www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po common-distros.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/distros/po common-distros.pl.po
Date: Fri, 26 Nov 2010 14:27:31 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/26 14:27:31

Modified files:
    distros/po   : common-distros.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: common-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- common-distros.pl.po    25 Nov 2010 01:28:24 -0000   1.3
+++ common-distros.pl.po    26 Nov 2010 14:27:23 -0000   1.4
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: common-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-24 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-23 10:43+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-26 14:31+0100\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -43,19 +43,19 @@
 msgstr ""
 "Często jesteśmy pytani, dlaczego nie&nbsp;popieramy określonych systemów "
 "&ndash; zazwyczaj popularnej dystrybucji GNU/Linux. Krótką odpowiedzią "
-"na&nbsp;to pytanie jest to, że dana dystrybucja nie&nbsp;przestrzega <a 
href="
-"\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">wytycznych wolnej "
-"dystrybucji systemu</a>. Ponieważ nie&nbsp;zawsze łatwo jest dostrzec 
w&nbsp;"
-"jaki sposób określony system łamie wytyczne, wciąż otrzymujemy tego typu 
"
-"pytania. Opublikowaliśmy listę mającą pomóc niektórym dystrybucjom."
+"na&nbsp;to pytanie jest to, że&nbsp;dana dystrybucja nie&nbsp;przestrzega <a 
"
+"href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">wytycznych wolnej "
+"dystrybucji systemu</a>. Ponieważ&nbsp;nie&nbsp;zawsze łatwo jest dostrzec "
+"w&nbsp;jaki sposób określony system łamie wytyczne, wciąż otrzymujemy 
tego "
+"typu pytania. Opublikowaliśmy listę mającą pomóc niektórym 
dystrybucjom."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To learn more about free alternatives to these systems, check out our list "
 "of <a href=\"/distros/free-distros.html\">free GNU/Linux distributions</a>."
 msgstr ""
-"Aby dowiedzieć się więcej o&nbsp;wolnych alternatywach dla tych systemów, 
"
-"sprawdź naszą listę <a href=\"/distros/free-distros.html\">wolnych "
+"Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej o&nbsp;wolnych alternatywach dla tych "
+"systemów, sprawdź naszą listę <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">wolnych "
 "dystrybucji GNU/Linux</a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -74,10 +74,10 @@
 "that do have a policy unfortunately aren't strict enough, as explained below."
 msgstr ""
 "Nie&nbsp;mają polityki dołączania <em>tylko</em> wolnego oprogramowania "
-"i&nbsp;usuwania niewolnego oprogramowania, jeżeli takowe zostanie wykryte. "
-"Większość wymienionych dystrybucji ma niejasną politykę akceptowania lub 
"
-"odrzucania oprogramowania. Te które taką posiadają są konsekwentne 
w&nbsp;"
-"jej przestrzeganiu, jak wyjaśniamy poniżej."
+"i&nbsp;usuwania niewolnego oprogramowania, jeżeli&nbsp;takowe zostanie "
+"wykryte. Większość wymienionych dystrybucji ma niejasną politykę "
+"akceptowania lub&nbsp;odrzucania oprogramowania. Te które taką posiadają 
są "
+"konsekwentne w&nbsp;jej przestrzeganiu, jak wyjaśniamy poniżej."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -86,7 +86,7 @@
 "device."
 msgstr ""
 "Wersja jądra Linux dołączana do&nbsp;ich dystrybucji zawiera małe 
kawałki "
-"obiektowego kodu, rozprowadzanego bez kodu źródłowego, zazwyczaj "
+"obiektowego kodu, rozprowadzanego bez&nbsp;kodu źródłowego, zazwyczaj "
 "pomagającego obsługiwać niektóre urządzenia."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -101,26 +101,24 @@
 msgstr ""
 "Poniżej są dodatkowe uwagi dotyczące niektórych popularnych dystrybucji 
GNU/"
 "Linux wymienionych w&nbsp;kolejności alfabetycznej. To może być 
niekompletna "
-"lista wszystkich problemów; pomimo tego, że staramy się być 
wszechstronni, "
-"mogą być inne problemy o&nbsp;których po&nbsp;prostu nie&nbsp;wiemy. 
