www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po philosophy/free-...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po philosophy/free-...
Date: Wed, 24 Nov 2010 17:28:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/24 17:28:35

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl.po 
    philosophy   : free-software-intro.fr.html 
             free-software-intro.ml.html 
    philosophy/po : free-software-intro.pl.po 
    server     : body-include-2.pl.html 
    software    : software.it.html 
    software/po  : software.it.po 
Added files:
    philosophy   : free-software-intro.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-intro.fr.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-intro.ml.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-intro.pl.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.pl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.pl.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.it.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.it.po?cvsroot=www&r1=1.56&r2=1.57

Patches:
Index: gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po 24 Nov 2010 10:58:25 -0000   1.1
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po 24 Nov 2010 17:28:12 -0000   1.2
@@ -8,14 +8,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-29 20:26-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-24 11:47+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
@@ -554,8 +554,10 @@
 "ich strony w&nbsp;inny sposób?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux?"
-msgstr "Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie Linux?"
+msgid ""
+"Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -594,8 +596,10 @@
 "trochę historii."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why is the name important?"
-msgstr "Czemu ta nazwa jest ważna?"
+msgid ""
+"Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -623,8 +627,14 @@
 "\">pomaga ogółowi poznawać praktyczne znaczenie tych ideałów</a>. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "How did it come about that most people call the system &ldquo;"
+#| "Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "Jak to się stało, że&nbsp;większość ludzi używa nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;?"
 
@@ -684,8 +694,13 @@
 "ludzi nazwy, której przyzwyczaili się używać."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;"
+#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
-"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?"
+"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;zawsze powinniśmy mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;"
 "Linux&rdquo;?"
@@ -718,7 +733,12 @@
 "niejednoznaczności. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
+#, fuzzy
+#| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
+msgid ""
+"Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
+"span>"
 msgstr "Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki sam sukces gdyby nie było GNU?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
@@ -764,9 +784,14 @@
 "wolny system operacyjny: GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
+#| "this request?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
-"this request?"
+"this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie byłoby lepiej dla wspólnoty gdybyście nie wprowadzali tą 
sprawą "
 "podziałów między ludźmi? "
@@ -858,9 +883,14 @@
 "do tego nie dojdzie). "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to "
+#| "call the system by any name that individual chooses?"
 msgid ""
 "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
-"the system by any name that individual chooses?"
+"the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;projekt GNU nie popiera prawa każdej osoby do&nbsp;nazywania "
 "systemu taką nazwą, jaką ta osoba wybierze?"
@@ -881,9 +911,14 @@
 "powstania systemu operacyjnego."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
+#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
 msgid ""
 "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
-"GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
+"GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro wszyscy znają rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu 
operacyjnego, "
 "czy&nbsp;przedrostek \"GNU/\" nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?"
@@ -932,9 +967,14 @@
 "działalności, ale&nbsp;nie o roli GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name "
+#| "I use?"
 msgid ""
 "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
-"use?"
+"use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2"
+"\">#everyoneknows2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro znam rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, jakie to 
"
 "ma znaczenie, jakiej nazwy używam?"
@@ -953,9 +993,14 @@
 "Jeżeli&nbsp;im tego nie powiesz, to kto to zrobi?"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
+#| "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
 msgid ""
 "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
-"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
+"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;skrócenie określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;"
 "Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia nazwy &bdquo;Microsoft "
@@ -993,8 +1038,12 @@
 "systemem operacyjnym."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
 msgid ""
-"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
+"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;GNU nie jest tylko zestawem narzędzi programistycznych dołą
czonych "
 "do&nbsp;Linuksa? "
@@ -1044,7 +1093,11 @@
 "i&nbsp;GNOME. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
+#, fuzzy
+#| msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
+msgid ""
+"What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
 msgstr "Jaka jest różnica między systemem operacyjnym a&nbsp;jądrem? "
 
