www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po
Date: Thu, 02 Dec 2010 09:54:18 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/02 09:54:18

Added files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl.po 

Log message:
    new translation in gettext format by Marcin Wolak,
    based on translation in html format by Kamil Ignacak from 2005

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: gnu-linux-faq.pl.po
diff -N gnu-linux-faq.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-linux-faq.pl.po 2 Dec 2010 09:54:18 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,3110 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Kamil Ignacak, 2005.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2005, 2006.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-24 11:47+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "GNU/Linux FAQ - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman"
+msgstr "GNU Linux FAQ &ndash; Richard Stallman"
+
+# type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/"
+"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej o tym problemie, możecie również 
przeczytać "
+"naszą stronę <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux i&nbsp;Projekt GNU</"
+"a>, stronę <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Dlaczego GNU/Linux?</a> "
+"oraz&nbsp;stronę <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Użytkownicy GNU, który nigdy nie słyszeli o GNU</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
+"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
+"Here are common questions, and our answers."
+msgstr ""
+"Kiedy ludzie zauważają, że&nbsp;używamy i&nbsp;zalecamy używanie nazwy 
GNU/"
+"Linux na&nbsp;określenie systemu operacyjnego, który inni nazywają 
po&nbsp;"
+"prostu &bdquo;Linux&rdquo;, zadają dużo pytań. Poniżej przedstawiono 
często "
+"spotykane pytania i&nbsp;nasze odpowiedzi. "
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;"
+"nie Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Czemu ta nazwa jest ważna?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
+"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Jak to się stało, 
że&nbsp;większość "
+"ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Czy zawsze powinniśmy mówić 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; zamiast &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
+"same success if there had been no GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Czy Linux osiągnąłby taki sam 
"
+"sukces gdyby nie było GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
+"if you did not divide people with this request?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Czy nie byłoby lepiej dla wspólnoty "
+"gdybyście nie wprowadzali tą sprawą podziałów między ludźmi?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
+"an individual's free speech rights to call the system by any name that "
+"individual chooses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Czy projekt GNU nie popiera "
+"prawa każdej osoby do&nbsp;nazywania systemu taką nazwą, jaką ta osoba "
+"wybierze?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
+"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the "
+"name go without saying?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Skoro wszyscy znają rolę 
"
+"[Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, czy&nbsp;przedrostek "
+"&bdquo;GNU/&rdquo; nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
+"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Skoro znam rolę GNU "
+"w&nbsp;tym systemie, jakie to ma znaczenie, jakiej nazwy używam?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Czy skrócenie określenia &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia "
+"nazwy &bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
+"tools that were included in Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Czy GNU nie jest tylko zestawem narzędzi "
+"programistycznych dołączonych do&nbsp;Linuksa?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
+"an operating system and a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Jaka jest różnica między "
+"systemem operacyjnym a&nbsp;jądrem?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
+"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
+"have a foundation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Jądro systemu jest jak fundament domu. "
+"Jak dom może być prawie ukończony, kiedy nie posiada fundamentów?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Czy to nie jądro jest mózgiem 
systemu?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
+"of the work in an operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Czy pisanie jądra nie jest "
+"większością pracy w&nbsp;tworzeniu systemu operacyjnego?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
+"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system "
+"after a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Nazywamy system operacyjny "
+"tak jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne nazywanie systemu tak jak "
+"nazywa się jądro?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
+"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia "
+"kłopot, bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. Może zaproponujecie krótszą 
nazwę?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
+"contribution, would it be false to the facts to call the system simply "
+"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Skoro Linux został dodany do&nbsp;"
+"systemu GNU, czy&nbsp;byłoby błędem nazwanie systemu po&nbsp;prostu 
&bdquo;"
+"GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
+"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also "
+"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Musiałbym uiścić 
opłatę, "
+"gdybym chciał użyć słowa &bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;nazwie swojego 
produktu; "
+"odnosi się to również do&nbsp;określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. 
Czy&nbsp;"
+"jeśli dla uniknięcia opłat używam &bdquo;GNU&rdquo; bez&nbsp;&bdquo;"
+"Linux&rdquo;, to jest to nieuczciwe?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more "
+"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But "
+"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Wiele innych projektów wniosło swój 
wkład "
+"do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl 
"
+"i&nbsp;wiele innych programów. Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje, 
że&nbsp;"
+"powinniśmy uwzględnić również ich wkład? (Ale to doprowadziłoby 
do&nbsp;"
+"absurdalnie długich nazw)</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why "
+"should we treat GNU specially?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Wiele innych projektów wniosło swój "
+"wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie "
+"nalegają na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. Czemu mielibyśmy traktować GNU "
+"inaczej?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
+"system nowadays, so why should we mention it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU jest małym odłamem 
dzisiejszych "
+"systemów, więc&nbsp;dlaczego powinnyśmy o nim wspominać?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
+"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
+"it GNU/Redhat/Novell/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Wiele przedsiębiorstw "
+"wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj; "
+"czyżby to znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać 
GNU/Redhat/Novell/Linux?</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Czemu piszecie &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
+"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Moja dystrybucja nazywa się "
+"&bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest oczywiste to, że&nbsp;to jest "
+"Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
+"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
+"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Oficjalna nazwa mojej "
+"dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest błędem "
+"nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
+"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Czy poproszenie firm takich jak "
+"Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; nie dałoby lepszych rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym "
+"do&nbsp;pojedynczych osób?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free "
+"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Czy nie byłoby lepiej zarezerwować "
+"nazwę &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla dystrybucji zawierających jedynie wolne "
+"oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki jest ideał projektu GNU.</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
+"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Czemu nie stworzyć dystrybucji "
+"Linuksa w&nbsp;wydaniu GNU (sic) i&nbsp;nazwać ją GNU/Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
+"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under "
+"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;"
+"&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; i&nbsp;udostępnić jakąś "
+"istniejącą wersję systemu GNU/Linux pod&nbsp;nazwą &bdquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
+"oppose use of Linux in the early days?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Czy na&nbsp;początku Projekt GNU "
+"potępił i&nbsp;sprzeciwił się używaniu nazwy Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
+"people to use the name GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Czemu czekaliście tak długo zanim "
+"zaczęliście prosić ludzi o używanie nazwy GNU/Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
+"applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Czy konwencja GNU/[nazwa] powinna "
+"być stosowana do&nbsp;wszystkich programów udostępnianych na&nbsp;licencji 
"
+"GPL? </a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
+"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Skoro duża część idei GNU wywodzi się "
+"z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie powinien uznać jego zasług używając 
słowa "
+"&bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;swojej nazwie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Czy powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/"
+"BSD&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
+"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Jeżeli zainstaluję narzędzia GNU "
+"w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;"
+"systemie GNU/Windows?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
+"without GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Czy nie mogą istnieć systemy "
+"Linuksa bez&nbsp;GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
+"Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy for "
+"our community?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać "
+"systemu &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić w&nbsp;ten sposób roli Linusa "
+"Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
+"Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Czy nie jest złem oznaczanie "
+"pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
+"that Linux is just the kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Czy Linus Torvalds zgadza się 
"
+"z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to tylko jądro?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
+"has made its decision and we can't change it, so why even think about it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Bitwa już jest przegrana&nbsp;&ndash;"
+"społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego zmienić, 
więc&nbsp;po "
+"co jeszcze o tym myśleć?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
+"we can't change it, so what good does it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;"
+"my nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;co to da, że&nbsp;ja będę mówić 
&bdquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;? </a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a ten-"
+"minute explanation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Czy nie byłoby lepiej nazywać system 
"
+"&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć o jego prawdziwym pochodzeniu w&nbsp;"
+"krótkim omówieniu?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
+"treatment?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Niektórzy ludzie śmieją się "
+"z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czemu "
+"narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Niektórzy ludzie potępiają was "
+"kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czy&nbsp;nie tracicie "
+"na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
+"legitimate to rename the operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, "
+"czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy systemu operacyjnego?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#force\">Czy nie jest złem zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania "
+"systemu &bdquo;GNU/Linuksem&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#force\">Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają "
+"cały system &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
+"original BSD license's advertising requirement to give credit to the "
+"University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
+"project?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Od kiedy sprzeciwiliście się "
+"oryginalnej licencji BSD wymaganej do&nbsp;uznania wkładu Uniwersytetu "
+"w&nbsp;Californi, czy&nbsp;nie będzie zakłamaniem żądanie uznania dla "
+"projektu GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
+"GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Czy nie powinniście umieścić 
w&nbsp;"
+"treści licencji GNU GPL punktu, który wymagałby nazywania systemu &bdquo;"
+"GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
+"the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
+"deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Skoro nie umieściliście w&nbsp;"
+"licencji GNU GPL punktu wymagającego od&nbsp;ludzi nazywania systemu &bdquo;"
+"GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją obecną sytuację. Czemu się 
teraz "
+"skarżycie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
+"contradicting what so many people believe?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Czy nie wyszlibyście lepiej "
+"na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali się temu, w&nbsp;co wierzy tylu "
+"ludzi?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Skoro tylu ludzi używa nazwy "
+"&bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia to, że&nbsp;to określenie jest 
"
+"poprawne?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
+"convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
+"Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, "
+"co jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty "
+"o dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie możecie zyskać większego poparcia 
z&nbsp;"
+"ich strony w&nbsp;inny sposób?</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
+"modified versions of the GNU operating system. We began developing GNU in "
+"1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal was "
+"to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop "
+"all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the "
+"central components, forming the largest single contribution to the whole "
+"system. The basic vision was ours too."
+msgstr ""
+"Większość dystrybucji systemu operacyjnego, opartych o Linuksa jako ją
dro, "
+"jest w&nbsp;zasadzie zmodyfikowaną wersją systemu operacyjnego GNU. "
+"Zaczęliśmy rozwijać GNU w&nbsp;1984 roku, na&nbsp;lata przed tym, jak 
Linus "
+"Torvalds zaczął pisać swoje jądro. Naszym celem było stworzenie 
kompletnego "
+"wolnego systemu operacyjnego. Naturalnie, nie napisaliśmy wszystkich 
części "
+"sami&nbsp;&ndash; ale&nbsp;to my wytyczaliśmy drogę. Napisaliśmy 
większość "
+"głównych składników, wnosząc największy pojedynczy wkład 
do&nbsp;całości "
+"systemu. Zasadnicza wizja także była nasza."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "In fairness, we ought to get at least equal mention."
+msgstr "Sprawiedliwość nakazuje, że&nbsp;należy nam się takie samo 
uznanie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a> and <a "
+"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
+"Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
+"html\">The GNU Project</a> for the history."
+msgstr ""
+"Przeczytaj <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux a&nbsp;Projekt GNU</a> "
+"i&nbsp;<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Użytkownicy GNU, "
+"którzy nigdy nie słyszeli o GNU</a> oraz&nbsp;jeśli szukasz wyjaśnień "
+"polecamy <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekt GNU</a>, by poznać "
+"trochę historii."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
+"software community, many of them do not care about freedom. People who "
+"think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those "
+"developers a role in the history of our community which they did not "
+"actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
+msgstr ""
+"Chociaż twórcy jądra Linux mają swój wkład we wspólnotę wolnego "
+"oprogramowania, wielu z&nbsp;nich nie dba o wolność. Ludzie, którzy myślą
, "
+"że&nbsp;cały system to Linux, często mylą się i&nbsp;przypisują tym "
+"programistom rolę w&nbsp;historii naszej wspólnoty, której tak naprawdę 
nie "
+"odegrali. Potem przypisują nadmierną wagę do&nbsp;poglądów tych "
+"programistów. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
+"building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
+"public recognize the practical importance of these ideals</a>."
+msgstr ""
+"Nazywanie systemu GNU/Linuksem honoruje rolę, jaką odegrał nasz idealizm "
+"w&nbsp;budowaniu naszej wspólnoty i&nbsp;<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html"
+"\">pomaga ogółowi poznawać praktyczne znaczenie tych ideałów</a>. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "How did it come about that most people call the system &ldquo;"
+#| "Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Jak to się stało, że&nbsp;większość ludzi używa nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
+"than the corrective information."
+msgstr ""
+"Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; to nieporozumienie, które "
+"rozprzestrzenia się szybciej niż korygująca je informacja."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
+"what their activity amounted to. They focused their attention on the piece "
+"that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. "
+"They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not "
+"fit what they had. It took a few years for us to realize what a problem "
+"this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
+"confusion had a big head start."