Z&nbsp;"
-"drugiej strony warunki mogą się zmienić odkąd ostatnio aktualizowaliśmy 
tą "
-"stronę. Jeżeli sądzisz, że nie&nbsp;napisaliśmy o&nbsp;jednym z&nbsp;"
-"problemów lub któryś został rozwiązany proszę <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">daj nam znać</a>. Bardzo uważnie przyglądamy się "
-"wszystkim systemom przed jego poparciem."
+"lista wszystkich problemów; pomimo tego, że&nbsp;staramy się być "
+"wszechstronni, mogą być inne problemy o&nbsp;których po&nbsp;prostu 
nie&nbsp;"
+"wiemy. Z&nbsp;drugiej strony warunki mogą się zmienić odkąd ostatnio "
+"aktualizowaliśmy tą stronę. Jeżeli&nbsp;sądzisz, że&nbsp;nie&nbsp;"
+"napisaliśmy o&nbsp;jednym z&nbsp;problemów lub&nbsp;któryś został rozwią
zany "
+"proszę <a href=\"mailto:address@hidden";>daj nam znać</a>. Bardzo "
+"uważnie przyglądamy się wszystkim systemom przed jego poparciem."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
-#, fuzzy
 #| msgid "<a id=\"BSD\"></a>"
 msgid "<a id=\"Arch\"></a>"
-msgstr "<a id=\"BSD\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Arch\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Arch"
-msgstr ""
+msgstr "Arch"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We're not aware of problems in CentOS aside from the two listed above: "
 #| "there's no clear policy about what software can be included, and nonfree "
@@ -132,11 +130,11 @@
 "Linux kernel. Arch also has no policy about not distributing nonfree "
 "software through their normal channels."
 msgstr ""
-"Nie&nbsp;jesteśmy świadomi problemów występujących w&nbsp;CentOS oprócz 
"
-"dwóch powyższych: nie&nbsp;ma jasnej polityki dotyczącej dołączanego "
-"oprogramowania i&nbsp;niewolny kod jest dołączany wraz z&nbsp;Linuksem. "
-"Oczywiście ze&nbsp;względu na&nbsp;nieznajomość prowadzonej polityki 
może "
-"być dołączane inne niewolne oprogramowanie które pominęliśmy."
+"Arch ma dwa podobne problemy wymienione powyżej: nie ma czystej polityki "
+"dotyczącej oprogramowania, które może być dołączane oraz&nbsp;niewolne "
+"części kodu są wysyłane z&nbsp;jądrem Linuksa. Arch nie posiada 
również "
+"polityki odnośnie niedystrybucji niewolnego oprogramowania poprzez&nbsp;ich "
+"normalne kanały czatowe."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"CentOS\"></a>"
@@ -176,14 +174,14 @@
 "We're still hopeful that there won't be such exceptions in the future, but "
 "we can't turn a blind eye to the situation as it stands today."
 msgstr ""
-"Społeczny kontrakt Debiana mówi, że całe oprogramowanie w&nbsp;głównej "
+"Społeczny kontrakt Debiana mówi, że&nbsp;całe oprogramowanie 
w&nbsp;głównej "
 "dystrybucji będzie wolnym oprogramowaniem. Niestety, nie&nbsp;zawsze jest "
-"tak w&nbsp;praktyce. Debian wielokrotnie pomijał milczeniem lub tworzył "
+"tak w&nbsp;praktyce. Debian wielokrotnie pomijał milczeniem 
lub&nbsp;tworzył "
 "jasne wyjątki dla konkretnych elementów niewolnego oprogramowania, takiego "
 "jak drobne niewolne oprogramowanie w&nbsp;albo towarzyszące Linuksowi. "
-"Ciągle mamy nadzieję, że w&nbsp;przyszłości nie&nbsp;będzie żadnych "
-"wyjątków, lecz nie&nbsp;możemy przymknąć oczu na&nbsp;sytuację jaką 
dziś "
-"zastajemy."
+"Ciągle mamy nadzieję, że&nbsp;w&nbsp;przyszłości nie&nbsp;będzie 
żadnych "
+"wyjątków, lecz&nbsp;nie&nbsp;możemy przymknąć oczu na&nbsp;sytuację 
jaką "
+"dziś zastajemy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -196,11 +194,12 @@
 msgstr ""
 "Debian również zawiera niewolne oprogramowanie w&nbsp;repozytoriach. 