 # type: Content of: <dl><dd>
@@ -1125,9 +1178,14 @@
 "mówić o dystrybucjach systemu GNU/Linux. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a "
+#| "house be almost complete when it doesn't have a foundation?"
 msgid ""
 "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
-"be almost complete when it doesn't have a foundation?"
+"be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak dom może być prawie ukończony, 
"
 "kiedy nie posiada fundamentów?"
@@ -1171,8 +1229,10 @@
 "w&nbsp;1992 roku."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't the kernel the brain of the system?"
-msgstr "Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu?"
+msgid ""
+"Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1183,7 +1243,12 @@
 "nie odgrywa takiej roli jak mózg u&nbsp;człowieka. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
+#, fuzzy
+#| msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
+msgid ""
+"Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;pisanie jądra nie jest większością pracy w&nbsp;tworzeniu 
systemu "
 "operacyjnego?"
@@ -1194,9 +1259,14 @@
 "Nie, wiele [<em>innych</em>] elementów wymaga [<em>równie</em>] dużo 
pracy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal "
+#| "to name an operating system after a kernel?"
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel?"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Nazywamy system operacyjny tak jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne "
 "nazywanie systemu tak jak nazywa się jądro?"
@@ -1233,9 +1303,14 @@
 "Linux, jądro&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How "
+#| "about recommending a shorter name?"
 msgid ""
 "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
-"recommending a shorter name?"
+"recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#long\">#long</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot, bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. "
 "Może zaproponujecie krótszą nazwę?"
@@ -1261,9 +1336,14 @@
 "podanych poniżej."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts "
+#| "to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
-"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
+"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro Linux został dodany do&nbsp;systemu GNU, czy&nbsp;byłoby błędem "
 "nazwanie systemu po&nbsp;prostu &bdquo;GNU&rdquo;?"
@@ -1322,11 +1402,18 @@
 "Linux. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
+#| "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is "
+#| "it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save "
+#| "the fee?"
 msgid ""
 "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
 "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
 "wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
-"fee?"
+"fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
+"\">#trademarkfee</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Musiałbym uiścić opłatę, gdybym chciał użyć słowa 
&bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;"
 "nazwie swojego produktu; odnosi się to również do&nbsp;określenia 
&bdquo;GNU/"
@@ -1354,11 +1441,18 @@
 "GNU&rdquo;, nie będziemy Was za&nbsp;to krytykować."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
+#| "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments "
+#| "imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so "
+#| "long it is absurd.)"
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.)"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
 "jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl i&nbsp;wiele innych programów. "
@@ -1421,9 +1515,14 @@
 "przy pominięciu głównego&ndash;projektu (GNU)."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many other projects contributed to the system as it is today, but they "
+#| "don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
-"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
+"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
 "jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. "
@@ -1453,8 +1552,14 @@
 "na&nbsp;bazie którego zbudowano ten system."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention "
+#| "it?"
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "GNU jest małym odłamem dzisiejszych systemów, więc&nbsp;dlaczego 
powinnyśmy "
 "o nim wspominać?"
@@ -1483,9 +1588,14 @@
 "Linux&rdquo; w&nbsp;dalszym ciągu pozostaje właściwa."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
+#| "mean we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
 msgid ""
 "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
-"we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
+"we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Wiele przedsiębiorstw wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
 "jaki jest dzisiaj; czyżby to znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać 
GNU/"
@@ -1518,8 +1628,14 @@
 "ze wszystkimi innymi twórcami GNU. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU "
+#| "Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?"
 
@@ -1592,7 +1708,11 @@
 "hiszpańsku czasami mówimy &bdquo;GNU con Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
+#, fuzzy
+#| msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
+msgid ""
+"Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?"
 
