www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po shouldbefree.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po shouldbefree.pl.po
Date: Sun, 14 Nov 2010 21:51:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/14 21:51:52

Modified files:
    philosophy/po : shouldbefree.pl.po 

Log message:
    validation fix

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: shouldbefree.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- shouldbefree.pl.po 14 Nov 2010 17:27:44 -0000   1.17
+++ shouldbefree.pl.po 14 Nov 2010 21:51:47 -0000   1.18
@@ -1930,7 +1930,7 @@
 msgstr ""
 "<b>Przypis tłumacza</b>:\n"
 "<ol>\n"
-"<li&nbsp;id=\"TransNote1\">W Polsce, prawa autorskie nie służą dobru "
+"<li id=\"TransNote1\">W&nbsp;Polsce, prawa autorskie nie służą dobru "
 "publicznemu. Właściciele oprogramowania przeforsowali w&nbsp;Sejmie dużo "
 "bardziej restrykcyjne prawa autorskie dla oprogramowania niż np. dla 
filmów, "
 "muzyki czy&nbsp;książek.</li>\n"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]