+msgstr ""
+"Ludzie, którzy połączyli Linuksa z&nbsp;systemem GNU, byli nieświadomi 
tego, "
+"że&nbsp;na tym właśnie polegała ich działalność. Skupili swoją uwagę 
na&nbsp;"
+"tym kawałku, Linuksie, i&nbsp;nie zdawali sobie sprawy, że&nbsp;w tej "
+"mieszaninie więcej było GNU. Zaczęli nazywać całość 
&bdquo;Linuksem&rdquo;, "
+"chociaż nazwa nie pasowała do&nbsp;tego, co uzyskali. Zorientowanie się, "
+"jaki to stanowi problem i&nbsp;poproszenie ludzi o poprawienie tego "
+"zwyczaju, zajęło nam kilka lat. W&nbsp;tym czasie nieporozumienie zdą
żyło "
+"się rozprzestrzenić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
+"why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
+"it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false picture "
+"of the system's origin, because people tend to suppose that the system's "
+"history was such as to fit that name. For instance, they often believe its "
+"development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
+"to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Większość ludzi nazywających ten system &bdquo;Linux&rdquo; nigdy nie "
+"słyszała, czemu to nie jest właściwe. Widzieli innych ludzi używających 
tej "
+"nazwy i&nbsp;przyjmowali, że&nbsp;tak powinno być. Nazwa 
&bdquo;Linux&rdquo; "
+"rozpowszechnia również fałszywe przekonanie o pochodzeniu systemu, "
+"ponieważ&nbsp;ludzie często przypuszczają, że&nbsp;przebieg historii 
systemu "
+"był taki, że&nbsp;nazwa do&nbsp;niego pasuje. Na&nbsp;przykład, często "
+"uważają, że&nbsp;rozwój systemu zapoczątkował Linus Torvalds 
w&nbsp;1991 "
+"roku. To fałszywe przekonanie zazwyczaj wzmacnia pogląd, że&nbsp;ten 
system "
+"powinien być nazywany &bdquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
+"the name they are accustomed to using."
+msgstr ""
+"Wiele pytań w&nbsp;tym dokumencie przedstawia próby usprawiedliwiania przez 
"
+"ludzi nazwy, której przyzwyczaili się używać."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;"
+#| "Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;zawsze powinniśmy mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;"
+"Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
+"you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, the name its developer chose."
+msgstr ""
+"Nie zawsze&nbsp;&ndash; tylko wtedy, kiedy mówicie o całym systemie. Kiedy "
+"chodzi wam konkretnie o jądro, powinniście nazywać je &bdquo;Linux&rdquo;, 
"
+"tak jak nazwał je jego autor."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
+"call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
+"kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is "
+"about the kernel or the whole system. By calling the whole system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
+"ambiguity."
+msgstr ""
+"Kiedy ludzie nazywają cały system &bdquo;Linuksem&rdquo;, w&nbsp;rezultacie 
"
+"na&nbsp;określenie całości systemu używają tej samej nazwy, co na&nbsp;"
+"określenie jądra. Powoduje to różnego rodzaju pomyłki, bo&nbsp;tylko "
+"eksperci potrafią odróżnić, czy&nbsp;dane stwierdzenie odnosi się 
do&nbsp;"
+"jądra, czy&nbsp;do całości systemu. Nazywając cały system &bdquo;GNU/"
+"Linuksem&rdquo;, a&nbsp;jądro &bdquo;Linuksem&rdquo;, unikacie "
+"niejednoznaczności. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
+msgid ""
+"Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
+"span>"
+msgstr "Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki sam sukces gdyby nie było GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
+"system, and probably no free operating system at all. No one attempted to "
+"develop a free operating system in the 1980s except the GNU Project and "
+"(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
+"to start freeing its code."
+msgstr ""
+"W&nbsp;takim alternatywnym świecie nie byłoby dziś czegoś takiego jak 
system "
+"GNU/Linux i&nbsp;prawdopodobnie nie byłoby żadnego wolnego systemu "
+"operacyjnego. Nikt nie próbował w&nbsp;latach 80. [XX wieku] stworzyć "
+"wolnego systemu operacyjnego. Wyjątkiem był Projekt GNU i&nbsp;(później) "
+"grupa Berkeley CSRG [Computer Systems Research Group], która była 
specjalnie "
+"poproszona przez Projekt GNU o rozpoczęcie uwalniania kodu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
+"1990. It's possible that even without this influence he might have written "
+"a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. "
+"Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
+"the release notes for version 0.12.)"
+msgstr ""
+"Linus Torvalds był częściowo pod&nbsp;wpływem odczytu o GNU 
[wygłoszonego] "
+"w&nbsp;Finlandii w&nbsp;1990 roku. Możliwe, że&nbsp;nawet bez&nbsp;tego "
+"wpływu mógłby napisać uniksopodobne jądro, ale&nbsp;prawdopodobnie nie "
+"byłoby to wolne oprogramowanie. Linux stał się wolny w&nbsp;1992 roku, 
kiedy "
+"Linus ponownie udostępnił go na&nbsp;warunkach licencji GNU GPL. 
(Zajrzyjcie "
+"do&nbsp;uwag towarzyszących wydaniu wersji 0.12.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
+"a free kernel alone would not have made much difference to the world. The "
+"significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
+"free operating system: GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Nawet gdyby Torvalds udostępnił Linuksa pod&nbsp;jakąś inną licencją 
wolnego "
+"oprogramowania, samo wolne jądro nie znaczyłoby wiele. Znaczenie Linuksa "
+"jest wynikiem wpasowania się w&nbsp;większą strukturę, w&nbsp;kompletny "
+"wolny system operacyjny: GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
+#| "this request?"
+msgid ""
+"Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
+"this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie byłoby lepiej dla wspólnoty gdybyście nie wprowadzali tą 
sprawą "
+"podziałów między ludźmi? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
+"people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
+"operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
+msgstr ""
+"Kiedy prosimy ludzi, by mówili &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nie dzielimy ludzi. "
+"Chcemy, by uznali wkład Projektu GNU w&nbsp;tworzenie systemu operacyjnego "
+"GNU. Nie krytykujemy ani&nbsp;nie odpychamy nikogo. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
+"people push us away in response. On occasion they are so rude that one "
+"wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It "
+"doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
+"can convince them to stop."
+msgstr ""
+"Są jednak&nbsp;ludzie, którym nie podoba się, że&nbsp;to mówimy. Czasami 
ci "
+"ludzie w&nbsp;odpowiedzi na&nbsp;to, co mówimy, odpychają nas. Nieraz są 
tak "
+"nieuprzejmi, że&nbsp;można się zastanawiać czy&nbsp;nie próbują nas 
umyślnie "
+"zastraszyć, byśmy milczeli. To nas nie ucisza, ale&nbsp;może prowadzić "
+"do&nbsp;podziałów w&nbsp;społeczności, więc&nbsp;mamy nadzieję, 
że&nbsp;"
+"przekonacie ich, by przestali."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
+"largest division in the community is between people who appreciate free "
+"software as a social and ethical issue and consider proprietary software a "
+"social problem (supporters of the free software movement), and those who "
+"cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
+"development model (the open source movement)."
+msgstr ""
+"Jest to jednak&nbsp;drugorzędna przyczyna podziału w&nbsp;naszej 
wspólnocie. "
+"Największy podział we wspólnocie istnieje między ludźmi, którzy 
doceniają "
+"wolne oprogramowanie jako rzecz o charakterze społecznym i&nbsp;etycznym "
+"oraz&nbsp;uważają oprogramowanie prawnie zastrzeżone za&nbsp;problem "
+"społeczny (to są ludzie wspierający ruch wolnego oprogramowania), a&nbsp;"
+"tymi, którzy podają jedynie korzyści praktyczne [płynące z&nbsp;wolnego "
+"oprogramowania] i&nbsp;przedstawiają wolne oprogramowanie jako efektywny "
+"model rozwoju oprogramowania (ruch open source)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
+"differing basic values. It is essential for the community to see and think "
+"about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;"
+"open source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
+"point of Free Software</a>."
+msgstr ""
+"Ten brak porozumienia to nie jest tylko kwestia nazw&nbsp;&ndash; to sprawa "
+"różnic w&nbsp;wyznawanych podstawowych wartościach. Jest bardzo ważną 
sprawą "
+"dla wspólnoty, by zauważała ten brak zgody i&nbsp;myślała o nim. Nazwy "
+"&bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; (free software) i&nbsp;&bdquo;open "
+"source&rdquo; to transparenty dwóch obozów. Przeczytaj <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&bdquo;Dlaczego termin Free "
+"Software jest lepszy niż Open Source&rdquo;</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
+"people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
+"freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and "
+"people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely "
+"to pay attention to our philosophical arguments for freedom and community "
+"(which is why the choice of name for the system makes a real difference for "
+"society). However, the disagreement would probably exist even if everyone "
+"knew the system's real origin and its proper name, because the issue is a "
+"real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
+"everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
+msgstr ""
+"Ta różnica zdań w&nbsp;sprawie wartości częściowo związana jest 
z&nbsp;"
+"ilością uwagi poświęcanej roli Projektu GNU w&nbsp;naszej wspólnocie. 
Ludzie "
+"ceniący wolność chętniej będą nazywać system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, 
a&nbsp;"
+"ludzie wiedzący, że&nbsp;ten system to &bdquo;GNU/Linux&rdquo; chętniej "
+"zwrócą uwagę na&nbsp;nasze argumenty natury filozoficznej 
za&nbsp;wolnością "
+"i&nbsp;wspólnotą (dlatego wybór nazwy dla systemu operacyjnego jest tak "
+"ważny dla społeczności). Jednak&nbsp;ta różnica zdań prawdopodobnie "
+"istniałaby nawet gdyby wszyscy znali prawdziwe pochodzenie systemu i&nbsp;"
+"jego prawidłową nazwę, ponieważ&nbsp;problem jest naprawdę poważny. 
Może on "
+"zniknąć tylko jeżeli&nbsp;my, którzy cenimy wolność, przekonamy 
wszystkich "
+"(co nie będzie łatwe) lub&nbsp;zostaniemy pokonani (miejmy nadzieję, 
że&nbsp;"
+"do tego nie dojdzie). "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to "
+#| "call the system by any name that individual chooses?"
+msgid ""
+"Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
+"the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;projekt GNU nie popiera prawa każdej osoby do&nbsp;nazywania "
+"systemu taką nazwą, jaką ta osoba wybierze?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
+"system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as a "
+"matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom "
+"that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
+"brought the system into existence."
+msgstr ""
+"Rzeczywiście, wierzymy, że&nbsp;macie prawo do&nbsp;swobodnej wypowiedzi "
+"i&nbsp;nazywania systemu operacyjnego taką nazwą, jaką chcecie. Chcemy, by 
"
+"ludzie nazywali go GNU/Linux, by być sprawiedliwym wobec projektu GNU, "
+"chcemy promować wartości wolności, których symbolem jest GNU, chcemy "
+"informować innych, że&nbsp;te wartości wolności doprowadziły do&nbsp;"
+"powstania systemu operacyjnego."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
+#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
+msgid ""
+"Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
+"GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Skoro wszyscy znają rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu 
operacyjnego, "
+"czy&nbsp;przedrostek \"GNU/\" nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
+"general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
+"system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU "
+"stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
+"Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
+msgstr ""
+"Doświadczenie pokazuje, że&nbsp;użytkownicy systemu i&nbsp;w ogóle "
+"użytkownicy komputerów często nic nie wiedzą o systemie GNU. Większość 
"
+"artykułów o systemie nie wymienia nazwy &bdquo;GNU&rdquo; 
ani&nbsp;ideałów, "
+"które popiera GNU. Artykuł <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Użytkownicy GNU, którzy nigdy nie słyszeli o GNU</a> wyjaśnia bardziej 
to "
+"zagadnienie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
+"Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
+"GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
+"\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
+msgstr ""
+"Ludzie, którzy tak twierdzą, to prawdopodobnie geekowie (komputerowi "
+"maniacy) mający na&nbsp;myśli geeków, których znają. Geekowie często 
wiedzą "
+"o GNU, ale&nbsp;mogą mieć całkowicie błędne wyobrażenie o tym, czym 
jest "
+"GNU. Na&nbsp;przykład wielu z&nbsp;nich myśli, że&nbsp;jest to zbiór <a 
href="
+"\"#tools\">&bdquo;narzędzi&rdquo;</a> lub&nbsp;projekt mający na&nbsp;celu "
+"skonstruowanie takich narzędzi"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
+"misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing something "
+"assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. It "
+"would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
+"activity, but not that of GNU."
