www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po
Date: Wed, 24 Nov 2010 10:58:50 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/24 10:58:49

Added files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl.po 

Log message:
    New Polish translation in gettext format by Marcin Wolak,
    based on existing html translation by Kamil Ignackak from 2005,
    with subsequent updates by Wojciech Kotwica in 2005 and 2006.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: gnu-linux-faq.pl.po
diff -N gnu-linux-faq.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-linux-faq.pl.po 24 Nov 2010 10:58:25 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,2822 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Kamil Ignacak, 2005.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2005, 2006.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-29 20:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-24 11:47+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "GNU/Linux FAQ - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman"
+msgstr "GNU Linux FAQ &ndash; Richard Stallman"
+
+# type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/"
+"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej o tym problemie, możecie również 
przeczytać "
+"naszą stronę <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux i&nbsp;Projekt GNU</"
+"a>, stronę <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Dlaczego GNU/Linux?</a> "
+"oraz&nbsp;stronę <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Użytkownicy GNU, który nigdy nie słyszeli o GNU</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
+"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
+"Here are common questions, and our answers."
+msgstr ""
+"Kiedy ludzie zauważają, że&nbsp;używamy i&nbsp;zalecamy używanie nazwy 
GNU/"
+"Linux na&nbsp;określenie systemu operacyjnego, który inni nazywają 
po&nbsp;"
+"prostu &bdquo;Linux&rdquo;, zadają dużo pytań. Poniżej przedstawiono 
często "
+"spotykane pytania i&nbsp;nasze odpowiedzi. "
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;"
+"nie Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Czemu ta nazwa jest ważna?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
+"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Jak to się stało, 
że&nbsp;większość "
+"ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Czy zawsze powinniśmy mówić 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; zamiast &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
+"same success if there had been no GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Czy Linux osiągnąłby taki sam 
"
+"sukces gdyby nie było GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
+"if you did not divide people with this request?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Czy nie byłoby lepiej dla wspólnoty "
+"gdybyście nie wprowadzali tą sprawą podziałów między ludźmi?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
+"an individual's free speech rights to call the system by any name that "
+"individual chooses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Czy projekt GNU nie popiera "
+"prawa każdej osoby do&nbsp;nazywania systemu taką nazwą, jaką ta osoba "
+"wybierze?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
+"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the "
+"name go without saying?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Skoro wszyscy znają rolę 
"
+"[Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, czy&nbsp;przedrostek "
+"&bdquo;GNU/&rdquo; nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
+"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Skoro znam rolę GNU "
+"w&nbsp;tym systemie, jakie to ma znaczenie, jakiej nazwy używam?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Czy skrócenie określenia &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia "
+"nazwy &bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
+"tools that were included in Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Czy GNU nie jest tylko zestawem narzędzi "
+"programistycznych dołączonych do&nbsp;Linuksa?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
+"an operating system and a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Jaka jest różnica między "
+"systemem operacyjnym a&nbsp;jądrem?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
+"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
+"have a foundation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Jądro systemu jest jak fundament domu. "
+"Jak dom może być prawie ukończony, kiedy nie posiada fundamentów?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Czy to nie jądro jest mózgiem 
systemu?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
+"of the work in an operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Czy pisanie jądra nie jest "
+"większością pracy w&nbsp;tworzeniu systemu operacyjnego?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
+"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system "
+"after a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Nazywamy system operacyjny "
+"tak jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne nazywanie systemu tak jak "
+"nazywa się jądro?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
+"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia "
+"kłopot, bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. Może zaproponujecie krótszą 
nazwę?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
+"contribution, would it be false to the facts to call the system simply "
+"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Skoro Linux został dodany do&nbsp;"
+"systemu GNU, czy&nbsp;byłoby błędem nazwanie systemu po&nbsp;prostu 
&bdquo;"
+"GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
+"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also "
+"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Musiałbym uiścić 
opłatę, "
+"gdybym chciał użyć słowa &bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;nazwie swojego 
produktu; "
+"odnosi się to również do&nbsp;określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. 
Czy&nbsp;"
+"jeśli dla uniknięcia opłat używam &bdquo;GNU&rdquo; bez&nbsp;&bdquo;"
+"Linux&rdquo;, to jest to nieuczciwe?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more "
+"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But "
+"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Wiele innych projektów wniosło swój 
wkład "
+"do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl 
"
+"i&nbsp;wiele innych programów. Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje, 
że&nbsp;"
+"powinniśmy uwzględnić również ich wkład? (Ale to doprowadziłoby 
do&nbsp;"
+"absurdalnie długich nazw)</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why "
+"should we treat GNU specially?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Wiele innych projektów wniosło swój "
+"wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie "
+"nalegają na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. Czemu mielibyśmy traktować GNU "
+"inaczej?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
+"system nowadays, so why should we mention it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU jest małym odłamem 
dzisiejszych "
+"systemów, więc&nbsp;dlaczego powinnyśmy o nim wspominać?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
+"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
+"it GNU/Redhat/Novell/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Wiele przedsiębiorstw "
+"wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj; "
+"czyżby to znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać 
GNU/Redhat/Novell/Linux?</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Czemu piszecie &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
+"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Moja dystrybucja nazywa się "
+"&bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest oczywiste to, że&nbsp;to jest "
+"Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
+"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
+"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Oficjalna nazwa mojej "
+"dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest błędem "
+"nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
+"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Czy poproszenie firm takich jak "
+"Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; nie dałoby lepszych rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym "
+"do&nbsp;pojedynczych osób?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free "
+"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Czy nie byłoby lepiej zarezerwować "
+"nazwę &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla dystrybucji zawierających jedynie wolne "
+"oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki jest ideał projektu GNU.</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
+"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Czemu nie stworzyć dystrybucji "
+"Linuksa w&nbsp;wydaniu GNU (sic) i&nbsp;nazwać ją GNU/Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
+"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under "
+"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;"
+"&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; i&nbsp;udostępnić jakąś "
+"istniejącą wersję systemu GNU/Linux pod&nbsp;nazwą &bdquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
+"oppose use of Linux in the early days?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Czy na&nbsp;początku Projekt GNU "
+"potępił i&nbsp;sprzeciwił się używaniu nazwy Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
+"people to use the name GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Czemu czekaliście tak długo zanim "
+"zaczęliście prosić ludzi o używanie nazwy GNU/Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
+"applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Czy konwencja GNU/[nazwa] powinna "
+"być stosowana do&nbsp;wszystkich programów udostępnianych na&nbsp;licencji 
"
+"GPL? </a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
+"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Skoro duża część idei GNU wywodzi się "
+"z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie powinien uznać jego zasług używając 
słowa "
+"&bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;swojej nazwie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Czy powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/"
+"BSD&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
+"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Jeżeli zainstaluję narzędzia GNU "
+"w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;"
+"systemie GNU/Windows?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
+"without GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Czy nie mogą istnieć systemy "
+"Linuksa bez&nbsp;GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
+"Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy for "
+"our community?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać "
+"systemu &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić w&nbsp;ten sposób roli Linusa "
+"Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
+"Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Czy nie jest złem oznaczanie "
+"pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
+"that Linux is just the kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Czy Linus Torvalds zgadza się 
"
+"z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to tylko jądro?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
+"has made its decision and we can't change it, so why even think about it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Bitwa już jest przegrana&nbsp;&ndash;"
+"społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego zmienić, 
więc&nbsp;po "
+"co jeszcze o tym myśleć?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
+"we can't change it, so what good does it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;"
+"my nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;co to da, że&nbsp;ja będę mówić 
&bdquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;? </a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a ten-"
+"minute explanation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Czy nie byłoby lepiej nazywać system 
"
+"&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć o jego prawdziwym pochodzeniu w&nbsp;"
+"krótkim omówieniu?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
+"treatment?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Niektórzy ludzie śmieją się "
+"z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czemu "
+"narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Niektórzy ludzie potępiają was "
+"kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czy&nbsp;nie tracicie "
+"na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
+"legitimate to rename the operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, "
+"czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy systemu operacyjnego?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#force\">Czy nie jest złem zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania "
+"systemu &bdquo;GNU/Linuksem&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#force\">Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają "
+"cały system &bdquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
+"original BSD license's advertising requirement to give credit to the "
+"University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
+"project?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Od kiedy sprzeciwiliście się "
+"oryginalnej licencji BSD wymaganej do&nbsp;uznania wkładu Uniwersytetu "
+"w&nbsp;Californi, czy&nbsp;nie będzie zakłamaniem żądanie uznania dla "
+"projektu GNU?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
+"GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Czy nie powinniście umieścić 
w&nbsp;"
+"treści licencji GNU GPL punktu, który wymagałby nazywania systemu &bdquo;"
+"GNU&rdquo;?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
+"the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
+"deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Skoro nie umieściliście w&nbsp;"
+"licencji GNU GPL punktu wymagającego od&nbsp;ludzi nazywania systemu &bdquo;"
+"GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją obecną sytuację. Czemu się 
teraz "
+"skarżycie?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
+"contradicting what so many people believe?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Czy nie wyszlibyście lepiej "
+"na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali się temu, w&nbsp;co wierzy tylu "
+"ludzi?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Skoro tylu ludzi używa nazwy "
+"&bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia to, że&nbsp;to określenie jest 
"
+"poprawne?</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
+"convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
+"Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, "
+"co jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty "
+"o dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie możecie zyskać większego poparcia 
z&nbsp;"
+"ich strony w&nbsp;inny sposób?</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux?"
+msgstr "Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
+"modified versions of the GNU operating system. We began developing GNU in "
+"1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal was "
+"to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop "
+"all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the "
+"central components, forming the largest single contribution to the whole "
+"system. The basic vision was ours too."
+msgstr ""
+"Większość dystrybucji systemu operacyjnego, opartych o Linuksa jako ją
dro, "
+"jest w&nbsp;zasadzie zmodyfikowaną wersją systemu operacyjnego GNU. "
+"Zaczęliśmy rozwijać GNU w&nbsp;1984 roku, na&nbsp;lata przed tym, jak 
Linus "
+"Torvalds zaczął pisać swoje jądro. Naszym celem było stworzenie 
kompletnego "
+"wolnego systemu operacyjnego. Naturalnie, nie napisaliśmy wszystkich 
części "
+"sami&nbsp;&ndash; ale&nbsp;to my wytyczaliśmy drogę. Napisaliśmy 
większość "
+"głównych składników, wnosząc największy pojedynczy wkład 
do&nbsp;całości "
+"systemu. Zasadnicza wizja także była nasza."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "In fairness, we ought to get at least equal mention."
+msgstr "Sprawiedliwość nakazuje, że&nbsp;należy nam się takie samo 
uznanie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a> and <a "
+"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
+"Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
+"html\">The GNU Project</a> for the history."
+msgstr ""
+"Przeczytaj <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux a&nbsp;Projekt GNU</a> "
+"i&nbsp;<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Użytkownicy GNU, "
+"którzy nigdy nie słyszeli o GNU</a> oraz&nbsp;jeśli szukasz wyjaśnień "
+"polecamy <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekt GNU</a>, by poznać "
+"trochę historii."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why is the name important?"
+msgstr "Czemu ta nazwa jest ważna?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
+"software community, many of them do not care about freedom. People who "
+"think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those "
+"developers a role in the history of our community which they did not "
+"actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
+msgstr ""
+"Chociaż twórcy jądra Linux mają swój wkład we wspólnotę wolnego "
+"oprogramowania, wielu z&nbsp;nich nie dba o wolność. Ludzie, którzy myślą
, "
+"że&nbsp;cały system to Linux, często mylą się i&nbsp;przypisują tym "
+"programistom rolę w&nbsp;historii naszej wspólnoty, której tak naprawdę 
nie "
+"odegrali. Potem przypisują nadmierną wagę do&nbsp;poglądów tych "
+"programistów. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
+"building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
+"public recognize the practical importance of these ideals</a>."
+msgstr ""
+"Nazywanie systemu GNU/Linuksem honoruje rolę, jaką odegrał nasz idealizm "
+"w&nbsp;budowaniu naszej wspólnoty i&nbsp;<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html"
+"\">pomaga ogółowi poznawać praktyczne znaczenie tych ideałów</a>. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Jak to się stało, że&nbsp;większość ludzi używa nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
+"than the corrective information."
