www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po
Date: Mon, 06 Dec 2010 08:39:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/06 08:39:12

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu-linux-faq.pl.po 2 Dec 2010 09:54:18 -0000    1.1
+++ gnu-linux-faq.pl.po 6 Dec 2010 08:39:11 -0000    1.2
@@ -4,14 +4,14 @@
 # Kamil Ignacak, 2005.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2005, 2006.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-24 11:47+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-06 09:34+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -49,7 +49,7 @@
 "that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
 "Here are common questions, and our answers."
 msgstr ""
-"Kiedy ludzie zauważają, że&nbsp;używamy i&nbsp;zalecamy używanie nazwy 
GNU/"
+"Gdy ludzie zauważają, że&nbsp;używamy i&nbsp;zalecamy używanie nazwy 
GNU/"
 "Linux na&nbsp;określenie systemu operacyjnego, który inni nazywają 
po&nbsp;"
 "prostu &bdquo;Linux&rdquo;, zadają dużo pytań. Poniżej przedstawiono 
często "
 "spotykane pytania i&nbsp;nasze odpowiedzi. "
@@ -436,7 +436,7 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;"
 "my nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;co to da, że&nbsp;ja będę mówić 
&bdquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;? </a>"
+"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -558,6 +558,8 @@
 "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie Linux? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -600,6 +602,8 @@
 "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Czemu ta nazwa jest ważna? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -627,7 +631,6 @@
 "\">pomaga ogółowi poznawać praktyczne znaczenie tych ideałów</a>. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "How did it come about that most people call the system &ldquo;"
 #| "Linux&rdquo;?"
@@ -636,7 +639,9 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Jak to się stało, że&nbsp;większość ludzi używa nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;?"
+"Jak to się stało, że&nbsp;większość ludzi używa nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -694,7 +699,6 @@
 "ludzi nazwy, której przyzwyczaili się używać."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;"
 #| "Linux&rdquo;?"
@@ -703,7 +707,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;zawsze powinniśmy mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;"
-"Linux&rdquo;?"
+"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always"
+"\">#always</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -733,13 +738,14 @@
 "niejednoznaczności. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
 "span>"
-msgstr "Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki sam sukces gdyby nie było GNU?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki sam sukces gdyby nie było GNU?<span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -784,7 +790,6 @@
 "wolny system operacyjny: GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
 #| "this request?"
@@ -794,7 +799,8 @@
 "\">#divide</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie byłoby lepiej dla wspólnoty gdybyście nie wprowadzali tą 
sprawą "
-"podziałów między ludźmi? "
+"podziałów między ludźmi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#divide\">#divide</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -804,7 +810,7 @@
 msgstr ""
 "Kiedy prosimy ludzi, by mówili &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nie dzielimy ludzi. "
 "Chcemy, by uznali wkład Projektu GNU w&nbsp;tworzenie systemu operacyjnego "
-"GNU. Nie krytykujemy ani&nbsp;nie odpychamy nikogo. "
+"GNU. Nie krytykujemy ani&nbsp;nie odpychamy nikogo."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -852,9 +858,9 @@
 "różnic w&nbsp;wyznawanych podstawowych wartościach. Jest bardzo ważną 
sprawą "
 "dla wspólnoty, by zauważała ten brak zgody i&nbsp;myślała o nim. Nazwy "
 "&bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; (free software) i&nbsp;&bdquo;open "
-"source&rdquo; to transparenty dwóch obozów. Przeczytaj <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&bdquo;Dlaczego termin Free "
-"Software jest lepszy niż Open Source&rdquo;</a>."
+"source&rdquo; to transparenty dwóch obozów. Przeczytaj <a 
href=\"/philosophy/"
+"open-source-misses-the-point.html\">&bdquo;Dlaczego termin Free Software "
+"jest lepszy niż Open Source&rdquo;</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -883,7 +889,6 @@
 "do tego nie dojdzie). "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to "
 #| "call the system by any name that individual chooses?"
@@ -893,7 +898,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;projekt GNU nie popiera prawa każdej osoby do&nbsp;nazywania "
-"systemu taką nazwą, jaką ta osoba wybierze?"
+"systemu taką nazwą, jaką ta osoba wybierze? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -911,7 +917,6 @@
 "powstania systemu operacyjnego."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
 #| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
@@ -921,7 +926,9 @@
 "\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro wszyscy znają rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu 
operacyjnego, "
-"czy&nbsp;przedrostek \"GNU/\" nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?"