+msgstr ""
+"Słownictwo dotyczące tej kwestii, co jest typowe, ilustruje inne powszechne 
"
+"błędne pojęcie. Mówiąc o &bdquo;roli GNU&rdquo; w&nbsp;rozwoju czegoś "
+"zakłada się, że&nbsp;GNU to grupa ludzi. GNU jest systemem operacyjnym. "
+"Miałoby sens mówić o roli Projektu GNU w&nbsp;takiej czy&nbsp;innej "
+"działalności, ale&nbsp;nie o roli GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name "
+#| "I use?"
+msgid ""
+"Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
+"use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2"
+"\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Skoro znam rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, jakie to 
"
+"ma znaczenie, jakiej nazwy używam?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
+"people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
+"intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
+msgstr ""
+"Jeśli Wasze słowa nie odzwierciedlają Waszej wiedzy, nie uczycie innych "
+"ludzi. Większość ludzi, która słyszała o GNU/Linuksie jako o systemie 
myśli, "
+"że&nbsp;jest to &bdquo;Linux&rdquo;, że&nbsp;został on zapoczątkowany 
przez "
+"Linusa Torvaldsa i&nbsp;pomyślany jako &bdquo;open source&rdquo;. "
+"Jeżeli&nbsp;im tego nie powiesz, to kto to zrobi?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
+#| "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
+msgid ""
+"Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
+"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;skrócenie określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;"
+"Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia nazwy &bdquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
+"is misleading."
+msgstr ""
+"Skracanie często używanych nazw jest użyteczne, ale&nbsp;nie wtedy, gdy "
+"skrót jest mylący."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
+"Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that "
+"system's nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;"
+"Linux&rdquo; does give the wrong idea of where the system comes from."
+msgstr ""
+"Prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych wie, że&nbsp;system &bdquo;"
+"Windows&rdquo; został stworzony przez Microsoft, więc&nbsp;skrócenie 
&bdquo;"
+"Microsoft Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo; nie wprowadza nikogo "
+"w&nbsp;błąd odnośnie charakteru i&nbsp;pochodzenia systemu. Skrócenie 
&bdquo;"
+"GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; wprowadza w&nbsp;błąd."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
+"kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
+msgstr ""
+"Samo pytanie wprowadza w&nbsp;błąd, ponieważ&nbsp;GNU i&nbsp;Microsoft "
+"należą do&nbsp;odrębnych kategorii. Microsoft jest firmą, a&nbsp;GNU jest 
"
+"systemem operacyjnym."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
+msgid ""
+"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;GNU nie jest tylko zestawem narzędzi programistycznych dołą
czonych "
+"do&nbsp;Linuksa? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
+"about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
+"that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say &ldquo;"
+"programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became popular "
+"on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an operating "
+"system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
+"system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Gdy ludzie, którzy uważają że&nbsp;Linux to cały system operacyjny, "
+"jeżeli&nbsp;w ogóle usłyszą o projekcje GNU, często mają błędne 
wyobrażenie "
+"o tym, czym GNU jest. Mogą myśleć, że&nbsp;GNU to nazwa zbioru "
+"programów&ndash;często mówią o &bdquo;narzędziach 
programistycznych&rdquo;, "
+"ponieważ&nbsp;zbiór naszych narzędzi programistycznych zyskał własną "
+"popularność. Myśl, że&nbsp;&bdquo;GNU&rdquo; jest nazwą systemu "
+"operacyjnego, trudno pogodzić z&nbsp;całością wyobrażeń, w&nbsp;której 
ten "
+"system określany jest jako &bdquo;Linux&rdquo;. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
+"project to develop the GNU system. (See <a href=\"/gnu/initial-announcement."
+"html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
+msgstr ""
+"Projekt GNU został nazwany tak jak system operacyjny GNU&nbsp;&ndash; "
+"projekt ten ma stworzyć system GNU. (Przeczytaj <a href=\"/gnu/initial-"
+"announcement.html\">pierwsze ogłoszenie z&nbsp;roku 1983</a>.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
+"because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler "
+"Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, "
+"the many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, "
+"GNU Chess and GNOME for the GNU system too."
+msgstr ""
+"Napisaliśmy takie programy jak GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH itd., "
+"ponieważ&nbsp;potrzebowaliśmy ich dla systemu operacyjnego GNU. GCC, Zbiór 
"
+"Kompilatorów GNU (GNU Compiler Collection) to kompilator, który 
napisaliśmy "
+"dla systemu operacyjnego GNU. My, wielu ludzi pracujących nad&nbsp;Projektem 
"
+"GNU, stworzyliśmy również dla systemu GNU Ghostscript, GNUCash, GNU Chess "
+"i&nbsp;GNOME. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
+msgid ""
+"What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+msgstr "Jaka jest różnica między systemem operacyjnym a&nbsp;jądrem? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
+"are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A general "
+"purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs that "
+"many users may want to do."
+msgstr ""
+"System operacyjny, w&nbsp;takim znaczeniu, w&nbsp;jakim my go używamy, "
+"oznacza zbiór programów wystarczających do&nbsp;tego, by używać 
komputera "
+"do&nbsp;różnorodnych zadań. Aby&nbsp;system operacyjny ogólnego "
+"przeznaczenia był kompletny, powinien umożliwić wykonanie wszystkich 
zadań, "
+"jakie wielu użytkowników chciałoby wykonać. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that are "
+"running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
+msgstr ""
+"Jądro jest jednym z&nbsp;programów w&nbsp;systemie operacyjnym&ndash;"
+"programem, który przydziela zasoby maszyny innym uruchomionym programom. "
+"Jądro zajmuje się również uruchamianiem i&nbsp;zatrzymywaniem innych "
+"programów. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
+"to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. "
+"The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is "
+"found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At "
+"the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was "
+"understood to include all the system programs, and Berkeley's version of "
+"Unix included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating "
+"system, we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
+msgstr ""
+"Sprawę gmatwa to, że&nbsp;niektórzy ludzie używają określenia 
&bdquo;system "
+"operacyjny&rdquo; mając na&nbsp;myśli &bdquo;jądro&rdquo;. Obydwa sposoby "
+"użycia tego określenia mają długą historię. Użycie zwrotu 
&bdquo;system "
+"operacyjny&rdquo; przy opisywaniu &bdquo;jądra&rdquo; znajdywane jest 
w&nbsp;"
+"wielu książkach o projektowaniu systemów, poczynając od&nbsp;lat 80. 
W&nbsp;"
+"tym samym czasie, w&nbsp;latach 80., określenie &bdquo;system operacyjny "
+"Unix&rdquo; rozumiano w&nbsp;ten sposób, że&nbsp;Unix zawierał wszystkie "
+"programy systemowe, a&nbsp;wersja Uniksa napisana w&nbsp;Berkeley zawierała "
+"nawet gry. Ponieważ&nbsp;chcieliśmy, by GNU był systemem uniksopodobnym, "
+"używamy terminu &bdquo;system operacyjny&rdquo; w&nbsp;ten sam sposób. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
+"system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
+"sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
+"you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean "
+"just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but "
+"please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of "
+"software you mean."
+msgstr ""
+"W&nbsp;większości przypadków kiedy ludzie mówią o &bdquo;systemie "
+"operacyjnym Linux&rdquo; używają słów &bdquo;system operacyjny&rdquo; 
w&nbsp;"
+"tym samym znaczeniu co my: mają na&nbsp;myśli cały zbiór programów. "
+"Jeżeli&nbsp;to do&nbsp;tego się odnosicie, nazywajcie system &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. Jeżeli&nbsp;macie na&nbsp;myśli tylko jądro, to wtedy 
&bdquo;"
+"Linux&rdquo; jest właściwą nazwą, ale&nbsp;proszę, mówcie również 
&bdquo;"
+"jądro&rdquo;, aby&nbsp;uniknąć dwuznaczności w&nbsp;określaniu, o którą
 "
+"część oprogramowania wam chodzi. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
+"distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
+"operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
+"system distributions."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;wolicie używać jakiegoś innego terminu, takiego jak &bdquo;"
+"dystrybucja systemu&rdquo; zamiast &bdquo;system operacyjny&rdquo;, na&nbsp;"
+"określenie całego zbioru oprogramowania, to w&nbsp;porządku. Wtedy 
będziecie "
+"mówić o dystrybucjach systemu GNU/Linux. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a "
+#| "house be almost complete when it doesn't have a foundation?"
+msgid ""
+"The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
+"be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak dom może być prawie ukończony, 
"
+"kiedy nie posiada fundamentów?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
+"operating system is not much like building a house."
+msgstr ""
+"Jądro nie jest takie ważne jak fundamenty domu, ponieważ&nbsp;tworzenie "
+"systemu operacyjnego nie jest tak dużym przedsięwzięciem jak budowanie 
domu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
+"together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, "
+"when the foundation has not been built, no substantial part has been built; "
+"all you have is a hole in the ground."
+msgstr ""
+"Dom zbudowany jest z&nbsp;wiele różnych malutkich pociętych 
i&nbsp;zebranych "
+"w&nbsp;jednym miejscu części. Muszą być ułożone razem od&nbsp;dołu 
do&nbsp;"
+"góry. Tak więc&nbsp;kiedy fundamenty nie zostały zbudowane, tak naprawdę "
+"żadne istotne części nie zostały zbudowane. Jedyne co macie to wielką 
dziurę "
+"w&nbsp;ziemi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
+"developed in any order. When you have developed most of the components, "
+"most of the work is done. This is much more like the International Space "
+"Station than like a house. If most of the Space Station modules were in "
+"orbit but awaiting one other essential module, that would be like the GNU "
+"system in 1992."
+msgstr ""
+"Natomiast&nbsp;system operacyjny zawiera złożone komponenty, które mogą 
być "
+"rozbudowywane w&nbsp;dowolnym celu. Kiedy rozwinęliście większość "
+"komponentów, większość pracy została zrobiona. To jest o wiele więcej 
niż "
+"Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porównana do&nbsp;zwykłego domu. 
Jeżeli&nbsp;"
+"większość modułów Stacji Kosmicznej będzie na&nbsp;orbitach, 
lecz&nbsp;będą "
+"oczekiwały na&nbsp;kolejny istotny moduł, będzie to tym samym co system 
GNU "
+"w&nbsp;1992 roku."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
+"role comparable to that of the brain in a human."
+msgstr ""
+"System komputerowy nie jest taki jak ludzkie ciało i&nbsp;żadna jego 
część "
+"nie odgrywa takiej roli jak mózg u&nbsp;człowieka. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
+msgid ""
+"Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;pisanie jądra nie jest większością pracy w&nbsp;tworzeniu 
systemu "
+"operacyjnego?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "No, many components take a lot of work."
+msgstr ""
+"Nie, wiele [<em>innych</em>] elementów wymaga [<em>równie</em>] dużo 
pracy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal "
+#| "to name an operating system after a kernel?"
+msgid ""
+"We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Nazywamy system operacyjny tak jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne "
+"nazywanie systemu tak jak nazywa się jądro?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
+"than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating "
+"system is developed as a single unified project, and the developers choose a "
+"name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of "
+"its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; "
+"or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
+msgstr ""
+"Taka praktyka wydaje się bardzo rzadka&ndash;nie znajdujemy przykładów "
+"innych niż błędne użycie nazwy &bdquo;Linux&rdquo;. Zazwyczaj system "
+"operacyjny jest rozwijany jako jeden jednolity projekt, a&nbsp;programiści "
+"wybierają nazwę dla systemu jako całości. Jądro zazwyczaj nie ma 
własnej "
+"nazwy, zamiast tego ludzie mówią &bdquo;jądro takiego-a-takiego [systemu "
+"operacyjnego]&rdquo; lub&nbsp;&bdquo;takie-a-takie jądro&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
+"the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning &ldquo;the "
+"kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. "
+"You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
+"&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;te dwie konstrukcje językowe są używane zamiennie, 
wyrażenie "
+"&bdquo;jądro Linux&rdquo; łatwo może być [w języku angielskim] źle "
+"zrozumiane jako &bdquo;jądro Linuksa&rdquo; sugerując, że&nbsp;Linux musi 
"
+"być czymś więcej niż jądrem. Możecie uniknąć możliwości pomyłki 
przez "
+"mówienie lub&nbsp;pisanie &bdquo;jądro o nazwie Linux&rdquo; 
lub&nbsp;&bdquo;"
+"Linux, jądro&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How "
+#| "about recommending a shorter name?"
