www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po categories.pl.po shouldbefree...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po categories.pl.po shouldbefree...
Date: Sun, 14 Nov 2010 12:34:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/14 12:34:26

Modified files:
    philosophy/po : categories.pl.po shouldbefree.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.pl.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16

Patches:
Index: categories.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.pl.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- categories.pl.po  13 Nov 2010 01:28:53 -0000   1.8
+++ categories.pl.po  14 Nov 2010 12:34:20 -0000   1.9
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: categories.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-24 10:46+0100\n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-13 10:17+0100\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -25,7 +25,7 @@
 "Categories of Free and Nonfree Software - GNU Project - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Kategorie Wolnego i Niewolnego Oprogramowania - Projekt GNU - Fundacja "
+"Kategorie Wolnego i&nbsp;Niewolnego Oprogramowania - Projekt GNU - Fundacja "
 "Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
@@ -37,11 +37,10 @@
 "Also see <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words which "
 "You Might Want to Avoid</a>."
 msgstr ""
-"Zwróćcie też uwagę na <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Mylące 
"
-"słowa, których prawdopodobnie wolelibyście unikać</a>."
+"Zwróćcie też uwagę na&nbsp;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html"
+"\">Mylące słowa, których prawdopodobnie wolelibyście unikać</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This diagram, originally by Chao-Kuei and updated by several others "
 #| "since, explains the different categories of software. It's also available "
@@ -57,13 +56,13 @@
 "the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons "
 "Attribution-Share Alike v2.0 or later."
 msgstr ""
-"Ten diagram, autorstwa Chao-Kuei a niedawno zaktualizowany przez kilka "
+"Ten diagram, autorstwa Chao-Kuei a&nbsp;niedawno zaktualizowany przez kilka "
 "innych osób, wyjaśnia zależności między różnymi kategoriami 
oprogramowania. "
 "Jest dostępny jako <a href=\"/philosophy/category.svg\">skalowana grafika "
-"wektorowa</a> oraz jako <a href=\"/philosophy/category.fig\">dokument XFig</"
-"a>, na warunkach umowy jakiejkolwiek z licencji GNU GPL v2 oraz "
-"późniejszych, GNU FDL v1.2 oraz późniejszych oraz na zasadzie Creative "
-"Commons Attribute-Share Alike v2.0 i późniejszych."
+"wektorowa</a> oraz&nbsp;jako <a href=\"/philosophy/category.fig\">dokument "
+"XFig</a>, na&nbsp;warunkach umowy jakiejkolwiek z&nbsp;licencji GNU GPL v2 "
+"oraz&nbsp;późniejszych, GNU FDL v1.2 oraz&nbsp;późniejszych oraz&nbsp;na "
+"zasadzie Creative Commons Attribute-Share Alike v2.0 i&nbsp;późniejszych."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Free software"
@@ -78,13 +77,14 @@
 "simplified description; see also the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">full definition</a>."
 msgstr ""
-"Wolne oprogramowanie, czyli <em>free software</em>, rozpowszechniane jest na "
-"zasadach, które pozwalają każdemu na użytkowanie go, kopiowanie i&nbsp;"
-"rozpowszechnianie w&nbsp;postaci niezmienionej lub z&nbsp;modyfikacjami, za "
-"darmo lub za opłatą. W&nbsp;szczególności oznacza to, że jego kod 
źródłowy "
-"musi być dostępny. &bdquo;Jeśli coś nie jest źródłem — nie jest "
-"programem&rdquo;. To uproszczona definicja, prosimy zapoznać się również 
z "
-"jej <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">pełną wersją</a>."
+"Wolne oprogramowanie, czyli&nbsp;<em>free software</em>, rozpowszechniane "
+"jest na&nbsp;zasadach, które pozwalają każdemu na&nbsp;użytkowanie go, "
+"kopiowanie i&nbsp;rozpowszechnianie w&nbsp;postaci niezmienionej lub&nbsp;"
+"z&nbsp;modyfikacjami, za&nbsp;darmo lub&nbsp;za opłatą. 
W&nbsp;szczególności "
+"oznacza to, że&nbsp;jego kod źródłowy musi być dostępny. &bdquo;Jeśli 
coś "
+"nie jest źródłem — nie jest programem&rdquo;. To uproszczona definicja, "
+"prosimy zapoznać się również z&nbsp;jej <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">pełną wersją</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -92,9 +92,9 @@
 "operating system such as GNU, or free versions of the <a href=\"/gnu/linux-"
 "and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>."
 msgstr ""
-"Jeśli jakiś program jest wolny, to potencjalnie może zostać włączony do 
"
-"wolnego systemu operacyjnego, takiego jak GNU lub jednej z wolnych wersji "
-"systemu <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>."
+"Jeśli jakiś program jest wolny, to potencjalnie może zostać włączony 
do&nbsp;"
+"wolnego systemu operacyjnego, takiego jak GNU lub&nbsp;jednej z&nbsp;wolnych "
+"wersji systemu <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -105,10 +105,10 @@
 "license-list.html\">license list</a> page."
 msgstr ""
 "Istnieje wiele różnych metod uczynienia programu wolnym — wiele "
-"szczegółowych kwestii, które można rozstrzygnąć na więcej niż jeden "
+"szczegółowych kwestii, które można rozstrzygnąć na&nbsp;więcej niż 
jeden "
 "sposobów, wciąż pozostawiając program wolnym. Niektóre z&nbsp;możliwych 
"
-"wariantów opisane są poniżej. Więcej informacji na temat konkretnych "
-"licencji wolnego oprogramowania zawartych jest na <a href=\"/licenses/"
+"wariantów opisane są poniżej. Więcej informacji na&nbsp;temat konkretnych 
"
+"licencji wolnego oprogramowania zawartych jest na&nbsp;<a href=\"/licenses/"
 "license-list.html\">stronie z&nbsp;listą licencji</a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -120,14 +120,14 @@
 "buying, and the price includes both. Either way, it has nothing to do with "
 "what we mean by free software in the GNU project."
 msgstr ""
-"Wolne oprogramowanie to kwestia wolności, nie ceny. Jednak firmy piszące "
-"prawnie zastrzeżone programy czasami używają terminu &bdquo;free "
-"software&rdquo; odnosząc go do ceny [w angielskim &bdquo;free&rdquo; oznacza 
"
-"&bdquo;wolny&rdquo;, ale też &bdquo;darmowy&rdquo;]. W niektórych "
-"przypadkach znaczy to, że można uzyskać kopię binarną bez opłaty, 
w&nbsp;"
-"innych, że kopia dołączana jest do komputera, który kupujesz. Coś 
takiego "
-"nie ma nic wspólnego z&nbsp;tym, jak my rozumiemy wolne oprogramowanie w "
-"projekcie GNU."
+"Wolne oprogramowanie to kwestia wolności, nie ceny. Jednak&nbsp;firmy "
+"piszące prawnie zastrzeżone programy czasami używają terminu &bdquo;free "
+"software&rdquo; odnosząc go do&nbsp;ceny [w angielskim &bdquo;free&rdquo; "
+"oznacza &bdquo;wolny&rdquo;, ale&nbsp;też &bdquo;darmowy&rdquo;]. W&nbsp;"
+"niektórych przypadkach znaczy to, że&nbsp;można uzyskać kopię binarną "
+"bez&nbsp;opłaty, w&nbsp;innych, że&nbsp;kopia dołączana jest do&nbsp;"
+"komputera, który kupujesz. Coś takiego nie ma nic wspólnego z&nbsp;tym, 
jak "
+"my rozumiemy wolne oprogramowanie w&nbsp;projekcie GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -137,11 +137,11 @@
 "Sometimes it really is free software; sometimes it isn't."
 msgstr ""
 "W&nbsp;związku z&nbsp;potencjalną możliwością pomyłki, gdy firma "
-"programistyczna twierdzi, że jej produkt jest <em>free software</em>, warto "
-"zawsze sprawdzić faktyczne warunki dystrybucji, aby upewnić się, czy "
-"użytkownicy rzeczywiście mają wszystkie wolności, które wynikają 
z&nbsp;idei "
-"wolnego oprogramowania. Czasem program jest rzeczywiście wolny, a&nbsp;"
-"czasem nie."
+"programistyczna twierdzi, że&nbsp;jej produkt jest <em>free software</em>, "
+"warto zawsze sprawdzić faktyczne warunki dystrybucji, aby&nbsp;upewnić 
się, "
+"czy&nbsp;użytkownicy rzeczywiście mają wszystkie wolności, które 
wynikają "
+"z&nbsp;idei wolnego oprogramowania. Czasem program jest rzeczywiście wolny, "
+"a&nbsp;czasem nie."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -155,15 +155,15 @@
 "translations.html\"> translations of the term &ldquo;free software&rdquo;</"
 "a> into various other languages."
 msgstr ""
-"W&nbsp;angielskim słowo &bdquo;free&rdquo;, używane na ogół w znaczeniu "
-"&bdquo;wolny&rdquo;, &bdquo;swobodny&rdquo; może też znaczyć &bdquo;"
-"darmowy&rdquo;. W&nbsp;wielu językach są to dwa odrębne słowa, na 
przykład, "
-"we francuskim istnieje &bdquo;libre&rdquo; i&nbsp;&bdquo;gratuit&rdquo;. "
-"W&nbsp;angielskim; jest słowo &bdquo;gratis&rdquo;, które jednoznacznie "
-"odnosi się do ceny, jednak brak przymiotnika, który jednoznacznie 
odnosiłby "
-"się do wolności. Zapoznajcie się z naszą listą <a href= 
\"/philosophy/fs-"
-"translations.html\">tłumaczeń terminu &bdquo;wolne 
oprogramowanie&rdquo;</a> "
-"na inne języki."
+"W&nbsp;angielskim słowo &bdquo;free&rdquo;, używane na&nbsp;ogół w&nbsp;"
+"znaczeniu &bdquo;wolny&rdquo;, &bdquo;swobodny&rdquo; może też znaczyć "
+"&bdquo;darmowy&rdquo;. W&nbsp;wielu językach są to dwa odrębne słowa, "
+"na&nbsp;przykład, we francuskim istnieje &bdquo;libre&rdquo; i&nbsp;&bdquo;"
+"gratuit&rdquo;. W&nbsp;angielskim; jest słowo &bdquo;gratis&rdquo;, które "
+"jednoznacznie odnosi się do&nbsp;ceny, jednak&nbsp;brak przymiotnika, który 
"
+"jednoznacznie odnosiłby się do&nbsp;wolności. Zapoznajcie się 
z&nbsp;naszą "
+"listą <a href= \"/philosophy/fs-translations.html\">tłumaczeń terminu 
&bdquo;"
+"wolne oprogramowanie&rdquo;</a> na&nbsp;inne języki."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -187,12 +187,12 @@
 "free software is open source, and nearly all open source software is free."
 msgstr ""
 "Niektórzy ludzie używają terminu &bdquo;oprogramowanie open source&rdquo; "
-"[dosłownie: &bdquo;otwarte źródło&rdquo;], mając na myśli mniej więcej 
to "
-"samo, co wolne oprogramowanie. Jednak nie jest to dokładnie ten sam rodzaj "
-"oprogramowania: zaakceptowali oni pewne ograniczenia licencyjne, które my "
-"uważamy za zbyt restrykcyjne. Istnieją również licencje wolnego "
-"oprogramowania, których oni nie akceptują. Jednak ogólnie rzecz biorąc "
-"różnice pomiędzy obiema kategoriami są niewielkie: prawie całe wolne "
+"[dosłownie: &bdquo;otwarte źródło&rdquo;], mając na&nbsp;myśli mniej 
więcej "
+"to samo, co wolne oprogramowanie. Jednak&nbsp;nie jest to dokładnie ten sam "
+"rodzaj oprogramowania: zaakceptowali oni pewne ograniczenia licencyjne, "
+"które my uważamy za&nbsp;zbyt restrykcyjne. Istnieją również licencje "
+"wolnego oprogramowania, których oni nie akceptują. Jednak&nbsp;ogólnie 
rzecz "
+"biorąc różnice pomiędzy obiema kategoriami są niewielkie: prawie całe 
wolne "
 "oprogramowanie to programy &bdquo;open source&rdquo; i&nbsp;na odwrót."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -202,8 +202,8 @@
 "something that the term &ldquo;open source&ldquo; does not do."
 msgstr ""
 "Wolimy termin &bdquo;<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html"
-"\">wolne oprogramowanie</a>&rdquo;, ponieważ odwołuje się on do wolności, 
a "
-"określenie &bdquo;open source&rdquo; nie."
+"\">wolne oprogramowanie</a>&rdquo;, ponieważ&nbsp;odwołuje się on do&nbsp;"
+"wolności, a&nbsp;określenie &bdquo;open source&rdquo; nie."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Public domain software"
@@ -217,12 +217,12 @@
 "CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted free software</a>, which means that "
 "some copies or modified versions may not be free at all."
 msgstr ""
-"Oprogramowanie w domenie publicznej [<em>public domain</em>], oddane na "
-"użytek ogółu jako dobro publiczne, to programy nie objęte prawem 
autorskim. "
-"Jeśli kod źródłowy jest dobrem publicznym, to jest to specjalny przypadek 
<a "
-"href=\"#Non-CopyleftedFreeSoftware\">wolnego oprogramowania nieobjętego "
-"przez copyleft</a>, co znaczy, że niektóre z&nbsp;jego kopii lub "
-"zmodyfikowanych wersji mogą być niewolne. "
+"Oprogramowanie w&nbsp;domenie publicznej [<em>public domain</em>], oddane "
+"na&nbsp;użytek ogółu jako dobro publiczne, to programy nie objęte prawem "
+"autorskim. Jeśli kod źródłowy jest dobrem publicznym, to jest to 
specjalny "
+"przypadek <a href=\"#Non-CopyleftedFreeSoftware\">wolnego oprogramowania "
+"nieobjętego przez copyleft</a>, co znaczy, że&nbsp;niektóre z&nbsp;jego "
+"kopii lub&nbsp;zmodyfikowanych wersji mogą być niewolne. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -233,13 +233,14 @@
 "holders have legally given permission for everyone to use it in freedom, "
 "using a free software license."
 msgstr ""
-"W&nbsp;niektórych przypadkach program wykonywalny należy do domeny "
-"publicznej, ale jego kod źródłowy nie jest dostępny. Nie jest to wówczas 
"
-"wolne oprogramowanie, gdyż ono wymaga dostępności kodu źródłowego. 
Większość "
-"wolnego oprogramowania nie jest dobrem publicznym — jest objęta prawami "
-"autorskimi, a&nbsp;posiadacze tych praw udzielili wszystkim pozwolenia na "
-"swobodne korzystanie z oprogramowania, które stworzyli. Zrobili to, stosują
c "
-"odpowiednią licencję — licencję wolnego oprogramowania."
+"W&nbsp;niektórych przypadkach program wykonywalny należy do&nbsp;domeny "
+"publicznej, ale&nbsp;jego kod źródłowy nie jest dostępny. Nie jest to "
+"wówczas wolne oprogramowanie, gdyż ono wymaga dostępności kodu 
źródłowego. "
+"Większość wolnego oprogramowania nie jest dobrem publicznym — jest 
objęta "
+"prawami autorskimi, a&nbsp;posiadacze tych praw udzielili wszystkim "
+"pozwolenia na&nbsp;swobodne korzystanie z&nbsp;oprogramowania, które "
+"stworzyli. Zrobili to, stosując odpowiednią licencję — licencję wolnego 
"
+"oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -251,12 +252,13 @@
 "terms to convey the other meanings."
 msgstr ""
 "Niekiedy używa się pojęcia &bdquo;public domain&rdquo; w&nbsp;sposób "
-"nieprecyzyjny, mając na myśli <a 
href=\"#FreeSoftware\">&bdquo;darmowy&rdquo;"
-"</a> lub &bdquo;dostępny bez opłat&rdquo;. Jednakże &bdquo;public "
-"domain&rdquo; jest terminem prawniczym i&nbsp;oznacza, dokładnie, &bdquo;nie 
"
-"stanowiący przedmiotu prawa autorskiego&rdquo; [<em>not copyrighted</em>]. "
-"Zalecamy, dla jasności, stosowanie &bdquo;public domain&rdquo; tylko w&nbsp;"
-"tym sensie, a&nbsp;innych terminów do oddania innych znaczeń."
+"nieprecyzyjny, mając na&nbsp;myśli <a href=\"#FreeSoftware\">&bdquo;"
+"darmowy&rdquo;</a> lub&nbsp;&bdquo;dostępny bez&nbsp;opłat&rdquo;. 
Jednakże "
+"&bdquo;public domain&rdquo; jest terminem prawniczym i&nbsp;oznacza, "
+"dokładnie, &bdquo;nie stanowiący przedmiotu prawa autorskiego&rdquo; "
+"[<em>not copyrighted</em>]. Zalecamy, dla jasności, stosowanie &bdquo;public 
"
+"domain&rdquo; tylko w&nbsp;tym sensie, a&nbsp;innych terminów do&nbsp;"
+"oddania innych znaczeń."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -268,10 +270,10 @@
 msgstr ""
 "Zgodnie z&nbsp;Konwencją Berneńską, podpisaną przez większość krajów, 
"
 "wszystko, co zostanie zapisane, staje się automatycznie objęte prawem "
-"autorskim. Dotyczy to także programów. Dlatego też, jeśli chcecie 
udostępnić "
-"napisany przez siebie program jako dobro publiczne, musicie podjąć pewne "
-"kroki prawne, żeby zrzec się swoich praw autorskich. W&nbsp;przeciwnym "
-"razie, program pozostanie takim prawem objęty."