+msgstr ""
+"Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; to nieporozumienie, które "
+"rozprzestrzenia się szybciej niż korygująca je informacja."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
+"what their activity amounted to. They focused their attention on the piece "
+"that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. "
+"They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not "
+"fit what they had. It took a few years for us to realize what a problem "
+"this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
+"confusion had a big head start."
+msgstr ""
+"Ludzie, którzy połączyli Linuksa z&nbsp;systemem GNU, byli nieświadomi 
tego, "
+"że&nbsp;na tym właśnie polegała ich działalność. Skupili swoją uwagę 
na&nbsp;"
+"tym kawałku, Linuksie, i&nbsp;nie zdawali sobie sprawy, że&nbsp;w tej "
+"mieszaninie więcej było GNU. Zaczęli nazywać całość 
&bdquo;Linuksem&rdquo;, "
+"chociaż nazwa nie pasowała do&nbsp;tego, co uzyskali. Zorientowanie się, "
+"jaki to stanowi problem i&nbsp;poproszenie ludzi o poprawienie tego "
+"zwyczaju, zajęło nam kilka lat. W&nbsp;tym czasie nieporozumienie zdą
żyło "
+"się rozprzestrzenić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
+"why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
+"it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false picture "
+"of the system's origin, because people tend to suppose that the system's "
+"history was such as to fit that name. For instance, they often believe its "
+"development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
+"to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Większość ludzi nazywających ten system &bdquo;Linux&rdquo; nigdy nie "
+"słyszała, czemu to nie jest właściwe. Widzieli innych ludzi używających 
tej "
+"nazwy i&nbsp;przyjmowali, że&nbsp;tak powinno być. Nazwa 
&bdquo;Linux&rdquo; "
+"rozpowszechnia również fałszywe przekonanie o pochodzeniu systemu, "
+"ponieważ&nbsp;ludzie często przypuszczają, że&nbsp;przebieg historii 
systemu "
+"był taki, że&nbsp;nazwa do&nbsp;niego pasuje. Na&nbsp;przykład, często "
+"uważają, że&nbsp;rozwój systemu zapoczątkował Linus Torvalds 
w&nbsp;1991 "
+"roku. To fałszywe przekonanie zazwyczaj wzmacnia pogląd, że&nbsp;ten 
system "
+"powinien być nazywany &bdquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
+"the name they are accustomed to using."
+msgstr ""
+"Wiele pytań w&nbsp;tym dokumencie przedstawia próby usprawiedliwiania przez 
"
+"ludzi nazwy, której przyzwyczaili się używać."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;zawsze powinniśmy mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;"
+"Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
+"you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, the name its developer chose."
+msgstr ""
+"Nie zawsze&nbsp;&ndash; tylko wtedy, kiedy mówicie o całym systemie. Kiedy "
+"chodzi wam konkretnie o jądro, powinniście nazywać je &bdquo;Linux&rdquo;, 
"
+"tak jak nazwał je jego autor."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
+"call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
+"kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is "
+"about the kernel or the whole system. By calling the whole system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
+"ambiguity."
+msgstr ""
+"Kiedy ludzie nazywają cały system &bdquo;Linuksem&rdquo;, w&nbsp;rezultacie 
"
+"na&nbsp;określenie całości systemu używają tej samej nazwy, co na&nbsp;"
+"określenie jądra. Powoduje to różnego rodzaju pomyłki, bo&nbsp;tylko "
+"eksperci potrafią odróżnić, czy&nbsp;dane stwierdzenie odnosi się 
do&nbsp;"
+"jądra, czy&nbsp;do całości systemu. Nazywając cały system &bdquo;GNU/"
+"Linuksem&rdquo;, a&nbsp;jądro &bdquo;Linuksem&rdquo;, unikacie "
+"niejednoznaczności. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
+msgstr "Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki sam sukces gdyby nie było GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
+"system, and probably no free operating system at all. No one attempted to "
+"develop a free operating system in the 1980s except the GNU Project and "
+"(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
+"to start freeing its code."
+msgstr ""
+"W&nbsp;takim alternatywnym świecie nie byłoby dziś czegoś takiego jak 
system "
+"GNU/Linux i&nbsp;prawdopodobnie nie byłoby żadnego wolnego systemu "
+"operacyjnego. Nikt nie próbował w&nbsp;latach 80. [XX wieku] stworzyć "
+"wolnego systemu operacyjnego. Wyjątkiem był Projekt GNU i&nbsp;(później) "
+"grupa Berkeley CSRG [Computer Systems Research Group], która była 
specjalnie "
+"poproszona przez Projekt GNU o rozpoczęcie uwalniania kodu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
+"1990. It's possible that even without this influence he might have written "
+"a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. "
+"Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
+"the release notes for version 0.12.)"
+msgstr ""
+"Linus Torvalds był częściowo pod&nbsp;wpływem odczytu o GNU 
[wygłoszonego] "
+"w&nbsp;Finlandii w&nbsp;1990 roku. Możliwe, że&nbsp;nawet bez&nbsp;tego "
+"wpływu mógłby napisać uniksopodobne jądro, ale&nbsp;prawdopodobnie nie "
+"byłoby to wolne oprogramowanie. Linux stał się wolny w&nbsp;1992 roku, 
kiedy "
+"Linus ponownie udostępnił go na&nbsp;warunkach licencji GNU GPL. 
(Zajrzyjcie "
+"do&nbsp;uwag towarzyszących wydaniu wersji 0.12.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
+"a free kernel alone would not have made much difference to the world. The "
+"significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
+"free operating system: GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Nawet gdyby Torvalds udostępnił Linuksa pod&nbsp;jakąś inną licencją 
wolnego "
+"oprogramowania, samo wolne jądro nie znaczyłoby wiele. Znaczenie Linuksa "
+"jest wynikiem wpasowania się w&nbsp;większą strukturę, w&nbsp;kompletny "
+"wolny system operacyjny: GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
+"this request?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie byłoby lepiej dla wspólnoty gdybyście nie wprowadzali tą 
sprawą "
+"podziałów między ludźmi? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
+"people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
+"operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
+msgstr ""
+"Kiedy prosimy ludzi, by mówili &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nie dzielimy ludzi. "
+"Chcemy, by uznali wkład Projektu GNU w&nbsp;tworzenie systemu operacyjnego "
+"GNU. Nie krytykujemy ani&nbsp;nie odpychamy nikogo. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
+"people push us away in response. On occasion they are so rude that one "
+"wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It "
+"doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
+"can convince them to stop."
+msgstr ""
+"Są jednak&nbsp;ludzie, którym nie podoba się, że&nbsp;to mówimy. Czasami 
ci "
+"ludzie w&nbsp;odpowiedzi na&nbsp;to, co mówimy, odpychają nas. Nieraz są 
tak "
+"nieuprzejmi, że&nbsp;można się zastanawiać czy&nbsp;nie próbują nas 
umyślnie "
+"zastraszyć, byśmy milczeli. To nas nie ucisza, ale&nbsp;może prowadzić "
+"do&nbsp;podziałów w&nbsp;społeczności, więc&nbsp;mamy nadzieję, 
że&nbsp;"
+"przekonacie ich, by przestali."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
+"largest division in the community is between people who appreciate free "
+"software as a social and ethical issue and consider proprietary software a "
+"social problem (supporters of the free software movement), and those who "
+"cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
+"development model (the open source movement)."
+msgstr ""
+"Jest to jednak&nbsp;drugorzędna przyczyna podziału w&nbsp;naszej 
wspólnocie. "
+"Największy podział we wspólnocie istnieje między ludźmi, którzy 
doceniają "
+"wolne oprogramowanie jako rzecz o charakterze społecznym i&nbsp;etycznym "
+"oraz&nbsp;uważają oprogramowanie prawnie zastrzeżone za&nbsp;problem "
+"społeczny (to są ludzie wspierający ruch wolnego oprogramowania), a&nbsp;"
+"tymi, którzy podają jedynie korzyści praktyczne [płynące z&nbsp;wolnego "
+"oprogramowania] i&nbsp;przedstawiają wolne oprogramowanie jako efektywny "
+"model rozwoju oprogramowania (ruch open source)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
+"differing basic values. It is essential for the community to see and think "
+"about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;"
+"open source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
+"point of Free Software</a>."
+msgstr ""
+"Ten brak porozumienia to nie jest tylko kwestia nazw&nbsp;&ndash; to sprawa "
+"różnic w&nbsp;wyznawanych podstawowych wartościach. Jest bardzo ważną 
sprawą "
+"dla wspólnoty, by zauważała ten brak zgody i&nbsp;myślała o nim. Nazwy "
+"&bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; (free software) i&nbsp;&bdquo;open "
+"source&rdquo; to transparenty dwóch obozów. Przeczytaj <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&bdquo;Dlaczego termin Free "
+"Software jest lepszy niż Open Source&rdquo;</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
+"people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
+"freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and "
+"people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely "
+"to pay attention to our philosophical arguments for freedom and community "
+"(which is why the choice of name for the system makes a real difference for "
+"society). However, the disagreement would probably exist even if everyone "
+"knew the system's real origin and its proper name, because the issue is a "
+"real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
+"everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
+msgstr ""
+"Ta różnica zdań w&nbsp;sprawie wartości częściowo związana jest 
z&nbsp;"
+"ilością uwagi poświęcanej roli Projektu GNU w&nbsp;naszej wspólnocie. 
Ludzie "
+"ceniący wolność chętniej będą nazywać system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, 
a&nbsp;"
+"ludzie wiedzący, że&nbsp;ten system to &bdquo;GNU/Linux&rdquo; chętniej "
+"zwrócą uwagę na&nbsp;nasze argumenty natury filozoficznej 
za&nbsp;wolnością "
+"i&nbsp;wspólnotą (dlatego wybór nazwy dla systemu operacyjnego jest tak "
+"ważny dla społeczności). Jednak&nbsp;ta różnica zdań prawdopodobnie "
+"istniałaby nawet gdyby wszyscy znali prawdziwe pochodzenie systemu i&nbsp;"
+"jego prawidłową nazwę, ponieważ&nbsp;problem jest naprawdę poważny. 
Może on "
+"zniknąć tylko jeżeli&nbsp;my, którzy cenimy wolność, przekonamy 
wszystkich "
+"(co nie będzie łatwe) lub&nbsp;zostaniemy pokonani (miejmy nadzieję, 
że&nbsp;"
+"do tego nie dojdzie). "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
+"the system by any name that individual chooses?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;projekt GNU nie popiera prawa każdej osoby do&nbsp;nazywania "
+"systemu taką nazwą, jaką ta osoba wybierze?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
+"system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as a "
+"matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom "
+"that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
+"brought the system into existence."
+msgstr ""
+"Rzeczywiście, wierzymy, że&nbsp;macie prawo do&nbsp;swobodnej wypowiedzi "
+"i&nbsp;nazywania systemu operacyjnego taką nazwą, jaką chcecie. Chcemy, by 
"
+"ludzie nazywali go GNU/Linux, by być sprawiedliwym wobec projektu GNU, "
+"chcemy promować wartości wolności, których symbolem jest GNU, chcemy "
+"informować innych, że&nbsp;te wartości wolności doprowadziły do&nbsp;"
+"powstania systemu operacyjnego."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
+"GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
+msgstr ""
+"Skoro wszyscy znają rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu 
operacyjnego, "
+"czy&nbsp;przedrostek \"GNU/\" nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
+"general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
+"system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU "
+"stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
+"Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
+msgstr ""
+"Doświadczenie pokazuje, że&nbsp;użytkownicy systemu i&nbsp;w ogóle "
+"użytkownicy komputerów często nic nie wiedzą o systemie GNU. Większość 
"
+"artykułów o systemie nie wymienia nazwy &bdquo;GNU&rdquo; 
ani&nbsp;ideałów, "
+"które popiera GNU. Artykuł <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Użytkownicy GNU, którzy nigdy nie słyszeli o GNU</a> wyjaśnia bardziej 
to "
+"zagadnienie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
+"Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
+"GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
+"\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
+msgstr ""
+"Ludzie, którzy tak twierdzą, to prawdopodobnie geekowie (komputerowi "
+"maniacy) mający na&nbsp;myśli geeków, których znają. Geekowie często 
wiedzą "
+"o GNU, ale&nbsp;mogą mieć całkowicie błędne wyobrażenie o tym, czym 
jest "
+"GNU. Na&nbsp;przykład wielu z&nbsp;nich myśli, że&nbsp;jest to zbiór <a 
href="
+"\"#tools\">&bdquo;narzędzi&rdquo;</a> lub&nbsp;projekt mający na&nbsp;celu "
+"skonstruowanie takich narzędzi"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
+"misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing something "
+"assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. It "
+"would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
+"activity, but not that of GNU."