+msgid ""
+"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
+"recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#long\">#long</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot, bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. "
+"Może zaproponujecie krótszą nazwę?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
+"&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. "
+"People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
+msgstr ""
+"Przez krótki czas próbowaliśmy używać nazwy \"LiGNUx\", która była "
+"połączeniem słów &bdquo;GNU&rdquo; i&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;. Reakcja "
+"na&nbsp;nią była bardzo zła. Ludzie częściej akceptowali określenie 
&bdquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
+"call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
+msgstr ""
+"Najkrótszą poprawną nazwą dla tego systemu operacyjnego jest &bdquo;"
+"GNU&rdquo;, jednak&nbsp;nazywamy go &bdquo;GNU/Linux&rdquo; z&nbsp;powodów "
+"podanych poniżej."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts "
+#| "to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
+msgid ""
+"Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
+"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Skoro Linux został dodany do&nbsp;systemu GNU, czy&nbsp;byłoby błędem "
+"nazwanie systemu po&nbsp;prostu &bdquo;GNU&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
+"Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgstr ""
+"Nie byłoby to błędem, ale&nbsp;nie jest to najlepszy pomysł. Oto powody, 
dla "
+"których nazywamy tę wersję systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, a&nbsp;nie "
+"&bdquo;GNU&rdquo;: "
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
+"Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
+msgstr ""
+"To nie jest dokładnie GNU&nbsp;&ndash; system ten ma inne jądro (czyli "
+"Linuksa). Odróżnienie GNU/Linuksa od&nbsp;GNU jest w&nbsp;tej sytuacji "
+"użyteczne. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
+"to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. We "
+"want to get credit for launching and sustaining the system's development, "
+"but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his "
+"political views, but we deal with that disagreement honorably and openly, "
+"rather than by trying to cut him out of the credit for his contribution to "
+"the system."
+msgstr ""
+"To byłoby nie po&nbsp;dżentelmeńsku prosić ludzi o <em>zaprzestanie</em> "
+"uznawania wkładu Linusa Torvaldsa. Napisał on ważną część składową 
systemu. "
+"Chcemy uznania naszego wkładu w&nbsp;zapoczątkowanie i&nbsp;podtrzymywanie "
+"rozwoju systemu, ale&nbsp;to nie znaczy, że&nbsp;powinniśmy traktować 
Linusa "
+"w&nbsp;taki sposób, jak traktują nas ludzie nazywający system operacyjny "
+"&bdquo;Linuksem&rdquo;. Nie zgadzamy się z&nbsp;jego poglądami 
politycznymi, "
+"ale&nbsp;odnosimy się do&nbsp;tej różnicy zdań uczciwie i&nbsp;otwarcie. 
Nie "
+"próbujemy pozbawić Linusa uznania należnego mu za&nbsp;przyczynienie się "
+"do&nbsp;rozwoju systemu. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
+"&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
+"system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to "
+"what they have heard about."
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;wielu ludzi zna ten system operacyjny jako &bdquo;"
+"Linux&rdquo;, to gdy będziemy go nazywać &bdquo;GNU&rdquo;, mogą nie "
+"zorientować się, że&nbsp;mówimy o tym samym systemie. 
Jeżeli&nbsp;użyjemy "
+"nazwy &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, połączą to z&nbsp;tym, co słyszeli o 
systemie "
+"Linux. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
+#| "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is "
+#| "it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save "
+#| "the fee?"
+msgid ""
+"I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
+"product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
+"wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
+"fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
+"\">#trademarkfee</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Musiałbym uiścić opłatę, gdybym chciał użyć słowa 
&bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;"
+"nazwie swojego produktu; odnosi się to również do&nbsp;określenia 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. Czy&nbsp;jeśli dla uniknięcia opłat używam 
&bdquo;GNU&rdquo; "
+"bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, to jest to nieuczciwe? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
+"that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit "
+"as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing so."
+msgstr ""
+"Nie ma nic złego w&nbsp;nazywaniu tego systemu &bdquo;GNU&rdquo;&nbsp;"
+"&ndash; w&nbsp;gruncie rzeczy tym właśnie jest. Oddanie także Linusowi "
+"Torvaldsowi należnej mu części uznania jest uprzejme, ale&nbsp;nie macie "
+"obowiązku płacić za&nbsp;przywilej wyrażenia swego uznania."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
+"paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you."
+msgstr ""
+"Zatem&nbsp;jeśli żeby uniknąć opłat za&nbsp;nazywanie go &bdquo;"
+"Linuksem&rdquo; chcecie określać ten system po&nbsp;prostu jako &bdquo;"
+"GNU&rdquo;, nie będziemy Was za&nbsp;to krytykować."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
+#| "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments "
+#| "imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so "
+#| "long it is absurd.)"
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
+"TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
+"we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
+"jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl i&nbsp;wiele innych programów. "
+"Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje, że&nbsp;powinniśmy uwzględnić 
również "
+"ich wkład? (Ale to doprowadziłoby do&nbsp;absurdalnie długich nazw)"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
+"share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the "
+"system is basically GNU."
+msgstr ""
+"Mówimy tylko, że&nbsp;powinniście wspomnieć również o głównym twórcy 
"
+"systemu. Głównym twórcą jest Projekt GNU, a&nbsp;system to zasadniczo 
GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
+"might feel that some secondary contributors also deserve credit in the "
+"system's name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel "
+"that X11 deserves credit in the system's name, and you want to call the "
+"system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for "
+"mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;żywicie silniejsze przekonanie o potrzebie honorowania tych, "
+"którzy na&nbsp;to zasługują, być może uważacie, że&nbsp;niektórzy "
+"drugorzędni współpracownicy również zasługują na&nbsp;wspomnienie o 
nich "
+"w&nbsp;nazwie systemu. Jeżeli&nbsp;tak, to jesteśmy dalecy od&nbsp;"
+"argumentowania przeciw temu. Jeżeli&nbsp;uważacie, że&nbsp;X11 zasługuje "
+"na&nbsp;wspomnienie w&nbsp;nazwie systemu i&nbsp;chcecie nazywać system GNU/"
+"X11/Linux, to róbcie tak. Jeżeli&nbsp;czujecie, że&nbsp;Perl aż się 
prosi o "
+"wspomnienie i&nbsp;chcecie pisać: GNU/Linux/Perl, to śmiało."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
+"becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the "
+"names of the many other secondary contributions. There is no one obvious "
+"right place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue "
+"against it."
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;długa nazwa typu GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
"
+"staje się absurdalna, musicie ustalić w&nbsp;pewnym miejscu próg i&nbsp;"
+"pominąć nazwy wielu innych drugorzędnych współpracowników. Nie ma 
żadnego "
+"w&nbsp;oczywisty sposób właściwego miejsca na&nbsp;ustawienie takiego 
progu, "
+"więc&nbsp;gdziekolwiek go ustawicie, nie będziemy się o to sprzeczać."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
+"system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
+"giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
+"contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
+msgstr ""
+"Różne poziomy progowania prowadziłyby do&nbsp;różnych wyborów nazwy dla 
"
+"systemu. Jedyną nazwą, która nie wynika z&nbsp;rozważań o 
sprawiedliwości "
+"i&nbsp;uznawaniu zasług, jest &bdquo;Linux&rdquo;. Nie będzie sprawiedliwe "
+"uznanie zasług jednego drugorzędnego projektu mającego swój wkład 
(Linux) "
+"przy pominięciu głównego&ndash;projektu (GNU)."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many other projects contributed to the system as it is today, but they "
+#| "don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
+"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
+"jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. "
+"Czemu mielibyśmy traktować GNU w&nbsp;specjalny sposób? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
+"GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, but "
+"they aren't the principal developers of the system as a whole, so they don't "
+"ask to be credited as such."
+msgstr ""
+"Programy powszechnie dołączane do&nbsp;dzisiejszego GNU/Linuksa zostały "
+"opracowane w&nbsp;ramach tysięcy różnych przedsięwzięć. Członkowie "
+"wszystkich tych projektów zasługują na&nbsp;uznanie za&nbsp;swój wkład, "
+"ale&nbsp;nie są głównymi twórcami systemu jako całości, więc&nbsp;nie "
+"proszą, żeby je jako takich honorowano."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
+"than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on "
+"which the system was made."
+msgstr ""
+"GNU jest inne, bo&nbsp;jest więcej niż tylko wniesionym do&nbsp;systemu "
+"programem, więcej niż zbiorem wniesionych programów. GNU jest zrębem, "
+"na&nbsp;bazie którego zbudowano ten system."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention "
+#| "it?"
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"GNU jest małym odłamem dzisiejszych systemów, więc&nbsp;dlaczego 
powinnyśmy "
+"o nim wspominać?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
+"repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
+"the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"W&nbsp;2008 roku pakiety GNU stanowiły 15% &bdquo;głównego&rdquo; "
+"repozytorium dystrybucji gNewSense GNU/Linux. Linux stanowił 1,5%. Ten sam "
+"argument powinien Was przekonać do&nbsp;mówienia czegoś więcej, niż samo 
"
+"&bdquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
+"fraction. But they are the system's core; the system was made by combining "
+"them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
+msgstr ""
+"GNU jest małym fragmentem dzisiejszego systemu, natomiast&nbsp;Linux jest "
+"jeszcze mniejszy. Lecz&nbsp;obie te części stanowią rdzeń systemu; system 
"
+"powstał poprzez&nbsp;ich połączenie. Tak więc&nbsp;nazwa &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; w&nbsp;dalszym ciągu pozostaje właściwa."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
+#| "mean we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
+msgid ""
+"Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
+"we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Wiele przedsiębiorstw wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
+"jaki jest dzisiaj; czyżby to znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać 
GNU/"
+"Redhat/Novell/Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
+"organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we "
+"speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU "
+"system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to "
+"appear in its name."
+msgstr ""
+"GNU jest nieporównywalne z&nbsp;Red Hatem czy&nbsp;Novellem. Nie jest "
+"przedsiębiorstwem, ani&nbsp;organizacją, ani&nbsp;nawet działalnością. 
GNU "
+"to system operacyjny. (Kiedy mówimy o Projekcie GNU, oznacza to projekt, "
+"którego celem jest rozwijanie systemu GNU). System GNU/Linux bazuje na&nbsp;"
+"GNU i&nbsp;dlatego GNU powinno się pojawić w&nbsp;jego nazwie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
+"code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. "
+"Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of "
+"the GNU developers."
+msgstr ""
+"Wiele z&nbsp;tego, co te firmy wniosły do&nbsp;systemu GNU/Linux, stanowi "
+"kod wniesiony przez nie do&nbsp;rozmaitych pakietów GNU, np. GCC i&nbsp;"
+"GNOME. Nazywając system GNU/Linuksem uhonorowuje się te firmy 
na&nbsp;równi "
+"ze wszystkimi innymi twórcami GNU. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU "
+#| "Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
+"the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean "
+"either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
+"package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
+msgstr ""
+"Zgodnie z&nbsp;regułami języka angielskiego w&nbsp;konstrukcji &bdquo;GNU "
+"Linux&rdquo; słowo &bdquo;GNU&rdquo; modyfikuje słowo &bdquo;Linux&rdquo;. "
+"To może znaczyć albo&nbsp;&bdquo;jądro Linux w&nbsp;wersji GNU&rdquo;, "
+"albo&nbsp;&bdquo;Linux, który jest pakietem GNU&rdquo;. Żadne z&nbsp;tych "
+"dwóch znaczeń nie jest dobrym opisem sytuacji."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
+"Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus "
+"Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;"
+"Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right."
+msgstr ""
+"Linux nie jest pakietem GNU, to znaczy, nie był napisany pod&nbsp;patronatem 
"
+"Projektu GNU, ani&nbsp;nie był specjalnym wkładem do&nbsp;Projektu GNU. "
+"Linus Torvalds napisał Linuksa niezależnie, jako swój własny projekt. "
+"Znaczenie &bdquo;Linux, który jest pakietem GNU&rdquo; jest więc&nbsp;"
+"nieprawidłowe."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
+"free GNU/Linux distros do have a <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"linux\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; "
+"version contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part "
+"of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we "
+"would not want to call it that, because it would be too confusing."