+"czy&nbsp;przedrostek \"GNU/\" nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows"
+"\">#everyoneknows</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -967,7 +974,6 @@
 "działalności, ale&nbsp;nie o roli GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name "
 #| "I use?"
@@ -977,7 +983,8 @@
 "\">#everyoneknows2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro znam rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, jakie to 
"
-"ma znaczenie, jakiej nazwy używam?"
+"ma znaczenie, jakiej nazwy używam? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -993,7 +1000,6 @@
 "Jeżeli&nbsp;im tego nie powiesz, to kto to zrobi?"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
 #| "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
@@ -1004,7 +1010,8 @@
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;skrócenie określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;"
 "Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia nazwy &bdquo;Microsoft "
-"Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?"
+"Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1038,7 +1045,6 @@
 "systemem operacyjnym."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
 msgid ""
@@ -1046,7 +1052,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;GNU nie jest tylko zestawem narzędzi programistycznych dołą
czonych "
-"do&nbsp;Linuksa? "
+"do&nbsp;Linuksa? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools"
+"\">#tools</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1093,12 +1100,13 @@
 "i&nbsp;GNOME. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
 msgid ""
 "What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-msgstr "Jaka jest różnica między systemem operacyjnym a&nbsp;jądrem? "
+msgstr ""
+"Jaka jest różnica między systemem operacyjnym a&nbsp;jądrem? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1111,7 +1119,7 @@
 "oznacza zbiór programów wystarczających do&nbsp;tego, by używać 
komputera "
 "do&nbsp;różnorodnych zadań. Aby&nbsp;system operacyjny ogólnego "
 "przeznaczenia był kompletny, powinien umożliwić wykonanie wszystkich 
zadań, "
-"jakie wielu użytkowników chciałoby wykonać. "
+"jakie wielu użytkowników chciałoby wykonać."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1122,7 +1130,7 @@
 "Jądro jest jednym z&nbsp;programów w&nbsp;systemie operacyjnym&ndash;"
 "programem, który przydziela zasoby maszyny innym uruchomionym programom. "
 "Jądro zajmuje się również uruchamianiem i&nbsp;zatrzymywaniem innych "
-"programów. "
+"programów."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1144,7 +1152,7 @@
 "Unix&rdquo; rozumiano w&nbsp;ten sposób, że&nbsp;Unix zawierał wszystkie "
 "programy systemowe, a&nbsp;wersja Uniksa napisana w&nbsp;Berkeley zawierała "
 "nawet gry. Ponieważ&nbsp;chcieliśmy, by GNU był systemem uniksopodobnym, "
-"używamy terminu &bdquo;system operacyjny&rdquo; w&nbsp;ten sam sposób. "
+"używamy terminu &bdquo;system operacyjny&rdquo; w&nbsp;ten sam sposób."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1163,7 +1171,7 @@
 "Linux&rdquo;. Jeżeli&nbsp;macie na&nbsp;myśli tylko jądro, to wtedy 
&bdquo;"
 "Linux&rdquo; jest właściwą nazwą, ale&nbsp;proszę, mówcie również 
&bdquo;"
 "jądro&rdquo;, aby&nbsp;uniknąć dwuznaczności w&nbsp;określaniu, o którą
 "
-"część oprogramowania wam chodzi. "
+"część oprogramowania wam chodzi."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1175,10 +1183,9 @@
 "Jeżeli&nbsp;wolicie używać jakiegoś innego terminu, takiego jak &bdquo;"
 "dystrybucja systemu&rdquo; zamiast &bdquo;system operacyjny&rdquo;, na&nbsp;"
 "określenie całego zbioru oprogramowania, to w&nbsp;porządku. Wtedy 
będziecie "
-"mówić o dystrybucjach systemu GNU/Linux. "
+"mówić o dystrybucjach systemu GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a "
 #| "house be almost complete when it doesn't have a foundation?"
@@ -1188,7 +1195,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak dom może być prawie ukończony, 
"
-"kiedy nie posiada fundamentów?"