+"autorskim. Dotyczy to także programów. Dlatego&nbsp;też, jeśli chcecie "
+"udostępnić napisany przez siebie program jako dobro publiczne, musicie "
+"podjąć pewne kroki prawne, żeby zrzec się swoich praw autorskich. W&nbsp;"
+"przeciwnym razie, program pozostanie takim prawem objęty."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Copylefted software"
@@ -288,12 +290,12 @@
 "of the common ways of making a program proprietary."
 msgstr ""
 "Oprogramowanie copyleft to wolne programy, których warunki rozpowszechniania 
"
-"zapewniają, że wszystkie kopie będą miały podobne warunki 
rozpowszechniania. "
-"Zwykle licencje copyleft nie pozwalają redystrybutorom na dodawanie "
-"dodatkowych ograniczeń przy dalszym rozpowszechnianiu lub modyfikacji "
-"programu (kilka szczególnie łagodnych ograniczeń jest dozwolonych). To "
-"chroni program i jego zmodyfikowane wersje przed niektórymi sposobami "
-"zmieniania programu w program własnościowy."
+"zapewniają, że&nbsp;wszystkie kopie będą miały podobne warunki "
+"rozpowszechniania. Zwykle licencje copyleft nie pozwalają redystrybutorom "
+"na&nbsp;dodawanie dodatkowych ograniczeń przy dalszym rozpowszechnianiu "
+"lub&nbsp;modyfikacji programu (kilka szczególnie łagodnych ograniczeń jest 
"
+"dozwolonych). To chroni program i&nbsp;jego zmodyfikowane wersje przed "
+"niektórymi sposobami zmieniania programu w&nbsp;program własnościowy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -301,10 +303,10 @@
 "turning software proprietary, such as <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/";
 "rms-why-gplv3.html\">tivoization</a>."
 msgstr ""
-"Niektóre licencje copyleft, takie jak GPL w wersji 3, uniemożliwiają inne "
-"metody przekształcania programów w&nbsp;oprogramowanie własnościowe, 
takie "
-"jak <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html\";>tivoization</"
-"a>."
+"Niektóre licencje copyleft, takie jak GPL w&nbsp;wersji 3, uniemożliwiają "
+"inne metody przekształcania programów w&nbsp;oprogramowanie własnościowe, 
"
+"takie jak <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html";
+"\">tivoization</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -314,12 +316,12 @@
 "\">copyleft article</a> for more explanation of how copyleft works and why "
 "we use it."
 msgstr ""
-"W Projekcie GNU stosujemy copyleft do prawie całego oprogramowania jakie "
-"piszemy, gdyż naszym celem jest dać każdemu użytkownikowi wolności "
-"wynikające z pojęcia &bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo;. Na stronie <a 
href= "
-"\"/copyleft/copyleft.html\">Czym jest copyleft</a> znajduje się 
szczegółowe "
-"wyjaśnienie sposobu działania copyleft i&nbsp;powodów, dla których 
stosujemy "
-"to rozwiązanie."
+"W&nbsp;Projekcie GNU stosujemy copyleft do&nbsp;prawie całego oprogramowania 
"
+"jakie piszemy, gdyż naszym celem jest dać każdemu użytkownikowi wolności 
"
+"wynikające z&nbsp;pojęcia &bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo;. Na&nbsp;"
+"stronie <a href= \"/copyleft/copyleft.html\">Czym jest copyleft</a> znajduje "
+"się szczegółowe wyjaśnienie sposobu działania copyleft i&nbsp;powodów, 
dla "
+"których stosujemy to rozwiązanie."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -335,16 +337,16 @@
 msgstr ""
 "Copyleft jest pojęciem ogólnym — żeby faktycznie program podlegał 
licencji "
 "typu copyleft należy użyć konkretnego zestawu warunków dystrybucyjnych. "
-"Istnieje wiele możliwych sposobów napisania warunków dystrybucji zgodnych 
z "
-"copyleft, więc w&nbsp;zasadzie dla wolnego oprogramowania może istnieć 
wiele "
-"licencji typu copyleft. Niemniej jednak, w&nbsp;praktyce niemal całe "
-"oprogramowanie wydane na zasadach copyleft korzysta z <a href=\"/copyleft/"
-"gpl.html\">Powszechnej Licencji Publicznej GNU</a> [<em>GNU General Public "
-"License</em>]. Dwie różne licencje typu copyleft są na ogół ze sobą 
&bdquo;"
-"niezgodne&rdquo;, &bdquo;niekompatybilne&rdquo;, co znaczy, że łączenie 
kodu "
-"objętego jedną z&nbsp;tych licencji z&nbsp;kodem objętym drugą jest "
-"nielegalne. Dlatego dobrze jest dla społeczności, jeśli wykorzystuje się "
-"tylko jedną licencję copyleft."
+"Istnieje wiele możliwych sposobów napisania warunków dystrybucji zgodnych "
+"z&nbsp;copyleft, więc&nbsp;w&nbsp;zasadzie dla wolnego oprogramowania może "
+"istnieć wiele licencji typu copyleft. Niemniej jednak, w&nbsp;praktyce "
+"niemal całe oprogramowanie wydane na&nbsp;zasadach copyleft korzysta z&nbsp;"
+"<a href=\"/copyleft/gpl.html\">Powszechnej Licencji Publicznej GNU</a> "
+"[<em>GNU General Public License</em>]. Dwie różne licencje typu copyleft są
 "
+"na&nbsp;ogół ze sobą &bdquo;niezgodne&rdquo;, 
&bdquo;niekompatybilne&rdquo;, "
+"co znaczy, że&nbsp;łączenie kodu objętego jedną z&nbsp;tych licencji 
z&nbsp;"
+"kodem objętym drugą jest nielegalne. Dlatego&nbsp;dobrze jest dla "
+"społeczności, jeśli wykorzystuje się tylko jedną licencję copyleft."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Noncopylefted free software"
@@ -355,9 +357,9 @@
 "Noncopylefted free software comes from the author with permission to "
 "redistribute and modify, and also to add additional restrictions to it."
 msgstr ""
-"Wolne oprogramowanie nie objęte copyleft zawiera zezwolenie autora na dalsze 
"
-"rozpowszechnianie i&nbsp;modyfikowanie, jak również na nakładanie "
-"dodatkowych ograniczeń. "
+"Wolne oprogramowanie nie objęte copyleft zawiera zezwolenie autora na&nbsp;"
+"dalsze rozpowszechnianie i&nbsp;modyfikowanie, jak również na&nbsp;"
+"nakładanie dodatkowych ograniczeń. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -366,10 +368,10 @@
 "with or without modifications, and distribute the executable file as a <a "
 "href=\"#ProprietarySoftware\">proprietary</a> software product."
 msgstr ""
-"Jeśli program jest wolny, ale nie objęty copyleft, to niektóre jego kopie "
-"lub zmienione wersje mogą w&nbsp;ogóle nie być wolne. Jakaś firma "
-"programistyczna może skompilować dany program, ze zmianami lub bez, i&nbsp;"
-"rozpowszechniać plik wykonywalny jako <a href=\"#ProprietarySoftware"
+"Jeśli program jest wolny, ale&nbsp;nie objęty copyleft, to niektóre jego "
+"kopie lub&nbsp;zmienione wersje mogą w&nbsp;ogóle nie być wolne. Jakaś 
firma "
+"programistyczna może skompilować dany program, ze zmianami lub&nbsp;bez, "
+"i&nbsp;rozpowszechniać plik wykonywalny jako <a href=\"#ProprietarySoftware"
 "\">prawnie zastrzeżony</a> produkt."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -386,20 +388,21 @@
 "noncopyleft license."
 msgstr ""
 "Ilustruje to przypadek <a href=\"http://www.x.org\";>Systemu X Window</a>. "
-"Konsorcjum X wydaje X11 na warunkach dystrybucyjnych, które czynią go 
wolnym "
-"oprogramowaniem nie objętym copyleft. Jeśli chcecie, możecie otrzymać 
kopię "
-"na tych warunkach i jest to kopia wolna. Jednakże, istnieją też wersje "
-"niewolne i są popularne stacje robocze (w każdym razie były), i karty "
-"graficzne PC, na których jedynie niewolne wersje działają. Jeśli 
używacie "
-"takiego sprzętu, to X11 nie jest dla Was wolnym oprogramowaniem. <a href=\"/"
-"philosophy/x.html\">Programiści systemu X11 nawet uczynili go na pewien czas 
"
-"niewolnym.</a> Byli to w stanie zrobić, ponieważ inni dołączali swój kod 
na "
-"tej samej licencji nie objętej copyleft."
+"Konsorcjum X wydaje X11 na&nbsp;warunkach dystrybucyjnych, które czynią go "
+"wolnym oprogramowaniem nie objętym copyleft. Jeśli chcecie, możecie 
otrzymać "
+"kopię na&nbsp;tych warunkach i&nbsp;jest to kopia wolna. Jednakże, istnieją
 "
+"też wersje niewolne i&nbsp;są popularne stacje robocze (w każdym razie "
+"były), i&nbsp;karty graficzne PC, na&nbsp;których jedynie niewolne wersje "
+"działają. Jeśli używacie takiego sprzętu, to X11 nie jest dla Was wolnym 
"
+"oprogramowaniem. <a href=\"/philosophy/x.html\">Programiści systemu X11 "
+"nawet uczynili go na&nbsp;pewien czas niewolnym.</a> Byli to w&nbsp;stanie "
+"zrobić, ponieważ&nbsp;inni dołączali swój kod na&nbsp;tej samej licencji 
nie "
+"objętej copyleft."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Lax permissive licensed software"
 msgstr ""
-"Oprogramowanie na licencjach zbyt przyzwalających [<em>Lax permissive "
+"Oprogramowanie na&nbsp;licencjach zbyt przyzwalających [<em>Lax permissive "
 "licensed software</em>]"
 
 # type: Content of: <p>
@@ -409,10 +412,10 @@
 "including distributing proprietary binaries with or without changing the "
 "source code."
 msgstr ""
-"W skład licencji zbyt przyzwalających wchodzi licencja X11 oraz <a href="
-"\"bsd.html\">dwie licencje BSD</a>. Te licencje zezwalają na prawie "
-"jakiekolwiek modyfikowanie kodu, włączając w to redystrybucję prawnie "
-"zastrzeżonych binarii z lub bez zmian kodu źródłowego."
+"W&nbsp;skład licencji zbyt przyzwalających wchodzi licencja X11 
oraz&nbsp;<a "
+"href=\"bsd.html\">dwie licencje BSD</a>. Te licencje zezwalają na&nbsp;"
+"prawie jakiekolwiek modyfikowanie kodu, włączając w&nbsp;to redystrybucję 
"
+"prawnie zastrzeżonych binarii z&nbsp;lub bez&nbsp;zmian kodu źródłowego."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "GPL-covered software"
@@ -426,8 +429,8 @@
 msgstr ""
 "Powszechna Licencja Publiczna, <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL "
 "(General Public License)</a>, to jeden z&nbsp;konkretnych zestawów warunków 
"
-"rozpowszechniania służący do objęcia programu licencją typu copyleft. "
-"Projekt GNU wydaje na jej warunkach większość swojego oprogramowania. "
+"rozpowszechniania służący do&nbsp;objęcia programu licencją typu 
copyleft. "
+"Projekt GNU wydaje na&nbsp;jej warunkach większość swojego oprogramowania. 
"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -447,8 +450,9 @@
 "Project have developed since 1984."
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">System operacyjny GNU</a> to system "
-"operacyjny podobny do Uniksa, składający się w&nbsp;całości 
z&nbsp;wolnego "
-"oprogramowania, który rozwijamy w&nbsp;ramach Projektu GNU od 1984 roku."
+"operacyjny podobny do&nbsp;Uniksa, składający się w&nbsp;całości z&nbsp;"
+"wolnego oprogramowania, który rozwijamy w&nbsp;ramach Projektu GNU "
+"od&nbsp;1984 roku."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -456,9 +460,9 @@
 "includes all the GNU software, as well as many other packages such as the X "
 "Window System and TeX which are not GNU software."
 msgstr ""
-"Uniksopodobny system operacyjny składa się z wielu programów. System GNU "
-"zawiera całość oprogramowania GNU, jak również wiele innych pakietów, 
jak "
-"System X Window i TeX, które nie są oprogramowaniem GNU."
+"Uniksopodobny system operacyjny składa się z&nbsp;wielu programów. System "
+"GNU zawiera całość oprogramowania GNU, jak również wiele innych 
pakietów, "
+"jak System X Window i&nbsp;TeX, które nie są oprogramowaniem GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -470,13 +474,14 @@
 "of the GNU operating system which uses Linux as the kernel instead of the "
 "GNU Hurd, has been a great success since the 90s."
 msgstr ""
-"Pierwsze testowe wydanie pełnego systemu GNU miało miejsce w roku 1996. "
-"Obejmowało ono GNU Hurd, czyli rozwijane przez nas od 1990 roku jądro "
-"systemu. W roku 2001 system GNU (wraz z jądrem Hurd) zaczął działać 
całkiem "
-"niezawodnie, jednak Hurdowi nadal brakuje kilku ważnych elementów, więc 
nie "
-"jest szeroko wykorzystywany. Tymczasem w latach 90. wielki sukces odniósł "
-"system <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, odgałęzienie "
-"systemu GNU, które jako jądro wykorzystuje Linuksa zamiast GNU Hurd."
+"Pierwsze testowe wydanie pełnego systemu GNU miało miejsce w&nbsp;roku 
1996. "
+"Obejmowało ono GNU Hurd, czyli&nbsp;rozwijane przez nas od&nbsp;1990 roku "
+"jądro systemu. W&nbsp;roku 2001 system GNU (wraz z&nbsp;jądrem Hurd) zaczą
ł "
+"działać całkiem niezawodnie, jednak&nbsp;Hurdowi nadal brakuje kilku 
ważnych "
+"elementów, więc&nbsp;nie jest szeroko wykorzystywany. Tymczasem w&nbsp;"
+"latach 90. wielki sukces odniósł system <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">GNU/Linux</a>, odgałęzienie systemu GNU, które jako jądro wykorzystuje 
"
+"Linuksa zamiast GNU Hurd."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -488,14 +493,14 @@
 "noncopylefted free software such as the X Window System that were developed "
 "by other projects."
 msgstr ""
-"Ponieważ celem GNU jest wolność, każdy z&nbsp;poszczególnych 
składników "
-"systemu GNU musi być wolny. Nie wszystkie jednak muszą być objęte przez "
+"Ponieważ&nbsp;celem GNU jest wolność, każdy z&nbsp;poszczególnych 
składników "
+"systemu GNU musi być wolny. Nie wszystkie jednak&nbsp;muszą być objęte 
przez "
 "copyleft — z&nbsp;prawnego punktu widzenia każdy rodzaj wolnego "
-"oprogramowania, jeśli tylko przyczynia się do osiągnięcia technicznych "
-"celów, nadaje się do włączenia do systemu. Ponadto nie wszystkie 
składniki "
-"systemu GNU muszą być oprogramowaniem GNU. GNU może wykorzystywać, 
i&nbsp;"
-"wykorzystuje, wolne oprogramowanie nie objęte przez copyleft, które 
zostało "
-"stworzone w&nbsp;ramach innych projektów, np. System X Window."
+"oprogramowania, jeśli tylko przyczynia się do&nbsp;osiągnięcia 
technicznych "
+"celów, nadaje się do&nbsp;włączenia do&nbsp;systemu. Ponadto nie 
wszystkie "
+"składniki systemu GNU muszą być oprogramowaniem GNU. GNU może 
wykorzystywać, "
+"i&nbsp;wykorzystuje, wolne oprogramowanie nie objęte przez copyleft, które "
+"zostało stworzone w&nbsp;ramach innych projektów, np. System X Window."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "GNU programs"
@@ -509,7 +514,8 @@
 msgstr ""
 "Termin &bdquo;Programy GNU&rdquo; to synonim <a href=\"#GNUsoftware"
 "\">oprogramowania GNU</a>. Program Foo jest programem GNU jeśli jest "
-"oprogramowaniem GNU. Czasem mówimy też, że jest &bdquo;pakietem 
GNU&rdquo;."
+"oprogramowaniem GNU. Czasem mówimy też, że&nbsp;jest &bdquo;pakietem "
+"GNU&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "GNU software"
@@ -525,11 +531,11 @@
 "identifies all GNU packages."
 msgstr ""
 "<a href=\"/software/software.html\">Oprogramowanie GNU</a> to oprogramowanie "
-"wydane pod auspicjami <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projektu GNU</a>. "
-"Jeśli jakiś program jest oprogramowaniem GNU, to jest również programem 
lub "
-"pakietem GNU. W&nbsp;pliku README lub podręczniku danego pakietu powinno 
być "
-"to wyraźnie napisane; wszystkie pakiety GNU wskazano także w&nbsp;<a 
href=\"/"
-"directory\">Katalogu wolnego oprogramowania</a>."
+"wydane pod&nbsp;auspicjami <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projektu GNU</"
+"a>. Jeśli jakiś program jest oprogramowaniem GNU, to jest również 
programem "
+"lub&nbsp;pakietem GNU. W&nbsp;pliku README lub&nbsp;podręczniku danego "
+"pakietu powinno być to wyraźnie napisane; wszystkie pakiety GNU wskazano "
+"także w&nbsp;<a href=\"/directory\">Katalogu wolnego oprogramowania</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -537,9 +543,10 @@
 "but not all; however, all GNU software must be <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "html\">free software</a>."
 msgstr ""
-"Większość oprogramowania GNU jest wydana na warunkach <a href= 
\"/copyleft/"
-"copyleft.html\">copyleft</a>, ale nie wszystkie; jednak całość musi być 
<a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">wolnym oprogramowaniem</a>."
+"Większość oprogramowania GNU jest wydana na&nbsp;warunkach <a href= \"/"
+"copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>, ale&nbsp;nie wszystkie; jednak&nbsp;"
+"całość musi być <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">wolnym 
oprogramowaniem</"
+"a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -553,11 +560,12 @@
 msgstr ""
 "Część oprogramowania GNU została napisana przez <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
 "about/staff/\">pracowników</a> Fundacji Wolnego Oprogramowania (<a href="
-"\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a>), ale większość jest "
-"wkładem <a href=\"/people/people.html\">ochotników</a>. (Niektórzy z tych "
-"ochotników są opłacani przez firmy lub uniwersytety, ale dla nas są "
-"ochotnicy.) Prawa autorskie do niektórych z&nbsp;wniesionych programów ma "
-"Fundacja Wolnego Oprogramowania, a&nbsp;prawa do reszty mają ich autorzy."