@@ -1618,9 +1738,14 @@
 "system to Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
+#| "really Linux?"
 msgid ""
 "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
-"really Linux?"
+"really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Moja dystrybucja nazywa się &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie znaczy "
 "to, że&nbsp;to naprawdę jest Linux?"
@@ -1634,9 +1759,14 @@
 "powielają powszechnie występujący błąd."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong "
+#| "to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
-"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
+"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Oficjalna nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;"
 "nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;? "
@@ -1654,10 +1784,16 @@
 "większym błędem niż było popełnienie tej pomyłki."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat "
+#| "and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than "
+#| "asking individuals?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
 "IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
-"individuals?"
+"individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
+"\">#companies</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by "
 "nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych "
@@ -1698,10 +1834,16 @@
 "firmy będą zarabiały więcej nazywając system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
+#| "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal "
+#| "of GNU."
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU."
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie byłoby lepiej zarezerwować nazwę &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla "
 "dystrybucji zawierających jedynie wolne oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki "
@@ -1789,7 +1931,13 @@
 "nie pozwólcie im, by was w&nbsp;to wciągali."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
+msgid ""
+"Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa w&nbsp;wykonaniu GNU (sic) i&nbsp;"
 "nazwać ją GNU/Linux?"
@@ -1832,9 +1980,14 @@
 "Linuksa, takich jak gNewSense i&nbsp;Ututo."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
+#| "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
-"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
+"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; "
 "i&nbsp;udostępnić jakąś istniejącą wersję systemu GNU/Linux 
pod&nbsp;nazwą "
@@ -1864,7 +2017,12 @@
 "porządku i&nbsp;nie chcemy robić takich rzeczy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
+msgid ""
+"Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;na początku Projekt GNU potępił i&nbsp;sprzeciwił się używaniu 
"
 "nazwy Linux?"
@@ -1924,8 +2082,12 @@
 "błędnym użyciem nazwy &bdquo;Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
 msgid ""
-"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
+"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu czekaliście tak długo zanim zaczęliście prosić ludzi o używanie 
nazwy "
 "GNU/Linux?"
@@ -1942,9 +2104,14 @@
 "kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
+#| "GPL'ed?"
 msgid ""
 "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
-"GPL'ed?"
+"GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
+"\">#allgpled</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;konwencja GNU/<i>nazwa</i> powinna być stosowana do&nbsp;wszystkich 
"
 "programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL?"
@@ -2045,9 +2212,14 @@
 "Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
+#| "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro duża część idei GNU wywodzi się z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie "
 "powinien uznać jego zasług używając słowa &bdquo;Unix&rdquo; 
w&nbsp;swojej "
@@ -2141,8 +2313,10 @@
 "wyprodukowanych przez różne firmy komputerowe, miała jakąś inną nazwę."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?"
-msgstr "Czy&nbsp;powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/BSD&rdquo;?"
+msgid ""
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2216,9 +2390,14 @@
 "większość tego systemu jest taka jak system GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
+#| "Windows system?"
 msgid ""
 "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
-"Windows system?"
+"Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
+"\">#othersys</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Jeżeli&nbsp;zainstaluję narzędzia GNU w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to 
"
 "oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;systemie GNU/Windows?"
@@ -2239,8 +2418,10 @@
 "GNU/Linuksa."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
-msgstr "Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linux bez&nbsp;GNU?"
+msgid ""
+"Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2269,9 +2450,14 @@
 "czego nie zawiera, to GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
+#| "Torvalds' role as posterboy for our community?"
 msgid ""
 "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
-"Torvalds' role as posterboy for our community?"
+"Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić "
 "w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty?"
@@ -2336,8 +2522,10 @@
 "z&nbsp;ideałów wolności, a&nbsp;nie z&nbsp;jego poglądów."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU?"
-msgstr "Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?"
+msgid ""
+"Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2353,10 +2541,10 @@
 "część."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel?"
+msgid ""
+"Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to "
-"tylko jądro?"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2374,9 +2562,14 @@
 "&ndash; zapytaj mnie (albo GNU) by dowiedzieć się więcej&rdquo;</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we "
+#| "can't change it, so why even think about it?"
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it?"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Bitwa już jest przegrana&ndash;&ndash; społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;my "
 "nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć?"
@@ -2398,9 +2591,14 @@
 "&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Robiąc tak pomożecie nam."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Society has made its decision and we can't change it, so what good does "