+msgstr ""
+"Nie mamy na&nbsp;myśli odrębnej wersji GNU jądra Linux. Wolne dystrybucje "
+"GNU/Linuksa posiadają <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux";
+"\">oddzielną wersję Linuksa</a>, od&nbsp;kiedy &bdquo;standardowa&rdquo; "
+"wersja zawiera niewolne części firmware'u. Jeżeli&nbsp;byłyby one 
częścią "
+"projektu GNU, mogłyby wchodzić w&nbsp;skład &bdquo;GNU Linuksa&rdquo;, "
+"jednak&nbsp;nie chcemy używać takiej nazwy, ponieważ&nbsp;byłaby ona zbyt 
"
+"myląca."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
+"having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
+"&ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) This "
+"system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Mówimy o wersji GNU, systemu operacyjnego, wyróżniającej się tym, 
że&nbsp;"
+"używa Linuksa jako jądra. Ukośnik dobrze pasuje do&nbsp;tej sytuacji, "
+"ponieważ&nbsp;oznacza &bdquo;połączenie&rdquo;. (Przypomnijcie sobie 
&bdquo;"
+"Wejście/Wyjście&rdquo;). Ten system jest połączeniem GNU i&nbsp;Linuksa, "
+"stąd &bdquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
+"that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
+"&ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con "
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Są inne sposoby wyrażania &bdquo;połączenia&rdquo;. 
Jeżeli&nbsp;myślicie, "
+"że&nbsp;znak plusa jest bardziej oczywisty, używajcie go. W&nbsp;języku "
+"francuskim oczywisty jest myślnik: &bdquo;GNU-Linux&rdquo;. Po&nbsp;"
+"hiszpańsku czasami mówimy &bdquo;GNU con Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
+msgid ""
+"Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
+"contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
+"we actually started the whole activity."
+msgstr ""
+"Wymienianie na&nbsp;pierwszym miejscu głównego wkładu jest słuszne 
i&nbsp;"
+"właściwe. Wkład do&nbsp;systemu wniesiony przez GNU jest nie tylko 
większy "
+"i&nbsp;wcześniejszy niż Linux. To my zaczęliśmy całą działalność."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
+"lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
+"make it seem that the whole system is Linux."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;jednak wolicie nazywać system &bdquo;Linux/GNU&rdquo;, to jest "
+"to i&nbsp;tak o wiele lepsze niż to, co ludzie zazwyczaj robią, czyli&nbsp;"
+"całkowite opuszczanie GNU i&nbsp;powodowanie przez to wrażenia, 
że&nbsp;cały "
+"system to Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
+#| "really Linux?"
+msgid ""
+"My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
+"really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Moja dystrybucja nazywa się &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie znaczy "
+"to, że&nbsp;to naprawdę jest Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
+"repeating the common mistake."
+msgstr ""
+"Oznacza to, że&nbsp;ludzie tworzący dystrybucję &bdquo;Foobar Linux&rdquo; 
"
+"powielają powszechnie występujący błąd."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong "
+#| "to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
+"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Oficjalna nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;"
+"nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;? "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
+"Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
+"&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
+"mistake than it was to make the mistake."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;ludziom tworzącym dystrybucję wolno zmienić &bdquo;GNU&rdquo; 
"
+"na&nbsp;&bdquo;Foobar Linux&rdquo;, to wolno wam zrobić to samo i&nbsp;"
+"nazwać ją &vdquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Poprawienie pomyłki nie może 
być "
+"większym błędem niż było popełnienie tej pomyłki."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat "
+#| "and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than "
+#| "asking individuals?"
+msgid ""
+"Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
+"IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
+"individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
+"\">#companies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by "
+"nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych "
+"rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych osób?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
+"organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
+"we have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the "
+"term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were "
+"unwilling to help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial "
+"decision; we expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;."
+"&rdquo; In other words, that company did not care what was right."
+msgstr ""
+"Nie dokonaliśmy wyboru jednego lub&nbsp;drugiego sposobu&ndash;&ndash; "
+"zwracamy się do&nbsp;firm, organizacji i&nbsp;indywidualnych osób z&nbsp;"
+"prośbą o rozprzestrzenianie informacji. Tak naprawdę to prosiliśmy o to "
+"wszystkie te trzy firmy. Mandrake czasami używa terminu &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, ale&nbsp;IBM i&nbsp;Red Hat nie były skłonne do&nbsp;pomocy. "
+"Jeden z&nbsp;szefów wykonawczych powiedział &bdquo;To jest decyzja czysto "
+"komercyjna. Spodziewamy się zarobić więcej pieniędzy używając nazwy 
&lsquo;"
+"Linux&rsquo;&rdquo;. Innymi słowy, ta firma nie troszczyła się o to, co 
jest "
+"słuszne."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
+"because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
+"disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change "
+"the situation to the point where companies will make more profit calling it "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nie możemy ich zmienić, ale&nbsp;nie jesteśmy z&nbsp;tych, co się poddają
 "
+"tylko dlatego, że&nbsp;droga [do celu] nie jest łatwa. Możecie nie mieć "
+"do&nbsp;swojej dyspozycji takich wpływów, jak IBM czy&nbsp;Red Hat, 
ale&nbsp;"
+"mimo to możecie pomóc. Razem możemy zmienić sytuację na&nbsp;tyle, 
że&nbsp;"
+"firmy będą zarabiały więcej nazywając system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
+#| "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal "
+#| "of GNU."
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
+"distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie byłoby lepiej zarezerwować nazwę &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla "
+"dystrybucji zawierających jedynie wolne oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki "
+"jest ideał projektu GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
+"is a major problem for our community. It teaches the users that non-free "
+"software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
+"mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to "
+"come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
+"helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free "
+"applications and drivers), or making the system more popular even at the "
+"cost of freedom."
+msgstr ""
+"Często stosowana praktyka dodawania nie-wolnego oprogramowania do&nbsp;"
+"systemu GNU/Linux jest poważnym problemem dla naszej wspólnoty. Uczy ona "
+"użytkowników, że&nbsp;nie-wolne oprogramowanie jest ok, i&nbsp;że 
używanie "
+"go jest w&nbsp;duchu &bdquo;Linuksa&rdquo;. Wiele Grup Użytkowników &bdquo;"
+"Linuksa&rdquo; czyni z&nbsp;pomagania użytkownikom w&nbsp;używaniu nie-"
+"wolnych dodatków część swojej misji i&nbsp;może nawet zaprasza 
sprzedawców, "
+"by przychodzili i&nbsp;oferowali użytkownikom swe towary. Grupy te przyjmują
 "
+"za&nbsp;cel np. &bdquo;pomaganie użytkownikom&rdquo; GNU/Linuksa (włączają
c "
+"w&nbsp;to pomoc w&nbsp;używaniu nie-wolnych aplikacji i&nbsp;sterowników), "
+"lub&nbsp;upowszechnianie systemu nawet za&nbsp;cenę wolności."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The question is how to try to change this."
+msgstr "Pytanie brzmi: jak próbować to zmienić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
+"realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, "
+"saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom "
+"more. They would not get the intended message. They would only respond "
+"they never thought these systems were GNU in the first place."
+msgstr ""
+"Biorąc pod&nbsp;uwagę, że&nbsp;większa część wspólnoty używającej 
GNU z&nbsp;"
+"Linuksem nie zdaje sobie w&nbsp;tej chwili sprawy, że&nbsp;jest to GNU, "
+"wyparcie się przez nas takich zanieczyszczonych wersji, stwierdzenie, "
+"że&nbsp;to nie jest tak naprawdę GNU, nie nauczyłoby użytkowników, by "
+"bardziej doceniali wolność. Przesłanie, jakie chcielibyśmy im przekazać, 
nie "
+"dotarłoby do&nbsp;nich. Odpowiedzieliby przede wszystkim, że&nbsp;nie "
+"myśleli o tych systemach jako o GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
+"opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
+"versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
+"specifically for the sake of the users' freedom. With this understanding, "
+"they can start to recognize the distributions that include non-free software "
+"as perverted, adulterated versions of GNU, instead of thinking they are "
+"proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Sposób na&nbsp;to, żeby użytkownicy dostrzegli powiązanie systemu z&nbsp;"
+"wolnością jest dokładnie odwrotny: trzeba informować ich, 
że&nbsp;wszystkie "
+"te wersje systemu <em>są</em> wersjami GNU, że&nbsp;wszystkie one są "
+"zbudowane na&nbsp;systemie, który istnieje dla wolności użytkowników. Gdy 
to "
+"zrozumieją, zaczną postrzegać dystrybucje zawierające nie-wolne "
+"oprogramowanie nie jako właściwe i&nbsp;prawidłowe &bdquo;wersje "
+"Linuksa&rdquo;, lecz&nbsp;jako wypaczone, rozcieńczone domieszkami wersje "
+"GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
+"Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their "
+"activities. If the Linux User Group in your area has the problems described "
+"above, we suggest you either campaign within the group to change its "
+"orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the "
+"more superficial goals have a right to their views, but don't let them drag "
+"you along!"
+msgstr ""
+"Tworzenie Grup Użytkowników GNU/Linuksa, które nazywają system 
GNU/Linuksem "
+"i&nbsp;przyjmują jako podstawę działalności ideały Projektu GNU, jest 
bardzo "
+"pożyteczne. Jeżeli&nbsp;Grupa Użytkowników Linuksa w&nbsp;waszej okolicy 
ma "
+"takie problemy jak opisane powyżej, proponujemy, żebyście albo&nbsp;"
+"przeprowadzili w&nbsp;grupie kampanię na&nbsp;rzecz zmiany orientacji (i "
+"nazwy) lub&nbsp;abyście założyli nową grupę. Ludzie, którzy skupiają 
się "
+"na&nbsp;powierzchownych celach, mają prawo do&nbsp;swoich poglądów, 
ale&nbsp;"
+"nie pozwólcie im, by was w&nbsp;to wciągali."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
+msgid ""
+"Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa w&nbsp;wykonaniu GNU (sic) i&nbsp;"
+"nazwać ją GNU/Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
+"system with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new distribution "
+"and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want "
+"to make."
+msgstr ""
+"Wszystkie dystrybucje &bdquo;Linuksa&rdquo; to tak naprawdę wersje systemu "
+"GNU z&nbsp;Linuksem jako jądrem. Celem używania określenia &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; jest przekazywanie tego punktu widzenia. Utworzenie nowej "
+"dystrybucji i&nbsp;nazwanie tylko jej &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zaciemniłoby "
+"nasz cel, do&nbsp;którego dążymy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
+"when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again "
+"now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new "
+"distribution had substantial practical advantages over other distributions, "
+"it would serve no purpose."
+msgstr ""
+"Co do&nbsp;rozwijania dystrybucji GNU/Linuksa, to już raz to zrobiliśmy "
+"kiedy sponsorowaliśmy początki tworzenia Debiana GNU/Linuksa. Robienie tego 
"
+"jeszcze raz nie wydaje się teraz pożyteczne. Pociągałoby to za&nbsp;sobą 
"
+"dużo pracy i&nbsp;byłoby bezcelowe, chyba że&nbsp;ta nowa dystrybucja "
+"miałaby w&nbsp;porównaniu z&nbsp;innymi dystrybucjami dużą przewagę o "
+"znaczeniu praktycznym."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
+"gNewSense and Ututo."
+msgstr ""
+"W&nbsp;zamian za&nbsp;to pomagamy deweloperom 100% wolnych dystrybucji GNU/"
+"Linuksa, takich jak gNewSense i&nbsp;Ututo."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
+#| "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
+msgid ""
+"Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
+"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; "
+"i&nbsp;udostępnić jakąś istniejącą wersję systemu GNU/Linux 
pod&nbsp;nazwą "
+"&bdquo;GNU&rdquo;? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
+"1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd "
+"to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
+msgstr ""
+"Zaadoptowanie Linuksa jako jądra GNU w&nbsp;1992 roku mogłoby być dobrym "
+"pomysłem. Gdybyśmy wtedy zdawali sobie sprawę jak długo potrwa stworzenie 
"
+"działającego systemu GNU Hurd, moglibyśmy to zrobić. (Niestety, to już "
+"wiedza po&nbsp;fakcie)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU system "
+"and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't want "
+"to act like that."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;istniejącą wersję GNU/Linuksa przemianujemy na&nbsp;&bdquo;"
+"GNU&rdquo;, wtedy byłoby to coś w&nbsp;stylu zrobienia wersji systemu GNU "
+"i&nbsp;przemianowania go na&nbsp;&bdquo;Linuksa&rdquo; To nie byłoby w&nbsp;"
+"porządku i&nbsp;nie chcemy robić takich rzeczy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
+msgid ""
+"Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;na początku Projekt GNU potępił i&nbsp;sprzeciwił się używaniu 
"
+"nazwy Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
+"In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development of "
+"Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were "
+"changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their "
+"changes in the standard releases so that these GNU packages would work out-"
+"of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc and "
+"nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
+msgstr ""
+"Nie zaadoptowaliśmy Linuksa jako nasze jądro, ale&nbsp;nie potępiliśmy "
+"ani&nbsp;nie sprzeciwiliśmy się temu. W&nbsp;1993 roku zaczęliśmy 
dyskutować "
+"o przygotowaniach do&nbsp;sponsorowania rozwoju Debiana GNU/Linuksa. "
+"Próbowaliśmy również współpracować z&nbsp;ludźmi, którzy zmieniali 
niektóre "
+"pakiety GNU, by mogły być używane z&nbsp;Linuksem. Chcieliśmy włączyć 
ich "
+"zmiany do&nbsp;standardowych wersji, tak by te pakiety GNU działały w&nbsp;"
+"połączeniu z&nbsp;Linuksem bez&nbsp;żadnych dodatkowych ustawień. 