+"\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a>), ale&nbsp;większość "
+"jest wkładem <a href=\"/people/people.html\">ochotników</a>. (Niektórzy "
+"z&nbsp;tych ochotników są opłacani przez firmy lub&nbsp;uniwersytety, "
+"ale&nbsp;dla nas są ochotnicy.) Prawa autorskie do&nbsp;niektórych z&nbsp;"
+"wniesionych programów ma Fundacja Wolnego Oprogramowania, a&nbsp;prawa "
+"do&nbsp;reszty mają ich autorzy."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Nonfree software"
@@ -571,8 +579,8 @@
 msgstr ""
 "Oprogramowanie niewolne oznacza każde oprogramowanie, które nie jest wolne. 
"
 "Kategoria ta obejmuje całe oprogramowanie, które zabrania używania, "
-"rozpowszechniania lub modyfikacji, albo wymaga proszenia o&nbsp;zgodę, albo "
-"jest tak ograniczone, że nie można efektywnie używać."
+"rozpowszechniania lub&nbsp;modyfikacji, albo&nbsp;wymaga proszenia o&nbsp;"
+"zgodę, albo&nbsp;jest tak ograniczone, że&nbsp;nie można efektywnie 
używać."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Proprietary software"
@@ -588,12 +596,13 @@
 "software."
 msgstr ""
 "Oprogramowanie prawnie zastrzeżone to inna nazwa oprogramowania niewolnego. "
-"W&nbsp;przeszłości dzieliliśmy oprogramowanie niewolne na 
&bdquo;półwolne "
-"oprogramowanie&rdquo;, które mogłoby być modyfikowane i rozpowszechnianie "
-"w&nbsp;celach niekomercyjnych, oraz &bdquo;oprogramowanie "
-"własnościowe&rdquo;, które nie mogłoby być modyfikowane i 
rozpowszechniane. "
-"Ale teraz porzuciliśmy to i&nbsp;używamy nazwy &bdquo;oprogramowanie "
-"własnościowe&rdquo; jako synonim oprogramowania niewolnego."
+"W&nbsp;przeszłości dzieliliśmy oprogramowanie niewolne na&nbsp;&bdquo;"
+"półwolne oprogramowanie&rdquo;, które mogłoby być modyfikowane i&nbsp;"
+"rozpowszechnianie w&nbsp;celach niekomercyjnych, oraz&nbsp;&bdquo;"
+"oprogramowanie własnościowe&rdquo;, które nie mogłoby być modyfikowane "
+"i&nbsp;rozpowszechniane. Ale&nbsp;teraz porzuciliśmy to i&nbsp;używamy 
nazwy "
+"&bdquo;oprogramowanie własnościowe&rdquo; jako synonim oprogramowania "
+"niewolnego."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -603,8 +612,8 @@
 "that, we feel there is no possible excuse for installing a proprietary "
 "program."
 msgstr ""
-"W&nbsp;Fundacji Wolnego Oprogramowania (FSF) kierujemy się zasadą, że nie "
-"możemy instalować na naszych komputerach żadnego programu prawnie "
+"W&nbsp;Fundacji Wolnego Oprogramowania (FSF) kierujemy się zasadą, 
że&nbsp;"
+"nie możemy instalować na&nbsp;naszych komputerach żadnego programu prawnie 
"
 "zastrzeżonego, z&nbsp;wyjątkiem instalacji tymczasowej wyłącznie w&nbsp;"
 "konkretnym celu napisania wolnego programu, który by go zastąpił. Z&nbsp;"
 "wyjątkiem takich przypadków, nie widzimy żadnego usprawiedliwienia dla "
@@ -618,12 +627,12 @@
 "longer applicable; we do not use any nonfree operating systems, and any new "
 "computer we install must run a completely free operating system."
 msgstr ""
-"Na przykład, czuliśmy się usprawiedliwieni instalując na naszym 
komputerze "
-"Uniksa w latach 80., ponieważ wykorzystywaliśmy go do pisania jego wolnego "
-"zastępnika. Obecnie, ponieważ dostępne są wolne systemy operacyjne, to "
-"usprawiedliwienie nie jest już aktualne. Nie używamy żadnych niewolnych "
-"systemów operacyjnych a&nbsp;na każdym nowym komputerze instalujemy "
-"całkowicie wolny system operacyjny."
+"Na&nbsp;przykład, czuliśmy się usprawiedliwieni instalując na&nbsp;naszym 
"
+"komputerze Uniksa w&nbsp;latach 80., ponieważ&nbsp;wykorzystywaliśmy go "
+"do&nbsp;pisania jego wolnego zastępnika. Obecnie, ponieważ&nbsp;dostępne 
są "
+"wolne systemy operacyjne, to usprawiedliwienie nie jest już aktualne. Nie "
+"używamy żadnych niewolnych systemów operacyjnych a&nbsp;na każdym nowym "
+"komputerze instalujemy całkowicie wolny system operacyjny."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -631,9 +640,9 @@
 "this rule. It is a rule we made for ourselves. But we hope you will follow "
 "it too, for your freedom's sake."
 msgstr ""
-"Nie nalegamy, by użytkownicy GNU, czy ofiarodawcy, musieli przestrzegać tej 
"
-"zasady. Ustanowiliśmy ją dla siebie. Jednak mamy nadzieję, że Wy także "
-"postanowicie się nią kierować, choćby dla wolności."
+"Nie nalegamy, by użytkownicy GNU, czy&nbsp;ofiarodawcy, musieli 
przestrzegać "
+"tej zasady. Ustanowiliśmy ją dla siebie. Jednak&nbsp;mamy nadzieję, 
że&nbsp;"
+"Wy także postanowicie się nią kierować, choćby dla wolności."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Freeware"
@@ -647,12 +656,12 @@
 "free software, so please don't use &ldquo;freeware&rdquo; to refer to free "
 "software."
 msgstr ""
-"Termin &bdquo;freeware&rdquo; nie ma jasnej uzgodnionej definicji, ale jest "
-"powszechnie używany w&nbsp;odniesieniu do pakietów oprogramowania, które "
-"zezwalają na dalsze rozpowszechnianie, lecz nie na modyfikację (a&nbsp;ich "
-"kod źródłowy nie jest dostępny). Pakiety te <em>nie są</em> wolnym "
-"oprogramowaniem, więc prosimy o nieużywanie słowa &bdquo;freeware&rdquo; 
na "
-"określenie wolnego oprogramowania. "
+"Termin &bdquo;freeware&rdquo; nie ma jasnej uzgodnionej definicji, ale&nbsp;"
+"jest powszechnie używany w&nbsp;odniesieniu do&nbsp;pakietów 
oprogramowania, "
+"które zezwalają na&nbsp;dalsze rozpowszechnianie, lecz&nbsp;nie na&nbsp;"
+"modyfikację (a&nbsp;ich kod źródłowy nie jest dostępny). Pakiety te 
<em>nie "
+"są</em> wolnym oprogramowaniem, więc&nbsp;prosimy o nieużywanie słowa 
&bdquo;"
+"freeware&rdquo; na&nbsp;określenie wolnego oprogramowania. "
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Shareware"
@@ -664,17 +673,17 @@
 "copies, but says that anyone who continues to use a copy is <em>required</"
 "em> to pay a license fee."
 msgstr ""
-"Shareware jest oprogramowaniem zawierającym zezwolenie na dalsze "
-"rozpowszechnianie kopii, ale każdy, kto kontynuuje wykorzystywanie go jest "
-"<em>zobowiązany</em> uiścić opłatę licencyjną. "
+"Shareware jest oprogramowaniem zawierającym zezwolenie na&nbsp;dalsze "
+"rozpowszechnianie kopii, ale&nbsp;każdy, kto kontynuuje wykorzystywanie go "
+"jest <em>zobowiązany</em> uiścić opłatę licencyjną. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Shareware is not free software, or even semifree. There are two reasons it "
 "is not:"
 msgstr ""
-"Shareware nie jest wolnym oprogramowaniem, ani nawet półwolnym. Wynika to z 
"
-"dwóch powodów:"
+"Shareware nie jest wolnym oprogramowaniem, ani&nbsp;nawet półwolnym. Wynika 
"
+"to z&nbsp;dwóch powodów:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -682,7 +691,7 @@
 "the program at all."
 msgstr ""
 "W&nbsp;przypadku większości oprogramowania shareware kod źródłowy nie 
jest "
-"dostępny, zatem nie da się go w&nbsp;ogóle modyfikować."
+"dostępny, zatem&nbsp;nie da się go w&nbsp;ogóle modyfikować."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -691,11 +700,12 @@
 "activity. (In practice, people often disregard the distribution terms and do "
 "this anyway, but the terms don't permit it.)"
 msgstr ""
-"W&nbsp;shareware nie ma zezwolenia na kopiowanie i&nbsp;instalację bez "
-"uiszczenia opłaty licencyjnej, nawet dla osób prywatnych zaangażowanych w "
-"działalność niekomercyjną. (W&nbsp;praktyce ludzie często lekceważą 
warunki "
-"rozpowszechniania i&nbsp;instalują programy shareware bez płacenia, jednak "
-"warunki dystrybucji na to nie pozwalają.)"
+"W&nbsp;shareware nie ma zezwolenia na&nbsp;kopiowanie i&nbsp;instalację "
+"bez&nbsp;uiszczenia opłaty licencyjnej, nawet dla osób prywatnych "
+"zaangażowanych w&nbsp;działalność niekomercyjną. (W&nbsp;praktyce ludzie 
"
+"często lekceważą warunki rozpowszechniania i&nbsp;instalują programy "
+"shareware bez&nbsp;płacenia, jednak&nbsp;warunki dystrybucji na&nbsp;to nie "
+"pozwalają.)"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Private software"
@@ -707,18 +717,19 @@
 "organization or company). That user keeps it and uses it, and does not "
 "release it to the public either as source code or as binaries."
 msgstr ""
-"Oprogramowanie prywatne lub wykonane na zamówienie, to programy powstałe 
dla "
-"jednego użytkownika (zwykle instytucji lub przedsiębiorstwa). Użytkownik "
-"przechowuje taki program i&nbsp;korzysta z&nbsp;niego, nie udostępniając go 
"
-"ogółowi ani w&nbsp;postaci kodu źródłowego, ani binariów. "
+"Oprogramowanie prywatne lub&nbsp;wykonane na&nbsp;zamówienie, to programy "
+"powstałe dla jednego użytkownika (zwykle instytucji lub&nbsp;"
+"przedsiębiorstwa). Użytkownik przechowuje taki program i&nbsp;korzysta "
+"z&nbsp;niego, nie udostępniając go ogółowi ani&nbsp;w&nbsp;postaci kodu "
+"źródłowego, ani&nbsp;binariów. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A private program is free software in a trivial sense if its sole user has "
 "full rights to it."
 msgstr ""
-"Program prywatny, jeśli jego jedyny użytkownik ma do niego pełne prawa, 
jest "
-"w&nbsp;pewnym trywialnym sensie wolnym oprogramowaniem."
+"Program prywatny, jeśli jego jedyny użytkownik ma do&nbsp;niego pełne 
prawa, "
+"jest w&nbsp;pewnym trywialnym sensie wolnym oprogramowaniem."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -731,11 +742,11 @@
 msgstr ""
 "Ogólnie rzecz biorąc nie uważamy, żeby napisanie programu 
i&nbsp;następnie "
 "niewydanie go było czymś złym. Istnieją przypadki programów tak 
przydatnych, "
-"że odmowa ich upublicznienia byłaby paskudnym traktowaniem ludzkości. "
+"że&nbsp;odmowa ich upublicznienia byłaby paskudnym traktowaniem ludzkości. 
"
 "Jednakże większość programów nie jest aż tak fenomenalna i&nbsp;"
-"wstrzymywanie się od ich wydania nie jest szczególnie szkodliwe. Dlatego "
-"rozwijanie oprogramowania prywatnego nie narusza zasad ruchu na rzecz "
-"wolnego oprogramowania."
+"wstrzymywanie się od&nbsp;ich wydania nie jest szczególnie szkodliwe. "
+"Dlatego&nbsp;rozwijanie oprogramowania prywatnego nie narusza zasad ruchu "
+"na&nbsp;rzecz wolnego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -744,9 +755,9 @@
 "with the free software movement."
 msgstr ""
 "Prawie cała praca dostępna dla programistów to rozwijanie prywatnego "
-"oprogramowania. Wynika z&nbsp;tego, że większość programistycznej pracy "
-"jest, lub mogłaby być, wykonywana w&nbsp;sposób zgodny z&nbsp;zasadami 
ruchu "
-"na rzecz wolnego oprogramowania."
+"oprogramowania. Wynika z&nbsp;tego, że&nbsp;większość programistycznej 
pracy "
+"jest, lub&nbsp;mogłaby być, wykonywana w&nbsp;sposób zgodny 
z&nbsp;zasadami "
+"ruchu na&nbsp;rzecz wolnego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Commercial software"
@@ -761,11 +772,11 @@
 "software, and there is noncommercial nonfree software."
 msgstr ""
 "Oprogramowanie komercyjne to oprogramowanie tworzone przez przedsiębiorstwa, 
"
-"których celem jest zarabianie pieniędzy na jego wykorzystywaniu. &bdquo;"
+"których celem jest zarabianie pieniędzy na&nbsp;jego wykorzystywaniu. 
&bdquo;"
 "Komercyjne&rdquo; [<em>commercial</em>] i&nbsp;&bdquo;prawnie "
 "zastrzeżone&rdquo; [<em>proprietary</em>] to nie to samo! Większość "
 "programów komercyjnych jest <a href=\"#ProprietarySoftware\">prawnie "
-"zastrzeżona</a>, ale istnieje komercyjne wolne oprogramowanie i&nbsp;"
+"zastrzeżona</a>, ale&nbsp;istnieje komercyjne wolne oprogramowanie i&nbsp;"
 "niewolne oprogramowanie niekomercyjne."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -777,14 +788,14 @@
 "commercial compiler.&rdquo; The salesmen reply, &ldquo;GNU Ada <em>is</em> a "
 "commercial compiler; it happens to be free software.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Na przykład, GNU Ada jest rozwijana przez firmę. GNU Ada jest zawsze "
-"rozpowszechniana na warunkach GNU GPL i&nbsp;każda jej kopia jest wolnym "
-"oprogramowaniem, ale jej autorzy sprzedają usługi pomocy technicznej. Gdy "
-"ich przedstawiciele handlowi spotykają się z&nbsp;potencjalnymi klientami, "
-"czasami klienci mówią &bdquo;Czulibyśmy się bezpieczniej z komercyjnym "
-"kompilatorem&rdquo;. Na co sprzedawcy odpowiadają: &bdquo;GNU Ada <em>jest</"
-"em> kompilatorem komercyjnym, który równocześnie jest wolnym "
-"oprogramowaniem&rdquo;."
+"Na&nbsp;przykład, GNU Ada jest rozwijana przez firmę. GNU Ada jest zawsze "
+"rozpowszechniana na&nbsp;warunkach GNU GPL i&nbsp;każda jej kopia jest "
+"wolnym oprogramowaniem, ale&nbsp;jej autorzy sprzedają usługi pomocy "
+"technicznej. Gdy ich przedstawiciele handlowi spotykają się z&nbsp;"
+"potencjalnymi klientami, czasami klienci mówią &bdquo;Czulibyśmy się "
+"bezpieczniej z&nbsp;komercyjnym kompilatorem&rdquo;. Na&nbsp;co sprzedawcy "
+"odpowiadają: &bdquo;GNU Ada <em>jest</em> kompilatorem komercyjnym, który "
+"równocześnie jest wolnym oprogramowaniem&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -793,10 +804,10 @@
 "However, the additional development of GNU Ada that results from its being "
 "commercial is definitely beneficial."
 msgstr ""
-"Dla projektu GNU nacisk jest odwrotnie: ważne jest to, że GNU Ada to wolne "
-"oprogramowanie. To, czy jest ono komercyjne czy nie, to szczegół. Jednak "
-"dodatkowy rozwój GNU Ady wynikający z&nbsp;jej komercyjnego charakteru jest 
"
-"niewątpliwie korzystny."
+"Dla projektu GNU nacisk jest odwrotnie: ważne jest to, że&nbsp;GNU Ada to "
+"wolne oprogramowanie. To, czy&nbsp;jest ono komercyjne czy&nbsp;nie, to "
+"szczegół. Jednak&nbsp;dodatkowy rozwój GNU Ady wynikający z&nbsp;jej "
+"komercyjnego charakteru jest niewątpliwie korzystny."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -804,9 +815,9 @@
 "You can do this by making an effort not to say &ldquo;commercial&rdquo; when "
 "you mean &ldquo;proprietary.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Prosimy o&nbsp;rozpowszechnienie informacji o&nbsp;tym, że możliwe jest "
+"Prosimy o&nbsp;rozpowszechnienie informacji o&nbsp;tym, że&nbsp;możliwe 
jest "
 "komercyjne wolne oprogramowanie. Możecie nam w&nbsp;tym pomóc starając 
się "
-"nie mówić &bdquo;komercyjne&rdquo;, gdy macie na myśli &bdquo;prawnie "
+"nie mówić &bdquo;komercyjne&rdquo;, gdy macie na&nbsp;myśli &bdquo;prawnie 
"
 "zastrzeżone&rdquo;."