+"kiedy nie posiada fundamentów? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#house\">#house</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1233,6 +1241,8 @@
 "Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1240,10 +1250,9 @@
 "role comparable to that of the brain in a human."
 msgstr ""
 "System komputerowy nie jest taki jak ludzkie ciało i&nbsp;żadna jego 
część "
-"nie odgrywa takiej roli jak mózg u&nbsp;człowieka. "
+"nie odgrywa takiej roli jak mózg u&nbsp;człowieka."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
 msgid ""
 "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
@@ -1251,7 +1260,8 @@
 "span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;pisanie jądra nie jest większością pracy w&nbsp;tworzeniu 
systemu "
-"operacyjnego?"
+"operacyjnego?<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost"
+"\">#kernelmost</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid "No, many components take a lot of work."
@@ -1259,7 +1269,6 @@
 "Nie, wiele [<em>innych</em>] elementów wymaga [<em>równie</em>] dużo 
pracy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal "
 #| "to name an operating system after a kernel?"
@@ -1269,7 +1278,8 @@
 "(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Nazywamy system operacyjny tak jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne "
-"nazywanie systemu tak jak nazywa się jądro?"
+"nazywanie systemu tak jak nazywa się jądro? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1303,7 +1313,6 @@
 "Linux, jądro&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How "
 #| "about recommending a shorter name?"
@@ -1313,7 +1322,8 @@
 "\"#long\">#long</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot, bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. "
-"Może zaproponujecie krótszą nazwę?"
+"Może zaproponujecie krótszą nazwę? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#long\">#long</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1336,7 +1346,6 @@
 "podanych poniżej."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts "
 #| "to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
@@ -1346,7 +1355,8 @@
 "\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro Linux został dodany do&nbsp;systemu GNU, czy&nbsp;byłoby błędem "
-"nazwanie systemu po&nbsp;prostu &bdquo;GNU&rdquo;?"
+"nazwanie systemu po&nbsp;prostu &bdquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#tylkognu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1356,7 +1366,7 @@
 msgstr ""
 "Nie byłoby to błędem, ale&nbsp;nie jest to najlepszy pomysł. Oto powody, 
dla "
 "których nazywamy tę wersję systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, a&nbsp;nie "
-"&bdquo;GNU&rdquo;: "
+"&bdquo;GNU&rdquo;:"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
@@ -1365,7 +1375,7 @@
 msgstr ""
 "To nie jest dokładnie GNU&nbsp;&ndash; system ten ma inne jądro (czyli "
 "Linuksa). Odróżnienie GNU/Linuksa od&nbsp;GNU jest w&nbsp;tej sytuacji "
-"użyteczne. "
+"użyteczne."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
@@ -1386,7 +1396,7 @@
 "&bdquo;Linuksem&rdquo;. Nie zgadzamy się z&nbsp;jego poglądami 
politycznymi, "
 "ale&nbsp;odnosimy się do&nbsp;tej różnicy zdań uczciwie i&nbsp;otwarcie. 
Nie "
 "próbujemy pozbawić Linusa uznania należnego mu za&nbsp;przyczynienie się "
-"do&nbsp;rozwoju systemu. "
+"do&nbsp;rozwoju systemu."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 msgid ""
@@ -1399,10 +1409,9 @@
 "Linux&rdquo;, to gdy będziemy go nazywać &bdquo;GNU&rdquo;, mogą nie "
 "zorientować się, że&nbsp;mówimy o tym samym systemie. 
Jeżeli&nbsp;użyjemy "
 "nazwy &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, połączą to z&nbsp;tym, co słyszeli o 
systemie "
-"Linux. "
+"Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
 #| "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is "
@@ -1418,7 +1427,8 @@
 "Musiałbym uiścić opłatę, gdybym chciał użyć słowa 
&bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;"
 "nazwie swojego produktu; odnosi się to również do&nbsp;określenia 
&bdquo;GNU/"
 "Linux&rdquo;. Czy&nbsp;jeśli dla uniknięcia opłat używam 
&bdquo;GNU&rdquo; "
-"bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, to jest to nieuczciwe? "
+"bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, to jest to nieuczciwe? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1441,7 +1451,6 @@
 "GNU&rdquo;, nie będziemy Was za&nbsp;to krytykować."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 #| "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments "
@@ -1457,7 +1466,8 @@
 "Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
 "jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl i&nbsp;wiele innych programów. "
 "Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje, że&nbsp;powinniśmy uwzględnić 
również "
-"ich wkład? (Ale to doprowadziłoby do&nbsp;absurdalnie długich nazw)"
+"ich wkład? (Ale to doprowadziłoby do&nbsp;absurdalnie długich nazw) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1515,7 +1525,6 @@
 "przy pominięciu głównego&ndash;projektu (GNU)."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many other projects contributed to the system as it is today, but they "
 #| "don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
@@ -1526,7 +1535,8 @@
 msgstr ""
 "Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
 "jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. "
-"Czemu mielibyśmy traktować GNU w&nbsp;specjalny sposób? "
+"Czemu mielibyśmy traktować GNU w&nbsp;specjalny sposób? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1552,7 +1562,6 @@
 "na&nbsp;bazie którego zbudowano ten system."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention "
 #| "it?"