Ale&nbsp;"
+"te zmiany były często nieprzenośne i&nbsp;robione ad-hoc. Musiały być "
+"uporządkowane przed ich dołączeniem."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
+"with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
+"with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That came "
+"as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems had "
+"generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these "
+"people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first "
+"(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
+msgstr ""
+"Ludzie, którzy wprowadzali te zmiany okazywali małe zainteresowanie "
+"współpracą z&nbsp;nami. Jeden z&nbsp;nich powiedział nam nawet, 
że&nbsp;nie "
+"obchodzi go współpraca z&nbsp;Projektem GNU ponieważ&nbsp;on jest &bdquo;"
+"użytkownikiem Linuksa&rdquo;. To był szok, ponieważ&nbsp;ludzie, którzy "
+"przenosili pakiety GNU na&nbsp;inne systemy zazwyczaj chcieli 
współpracować "
+"z&nbsp;nami, byśmy uwzględniali ich zmiany. Jednak&nbsp;ci ludzie [pracują
cy "
+"nad&nbsp;Linuksem], rozwijający system, który bazował przede wszystkim "
+"na&nbsp;GNU, byli pierwszą (i do&nbsp;dziś praktycznie jedyną) grupą, 
która "
+"nie chciała z&nbsp;nami współpracować."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was this experience that first showed us that people were calling a "
+"version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was "
+"obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"is our response to that problem, and to the other problems caused by the "
+"&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
+msgstr ""
+"To doświadczenie jako pierwsze pokazało nam, że&nbsp;ludzie nazywali 
wersję "
+"systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo;, i&nbsp;że to nieporozumienie utrudniało 
"
+"naszą pracę. Proszenie Was, abyście nazywali system 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"jest naszą odpowiedzią na&nbsp;ten problem i&nbsp;na inne problemy 
wywołane "
+"błędnym użyciem nazwy &bdquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
+msgid ""
+"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czemu czekaliście tak długo zanim zaczęliście prosić ludzi o używanie 
nazwy "
+"GNU/Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
+"distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
+"We will continue for as long as it's necessary."
+msgstr ""
+"Tak naprawdę nie czekaliśmy. Zaczęliśmy prywatne rozmowy na&nbsp;ten 
temat "
+"z&nbsp;twórcami oprogramowania i&nbsp;dystrybutorami w&nbsp;roku 1994 
i&nbsp;"
+"przeprowadziliśmy bardziej publiczną kampanię w&nbsp;roku 1996. Będziemy "
+"kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
+#| "GPL'ed?"
+msgid ""
+"Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
+"GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
+"\">#allgpled</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;konwencja GNU/<i>nazwa</i> powinna być stosowana do&nbsp;wszystkich 
"
+"programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
+"When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
+"i>&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nigdy nie mówimy o poszczególnych programach jako &bdquo;GNU/<i>nazwa</"
+"i>&rdquo;. Jeśli program jest pakietem GNU, możemy nazywać go &bdquo;GNU "
+"<i>nazwa</i>&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
+"the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically "
+"contributed to it; these are the GNU packages, and we often use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; in their names."
+msgstr ""
+"GNU, system operacyjny, jest stworzony z&nbsp;wielu różnych programów. "
+"Niektóre z&nbsp;programów znajdujących się w&nbsp;GNU były napisane jako 
"
+"część Projektu GNU lub&nbsp;stworzone specjalnie dla niego przez innych. 
To "
+"są pakiety GNU i&nbsp;często umieszczamy &bdquo;GNU&rdquo; w&nbsp;ich 
nazwie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
+"it and make it a GNU package. If you have developed a program and you would "
+"like it to be a GNU package, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it and decide whether we 
want "
+"it."
+msgstr ""
+"Decyzja o udostępnieniu programu jako pakietu GNU należy do&nbsp;twórców "
+"programu. Jeżeli&nbsp;napisaliście program i&nbsp;chcielibyście, żeby 
był to "
+"pakiet GNU, napiszcie na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, abyśmy mogli ocenić Wasz program 
i&nbsp;zdecydować, "
+"czy&nbsp;jest on dla nas użyteczny."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
+"released under the GPL. If you write a program and release it under the "
+"GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for "
+"us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but "
+"Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work "
+"independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't "
+"take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be "
+"improper."
+msgstr ""
+"Byłoby nie w&nbsp;porządku umieszczać słowo GNU w&nbsp;nazwie każdego "
+"programu, który jest udostępniany na&nbsp;warunkach licencji GPL. "
+"Jeżeli&nbsp;napiszecie program i&nbsp;udostępnicie go na&nbsp;warunkach "
+"licencji GPL, to nie oznacza, że&nbsp;napisał go Projekt GNU lub&nbsp;że "
+"napisaliście go dla nas. Na&nbsp;przykład jądro Linux jest udostępnione "
+"na&nbsp;warunkach licencji GNU GPL, ale&nbsp;Linus nie napisał go jako "
+"części Projektu GNU&nbsp;&ndash; zrobił to niezależnie od&nbsp;nas. "
+"Jeżeli&nbsp;coś nie jest pakietem GNU, Projekt GNU nie może przypisywać "
+"sobie za&nbsp;to zasługi i&nbsp;umieszczanie &bdquo;GNU&rdquo; w&nbsp;nazwie 
"
+"programu byłoby niewłaściwe."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
+"as a whole, even though not for each and every program in it. The system "
+"exists as a system because of our determination and persistence, starting in "
+"1984, many years before Linux was begun."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;powyższej sytuacji zasługujemy na&nbsp;"
+"uznanie za&nbsp;system operacyjny GNU jako całość, chociaż nie 
za&nbsp;każdy "
+"program będący częścią systemu. System istnieje jako taki dzięki naszej 
"
+"determinacji i&nbsp;wytrwałości. Powstał w&nbsp;roku 1984, na&nbsp;lata "
+"przed początkami Linuksa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
+"the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had a "
+"different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of "
+"GNU. It was the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"System operacyjny, w&nbsp;którym Linux stał się popularny, był w&nbsp;"
+"zasadzie taki sam jak system operacyjny GNU. Nie był dokładnie taki sam, "
+"ponieważ&nbsp;miał inne jądro, ale&nbsp;był prawie tym samym systemem. 
Był "
+"wariantem GNU. Był systemem GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
+"today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems their "
+"identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly Linux "
+"alone."
+msgstr ""
+"Linux jest ciągle używany przede wszystkim w&nbsp;pochodnych tego "
+"systemu&ndash;w dzisiejszych wersjach systemu GNU/Linux. To, co stanowi o "
+"ich tożsamości, to GNU i&nbsp;Linux jako część centralna, a&nbsp;nie sam 
"
+"Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
+#| "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
+msgid ""
+"Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Skoro duża część idei GNU wywodzi się z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie "
+"powinien uznać jego zasług używając słowa &bdquo;Unix&rdquo; 
w&nbsp;swojej "
+"nazwie?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
+"still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This is "
+"not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have "
+"freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we "
+"needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even "
+"parts of them, from Unix; everything had to be written afresh."
+msgstr ""
+"Tak naprawdę żadna część GNU nie pochodzi z&nbsp;Uniksa. Unix był (i 
nadal "
+"jest) prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem, więc&nbsp;użycie w&nbsp;GNU "
+"jakiegokolwiek kodu z&nbsp;Uniksa byłoby nielegalne. To nie jest zbieg "
+"okoliczności, to dlatego&nbsp;stworzyliśmy GNU: skoro nie można było "
+"swobodnie korzystać z&nbsp;Uniksa lub&nbsp;innego ówczesnego systemu "
+"operacyjnego, potrzebowaliśmy wolnego systemu by go zastąpić. Nie 
mogliśmy "
+"skopiować z&nbsp;Uniksa programów ani&nbsp;nawet ich części. Wszystko "
+"musiało być napisane od&nbsp;nowa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
+"therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
+"The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, "
+"is a humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker "
+"tradition of recursive acronyms that started in the 70s."
+msgstr ""
+"Żadna część kodu w&nbsp;GNU nie pochodzi z&nbsp;Uniksa, ale&nbsp;GNU jest 
"
+"systemem kompatybilnym z&nbsp;Uniksem. Z&nbsp;tego względu wiele pomysłów "
+"i&nbsp;specyfikacji istniejących w&nbsp;GNU pochodzi z&nbsp;Uniksa. Nazwa "
+"&bdquo;GNU&rdquo; jest humorystycznym sposobem oddania hołdu Uniksowi, "
+"wynikającym z&nbsp;hakerskiej tradycji rekursywnych akronimów, sięgającej 
"
+"lat 70."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
+"The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
+"many of them, for various systems), but instead of calling it by a dull name "
+"like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a clever "
+"amusing name. (That's what hacking means: <a href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">playful cleverness</a>.)"
+msgstr ""
+"Pierwszym takim rekursywnym akronimem był TINT, &bdquo;TINT Is Not "
+"TECO&rdquo; [TINT To Nie TECO]. Autor programu TINT napisał kolejną "
+"implementację TECO (było ich już wiele, dostępnych dla różnych 
systemów), "
+"ale&nbsp;zamiast nazywać ją nudną nazwą typu &bdquo;takiczyinny 
TECO&rdquo;, "
+"wymyślił pomysłową, zabawną nazwę. (To właśnie znaczy hacking: <a 
href="
+"\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>pomysłowość i&nbsp;dobra "
+"zabawa</a>)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
+"became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
+"was similar to some existing program (let's imagine its name was &ldquo;"
+"Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as &ldquo;"
+"MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we "
+"called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nazwa spodobała się innym hakerom tak bardzo, że&nbsp;zaczęliśmy 
naśladować "
+"ten zwyczaj. Stało się tradycją, że&nbsp;gdy pisze się od&nbsp;podstaw "
+"program, który jest podobny do&nbsp;jakiegoś istniejącego programu (na "
+"przykład o nazwie &bdquo;Klever&rdquo;), można nadać mu nazwę 
w&nbsp;postaci "
+"rekursywnego akronimu, takiego jak &bdquo;MINK&rdquo;, czyli&nbsp;&bdquo;"
+"MINK Is Not Klever&rdquo; (&bdquo;MINK To Nie Klever&rdquo;). W&nbsp;myśl "
+"tej samej zasady nazwaliśmy naszego zastępcę Uniksa &bdquo;GNU's Not "
+"Unix&rdquo; (&bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo;)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
+"credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
+"in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue "
+"anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various "
+"modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely "
+"different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przeszłości firma AT&T, która stworzyła Uniksa, nie chciała, by "
+"ktokolwiek nawiązywał do&nbsp;tej nazwy poprzez&nbsp;używanie słowa 
&bdquo;"
+"Unix&rdquo; w&nbsp;nazwie podobnego systemu. AT&T nie chciała tego nawet "
+"jeżeli&nbsp;ten podobny system zawierał kod z&nbsp;Uniksa, nawet gdyby ten "
+"system był w&nbsp;99% Uniksem. AT&T tak bardzo nie chce takich nawiązań, "
+"że&nbsp;grozi pozwaniem sądowym za&nbsp;naruszenie prawa o znaku handlowym "
+"gdyby ktoś próbował w&nbsp;ten sposób uhonorować AT&T. To 
dlatego&nbsp;każda "
+"ze zmodyfikowanych wersji Uniksa (tak jak sam Unix prawnie zastrzeżonych), "
+"wyprodukowanych przez różne firmy komputerowe, miała jakąś inną nazwę."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
+"because that term does not fit the history of the BSD systems."