 
 # type: Content of: <div>
@@ -822,12 +833,12 @@
 "or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -835,12 +846,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -857,9 +868,9 @@
 "copyright notice, are preserved."
 msgstr ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie 
"
-"i dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod "
-"warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: shouldbefree.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- shouldbefree.pl.po 13 Nov 2010 01:28:55 -0000   1.15
+++ shouldbefree.pl.po 14 Nov 2010 12:34:21 -0000   1.16
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: shouldbefree.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: shouldbefree.html <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -46,12 +46,13 @@
 "them to copy the program; who should decide whether this is done? The "
 "individuals involved? Or another party, called the &ldquo;owner&rdquo;?"
 msgstr ""
-"Fakt istnienia programów komputerowych w nieunikniony sposób otwiera 
kwestię "
-"sposobu podejmowania decyzji co do ich użytkowania. Wyobraźmy sobie na "
-"przykład, że ktoś posiadający kopię programu spotyka kogoś, kto takową 
kopię "
-"chciałby mieć. Mają oni przy tym możliwość jej zrobienia. Kto powinien "
-"decydować o tym, czy będzie ona rzeczywiście wykonana? Zainteresowane 
osoby? "
-"A może ktoś inny, nazywany &bdquo;właścicielem&rdquo;? "
+"Fakt istnienia programów komputerowych w&nbsp;nieunikniony sposób otwiera "
+"kwestię sposobu podejmowania decyzji co do&nbsp;ich użytkowania. Wyobraźmy 
"
+"sobie na&nbsp;przykład, że&nbsp;ktoś posiadający kopię programu spotyka "
+"kogoś, kto takową kopię chciałby mieć. Mają oni przy tym możliwość 
jej "
+"zrobienia. Kto powinien decydować o tym, czy&nbsp;będzie ona rzeczywiście "
+"wykonana? Zainteresowane osoby? A&nbsp;może ktoś inny, nazywany &bdquo;"
+"właścicielem&rdquo;? "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -61,19 +62,20 @@
 "criterion and the answer proposed by the developers: that the program has an "
 "owner, typically a corporation associated with its development."
 msgstr ""
-"Twórcy programów zwykle rozważają te pytania zakładając, że 
odpowiednie "
+"Twórcy programów zwykle rozważają te pytania zakładając, 
że&nbsp;odpowiednie "
 "kryterium dla ich rozstrzygnięcia to maksymalizowanie ich zysków. 
Polityczne "
-"wpływy biznesu doprowadziły do tego, że rząd przyjął zarówno to 
kryterium, "
-"jak również rozwiązanie wysunięte przez twórców, które mówi, że 
program ma "
-"właściciela, zazwyczaj korporację zaangażowaną w jego rozwój."
+"wpływy biznesu doprowadziły do&nbsp;tego, że&nbsp;rząd przyjął zarówno 
to "
+"kryterium, jak również rozwiązanie wysunięte przez twórców, które 
mówi, "
+"że&nbsp;program ma właściciela, zazwyczaj korporację zaangażowaną 
w&nbsp;"
+"jego rozwój."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "I would like to consider the same question using a different criterion: the "
 "prosperity and freedom of the public in general."
 msgstr ""
-"Chciałbym rozważyć to samo pytanie używając innego kryterium: dobrobytu 
i "
-"wolności całego społeczeństwa. "
+"Chciałbym rozważyć to samo pytanie używając innego kryterium: dobrobytu "
+"i&nbsp;wolności całego społeczeństwa. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -85,14 +87,15 @@
 "analysis on behalf of society as a whole, taking account of individual "
 "freedom as well as production of material goods."
 msgstr ""
-"O rozstrzygnięciu tych kwestii nie może decydować dzisiejsze prawo, jako 
że "
-"prawo powinno dostosowywać się do zasad etycznych, a nie na odwrót. Nie "
-"rozstrzygają ich także obecne praktyki, chociaż mogą one zasugerować 
możliwe "
-"rozwiązania. Jedynym sposobem na rozstrzygnięcie jest stwierdzenie kto "
-"zyskuje, a kto traci na uznawaniu praw właścicieli oprogramowania, a także 
"
-"dlaczego i w jakim stopniu. Innymi słowy, powinniśmy przeprowadzić 
analizę "
-"zysków i strat w imieniu całego społeczeństwa, uwzględniając w niej 
wolność "
-"jednostek oraz produkcję dóbr materialnych. "
+"O rozstrzygnięciu tych kwestii nie może decydować dzisiejsze prawo, jako "
+"że&nbsp;prawo powinno dostosowywać się do&nbsp;zasad etycznych, a&nbsp;nie 
"
+"na&nbsp;odwrót. Nie rozstrzygają ich także obecne praktyki, chociaż mogą 
one "
+"zasugerować możliwe rozwiązania. Jedynym sposobem na&nbsp;rozstrzygnięcie 
"
+"jest stwierdzenie kto zyskuje, a&nbsp;kto traci na&nbsp;uznawaniu praw "
+"właścicieli oprogramowania, a&nbsp;także dlaczego i&nbsp;w jakim stopniu. "
+"Innymi słowy, powinniśmy przeprowadzić analizę zysków i&nbsp;strat 
w&nbsp;"
+"imieniu całego społeczeństwa, uwzględniając w&nbsp;niej wolność 
jednostek "
+"oraz&nbsp;produkcję dóbr materialnych. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -102,12 +105,12 @@
 "software we write: in other words, to write <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "html\">&ldquo;free&rdquo; software</a>.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
 msgstr ""
-"Zamierzam w tym eseju opisać rezultaty, jakie niesie za sobą uznawanie "
-"właścicieli i pokazać, że są one szkodliwe. Udowodnię, że programiści 
"
-"powinni zachęcać innych do redystrybucji i&nbsp;dzielenia się pisanymi 
przez "
-"nas programami, do ich studiowania i&nbsp;ulepszania. Innymi słowy, powinni "
-"pisać <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">&bdquo;wolne&rdquo; "
-"oprogramowanie</a>.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
+"Zamierzam w&nbsp;tym eseju opisać rezultaty, jakie niesie za&nbsp;sobą "
+"uznawanie właścicieli i&nbsp;pokazać, że&nbsp;są one szkodliwe. 
Udowodnię, "
+"że&nbsp;programiści powinni zachęcać innych do&nbsp;redystrybucji i&nbsp;"
+"dzielenia się pisanymi przez nas programami, do&nbsp;ich studiowania i&nbsp;"
+"ulepszania. Innymi słowy, powinni pisać <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">&bdquo;wolne&rdquo; oprogramowanie</a>.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "How Owners Justify Their Power"
@@ -119,9 +122,9 @@
 "two arguments in support of their claims to own programs: the emotional "
 "argument and the economic argument."
 msgstr ""
-"Ludzie korzystający na obecnym systemie, w którym programy są własnością
, "
-"przedstawiają dwa argumenty na poparcie swoich roszczeń: emocjonalny i "
-"ekonomiczny. "
+"Ludzie korzystający na&nbsp;obecnym systemie, w&nbsp;którym programy są "
+"własnością, przedstawiają dwa argumenty na&nbsp;poparcie swoich 
roszczeń: "
+"emocjonalny i&nbsp;ekonomiczny. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -129,8 +132,8 @@
 "soul into this program. It comes from <em>me</em>, it's <em>mine</em>!"
 "&rdquo;"
 msgstr ""
-"Argument emocjonalny brzmi tak: &bdquo;Przelałem w ten program swój pot, "
-"serce i duszę. <em>Ja</em> go stworzyłem, jest <em>mój</em>!&rdquo;"
+"Argument emocjonalny brzmi tak: &bdquo;Przelałem w&nbsp;ten program swój "
+"pot, serce i&nbsp;duszę. <em>Ja</em> go stworzyłem, jest 
<em>mój</em>!&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -144,16 +147,17 @@
 "mattered was that the work was done&mdash;and the purpose it would serve. "
 "This view prevailed for hundreds of years."
 msgstr ""
-"Ten argument nie jest trudny do odparcia. Uczucie przywiązania programiści "
-"mogą w&nbsp;sobie pielęgnować gdy jest im to na rękę, nie jest czymś "
-"nieodłącznym. Zwróćmy na przykład uwagę, z&nbsp;jaką chęcią ci sami "
-"programiści zrzekają się zazwyczaj wszystkich swoich praw na rzecz 
jakiejś "
-"dużej korporacji, gdy im się za to zapłaci&nbsp;– przywiązanie 
emocjonalne "
-"znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Spójrzmy dla odmiany 
na "
-"wielkich artystów i&nbsp;rzemieślników średniowiecza, którzy nawet nie "
-"podpisywali swoich prac. Dla nich nazwisko twórcy nie miało znaczenia. 
Ważne "
-"było dzieło oraz fakt, że jest gotowe, a&nbsp;także funkcja, którą 
pełniło. "
-"Taki pogląd panował przez setki lat."
+"Ten argument nie jest trudny do&nbsp;odparcia. Uczucie przywiązania "
+"programiści mogą w&nbsp;sobie pielęgnować gdy jest im to na&nbsp;rękę, 
nie "
+"jest czymś nieodłącznym. Zwróćmy na&nbsp;przykład uwagę, z&nbsp;jaką 
chęcią "
+"ci sami programiści zrzekają się zazwyczaj wszystkich swoich praw na&nbsp;"
+"rzecz jakiejś dużej korporacji, gdy im się za&nbsp;to zapłaci&nbsp;– "
+"przywiązanie emocjonalne znika jak za&nbsp;dotknięciem czarodziejskiej "
+"różdżki. Spójrzmy dla odmiany na&nbsp;wielkich artystów 
i&nbsp;rzemieślników "
+"średniowiecza, którzy nawet nie podpisywali swoich prac. Dla nich nazwisko "
+"twórcy nie miało znaczenia. Ważne było dzieło oraz&nbsp;fakt, 
że&nbsp;jest "
+"gotowe, a&nbsp;także funkcja, którą pełniło. Taki pogląd panował przez 
setki "
+"lat."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -165,11 +169,12 @@
 "from the wise."
 msgstr ""
 "Argument ekonomiczny brzmi następująco: &bdquo;Chcę być bogaty (zazwyczaj 
"
-"nieprecyzyjnie mówią &bdquo;chcę mieć się z czego utrzymać&rdquo;), a 
jeśli "
-"nie dacie mi się wzbogacić na programowaniu, to nie będę tego robił. 
Wszyscy "
-"myślą jak ja, więc nikt nie będzie nigdy programował. A wtedy 
zostaniecie "
-"bez żadnych programów!&rdquo; Ta pogróżka występuje zwykle pod 
przykrywką "
-"przyjacielskiej rady od mądrzejszego. "
+"nieprecyzyjnie mówią &bdquo;chcę mieć się z&nbsp;czego 
utrzymać&rdquo;), "
+"a&nbsp;jeśli nie dacie mi się wzbogacić na&nbsp;programowaniu, to nie 
będę "
+"tego robił. Wszyscy myślą jak ja, więc&nbsp;nikt nie będzie nigdy "
+"programował. A&nbsp;wtedy zostaniecie bez&nbsp;żadnych programów!&rdquo; 
Ta "
+"pogróżka występuje zwykle pod&nbsp;przykrywką przyjacielskiej rady 
od&nbsp;"
+"mądrzejszego. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -190,13 +195,14 @@
 "proprietary software versus no software&mdash;and assuming there are no "
 "other possibilities."
 msgstr ""
-"Sformułowanie to zaczyna się od porównania stopnia społecznej 
użyteczności "
-"programów objętych restrykcyjną licencją i&nbsp;braku programów. 
Następnie "
-"dochodzi się w&nbsp;nim do wniosku, że tworzenie oprogramowania objętego "
-"taką licencją jest w&nbsp;sumie korzystne i&nbsp;powinno się je popierać. 
"
-"Błąd tkwi tutaj w&nbsp;porównywaniu tylko dwóch rozwiązań&nbsp;– "
-"oprogramowanie własnościowe albo brak oprogramowania&nbsp;– i&nbsp;"
-"zakładaniu, że inne możliwości nie istnieją."
+"Sformułowanie to zaczyna się od&nbsp;porównania stopnia społecznej "
+"użyteczności programów objętych restrykcyjną licencją i&nbsp;braku "
+"programów. Następnie dochodzi się w&nbsp;nim do&nbsp;wniosku, że&nbsp;"
+"tworzenie oprogramowania objętego taką licencją jest w&nbsp;sumie 
korzystne "
+"i&nbsp;powinno się je popierać. Błąd tkwi tutaj w&nbsp;porównywaniu 
tylko "
+"dwóch rozwiązań&nbsp;– oprogramowanie własnościowe albo&nbsp;brak "
+"oprogramowania&nbsp;– i&nbsp;zakładaniu, że&nbsp;inne możliwości nie "
+"istnieją."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -209,15 +215,16 @@
 "between proprietary software versus no software is begging the question."
 msgstr ""
 "Jeśli istnieje system praw autorskich obejmujący oprogramowanie, to pisanie 
"
-"programów związane jest zazwyczaj z istnieniem właściciela kontrolują
cego "
-"sposób, w&nbsp;jaki program jest używany. Tak długo, jak istnieje ten "
-"związek, musimy często wybierać pomiędzy oprogramowaniem objętym "
-"restrykcyjną licencją a brakiem oprogramowania. Ten związek nie jest 
jednak "
-"nieodłączny ani nieunikniony, jest konsekwencją konkretnej decyzji "
-"społecznej lub prawnej, którą poddajemy tutaj w&nbsp;wątpliwość: 
decyzji o "
-"uznawaniu właścicieli. Formułowanie całej kwestii jako wyboru pomiędzy "
-"oprogramowaniem objętym licencją a brakiem oprogramowania to przyjmowanie 
za "
-"prawdziwe czegoś, co nie zostało udowodnione."
+"programów związane jest zazwyczaj z&nbsp;istnieniem właściciela "
+"kontrolującego sposób, w&nbsp;jaki program jest używany. Tak długo, jak "
+"istnieje ten związek, musimy często wybierać pomiędzy oprogramowaniem "
+"objętym restrykcyjną licencją a&nbsp;brakiem oprogramowania. Ten związek 
nie "
+"jest jednak&nbsp;nieodłączny ani&nbsp;nieunikniony, jest konsekwencją "
+"konkretnej decyzji społecznej lub&nbsp;prawnej, którą poddajemy tutaj 
w&nbsp;"
+"wątpliwość: decyzji o uznawaniu właścicieli. Formułowanie całej 
kwestii jako "
+"wyboru pomiędzy oprogramowaniem objętym licencją a&nbsp;brakiem "
+"oprogramowania to przyjmowanie za&nbsp;prawdziwe czegoś, co nie zostało "
+"udowodnione."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "The Argument against Having Owners"
@@ -228,8 +235,8 @@
 "The question at hand is, &ldquo;Should development of software be linked "
 "with having owners to restrict the use of it?&rdquo;"
 msgstr ""
-"Bieżąca kwestia brzmi: Czy rozwój oprogramowania powinien być powiązany 
z "
-"istnieniem właścicieli, którzy ograniczają jego użytkowanie?"
+"Bieżąca kwestia brzmi: Czy&nbsp;rozwój oprogramowania powinien być powią
zany "
+"z&nbsp;istnieniem właścicieli, którzy ograniczają jego użytkowanie?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -240,12 +247,12 @@
 "these activities is helpful and the other is harmful, we would be better off "
 "dropping the linkage and doing only the helpful one."
 msgstr ""
-"Aby ją rozstrzygnąć, musimy osobno ocenić społeczne efekty obu tych 
rzeczy: "
-"tworzenia oprogramowania (niezależnie od warunków jego dystrybucji) oraz "
-"ograniczania jego użytkowania (zakładając, że zostało ono stworzone). 
Jeśli "
-"jedna z&nbsp;nich daje użyteczne rezultaty, a&nbsp;druga jest szkodliwa, to "
-"korzystniejsze dla nas byłoby przerwanie związku między nimi i&nbsp;"
-"kontynuowanie tylko tej pierwszej."
+"Aby&nbsp;ją rozstrzygnąć, musimy osobno ocenić społeczne efekty obu tych 
"
+"rzeczy: tworzenia oprogramowania (niezależnie od&nbsp;warunków jego "
+"dystrybucji) oraz&nbsp;ograniczania jego użytkowania (zakładając, 
że&nbsp;"
+"zostało ono stworzone). Jeśli jedna z&nbsp;nich daje użyteczne rezultaty, "
+"a&nbsp;druga jest szkodliwa, to korzystniejsze dla nas byłoby przerwanie "
+"związku między nimi i&nbsp;kontynuowanie tylko tej pierwszej."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -263,10 +270,10 @@
 "to society of a restricted (i.e., proprietary) program with that of the same "
 "program, available to everyone. This means comparing two possible worlds."
 msgstr ""
-"Żeby ustalić skutki, które niesie za sobą ograniczanie dzielenia się "
+"Żeby ustalić skutki, które niesie za&nbsp;sobą ograniczanie dzielenia 
się "
 "programami, musimy porównać wartość, jaką przedstawia dla 
społeczeństwa "
 "program ograniczony (tzn. objęty restrykcyjną licencją) z&nbsp;wartością 
"
-"tego samego programu, tyle że wolnego. Oznacza to porównanie dwóch "
+"tego samego programu, tyle że&nbsp;wolnego. Oznacza to porównanie dwóch "
 "alternatywnych światów. "
 
 # type: Content of: <p>
@@ -279,19 +286,19 @@
 "greater."
 msgstr ""
 "Ta analiza dotyka również pojawiającego się czasami prostego 
kontrargumentu, "
-"który mówi, że &bdquo;korzyść, jaką odnoszą osoby z tytułu dzielenia 
się "
-"programami z innymi jest równoważona przez szkodę, którą ponosi przez to 
"
-"właściciel&rdquo;. Kontrargument ten zakłada, że korzyść i&nbsp;szkoda 
są "
-"równe w swej wielkości. Niniejsza analiza zawiera ich porównanie i&nbsp;"
-"wykazuje, że korzyść jest dużo większa."
