you are entitled to control the software you use, and giving you "
 "that control is the goal of free software."
 msgstr ""
-"Jeśli &bdquo;kod to prawo&rdquo; <a href=\"f1\">(1)</a> [angielskie "
+"Jeśli &bdquo;kod to prawo&rdquo; <a href=\"#f1\">(1)</a> [angielskie "
 "<em>code</em> oznacza zarówno kodeks (np.&nbsp;prawny), jak i&nbsp;kod (np."
 "&nbsp;źródłowy). W&nbsp;dalszej części wykorzystana jest właśnie ta "
 "analogia], jak stwierdził profesor Lawrence Lessig ze szkoły prawniczej "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]