+msgstr ""
+"Nie nazywamy systemów BSD (FreeBSD itd.) systemami &bdquo;GNU/BSD&rdquo;, "
+"ponieważ&nbsp;to określenie nie pasuje do&nbsp;historii systemów BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
+"and became free in the early 90s. A free operating system that exists today "
+"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
+"system."
+msgstr ""
+"System BSD został stworzony jako nie-wolne oprogramowanie w&nbsp;latach 80. "
+"przez Uniwersytet Kalifornijski w&nbsp;Berkeley (UC Berkeley) i&nbsp;stał "
+"się wolny we wczesnych latach 90. Dowolny istniejący dzisiaj wolny system "
+"operacyjny to prawie na&nbsp;pewno wariant systemu GNU lub&nbsp;odmiana "
+"systemu BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
+"It is not. The BSD developers were inspired to make their code free "
+"software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
+"activists helped convince them to start, but the code had little overlap "
+"with GNU."
+msgstr ""
+"Ludzie czasami pytają czy&nbsp;BSD to też jest wariant GNU, taki jak GNU/"
+"Linux. Nie jest. Programiści BSD zostali zainspirowani do&nbsp;tego, by "
+"uczynić ich kod wolnym oprogramowaniem, przez przykład Projektu GNU. 
Wyraźne "
+"apele ze strony aktywistów GNU pomogły przekonać ich do&nbsp;rozpoczęcia "
+"tego procesu, lecz&nbsp;ich kod ma mało wspólnego z&nbsp;kodem GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
+"variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two "
+"different systems that evolved separately. The BSD developers did not write "
+"a kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit "
+"the situation."
+msgstr ""
+"Systemy BSD używają dziś niektórych pakietów GNU, tak jak system GNU 
i&nbsp;"
+"jego warianty używają niektórych programów BSD. Jednak&nbsp;generalnie są
 to "
+"dwa różne systemy, które ewoluowały oddzielnie. Twórcy oprogramowania 
BSD "
+"nie napisali jądra i&nbsp;nie dodali go do&nbsp;systemu GNU, 
więc&nbsp;nazwa "
+"GNU/BSD nie pasuje do&nbsp;tej sytuacji."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
+msgstr ""
+"Związek między systemem GNU/Linux i&nbsp;GNU jest o wiele bliższy i&nbsp;"
+"dlatego nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; jest dla niego właściwa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
+"call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
+"kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
+"system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
+"system is the same as the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Istnieje wersja GNU, która używa jądra pochodzącego z&nbsp;NetBSD. Jej "
+"twórcy nazywają ją &bdquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, ale&nbsp;nazwa &bdquo;"
+"GNU/jądrosystemuNetBSD&rdquo; byłaby dokładniejsza, ponieważ&nbsp;NetBSD 
to "
+"cały system a&nbsp;nie tylko jądro. Nie jest to system BSD, ponieważ&nbsp;"
+"większość tego systemu jest taka jak system GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
+#| "Windows system?"
+msgid ""
+"If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
+"Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
+"\">#othersys</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;zainstaluję narzędzia GNU w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to 
"
+"oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;systemie GNU/Windows?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
+"GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
+"system, and underneath them you would still have another complete operating "
+"system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very "
+"different situation from GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Nie w&nbsp;takim samym znaczeniu, jakie mamy na&nbsp;myśli mówiąc 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. Narzędzia GNU są tylko częścią oprogramowania GNU, które 
jest "
+"tylko częścią systemu GNU, a&nbsp;pracowałyby one na&nbsp;innym 
kompletnym "
+"systemie operacyjnym, który nie ma żadnego wspólnego z&nbsp;GNU kodu "
+"[źródłowego]. Podsumowując, sytuacja jest zupełnie inna niż 
w&nbsp;przypadku "
+"GNU/Linuksa."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an example."
+msgstr ""
+"Istnieją systemy, w&nbsp;skład których wchodzi Linux bez&nbsp;GNU. Android 
"
+"jest tego przykładem."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it doesn't "
+"contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different system. If "
+"you think of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;, you find it necessary "
+"to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't Linux, "
+"because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities "
+"[meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much of Linux as "
+"GNU/Linux does. What it doesn't have is GNU."
+msgstr ""
+"Android jest systemem bardzo różniącym się od&nbsp;systemu GNU/Linux. 
Jest "
+"to spowodowane tym, iż nie posiada GNU, jedynie Linuksa. W&nbsp;efekcie "
+"stanowi całkowicie innym system. Jeżeli&nbsp;myślicie o całym systemie 
jak o "
+"&bdquo;Linuksie&rdquo;, koniecznym staje się powiedzenie czegoś 
w&nbsp;stylu "
+"&bdquo;Android zawiera Linuksa, ale&nbsp;to nie jest Linux, ponieważ&nbsp;"
+"nie posiada zwykłych linuksowych [sic] bibliotek oraz&nbsp;narzędzi [chodzi 
"
+"o system GNU].&rdquo; Android zawiera tak dużo Linuksa, jak GNU/Linux. To, "
+"czego nie zawiera, to GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
+#| "Torvalds' role as posterboy for our community?"
+msgid ""
+"Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
+"Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić "
+"w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
+"word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system "
+"more popular, and he believes its value to society lies merely in the "
+"practical advantages it offers: its power, reliability and easy "
+"availability. He has never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html"
+"\">freedom to cooperate</a> as an ethical principle, which is why the public "
+"does not connect the name &ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
+msgstr ""
+"Linus Torvalds jest gwiazdą [posterboy] (inni wybrali to słowo, nie my), co 
"
+"służy jego celom, nie naszym. Jego celem jest uczynienie systemu bardziej "
+"popularnym i&nbsp;uważa, że&nbsp;wartość systemu dla społeczności 
polega "
+"tylko na&nbsp;praktycznych zaletach, jakie on oferuje: jego możliwościach, "
+"niezawodności i&nbsp;dostępności. Linus nigdy nie był zwolennikiem <a 
href="
+"\"/philosophy/why-free.html\">wolności współpracy</a> jako zasady 
etycznej, "
+"i&nbsp;dlatego ludzie nie łączą nazwy &bdquo;Linux&rdquo; z&nbsp;tą 
zasadą."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
+"ideals. He developed non-free software in his job for many years (and said "
+"so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and publicly "
+"invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free software to "
+"work on it with him. He goes even further, and rebukes people who suggest "
+"that engineers and scientists should consider social consequences of our "
+"technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the "
+"development of the atom bomb."
+msgstr ""
+"Linus publicznie stwierdza, że&nbsp;nie zgadza się z&nbsp;ideałami ruchu "
+"wolnego oprogramowania. Przez wiele lat rozwijał w&nbsp;swojej pracy nie-"
+"wolne oprogramowanie (i powiedział o tym przed dużą publicznością 
na&nbsp;"
+"pokazie &bdquo;Linux&rdquo;World) i&nbsp;zachęca kolegów-programistów, 
żeby "
+"pracując z&nbsp;nim nad&nbsp;jądrem Linux używali nie-wolnego "
+"oprogramowania. Posuwa się nawet dalej i&nbsp;gani ludzi, którzy mówią, "
+"że&nbsp;inżynierowie i&nbsp;naukowcy powinni rozważać społeczne 
konsekwencje "
+"swojej pracy. Odrzuca w&nbsp;ten sposób lekcję, której społeczeństwo "
+"nauczyło się po&nbsp;skonstruowaniu bomby atomowej."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
+"learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an "
+"important contribution to our community. But those motivations are not the "
+"reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't "
+"secure our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has "
+"the right to promote his views; however, people should be aware that the "
+"operating system in question stems from ideals of freedom, not from his "
+"views."
+msgstr ""
+"Nie ma nic złego w&nbsp;pisaniu wolnych programów motywowanym chęcią 
nauki "
+"i&nbsp;zabawy. Jądro, które Linus napisał z&nbsp;tych powodów było 
ważnym "
+"wkładem dla naszej wspólnoty. Ale&nbsp;takie motywy nie są powodem, dla "
+"którego istnieje kompletny wolny system operacyjny GNU/Linux i&nbsp;nie "
+"zabezpieczą w&nbsp;przyszłości naszej wolności. Społeczeństwo musi o 
tym "
+"wiedzieć. Linus ma prawo lansować swoje poglądy, jednak&nbsp;ludzie 
powinni "
+"mieć świadomość, że&nbsp;system operacyjny, o którym mowa, wywodzi się 
"
+"z&nbsp;ideałów wolności, a&nbsp;nie z&nbsp;jego poglądów."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
+"kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
+"label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
+msgstr ""
+"To byłoby nieuczciwe, dlatego&nbsp;tego nie robimy. Rezultatem pracy "
+"Torvaldsa jest Linux, jądro. Staramy się nie przypisywać wyników pracy "
+"Torvaldsa Projektowi GNU lub&nbsp;oznaczać jej jako &bdquo;GNU&rdquo; Kiedy "
+"mówimy o całym systemie, nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; oddaje mu należną "
+"część."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
+"<a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/";
+"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software "
+"and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask "
+"me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Przyznał się do&nbsp;tego na&nbsp;samym początku. Uwagi do&nbsp;wydania "
+"najwcześniejszego Linuksa mówiły, <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/";
+"kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\"> &bdquo;Większość narzędzi "
+"używanym wraz z&nbsp;linuksem są oprogramowaniem GNU i&nbsp;są wydane "
+"na&nbsp;licencji GNU copyleft. Te narzędzia nie są w&nbsp;dystrybucji&nbsp;"
+"&ndash; zapytaj mnie (albo GNU) by dowiedzieć się więcej&rdquo;</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we "
+#| "can't change it, so why even think about it?"
+msgid ""
+"The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Bitwa już jest przegrana&ndash;&ndash; społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;my "
+"nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
+"is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
+"each person, each organization, can decide what name to use. You can't make "
+"others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you will help "
+"educate others."
+msgstr ""
+"To nie jest bitwa, tylko kampania edukacyjna. Nazwa systemu operacyjnego to "
+"nie jest jednorazowa decyzja podjęta w&nbsp;jednej chwili przez &bdquo;"
+"społeczność&rdquo;&nbsp;&ndash; każda osoba, każda organizacja może "
+"zdecydować jakiej nazwy używać. Nie możecie kazać innym mówić: 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, ale&nbsp;możecie sami zdecydować się na&nbsp;nazywanie 
systemu "
+"&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Robiąc tak pomożecie nam."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Society has made its decision and we can't change it, so what good does "
+#| "it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
+"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego zmienić, 
więc&nbsp;co "
+"to da, że&nbsp;ja będę mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
+"being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, "
+"origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on "
+"your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred "
+"people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated "
+"a substantial number of people with very little work. And some of them will "
+"spread the correction to others."
+msgstr ""
+"To nie jest sytuacja typu &bdquo;wszystko lub&nbsp;nic&rdquo;. Poprawne "
+"i&nbsp;niepoprawne wzorce są w&nbsp;różnym stopniu rozpowszechniane przez "
+"różnych ludzi. Jeżeli&nbsp;będziecie nazywali system &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, pomożecie innym poznać prawdziwą historię, pochodzenie 
i&nbsp;"
+"cel istnienia tego systemu operacyjnego. Nie jesteście w&nbsp;stanie sami "
+"poprawiać wszędzie tej błędnej nazwy, nie bardziej niż my, 
ale&nbsp;możecie "
+"w&nbsp;tym pomóc. Jeśli tylko kilkaset osób zauważy, że&nbsp;używacie "
+"terminu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nauczycie znaczną liczbę ludzi przy małym 
"
+"nakładzie pracy. Niektórzy z&nbsp;nich powiedzą innym ludziom o poprawnej "
+"nazwie."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
+#| "people its real origin with a ten-minute explanation?"