+"który mówi, że&nbsp;&bdquo;korzyść, jaką odnoszą osoby z&nbsp;tytułu "
+"dzielenia się programami z&nbsp;innymi jest równoważona przez szkodę, 
którą "
+"ponosi przez to właściciel&rdquo;. Kontrargument ten zakłada, że&nbsp;"
+"korzyść i&nbsp;szkoda są równe w&nbsp;swej wielkości. Niniejsza analiza "
+"zawiera ich porównanie i&nbsp;wykazuje, że&nbsp;korzyść jest dużo 
większa."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To elucidate this argument, let's apply it in another area: road "
 "construction."
 msgstr ""
-"Żeby rozjaśnić całe rozumowanie, przyłóżmy je do innej dziedziny: 
budowy "
-"dróg."
+"Żeby rozjaśnić całe rozumowanie, przyłóżmy je do&nbsp;innej dziedziny: 
"
+"budowy dróg."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -302,13 +309,14 @@
 "toll booth is an artificial obstruction to smooth driving&mdash;artificial, "
 "because it is not a consequence of how roads or cars work."
 msgstr ""
-"Można by finansować budowę wszystkich dróg poprzez pobieranie opłat za "
-"przejazd. Pociągałoby to za sobą konieczność umieszczenia na każdym 
rogu "
-"budek pobierających opłaty. Taki system przynosiłby duże środki na "
-"ulepszanie dróg. Miałby jeszcze jedna zaletę: zmuszałby użytkowników 
każdej "
-"drogi do płacenia za przejazd. Budki są jednak sztuczną przeszkodą i "
-"zakłócają płynną jazdę. Sztuczną, bo nie ma żadnego związku między 
nimi a "
-"sposobem w jaki działają drogi i&nbsp;samochody."
+"Można by finansować budowę wszystkich dróg poprzez&nbsp;pobieranie opłat 
"
+"za&nbsp;przejazd. Pociągałoby to za&nbsp;sobą konieczność umieszczenia "
+"na&nbsp;każdym rogu budek pobierających opłaty. Taki system przynosiłby 
duże "
+"środki na&nbsp;ulepszanie dróg. Miałby jeszcze jedna zaletę: zmuszałby "
+"użytkowników każdej drogi do&nbsp;płacenia za&nbsp;przejazd. Budki są "
+"jednak&nbsp;sztuczną przeszkodą i&nbsp;zakłócają płynną jazdę. 
Sztuczną, "
+"bo&nbsp;nie ma żadnego związku między nimi a&nbsp;sposobem w&nbsp;jaki "
+"działają drogi i&nbsp;samochody."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -321,15 +329,16 @@
 "roads in another way, not by means of toll booths. Use of roads, once "
 "built, should be free."
 msgstr ""
-"Gdy porównujemy bezpłatne i płatne drogi pod kątem użyteczności okazuje 
się, "
-"że chociaż oba rodzaje są takie same pod każdym innym względem, to te "
-"pierwsze są tańsze do zbudowania, tańsze w utrzymaniu i bardziej efektywne 
w "
-"użyciu.<a href=\"#f2\">(2)</a> W ubogim kraju opłaty za drogi uczyniłyby 
je "
-"niedostępnymi dla wielu obywateli. Drogi bezpłatne oferują zatem "
-"społeczeństwu więcej korzyści po mniejszej cenie, są więc z&nbsp;jego 
punktu "
-"widzenia bardziej pożądane. Dlatego też społeczeństwo powinno znaleźć 
sposób "
-"na finansowanie dróg inny niż budki pobierające opłaty. Używanie dróg, 
gdy "
-"są już zbudowane, powinno być darmowe."
+"Gdy porównujemy bezpłatne i&nbsp;płatne drogi pod&nbsp;kątem 
użyteczności "
+"okazuje się, że&nbsp;chociaż oba rodzaje są takie same pod&nbsp;każdym 
innym "
+"względem, to te pierwsze są tańsze do&nbsp;zbudowania, tańsze w&nbsp;"
+"utrzymaniu i&nbsp;bardziej efektywne w&nbsp;użyciu.<a href=\"#f2\">(2)</a> "
+"W&nbsp;ubogim kraju opłaty za&nbsp;drogi uczyniłyby je niedostępnymi dla "
+"wielu obywateli. Drogi bezpłatne oferują zatem&nbsp;społeczeństwu więcej 
"
+"korzyści po&nbsp;mniejszej cenie, są więc&nbsp;z&nbsp;jego punktu widzenia 
"
+"bardziej pożądane. Dlatego&nbsp;też społeczeństwo powinno znaleźć 
sposób "
+"na&nbsp;finansowanie dróg inny niż budki pobierające opłaty. Używanie 
dróg, "
+"gdy są już zbudowane, powinno być darmowe."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -342,11 +351,11 @@
 msgstr ""
 "Gdy zwolennicy budek pobierających opłaty przedstawiają je jako "
 "<em>zaledwie</em> sposób zdobywania funduszy, zaciemniają obraz innych "
-"dostępnych możliwości. Budki rzeczywiście przynoszą fundusze, ale robią 
też "
-"coś jeszcze: w rezultacie obniżają wartość drogi. Droga płatna nie jest 
tak "
-"dobra jak darmowa. Budowanie większej ilości dróg, lub technicznie 
lepszych "
-"dróg, wcale nie musi być krokiem do przodu, jeśli oznacza zastąpienie 
dróg "
-"darmowych płatnymi."
+"dostępnych możliwości. Budki rzeczywiście przynoszą fundusze, 
ale&nbsp;robią "
+"też coś jeszcze: w&nbsp;rezultacie obniżają wartość drogi. Droga 
płatna nie "
+"jest tak dobra jak darmowa. Budowanie większej ilości dróg, lub&nbsp;"
+"technicznie lepszych dróg, wcale nie musi być krokiem do&nbsp;przodu, 
jeśli "
+"oznacza zastąpienie dróg darmowych płatnymi."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -355,10 +364,10 @@
 "booths. We who must in either case pay will get more value for our money by "
 "buying a free road."
 msgstr ""
-"Za budowę darmowej drogi trzeba oczywiście zapłacić i&nbsp;koszty te "
-"społeczeństwo musi w&nbsp;jakiś sposób ponieść. Jednak nie skazuje to 
nas na "
-"budki pobierające opłaty. Skoro i&nbsp;tak musimy płacić, to dostaniemy 
za "
-"te same pieniądze więcej, jeśli kupimy drogę darmową. "
+"Za&nbsp;budowę darmowej drogi trzeba oczywiście zapłacić i&nbsp;koszty te 
"
+"społeczeństwo musi w&nbsp;jakiś sposób ponieść. Jednak&nbsp;nie skazuje 
to "
+"nas na&nbsp;budki pobierające opłaty. Skoro i&nbsp;tak musimy płacić, to "
+"dostaniemy za&nbsp;te same pieniądze więcej, jeśli kupimy drogę darmową. 
"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -368,12 +377,12 @@
 "toll booths cause significant waste and inconvenience, it is better to raise "
 "the funds in a less obstructive fashion."
 msgstr ""
-"Nie twierdzę, że droga płatna jest gorsza od braku dróg. Byłoby to 
prawdą, "
-"gdyby opłaty były tak duże, że prawie nikt by z dróg nie korzystał, ale 
"
-"takie postępowanie instytucji zbierających opłaty nie jest zbyt "
-"prawdopodobne. Ponieważ jednak budki pobierające opłaty powodują znaczne "
-"marnotrawstwo i&nbsp;niewygodę, lepiej jest zbierać fundusze w&nbsp;sposób 
"
-"sprawiający mniej trudności. "
+"Nie twierdzę, że&nbsp;droga płatna jest gorsza od&nbsp;braku dróg. 
Byłoby to "
+"prawdą, gdyby opłaty były tak duże, że&nbsp;prawie nikt by z&nbsp;dróg 
nie "
+"korzystał, ale&nbsp;takie postępowanie instytucji zbierających opłaty nie 
"
+"jest zbyt prawdopodobne. Ponieważ&nbsp;jednak budki pobierające opłaty "
+"powodują znaczne marnotrawstwo i&nbsp;niewygodę, lepiej jest zbierać "
+"fundusze w&nbsp;sposób sprawiający mniej trudności. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -385,18 +394,18 @@
 "on to explain other methods of encouraging and (to the extent actually "
 "necessary) funding software development."
 msgstr ""
-"Stosująć to samo rozumowanie do programów komputerowych, pokażę teraz, 
że "
-"istnienie &bdquo;budek pobierających opłaty&rdquo; dla użytecznego "
-"oprogramowania kosztuje społeczeństwo bardzo wiele: powoduje, że rozwój "
+"Stosująć to samo rozumowanie do&nbsp;programów komputerowych, pokażę 
teraz, "
+"że&nbsp;istnienie &bdquo;budek pobierających opłaty&rdquo; dla 
użytecznego "
+"oprogramowania kosztuje społeczeństwo bardzo wiele: powoduje, 
że&nbsp;rozwój "
 "i&nbsp;dystrybucja programów są bardziej kosztowne, a&nbsp;ich użytkowanie 
"
 "jest mniej satysfakcjonujące i&nbsp;efektywne. Wynikiem będzie 
stwierdzenie, "
-"że tworzenie programów powinno być motywowane w&nbsp;inny sposób. 
Następnie "
-"zaprezentuję inne metody motywowania i finansowania (w&nbsp;zakresie "
-"rzeczywiście potrzebnym) rozwoju oprogramowania."
+"że&nbsp;tworzenie programów powinno być motywowane w&nbsp;inny sposób. "
+"Następnie zaprezentuję inne metody motywowania i&nbsp;finansowania (w&nbsp;"
+"zakresie rzeczywiście potrzebnym) rozwoju oprogramowania."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "The Harm Done by Obstructing Software"
-msgstr "Szkody powodowane utrudnianiem dostępu do programów"
+msgstr "Szkody powodowane utrudnianiem dostępu do&nbsp;programów"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -406,11 +415,12 @@
 "existence of the program and its availability is a desirable thing.<a href="
 "\"#f3\">(3)</a>"
 msgstr ""
-"Wyobraźmy sobie, że został napisany jakiś program i&nbsp;poniesione 
zostały "
-"wszelkie związane z&nbsp;tym procesem koszty. Teraz społeczeństwo musi "
-"zadecydować, czy uczynić go prawnie zastrzeżonym, czy też pozwolić na 
jego "
-"swobodną dystrybucję i&nbsp;użytkowanie. Przyjmijmy, że istnienie tego "
-"programu oraz jego dostępność są pożądane.<a href=\"#f3\">(3)</a>"
+"Wyobraźmy sobie, że&nbsp;został napisany jakiś program i&nbsp;poniesione "
+"zostały wszelkie związane z&nbsp;tym procesem koszty. Teraz społeczeństwo 
"
+"musi zadecydować, czy&nbsp;uczynić go prawnie zastrzeżonym, czy&nbsp;też "
+"pozwolić na&nbsp;jego swobodną dystrybucję i&nbsp;użytkowanie. 
Przyjmijmy, "
+"że&nbsp;istnienie tego programu oraz&nbsp;jego dostępność są pożą
dane.<a "
+"href=\"#f3\">(3)</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -418,30 +428,31 @@
 "facilitate its use. They can only interfere. So the effect can only be "
 "negative. But how much? And what kind?"
 msgstr ""
-"Ograniczenia nałożone na dystrybucję i&nbsp;modyfikacje tego programu nie "
-"mogą ułatwiać jego użytkowania, a&nbsp;jedynie w&nbsp;nim przeszkadzać. 
Tak "
-"więc rezultat może być wyłącznie negatywny. Ale w&nbsp;jakim stopniu? 
I&nbsp;"
-"w&nbsp;jaki sposób?"
+"Ograniczenia nałożone na&nbsp;dystrybucję i&nbsp;modyfikacje tego programu 
"
+"nie mogą ułatwiać jego użytkowania, a&nbsp;jedynie w&nbsp;nim 
przeszkadzać. "
+"Tak więc&nbsp;rezultat może być wyłącznie negatywny. 
Ale&nbsp;w&nbsp;jakim "
+"stopniu? I&nbsp;w&nbsp;jaki sposób?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "Three different levels of material harm come from such obstruction:"
-msgstr "Z utrudnień takiego rodzaju wynikają trzy poziomy materialnych 
szkód:"
+msgstr ""
+"Z&nbsp;utrudnień takiego rodzaju wynikają trzy poziomy materialnych szkód:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Fewer people use the program."
-msgstr "Mniej osób korzysta z programu."
+msgstr "Mniej osób korzysta z&nbsp;programu."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "None of the users can adapt or fix the program."
 msgstr ""
-"Nikt z&nbsp;użytkowników nie może programu naprawić lub dostosować do 
swoich "
-"potrzeb."
+"Nikt z&nbsp;użytkowników nie może programu naprawić lub&nbsp;dostosować "
+"do&nbsp;swoich potrzeb."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Other developers cannot learn from the program, or base new work on it."
 msgstr ""
-"Inni programiści nie mogą się niczego z&nbsp;takiego programu nauczyć, 
ani "
-"oprzeć na nim nowego projektu."
+"Inni programiści nie mogą się niczego z&nbsp;takiego programu nauczyć, "
+"ani&nbsp;oprzeć na&nbsp;nim nowego projektu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -453,10 +464,10 @@
 msgstr ""
 "Każdy z&nbsp;poziomów szkód materialnych ma towarzyszącą formę szkód "
 "psychospołecznych. Mowa jest tutaj o&nbsp;skutkach, jakie podejmowane przez "
-"ludzi decyzje mają na ich późniejsze uczucia, postawy i&nbsp;skłonności. 
Te "
-"zmiany w&nbsp;ludzkim sposobie myślenia będą potem miały dalszy wpływ na 
ich "
-"relacje ze współobywatelami i&nbsp;mogą pociągnąć za sobą materialne "
-"konsekwencje."
+"ludzi decyzje mają na&nbsp;ich późniejsze uczucia, postawy i&nbsp;"
+"skłonności. Te zmiany w&nbsp;ludzkim sposobie myślenia będą potem miały 
"
+"dalszy wpływ na&nbsp;ich relacje ze współobywatelami i&nbsp;mogą pocią
gnąć "
+"za&nbsp;sobą materialne konsekwencje."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -467,19 +478,19 @@
 "is profitable to sell must provide some net direct material benefit."
 msgstr ""
 "Te trzy poziomy szkód materialnych marnują część wartości, jaką 
mógłby "
-"wnieść do społeczeństwa program, ale nie mogą zredukować jej do zera. 
Jeśli "
-"marnują niemal całą wartość programu, to jego napisanie szkodzi "
-"społeczeństwu co najwyżej przez wysiłek, jaki został włożony w 
napisanie go. "
-"Zwykle program, który opłaca się sprzedawać musi dawać jakieś 
bezpośrednie "
-"materialne korzyści."
+"wnieść do&nbsp;społeczeństwa program, ale&nbsp;nie mogą zredukować jej "
+"do&nbsp;zera. Jeśli marnują niemal całą wartość programu, to jego 
napisanie "
+"szkodzi społeczeństwu co najwyżej przez wysiłek, jaki został włożony 
w&nbsp;"
+"napisanie go. Zwykle program, który opłaca się sprzedawać musi dawać 
jakieś "
+"bezpośrednie materialne korzyści."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, taking account of the concomitant psychosocial harm, there is no "
 "limit to the harm that proprietary software development can do."
 msgstr ""
-"Biorąc jednak pod uwagę idące w&nbsp;parze szkody psychospołeczne, nie ma 
"
-"żadnej granicy dla szkód, jakie może przynieść rozwój objętego "
+"Biorąc jednak&nbsp;pod uwagę idące w&nbsp;parze szkody psychospołeczne, 
nie "
+"ma żadnej granicy dla szkód, jakie może przynieść rozwój objętego "
 "restrykcyjnymi licencjami oprogramowania."
 
 # type: Content of: <h4>
@@ -495,14 +506,13 @@
 "useful program is proprietary, far fewer people will use it."
 msgstr ""
 "Pierwszy poziom szkód utrudnia najzwyklejsze użytkowanie programu. 
Wykonanie "
-"kopii programu to prawie żaden koszt (szczególnie, że można to zrobić "
-"samemu), więc na wolnym rynku cena kopii byłaby bliska zeru. Opłata "
-"licencyjna to czynnik znacząco zniechęcający do używania danego programu. 
"
-"Jeśli jakiś powszechnie używany program jest objęty restrykcyjną 
licencją, "
-"to będzie go używać o wiele mniej osób niż by chciało."
+"kopii programu to prawie żaden koszt (szczególnie, że&nbsp;można to 
zrobić "
+"samemu), więc&nbsp;na wolnym rynku cena kopii byłaby bliska zeru. Opłata "
+"licencyjna to czynnik znacząco zniechęcający do&nbsp;używania danego "
+"programu. Jeśli jakiś powszechnie używany program jest objęty 
restrykcyjną "
+"licencją, to będzie go używać o wiele mniej osób niż by chciało."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "It is easy to show that the total contribution of a program to society is "
 #| "reduced by assigning an owner to it. Each potential user of the program, "
@@ -520,15 +530,15 @@
 "the program, this harms that person without benefiting anyone. The sum of "
 "negative numbers and zeros must be negative."
 msgstr ""
-"Łatwo wykazać, że całkowity wkład programu na rzecz społeczeństwa jest 
"
-"zmniejszany przez przydzielenie mu właściciela. Każdy potencjalny 
użytkownik "
-"tego programu, który zetknie się z&nbsp;koniecznością płacenia za jego "
-"używanie, może zdecydować się zapłacić lub zrezygnować 
z&nbsp;korzystania "
-"z&nbsp;niego. Jeśli zdecyduje się zapłacić, to saldo operacji wynosi 
zero: "
-"materialnie korzysta właściciel, a użytkownik zyskuje prawo do korzystania 
z "
-"programu. Tymczasem za każdym razem, gdy ktoś decyduje się zrezygnować "
-"z&nbsp;używania jakiegoś programu, to dzieje się mu krzywda, 
a&nbsp;korzyści "
-"nie odnosi nikt. Suma liczb ujemnych i&nbsp;zer zawsze jest ujemna."
