www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy amazon-nat.pl.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy amazon-nat.pl.html
Date: Fri, 10 Dec 2010 17:29:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/12/10 17:29:53

Added files:
    philosophy   : amazon-nat.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/amazon-nat.pl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: amazon-nat.pl.html
===================================================================
RCS file: amazon-nat.pl.html
diff -N amazon-nat.pl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ amazon-nat.pl.html 10 Dec 2010 17:29:01 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,126 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>List o firmie Amazon od&nbsp;Nata - Projekt GNU - Fundacja Wolnego
+Oprogramowania (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>List od&nbsp;Nata</h2>
+
+<p>
+To jest list od&nbsp;Nata Friedmana dotyczący bojkotu firmy Amazon &ndash;
+Proszę <a href="/philosophy/amazon.html">przeczytajcie więcej o tym bojkocie
+</a> i&nbsp;wesprzyjcie nas poprzez&nbsp;dodanie linka na&nbsp;Waszej
+osobistej stronie domowej. </p>
+
+<pre>
+Data: Wtorek, 23 Grudnia 1999 17:26:30 -0500 (EST)
+Od: Nat Friedman &lt;address@hidden&gt;
+Do: Richard Stallman &lt;address@hidden&gt;
+Temat: Bojkot firmy Amazon udany!
+Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
+Content-Length: 658
+
+Witaj Richard,
+
+  Wygląda na&nbsp;to, że&nbsp;twoje wysiłki co do&nbsp;stworzenia oporu
+względem niedorzecznego patentu "one-click" firmy Amazon
+naprawdę się opłacają! Mój ojciec jest maklerem i&nbsp;tej nocy pokazał 
mi
+wiadomości, które przyszły z&nbsp;wewnętrznego wydziału jego firmy, ds 
dostarczania
+aktualnych informacji, opisujące (całkiem dokładnie) bojkot
+i&nbsp;twój wpływ. Najwyraźniej, owe informacje zostały
+rozprowadzone pomiędzy firmami maklerskimi i&nbsp;w wiadomościach AMZN
+(firma Amazon) spadła dzisiaj o 7 punktów (przynajmniej nie było
+innego oczywistego powodu dla tego spadku)
+
+  Być może teraz, gdy dostali po&nbsp;kieszeniach, firma Amazon będzie 
bardziej uważała
+
+  Gratulacje! Oby tak dalej.
+
+Jak zwykle, najlepsze życzenia,
+Nat
+</pre>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
+medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się
+na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu,
+niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego
+zezwolenia.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Szymon Parzych 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, Michał Walenciak
+2010.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Aktualizowane:
+
+$Date: 2010/12/10 17:29:01 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/amazon-nat.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/amazon-nat.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a 
href="/philosophy/amazon-nat.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]