www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po home.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/po home.ca.po
Date: Wed, 22 Dec 2010 18:53:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    10/12/22 18:53:32

Modified files:
    po       : home.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ca.po?cvsroot=www&r1=1.128&r2=1.129

Patches:
Index: home.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ca.po,v
retrieving revision 1.128
retrieving revision 1.129
diff -u -b -r1.128 -r1.129
--- home.ca.po 14 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.128
+++ home.ca.po 22 Dec 2010 18:53:28 -0000   1.129
@@ -8,19 +8,18 @@
 "Project-Id-Version: home.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-14 12:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-28 19:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-22 19:51+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
 msgstr "El sistema operatiu GNU"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
 #| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
@@ -29,7 +28,7 @@
 "Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
 msgstr ""
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Programari "
-"Lliure, Sistema Operatiu, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+"Lliure, Sistema Operatiu, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
@@ -65,18 +64,24 @@
 "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
 "Massachusetts for censoring the Internet</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Aturem la 
censura d'Internet a "
+"Massachusetts</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
 "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Podeu ajudar-nos a modificar "
+"NoScript de manera que pugui detectar i bloquejar codis JavaScript no lliures 
i gens trivials?</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/digital-";
 "economy-act\">UK citizens: help repeal the Digital Economy Act</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/digital-";
+"economy-act\">Ciutadans del Regne Unit: ajudeu a derogar la Digital Economy 
Act</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
@@ -106,7 +111,6 @@
 msgstr "Qu&egrave; &eacute;s GNU?"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNU was launched in 1984 to develop a complete Unix-like operating system "
 #| "which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash; "
@@ -116,10 +120,8 @@
 "develop a complete Unix-like operating system which is <a href=\"/philosophy/"
 "free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which respects your freedom."
 msgstr ""
-"El projecte GNU es va iniciar el 1984 per desenvolupar un sistema operatiu "
-"complet a l'estil d'Unix de <a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html"
-"\">car&agrave;cter lliure</a>: un sistema que respecta les vostres "
-"llibertats."
+"<a href=\"/gnu/gnu.ca.html\">El projecte GNU</a> es va iniciar el 1984 per 
desenvolupar un sistema operatiu "
+"complet a l'estil d'Unix de <a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">caràcter 
lliure</a>: un sistema que respecta les vostres llibertats."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -134,7 +136,6 @@
 msgstr "</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Unix-like operating systems are built from a collection of <a href=\"/"
 #| "software/libc/\">libraries</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU";
@@ -147,13 +148,11 @@
 "a program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
 msgstr ""
 "Els sistemes operatius a l'estil d'Unix estan construïts a partir d'una "
-"col·lecció de <a href=\"/software/libc/\">biblioteques</a>, <a 
href=\"http://";
-"directory.fsf.org/GNU\">aplicacions</a> i <a href=\"/software/gdb/\">eines "
-"de programació</a>, a més d'un programa que allotja els recursos i es "
+"<a href=\"/software/software.ca.html\">col·lecció</a> de biblioteques, 
aplicacions i eines "
+"de programació, a més d'un programa que allotja els recursos i es "
 "comunica amb el maquinari, anomenat nucli."
 
