www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software/po software.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/software/po software.ca.po
Date: Wed, 22 Dec 2010 19:19:08 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    10/12/22 19:19:08

Modified files:
    software/po  : software.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.ca.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: software.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.ca.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- software.ca.po   15 Dec 2010 17:28:48 -0000   1.26
+++ software.ca.po   22 Dec 2010 19:19:03 -0000   1.27
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: software.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-15 12:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-18 20:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-22 20:18+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -61,7 +61,6 @@
 "completament lliures</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "To look for individual free software packages, both <acronym title="
 #| "\"GNU's Not Unix!\">GNU</acronym> and non-GNU, please see the <a href="
@@ -88,9 +87,8 @@
 "\"http://directory.fsf.org/\";>Directori de programari lliure</a>: una base "
 "de dades de programari lliure organitzada per categories. La <a href="
 "\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> manté activament aquest 
"
-"directori i hi inclou enllaços als webs dels programes si estan disponibles. 
"
-"El directori conté una llista de <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/";
-"\">tots els paquets de GNU</a>. En una llista apart trobareu <a href=\"/doc/"
+"directori i hi inclou enllaços als webs dels programes si estan disponibles, 
a més d'entrades per a <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>tots els 
paquets de GNU</a>. A sota trobareu una altra llista de <a "
+"href=\"#allgnupkgs\">tots els paquets de GNU</a>. En una llista apart 
trobareu <a href=\"/doc/"
 "doc.ca.html\">enllaços a la documentació del programari lliure</a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -128,7 +126,6 @@
 "nostra pàgina de <a href=\"/licenses/licenses.ca.html\">llicències</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Finally, here is <a href=\"/software/for-windows.html\">a short list of "
 #| "free software for Microsoft Windows</a>, for the Windows user who is "
@@ -140,7 +137,7 @@
 msgstr ""
 "Finalment, aquí teniu una <a href=\"/software/for-windows.html\">breu llista 
"
 "de Programari Lliure per a Microsoft Windows</a>, per als usuaris de Windows "
-"que tenen curiositat pel Programari Lliure."
+"que vulguin provar el programari lliure."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "How to get GNU software"
@@ -170,7 +167,6 @@
 "podeu.)"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you're looking for a whole system to install, see our <a href=\"/"
 #| "distros/free-distros.html\">list of GNU/Linux distributions which are "
@@ -179,12 +175,9 @@
 "Download a <a href=\"/distros/free-distros.html\">wholly free GNU/Linux "
 "distribution</a>."
 msgstr ""
-"Si esteu buscant un sistema complet per instal·lar, vegeu la nostra <a href="
-"\"/distros/free-distros.ca.html\">llista de distribucions GNU/Linux "
-"completament lliures</a>."
+"Descarregueu una <a href=\"/distros/free-distros.ca.html\">distribució 
GNU/Linux completament lliure</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled from <a "
 #| "href=\"/links/companies.html\">one of the companies</a> that can offer "
@@ -213,7 +206,7 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "<a name=\"allgnupkgs\" id=\"allgnupkgs\">All GNU packages</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"allgnupkgs\" id=\"allgnupkgs\">Tots els paquets de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -222,13 +215,13 @@
 "have corrections to or questions about this list, please email <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
+"Aquí teniu una llista ordenada alfabèticament de tots els paquets de GNU, 
que anomenem amb els seus identificadors en lloc dels seus noms llargs per 
fer-la més breu. Si teniu correccions o preguntes sobre aquesta llista, 
escriviu si us plau a <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Decommissioned GNU packages"
 msgstr "Paquets de GNU descatalogats"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've "
 #| "been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time "
@@ -302,33 +295,36 @@
 "substituït o integrat en altres paquets. Si teniu temps i interès en "
 "ressuscitar-ne algun, contacteu si us plau amb &lt;<tt>address@hidden</"
 "tt>&gt;. Aquí en teniu la llista; deixem oberts els webs corresponents (si "
-"en tenien): <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, "
-"<a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href="
-"\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</"
-"a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/project/DrGenius/\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</"
-"a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/"
-"\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a href="
-"\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.";
-"fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (see <a href=\"gv/\">gv</a>), <a href="
-"\"http://www.ideacode.com//assets/gicqd/\";>gicqd</a>, <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/project/giptables/\">giptables</a>, <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/project/gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, <a "
-"href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (see <a href=\"http://wikipedia.org";
-"\">wikipedia</a>), <a href=\"gnusql\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/"
-"\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goose/\">goose</"
-"a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a "
-"href=\"grover/\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href="
-"\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href="
-"\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"lengualibre\">lengualibre</a>, "
-"leonardo, mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/"
-"\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, "
-"<a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a "
-"href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, "
-"<a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a "
-"href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href="
-"\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>."
+"en tenien): <a href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a "
+"href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/"
+"\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</"
+"a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;"
+"ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/DrGenius/\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/"
+"\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)"
+"</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (vegeu <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a "
+"href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";
+"\">ggv</a> (vegeu <a href=\"gv/\">gv</a>), <a 
href=\"http://www.ideacode.com//";
+"assets/gicqd/\">gicqd</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"giptables/\">giptables</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"gnochive/\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, <a href=\"gnufi/"
+"\">gnufi</a>, gnupedia (vegeu <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), "
+"<a href=\"gnusql\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a "
+"href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
+"\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a href=\"grover/"
+"\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/"
+"\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/"
+"\">hegemonie</a>, <a href=\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts "
+"(vegeu <a href=\"autogen/\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/"
+"\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/"
+"\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, "
+"p2c, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a "
+"href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"songanizer/"
+"\">songanizer</a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"toutdoux/"
+"\">toutdoux</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/"
+"\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, "
+"<a href=\"zebra/\">zebra</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]