+msgstr ""
+"Słownictwo dotyczące tej kwestii, co jest typowe, ilustruje inne powszechne 
"
+"błędne pojęcie. Mówiąc o &bdquo;roli GNU&rdquo; w&nbsp;rozwoju czegoś "
+"zakłada się, że&nbsp;GNU to grupa ludzi. GNU jest systemem operacyjnym. "
+"Miałoby sens mówić o roli Projektu GNU w&nbsp;takiej czy&nbsp;innej "
+"działalności, ale&nbsp;nie o roli GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
+"use?"
+msgstr ""
+"Skoro znam rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, jakie to 
"
+"ma znaczenie, jakiej nazwy używam?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
+"people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
+"intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
+msgstr ""
+"Jeśli Wasze słowa nie odzwierciedlają Waszej wiedzy, nie uczycie innych "
+"ludzi. Większość ludzi, która słyszała o GNU/Linuksie jako o systemie 
myśli, "
+"że&nbsp;jest to &bdquo;Linux&rdquo;, że&nbsp;został on zapoczątkowany 
przez "
+"Linusa Torvaldsa i&nbsp;pomyślany jako &bdquo;open source&rdquo;. "
+"Jeżeli&nbsp;im tego nie powiesz, to kto to zrobi?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
+"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;skrócenie określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;"
+"Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia nazwy &bdquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
+"is misleading."
+msgstr ""
+"Skracanie często używanych nazw jest użyteczne, ale&nbsp;nie wtedy, gdy "
+"skrót jest mylący."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
+"Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that "
+"system's nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;"
+"Linux&rdquo; does give the wrong idea of where the system comes from."
+msgstr ""
+"Prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych wie, że&nbsp;system &bdquo;"
+"Windows&rdquo; został stworzony przez Microsoft, więc&nbsp;skrócenie 
&bdquo;"
+"Microsoft Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo; nie wprowadza nikogo "
+"w&nbsp;błąd odnośnie charakteru i&nbsp;pochodzenia systemu. Skrócenie 
&bdquo;"
+"GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; wprowadza w&nbsp;błąd."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
+"kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
+msgstr ""
+"Samo pytanie wprowadza w&nbsp;błąd, ponieważ&nbsp;GNU i&nbsp;Microsoft "
+"należą do&nbsp;odrębnych kategorii. Microsoft jest firmą, a&nbsp;GNU jest 
"
+"systemem operacyjnym."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;GNU nie jest tylko zestawem narzędzi programistycznych dołą
czonych "
+"do&nbsp;Linuksa? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
+"about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
+"that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say &ldquo;"
+"programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became popular "
+"on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an operating "
+"system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
+"system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Gdy ludzie, którzy uważają że&nbsp;Linux to cały system operacyjny, "
+"jeżeli&nbsp;w ogóle usłyszą o projekcje GNU, często mają błędne 
wyobrażenie "
+"o tym, czym GNU jest. Mogą myśleć, że&nbsp;GNU to nazwa zbioru "
+"programów&ndash;często mówią o &bdquo;narzędziach 
programistycznych&rdquo;, "
+"ponieważ&nbsp;zbiór naszych narzędzi programistycznych zyskał własną "
+"popularność. Myśl, że&nbsp;&bdquo;GNU&rdquo; jest nazwą systemu "
+"operacyjnego, trudno pogodzić z&nbsp;całością wyobrażeń, w&nbsp;której 
ten "
+"system określany jest jako &bdquo;Linux&rdquo;. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
+"project to develop the GNU system. (See <a href=\"/gnu/initial-announcement."
+"html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
+msgstr ""
+"Projekt GNU został nazwany tak jak system operacyjny GNU&nbsp;&ndash; "
+"projekt ten ma stworzyć system GNU. (Przeczytaj <a href=\"/gnu/initial-"
+"announcement.html\">pierwsze ogłoszenie z&nbsp;roku 1983</a>.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
+"because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler "
+"Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, "
+"the many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, "
+"GNU Chess and GNOME for the GNU system too."
+msgstr ""
+"Napisaliśmy takie programy jak GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH itd., "
+"ponieważ&nbsp;potrzebowaliśmy ich dla systemu operacyjnego GNU. GCC, Zbiór 
"
+"Kompilatorów GNU (GNU Compiler Collection) to kompilator, który 
napisaliśmy "
+"dla systemu operacyjnego GNU. My, wielu ludzi pracujących nad&nbsp;Projektem 
"
+"GNU, stworzyliśmy również dla systemu GNU Ghostscript, GNUCash, GNU Chess "
+"i&nbsp;GNOME. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
+msgstr "Jaka jest różnica między systemem operacyjnym a&nbsp;jądrem? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
+"are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A general "
+"purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs that "
+"many users may want to do."
+msgstr ""
+"System operacyjny, w&nbsp;takim znaczeniu, w&nbsp;jakim my go używamy, "
+"oznacza zbiór programów wystarczających do&nbsp;tego, by używać 
komputera "
+"do&nbsp;różnorodnych zadań. Aby&nbsp;system operacyjny ogólnego "
+"przeznaczenia był kompletny, powinien umożliwić wykonanie wszystkich 
zadań, "
+"jakie wielu użytkowników chciałoby wykonać. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that are "
+"running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
+msgstr ""
+"Jądro jest jednym z&nbsp;programów w&nbsp;systemie operacyjnym&ndash;"
+"programem, który przydziela zasoby maszyny innym uruchomionym programom. "
+"Jądro zajmuje się również uruchamianiem i&nbsp;zatrzymywaniem innych "
+"programów. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
+"to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. "
+"The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is "
+"found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At "
+"the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was "
+"understood to include all the system programs, and Berkeley's version of "
+"Unix included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating "
+"system, we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
+msgstr ""
+"Sprawę gmatwa to, że&nbsp;niektórzy ludzie używają określenia 
&bdquo;system "
+"operacyjny&rdquo; mając na&nbsp;myśli &bdquo;jądro&rdquo;. Obydwa sposoby "
+"użycia tego określenia mają długą historię. Użycie zwrotu 
&bdquo;system "
+"operacyjny&rdquo; przy opisywaniu &bdquo;jądra&rdquo; znajdywane jest 
w&nbsp;"
+"wielu książkach o projektowaniu systemów, poczynając od&nbsp;lat 80. 
W&nbsp;"
+"tym samym czasie, w&nbsp;latach 80., określenie &bdquo;system operacyjny "
+"Unix&rdquo; rozumiano w&nbsp;ten sposób, że&nbsp;Unix zawierał wszystkie "
+"programy systemowe, a&nbsp;wersja Uniksa napisana w&nbsp;Berkeley zawierała "
+"nawet gry. Ponieważ&nbsp;chcieliśmy, by GNU był systemem uniksopodobnym, "
+"używamy terminu &bdquo;system operacyjny&rdquo; w&nbsp;ten sam sposób. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
+"system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
+"sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
+"you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean "
+"just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but "
+"please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of "
+"software you mean."
+msgstr ""
+"W&nbsp;większości przypadków kiedy ludzie mówią o &bdquo;systemie "
+"operacyjnym Linux&rdquo; używają słów &bdquo;system operacyjny&rdquo; 
w&nbsp;"
+"tym samym znaczeniu co my: mają na&nbsp;myśli cały zbiór programów. "
+"Jeżeli&nbsp;to do&nbsp;tego się odnosicie, nazywajcie system &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. Jeżeli&nbsp;macie na&nbsp;myśli tylko jądro, to wtedy 
&bdquo;"
+"Linux&rdquo; jest właściwą nazwą, ale&nbsp;proszę, mówcie również 
&bdquo;"
+"jądro&rdquo;, aby&nbsp;uniknąć dwuznaczności w&nbsp;określaniu, o którą
 "
+"część oprogramowania wam chodzi. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
+"distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
+"operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
+"system distributions."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;wolicie używać jakiegoś innego terminu, takiego jak &bdquo;"
+"dystrybucja systemu&rdquo; zamiast &bdquo;system operacyjny&rdquo;, na&nbsp;"
+"określenie całego zbioru oprogramowania, to w&nbsp;porządku. Wtedy 
będziecie "
+"mówić o dystrybucjach systemu GNU/Linux. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
+"be almost complete when it doesn't have a foundation?"
+msgstr ""
+"Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak dom może być prawie ukończony, 
"
+"kiedy nie posiada fundamentów?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
+"operating system is not much like building a house."
+msgstr ""
+"Jądro nie jest takie ważne jak fundamenty domu, ponieważ&nbsp;tworzenie "
+"systemu operacyjnego nie jest tak dużym przedsięwzięciem jak budowanie 
domu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
+"together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, "
+"when the foundation has not been built, no substantial part has been built; "
+"all you have is a hole in the ground."
+msgstr ""
+"Dom zbudowany jest z&nbsp;wiele różnych malutkich pociętych 
i&nbsp;zebranych "
+"w&nbsp;jednym miejscu części. Muszą być ułożone razem od&nbsp;dołu 
do&nbsp;"
+"góry. Tak więc&nbsp;kiedy fundamenty nie zostały zbudowane, tak naprawdę "
+"żadne istotne części nie zostały zbudowane. Jedyne co macie to wielką 
dziurę "
+"w&nbsp;ziemi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
+"developed in any order. When you have developed most of the components, "
+"most of the work is done. This is much more like the International Space "
+"Station than like a house. If most of the Space Station modules were in "
+"orbit but awaiting one other essential module, that would be like the GNU "
+"system in 1992."
+msgstr ""
+"Natomiast&nbsp;system operacyjny zawiera złożone komponenty, które mogą 
być "
+"rozbudowywane w&nbsp;dowolnym celu. Kiedy rozwinęliście większość "
+"komponentów, większość pracy została zrobiona. To jest o wiele więcej 
niż "
+"Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porównana do&nbsp;zwykłego domu. 
Jeżeli&nbsp;"
+"większość modułów Stacji Kosmicznej będzie na&nbsp;orbitach, 
lecz&nbsp;będą "
+"oczekiwały na&nbsp;kolejny istotny moduł, będzie to tym samym co system 
GNU "
+"w&nbsp;1992 roku."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't the kernel the brain of the system?"
+msgstr "Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
+"role comparable to that of the brain in a human."
+msgstr ""
+"System komputerowy nie jest taki jak ludzkie ciało i&nbsp;żadna jego 
część "
+"nie odgrywa takiej roli jak mózg u&nbsp;człowieka. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;pisanie jądra nie jest większością pracy w&nbsp;tworzeniu 
systemu "
+"operacyjnego?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "No, many components take a lot of work."
+msgstr ""
+"Nie, wiele [<em>innych</em>] elementów wymaga [<em>równie</em>] dużo 
pracy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
+"name an operating system after a kernel?"
+msgstr ""
+"Nazywamy system operacyjny tak jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne "
+"nazywanie systemu tak jak nazywa się jądro?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
+"than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating "
+"system is developed as a single unified project, and the developers choose a "
+"name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of "
+"its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; "
+"or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
+msgstr ""
+"Taka praktyka wydaje się bardzo rzadka&ndash;nie znajdujemy przykładów "
+"innych niż błędne użycie nazwy &bdquo;Linux&rdquo;. Zazwyczaj system "
+"operacyjny jest rozwijany jako jeden jednolity projekt, a&nbsp;programiści "
+"wybierają nazwę dla systemu jako całości. Jądro zazwyczaj nie ma 
własnej "
+"nazwy, zamiast tego ludzie mówią &bdquo;jądro takiego-a-takiego [systemu "
+"operacyjnego]&rdquo; lub&nbsp;&bdquo;takie-a-takie jądro&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
+"the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning &ldquo;the "
+"kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. "
+"You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
+"&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;te dwie konstrukcje językowe są używane zamiennie, 
wyrażenie "
+"&bdquo;jądro Linux&rdquo; łatwo może być [w języku angielskim] źle "
+"zrozumiane jako &bdquo;jądro Linuksa&rdquo; sugerując, że&nbsp;Linux musi 
"
+"być czymś więcej niż jądrem. Możecie uniknąć możliwości pomyłki 
przez "
+"mówienie lub&nbsp;pisanie &bdquo;jądro o nazwie Linux&rdquo; 
lub&nbsp;&bdquo;"
+"Linux, jądro&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
+"recommending a shorter name?"