+"Łatwo wykazać, że&nbsp;całkowity wkład programu na&nbsp;rzecz 
społeczeństwa "
+"jest zmniejszany przez przydzielenie mu właściciela. Każdy potencjalny "
+"użytkownik tego programu, który zetknie się z&nbsp;koniecznością 
płacenia "
+"za&nbsp;jego używanie, może zdecydować się zapłacić 
lub&nbsp;zrezygnować "
+"z&nbsp;korzystania z&nbsp;niego. Jeśli zdecyduje się zapłacić, to saldo "
+"operacji wynosi zero. Tymczasem za&nbsp;każdym razem, gdy ktoś decyduje 
się "
+"zrezygnować z&nbsp;używania jakiegoś programu, to dzieje się mu krzywda, "
+"a&nbsp;korzyści nie odnosi nikt. Suma liczb ujemnych i&nbsp;zer zawsze jest "
+"ujemna."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -536,9 +546,9 @@
 "program. As a result, the efficiency of the whole process, in delivered "
 "user satisfaction per hour of work, is reduced."
 msgstr ""
-"Ale to nie zmniejsza ilości pracy, którą trzeba włożyć w&nbsp;rozwój "
+"Ale&nbsp;to nie zmniejsza ilości pracy, którą trzeba włożyć 
w&nbsp;rozwój "
 "programu. W&nbsp;rezultacie zredukowana jest efektywność całego procesu "
-"mierzona w&nbsp;dostarczonej użytkownikowi satysfakcji na godzinę pracy."
+"mierzona w&nbsp;dostarczonej użytkownikowi satysfakcji na&nbsp;godzinę 
pracy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -550,11 +560,11 @@
 "be built from raw materials in the same way that the first copy was built."
 msgstr ""
 "To odzwierciedla bardzo ważną różnicę pomiędzy kopiami programów 
a&nbsp;"
-"kopiami samochodów, krzeseł lub kanapek. Poza science fiction nie istnieje "
-"kopiarka obiektów materialnych. Programy dają się jednak łatwo "
+"kopiami samochodów, krzeseł lub&nbsp;kanapek. Poza science fiction nie "
+"istnieje kopiarka obiektów materialnych. Programy dają się 
jednak&nbsp;łatwo "
 "kopiować&nbsp;- każdy może niewielkim wysiłkiem wyprodukować tyle kopii, 
ile "
-"jest mu potrzebnych. Nie jest tak w przypadku obiektów materialnych, bo "
-"obowiązuje prawo zachowania masy: każdą kopię trzeba zbudować z&nbsp;"
+"jest mu potrzebnych. Nie jest tak w&nbsp;przypadku obiektów materialnych, "
+"bo&nbsp;obowiązuje prawo zachowania masy: każdą kopię trzeba zbudować 
z&nbsp;"
 "surowców w&nbsp;taki sam sposób, w&nbsp;jaki zbudowano oryginał. "
 
 # type: Content of: <p>
@@ -567,13 +577,14 @@
 "make a qualitative difference. And it does not require restrictions on the "
 "freedom of ordinary users."
 msgstr ""
-"W&nbsp;przypadku obiektów materialnych zniechęcanie do ich używania ma 
sens, "
-"ponieważ mniejsza ilość kupionych przedmiotów oznacza mniejszą ilość "
-"surowców i&nbsp;pracy potrzebnych do ich zrobienia. Prawdą jest, że "
-"zazwyczaj również istnieje koszt początkowy, koszt rozwoju, który 
rozkłada "
-"się na cały proces produkcji. Ale tak długo, jak koszty produkcji jednej "
-"jednostki są znaczne, dodawanie części kosztów rozwoju nie robi 
jakościowej "
-"różnicy. I&nbsp;nie wymaga ograniczania wolności zwykłych użytkowników."
+"W&nbsp;przypadku obiektów materialnych zniechęcanie do&nbsp;ich używania 
ma "
+"sens, ponieważ&nbsp;mniejsza ilość kupionych przedmiotów oznacza mniejszą
 "
+"ilość surowców i&nbsp;pracy potrzebnych do&nbsp;ich zrobienia. Prawdą 
jest, "
+"że&nbsp;zazwyczaj również istnieje koszt początkowy, koszt rozwoju, 
który "
+"rozkłada się na&nbsp;cały proces produkcji. Ale&nbsp;tak długo, jak 
koszty "
+"produkcji jednej jednostki są znaczne, dodawanie części kosztów rozwoju 
nie "
+"robi jakościowej różnicy. I&nbsp;nie wymaga ograniczania wolności 
zwykłych "
+"użytkowników."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -581,9 +592,9 @@
 "qualitative change. A centrally imposed fee for software distribution "
 "becomes a powerful disincentive."
 msgstr ""
-"Jednak nakładanie ceny na coś, co w&nbsp;innym przypadku byłoby darmowe, 
to "
-"zmiana jakościowa. Centralnie nałożona na dystrybucję oprogramowania cena 
ma "
-"potężne działanie zniechęcające."
+"Jednak&nbsp;nakładanie ceny na&nbsp;coś, co w&nbsp;innym przypadku byłoby "
+"darmowe, to zmiana jakościowa. Centralnie nałożona na&nbsp;dystrybucję "
+"oprogramowania cena ma potężne działanie zniechęcające."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -595,12 +606,12 @@
 "having owners."
 msgstr ""
 "Co więcej, praktykowana obecnie scentralizowana produkcja jest nieefektywna "
-"nawet w&nbsp;kwestii dostarczania kopii oprogramowania. Na taki system "
-"składa się umieszczanie fizycznych dyskietek lub taśm w&nbsp;nikomu "
-"niepotrzebnych opakowaniach, rozsyłanie ich po całym świecie i&nbsp;"
-"magazynowanie w celu sprzedaży. Ten koszt przedstawiany jest jako "
-"nieodłączne wydatki związane z robieniem interesów, a&nbsp;tak naprawdę 
jest "
-"częścią marnotrawstwa powodowanego przez istnienie właścicieli."
+"nawet w&nbsp;kwestii dostarczania kopii oprogramowania. Na&nbsp;taki system "
+"składa się umieszczanie fizycznych dyskietek lub&nbsp;taśm w&nbsp;nikomu "
+"niepotrzebnych opakowaniach, rozsyłanie ich po&nbsp;całym świecie i&nbsp;"
+"magazynowanie w&nbsp;celu sprzedaży. Ten koszt przedstawiany jest jako "
+"nieodłączne wydatki związane z&nbsp;robieniem interesów, a&nbsp;tak 
naprawdę "
+"jest częścią marnotrawstwa powodowanego przez istnienie właścicieli."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Damaging Social Cohesion"
@@ -614,12 +625,12 @@
 "proposal to permit only one of you to use the program, while restraining the "
 "other, is divisive; neither you nor your neighbor should find it acceptable."
 msgstr ""
-"Załóżmy, że dla Ciebie i&nbsp;Twojego znajomego użyteczny byłby pewien "
-"program. W etycznej trosce o znajomego powinieneś uważać, że prawidłowe "
-"rozwiązanie tej sytuacji pozwoli Wam obu go używać. Pomysł, żeby 
pozwolić "
-"tylko jednemu z&nbsp;Was na używanie tego programu i&nbsp;zabronić tego "
-"samego drugiemu, tworzy podziały. Ani Ty, ani Twój znajomy nie powinniście 
"
-"tego akceptować."
+"Załóżmy, że&nbsp;dla Ciebie i&nbsp;Twojego znajomego użyteczny byłby 
pewien "
+"program. W&nbsp;etycznej trosce o znajomego powinieneś uważać, że&nbsp;"
+"prawidłowe rozwiązanie tej sytuacji pozwoli Wam obu go używać. Pomysł, 
żeby "
+"pozwolić tylko jednemu z&nbsp;Was na&nbsp;używanie tego programu i&nbsp;"
+"zabronić tego samego drugiemu, tworzy podziały. Ani&nbsp;Ty, ani&nbsp;Twój 
"
+"znajomy nie powinniście tego akceptować."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -632,12 +643,12 @@
 "the program."
 msgstr ""
 "Podpisanie typowej umowy licencyjnej oznacza zdradzenie bliźniego: &bdquo;"
-"Obiecuję pozbawić mojego bliźniego dostępu do tego programu, żebym 
mógł mieć "
-"kopię tylko dla siebie&rdquo;. Ludzie, którzy podejmują takie decyzje, 
czują "
-"wewnętrzną psychologiczną presję, by je usprawiedliwić poprzez "
-"bagatelizowanie znaczenia pomagania swoim bliźnim, więc duch społeczny na "
-"tym traci. Jest to psychospołeczna szkoda powiązana z&nbsp;materialną 
szkodą "
-"wynikającą ze zniechęcania do używania programu."
+"Obiecuję pozbawić mojego bliźniego dostępu do&nbsp;tego programu, żebym 
mógł "
+"mieć kopię tylko dla siebie&rdquo;. Ludzie, którzy podejmują takie 
decyzje, "
+"czują wewnętrzną psychologiczną presję, by je usprawiedliwić 
poprzez&nbsp;"
+"bagatelizowanie znaczenia pomagania swoim bliźnim, więc&nbsp;duch 
społeczny "
+"na&nbsp;tym traci. Jest to psychospołeczna szkoda powiązana z&nbsp;"
+"materialną szkodą wynikającą ze zniechęcania do&nbsp;używania programu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -649,14 +660,15 @@
 "is naughty or shameful. That is also a kind of psychosocial harm, but one "
 "can escape it by deciding that these licenses and laws have no moral force."
 msgstr ""
-"Wielu użytkowników podświadomie zdaje sobie sprawę, że odmawianie 
dzielenia "
-"się jest niewłaściwe, więc decydują się ignorować licencje oraz prawa 
i&nbsp;"
-"dzielić się programami pomimo ich istnienia. Mają jednak często poczucie "
-"winy. Wiedzą, że musza łamać prawo, żeby być dobrymi, ale uznają "
-"zwierzchność prawa i&nbsp;dochodzą do wniosku, że bycie dobrym (a&nbsp;"
-"takimi są) jest nieprzyzwoite lub hańbiące. To także jest jeden z&nbsp;"
-"rodzajów szkód psychospołecznych, ale można ich uniknąć poprzez 
powiedzenie "
-"sobie, że te licencje i&nbsp;prawa nie mają żadnej mocy moralnej."
+"Wielu użytkowników podświadomie zdaje sobie sprawę, że&nbsp;odmawianie "
+"dzielenia się jest niewłaściwe, więc&nbsp;decydują się ignorować 
licencje "
+"oraz&nbsp;prawa i&nbsp;dzielić się programami pomimo ich istnienia. Mają "
+"jednak&nbsp;często poczucie winy. Wiedzą, że&nbsp;musza łamać prawo, 
żeby "
+"być dobrymi, ale&nbsp;uznają zwierzchność prawa i&nbsp;dochodzą do&nbsp;"
+"wniosku, że&nbsp;bycie dobrym (a&nbsp;takimi są) jest nieprzyzwoite 
lub&nbsp;"
+"hańbiące. To także jest jeden z&nbsp;rodzajów szkód psychospołecznych, "
+"ale&nbsp;można ich uniknąć poprzez&nbsp;powiedzenie sobie, że&nbsp;te "
+"licencje i&nbsp;prawa nie mają żadnej mocy moralnej."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -668,15 +680,15 @@
 "discouraged, he either ignores this fact most of the time or adopts a "
 "cynical stance designed to minimize the importance of it."
 msgstr ""
-"Programiści także odnoszą szkody psychospołeczne wiedząc, że wielu "
+"Programiści także odnoszą szkody psychospołeczne wiedząc, że&nbsp;wielu 
"
 "użytkowników nie będzie miało szansy skorzystać z&nbsp;owoców ich 
pracy. To "
-"prowadzi do cynicznych postaw lub zaprzeczania prawdzie. Programista może "
-"entuzjastycznie opisywać pracę, która jest dla niego fascynująca pod "
-"względem technicznym. Potem, kiedy spytamy go &bdquo;Czy będę mógł tego "
-"używać?&rdquo;, rzednie mu mina i&nbsp;przyznaje, że odpowiedź jest "
-"negatywna. Aby nie czuć się zniechęcony, albo przez większość czasu 
ignoruje "
-"ten fakt, albo przyjmuje cyniczną postawę, żeby zbagatelizować znaczenie "
-"całej sprawy."
+"prowadzi do&nbsp;cynicznych postaw lub&nbsp;zaprzeczania prawdzie. "
+"Programista może entuzjastycznie opisywać pracę, która jest dla niego "
+"fascynująca pod&nbsp;względem technicznym. Potem, kiedy spytamy go &bdquo;"
+"Czy będę mógł tego używać?&rdquo;, rzednie mu mina i&nbsp;przyznaje, 
że&nbsp;"
+"odpowiedź jest negatywna. Aby&nbsp;nie czuć się zniechęcony, 
albo&nbsp;przez "
+"większość czasu ignoruje ten fakt, albo&nbsp;przyjmuje cyniczną postawę, 
"
+"żeby zbagatelizować znaczenie całej sprawy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -685,13 +697,13 @@
 "public good. It makes no sense to encourage the former at the expense of "
 "the latter."
 msgstr ""
-"Od czasów Reagana w&nbsp;USA najbardziej brakuje nie innowacji "
-"technologicznych, ale raczej skłonności do wspólnej pracy na rzecz "
-"społeczeństwa. Nie ma sensu sprzyjać pierwszemu kosztem tego drugiego."
+"Od&nbsp;czasów Reagana w&nbsp;USA najbardziej brakuje nie innowacji "
+"technologicznych, ale&nbsp;raczej skłonności do&nbsp;wspólnej pracy 
na&nbsp;"
+"rzecz społeczeństwa. Nie ma sensu sprzyjać pierwszemu kosztem tego 
drugiego."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Custom Adaptation of Programs"
-msgstr "Utrudnianie dostosowywania programów do swoich potrzeb"
+msgstr "Utrudnianie dostosowywania programów do&nbsp;swoich potrzeb"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -702,11 +714,11 @@
 "leave it, as a black box&mdash;that is all."
 msgstr ""
 "Drugim poziomem szkód materialnych jest niemożność dostosowywania 
programów "
-"do własnych potrzeb. Łatwość modyfikacji oprogramowania jest jego wielką 
"
-"przewagą nad starszymi technologiami. Tymczasem we&nbsp;większości "
-"komercyjnie dostępnego oprogramowania nie można wprowadzać zmian, nawet 
gdy "
-"się je kupi. Możecie je brać albo nie, jak czarną skrzynkę, której 
wnętrze "
-"pozostaje tajemnicą&nbsp;– i&nbsp;tyle."
+"do&nbsp;własnych potrzeb. Łatwość modyfikacji oprogramowania jest jego "
+"wielką przewagą nad&nbsp;starszymi technologiami. Tymczasem we&nbsp;"
+"większości komercyjnie dostępnego oprogramowania nie można wprowadzać 
zmian, "
+"nawet gdy się je kupi. Możecie je brać albo&nbsp;nie, jak czarną 
skrzynkę, "
+"której wnętrze pozostaje tajemnicą&nbsp;– i&nbsp;tyle."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -714,9 +726,9 @@
 "obscure. No one, not even a good programmer, can easily change the numbers "
 "to make the program do something different."
 msgstr ""
-"Program, który można uruchomić składa się z ciągów liczb, których 
znaczenie "
-"jest ukryte. Nikt, nawet dobry programista, nie może łatwo zmienić ten cią
g "
-"tak, żeby program robił coś innego."
+"Program, który można uruchomić składa się z&nbsp;ciągów liczb, 
których "
+"znaczenie jest ukryte. Nikt, nawet dobry programista, nie może łatwo 
zmienić "
+"ten ciąg tak, żeby program robił coś innego."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -730,12 +742,12 @@
 msgstr ""
 "Programiści zwykle pracują z&nbsp;&bdquo;kodem źródłowym&rdquo; 
programów, "
 "który zapisany jest w&nbsp;jednym z&nbsp;języków programowania jak Fortran 
"
-"lub C. Używa się w nim nazw do wskazywania używanych danych oraz części "
-"programu, a&nbsp;operacje takie jak dodawanie i&nbsp;odejmowanie "
-"reprezentowane są przez symbole typu '+' i '-'. Wszystko to jest "
-"zaprojektowane po to, by ułatwić programistom czytanie i&nbsp;modyfikowanie 
"
-"programów. Poniżej znajduje się przykład, program do obliczania 
odległości "
-"pomiędzy dwoma punktami na płaszczyźnie: "
+"lub&nbsp;C. Używa się w&nbsp;nim nazw do&nbsp;wskazywania używanych danych 
"
+"oraz&nbsp;części programu, a&nbsp;operacje takie jak dodawanie i&nbsp;"
+"odejmowanie reprezentowane są przez symbole typu '+' i&nbsp;'-'. Wszystko to 
"
+"jest zaprojektowane po&nbsp;to, by ułatwić programistom czytanie i&nbsp;"
+"modyfikowanie programów. Poniżej znajduje się przykład, program do&nbsp;"
+"obliczania odległości pomiędzy dwoma punktami na&nbsp;płaszczyźnie: "
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -768,10 +780,10 @@
 "executable form, on the computer I normally used when I wrote this:"
 msgstr ""
 "Najważniejszą rzeczą nie jest co kod źródłowy oznacza; kluczem tutaj 
jest "
-"jego wygląd przypominający algebrę a ludzie, którzy znają te języki "
-"programowania uznają go jako kod znaczący i napisany estetycznie. Z drugiej 
"
-"strony, mamy tutaj ten sam program w formie wykonalnej na komputerze, "
-"którego normalnie używam by napisać to:"
+"jego wygląd przypominający algebrę a&nbsp;ludzie, którzy znają te 
języki "
+"programowania uznają go jako kod znaczący i&nbsp;napisany estetycznie. "
+"Z&nbsp;drugiej strony, mamy tutaj ten sam program w&nbsp;formie wykonalnej "
+"na&nbsp;komputerze, którego normalnie używam by napisać to:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -800,12 +812,12 @@
 "only the program's owner can change the program."
 msgstr ""
 "Kod źródłowy jest przydatny (przynajmniej potencjalnie) dla każdego "
-"użytkownika programu. Jednak większości użytkowników odmawia się do 
niego "
-"dostępu. Zazwyczaj kod źródłowy objętego restrykcyjną licencją 
programu jest "
-"trzymany w ukryciu przez właściciela, żeby tylko ktoś się z niego 
czegoś nie "
-"nauczył. Użytkownicy dostają tylko pliki zawierające niezrozumiałe cią
gi "
-"liczb, które wykonuje komputer. Oznacza to, że tylko właściciel programu "
-"może go modyfikować."
