www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po javascript-trap.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po javascript-trap.pl.po
Date: Thu, 02 Dec 2010 18:42:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/02 18:42:44

Modified files:
    philosophy/po : javascript-trap.pl.po 

Log message:
    fixed typo; thank you Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: javascript-trap.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- javascript-trap.pl.po    12 Jul 2010 08:27:08 -0000   1.13
+++ javascript-trap.pl.po    2 Dec 2010 18:42:43 -0000    1.14
@@ -152,7 +152,7 @@
 "JavaScript nie jest jedynym językiem w którym strony przesyłają programy. 
"
 "Flash umożliwia programowanie poprzez rozszerzony wariant JavaScript. Musimy 
"
 "zbadać kwestię Flasha by poczynić stosowne rekomendacje. Silverlight 
wydaje "
-"się stwarzać problemy podobnege do Flasha, jedynie gorsze, skoro Microsoft "
+"się stwarzać problemy podobne do Flasha, jedynie gorsze, skoro Microsoft "
 "używa go jako platformy do niewolnych kodeków. Wolne zastępstwo 
Silverlight "
 "nie byłoby wystarczające dla wolnego świata chyba, że stadnardowo zawiera 
"
 "wolne zastępcze kodeki."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]