www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy why-audio-format-matters.es.html...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy why-audio-format-matters.es.html...
Date: Thu, 16 Dec 2010 17:28:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/12/16 17:28:13

Modified files:
    philosophy   : why-audio-format-matters.es.html 
             why-audio-format-matters.fr.html 
             why-audio-format-matters.it.html 
Added files:
    philosophy   : why-audio-format-matters.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-audio-format-matters.es.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-audio-format-matters.fr.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-audio-format-matters.it.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-audio-format-matters.pl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: why-audio-format-matters.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-audio-format-matters.es.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- why-audio-format-matters.es.html  25 Dec 2009 21:27:25 -0000   1.1
+++ why-audio-format-matters.es.html  16 Dec 2010 17:28:09 -0000   1.2
@@ -184,7 +184,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2009/12/25 21:27:25 $
+$Date: 2010/12/16 17:28:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -214,6 +214,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Italian -->
 <li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: why-audio-format-matters.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-audio-format-matters.fr.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- why-audio-format-matters.fr.html  25 Dec 2009 21:27:25 -0000   1.5
+++ why-audio-format-matters.fr.html  16 Dec 2010 17:28:09 -0000   1.6
@@ -186,7 +186,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/12/25 21:27:25 $
+$Date: 2010/12/16 17:28:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -216,6 +216,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Italian -->
 <li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: why-audio-format-matters.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-audio-format-matters.it.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- why-audio-format-matters.it.html  25 Dec 2009 21:27:25 -0000   1.8
+++ why-audio-format-matters.it.html  16 Dec 2010 17:28:09 -0000   1.9
@@ -183,7 +183,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2009/12/25 21:27:25 $
+$Date: 2010/12/16 17:28:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -213,6 +213,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Italian -->
 <li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: why-audio-format-matters.pl.html
===================================================================
RCS file: why-audio-format-matters.pl.html
diff -N why-audio-format-matters.pl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-audio-format-matters.pl.html  16 Dec 2010 17:28:09 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,231 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Dlaczego format pliku dźwiękowego ma znaczenie - Projekt GNU -
+W&nbsp;obronie wolności</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Dlaczego format pliku dźwiękowego ma znaczenie</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+<h3 class="subtitle">Zaproszenie twórców audio do&nbsp;używania formatu Ogg 
Vorbis obok formatu
+MP3</h3>
+
+<p>autorstwa Karla Fogela</p>
+
+<div class="announcement"><p class="footer"><a 
href="http://xiph.org/about/";>Więcej informacji</a> na&nbsp;temat
+Xiph.org (organizacji, która stworzyła format Ogg Vorbis) 
oraz&nbsp;ważności
+wolnych formatów rozprowadzania mediów dostępnych <a
+href="http://xiph.org/about/";>jest dostępna</a>.</p>
+
+<p>Fundacja Wolnego Oprogramowania przygotowała <a
+href="http://playogg.org";>przyjazną dla użytkownika instrukcję instalowania
+Ogg Vorbis na&nbsp;systemie Microsoft Windows oraz&nbsp;Apple Mac OS X</a>.</p>
+</div>
+