+#| "it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
-"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego zmienić, 
więc&nbsp;co "
 "to da, że&nbsp;ja będę mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo;?"
@@ -2428,9 +2626,14 @@
 "nazwie."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
+#| "people its real origin with a ten-minute explanation?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
-"people its real origin with a ten-minute explanation?"
+"people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie byłoby lepiej nazywać system &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć 
o "
 "jego pochodzeniu w&nbsp;krótkim omówieniu?"
@@ -2480,9 +2683,14 @@
 "sposobem efektywnego pomagania Projektowi GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+#| "Why do you subject yourself to this treatment?"
 msgid ""
 "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-"Why do you subject yourself to this treatment?"
+"Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Niektórzy ludzie śmieją się z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie "
 "systemu: GNU/Linux. Czemu narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?"
@@ -2526,9 +2734,14 @@
 "przestaną się śmiać."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+#| "Don't you lose by alienating them?"
 msgid ""
 "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-"Don't you lose by alienating them?"
+"Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Niektórzy ludzie potępiają was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: 
GNU/"
 "Linux. Czy&nbsp;nie tracicie na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie? "
@@ -2564,8 +2777,12 @@
 "nadal będziemy próbowali poprawiać błędne używanie nazwy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
 msgid ""
-"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
+"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy "
 "systemu operacyjnego?"
@@ -2581,8 +2798,12 @@
 "przemianować go na&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, nie powinni byli tego robić."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
-"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie jest złym zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania systemu &bdquo;GNU/"
 "Linuksem&rdquo;?"
@@ -2597,7 +2818,11 @@
 "samego."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
+#, fuzzy
+#| msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
+msgid ""
+"Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają cały system 
&bdquo;"
 "Linux&rdquo;?"
@@ -2614,9 +2839,14 @@
 "Linux&rdquo;, ponieważ&nbsp;tak należy robić."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
+#| "system &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
-"system &ldquo;GNU&rdquo;?"
+"system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#require\">#require</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie powinniście umieścić w&nbsp;treści licencji GNU GPL punktu, "
 "który wymagałby nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;?"
@@ -2644,10 +2874,16 @@
 "tego, jakimi nazwami użytkownicy mogą nazywać system."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement "
+#| "to give credit to the University of California, isn't it hypocritical to "
+#| "demand credit for the GNU project?"
 msgid ""
 "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
 "give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
-"credit for the GNU project?"
+"credit for the GNU project? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Od&nbsp;kiedy sprzeciwiliście się oryginalnej licencji BSD wymagającej "
 "uznania wkładu Uniwersytetu w&nbsp;Kalifornii, czy&nbsp;nie jest 
zakłamaniem "
@@ -2663,10 +2899,16 @@
 "zasługujemy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to "
+#| "call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
+#| "complaining now?"
 msgid ""
 "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
 "the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
-"complaining now?"
+"complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
+"\">#deserve</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro nie umieściliście w&nbsp;licencji GNU GPL punktu wymagającego 
od&nbsp;"
 "ludzi nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją 
"
@@ -2690,8 +2932,13 @@
 "Mamy nadzieję, że&nbsp;tak jak my nie zgadzacie się z&nbsp;tym 
założeniem."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
+msgid ""
+"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "Czy&nbsp;nie wyszlibyście lepiej na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali 
się "
 "temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi? "
@@ -2716,8 +2963,13 @@
 "że&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone jest właściwe 
i&nbsp;akceptowalne."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
+msgid ""
+"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Skoro tylu ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia "
 "to, że&nbsp;to określenie jest poprawne?"
@@ -2727,10 +2979,16 @@
 msgstr "Nie uważamy, że&nbsp;popularność błędu czyni go prawdą."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
+#| "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
+#| "different road?"
 msgid ""
 "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
 "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
-"different road?"
+"different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning"
+"\">#winning</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto "
 "wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie "
@@ -2820,3 +3078,33 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Tłumaczenia tej strony"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux?"
+#~ msgstr "Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Why is the name important?"
+#~ msgstr "Czemu ta nazwa jest ważna?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Isn't the kernel the brain of the system?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/BSD&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linux bez&nbsp;GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU?"
+#~ msgstr "Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to 
"
+#~ "tylko jądro?"

