www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy free-software-intro.html po/free...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy free-software-intro.html po/free...
Date: Thu, 09 Dec 2010 14:32:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/09 14:32:49

Modified files:
    philosophy   : free-software-intro.html 
Added files:
    philosophy/po : free-software-intro.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Oskar Gałecki

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-intro.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: free-software-intro.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-intro.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- free-software-intro.html  11 Sep 2009 21:42:23 -0000   1.14
+++ free-software-intro.html  9 Dec 2010 14:32:43 -0000    1.15
@@ -92,7 +92,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/09/11 21:42:23 $
+$Date: 2010/12/09 14:32:43 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -128,6 +128,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Malayalam -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/free-software-intro.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/free-software-intro.pl.po
===================================================================
RCS file: po/free-software-intro.pl.po
diff -N po/free-software-intro.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/free-software-intro.pl.po    9 Dec 2010 14:32:46 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,194 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/free-software-intro.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Oskar Gałecki <sueroski AT interia.pl>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: free-software-intro.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-24 12:42+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Free Software movement - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Ruch Wolnego Oprogramowania - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania "
+"(FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Free Software Movement"
+msgstr "Ruch Wolnego Oprogramowania"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People use free software operating systems such as <a href=\"/gnu/linux-and-"
+"gnu.html\">GNU/Linux</a> for various reasons. Many users switch for "
+"practical reasons: because the system is powerful, because it is reliable, "
+"or for the convenience of being able to change the software to do what you "
+"need."
+msgstr ""
+"Ludzie używają wolne systemy operacyjne takie jak <a href=\"/gnu/linux-and-"
+"gnu.html\">GNU/Linux</a> z&nbsp;rozmaitych powodów. Wielu użytkowników 
używa "
+"ich ze względów praktycznych: bo&nbsp;są skuteczne w&nbsp;użytku, 
bo&nbsp;są "
+"bardziej niezawodne, albo&nbsp;dlatego, że&nbsp;mają większy wybór 
w&nbsp;"
+"oprogramowaniu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those are good reasons&mdash;but there is more at stake than just "
+"convenience. What's at stake is your freedom, and your community."
+msgstr ""
+"To są dobre powody&nbsp;&ndash; ale&nbsp;stawka toczy się o coś więcej 
niż "
+"tylko wygodę. Prawdziwym powodem jest wolność Wasza i&nbsp;Waszej "
+"społeczności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The idea of the Free Software Movement is that computer users <a href=\"/"
+"philosophy/why-free.html\">deserve the freedom to form a community</a>. You "
+"should have the freedom to help yourself, by changing the source code to do "
+"whatever you need to do. And the freedom to help your neighbor, by "
+"redistributing copies of programs to other people. Also the freedom to help "
+"build your community, by publishing improved versions so that other people "
+"can use them."
+msgstr ""
+"Ideą Ruchu Wolnego Oprogramowania jest to, że&nbsp;użytkownicy komputerów 
<a "
+"href=\"/philosophy/why-free.html\">zasługują na&nbsp;wolność tworzenia "
+"wspólnoty</a>. Powinniście mieć wolność, aby&nbsp;sobie 
pomagać&nbsp;&ndash; "
+"poprawiając kod źródłowy lub&nbsp;robiąc cokolwiek innego. Powinniście 
też "
+"pomagać sąsiadom, pozwalając im na&nbsp;dystrybucję kopii programów, 
a&nbsp;"
+"także mieć wolność do&nbsp;budowy własnej społeczności poprzez&nbsp;"
+"publikację poprawionych wersji programu, które każdy może używać."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whether a program is free software depends mainly on its license. However, "
+"a program can also be non-free because you don't have access to its source "
+"code, or because hardware won't let you put a modified version into use "
+"(this is called &ldquo;tivoization&rdquo;)."
+msgstr ""
+"To czy&nbsp;program jest wolnym oprogramowaniem głównie zależy 
od&nbsp;jego "
+"licencji. Oczywiście program może być również niewolny kiedy nie macie "
+"wglądu w&nbsp;kod źródłowy lub&nbsp;gdy sprzęt nie pozwala Wam na&nbsp;"
+"używanie zmodyfikowanych wersji (nazywamy to &bdquo;tivoization&rdquo;)."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">detailed definition</a> of free "
+"software shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+"software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+"html#LicensingFreeSoftware\">certain specific licenses</a> explaining the "
+"advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and why some "
+"other licenses are too restrictive to qualify."
+msgstr ""
+"Nasza <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">rozszerzona definicja</a> wolnego "
+"oprogramowania mówi jak licencjonować oprogramowanie, aby&nbsp;było wolne. 
"
+"Mamy również artykuły o <a href=\"/philosophy/philosophy."
+"html#LicensingFreeSoftware\">konkretnych licencjach</a> mówiące o 
korzyściach "
+"i&nbsp;wadach niektórych licencji, które zostały zakwalifikowane jako 
wolne "
+"i&nbsp;dlaczego inne licencje są zbyt restrykcyjne, aby&nbsp;je "
+"zakwalifikować."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with <a "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">views considerably "
+"different from ours</a>. These views cite only the practical advantages of "
+"free software, and carefully avoid the deeper issues of freedom and social "
+"solidarity that the Free Software Movement raises. The idea of open source "
+"is good as far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. "
+"We don't mind working with supporters of open source on practical activities "
+"such as software development, but we do not agree with their views, and we "
+"decline to operate under their name."
+msgstr ""
+"W&nbsp;1998 termin &bdquo;open source&rdquo; został stworzony i&nbsp;"
+"powiązany z&nbsp;<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html"
+"\">poglądami różniącymi się od&nbsp;naszych</a>. Te poglądy mówią 
tylko o "
+"praktycznym zastosowaniu wolnego oprogramowania i&nbsp;unikają kwestii "
+"wolności i&nbsp;solidarności społecznej, o której mówi Ruch Wolnego "
+"Oprogramowania. Idea oprogramowania open source nie jest zła, ale&nbsp;jest "
+"niewystarczająca. Nie mamy nic przeciwko pracowania z&nbsp;ludźmi "
+"reprezentującymi open source w&nbsp;zajęciach praktycznych takich jak "
+"tworzenie oprogramowania, ale&nbsp;nie zgadzamy się ich poglądami 
i&nbsp;nie "
+"zalecamy działania pod&nbsp;ich nazwą."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you think that freedom and community are important for their own sake, "
+"please join us in proudly using the term &ldquo;free software&rdquo;, and "
+"help spread the word."
+msgstr ""
+"Jeśli uważacie, że&nbsp;wolność i&nbsp;społeczność są ważne dla 
naszego "
+"dobra, dołącz do&nbsp;nas używając terminu &bdquo;wolne "
+"oprogramowanie&rdquo; i&nbsp;pomóż nam tę ideę rozpowszechniać."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.pl.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Oskar Gałecki 2010; poprawki: Jan Owoc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]