+<p>Jeśli tworzymy muzykę z&nbsp;zamiarem jej dystrybuowania, 
najprawdopodobniej
+spędzimy 99,9% naszego czasu na&nbsp;rozmyślaniem na&nbsp;temat formy,
+zawartości oraz&nbsp;jakości, a&nbsp;tylko 0,1% nad&nbsp;tym, jakiego
+formatu dźwięku użyjemy.</p>
+
+<p>I&nbsp;w idealnym świecie, tak byłoby dobrze. Formaty audio byłyby
+konwencjami takimi jak układ typograficzny książki, jak tony i&nbsp;inne
+elementy tworzące muzykę: nośniki znaczeń, dostępne dla każdego, 
dostępne
+bez&nbsp;ograniczeń. Nie musielibyśmy się martwić konsekwencjami
+rozprowadzania naszej muzyki w&nbsp;formacie MP3, bardziej niż martwimy się
+o umieszczenie numeru strony na&nbsp;samej górze czy&nbsp;też rozpoczynaniem
+książki spisem treści.</p>
+
+<p>Niestety, nie w&nbsp;takim świecie żyjemy. Format MP3 jest
+opatentowany. Oznacza to, że&nbsp;różne korporacje, mają zagwarantowany
+przez rząd monopol na&nbsp;pewne ważne aspekty związane ze standardem
+MP3. Na&nbsp;przykład, gdy ktoś tworzy, bądź&nbsp;słucha, muzyki zapisanej
+w&nbsp;formacie MP3, <em>nawet aplikacją nie napisaną przez żadną
+z&nbsp;tych korporacji</em>, te korporacje mają prawo decydować,
+czy&nbsp;pozwolić lub&nbsp;nie, na&nbsp;użycie swojego formatu w&nbsp;tym
+wypadku. Zazwyczaj to co robią, to żądanie pieniędzy. Należy
+jednak&nbsp;pamiętać, że&nbsp;to oni określają warunki i&nbsp;mogą 
zakazać
+nam używania formatu MP3 jeśli zechcą. Jeżeli&nbsp;używaliśmy plików 
MP3,
+a&nbsp;nie wiedzieliśmy o tym to: a) ktoś inny, zazwyczaj twórca
+oprogramowania, płacił za&nbsp;nas, lub&nbsp;b) nieświadomie naruszamy prawo
+patentowe i&nbsp;teoretycznie możemy być za&nbsp;to pozwani.</p>
+
+<p>Jest to cięższy cios niż jakiekolwiek zadane nam obrażenie. Prawa 
patentowe
+na&nbsp;oprogramowanie dają jednej stronie wyłączne prawo do&nbsp;pewnego,
+matematycznego faktu. To prawo może być później kupowane
+i&nbsp;sprzedawane. Nigdy nie da się przewidzieć, co nowy właściciel może
+z&nbsp;tym zrobić. To nie jest tylko abstrakcyjna możliwość: prawa 
patentowe
+do&nbsp;formatu MP3 były powodem wielu procesów sądowych ze szkodami
+przekraczającymi miliard dolarów.</p>
+
+<p>Najważniejszym wątkiem nie jest tutaj bynajmniej sprawa honorarium. 
Chodzi o
+wolność w&nbsp;komunikacji i&nbsp;rozwój narzędzi
+do&nbsp;komunikowania. Formaty takie jak MP3, są nośnikami informacji,
+wymienianej w&nbsp;internecie. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że&nbsp;ktoś
+posiada patent na&nbsp;wprawianie w&nbsp;drganie cząsteczek powietrza:
+musielibyśmy posiadać licencję za&nbsp;rozmowy, czy&nbsp;granie
+na&nbsp;gitarze dla publiki. Na&nbsp;szczęście nasz rząd uznał,
+że&nbsp;stare, wszechobecne metody komunikacji, jak wprawione w&nbsp;drgania
+cząsteczki powietrza, czy&nbsp;zapisywanie symboli na&nbsp;papierze, są
+niepatentowalne: nikt nie może ich posiąść i&nbsp;każdy może z&nbsp;nich
+korzystać za&nbsp;darmo. Lecz&nbsp;dopóki te same prawa nie obejmą nowszych,
+mniej powszechnych metod (jak określone standardy reprezentowania dźwięku
+w&nbsp;postaci cyfrowej), my, którzy tworzymy dźwięki czy&nbsp;też muzykę,
+musimy zadbać o to, jakiego formatu użyjemy, i&nbsp;którego nasi słuchacze
+będą musieli użyć. </p>
+
+<h4 class="sec">Wyjście: format Ogg Vorbis</h4>
+
+<p>Ogg Vorbis jest alternatywą dla formatu MP3. Posiada wysoką jakość 
dźwięku,
+potrafi skompresować plik do&nbsp;mniejszego rozmiaru niż MP3 i&nbsp;przy
+tym cały czas brzmi dobrze (oszczędzając w&nbsp;ten sposób nasz czas
+oraz&nbsp;koszty przesyłu). Ale&nbsp;najlepsze jest to, że&nbsp;został
+zaprojektowany będąc wolnym od&nbsp;wszelkich patentów.</p>
+
+<p>Technicznie nie utracimy jakości utworu, kodując go do&nbsp;formatu Ogg
+Vorbis. Pliki brzmią dobrze a&nbsp;większość odtwarzaczy wie jak je
+odtwarzać. Poza tym zwiększymy liczbę osób, które mogą odsłuchać nasze
+utwory zwiększając przy tym udział wolnych od&nbsp;patentów standardów
+rozprowadzania informacji.</p>
+
+<p>Strona domowa formatu Ogg Vorbis, <a