Zgodnie "
 "z&nbsp;projektem, takie oprogramowanie &bdquo;nie&nbsp;jest częścią 
systemu "
-"Debian.&rdquo; Rozumiemy, że jest to ważne z&nbsp;powodów organizacyjnych, 
"
-"lecz użytkownicy musieliby być przyparci do&nbsp;muru, by dostrzec 
różnicę. "
-"Repozytorium jest hostowane na wielu głównych serwerach projektu i&nbsp;"
-"ludzie mogą łatwo dowiedzieć się o&nbsp;dostępności takiego 
oprogramowania "
-"przeglądając internetowe repozytorium Debiana."
+"Debian.&rdquo; Rozumiemy, że&nbsp;jest to ważne z&nbsp;powodów "
+"organizacyjnych, lecz&nbsp;użytkownicy musieliby być przyparci 
do&nbsp;muru, "
+"by dostrzec różnicę. Repozytorium jest hostowane na&nbsp;wielu głównych "
+"serwerach projektu i&nbsp;ludzie mogą łatwo dowiedzieć się o&nbsp;"
+"dostępności takiego oprogramowania przeglądając internetowe repozytorium "
+"Debiana."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Fedora\"></a>"
@@ -220,12 +219,12 @@
 "the free system distribution guidelines."
 msgstr ""
 "Fedora posiada czystą politykę dotyczącą tego, co może być dołączane 
do&nbsp;"
-"dystrybucji i&nbsp;wygląda na&nbsp;to, że jest to przestrzegane. Polityka "
-"umożliwia dołączanie większości oprogramowania i&nbsp;wszystkich 
czcionek "
-"dostępnych na&nbsp;wolnej licencji, ale są wyjątki dla niektórych 
rodzajów "
-"niewolnego firmware'u. Niestety, decyzja zezwalająca na&nbsp;taki firmware "
-"w&nbsp;ich polityce nie&nbsp;pozwala Fedorze spełnić wytycznych wolnej "
-"dystrybucji systemu."
+"dystrybucji i&nbsp;wygląda na&nbsp;to, że&nbsp;jest to przestrzegane. "
+"Polityka umożliwia dołączanie większości oprogramowania 
i&nbsp;wszystkich "
+"czcionek dostępnych na&nbsp;wolnej licencji, ale&nbsp;są wyjątki dla "
+"niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. Niestety, decyzja zezwalająca "
+"na&nbsp;taki firmware w&nbsp;ich polityce nie&nbsp;pozwala Fedorze spełnić "
+"wytycznych wolnej dystrybucji systemu."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Gentoo\"></a>"
@@ -260,15 +259,15 @@
 "though that's a nonfree license."
 msgstr ""
 "Mandriva ma ustaloną politykę dotyczącą tego, co może być dołączone 
do&nbsp;"
-"głównego systemu. Bazuje na&nbsp;Fedorze, co oznacza, że również zezwala 
"
-"na&nbsp;dołączanie niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. Oprócz 
tego "
-"zezwala na&nbsp;oprogramowanie wydane na&nbsp;oryginalnej licencji Artistic, "
-"która również nie&nbsp;jest wolną licencją."
+"głównego systemu. Bazuje na&nbsp;Fedorze, co oznacza, że&nbsp;również "
+"zezwala na&nbsp;dołączanie niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. 
Oprócz "
+"tego zezwala na&nbsp;oprogramowanie wydane na&nbsp;oryginalnej licencji "
+"Artistic, która również nie&nbsp;jest wolną licencją."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "Mandriva also provides nonfree software through dedicated repositories."
 msgstr ""
-"Mandriva dostarcza również niewolne oprogramowanie poprzez dedykowane "
+"Mandriva dostarcza również niewolne oprogramowanie poprzez&nbsp;dedykowane "
 "repozytoria."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
@@ -302,11 +301,11 @@
 "supplementary distribution channels."
 msgstr ""
 "Dystrybucja Red Hat enterprise głównie wzoruje się na&nbsp;takiej samej "
-"polityce licencyjnej jak Fedora, z&nbsp;jednym wyjątkiem. Tak więc 
nie&nbsp;"
-"popieramy go z&nbsp;<a href=\"#Fedora\">tych samych powodów</a>. W&nbsp;"
-"dodatku Red Hat nie&nbsp;ma ustalonej polityki przeciwko tworzeniu "
-"niewolnego oprogramowania dostępnego dla systemu poprzez dodatkowe kanały "
-"dystrybucji."