+"użytkownika programu. Jednak&nbsp;większości użytkowników odmawia się "
+"do&nbsp;niego dostępu. Zazwyczaj kod źródłowy objętego restrykcyjną 
licencją "
+"programu jest trzymany w&nbsp;ukryciu przez właściciela, żeby tylko ktoś 
się "
+"z&nbsp;niego czegoś nie nauczył. Użytkownicy dostają tylko pliki 
zawierające "
+"niezrozumiałe ciągi liczb, które wykonuje komputer. Oznacza to, że&nbsp;"
+"tylko właściciel programu może go modyfikować."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -818,12 +830,13 @@
 "work that counts in the GNP but was actually waste."
 msgstr ""
 "Kiedyś znajoma opowiadała mi, jak przez pół roku pracowała jako 
programistka "
-"w banku, pisząc program podobny do czegoś, co było komercyjnie dostępne. "
-"Twierdziła, że jeśli mogłaby wtedy dostać kod źródłowy tamtego 
komercyjnego "
-"programu, to bez trudu mogłaby go zaadaptować dla swoich potrzeb. Bank 
gotów "
-"był za to zapłacić, ale nie wyrażono na to zgody&nbsp;– kod źródłowy 
był "
-"tajemnicą. Tak więc musiała spędzić pół roku na bezsensownej pracy, 
która "
-"wlicza się do PKB pomimo tego, że tak naprawdę jest marnotrawstwem."
+"w&nbsp;banku, pisząc program podobny do&nbsp;czegoś, co było komercyjnie "
+"dostępne. Twierdziła, że&nbsp;jeśli mogłaby wtedy dostać kod 
źródłowy "
+"tamtego komercyjnego programu, to bez&nbsp;trudu mogłaby go zaadaptować dla 
"
+"swoich potrzeb. Bank gotów był za&nbsp;to zapłacić, ale&nbsp;nie 
wyrażono "
+"na&nbsp;to zgody&nbsp;– kod źródłowy był tajemnicą. Tak 
więc&nbsp;musiała "
+"spędzić pół roku na&nbsp;bezsensownej pracy, która wlicza się 
do&nbsp;PKB "
+"pomimo tego, że&nbsp;tak naprawdę jest marnotrawstwem."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -837,13 +850,14 @@
 "smooth operation."
 msgstr ""
 "Laboratorium Sztucznej Inteligencji <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
-"Technology\">MIT</abbr> dostało około 1977 roku w&nbsp;prezencie od Xeroksa 
"
-"graficzną drukarkę. Była ona obsługiwana przez wolne oprogramowanie, do "
-"którego dodaliśmy wiele przydatnych funkcji. Na przykład powiadamiało ono 
"
-"użytkownika o&nbsp;zakończeniu wydruku. Jeśli z&nbsp;drukarką było coś 
nie "
-"tak, zaciął się lub skończył papier, to oprogramowanie natychmiast "
-"powiadamiało o&nbsp;tym wszystkich użytkowników, których dokumenty 
czekały "
-"w&nbsp;kolejce na wydruk. Dzięki tym funkcjom praca była płynna."
+"Technology\">MIT</abbr> dostało około 1977 roku w&nbsp;prezencie od&nbsp;"
+"Xeroksa graficzną drukarkę. Była ona obsługiwana przez wolne 
oprogramowanie, "
+"do&nbsp;którego dodaliśmy wiele przydatnych funkcji. Na&nbsp;przykład "
+"powiadamiało ono użytkownika o&nbsp;zakończeniu wydruku. Jeśli z&nbsp;"
+"drukarką było coś nie tak, zaciął się lub&nbsp;skończył papier, to "
+"oprogramowanie natychmiast powiadamiało o&nbsp;tym wszystkich 
użytkowników, "
+"których dokumenty czekały w&nbsp;kolejce na&nbsp;wydruk. Dzięki tym 
funkcjom "
+"praca była płynna."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -856,17 +870,18 @@
 "actually printed; you could only guess. And no one was informed when there "
 "was a paper jam, so the printer often went for an hour without being fixed."
 msgstr ""
-"Potem Xerox podarował Laboratorium nowszą, szybszą drukarkę, jedną z "
+"Potem Xerox podarował Laboratorium nowszą, szybszą drukarkę, jedną 
z&nbsp;"
 "pierwszych drukarek laserowych. Była ona obsługiwana przez objęte "
-"restrykcyjną licencją oprogramowanie, które działało na specjalnie do 
tego "
-"przeznaczonym, osobnym komputerze, więc nie mogliśmy dodać żadnej z 
naszych "
-"ulubionych funkcji. Mogliśmy napisać program, który powiadamiał o&nbsp;"
-"wysłaniu wydruku do tego specjalnego komputera, ale nie mogliśmy wysyłać "
-"powiadomień po rzeczywistym zakończeniu wydruku (tymczasem czas między "
-"jednym a&nbsp;drugim był zazwyczaj dość długi). Nie było żadnej 
możliwości "
-"sprawdzenia, czy wydruk się rzeczywiście zakończył, można było tylko "
-"zgadywać. Poza tym nikt nie był powiadamiany, gdy zaciął się papier, 
więc "
-"często drukarka stała godzinę w&nbsp;oczekiwaniu na usunięcie usterki."
+"restrykcyjną licencją oprogramowanie, które działało na&nbsp;specjalnie "
+"do&nbsp;tego przeznaczonym, osobnym komputerze, więc&nbsp;nie mogliśmy 
dodać "
+"żadnej z&nbsp;naszych ulubionych funkcji. Mogliśmy napisać program, który 
"
+"powiadamiał o&nbsp;wysłaniu wydruku do&nbsp;tego specjalnego komputera, "
+"ale&nbsp;nie mogliśmy wysyłać powiadomień po&nbsp;rzeczywistym 
zakończeniu "
+"wydruku (tymczasem czas między jednym a&nbsp;drugim był zazwyczaj dość "
+"długi). Nie było żadnej możliwości sprawdzenia, czy&nbsp;wydruk się "
+"rzeczywiście zakończył, można było tylko zgadywać. Poza tym nikt nie 
był "
+"powiadamiany, gdy zaciął się papier, więc&nbsp;często drukarka stała 
godzinę "
+"w&nbsp;oczekiwaniu na&nbsp;usunięcie usterki."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -875,10 +890,10 @@
 "uninterested in fixing them, and chose to prevent us, so we were forced to "
 "accept the problems. They were never fixed."
 msgstr ""
-"Programiści systemowi w Laboratorium mogli naprawić takie problemy "
+"Programiści systemowi w&nbsp;Laboratorium mogli naprawić takie problemy "
 "prawdopodobnie tak samo dobrze jak pierwotni autorzy programu. Xeroksa to "
-"nie interesowało i&nbsp;nie pozwolili nam tego zrobić, więc musieliśmy 
się z "
-"problemami pogodzić. Nigdy się z&nbsp;nimi nie uporano."
+"nie interesowało i&nbsp;nie pozwolili nam tego zrobić, 
więc&nbsp;musieliśmy "
+"się z&nbsp;problemami pogodzić. Nigdy się z&nbsp;nimi nie uporano."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -886,9 +901,10 @@
 "afford to solve the problem by writing a new program from scratch, but a "
 "typical user, no matter how skilled, can only give up."
 msgstr ""
-"Większość dobrych programistów zna to uczucie frustracji. Bank było 
stać na "
-"rozwiązanie problemu przez napisanie programu od nowa, ale typowy "
-"użytkownik, bez względu na swoje umiejętności, może się tylko poddać."
+"Większość dobrych programistów zna to uczucie frustracji. Bank było 
stać "
+"na&nbsp;rozwiązanie problemu przez napisanie programu od&nbsp;nowa, 
ale&nbsp;"
+"typowy użytkownik, bez&nbsp;względu na&nbsp;swoje umiejętności, może 
się "
+"tylko poddać."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -899,10 +915,10 @@
 "and do not do good work."
 msgstr ""
 "Poddawanie się wyrządza szkody psychospołeczne duchowi samodzielności. 
Życie "
-"w&nbsp;domu, którego nie możesz przebudować i&nbsp;dostosować do swoich "
-"potrzeb jest demoralizujące. Prowadzi do rezygnacji i&nbsp;zniechęcenia, co 
"
-"może się przenieść na inne aspekty życia. Ludzie, którzy się tak czują
, są "
-"nieszczęśliwi i&nbsp;nie pracują dobrze."
+"w&nbsp;domu, którego nie możesz przebudować i&nbsp;dostosować 
do&nbsp;swoich "
+"potrzeb jest demoralizujące. Prowadzi do&nbsp;rezygnacji i&nbsp;"
+"zniechęcenia, co może się przenieść na&nbsp;inne aspekty życia. Ludzie, 
"
+"którzy się tak czują, są nieszczęśliwi i&nbsp;nie pracują dobrze."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -915,18 +931,19 @@
 msgstr ""
 "Wyobraźcie sobie, co by się działo, gdyby przepisy kulinarne były 
strzeżone "
 "tak jak oprogramowanie. Moglibyście się spytać &bdquo;Jak zmienić ten "
-"przepis, by pozbyć się soli?&rdquo;, a wspaniały kucharz powiedziałby 
&bdquo;"
-"Jak śmiesz obrażać mój przepis, dziecię mego umysłu 
i&nbsp;podniebienia, "
-"próbując przy nim majstrować? Nie masz pojęcia, jak zmienić mój przepis 
bez "
-"zepsucia go!&rdquo;."
+"przepis, by pozbyć się soli?&rdquo;, a&nbsp;wspaniały kucharz 
powiedziałby "
+"&bdquo;Jak śmiesz obrażać mój przepis, dziecię mego umysłu i&nbsp;"
+"podniebienia, próbując przy nim majstrować? Nie masz pojęcia, jak 
zmienić "
+"mój przepis bez&nbsp;zepsucia go!&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;But my doctor says I'm not supposed to eat salt! What can I do? Will "
 "you take out the salt for me?&rdquo;"
 msgstr ""
-"&bdquo;Ale mój lekarz mówi, że nie powinienem jeść soli! Co mam zrobić? 
Czy "
-"zmienisz dla mnie ten przepis tak, żeby nie było w nim soli?&rdquo;"
+"&bdquo;Ale mój lekarz mówi, że&nbsp;nie powinienem jeść soli! Co mam 
zrobić? "
+"Czy&nbsp;zmienisz dla mnie ten przepis tak, żeby nie było w&nbsp;nim soli?"
+"&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -937,10 +954,10 @@
 "you in about two years.&rdquo;"
 msgstr ""
 "&bdquo;Z&nbsp;chęcią to zrobię, opłata wynosi jedynie 50 tys. "
-"dolarów&rdquo;. Opłata zazwyczaj jest duża, bo właściciel ma monopol na "
-"zmiany. &bdquo;Jednak obecnie nie mam czasu. Jestem zajęty zleceniem "
-"opracowania nowego przepisu na suchary dla Departamentu Marynarki. Mogę się 
"
-"zająć twoją sprawą za jakieś dwa lata&rdquo;."
+"dolarów&rdquo;. Opłata zazwyczaj jest duża, bo&nbsp;właściciel ma 
monopol "
+"na&nbsp;zmiany. &bdquo;Jednak obecnie nie mam czasu. Jestem zajęty zleceniem 
"
+"opracowania nowego przepisu na&nbsp;suchary dla Departamentu Marynarki. Mogę 
"
+"się zająć twoją sprawą za&nbsp;jakieś dwa lata&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Obstructing Software Development"
@@ -961,8 +978,8 @@
 "istniejący już program i&nbsp;przepisywał jego części w&nbsp;celu 
dodania "
 "jednej nowej funkcji, a&nbsp;potem ktoś inny przepisywał inne części 
żeby "
 "dodać kolejne funkcje. W&nbsp;niektórych przypadkach ciągnęło się to 
przez "
-"dwadzieścia lat. W tym samym czasie na podstawie innych części tego 
programu "
-"tworzono całkiem nowe programy."
+"dwadzieścia lat. W&nbsp;tym samym czasie na&nbsp;podstawie innych części "
+"tego programu tworzono całkiem nowe programy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -971,10 +988,10 @@
 "practitioners from studying existing programs to learn useful techniques or "
 "even how large programs can be structured."
 msgstr ""
-"Istnienie właścicieli uniemożliwia taką ewolucję i&nbsp;powoduje, że 
pisząc "
-"program trzeba zaczynać od zera. Odbiera także nowym programistom szansę "
-"studiowania istniejących programów w&nbsp;celu nauczenia się użytecznych "
-"technik oraz sposobów konstruowania dużych programów."
+"Istnienie właścicieli uniemożliwia taką ewolucję i&nbsp;powoduje, 
że&nbsp;"
+"pisząc program trzeba zaczynać od&nbsp;zera. Odbiera także nowym "
+"programistom szansę studiowania istniejących programów w&nbsp;celu 
nauczenia "
+"się użytecznych technik oraz&nbsp;sposobów konstruowania dużych 
programów."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -983,11 +1000,11 @@
 "good at writing small programs, but they can't begin to learn the different "
 "skills of writing large ones if they can't see how others have done it."
 msgstr ""
-"Właściciele są też przeszkodą na drodze edukacji. Zdarzało mi się 
spotkać "
-"obiecujących studentów informatyki, którzy w&nbsp;życiu nie widzieli kodu 
"
-"źródłowego dużego programu. Mogą być dobrzy w&nbsp;pisaniu małych 
programów, "
-"ale nie są w&nbsp;stanie zacząć uczyć się odmiennych umiejętności 
pisania "
-"dużych, jeśli nie mogą zobaczyć, jak zrobili to inni."
+"Właściciele są też przeszkodą na&nbsp;drodze edukacji. Zdarzało mi się 
"
+"spotkać obiecujących studentów informatyki, którzy w&nbsp;życiu nie 
widzieli "
+"kodu źródłowego dużego programu. Mogą być dobrzy w&nbsp;pisaniu małych 
"
+"programów, ale&nbsp;nie są w&nbsp;stanie zacząć uczyć się odmiennych "
+"umiejętności pisania dużych, jeśli nie mogą zobaczyć, jak zrobili to 
inni."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -996,10 +1013,10 @@
 "software field&mdash;you can only stand on the shoulders of the other people "
 "<em>in your own company</em>."
 msgstr ""
-"Na każdym polu pracy intelektualnej można osiągnąć więcej stojąc na "
-"ramionach gigantów. Jednak nie ma już na to ogólnego przyzwolenia przy "
-"pisaniu programów&nbsp;– możecie stać tylko na ramionach ludzi <em>ze 
swojej "
-"firmy</em>."
+"Na&nbsp;każdym polu pracy intelektualnej można osiągnąć więcej stojąc "
+"na&nbsp;ramionach gigantów. Jednak&nbsp;nie ma już na&nbsp;to ogólnego "
+"przyzwolenia przy pisaniu programów&nbsp;– możecie stać tylko na&nbsp;"
+"ramionach ludzi <em>ze swojej firmy</em>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1010,13 +1027,13 @@
 "work for the invading U.S. Marines, and left a note asking them to take good "
 "care of it."
 msgstr ""
-"Związane z tym szkody psychospołeczne dotykają ducha naukowej kooperacji, "
-"który kiedyś był tak silny, że naukowcy współpracowali ze sobą nawet 
kiedy "
-"ich państwa były w&nbsp;stanie wojny. To w&nbsp;tym duchu japońscy "
-"oceanografowie, opuszczający swoje laboratorium na wysepce na Pacyfiku, "
-"starannie zachowali wyniki swojej pracy dla atakujących amerykańskich "
-"marines i&nbsp;zostawili im notatkę z prośbą, żeby dobrze się tym 
wszystkim "
-"zaopiekowali."
+"Związane z&nbsp;tym szkody psychospołeczne dotykają ducha naukowej "
+"kooperacji, który kiedyś był tak silny, że&nbsp;naukowcy współpracowali 
ze "
+"sobą nawet kiedy ich państwa były w&nbsp;stanie wojny. To w&nbsp;tym duchu 
"
+"japońscy oceanografowie, opuszczający swoje laboratorium na&nbsp;wysepce "
+"na&nbsp;Pacyfiku, starannie zachowali wyniki swojej pracy dla atakujących "
+"amerykańskich marines i&nbsp;zostawili im notatkę z&nbsp;prośbą, żeby 
dobrze "
+"się tym wszystkim zaopiekowali."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1049,12 +1066,13 @@
 "harm."
 msgstr ""
 "Mówiłem tutaj o&nbsp;skutkach, jakie przynosi zabranianie ludziom 
kopiowania "
-"i&nbsp;modyfikowania programów, oraz budowania oprogramowania na bazie "
-"innych projektów. Nie sprecyzowałem, w&nbsp;jaki sposób takie utrudnianie "
-"może być przeprowadzone, bo nie ma to wpływu na wnioski. Nieważne, czy 
robi "
-"się to przez zabezpieczenia przed kopiowaniem, prawa autorskie, licencje, "
-"szyfrowanie, karty ROM, czy sprzętowe numery seryjne&nbsp;– jeśli 
skutecznie "
-"przeszkadza to w&nbsp;użytkowaniu, jest to szkodliwe."