@@ -1562,7 +1571,8 @@
 "span>"
 msgstr ""
 "GNU jest małym odłamem dzisiejszych systemów, więc&nbsp;dlaczego 
powinnyśmy "
-"o nim wspominać?"
+"o nim wspominać? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall"
+"\">#allsmall</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1588,7 +1598,6 @@
 "Linux&rdquo; w&nbsp;dalszym ciągu pozostaje właściwa."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
 #| "mean we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
@@ -1599,7 +1608,8 @@
 msgstr ""
 "Wiele przedsiębiorstw wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
 "jaki jest dzisiaj; czyżby to znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać 
GNU/"
-"Redhat/Novell/Linux?"
+"Redhat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1628,7 +1638,6 @@
 "ze wszystkimi innymi twórcami GNU. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU "
 #| "Linux&rdquo;?"
@@ -1637,7 +1646,9 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?"
+"Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1708,13 +1719,14 @@
 "hiszpańsku czasami mówimy &bdquo;GNU con Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?"
+"Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1738,7 +1750,6 @@
 "system to Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
 #| "really Linux?"
@@ -1748,7 +1759,8 @@
 "\">#distronames</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Moja dystrybucja nazywa się &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie znaczy "
-"to, że&nbsp;to naprawdę jest Linux?"
+"to, że&nbsp;to naprawdę jest Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
+"href=\"#distronames\">#distronames/a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1759,7 +1771,6 @@
 "powielają powszechnie występujący błąd."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong "
 #| "to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
@@ -1769,7 +1780,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Oficjalna nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;"
-"nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;? "
+"nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1784,7 +1796,6 @@
 "większym błędem niż było popełnienie tej pomyłki."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat "
 #| "and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than "
@@ -1797,7 +1808,8 @@
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by "
 "nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych "
-"rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych osób?"
+"rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych osób? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1834,7 +1846,6 @@
 "firmy będą zarabiały więcej nazywając system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 #| "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal "
@@ -1847,7 +1858,8 @@
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie byłoby lepiej zarezerwować nazwę &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla "
 "dystrybucji zawierających jedynie wolne oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki "
-"jest ideał projektu GNU."
+"jest ideał projektu GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1931,7 +1943,6 @@
 "nie pozwólcie im, by was w&nbsp;to wciągali."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
 msgid ""
@@ -1940,7 +1951,8 @@
 "span>"
 msgstr ""
 "Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa w&nbsp;wykonaniu GNU (sic) i&nbsp;"
-"nazwać ją GNU/Linux?"
+"nazwać ją GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#gnudist"
+"\">#gnudist</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1980,7 +1992,6 @@
 "Linuksa, takich jak gNewSense i&nbsp;Ututo."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
 #| "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
@@ -1991,7 +2002,8 @@
 msgstr ""
 "Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; "
 "i&nbsp;udostępnić jakąś istniejącą wersję systemu GNU/Linux 
pod&nbsp;nazwą "
-"&bdquo;GNU&rdquo;? "
+"&bdquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu"
+"\">#linuxgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2017,7 +2029,6 @@
 "porządku i&nbsp;nie chcemy robić takich rzeczy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
 msgid ""
@@ -2025,7 +2036,8 @@
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;na początku Projekt GNU potępił i&nbsp;sprzeciwił się używaniu 
"
-"nazwy Linux?"
+"nazwy Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn"
+"\">#condemn</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2082,7 +2094,6 @@
 "błędnym użyciem nazwy &bdquo;Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
 msgid ""
@@ -2090,7 +2101,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu czekaliście tak długo zanim zaczęliście prosić ludzi o używanie 
nazwy "
-"GNU/Linux?"