+msgstr ""
+"Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot, bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. "
+"Może zaproponujecie krótszą nazwę?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
+"&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. "
+"People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
+msgstr ""
+"Przez krótki czas próbowaliśmy używać nazwy \"LiGNUx\", która była "
+"połączeniem słów &bdquo;GNU&rdquo; i&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;. Reakcja "
+"na&nbsp;nią była bardzo zła. Ludzie częściej akceptowali określenie 
&bdquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
+"call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
+msgstr ""
+"Najkrótszą poprawną nazwą dla tego systemu operacyjnego jest &bdquo;"
+"GNU&rdquo;, jednak&nbsp;nazywamy go &bdquo;GNU/Linux&rdquo; z&nbsp;powodów "
+"podanych poniżej."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
+"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Skoro Linux został dodany do&nbsp;systemu GNU, czy&nbsp;byłoby błędem "
+"nazwanie systemu po&nbsp;prostu &bdquo;GNU&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
+"Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgstr ""
+"Nie byłoby to błędem, ale&nbsp;nie jest to najlepszy pomysł. Oto powody, 
dla "
+"których nazywamy tę wersję systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, a&nbsp;nie "
+"&bdquo;GNU&rdquo;: "
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
+"Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
+msgstr ""
+"To nie jest dokładnie GNU&nbsp;&ndash; system ten ma inne jądro (czyli "
+"Linuksa). Odróżnienie GNU/Linuksa od&nbsp;GNU jest w&nbsp;tej sytuacji "
+"użyteczne. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
+"to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. We "
+"want to get credit for launching and sustaining the system's development, "
+"but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his "
+"political views, but we deal with that disagreement honorably and openly, "
+"rather than by trying to cut him out of the credit for his contribution to "
+"the system."
+msgstr ""
+"To byłoby nie po&nbsp;dżentelmeńsku prosić ludzi o <em>zaprzestanie</em> "
+"uznawania wkładu Linusa Torvaldsa. Napisał on ważną część składową 
systemu. "
+"Chcemy uznania naszego wkładu w&nbsp;zapoczątkowanie i&nbsp;podtrzymywanie "
+"rozwoju systemu, ale&nbsp;to nie znaczy, że&nbsp;powinniśmy traktować 
Linusa "
+"w&nbsp;taki sposób, jak traktują nas ludzie nazywający system operacyjny "
+"&bdquo;Linuksem&rdquo;. Nie zgadzamy się z&nbsp;jego poglądami 
politycznymi, "
+"ale&nbsp;odnosimy się do&nbsp;tej różnicy zdań uczciwie i&nbsp;otwarcie. 
Nie "
+"próbujemy pozbawić Linusa uznania należnego mu za&nbsp;przyczynienie się "
+"do&nbsp;rozwoju systemu. "
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
+"&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
+"system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to "
+"what they have heard about."
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;wielu ludzi zna ten system operacyjny jako &bdquo;"
+"Linux&rdquo;, to gdy będziemy go nazywać &bdquo;GNU&rdquo;, mogą nie "
+"zorientować się, że&nbsp;mówimy o tym samym systemie. 
Jeżeli&nbsp;użyjemy "
+"nazwy &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, połączą to z&nbsp;tym, co słyszeli o 
systemie "
+"Linux. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
+"product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
+"wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
+"fee?"
+msgstr ""
+"Musiałbym uiścić opłatę, gdybym chciał użyć słowa 
&bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;"
+"nazwie swojego produktu; odnosi się to również do&nbsp;określenia 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. Czy&nbsp;jeśli dla uniknięcia opłat używam 
&bdquo;GNU&rdquo; "
+"bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, to jest to nieuczciwe? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
+"that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit "
+"as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing so."
+msgstr ""
+"Nie ma nic złego w&nbsp;nazywaniu tego systemu &bdquo;GNU&rdquo;&nbsp;"
+"&ndash; w&nbsp;gruncie rzeczy tym właśnie jest. Oddanie także Linusowi "
+"Torvaldsowi należnej mu części uznania jest uprzejme, ale&nbsp;nie macie "
+"obowiązku płacić za&nbsp;przywilej wyrażenia swego uznania."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
+"paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you."
+msgstr ""
+"Zatem&nbsp;jeśli żeby uniknąć opłat za&nbsp;nazywanie go &bdquo;"
+"Linuksem&rdquo; chcecie określać ten system po&nbsp;prostu jako &bdquo;"
+"GNU&rdquo;, nie będziemy Was za&nbsp;to krytykować."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
+"TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
+"we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
+"is absurd.)"
+msgstr ""
+"Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
+"jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl i&nbsp;wiele innych programów. "
+"Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje, że&nbsp;powinniśmy uwzględnić 
również "
+"ich wkład? (Ale to doprowadziłoby do&nbsp;absurdalnie długich nazw)"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
+"share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the "
+"system is basically GNU."
+msgstr ""
+"Mówimy tylko, że&nbsp;powinniście wspomnieć również o głównym twórcy 
"
+"systemu. Głównym twórcą jest Projekt GNU, a&nbsp;system to zasadniczo 
GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
+"might feel that some secondary contributors also deserve credit in the "
+"system's name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel "
+"that X11 deserves credit in the system's name, and you want to call the "
+"system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for "
+"mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;żywicie silniejsze przekonanie o potrzebie honorowania tych, "
+"którzy na&nbsp;to zasługują, być może uważacie, że&nbsp;niektórzy "
+"drugorzędni współpracownicy również zasługują na&nbsp;wspomnienie o 
nich "
+"w&nbsp;nazwie systemu. Jeżeli&nbsp;tak, to jesteśmy dalecy od&nbsp;"
+"argumentowania przeciw temu. Jeżeli&nbsp;uważacie, że&nbsp;X11 zasługuje "
+"na&nbsp;wspomnienie w&nbsp;nazwie systemu i&nbsp;chcecie nazywać system GNU/"
+"X11/Linux, to róbcie tak. Jeżeli&nbsp;czujecie, że&nbsp;Perl aż się 
prosi o "
+"wspomnienie i&nbsp;chcecie pisać: GNU/Linux/Perl, to śmiało."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
+"becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the "
+"names of the many other secondary contributions. There is no one obvious "
+"right place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue "
+"against it."
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;długa nazwa typu GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
"
+"staje się absurdalna, musicie ustalić w&nbsp;pewnym miejscu próg i&nbsp;"
+"pominąć nazwy wielu innych drugorzędnych współpracowników. Nie ma 
żadnego "
+"w&nbsp;oczywisty sposób właściwego miejsca na&nbsp;ustawienie takiego 
progu, "
+"więc&nbsp;gdziekolwiek go ustawicie, nie będziemy się o to sprzeczać."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
+"system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
+"giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
+"contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
+msgstr ""
+"Różne poziomy progowania prowadziłyby do&nbsp;różnych wyborów nazwy dla 
"
+"systemu. Jedyną nazwą, która nie wynika z&nbsp;rozważań o 
sprawiedliwości "
+"i&nbsp;uznawaniu zasług, jest &bdquo;Linux&rdquo;. Nie będzie sprawiedliwe "
+"uznanie zasług jednego drugorzędnego projektu mającego swój wkład 
(Linux) "
+"przy pominięciu głównego&ndash;projektu (GNU)."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
+"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
+msgstr ""
+"Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
+"jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. "
+"Czemu mielibyśmy traktować GNU w&nbsp;specjalny sposób? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
+"GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, but "
+"they aren't the principal developers of the system as a whole, so they don't "
+"ask to be credited as such."
+msgstr ""
+"Programy powszechnie dołączane do&nbsp;dzisiejszego GNU/Linuksa zostały "
+"opracowane w&nbsp;ramach tysięcy różnych przedsięwzięć. Członkowie "
+"wszystkich tych projektów zasługują na&nbsp;uznanie za&nbsp;swój wkład, "
+"ale&nbsp;nie są głównymi twórcami systemu jako całości, więc&nbsp;nie "
+"proszą, żeby je jako takich honorowano."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
+"than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on "
+"which the system was made."
+msgstr ""
+"GNU jest inne, bo&nbsp;jest więcej niż tylko wniesionym do&nbsp;systemu "
+"programem, więcej niż zbiorem wniesionych programów. GNU jest zrębem, "
+"na&nbsp;bazie którego zbudowano ten system."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it?"
+msgstr ""
+"GNU jest małym odłamem dzisiejszych systemów, więc&nbsp;dlaczego 
powinnyśmy "
+"o nim wspominać?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
+"repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
+"the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"W&nbsp;2008 roku pakiety GNU stanowiły 15% &bdquo;głównego&rdquo; "
+"repozytorium dystrybucji gNewSense GNU/Linux. Linux stanowił 1,5%. Ten sam "
+"argument powinien Was przekonać do&nbsp;mówienia czegoś więcej, niż samo 
"
+"&bdquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
+"fraction. But they are the system's core; the system was made by combining "
+"them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
+msgstr ""
+"GNU jest małym fragmentem dzisiejszego systemu, natomiast&nbsp;Linux jest "
+"jeszcze mniejszy. Lecz&nbsp;obie te części stanowią rdzeń systemu; system 
"
+"powstał poprzez&nbsp;ich połączenie. Tak więc&nbsp;nazwa &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; w&nbsp;dalszym ciągu pozostaje właściwa."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
+"we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
+msgstr ""
+"Wiele przedsiębiorstw wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go 
takim, "
+"jaki jest dzisiaj; czyżby to znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać 
GNU/"
+"Redhat/Novell/Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
+"organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we "
+"speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU "
+"system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to "
+"appear in its name."
+msgstr ""
+"GNU jest nieporównywalne z&nbsp;Red Hatem czy&nbsp;Novellem. Nie jest "
+"przedsiębiorstwem, ani&nbsp;organizacją, ani&nbsp;nawet działalnością. 
GNU "
+"to system operacyjny. (Kiedy mówimy o Projekcie GNU, oznacza to projekt, "
+"którego celem jest rozwijanie systemu GNU). System GNU/Linux bazuje na&nbsp;"
+"GNU i&nbsp;dlatego GNU powinno się pojawić w&nbsp;jego nazwie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
+"code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. "
+"Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of "
+"the GNU developers."
+msgstr ""
+"Wiele z&nbsp;tego, co te firmy wniosły do&nbsp;systemu GNU/Linux, stanowi "
+"kod wniesiony przez nie do&nbsp;rozmaitych pakietów GNU, np. GCC i&nbsp;"
+"GNOME. Nazywając system GNU/Linuksem uhonorowuje się te firmy 
na&nbsp;równi "
+"ze wszystkimi innymi twórcami GNU. "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
+"the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean "
+"either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
+"package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
+msgstr ""
+"Zgodnie z&nbsp;regułami języka angielskiego w&nbsp;konstrukcji &bdquo;GNU "
+"Linux&rdquo; słowo &bdquo;GNU&rdquo; modyfikuje słowo &bdquo;Linux&rdquo;. "
+"To może znaczyć albo&nbsp;&bdquo;jądro Linux w&nbsp;wersji GNU&rdquo;, "
+"albo&nbsp;&bdquo;Linux, który jest pakietem GNU&rdquo;. Żadne z&nbsp;tych "
+"dwóch znaczeń nie jest dobrym opisem sytuacji."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
+"Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus "
+"Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;"
+"Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right."
+msgstr ""
+"Linux nie jest pakietem GNU, to znaczy, nie był napisany pod&nbsp;patronatem 
"
+"Projektu GNU, ani&nbsp;nie był specjalnym wkładem do&nbsp;Projektu GNU. "
+"Linus Torvalds napisał Linuksa niezależnie, jako swój własny projekt. "
+"Znaczenie &bdquo;Linux, który jest pakietem GNU&rdquo; jest więc&nbsp;"
+"nieprawidłowe."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
+"free GNU/Linux distros do have a <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"linux\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; "
+"version contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part "
+"of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we "
+"would not want to call it that, because it would be too confusing."