Index: philosophy/free-software-intro.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-intro.fr.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/free-software-intro.fr.html   30 Nov 2009 09:25:51 -0000   
1.13
+++ philosophy/free-software-intro.fr.html   24 Nov 2010 17:28:17 -0000   
1.14
@@ -117,7 +117,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/11/30 09:25:51 $
+$Date: 2010/11/24 17:28:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -153,6 +153,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Malayalam -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/free-software-intro.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: philosophy/free-software-intro.ml.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-intro.ml.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/free-software-intro.ml.html   14 Jul 2010 20:28:15 -0000   
1.5
+++ philosophy/free-software-intro.ml.html   24 Nov 2010 17:28:17 -0000   
1.6
@@ -122,7 +122,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 പുതുക്കിയതു്:
 
-$Date: 2010/07/14 20:28:15 $
+$Date: 2010/11/24 17:28:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -158,6 +158,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Malayalam -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/free-software-intro.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: philosophy/po/free-software-intro.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.pl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/free-software-intro.pl.po   24 Nov 2010 11:46:53 -0000   
1.1
+++ philosophy/po/free-software-intro.pl.po   24 Nov 2010 17:28:20 -0000   
1.2
@@ -10,10 +10,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2010-11-24 12:42+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"

Index: server/body-include-2.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.pl.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/body-include-2.pl.html    24 Nov 2010 01:29:00 -0000   1.11
+++ server/body-include-2.pl.html    24 Nov 2010 17:28:23 -0000   1.12
@@ -33,13 +33,13 @@
 
  <!-- /searcher -->
 <ul>
-  <li id="tabPhilosophy"><a href= 
"/philosophy/philosophy.html">Philosophy</a></li>
+  <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.pl.html">Filozofia</a></li>
  <li id="tabLicenses"><a href="/licenses/licenses.pl.html">Licencje</a></li>
  <li id="tabSoftware"><a href="/software/software.pl.html">Do 
pobrania</a></li>
  <li id="tabDoc"><a href="/doc/doc.pl.html">Dokumentacja</a></li>
  <li id="tabHelp"><a href="/help/help.pl.html">Pomóż&nbsp;GNU</a></li>
  <li id="joinfsftab"><a
-href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";>Join&nbsp;the&nbsp;FSF!</a></li>
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052";>Dołą
cz&nbsp;do&nbsp;FSF&nbsp;!</a></li>
  </ul>
 
 </div>

Index: software/software.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.it.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- software/software.it.html  20 Nov 2010 01:28:35 -0000   1.24
+++ software/software.it.html  24 Nov 2010 17:28:27 -0000   1.25
@@ -133,8 +133,9 @@
 href="mgcp/">mgcp</a>, <a href="mll2html/">mll2html</a>, <a
 href="obst/">obst</a>, <a href="octal/">octal</a>, p2c, <a
 href="patchwork/">patchwork</a>, <a href="pips/">pips</a>, <a
-href="poc/">poc</a>, <a href="rat/">rat</a>, <a href="sweater/">sweater</a>,
-<a href="toutdoux/">toutdoux</a>, <a href="webpublish/">webpublish</a>, <a
+href="poc/">poc</a>, <a href="rat/">rat</a>, <a
+href="songanizer/">songanizer</a>, <a href="sweater/">sweater</a>, <a
+href="toutdoux/">toutdoux</a>, <a href="webpublish/">webpublish</a>, <a
 href="xbase/">xbase</a>, <a href="xinfo/">xinfo</a>, <a
 href="xmhtml/">xmhtml</a>, <a href="zebra/">zebra</a>.
 </p>
@@ -184,7 +185,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2010/11/20 01:28:35 $
+$Date: 2010/11/24 17:28:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.it.po,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -b -r1.56 -r1.57
--- software/po/software.it.po 24 Nov 2010 09:53:49 -0000   1.56
+++ software/po/software.it.po 24 Nov 2010 17:28:31 -0000   1.57
@@ -204,41 +204,6 @@
 msgstr "Pacchetti GNU abbandonati"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've "
-#| "been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time "
-#| "and interest in resurrecting any of these, please contact &lt;"
-#| "<tt>address@hidden</tt>&gt;. Here is the list; we leave the old "
-#| "project pages up (when they existed): <a href=\"aroundme/\">aroundme</a>, "
-#| "<a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href="
-#| "\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/"
-#| "\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> "
-#| "(display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"http://";
-#| "directory.fsf.org/project/DrGenius/\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/"
-#| "\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href="
-#| "\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a "
-#| "href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://";
-#| "directory.fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (see <a href=\"gv/\">gv</a>), <a "
-#| "href=\"http://www.ideacode.com//assets/gicqd/\";>gicqd</a>, <a href="
-#| "\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a href="
-#| "\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/\";>gnochive</a>, <a href="
-#| "\"http://directory.fsf.org/project/gnotepad/\";>gnotepad+</a>, gnubios, "
-#| "gnucad, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (see <a href=\"http://";
-#| "wikipedia.org\">wikipedia</a>), <a href=\"gnusql\">gnusql</a>, <a href="
-#| "\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
-#| "\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
-#| "\">graphics</a>, <a href=\"grover/\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/"
-#| "\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/"
-#| "\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"lengualibre"
-#| "\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (see <a href=\"autogen/\">autogen</"
-#| "a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</"
-#| "a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a "
-#| "href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a "
-#| "href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"rat/\">rat</"
-#| "a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, "
-#| "<a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a "
-#| "href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href="
-#| "\"zebra/\">zebra</a>."
 msgid ""
 "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
 "superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and "