+href="http://www.vorbis.com/";>www.vorbis.com</a>, zawiera wszelkie
+informacje potrzebne do&nbsp;odtwarzania jak i&nbsp;tworzenia własnych
+plików w&nbsp;tym formacie. Najbezpieczniejsze, dla nas i&nbsp;naszych
+słuchaczy, byłoby zaoferowanie plików wyłącznie w&nbsp;formacie Ogg
+Vorbis. Jednak&nbsp;ponieważ istnieją jeszcze odtwarzacze, które potrafią
+odtwarzać jedynie pliki MP3, a&nbsp;nie chcemy tracić słuchaczy, pierwszym
+krokiem powinno być zaoferowanie utworów zarówno w&nbsp;formacie Ogg Vorbis
+jak i&nbsp;MP3, z&nbsp;jednoczesnym wyjaśnianiem osobom pobierającym
+(np. linkując do&nbsp;tego artykułu) dlaczego wspieramy format Ogg 
Vorbis.</p>
+
+<p>Dzięki formatowi Ogg Vorbis możemy nawet <em>zdobyć</em> słuchaczy. Oto 
jak
+można tego dokonać:</p>
+
+<p>Do&nbsp;tej pory, właściciele patentów na&nbsp;format MP3 byli 
na&nbsp;tyle
+sprytni, by nie dręczyć indywidualnych użytkowników żądaniami
+do&nbsp;zapłaty. Wiedzą, że&nbsp;to przyczyniłoby się do&nbsp;rozwoju
+świadomości obywateli na&nbsp;temat (i ostatecznie sprzeciwu wobec)
+patentów. Zamiast tego, zgłaszają się u&nbsp;osób, które implementują 
format
+MP3. Ofiary płacą wzruszając ramionami ze znużenia, traktując to jako
+kolejny koszt prowadzenia biznesu, który zostaje niezauważalnie przeniesiony
+na&nbsp;użytkowników. Jednakże nie każdy jest w&nbsp;stanie płacić:
+niektórzy z&nbsp;naszych słuchaczy używają wolnego oprogramowania
+do&nbsp;odsłuchiwania plików dźwiękowych. Ponieważ&nbsp;to oprogramowanie
+jest rozprowadzane za&nbsp;darmo, nie ma praktycznej możliwości by ściągną
ć
+opłatę licencyjną od&nbsp;autora jak i&nbsp;użytkowników&nbsp;&ndash;
+czyli&nbsp;opłat za&nbsp;możliwość użycia matematycznych faktów
+wykorzystywanych przez format MP3. W&nbsp;rezultacie takie programy nie mogą
+legalnie implementować formatu MP3, nawet jeśli utwory, których użytkownicy
+będą odsłuchiwać są darmowe! Z&nbsp;powodu tej sytuacji, niektórzy
+dystrybutorzy systemu operacyjnego GNU/Linux, który ma miliony użytkowników
+na&nbsp;całym świecie, nie mieli możliwości dołączenia odtwarzaczy MP3
+do&nbsp;swoich dystrybucji.</p>
+
+<p>Szczęśliwie, nie musimy wymagać od&nbsp;takich użytkowników
+aby&nbsp;angażowali się w&nbsp;obywatelskie nieposłuszeństwo 
za&nbsp;każdym
+razem, gdy chcą posłuchać naszej pracy. Oferując format Ogg Vorbis,
+zapewniamy, że&nbsp;żaden słuchacz nie zostanie wciągnięty
+w&nbsp;dystrybucję opatentowanego formatu o ile sam się na&nbsp;to nie
+zgodzi oraz, że&nbsp;nasza praca nigdy nie będzie hamowana przez
+nieprzewidziane wymagania licencyjne. Ostatecznie, rosnąca akceptacja
+formatu Ogg Vorbis jako standardu, połączona z&nbsp;rosnącą
+nieprzewidywalnością zachowań niektórych właścicieli patentów 
na&nbsp;format
+MP3, może w&nbsp;ogóle uczynić niepraktycznym oferowanie plików
+MP3. Jednak&nbsp;nawet jeśli taki dzień nadejdzie, format Ogg Vorbis
+pozostaje jedynym przenośnym, wolnym od&nbsp;opłat, formatem dźwięku
+w&nbsp;internecie, więc&nbsp;warto włożyć trochę dodatkowego wysiłku
+aby&nbsp;go wesprzeć.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.
+<br /> Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia
+dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować 
na&nbsp;adres
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2007 Karl Fogel
+</p>
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
+medium, provided this notice, and the copyright notice, ar preserved.
+<br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii
+tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania
+niniejszego zezwolenia i&nbsp;notatki o prawach autorskich.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Michał Walenciak 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, Daniel
+Oźminkowski 2010, Marcin Wolak 2010.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Aktualizowany:
+
+$Date: 2010/12/16 17:28:09 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-audio-format-matters.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]