+"polityce licencyjnej jak Fedora, z&nbsp;jednym wyjątkiem. Tak więc&nbsp;"
+"nie&nbsp;popieramy go z&nbsp;<a href=\"#Fedora\">tych samych powodów</a>. "
+"W&nbsp;dodatku Red Hat nie&nbsp;ma ustalonej polityki przeciwko tworzeniu "
+"niewolnego oprogramowania dostępnego dla systemu poprzez&nbsp;dodatkowe "
+"kanały dystrybucji."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Slackware\"></a>"
@@ -361,10 +360,10 @@
 "the default application installer will advertise nonfree software to you."
 msgstr ""
 "Ubuntu zapewnia konkretne repozytoria niewolnego oprogramowania i&nbsp;"
-"Cannonical wyraźnie promuje oraz zaleca niewolne oprogramowanie pod&nbsp;"
-"patronatem Ubuntu w&nbsp;niektórych kanałach dystrybucji. Nawet jeżeli "
-"spróbujesz uniknąć tego wszystkiego, domyślny instalator aplikacji "
-"zareklamuje Wam niewolne oprogramowanie."
+"Cannonical wyraźnie promuje oraz&nbsp;zaleca niewolne oprogramowanie "
+"pod&nbsp;patronatem Ubuntu w&nbsp;niektórych kanałach dystrybucji. Nawet "
+"jeżeli&nbsp;spróbujesz uniknąć tego wszystkiego, domyślny instalator "
+"aplikacji zareklamuje Wam niewolne oprogramowanie."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"BSD\"></a>"
@@ -391,9 +390,9 @@
 msgstr ""
 "Systemy z&nbsp;rodziny BSD nazywają sterowniki własnościowe &bdquo;"
 "<em>blobs</em>&rdquo; (plamki) i&nbsp;niektóre prowadzą politykę przeciwko 
"
-"dołączaniu ich. To jest dobre, lecz niestety żaden system BSD nie prowadzi 
"
-"polityki przeciwko prawnie zastrzeżonym binariom firmware'u, które może 
być "
-"obsługiwane nawet przez wolne sterowniki."
+"dołączaniu ich. To jest dobre, lecz&nbsp;niestety żaden system BSD nie "
+"prowadzi polityki przeciwko prawnie zastrzeżonym binariom firmware'u, które 
"
+"może być obsługiwane nawet przez wolne sterowniki."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -402,10 +401,10 @@
 "distributions contains no blobs, it is a miscommunication; they are talking "
 "about something else."
 msgstr ""
-"Niewolne firmware'y w&nbsp;Linuksie nazywane są &bdquo;plamkami&rdquo; ale "
-"rozumowanie BSD nieco się różni, jak powyżej. A&nbsp;zatem kiedy 
deweloperzy "
-"BSD stwierdzą, że ich dystrybucje nie&nbsp;zawierają &bdquo;plamek&rdquo;, 
"
-"będzie to nieporozumienie. Oni mówią o&nbsp;czymś innym."
+"Niewolne firmware'y w&nbsp;Linuksie nazywane są &bdquo;plamkami&rdquo; "
+"ale&nbsp;rozumowanie BSD nieco się różni, jak powyżej. A&nbsp;zatem kiedy 
"
+"deweloperzy BSD stwierdzą, że&nbsp;ich dystrybucje nie&nbsp;zawierają 
&bdquo;"
+"plamek&rdquo;, będzie to nieporozumienie. Oni mówią o&nbsp;czymś innym."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -423,7 +422,7 @@
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -433,12 +432,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
 "koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
 "standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>.<br /> Komentarze "
-"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci 
współpracy "
-"w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:www-pl-";
-"address@hidden">address@hidden</a>."
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]