+"GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)"
+"</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2104,7 +2116,6 @@
 "kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
 #| "GPL'ed?"
@@ -2114,7 +2125,8 @@
 "\">#allgpled</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;konwencja GNU/<i>nazwa</i> powinna być stosowana do&nbsp;wszystkich 
"
-"programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL?"
+"programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2212,7 +2224,6 @@
 "Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
 #| "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
@@ -2223,7 +2234,8 @@
 msgstr ""
 "Skoro duża część idei GNU wywodzi się z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie "
 "powinien uznać jego zasług używając słowa &bdquo;Unix&rdquo; 
w&nbsp;swojej "
-"nazwie?"
+"nazwie? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2317,6 +2329,8 @@
 "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Czy&nbsp;powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/BSD&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2362,10 +2376,10 @@
 "the situation."
 msgstr ""
 "Systemy BSD używają dziś niektórych pakietów GNU, tak jak system GNU 
i&nbsp;"
-"jego warianty używają niektórych programów BSD. Jednak&nbsp;generalnie są
 to "
-"dwa różne systemy, które ewoluowały oddzielnie. Twórcy oprogramowania 
BSD "
-"nie napisali jądra i&nbsp;nie dodali go do&nbsp;systemu GNU, 
więc&nbsp;nazwa "
-"GNU/BSD nie pasuje do&nbsp;tej sytuacji."
+"jego warianty używają niektórych programów BSD. Jednak&nbsp;są to dwa 
różne "
+"systemy, które ewoluowały oddzielnie. Twórcy oprogramowania BSD nie 
napisali "
+"jądra i&nbsp;nie dodali go do&nbsp;systemu GNU, więc&nbsp;nazwa GNU/BSD nie 
"
+"pasuje do&nbsp;tej sytuacji."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2390,7 +2404,6 @@
 "większość tego systemu jest taka jak system GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
 #| "Windows system?"
@@ -2400,7 +2413,8 @@
 "\">#othersys</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Jeżeli&nbsp;zainstaluję narzędzia GNU w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to 
"
-"oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;systemie GNU/Windows?"
+"oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;systemie GNU/Windows? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2422,6 +2436,8 @@
 "Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linuksa bez&nbsp;GNU? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2450,7 +2466,6 @@
 "czego nie zawiera, to GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
 #| "Torvalds' role as posterboy for our community?"
@@ -2460,7 +2475,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić "
-"w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty?"
+"w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinux</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2526,6 +2542,9 @@
 "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa Torvaldsa jako GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2545,6 +2564,9 @@
 "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to "
+"tylko jądro? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed"
+"\">#linusagreed</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2559,10 +2581,9 @@
 "kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\"> &bdquo;Większość narzędzi "
 "używanym wraz z&nbsp;linuksem są oprogramowaniem GNU i&nbsp;są wydane "
 "na&nbsp;licencji GNU copyleft. Te narzędzia nie są w&nbsp;dystrybucji&nbsp;"
-"&ndash; zapytaj mnie (albo GNU) by dowiedzieć się więcej&rdquo;</a>."
+"&ndash; aby&nbsp;dowiedzieć się więcej, zapytaj mnie (albo 
GNU)&rdquo;</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we "
 #| "can't change it, so why even think about it?"
@@ -2571,8 +2592,9 @@
 "change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Bitwa już jest przegrana&ndash;&ndash; społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;my "
-"nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć?"
+"Bitwa już jest przegrana&nbsp;&ndash; społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;my "
+"nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2591,7 +2613,6 @@
 "&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Robiąc tak pomożecie nam."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Society has made its decision and we can't change it, so what good does "
 #| "it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
@@ -2601,7 +2622,8 @@
 "href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego zmienić, 
więc&nbsp;co "
-"to da, że&nbsp;ja będę mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"to da, że&nbsp;ja będę mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2626,7 +2648,6 @@
 "nazwie."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
 #| "people its real origin with a ten-minute explanation?"
@@ -2636,7 +2657,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie byłoby lepiej nazywać system &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć 
o "
-"jego pochodzeniu w&nbsp;krótkim omówieniu?"
+"jego pochodzeniu w&nbsp;krótkim omówieniu? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2683,7 +2705,6 @@
 "sposobem efektywnego pomagania Projektowi GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 #| "Why do you subject yourself to this treatment?"