+msgstr ""
+"Nie mamy na&nbsp;myśli odrębnej wersji GNU jądra Linux. Wolne dystrybucje "
+"GNU/Linuksa posiadają <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux";
+"\">oddzielną wersję Linuksa</a>, od&nbsp;kiedy &bdquo;standardowa&rdquo; "
+"wersja zawiera niewolne części firmware'u. Jeżeli&nbsp;byłyby one 
częścią "
+"projektu GNU, mogłyby wchodzić w&nbsp;skład &bdquo;GNU Linuksa&rdquo;, "
+"jednak&nbsp;nie chcemy używać takiej nazwy, ponieważ&nbsp;byłaby ona zbyt 
"
+"myląca."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
+"having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
+"&ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) This "
+"system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Mówimy o wersji GNU, systemu operacyjnego, wyróżniającej się tym, 
że&nbsp;"
+"używa Linuksa jako jądra. Ukośnik dobrze pasuje do&nbsp;tej sytuacji, "
+"ponieważ&nbsp;oznacza &bdquo;połączenie&rdquo;. (Przypomnijcie sobie 
&bdquo;"
+"Wejście/Wyjście&rdquo;). Ten system jest połączeniem GNU i&nbsp;Linuksa, "
+"stąd &bdquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
+"that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
+"&ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con "
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Są inne sposoby wyrażania &bdquo;połączenia&rdquo;. 
Jeżeli&nbsp;myślicie, "
+"że&nbsp;znak plusa jest bardziej oczywisty, używajcie go. W&nbsp;języku "
+"francuskim oczywisty jest myślnik: &bdquo;GNU-Linux&rdquo;. Po&nbsp;"
+"hiszpańsku czasami mówimy &bdquo;GNU con Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
+"contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
+"we actually started the whole activity."
+msgstr ""
+"Wymienianie na&nbsp;pierwszym miejscu głównego wkładu jest słuszne 
i&nbsp;"
+"właściwe. Wkład do&nbsp;systemu wniesiony przez GNU jest nie tylko 
większy "
+"i&nbsp;wcześniejszy niż Linux. To my zaczęliśmy całą działalność."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
+"lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
+"make it seem that the whole system is Linux."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;jednak wolicie nazywać system &bdquo;Linux/GNU&rdquo;, to jest "
+"to i&nbsp;tak o wiele lepsze niż to, co ludzie zazwyczaj robią, czyli&nbsp;"
+"całkowite opuszczanie GNU i&nbsp;powodowanie przez to wrażenia, 
że&nbsp;cały "
+"system to Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
+"really Linux?"
+msgstr ""
+"Moja dystrybucja nazywa się &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie znaczy "
+"to, że&nbsp;to naprawdę jest Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
+"repeating the common mistake."
+msgstr ""
+"Oznacza to, że&nbsp;ludzie tworzący dystrybucję &bdquo;Foobar Linux&rdquo; 
"
+"powielają powszechnie występujący błąd."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
+"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Oficjalna nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;"
+"nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;? "
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
+"Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
+"&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
+"mistake than it was to make the mistake."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;ludziom tworzącym dystrybucję wolno zmienić &bdquo;GNU&rdquo; 
"
+"na&nbsp;&bdquo;Foobar Linux&rdquo;, to wolno wam zrobić to samo i&nbsp;"
+"nazwać ją &vdquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Poprawienie pomyłki nie może 
być "
+"większym błędem niż było popełnienie tej pomyłki."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
+"IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
+"individuals?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by "
+"nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych "
+"rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych osób?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
+"organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
+"we have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the "
+"term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were "
+"unwilling to help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial "
+"decision; we expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;."
+"&rdquo; In other words, that company did not care what was right."
+msgstr ""
+"Nie dokonaliśmy wyboru jednego lub&nbsp;drugiego sposobu&ndash;&ndash; "
+"zwracamy się do&nbsp;firm, organizacji i&nbsp;indywidualnych osób z&nbsp;"
+"prośbą o rozprzestrzenianie informacji. Tak naprawdę to prosiliśmy o to "
+"wszystkie te trzy firmy. Mandrake czasami używa terminu &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, ale&nbsp;IBM i&nbsp;Red Hat nie były skłonne do&nbsp;pomocy. "
+"Jeden z&nbsp;szefów wykonawczych powiedział &bdquo;To jest decyzja czysto "
+"komercyjna. Spodziewamy się zarobić więcej pieniędzy używając nazwy 
&lsquo;"
+"Linux&rsquo;&rdquo;. Innymi słowy, ta firma nie troszczyła się o to, co 
jest "
+"słuszne."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
+"because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
+"disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change "
+"the situation to the point where companies will make more profit calling it "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nie możemy ich zmienić, ale&nbsp;nie jesteśmy z&nbsp;tych, co się poddają
 "
+"tylko dlatego, że&nbsp;droga [do celu] nie jest łatwa. Możecie nie mieć "
+"do&nbsp;swojej dyspozycji takich wpływów, jak IBM czy&nbsp;Red Hat, 
ale&nbsp;"
+"mimo to możecie pomóc. Razem możemy zmienić sytuację na&nbsp;tyle, 
że&nbsp;"
+"firmy będą zarabiały więcej nazywając system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
+"distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
+"GNU."
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie byłoby lepiej zarezerwować nazwę &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla "
+"dystrybucji zawierających jedynie wolne oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki "
+"jest ideał projektu GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
+"is a major problem for our community. It teaches the users that non-free "
+"software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
+"mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to "
+"come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
+"helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free "
+"applications and drivers), or making the system more popular even at the "
+"cost of freedom."
+msgstr ""
+"Często stosowana praktyka dodawania nie-wolnego oprogramowania do&nbsp;"
+"systemu GNU/Linux jest poważnym problemem dla naszej wspólnoty. Uczy ona "
+"użytkowników, że&nbsp;nie-wolne oprogramowanie jest ok, i&nbsp;że 
używanie "
+"go jest w&nbsp;duchu &bdquo;Linuksa&rdquo;. Wiele Grup Użytkowników &bdquo;"
+"Linuksa&rdquo; czyni z&nbsp;pomagania użytkownikom w&nbsp;używaniu nie-"
+"wolnych dodatków część swojej misji i&nbsp;może nawet zaprasza 
sprzedawców, "
+"by przychodzili i&nbsp;oferowali użytkownikom swe towary. Grupy te przyjmują
 "
+"za&nbsp;cel np. &bdquo;pomaganie użytkownikom&rdquo; GNU/Linuksa (włączają
c "
+"w&nbsp;to pomoc w&nbsp;używaniu nie-wolnych aplikacji i&nbsp;sterowników), "
+"lub&nbsp;upowszechnianie systemu nawet za&nbsp;cenę wolności."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The question is how to try to change this."
+msgstr "Pytanie brzmi: jak próbować to zmienić."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
+"realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, "
+"saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom "
+"more. They would not get the intended message. They would only respond "
+"they never thought these systems were GNU in the first place."
+msgstr ""
+"Biorąc pod&nbsp;uwagę, że&nbsp;większa część wspólnoty używającej 
GNU z&nbsp;"
+"Linuksem nie zdaje sobie w&nbsp;tej chwili sprawy, że&nbsp;jest to GNU, "
+"wyparcie się przez nas takich zanieczyszczonych wersji, stwierdzenie, "
+"że&nbsp;to nie jest tak naprawdę GNU, nie nauczyłoby użytkowników, by "
+"bardziej doceniali wolność. Przesłanie, jakie chcielibyśmy im przekazać, 
nie "
+"dotarłoby do&nbsp;nich. Odpowiedzieliby przede wszystkim, że&nbsp;nie "
+"myśleli o tych systemach jako o GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
+"opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
+"versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
+"specifically for the sake of the users' freedom. With this understanding, "
+"they can start to recognize the distributions that include non-free software "
+"as perverted, adulterated versions of GNU, instead of thinking they are "
+"proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Sposób na&nbsp;to, żeby użytkownicy dostrzegli powiązanie systemu z&nbsp;"
+"wolnością jest dokładnie odwrotny: trzeba informować ich, 
że&nbsp;wszystkie "
+"te wersje systemu <em>są</em> wersjami GNU, że&nbsp;wszystkie one są "
+"zbudowane na&nbsp;systemie, który istnieje dla wolności użytkowników. Gdy 
to "
+"zrozumieją, zaczną postrzegać dystrybucje zawierające nie-wolne "
+"oprogramowanie nie jako właściwe i&nbsp;prawidłowe &bdquo;wersje "
+"Linuksa&rdquo;, lecz&nbsp;jako wypaczone, rozcieńczone domieszkami wersje "
+"GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
+"Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their "
+"activities. If the Linux User Group in your area has the problems described "
+"above, we suggest you either campaign within the group to change its "
+"orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the "
+"more superficial goals have a right to their views, but don't let them drag "
+"you along!"
+msgstr ""
+"Tworzenie Grup Użytkowników GNU/Linuksa, które nazywają system 
GNU/Linuksem "
+"i&nbsp;przyjmują jako podstawę działalności ideały Projektu GNU, jest 
bardzo "
+"pożyteczne. Jeżeli&nbsp;Grupa Użytkowników Linuksa w&nbsp;waszej okolicy 
ma "
+"takie problemy jak opisane powyżej, proponujemy, żebyście albo&nbsp;"
+"przeprowadzili w&nbsp;grupie kampanię na&nbsp;rzecz zmiany orientacji (i "
+"nazwy) lub&nbsp;abyście założyli nową grupę. Ludzie, którzy skupiają 
się "
+"na&nbsp;powierzchownych celach, mają prawo do&nbsp;swoich poglądów, 
ale&nbsp;"
+"nie pozwólcie im, by was w&nbsp;to wciągali."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
+msgstr ""
+"Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa w&nbsp;wykonaniu GNU (sic) i&nbsp;"
+"nazwać ją GNU/Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
+"system with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new distribution "
+"and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want "
+"to make."
+msgstr ""
+"Wszystkie dystrybucje &bdquo;Linuksa&rdquo; to tak naprawdę wersje systemu "
+"GNU z&nbsp;Linuksem jako jądrem. Celem używania określenia &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; jest przekazywanie tego punktu widzenia. Utworzenie nowej "
+"dystrybucji i&nbsp;nazwanie tylko jej &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zaciemniłoby "
+"nasz cel, do&nbsp;którego dążymy."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
+"when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again "
+"now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new "
+"distribution had substantial practical advantages over other distributions, "
+"it would serve no purpose."
+msgstr ""
+"Co do&nbsp;rozwijania dystrybucji GNU/Linuksa, to już raz to zrobiliśmy "
+"kiedy sponsorowaliśmy początki tworzenia Debiana GNU/Linuksa. Robienie tego 
"
+"jeszcze raz nie wydaje się teraz pożyteczne. Pociągałoby to za&nbsp;sobą 
"
+"dużo pracy i&nbsp;byłoby bezcelowe, chyba że&nbsp;ta nowa dystrybucja "
+"miałaby w&nbsp;porównaniu z&nbsp;innymi dystrybucjami dużą przewagę o "
+"znaczeniu praktycznym."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
+"gNewSense and Ututo."