Index: philosophy/free-software-intro.pl.html
===================================================================
RCS file: philosophy/free-software-intro.pl.html
diff -N philosophy/free-software-intro.pl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/free-software-intro.pl.html   24 Nov 2010 17:28:17 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,161 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Ruch Wolnego Oprogramowania - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania
+(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Ruch Wolnego Oprogramowania</h2>
+
+<p>
+Ludzie używają wolne systemy operacyjne takie jak <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> z&nbsp;rozmaitych
+powodów. Wielu użytkowników używa ich ze względów praktycznych: 
bo&nbsp;są
+skuteczne w&nbsp;użytku, bo&nbsp;są bardziej niezawodne, albo&nbsp;dlatego,
+że&nbsp;mają większy wybór w&nbsp;oprogramowaniu.
+</p>
+
+<p>
+To są dobre powody&nbsp;&ndash; ale&nbsp;stawka toczy się o coś więcej niż
+tylko wygodę. Prawdziwym powodem jest wolność Wasza i&nbsp;Waszej
+społeczności.
+</p>
+
+<p>
+Ideą Ruchu Wolnego Oprogramowania jest to, że&nbsp;użytkownicy komputerów 
<a
+href="/philosophy/why-free.html">zasługują na&nbsp;wolność tworzenia
+wspólnoty</a>. Powinniście mieć wolność, aby&nbsp;sobie 
pomagać&nbsp;&ndash;
+poprawiając kod źródłowy lub&nbsp;robiąc cokolwiek innego. Powinniście 
też
+pomagać sąsiadom, pozwalając im na&nbsp;dystrybucję kopii programów,
+a&nbsp;także mieć wolność do&nbsp;budowy własnej społeczności
+poprzez&nbsp;publikację poprawionych wersji programu, które każdy może
+używać.
+</p>
+
+<p>
+To czy&nbsp;program jest wolnym oprogramowaniem głównie zależy od&nbsp;jego
+licencji. Oczywiście program może być również niewolny kiedy nie macie
+wglądu w&nbsp;kod źródłowy lub&nbsp;gdy sprzęt nie pozwala Wam
+na&nbsp;używanie zmodyfikowanych wersji (nazywamy to
+&bdquo;tivoization&rdquo;).
+</p>
+
+<p>
+Nasza <a href="/philosophy/free-sw.html">rozszerzona definicja</a> wolnego
+oprogramowania mówi jak licencjonować oprogramowanie, aby&nbsp;było
+wolne. Mamy również artykuły o <a
+href="/philosophy/philosophy.html#LicensingFreeSoftware"konkretnych
+licencjach</a> mówiące o korzyściach i&nbsp;wadach niektórych licencji,
+które zostały zakwalifikowane jako wolne i&nbsp;dlaczego inne licencje są
+zbyt restrykcyjne, aby&nbsp;je zakwalifikować.
+</p>
+
+<p>
+W&nbsp;1998 termin &bdquo;open source&rdquo; został stworzony
+i&nbsp;powiązany z&nbsp;<a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">poglądami różniącymi
+się od&nbsp;naszych</a>. Te poglądy mówią tylko o praktycznym zastosowaniu
+wolnego oprogramowania i&nbsp;unikają kwestii wolności i&nbsp;solidarności
+społecznej, o której mówi Ruch Wolnego Oprogramowania. Idea oprogramowania
+open source nie jest zła, ale&nbsp;jest niewystarczająca. Nie mamy nic
+przeciwko pracowania z&nbsp;ludźmi reprezentującymi open source
+w&nbsp;zajęciach praktycznych takich jak tworzenie oprogramowania,
+ale&nbsp;nie zgadzamy się ich poglądami i&nbsp;nie zalecamy działania
+pod&nbsp;ich nazwą.</p>
+
+<p>
+Jeśli uważacie, że&nbsp;wolność i&nbsp;społeczność są ważne dla 
naszego
+dobra, dołącz do&nbsp;nas używając terminu &bdquo;wolne
+oprogramowanie&rdquo; i&nbsp;pomóż nam tę ideę rozpowszechniać.
+</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.pl.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+</p>
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
+medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się
+na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu,
+niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego
+zezwolenia.</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Oskar Gałecki 2010; poprawki: Jan Owoc.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Aktualizowane:
+
+$Date: 2010/11/24 17:28:17 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/free-software-intro.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Farsi (Persian) -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Malayalam -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-software-intro.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/free-software-intro.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]