www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po free-software-intro.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po free-software-intro.pl.po
Date: Wed, 24 Nov 2010 21:35:34 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/24 21:35:34

Modified files:
    philosophy/po : free-software-intro.pl.po 

Log message:
    validation fix

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: free-software-intro.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- free-software-intro.pl.po  24 Nov 2010 17:28:20 -0000   1.2
+++ free-software-intro.pl.po  24 Nov 2010 21:35:31 -0000   1.3
@@ -94,7 +94,7 @@
 "Nasza <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">rozszerzona definicja</a> wolnego "
 "oprogramowania mówi jak licencjonować oprogramowanie, aby&nbsp;było wolne. 
"
 "Mamy również artykuły o <a href=\"/philosophy/philosophy."
-"html#LicensingFreeSoftware\"konkretnych licencjach</a> mówiące o 
korzyściach "
+"html#LicensingFreeSoftware\">konkretnych licencjach</a> mówiące o 
korzyściach "
 "i&nbsp;wadach niektórych licencji, które zostały zakwalifikowane jako 
wolne "
 "i&nbsp;dlaczego inne licencje są zbyt restrykcyjne, aby&nbsp;je "
 "zakwalifikować."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]