+msgstr ""
+"W&nbsp;zamian za&nbsp;to pomagamy deweloperom 100% wolnych dystrybucji GNU/"
+"Linuksa, takich jak gNewSense i&nbsp;Ututo."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
+"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; "
+"i&nbsp;udostępnić jakąś istniejącą wersję systemu GNU/Linux 
pod&nbsp;nazwą "
+"&bdquo;GNU&rdquo;? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
+"1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd "
+"to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
+msgstr ""
+"Zaadoptowanie Linuksa jako jądra GNU w&nbsp;1992 roku mogłoby być dobrym "
+"pomysłem. Gdybyśmy wtedy zdawali sobie sprawę jak długo potrwa stworzenie 
"
+"działającego systemu GNU Hurd, moglibyśmy to zrobić. (Niestety, to już "
+"wiedza po&nbsp;fakcie)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU system "
+"and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't want "
+"to act like that."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;istniejącą wersję GNU/Linuksa przemianujemy na&nbsp;&bdquo;"
+"GNU&rdquo;, wtedy byłoby to coś w&nbsp;stylu zrobienia wersji systemu GNU "
+"i&nbsp;przemianowania go na&nbsp;&bdquo;Linuksa&rdquo; To nie byłoby w&nbsp;"
+"porządku i&nbsp;nie chcemy robić takich rzeczy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;na początku Projekt GNU potępił i&nbsp;sprzeciwił się używaniu 
"
+"nazwy Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
+"In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development of "
+"Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were "
+"changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their "
+"changes in the standard releases so that these GNU packages would work out-"
+"of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc and "
+"nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
+msgstr ""
+"Nie zaadoptowaliśmy Linuksa jako nasze jądro, ale&nbsp;nie potępiliśmy "
+"ani&nbsp;nie sprzeciwiliśmy się temu. W&nbsp;1993 roku zaczęliśmy 
dyskutować "
+"o przygotowaniach do&nbsp;sponsorowania rozwoju Debiana GNU/Linuksa. "
+"Próbowaliśmy również współpracować z&nbsp;ludźmi, którzy zmieniali 
niektóre "
+"pakiety GNU, by mogły być używane z&nbsp;Linuksem. Chcieliśmy włączyć 
ich "
+"zmiany do&nbsp;standardowych wersji, tak by te pakiety GNU działały w&nbsp;"
+"połączeniu z&nbsp;Linuksem bez&nbsp;żadnych dodatkowych ustawień. 
Ale&nbsp;"
+"te zmiany były często nieprzenośne i&nbsp;robione ad-hoc. Musiały być "
+"uporządkowane przed ich dołączeniem."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
+"with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
+"with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That came "
+"as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems had "
+"generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these "
+"people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first "
+"(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
+msgstr ""
+"Ludzie, którzy wprowadzali te zmiany okazywali małe zainteresowanie "
+"współpracą z&nbsp;nami. Jeden z&nbsp;nich powiedział nam nawet, 
że&nbsp;nie "
+"obchodzi go współpraca z&nbsp;Projektem GNU ponieważ&nbsp;on jest &bdquo;"
+"użytkownikiem Linuksa&rdquo;. To był szok, ponieważ&nbsp;ludzie, którzy "
+"przenosili pakiety GNU na&nbsp;inne systemy zazwyczaj chcieli 
współpracować "
+"z&nbsp;nami, byśmy uwzględniali ich zmiany. Jednak&nbsp;ci ludzie [pracują
cy "
+"nad&nbsp;Linuksem], rozwijający system, który bazował przede wszystkim "
+"na&nbsp;GNU, byli pierwszą (i do&nbsp;dziś praktycznie jedyną) grupą, 
która "
+"nie chciała z&nbsp;nami współpracować."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was this experience that first showed us that people were calling a "
+"version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was "
+"obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"is our response to that problem, and to the other problems caused by the "
+"&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
+msgstr ""
+"To doświadczenie jako pierwsze pokazało nam, że&nbsp;ludzie nazywali 
wersję "
+"systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo;, i&nbsp;że to nieporozumienie utrudniało 
"
+"naszą pracę. Proszenie Was, abyście nazywali system 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"jest naszą odpowiedzią na&nbsp;ten problem i&nbsp;na inne problemy 
wywołane "
+"błędnym użyciem nazwy &bdquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
+msgstr ""
+"Czemu czekaliście tak długo zanim zaczęliście prosić ludzi o używanie 
nazwy "
+"GNU/Linux?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
+"distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
+"We will continue for as long as it's necessary."
+msgstr ""
+"Tak naprawdę nie czekaliśmy. Zaczęliśmy prywatne rozmowy na&nbsp;ten 
temat "
+"z&nbsp;twórcami oprogramowania i&nbsp;dystrybutorami w&nbsp;roku 1994 
i&nbsp;"
+"przeprowadziliśmy bardziej publiczną kampanię w&nbsp;roku 1996. Będziemy "
+"kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
+"GPL'ed?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;konwencja GNU/<i>nazwa</i> powinna być stosowana do&nbsp;wszystkich 
"
+"programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
+"When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
+"i>&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nigdy nie mówimy o poszczególnych programach jako &bdquo;GNU/<i>nazwa</"
+"i>&rdquo;. Jeśli program jest pakietem GNU, możemy nazywać go &bdquo;GNU "
+"<i>nazwa</i>&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
+"the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically "
+"contributed to it; these are the GNU packages, and we often use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; in their names."
+msgstr ""
+"GNU, system operacyjny, jest stworzony z&nbsp;wielu różnych programów. "
+"Niektóre z&nbsp;programów znajdujących się w&nbsp;GNU były napisane jako 
"
+"część Projektu GNU lub&nbsp;stworzone specjalnie dla niego przez innych. 
To "
+"są pakiety GNU i&nbsp;często umieszczamy &bdquo;GNU&rdquo; w&nbsp;ich 
nazwie."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
+"it and make it a GNU package. If you have developed a program and you would "
+"like it to be a GNU package, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it and decide whether we 
want "
+"it."
+msgstr ""
+"Decyzja o udostępnieniu programu jako pakietu GNU należy do&nbsp;twórców "
+"programu. Jeżeli&nbsp;napisaliście program i&nbsp;chcielibyście, żeby 
był to "
+"pakiet GNU, napiszcie na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, abyśmy mogli ocenić Wasz program 
i&nbsp;zdecydować, "
+"czy&nbsp;jest on dla nas użyteczny."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
+"released under the GPL. If you write a program and release it under the "
+"GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for "
+"us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but "
+"Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work "
+"independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't "
+"take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be "
+"improper."
+msgstr ""
+"Byłoby nie w&nbsp;porządku umieszczać słowo GNU w&nbsp;nazwie każdego "
+"programu, który jest udostępniany na&nbsp;warunkach licencji GPL. "
+"Jeżeli&nbsp;napiszecie program i&nbsp;udostępnicie go na&nbsp;warunkach "
+"licencji GPL, to nie oznacza, że&nbsp;napisał go Projekt GNU lub&nbsp;że "
+"napisaliście go dla nas. Na&nbsp;przykład jądro Linux jest udostępnione "
+"na&nbsp;warunkach licencji GNU GPL, ale&nbsp;Linus nie napisał go jako "
+"części Projektu GNU&nbsp;&ndash; zrobił to niezależnie od&nbsp;nas. "
+"Jeżeli&nbsp;coś nie jest pakietem GNU, Projekt GNU nie może przypisywać "
+"sobie za&nbsp;to zasługi i&nbsp;umieszczanie &bdquo;GNU&rdquo; w&nbsp;nazwie 
"
+"programu byłoby niewłaściwe."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
+"as a whole, even though not for each and every program in it. The system "
+"exists as a system because of our determination and persistence, starting in "
+"1984, many years before Linux was begun."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;powyższej sytuacji zasługujemy na&nbsp;"
+"uznanie za&nbsp;system operacyjny GNU jako całość, chociaż nie 
za&nbsp;każdy "
+"program będący częścią systemu. System istnieje jako taki dzięki naszej 
"
+"determinacji i&nbsp;wytrwałości. Powstał w&nbsp;roku 1984, na&nbsp;lata "
+"przed początkami Linuksa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
+"the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had a "
+"different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of "
+"GNU. It was the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"System operacyjny, w&nbsp;którym Linux stał się popularny, był w&nbsp;"
+"zasadzie taki sam jak system operacyjny GNU. Nie był dokładnie taki sam, "
+"ponieważ&nbsp;miał inne jądro, ale&nbsp;był prawie tym samym systemem. 
Był "
+"wariantem GNU. Był systemem GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
+"today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems their "
+"identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly Linux "
+"alone."
+msgstr ""
+"Linux jest ciągle używany przede wszystkim w&nbsp;pochodnych tego "
+"systemu&ndash;w dzisiejszych wersjach systemu GNU/Linux. To, co stanowi o "
+"ich tożsamości, to GNU i&nbsp;Linux jako część centralna, a&nbsp;nie sam 
"
+"Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
+msgstr ""
+"Skoro duża część idei GNU wywodzi się z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie "
+"powinien uznać jego zasług używając słowa &bdquo;Unix&rdquo; 
w&nbsp;swojej "
+"nazwie?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
+"still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This is "
+"not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have "
+"freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we "
+"needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even "
+"parts of them, from Unix; everything had to be written afresh."
+msgstr ""
+"Tak naprawdę żadna część GNU nie pochodzi z&nbsp;Uniksa. Unix był (i 
nadal "
+"jest) prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem, więc&nbsp;użycie w&nbsp;GNU "
+"jakiegokolwiek kodu z&nbsp;Uniksa byłoby nielegalne. To nie jest zbieg "
+"okoliczności, to dlatego&nbsp;stworzyliśmy GNU: skoro nie można było "
+"swobodnie korzystać z&nbsp;Uniksa lub&nbsp;innego ówczesnego systemu "
+"operacyjnego, potrzebowaliśmy wolnego systemu by go zastąpić. Nie 
mogliśmy "
+"skopiować z&nbsp;Uniksa programów ani&nbsp;nawet ich części. Wszystko "
+"musiało być napisane od&nbsp;nowa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
+"therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
+"The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, "
+"is a humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker "
+"tradition of recursive acronyms that started in the 70s."
+msgstr ""
+"Żadna część kodu w&nbsp;GNU nie pochodzi z&nbsp;Uniksa, ale&nbsp;GNU jest 
"
+"systemem kompatybilnym z&nbsp;Uniksem. Z&nbsp;tego względu wiele pomysłów "
+"i&nbsp;specyfikacji istniejących w&nbsp;GNU pochodzi z&nbsp;Uniksa. Nazwa "
+"&bdquo;GNU&rdquo; jest humorystycznym sposobem oddania hołdu Uniksowi, "
+"wynikającym z&nbsp;hakerskiej tradycji rekursywnych akronimów, sięgającej 
"
+"lat 70."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
+"The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
+"many of them, for various systems), but instead of calling it by a dull name "
+"like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a clever "
+"amusing name. (That's what hacking means: <a href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">playful cleverness</a>.)"
+msgstr ""
+"Pierwszym takim rekursywnym akronimem był TINT, &bdquo;TINT Is Not "
+"TECO&rdquo; [TINT To Nie TECO]. Autor programu TINT napisał kolejną "
+"implementację TECO (było ich już wiele, dostępnych dla różnych 
systemów), "
+"ale&nbsp;zamiast nazywać ją nudną nazwą typu &bdquo;takiczyinny 
TECO&rdquo;, "
+"wymyślił pomysłową, zabawną nazwę. (To właśnie znaczy hacking: <a 
href="
+"\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>pomysłowość i&nbsp;dobra "
+"zabawa</a>)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
+"became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
+"was similar to some existing program (let's imagine its name was &ldquo;"
+"Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as &ldquo;"
+"MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we "
+"called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nazwa spodobała się innym hakerom tak bardzo, że&nbsp;zaczęliśmy 
naśladować "
+"ten zwyczaj. Stało się tradycją, że&nbsp;gdy pisze się od&nbsp;podstaw "
+"program, który jest podobny do&nbsp;jakiegoś istniejącego programu (na "
+"przykład o nazwie &bdquo;Klever&rdquo;), można nadać mu nazwę 
w&nbsp;postaci "
+"rekursywnego akronimu, takiego jak &bdquo;MINK&rdquo;, czyli&nbsp;&bdquo;"
+"MINK Is Not Klever&rdquo; (&bdquo;MINK To Nie Klever&rdquo;). W&nbsp;myśl "
+"tej samej zasady nazwaliśmy naszego zastępcę Uniksa &bdquo;GNU's Not "
+"Unix&rdquo; (&bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo;)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
+"credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
+"in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue "
+"anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various "
+"modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely "
+"different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przeszłości firma AT&T, która stworzyła Uniksa, nie chciała, by "
+"ktokolwiek nawiązywał do&nbsp;tej nazwy poprzez&nbsp;używanie słowa 
&bdquo;"
+"Unix&rdquo; w&nbsp;nazwie podobnego systemu. AT&T nie chciała tego nawet "
+"jeżeli&nbsp;ten podobny system zawierał kod z&nbsp;Uniksa, nawet gdyby ten "
+"system był w&nbsp;99% Uniksem. AT&T tak bardzo nie chce takich nawiązań, "
+"że&nbsp;grozi pozwaniem sądowym za&nbsp;naruszenie prawa o znaku handlowym "
+"gdyby ktoś próbował w&nbsp;ten sposób uhonorować AT&T. To 
dlatego&nbsp;każda "
+"ze zmodyfikowanych wersji Uniksa (tak jak sam Unix prawnie zastrzeżonych), "
+"wyprodukowanych przez różne firmy komputerowe, miała jakąś inną nazwę."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?"