@@ -2693,7 +2714,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Niektórzy ludzie śmieją się z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie "
-"systemu: GNU/Linux. Czemu narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?"
+"systemu: GNU/Linux. Czemu narażacie się na&nbsp;takie traktowanie? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2734,7 +2756,6 @@
 "przestaną się śmiać."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 #| "Don't you lose by alienating them?"
@@ -2744,7 +2765,8 @@
 "href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Niektórzy ludzie potępiają was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: 
GNU/"
-"Linux. Czy&nbsp;nie tracicie na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie? "
+"Linux. Czy&nbsp;nie tracicie na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2777,7 +2799,6 @@
 "nadal będziemy próbowali poprawiać błędne używanie nazwy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
 msgid ""
@@ -2785,7 +2806,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy "
-"systemu operacyjnego?"
+"systemu operacyjnego? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename"
+"\">#rename</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2798,7 +2820,6 @@
 "przemianować go na&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, nie powinni byli tego robić."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
@@ -2806,7 +2827,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie jest złym zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania systemu &bdquo;GNU/"
-"Linuksem&rdquo;?"
+"Linuksem&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
+"\">#force</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2818,14 +2840,14 @@
 "samego."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają cały system 
&bdquo;"
-"Linux&rdquo;?"
+"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue"
+"\">#whynotsue</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2839,7 +2861,6 @@
 "Linux&rdquo;, ponieważ&nbsp;tak należy robić."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
 #| "system &ldquo;GNU&rdquo;?"
@@ -2849,7 +2870,8 @@
 "\"#require\">#require</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie powinniście umieścić w&nbsp;treści licencji GNU GPL punktu, "
-"który wymagałby nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;?"
+"który wymagałby nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#require\">#require</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2874,7 +2896,6 @@
 "tego, jakimi nazwami użytkownicy mogą nazywać system."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement "
 #| "to give credit to the University of California, isn't it hypocritical to "
@@ -2887,7 +2908,8 @@
 msgstr ""
 "Od&nbsp;kiedy sprzeciwiliście się oryginalnej licencji BSD wymagającej "
 "uznania wkładu Uniwersytetu w&nbsp;Kalifornii, czy&nbsp;nie jest 
zakłamaniem "
-"żądanie uznania dla Projektu GNU?"
+"żądanie uznania dla Projektu GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2899,7 +2921,6 @@
 "zasługujemy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to "
 #| "call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
@@ -2912,7 +2933,8 @@
 msgstr ""
 "Skoro nie umieściliście w&nbsp;licencji GNU GPL punktu wymagającego 
od&nbsp;"
 "ludzi nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją 
"
-"obecną sytuację. Czemu się teraz skarżycie?"
+"obecną sytuację. Czemu się teraz skarżycie? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2932,7 +2954,6 @@
 "Mamy nadzieję, że&nbsp;tak jak my nie zgadzacie się z&nbsp;tym 
założeniem."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
 msgid ""
@@ -2941,7 +2962,8 @@
 "</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie wyszlibyście lepiej na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali 
się "
-"temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi? "
+"temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2963,7 +2985,6 @@
 "że&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone jest właściwe 
i&nbsp;akceptowalne."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
 msgid ""
@@ -2972,14 +2993,14 @@
 "a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro tylu ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia "
-"to, że&nbsp;to określenie jest poprawne?"
+"to, że&nbsp;to określenie jest poprawne? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
 msgstr "Nie uważamy, że&nbsp;popularność błędu czyni go prawdą."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
 #| "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
@@ -2992,7 +3013,9 @@
 msgstr ""
 "Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto "
 "wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie "
-"możecie zyskać większego poparcia z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób?"
+"możecie zyskać większego poparcia z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -3078,33 +3101,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux?"
-#~ msgstr "Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie Linux?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "Why is the name important?"
-#~ msgstr "Czemu ta nazwa jest ważna?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "Isn't the kernel the brain of the system?"
-#~ msgstr "Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?"
-#~ msgstr "Czy&nbsp;powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/BSD&rdquo;?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
-#~ msgstr "Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linux bez&nbsp;GNU?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU?"
-#~ msgstr "Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#~ msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to 
"
-#~ "tylko jądro?"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]