www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-history.ca.po linux-and-gnu.ca.p...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu/po gnu-history.ca.po linux-and-gnu.ca.p...
Date: Wed, 22 Dec 2010 17:29:18 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    10/12/22 17:29:18

Modified files:
    gnu/po     : gnu-history.ca.po linux-and-gnu.ca.po 
             manifesto.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.ca.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.ca.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: gnu-history.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.ca.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gnu-history.ca.po  20 Nov 2010 01:28:20 -0000   1.8
+++ gnu-history.ca.po  22 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.9
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-history.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-19 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-30 16:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-22 18:19+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -148,7 +149,6 @@
 "feia fàcil que els usuaris de Unix passessin de Unix a GNU."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "An Unix-like operating system is much more than a kernel; it also "
 #| "includes compilers, editors, text formatters, mail software, and many "
@@ -164,7 +164,7 @@
 "Software Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise "
 "funds to help develop GNU."
 msgstr ""
-"Un sistema operatiu semblant a Unix no és només un nucli: també ha "
+"Un sistema operatiu semblant a Unix és molt més que un nucli: també ha "
 "d'incloure compiladors, editors, formatadors de text, programari per al "
 "correu electrònic i moltes altres coses. Escriure un sistema operatiu de cap 
"
 "a peus és per tant una tasca llarga. Vam començar el gener de 1984. La <a "
@@ -311,3 +311,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: linux-and-gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- linux-and-gnu.ca.po 24 Sep 2010 08:27:29 -0000   1.16
+++ linux-and-gnu.ca.po 22 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.17
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-24 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-25 19:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-22 18:22+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Linux and GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -476,7 +476,6 @@
 "lo amb GNU o BSD, a més d'afegir al nucli les parts que falten."
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article "
 #| "was written, the GNU C Library has been ported to the FreeBSD kernel, "
@@ -495,7 +494,7 @@
 "distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
 msgstr ""
 "<a id=\"gnubsd\"></a>Per altra banda, en els anys que han passat des que "
-"aquest article es va escriure, s'ha adaptat la biblioteca GNU C al nucli "
+"aquest article es va escriure, s'ha adaptat la biblioteca GNU C a algunes 
versions del nucli "
 "FreeBSD, cosa que ha permès combinar GNU amb aquest nucli. Com passa amb 
GNU/"
 "Linux, hi ha fins i tot variants de GNU que s'anomenen GNU/kFreeBSD i GNU/"
 "kNetBSD en funció del nucli del sistema. Els usuaris corrents que treballen "
@@ -559,3 +558,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: manifesto.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.ca.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- manifesto.ca.po   13 Nov 2010 01:28:45 -0000   1.13
+++ manifesto.ca.po   22 Dec 2010 17:29:15 -0000   1.14
@@ -8,12 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: manifesto.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-19 13:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-22 18:28+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -147,7 +147,6 @@
 "el deixarem per algú que el vulga fer servir en aquestes."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
 #| "&lsquo;GNU&rsquo; when it is the name of this project."
@@ -155,7 +154,7 @@
 "To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
 "&ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
 msgstr ""
-"Per evitar una terrible confusió (en anglès), cal pronunciar la <em>g</em>' 
"
+"Per evitar una terrible confusió (en anglès), cal pronunciar la <em>g</em> "
 "en la paraula 'GNU' quan es parli del projecte (en català és correcte dir "
 "'nyu')."
 
@@ -293,7 +292,6 @@
 msgstr "Com pots contribuir"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.";
 #| "org/campaigns/priority-projects\">High-Priority Projects list</a> and the "
@@ -314,7 +312,7 @@
 "prioritat</a> i la <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU "
 "necessita ajuda</a>, que és la llista general de tasques per als paquets de "
 "programari GNU. Per conèixer altres maneres d'ajudar, vegeu <a 
href=\"http://";
-"gnu.org/help/help.html\">la guia per ajudar al sistema operatiu GNU</a>.)"
+"gnu.org/help/help.ca.html\">la guia per ajudar al sistema operatiu GNU</a>.)"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -557,7 +555,6 @@
 "que encara no saben com."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Such services could be provided by companies that sell just hand-holding "
 #| "and repair service. If it is true that users would rather spend money "
@@ -576,7 +573,7 @@
 "for the service."
 msgstr ""
 "Aquests serveis podran ser proporcionats per companyies que venguin sols el "
-"servei d'assessoria i de reparació. Si es veritat que els usuaris "
+"servei d'assessoria i de reparació. Si és veritat que els usuaris "
 "prefereixen gastar diners i obtenir un producte amb assistència, estaran "
 "igualment d'acord d'adquirir el servei després d'haver obtingut el producte "
 "de franc. Les empreses de serveis competiran en qualitat i preu, de manera "
@@ -1063,7 +1060,6 @@
 "sistemes operatius a la nova màquina."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The sale of teaching, hand-holding and maintenance services could also "
 #| "employ programmers."
@@ -1071,11 +1067,10 @@
 "The sale of teaching, handholding and maintenance services could also employ "
 "programmers."
 msgstr ""
-"La venta de l'ensenyança, els serveis de suport i manteniment podrien donar "
+"La venta de l'ensenyança i dels serveis de suport i manteniment podrien 
donar "
 "feina també als programadors."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "People with new ideas could distribute programs as freeware<a href=\"#f7"
 #| "\">(9)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling hand-"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]