+msgstr "Czy&nbsp;powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/BSD&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
+"because that term does not fit the history of the BSD systems."
+msgstr ""
+"Nie nazywamy systemów BSD (FreeBSD itd.) systemami &bdquo;GNU/BSD&rdquo;, "
+"ponieważ&nbsp;to określenie nie pasuje do&nbsp;historii systemów BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
+"and became free in the early 90s. A free operating system that exists today "
+"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
+"system."
+msgstr ""
+"System BSD został stworzony jako nie-wolne oprogramowanie w&nbsp;latach 80. "
+"przez Uniwersytet Kalifornijski w&nbsp;Berkeley (UC Berkeley) i&nbsp;stał "
+"się wolny we wczesnych latach 90. Dowolny istniejący dzisiaj wolny system "
+"operacyjny to prawie na&nbsp;pewno wariant systemu GNU lub&nbsp;odmiana "
+"systemu BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
+"It is not. The BSD developers were inspired to make their code free "
+"software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
+"activists helped convince them to start, but the code had little overlap "
+"with GNU."
+msgstr ""
+"Ludzie czasami pytają czy&nbsp;BSD to też jest wariant GNU, taki jak GNU/"
+"Linux. Nie jest. Programiści BSD zostali zainspirowani do&nbsp;tego, by "
+"uczynić ich kod wolnym oprogramowaniem, przez przykład Projektu GNU. 
Wyraźne "
+"apele ze strony aktywistów GNU pomogły przekonać ich do&nbsp;rozpoczęcia "
+"tego procesu, lecz&nbsp;ich kod ma mało wspólnego z&nbsp;kodem GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
+"variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two "
+"different systems that evolved separately. The BSD developers did not write "
+"a kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit "
+"the situation."
+msgstr ""
+"Systemy BSD używają dziś niektórych pakietów GNU, tak jak system GNU 
i&nbsp;"
+"jego warianty używają niektórych programów BSD. Jednak&nbsp;generalnie są
 to "
+"dwa różne systemy, które ewoluowały oddzielnie. Twórcy oprogramowania 
BSD "
+"nie napisali jądra i&nbsp;nie dodali go do&nbsp;systemu GNU, 
więc&nbsp;nazwa "
+"GNU/BSD nie pasuje do&nbsp;tej sytuacji."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
+msgstr ""
+"Związek między systemem GNU/Linux i&nbsp;GNU jest o wiele bliższy i&nbsp;"
+"dlatego nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; jest dla niego właściwa."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
+"call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
+"kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
+"system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
+"system is the same as the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Istnieje wersja GNU, która używa jądra pochodzącego z&nbsp;NetBSD. Jej "
+"twórcy nazywają ją &bdquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, ale&nbsp;nazwa &bdquo;"
+"GNU/jądrosystemuNetBSD&rdquo; byłaby dokładniejsza, ponieważ&nbsp;NetBSD 
to "
+"cały system a&nbsp;nie tylko jądro. Nie jest to system BSD, ponieważ&nbsp;"
+"większość tego systemu jest taka jak system GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
+"Windows system?"
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;zainstaluję narzędzia GNU w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to 
"
+"oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;systemie GNU/Windows?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
+"GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
+"system, and underneath them you would still have another complete operating "
+"system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very "
+"different situation from GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Nie w&nbsp;takim samym znaczeniu, jakie mamy na&nbsp;myśli mówiąc 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. Narzędzia GNU są tylko częścią oprogramowania GNU, które 
jest "
+"tylko częścią systemu GNU, a&nbsp;pracowałyby one na&nbsp;innym 
kompletnym "
+"systemie operacyjnym, który nie ma żadnego wspólnego z&nbsp;GNU kodu "
+"[źródłowego]. Podsumowując, sytuacja jest zupełnie inna niż 
w&nbsp;przypadku "
+"GNU/Linuksa."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Can't there be Linux systems without GNU?"
+msgstr "Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linux bez&nbsp;GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an example."
+msgstr ""
+"Istnieją systemy, w&nbsp;skład których wchodzi Linux bez&nbsp;GNU. Android 
"
+"jest tego przykładem."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it doesn't "
+"contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different system. If "
+"you think of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;, you find it necessary "
+"to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't Linux, "
+"because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities "
+"[meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much of Linux as "
+"GNU/Linux does. What it doesn't have is GNU."
+msgstr ""
+"Android jest systemem bardzo różniącym się od&nbsp;systemu GNU/Linux. 
Jest "
+"to spowodowane tym, iż nie posiada GNU, jedynie Linuksa. W&nbsp;efekcie "
+"stanowi całkowicie innym system. Jeżeli&nbsp;myślicie o całym systemie 
jak o "
+"&bdquo;Linuksie&rdquo;, koniecznym staje się powiedzenie czegoś 
w&nbsp;stylu "
+"&bdquo;Android zawiera Linuksa, ale&nbsp;to nie jest Linux, ponieważ&nbsp;"
+"nie posiada zwykłych linuksowych [sic] bibliotek oraz&nbsp;narzędzi [chodzi 
"
+"o system GNU].&rdquo; Android zawiera tak dużo Linuksa, jak GNU/Linux. To, "
+"czego nie zawiera, to GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
+"Torvalds' role as posterboy for our community?"
+msgstr ""
+"Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić "
+"w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
+"word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system "
+"more popular, and he believes its value to society lies merely in the "
+"practical advantages it offers: its power, reliability and easy "
+"availability. He has never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html"
+"\">freedom to cooperate</a> as an ethical principle, which is why the public "
+"does not connect the name &ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
+msgstr ""
+"Linus Torvalds jest gwiazdą [posterboy] (inni wybrali to słowo, nie my), co 
"
+"służy jego celom, nie naszym. Jego celem jest uczynienie systemu bardziej "
+"popularnym i&nbsp;uważa, że&nbsp;wartość systemu dla społeczności 
polega "
+"tylko na&nbsp;praktycznych zaletach, jakie on oferuje: jego możliwościach, "
+"niezawodności i&nbsp;dostępności. Linus nigdy nie był zwolennikiem <a 
href="
+"\"/philosophy/why-free.html\">wolności współpracy</a> jako zasady 
etycznej, "
+"i&nbsp;dlatego ludzie nie łączą nazwy &bdquo;Linux&rdquo; z&nbsp;tą 
zasadą."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
+"ideals. He developed non-free software in his job for many years (and said "
+"so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and publicly "
+"invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free software to "
+"work on it with him. He goes even further, and rebukes people who suggest "
+"that engineers and scientists should consider social consequences of our "
+"technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the "
+"development of the atom bomb."
+msgstr ""
+"Linus publicznie stwierdza, że&nbsp;nie zgadza się z&nbsp;ideałami ruchu "
+"wolnego oprogramowania. Przez wiele lat rozwijał w&nbsp;swojej pracy nie-"
+"wolne oprogramowanie (i powiedział o tym przed dużą publicznością 
na&nbsp;"
+"pokazie &bdquo;Linux&rdquo;World) i&nbsp;zachęca kolegów-programistów, 
żeby "
+"pracując z&nbsp;nim nad&nbsp;jądrem Linux używali nie-wolnego "
+"oprogramowania. Posuwa się nawet dalej i&nbsp;gani ludzi, którzy mówią, "
+"że&nbsp;inżynierowie i&nbsp;naukowcy powinni rozważać społeczne 
konsekwencje "
+"swojej pracy. Odrzuca w&nbsp;ten sposób lekcję, której społeczeństwo "
+"nauczyło się po&nbsp;skonstruowaniu bomby atomowej."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
+"learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an "
+"important contribution to our community. But those motivations are not the "
+"reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't "
+"secure our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has "
+"the right to promote his views; however, people should be aware that the "
+"operating system in question stems from ideals of freedom, not from his "
+"views."
+msgstr ""
+"Nie ma nic złego w&nbsp;pisaniu wolnych programów motywowanym chęcią 
nauki "
+"i&nbsp;zabawy. Jądro, które Linus napisał z&nbsp;tych powodów było 
ważnym "
+"wkładem dla naszej wspólnoty. Ale&nbsp;takie motywy nie są powodem, dla "
+"którego istnieje kompletny wolny system operacyjny GNU/Linux i&nbsp;nie "
+"zabezpieczą w&nbsp;przyszłości naszej wolności. Społeczeństwo musi o 
tym "
+"wiedzieć. Linus ma prawo lansować swoje poglądy, jednak&nbsp;ludzie 
powinni "
+"mieć świadomość, że&nbsp;system operacyjny, o którym mowa, wywodzi się 
"
+"z&nbsp;ideałów wolności, a&nbsp;nie z&nbsp;jego poglądów."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU?"
+msgstr "Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa Torvaldsa jako GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
+"kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
+"label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
+msgstr ""
+"To byłoby nieuczciwe, dlatego&nbsp;tego nie robimy. Rezultatem pracy "
+"Torvaldsa jest Linux, jądro. Staramy się nie przypisywać wyników pracy "
+"Torvaldsa Projektowi GNU lub&nbsp;oznaczać jej jako &bdquo;GNU&rdquo; Kiedy "
+"mówimy o całym systemie, nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; oddaje mu należną "
+"część."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to "
+"tylko jądro?"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
+"<a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/";
+"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software "
+"and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask "
+"me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Przyznał się do&nbsp;tego na&nbsp;samym początku. Uwagi do&nbsp;wydania "
+"najwcześniejszego Linuksa mówiły, <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/";
+"kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\"> &bdquo;Większość narzędzi "
+"używanym wraz z&nbsp;linuksem są oprogramowaniem GNU i&nbsp;są wydane "
+"na&nbsp;licencji GNU copyleft. Te narzędzia nie są w&nbsp;dystrybucji&nbsp;"
+"&ndash; zapytaj mnie (albo GNU) by dowiedzieć się więcej&rdquo;</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
+"change it, so why even think about it?"
+msgstr ""
+"Bitwa już jest przegrana&ndash;&ndash; społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;my "
+"nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
+"is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
+"each person, each organization, can decide what name to use. You can't make "
+"others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you will help "
+"educate others."
+msgstr ""
+"To nie jest bitwa, tylko kampania edukacyjna. Nazwa systemu operacyjnego to "
+"nie jest jednorazowa decyzja podjęta w&nbsp;jednej chwili przez &bdquo;"
+"społeczność&rdquo;&nbsp;&ndash; każda osoba, każda organizacja może "
+"zdecydować jakiej nazwy używać. Nie możecie kazać innym mówić: 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, ale&nbsp;możecie sami zdecydować się na&nbsp;nazywanie 
systemu "
+"&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Robiąc tak pomożecie nam."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
+"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego zmienić, 
więc&nbsp;co "
+"to da, że&nbsp;ja będę mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
+"being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, "
+"origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on "
+"your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred "
+"people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated "
+"a substantial number of people with very little work. And some of them will "
+"spread the correction to others."