 # type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/software/hurd/\">Hurd, GNU's kernel</a> is actively developed, "
 #| "but is still some way from being ready for daily use, so GNU is often "
@@ -166,18 +165,16 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/software/hurd/\">Hurd, el nucli de GNU</a>, s'està desenvolupant "
 "activament, però encara no està llest per al seu ús quotidià; per aquesta 
"
-"raó, sovint s'utilitza GNU amb un nucli anomenat Linux."
+"raó, <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.ca.html\">sovint s'utilitza GNU amb un 
nucli anomenat Linux</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.gnu.org/software/software.html#HowToGetSoftware";
 #| "\">Download GNU now</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/software.html#HowToGetSoftware\">Download GNU now</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/software/software.ca.html#HowToGetSoftware";
-"\">Descarregueu GNU ara</a>"
+"<a href=\"/software/software.ca.html#HowToGetSoftware\">Descarregueu GNU 
ara</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 msgid "GNUs Flashes"
@@ -209,7 +206,6 @@
 "pugem fer-ne una gran experiència per als usuaris."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> "
 #| "is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions "
@@ -225,7 +221,6 @@
 "'Linux'."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Did you know?</strong> The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
 #| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; &mdash; it is pronounced <em>g-"
@@ -236,11 +231,7 @@
 "&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
 "<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
 "em> and the <em>n</em>."
-msgstr ""
-"<strong>Ho sabíeu?</strong> La paraula &ldquo;GNU&rdquo; és un acrònim "
-"recursiu de &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo; (GNU no és Unix); es pronuncia "
-"<em>g-noo</em>, com una sola síl·laba, sense so vocàlic entre la 
<em>g</em> "
-"i la <em>n</em>."
+msgstr "La paraula &ldquo;GNU&rdquo; és un acrònim recursiu de &ldquo;GNU's 
Not Unix!&rdquo; (GNU no és Unix); <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">es pronuncia <em>g-noo</em></a>, com 
una sola síl·laba, sense so vocàlic entre la <em>g</em> i la <em>n</em>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -307,17 +298,15 @@
 msgstr "Passeu a l'acci&oacute;"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#pdf\";>GNU PDF</a>."
 msgid ""
 "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
 "campaigns</a></strong>."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#pdf\";>GNU PDF</a>."
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Doneu suport a les campanyes 
de la FSF</a></strong>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
 #| "patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a> &mdash; made possible by <a "
@@ -335,7 +324,6 @@
 "<a href=\"http://fsf.org/jfb\";>vosaltres</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
 #| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
@@ -346,11 +334,10 @@
 "\">and Europe</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Lluiteu contra les patents de programari:</strong> <a href=\"http://";
-"www.endsoftpatents.org\">als Estats Units</a>, <a href=\"/server/takeaction."
-"html#swpat\">a Europa</a>."
+"www.endsoftpatents.org\">a tot el món</a> <a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">i a Europa</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
 #| "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
@@ -358,9 +345,7 @@
 "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
 "strong> to change its name and mission."
 msgstr ""
-"<strong>A tot el m&oacute;n:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
-"html#wipochange\">demaneu a la WIPO que canvi&iuml; el seu nom i la seva "
-"missi&oacute;</a>."
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Demaneu a la 
WIPO</strong></a> que canvi&iuml; el seu nom i la seva missi&oacute;."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid ""
@@ -371,13 +356,11 @@
 "Programari Lliure</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Altres accions</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Altres accions</a>"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
 #| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
@@ -397,10 +380,9 @@
 "campaigns/priority-projects/\">Projectes prioritaris</a>?</strong> GNU PDF, "
 "Gnash, coreboot, distribucions lliures de GNU/Linux, GNU Octave, "
 "controladors per a routers i depuració reversible a GDB, a més de 
substituts "
-"lliures per Skype, OpenDWG libraries, RARv3 i Oracle Forms."
+"lliures per Skype, OpenDWG libraries, RARv3, Oracle Forms i transcripció 
automàtica."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you help take over an <a href=\"http://www.gnu.org/server/";
 #| "takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href="
@@ -432,16 +414,18 @@
 "\"/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Podeu encarregar-vos del <a href=\"http://www.gnu.org/server/";
-"takeaction.html#unmaint\">manteniment d'un paquet GNU</a>?</strong> <a href="
-"\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a "
-"href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/"
-"\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
-"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-"href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
-"href=\"/software/rpge/\">rpge</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a>, "
-"<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> i <a href=\"/software/"
-"vmslib/\">vmslib</a> estan buscant persones que vulguin ocupar-se del "
+"takeaction.html#unmaint\">manteniment d'un paquet GNU</a>?</strong> <a 
href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/"
+"\">fontutils</a>, <a href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a href="
+"\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a "
+"href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> estan buscant persones que vulguin 
ocupar-se del "
 "manteniment. <a href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.html#unmaint";
 "\">Més informació</a>."
 
@@ -484,14 +468,13 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, "
-"28/6/2010"
+"22/12/2010"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#, fuzzy
 #| msgid "Last Updated:"
 msgid "Updated:"
-msgstr "Last Updated:"
+msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]