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
+"people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie byłoby lepiej nazywać system &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć 
o "
+"jego pochodzeniu w&nbsp;krótkim omówieniu?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
+"effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
+"the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
+msgstr ""
+"Doceniamy Wasz wysiłek jeżeli&nbsp;pomagacie nam wyjaśniając w&nbsp;ten "
+"sposób kwestię nazwy systemu, jednak&nbsp;to nie jest najlepsza metoda. Nie 
"
+"jest tak efektywna jak nazywanie systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo; i&nbsp;nie "
+"jest wydajna pod&nbsp;względem czasowym."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
+"propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
+"and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are "
+"unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the "
+"system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without "
+"particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
+msgstr ""
+"Nie jest efektywna, ponieważ&nbsp;wyjaśnienie kwestii nazwy systemu może 
nie "
+"zakorzenić się w&nbsp;świadomości i&nbsp;z pewnością nie rozpropaguje 
się. "
+"Niektórzy z&nbsp;ludzi, którzy słuchają waszego tłumaczenia będą 
uważali "
+"i&nbsp;mogą nauczyć się, jakie jest prawdziwe pochodzenie systemu "
+"operacyjnego. Ale&nbsp;jest mało prawdopodobne, by powtórzyli innym wasze "
+"objaśnienie, gdy będą mówić o systemie. Prawdopodobnie ludzie ci nazwą 
go "
+"&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;niechcący będą dalej rozprzestrzeniać 
niepoprawne "
+"informacje."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, "
+"so you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between "
+"Linux and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to "
+"help the GNU Project effectively."
+msgstr ""
+"Metoda ta nie jest wydajna, ponieważ&nbsp;zajmuje znacznie więcej czasu. "
+"Mówienie i&nbsp;pisanie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zajmie wam tylko kilka "
+"sekund, a&nbsp;nie minut, dziennie. W&nbsp;ten sposób macie okazję dotrzeć 
"
+"do&nbsp;większej ilości osób. Czynienie rozróżnienia między Linuksem 
i&nbsp;"
+"GNU/Linuksem kiedy piszecie i&nbsp;mówicie jest niewątpliwie 
najłatwiejszym "
+"sposobem efektywnego pomagania Projektowi GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+#| "Why do you subject yourself to this treatment?"
+msgid ""
+"Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Niektórzy ludzie śmieją się z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie "
+"systemu: GNU/Linux. Czemu narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
+"picture of the system's history and reason for existence. People who laugh "
+"at our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they "
+"think our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for "
+"it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh."
+msgstr ""
+"Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; powoduje, że&nbsp;ludzie mają 
błędne "
+"pojęcie na&nbsp;temat historii systemu i&nbsp;powodów jego istnienia. "
+"Ludzie, którzy śmieją się z&nbsp;naszej prośby prawdopodobnie przyjęli 
to "
+"błędne pojęcie i&nbsp;myślą, że&nbsp;to, co zrobiliśmy my, wykonał 
Linus. "
+"Śmieją się więc&nbsp;z nas kiedy mówimy, że&nbsp;to nasza zasługa. 
Gdyby "
+"znali prawdę, prawdopodobnie nie śmialiby się."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
+"ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. "
+"We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
+msgstr ""
+"Czemu ryzykujemy wysuwając żądanie, za&nbsp;które czasami ludzie nas "
+"wyśmiewają? Ponieważ&nbsp;często ma to pożyteczne skutki, które 
pomagają "
+"Projektowi GNU. Aby&nbsp;osiągnąć nasz cel będziemy podejmować ryzyko "
+"niezasłużonych obelg."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
+"idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see "
+"why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;będziecie świadkami zajścia tak ironicznie niesprawiedliwej "
+"sytuacji, proszę, nie bądźcie obojętni. Nauczcie tych śmiejących się 
ludzi "
+"prawdziwej wersji historii. Kiedy dowiedzą się, czemu nasze żądanie jest "
+"usprawiedliwione, ci z&nbsp;nich, którzy mają choć&nbsp;trochę rozsądku, 
"
+"przestaną się śmiać."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+#| "Don't you lose by alienating them?"
+msgid ""
+"Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Niektórzy ludzie potępiają was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: 
GNU/"
+"Linux. Czy&nbsp;nie tracicie na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
+"unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work that "
+"advances our goals, such as releasing free software, it is probably for "
+"other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching "
+"others to attribute our work to someone else, they are undermining our "
+"ability to recruit the help of others."
+msgstr ""
+"Nie bardzo. Ludzie, którzy nie doceniają naszej roli w&nbsp;rozwijaniu "
+"systemu, raczej nie zrobią wiele, by nam pomóc. Jeżeli&nbsp;wykonują jaką
ś "
+"pracę przybliżającą nas do&nbsp;celu, taką jak wypuszczanie 
na&nbsp;rynek "
+"wolnego oprogramowania, robią to prawdopodobnie z&nbsp;innych, niezwią
zanych "
+"z&nbsp;nami powodów, a&nbsp;nie dlatego, że&nbsp;ich o to prosiliśmy. "
+"Równocześnie poprzez&nbsp;pokazywanie ludziom, że&nbsp;naszą pracę 
wykonał "
+"ktoś inny, podważają naszą możliwość pozyskania pomocy innych ludzi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
+"uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a "
+"major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we "
+"will continue trying to correct the misnomer."
+msgstr ""
+"Nie ma sensu martwić się tym, że&nbsp;zrażamy ludzi, którzy już teraz 
nie są "
+"skłonni do&nbsp;współpracy. Skazywalibyśmy się na&nbsp;porażkę, 
gdybyśmy "
+"powstrzymywali się od&nbsp;poprawiania dużego błędu tylko dlatego, 
że&nbsp;"
+"moglibyśmy rozgniewać tym ludzi, którzy ten błąd utrwalają. 
Dlatego&nbsp;"
+"nadal będziemy próbowali poprawiać błędne używanie nazwy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
+msgid ""
+"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy "
+"systemu operacyjnego?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
+"GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to "
+"rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
+msgstr ""
+"Nie zmieniamy nazwy niczego. Nazywaliśmy ten system &bdquo;GNU&rdquo; "
+"od&nbsp;początku jego tworzenia w&nbsp;roku 1983. Ludzie, którzy próbowali 
"
+"przemianować go na&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, nie powinni byli tego robić."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie jest złym zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania systemu &bdquo;GNU/"
+"Linuksem&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
+msgstr ""
+"Złym byłoby zmuszanie ich do&nbsp;tego, czego nie robimy. Mówimy 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; na&nbsp;system i&nbsp;[jedynie] prosimy Was o czynienie tego "
+"samego."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają cały system 
&bdquo;"
+"Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
+"speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the "
+"system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
+msgstr ""
+"Nie ma żadnych podstaw prawnych do&nbsp;tego, by ich pozywać do&nbsp;sądu, 
"
+"ale&nbsp;ponieważ wierzymy w&nbsp;wolność słowa, nie chcielibyśmy robić 
tego "
+"tak czy&nbsp;owak. Prosimy ludzi o nazywanie systemu &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, ponieważ&nbsp;tak należy robić."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
+#| "system &ldquo;GNU&rdquo;?"
+msgid ""
+"Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
+"system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#require\">#require</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie powinniście umieścić w&nbsp;treści licencji GNU GPL punktu, "
+"który wymagałby nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
+"would make proprietary versions of free software. While it is true that "
+"those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the "
+"users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system "
+"or even developing non-free software for such use, the mere act of calling "
+"the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their "
+"freedom. It seems improper to make the GPL restrict what name people can "
+"use for the system."
+msgstr ""
+"Celem licencji GNU GPL jest chronienie wolności użytkowników "
+"[oprogramowania] przed tymi, którzy mogliby tworzyć prawnie zastrzeżone "
+"wersje wolnego oprogramowania. Prawdą jest, że&nbsp;ci, którzy nazywają "
+"system &bdquo;Linuksem&rdquo;, często robią rzeczy ograniczające wolność 
"
+"użytkowników, takie jak dołączanie do&nbsp;GNU/Linuksa nie-wolnego "
+"oprogramowania lub&nbsp;nawet tworzenie nie-wolnego oprogramowania, "
+"dołączanego potem do&nbsp;GNU/Linuksa. Jednak&nbsp;akt nazywania systemu "
+"&bdquo;Linuksem&rdquo; sam w&nbsp;sobie nie odbiera użytkownikom ich "
+"wolności. Wydaje się niewłaściwe używanie licencji GPL 
do&nbsp;narzucania "
+"tego, jakimi nazwami użytkownicy mogą nazywać system."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement "
+#| "to give credit to the University of California, isn't it hypocritical to "
+#| "demand credit for the GNU project?"
+msgid ""
+"Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
+"give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
+"credit for the GNU project? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Od&nbsp;kiedy sprzeciwiliście się oryginalnej licencji BSD wymagającej "
+"uznania wkładu Uniwersytetu w&nbsp;Kalifornii, czy&nbsp;nie jest 
zakłamaniem "
+"żądanie uznania dla Projektu GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
+"and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we deserve."
+msgstr ""
+"Byłoby zakłamaniem gdyby licencja wymagała używania nazwy GNU/Linux, 
czego "
+"nie robimy. My tylko <em>prosimy</em> Was o uznanie, na&nbsp;które "
+"zasługujemy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to "
+#| "call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
+#| "complaining now?"
+msgid ""
+"Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
+"the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
+"complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
+"\">#deserve</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Skoro nie umieściliście w&nbsp;licencji GNU GPL punktu wymagającego 
od&nbsp;"
+"ludzi nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją 
"
+"obecną sytuację. Czemu się teraz skarżycie?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
+"that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled to "
+"take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that "
+"might makes right."
+msgstr ""
+"To pytanie przyjmuje z&nbsp;góry dosyć kontrowersyjną przesłankę etyczną
: "
+"jeżeli&nbsp;ludzie nie zmuszą was do&nbsp;traktowania ich sprawiedliwie, to 
"
+"jesteście upoważnieni do&nbsp;wykorzystania ich tak jak chcecie. Innymi "
+"słowy zakłada, że&nbsp;siła stanowi o słuszności."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We hope you disagree with that premise just as we do."
+msgstr ""
+"Mamy nadzieję, że&nbsp;tak jak my nie zgadzacie się z&nbsp;tym 
założeniem."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
+msgid ""
+"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie wyszlibyście lepiej na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali 
się "
+"temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't think we should go along with large numbers of people because they "
+"have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
+msgstr ""
+"Nie sądzimy, że&nbsp;powinniśmy podążać za&nbsp;dużą ilością ludzi, 
którzy "
+"zostali wprowadzeni w&nbsp;błąd. Mamy nadzieję, że&nbsp;Wy też 
dojdziecie "
+"do&nbsp;wniosku, że&nbsp;prawda jest ważna."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We could never have developed a free operating system without first denying "
+"the belief, held by most people, that proprietary software was legitimate "
+"and acceptable."
+msgstr ""
+"Nie moglibyśmy nigdy stworzyć wolnego systemu operacyjnego, gdybyśmy "
+"wcześniej nie zaprzeczyli przekonaniu podzielanemu przez większość ludzi, 
"
+"że&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone jest właściwe 
i&nbsp;akceptowalne."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
+msgid ""
+"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
+"a>)</span>"
+msgstr ""
+"Skoro tylu ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia "
+"to, że&nbsp;to określenie jest poprawne?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
+msgstr "Nie uważamy, że&nbsp;popularność błędu czyni go prawdą."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
+#| "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
+#| "different road?"
+msgid ""
+"Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
+"arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
+"different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning"
+"\">#winning</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto "
+"wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie "
+"możecie zyskać większego poparcia z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
+"to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "
+"thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to "
+"that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
+msgstr ""
+"Zwracanie uwagi tylko na&nbsp;to, co jest dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, jest "
+"amoralnym podejściem do&nbsp;życia. Nie-wolne oprogramowanie jest 
przykładem "
+"takiego amoralnego podejścia. Nie-wolne oprogramowanie dobrze prosperuje "
+"dzięki takiemu podejściu. Na&nbsp;dłuższą metę nagięcie się 
do&nbsp;takiego "
+"poglądu byłoby więc&nbsp;doprowadzeniem się do&nbsp;przegranej. Będziemy 
"
+"dalej mówić posługując się kategoriami dobra i&nbsp;zła."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
+msgstr ""
+"Mamy nadzieję, że&nbsp;należycie do&nbsp;ludzi, dla których liczy się "
+"kwestia dobra i&nbsp;zła."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Kamil Ignacak 2005, Marcin Wolak 2010; poprawki: Wojciech "
+"Kotwica 2005, 2006, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux?"
+#~ msgstr "Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Why is the name important?"
+#~ msgstr "Czemu ta nazwa jest ważna?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Isn't the kernel the brain of the system?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/BSD&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linux bez&nbsp;GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to 
"
+#~ "tylko jądro?"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]