+msgstr ""
+"To nie jest sytuacja typu &bdquo;wszystko lub&nbsp;nic&rdquo;. Poprawne "
+"i&nbsp;niepoprawne wzorce są w&nbsp;różnym stopniu rozpowszechniane przez "
+"różnych ludzi. Jeżeli&nbsp;będziecie nazywali system &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, pomożecie innym poznać prawdziwą historię, pochodzenie 
i&nbsp;"
+"cel istnienia tego systemu operacyjnego. Nie jesteście w&nbsp;stanie sami "
+"poprawiać wszędzie tej błędnej nazwy, nie bardziej niż my, 
ale&nbsp;możecie "
+"w&nbsp;tym pomóc. Jeśli tylko kilkaset osób zauważy, że&nbsp;używacie "
+"terminu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nauczycie znaczną liczbę ludzi przy małym 
"
+"nakładzie pracy. Niektórzy z&nbsp;nich powiedzą innym ludziom o poprawnej "
+"nazwie."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
+"people its real origin with a ten-minute explanation?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie byłoby lepiej nazywać system &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć 
o "
+"jego pochodzeniu w&nbsp;krótkim omówieniu?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
+"effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
+"the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
+msgstr ""
+"Doceniamy Wasz wysiłek jeżeli&nbsp;pomagacie nam wyjaśniając w&nbsp;ten "
+"sposób kwestię nazwy systemu, jednak&nbsp;to nie jest najlepsza metoda. Nie 
"
+"jest tak efektywna jak nazywanie systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo; i&nbsp;nie "
+"jest wydajna pod&nbsp;względem czasowym."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
+"propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
+"and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are "
+"unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the "
+"system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without "
+"particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
+msgstr ""
+"Nie jest efektywna, ponieważ&nbsp;wyjaśnienie kwestii nazwy systemu może 
nie "
+"zakorzenić się w&nbsp;świadomości i&nbsp;z pewnością nie rozpropaguje 
się. "
+"Niektórzy z&nbsp;ludzi, którzy słuchają waszego tłumaczenia będą 
uważali "
+"i&nbsp;mogą nauczyć się, jakie jest prawdziwe pochodzenie systemu "
+"operacyjnego. Ale&nbsp;jest mało prawdopodobne, by powtórzyli innym wasze "
+"objaśnienie, gdy będą mówić o systemie. Prawdopodobnie ludzie ci nazwą 
go "
+"&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;niechcący będą dalej rozprzestrzeniać 
niepoprawne "
+"informacje."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, "
+"so you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between "
+"Linux and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to "
+"help the GNU Project effectively."
+msgstr ""
+"Metoda ta nie jest wydajna, ponieważ&nbsp;zajmuje znacznie więcej czasu. "
+"Mówienie i&nbsp;pisanie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zajmie wam tylko kilka "
+"sekund, a&nbsp;nie minut, dziennie. W&nbsp;ten sposób macie okazję dotrzeć 
"
+"do&nbsp;większej ilości osób. Czynienie rozróżnienia między Linuksem 
i&nbsp;"
+"GNU/Linuksem kiedy piszecie i&nbsp;mówicie jest niewątpliwie 
najłatwiejszym "
+"sposobem efektywnego pomagania Projektowi GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Why do you subject yourself to this treatment?"
+msgstr ""
+"Niektórzy ludzie śmieją się z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie "
+"systemu: GNU/Linux. Czemu narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
+"picture of the system's history and reason for existence. People who laugh "
+"at our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they "
+"think our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for "
+"it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh."
+msgstr ""
+"Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; powoduje, że&nbsp;ludzie mają 
błędne "
+"pojęcie na&nbsp;temat historii systemu i&nbsp;powodów jego istnienia. "
+"Ludzie, którzy śmieją się z&nbsp;naszej prośby prawdopodobnie przyjęli 
to "
+"błędne pojęcie i&nbsp;myślą, że&nbsp;to, co zrobiliśmy my, wykonał 
Linus. "
+"Śmieją się więc&nbsp;z nas kiedy mówimy, że&nbsp;to nasza zasługa. 
Gdyby "
+"znali prawdę, prawdopodobnie nie śmialiby się."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
+"ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. "
+"We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
+msgstr ""
+"Czemu ryzykujemy wysuwając żądanie, za&nbsp;które czasami ludzie nas "
+"wyśmiewają? Ponieważ&nbsp;często ma to pożyteczne skutki, które 
pomagają "
+"Projektowi GNU. Aby&nbsp;osiągnąć nasz cel będziemy podejmować ryzyko "
+"niezasłużonych obelg."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
+"idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see "
+"why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;będziecie świadkami zajścia tak ironicznie niesprawiedliwej "
+"sytuacji, proszę, nie bądźcie obojętni. Nauczcie tych śmiejących się 
ludzi "
+"prawdziwej wersji historii. Kiedy dowiedzą się, czemu nasze żądanie jest "
+"usprawiedliwione, ci z&nbsp;nich, którzy mają choć&nbsp;trochę rozsądku, 
"
+"przestaną się śmiać."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Don't you lose by alienating them?"
+msgstr ""
+"Niektórzy ludzie potępiają was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: 
GNU/"
+"Linux. Czy&nbsp;nie tracicie na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
+"unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work that "
+"advances our goals, such as releasing free software, it is probably for "
+"other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching "
+"others to attribute our work to someone else, they are undermining our "
+"ability to recruit the help of others."
+msgstr ""
+"Nie bardzo. Ludzie, którzy nie doceniają naszej roli w&nbsp;rozwijaniu "
+"systemu, raczej nie zrobią wiele, by nam pomóc. Jeżeli&nbsp;wykonują jaką
ś "
+"pracę przybliżającą nas do&nbsp;celu, taką jak wypuszczanie 
na&nbsp;rynek "
+"wolnego oprogramowania, robią to prawdopodobnie z&nbsp;innych, niezwią
zanych "
+"z&nbsp;nami powodów, a&nbsp;nie dlatego, że&nbsp;ich o to prosiliśmy. "
+"Równocześnie poprzez&nbsp;pokazywanie ludziom, że&nbsp;naszą pracę 
wykonał "
+"ktoś inny, podważają naszą możliwość pozyskania pomocy innych ludzi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
+"uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a "
+"major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we "
+"will continue trying to correct the misnomer."
+msgstr ""
+"Nie ma sensu martwić się tym, że&nbsp;zrażamy ludzi, którzy już teraz 
nie są "
+"skłonni do&nbsp;współpracy. Skazywalibyśmy się na&nbsp;porażkę, 
gdybyśmy "
+"powstrzymywali się od&nbsp;poprawiania dużego błędu tylko dlatego, 
że&nbsp;"
+"moglibyśmy rozgniewać tym ludzi, którzy ten błąd utrwalają. 
Dlatego&nbsp;"
+"nadal będziemy próbowali poprawiać błędne używanie nazwy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
+msgstr ""
+"Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy "
+"systemu operacyjnego?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
+"GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to "
+"rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
+msgstr ""
+"Nie zmieniamy nazwy niczego. Nazywaliśmy ten system &bdquo;GNU&rdquo; "
+"od&nbsp;początku jego tworzenia w&nbsp;roku 1983. Ludzie, którzy próbowali 
"
+"przemianować go na&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, nie powinni byli tego robić."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie jest złym zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania systemu &bdquo;GNU/"
+"Linuksem&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
+msgstr ""
+"Złym byłoby zmuszanie ich do&nbsp;tego, czego nie robimy. Mówimy 
&bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; na&nbsp;system i&nbsp;[jedynie] prosimy Was o czynienie tego "
+"samego."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają cały system 
&bdquo;"
+"Linux&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
+"speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the "
+"system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
+msgstr ""
+"Nie ma żadnych podstaw prawnych do&nbsp;tego, by ich pozywać do&nbsp;sądu, 
"
+"ale&nbsp;ponieważ wierzymy w&nbsp;wolność słowa, nie chcielibyśmy robić 
tego "
+"tak czy&nbsp;owak. Prosimy ludzi o nazywanie systemu &bdquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, ponieważ&nbsp;tak należy robić."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
+"system &ldquo;GNU&rdquo;?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie powinniście umieścić w&nbsp;treści licencji GNU GPL punktu, "
+"który wymagałby nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
+"would make proprietary versions of free software. While it is true that "
+"those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the "
+"users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system "
+"or even developing non-free software for such use, the mere act of calling "
+"the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their "
+"freedom. It seems improper to make the GPL restrict what name people can "
+"use for the system."
+msgstr ""
+"Celem licencji GNU GPL jest chronienie wolności użytkowników "
+"[oprogramowania] przed tymi, którzy mogliby tworzyć prawnie zastrzeżone "
+"wersje wolnego oprogramowania. Prawdą jest, że&nbsp;ci, którzy nazywają "
+"system &bdquo;Linuksem&rdquo;, często robią rzeczy ograniczające wolność 
"
+"użytkowników, takie jak dołączanie do&nbsp;GNU/Linuksa nie-wolnego "
+"oprogramowania lub&nbsp;nawet tworzenie nie-wolnego oprogramowania, "
+"dołączanego potem do&nbsp;GNU/Linuksa. Jednak&nbsp;akt nazywania systemu "
+"&bdquo;Linuksem&rdquo; sam w&nbsp;sobie nie odbiera użytkownikom ich "
+"wolności. Wydaje się niewłaściwe używanie licencji GPL 
do&nbsp;narzucania "
+"tego, jakimi nazwami użytkownicy mogą nazywać system."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
+"give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
+"credit for the GNU project?"
+msgstr ""
+"Od&nbsp;kiedy sprzeciwiliście się oryginalnej licencji BSD wymagającej "
+"uznania wkładu Uniwersytetu w&nbsp;Kalifornii, czy&nbsp;nie jest 
zakłamaniem "
+"żądanie uznania dla Projektu GNU?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
+"and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we deserve."
+msgstr ""
+"Byłoby zakłamaniem gdyby licencja wymagała używania nazwy GNU/Linux, 
czego "
+"nie robimy. My tylko <em>prosimy</em> Was o uznanie, na&nbsp;które "
+"zasługujemy."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
+"the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
+"complaining now?"
+msgstr ""
+"Skoro nie umieściliście w&nbsp;licencji GNU GPL punktu wymagającego 
od&nbsp;"
+"ludzi nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją 
"
+"obecną sytuację. Czemu się teraz skarżycie?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
+"that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled to "
+"take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that "
+"might makes right."
+msgstr ""
+"To pytanie przyjmuje z&nbsp;góry dosyć kontrowersyjną przesłankę etyczną
: "
+"jeżeli&nbsp;ludzie nie zmuszą was do&nbsp;traktowania ich sprawiedliwie, to 
"
+"jesteście upoważnieni do&nbsp;wykorzystania ich tak jak chcecie. Innymi "
+"słowy zakłada, że&nbsp;siła stanowi o słuszności."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We hope you disagree with that premise just as we do."
+msgstr ""
+"Mamy nadzieję, że&nbsp;tak jak my nie zgadzacie się z&nbsp;tym 
założeniem."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;nie wyszlibyście lepiej na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali 
się "
+"temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi? "
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't think we should go along with large numbers of people because they "
+"have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
+msgstr ""
+"Nie sądzimy, że&nbsp;powinniśmy podążać za&nbsp;dużą ilością ludzi, 
którzy "
+"zostali wprowadzeni w&nbsp;błąd. Mamy nadzieję, że&nbsp;Wy też 
dojdziecie "
+"do&nbsp;wniosku, że&nbsp;prawda jest ważna."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We could never have developed a free operating system without first denying "
+"the belief, held by most people, that proprietary software was legitimate "
+"and acceptable."
+msgstr ""
+"Nie moglibyśmy nigdy stworzyć wolnego systemu operacyjnego, gdybyśmy "
+"wcześniej nie zaprzeczyli przekonaniu podzielanemu przez większość ludzi, 
"
+"że&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone jest właściwe 
i&nbsp;akceptowalne."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
+msgstr ""
+"Skoro tylu ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia "
+"to, że&nbsp;to określenie jest poprawne?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
+msgstr "Nie uważamy, że&nbsp;popularność błędu czyni go prawdą."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
+"arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
+"different road?"
+msgstr ""
+"Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto "
+"wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie "
+"możecie zyskać większego poparcia z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób?"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
+"to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "
+"thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to "
+"that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
+msgstr ""
+"Zwracanie uwagi tylko na&nbsp;to, co jest dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, jest "
+"amoralnym podejściem do&nbsp;życia. Nie-wolne oprogramowanie jest 
przykładem "
+"takiego amoralnego podejścia. Nie-wolne oprogramowanie dobrze prosperuje "
+"dzięki takiemu podejściu. Na&nbsp;dłuższą metę nagięcie się 
do&nbsp;takiego "
+"poglądu byłoby więc&nbsp;doprowadzeniem się do&nbsp;przegranej. Będziemy 
"
+"dalej mówić posługując się kategoriami dobra i&nbsp;zła."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
+msgstr ""
+"Mamy nadzieję, że&nbsp;należycie do&nbsp;ludzi, dla których liczy się "
+"kwestia dobra i&nbsp;zła."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Kamil Ignacak 2005, Marcin Wolak 2010; poprawki: Wojciech "
+"Kotwica 2005, 2006, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]