+"i&nbsp;modyfikowania programów, oraz&nbsp;budowania oprogramowania na&nbsp;"
+"bazie innych projektów. Nie sprecyzowałem, w&nbsp;jaki sposób takie "
+"utrudnianie może być przeprowadzone, bo&nbsp;nie ma to wpływu na&nbsp;"
+"wnioski. Nieważne, czy&nbsp;robi się to przez zabezpieczenia przed "
+"kopiowaniem, prawa autorskie, licencje, szyfrowanie, karty ROM, czy&nbsp;"
+"sprzętowe numery seryjne&nbsp;– jeśli skutecznie przeszkadza to w&nbsp;"
+"użytkowaniu, jest to szkodliwe."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1062,9 +1080,9 @@
 "suggest that the methods most hated are those that accomplish their "
 "objective."
 msgstr ""
-"Użytkownicy uważają niektóre z&nbsp;tych metod za bardziej nieznośne od "
-"innych. Wydaje mi się, że najbardziej znienawidzone metody to te, które są
 "
-"skuteczne."
+"Użytkownicy uważają niektóre z&nbsp;tych metod za&nbsp;bardziej 
nieznośne "
+"od&nbsp;innych. Wydaje mi się, że&nbsp;najbardziej znienawidzone metody to "
+"te, które są skuteczne."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Software Should be Free"
@@ -1076,10 +1094,10 @@
 "or copying it&mdash;is obstructive. Its negative effects are widespread and "
 "important. It follows that society shouldn't have owners for programs."
 msgstr ""
-"Pokazałem, jak własność programu, czyli możliwość ograniczania jego "
+"Pokazałem, jak własność programu, czyli&nbsp;możliwość ograniczania 
jego "
 "kopiowania i&nbsp;modyfikacji, stwarza utrudnienia. Ich negatywne efekty są "
-"szerokie i&nbsp;znaczące. Wynika z&nbsp;tego, że w&nbsp;społeczeństwie 
nie "
-"powinni istnieć właściciele programów. "
+"szerokie i&nbsp;znaczące. Wynika z&nbsp;tego, 
że&nbsp;w&nbsp;społeczeństwie "
+"nie powinni istnieć właściciele programów. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1087,10 +1105,10 @@
 "and proprietary software is a poor substitute. Encouraging the substitute "
 "is not a rational way to get what we need."
 msgstr ""
-"Innym sposobem na zrozumienie tego wszystkiego może być to, że 
społeczeństwo "
-"potrzebuje wolnego oprogramowania, a&nbsp;programy objęte restrykcyjnymi "
-"licencjami są jego marnymi substytutami. Popieranie substytutów nie jest "
-"racjonalną drogą do osiągnięcia naszych celów. "
+"Innym sposobem na&nbsp;zrozumienie tego wszystkiego może być to, że&nbsp;"
+"społeczeństwo potrzebuje wolnego oprogramowania, a&nbsp;programy objęte "
+"restrykcyjnymi licencjami są jego marnymi substytutami. Popieranie "
+"substytutów nie jest racjonalną drogą do&nbsp;osiągnięcia naszych 
celów. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1099,11 +1117,11 @@
 "proprietary software stands a chance of success in its own narrow terms, but "
 "it is not what is good for society."
 msgstr ""
-"Vaclav Havel powiedział, że powinniśmy &bdquo;pracować na rzecz jakiejś "
-"sprawy, bo jest ona dobra, a&nbsp;nie tylko dlatego, że ma szansę "
-"powodzenia&rdquo;. Firma wytwarzająca objęte licencją oprogramowanie ma "
-"szansę powodzenia w&nbsp;wąskim tego słowa znaczeniu, ale nie jest to coś 
"
-"dobrego dla społeczeństwa. "
+"Vaclav Havel powiedział, że&nbsp;powinniśmy &bdquo;pracować na&nbsp;rzecz 
"
+"jakiejś sprawy, bo&nbsp;jest ona dobra, a&nbsp;nie tylko dlatego, 
że&nbsp;ma "
+"szansę powodzenia&rdquo;. Firma wytwarzająca objęte licencją 
oprogramowanie "
+"ma szansę powodzenia w&nbsp;wąskim tego słowa znaczeniu, ale&nbsp;nie jest 
"
+"to coś dobrego dla społeczeństwa. "
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Why People Will Develop Software"
@@ -1120,14 +1138,15 @@
 "that can be done, first I want to question how much artificial encouragement "
 "is truly necessary."
 msgstr ""
-"Jeśli wyeliminujemy prawo autorskie jako zachętę do rozwijania "
-"oprogramowania, to na początku będzie się tworzyć mniej programów, ale 
będą "
-"one bardziej użyteczne. Nie jest jasne, czy ogólna dostarczona 
użytkownikowi "
-"satysfakcja będzie mniejsza; ale jeśli taka będzie, lub jeśli chcemy ją 
i "
-"tak powiększyć, to są inne metody zachęcania do pisania programów, tak 
samo "
-"jak oprócz budek pobierających opłaty są inne metody zbierania pieniędzy 
na "
-"drogi. Zanim powiem jak można to zrobić, chcę zbadać, jak duża 
zewnętrzna "
-"zachęta jest rzeczywiście potrzebna. "
+"Jeśli wyeliminujemy prawo autorskie jako zachętę do&nbsp;rozwijania "
+"oprogramowania, to na&nbsp;początku będzie się tworzyć mniej programów, "
+"ale&nbsp;będą one bardziej użyteczne. Nie jest jasne, czy&nbsp;ogólna "
+"dostarczona użytkownikowi satysfakcja będzie mniejsza; ale&nbsp;jeśli taka 
"
+"będzie, lub&nbsp;jeśli chcemy ją i&nbsp;tak powiększyć, to są inne 
metody "
+"zachęcania do&nbsp;pisania programów, tak samo jak oprócz budek "
+"pobierających opłaty są inne metody zbierania pieniędzy na&nbsp;drogi. 
Zanim "
+"powiem jak można to zrobić, chcę zbadać, jak duża zewnętrzna zachęta 
jest "
+"rzeczywiście potrzebna. "
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Programming is Fun"
@@ -1144,16 +1163,17 @@
 "for the few funded positions available, none of which is funded very well. "
 "They may even pay for the chance to work in the field, if they can afford to."
 msgstr ""
-"Są takie prace, których mało kto się podejmie w&nbsp;zamian za coś 
innego "
-"niż pieniądze, np. roboty drogowe. Są też inne dziedziny nauki i&nbsp;"
-"sztuki, w których są małe szanse wzbogacenia się, a&nbsp;w&nbsp;które 
ludzie "
-"wchodzą z&nbsp;powodu swoich fascynacji lub dlatego, że postrzegają je 
jako "
-"wartościowe dla społeczeństwa. Mam tu na myśli np. logikę matematyczną, 
"
-"muzykę klasyczną i archeologię, a&nbsp;także tworzenie organizacji "
-"politycznych wśród ludzi pracy. Ludzie konkurują ze sobą, bardziej smutno 
"
-"niż zaciekle, o&nbsp;parę opłacanych etatów, z&nbsp;których żaden nie 
jest "
-"opłacany zbyt dobrze. Czasami ludzie nawet płacą za szansę pracowania w "
-"takiej dziedzinie, jeśli ich na to stać. "
+"Są takie prace, których mało kto się podejmie w&nbsp;zamian za&nbsp;coś "
+"innego niż pieniądze, np. roboty drogowe. Są też inne dziedziny nauki 
i&nbsp;"
+"sztuki, w&nbsp;których są małe szanse wzbogacenia się, 
a&nbsp;w&nbsp;które "
+"ludzie wchodzą z&nbsp;powodu swoich fascynacji lub&nbsp;dlatego, że&nbsp;"
+"postrzegają je jako wartościowe dla społeczeństwa. Mam tu na&nbsp;myśli 
np. "
+"logikę matematyczną, muzykę klasyczną i&nbsp;archeologię, a&nbsp;także "
+"tworzenie organizacji politycznych wśród ludzi pracy. Ludzie konkurują ze "
+"sobą, bardziej smutno niż zaciekle, o&nbsp;parę opłacanych etatów, 
z&nbsp;"
+"których żaden nie jest opłacany zbyt dobrze. Czasami ludzie nawet płacą "
+"za&nbsp;szansę pracowania w&nbsp;takiej dziedzinie, jeśli ich na&nbsp;to "
+"stać. "
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1169,12 +1189,12 @@
 "Taka dziedzina może się błyskawicznie zmienić jeśli zacznie stwarzać "
 "możliwości zarobienia dużych pieniędzy. Kiedy jeden pracownik staje się "
 "bogaty, inni domagają się takiej samej możliwości. Wkrótce wszyscy mogą 
"
-"zacząć domagać się dużych sum pieniędzy za coś, co niegdyś robili dla 
"
+"zacząć domagać się dużych sum pieniędzy za&nbsp;coś, co niegdyś 
robili dla "
 "przyjemności. Parę lat później wszyscy powiązani z&nbsp;tą dziedziną 
będą "
-"wyśmiewać się z&nbsp;pomysłu, że można było w&nbsp;niej pracować bez 
dużych "
-"zysków finansowych. Będą doradzać planistom, żeby zapewnili te zyski 
poprzez "
-"rekomendowanie specjalnych przywilejów, praw i&nbsp;monopoli do tego "
-"potrzebnych."
+"wyśmiewać się z&nbsp;pomysłu, że&nbsp;można było w&nbsp;niej pracować 
"
+"bez&nbsp;dużych zysków finansowych. Będą doradzać planistom, żeby 
zapewnili "
+"te zyski poprzez&nbsp;rekomendowanie specjalnych przywilejów, praw i&nbsp;"
+"monopoli do&nbsp;tego potrzebnych."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1187,13 +1207,14 @@
 "knew back then."
 msgstr ""
 "Taka zmiana nastąpiła w&nbsp;dziedzinie programowania komputerowego w&nbsp;"
-"ciągu ostatniej dekady. W latach siedemdziesiątych XX wieku ukazywały się 
"
-"artykuły o&nbsp;&bdquo;komputerowym uzależnieniu&rdquo;: użytkownicy "
-"przyklejali się do komputerów i&nbsp;wydawali na swój nałóg po sto 
dolarów "
-"tygodniowo. Panowało ogólne przekonanie, że ludzie kochają programowanie 
tak "
-"bardzo, że poświęciliby dlań swoje małżeństwo. Dzisiaj panuje ogólne "
-"przekonanie, że nikt nie będzie programował, chyba że za duże pienią
dze. "
-"Ludzie zapomnieli, w&nbsp;co wierzyli czterdzieści lat temu."
+"ciągu ostatniej dekady. W&nbsp;latach siedemdziesiątych XX wieku ukazywały 
"
+"się artykuły o&nbsp;&bdquo;komputerowym uzależnieniu&rdquo;: użytkownicy "
+"przyklejali się do&nbsp;komputerów i&nbsp;wydawali na&nbsp;swój nałóg "
+"po&nbsp;sto dolarów tygodniowo. Panowało ogólne przekonanie, 
że&nbsp;ludzie "
+"kochają programowanie tak bardzo, że&nbsp;poświęciliby dlań swoje "
+"małżeństwo. Dzisiaj panuje ogólne przekonanie, że&nbsp;nikt nie będzie "
+"programował, chyba że&nbsp;za duże pieniądze. Ludzie zapomnieli, 
w&nbsp;co "
+"wierzyli czterdzieści lat temu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1204,12 +1225,13 @@
 "readjusted their attitudes, they will once again be eager to work in the "
 "field for the joy of accomplishment."
 msgstr ""
-"Jeśli w&nbsp;danym okresie prawdą jest, że w&nbsp;pewnej dziedzinie ludzie 
"
-"będą pracować tylko za duże pieniądze, to nie musi to na zawsze 
pozostać "
-"prawdą. Pęd zmian może biec w&nbsp;odwrotnym kierunku, jeśli impuls do 
tego "
-"da społeczeństwo. Jeśli odbierzemy możliwość zbicia fortuny, to po 
pewnym "
-"czasie ludzie zmodyfikują swoje postawy i&nbsp;znów będą chętni 
pracować "
-"w&nbsp;tej dziedzinie w&nbsp;zamian za radość zawodowego spełnienia."
+"Jeśli w&nbsp;danym okresie prawdą jest, że&nbsp;w&nbsp;pewnej dziedzinie "
+"ludzie będą pracować tylko za&nbsp;duże pieniądze, to nie musi to 
na&nbsp;"
+"zawsze pozostać prawdą. Pęd zmian może biec w&nbsp;odwrotnym kierunku, 
jeśli "
+"impuls do&nbsp;tego da społeczeństwo. Jeśli odbierzemy możliwość zbicia 
"
+"fortuny, to po&nbsp;pewnym czasie ludzie zmodyfikują swoje postawy i&nbsp;"
+"znów będą chętni pracować w&nbsp;tej dziedzinie w&nbsp;zamian 
za&nbsp;radość "
+"zawodowego spełnienia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1218,8 +1240,8 @@
 "mere living is easier to raise."
 msgstr ""
 "Pytanie &bdquo;Jak możemy zapłacić programistom?&rdquo; stanie się "
-"łatwiejsze, gdy zdamy sobie sprawę, że nie chodzi tutaj o&nbsp;płacenie 
im "
-"fortuny. Pieniądze na zwykłą pensję łatwiej jest zdobyć."
+"łatwiejsze, gdy zdamy sobie sprawę, że&nbsp;nie chodzi tutaj 
o&nbsp;płacenie "
+"im fortuny. Pieniądze na&nbsp;zwykłą pensję łatwiej jest zdobyć."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Funding Free Software"
@@ -1241,12 +1263,12 @@
 "increasing willingness to join consortiums shows their realization that "
 "owning the software is not what is really important for them."
 msgstr ""
-"Producenci sprzętu uważają wspieranie rozwoju oprogramowania za bardzo "
+"Producenci sprzętu uważają wspieranie rozwoju oprogramowania 
za&nbsp;bardzo "
 "ważne, nawet jeśli nie mogą kontrolować jego użycia. W&nbsp;1970 
większość "
-"ich oprogramowania była swobodna, bo nawet nie myśleli o ograniczaniu jego "
-"użycia. Dzisiaj ich wzrastająca chęć do przyłączania się do 
konsorcjów "
-"pokazuje, że zdali sobie sprawę z tego, iż posiadanie oprogramowania nie "
-"jest tym, co jest dla nich rzeczywiście ważne."
+"ich oprogramowania była swobodna, bo&nbsp;nawet nie myśleli o ograniczaniu "
+"jego użycia. Dzisiaj ich wzrastająca chęć do&nbsp;przyłączania się 
do&nbsp;"
+"konsorcjów pokazuje, że&nbsp;zdali sobie sprawę z&nbsp;tego, iż 
posiadanie "
+"oprogramowania nie jest tym, co jest dla nich rzeczywiście ważne."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1257,11 +1279,11 @@
 "and grants that now support proprietary software development."
 msgstr ""
 "Wiele przedsięwzięć programistycznych prowadzą uniwersytety. Dzisiaj 
często "
-"sprzedają ich rezultaty, chociaż nie robiły tego w&nbsp;latach 70. Czy nie 
"
-"jest oczywiste, że uniwersytety rozwijałyby wolne oprogramowanie, jeśli 
nie "
-"miałyby pozwolenia na sprzedaż programów? Projekty te mogłyby być 
wspierane "
-"przez te same kontrakty i&nbsp;granty rządowe, które teraz wspierają 
rozwój "
-"oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami."
+"sprzedają ich rezultaty, chociaż nie robiły tego w&nbsp;latach 70. 
Czy&nbsp;"
+"nie jest oczywiste, że&nbsp;uniwersytety rozwijałyby wolne oprogramowanie, "
+"jeśli nie miałyby pozwolenia na&nbsp;sprzedaż programów? Projekty te 
mogłyby "
+"być wspierane przez te same kontrakty i&nbsp;granty rządowe, które teraz "
+"wspierają rozwój oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1275,15 +1297,15 @@
 "the temptation to do these things, they would still do their research."
 msgstr ""
 "W&nbsp;dzisiejszych czasach powszechne są sytuacje, w&nbsp;których "
-"uniwersytetom przyznaje się granty na rozwój jakiegoś systemu, a&nbsp;one "
-"rozwijają go prawie do końca i&nbsp;mówią, że jest &bdquo;gotowy&rdquo;. 
"
-"Następnie zakładają firmy, które rzeczywiście go kończą i&nbsp;czynią 
"
-"zdatnym do użytkowania. Czasami deklarują oni, że wersja niedokończona 
jest "
-"&bdquo;wolna&rdquo;. Jeśli są źli do szpiku kości, to zamiast tego 
zdobywają "
-"od uniwersytetu wyłączną licencję. Nie jest to tajemnicą. Zainteresowani 
tym "
-"faktem otwarcie to przyznają. Jednak gdyby naukowcy nie byli kuszeni przez "
-"możliwość robienia takich rzeczy, to i&nbsp;tak nadal kontynuowaliby 
badania "
-"naukowe."
+"uniwersytetom przyznaje się granty na&nbsp;rozwój jakiegoś systemu, 
a&nbsp;"
+"one rozwijają go prawie do&nbsp;końca i&nbsp;mówią, że&nbsp;jest &bdquo;"
+"gotowy&rdquo;. Następnie zakładają firmy, które rzeczywiście go kończą 
"
+"i&nbsp;czynią zdatnym do&nbsp;użytkowania. Czasami deklarują oni, 
że&nbsp;"
+"wersja niedokończona jest &bdquo;wolna&rdquo;. Jeśli są źli 
do&nbsp;szpiku "
+"kości, to zamiast tego zdobywają od&nbsp;uniwersytetu wyłączną 
licencję. Nie "
+"jest to tajemnicą. Zainteresowani tym faktem otwarcie to przyznają. "
+"Jednak&nbsp;gdyby naukowcy nie byli kuszeni przez możliwość robienia 
takich "
+"rzeczy, to i&nbsp;tak nadal kontynuowaliby badania naukowe."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1294,13 +1316,13 @@
 "improvements to the public once they are done.) I also teach classes for "
 "which I am paid."
 msgstr ""
-"Programiści tworzący wolne oprogramowanie mogą zarabiać na życie 
sprzedając "
-"usługi związane ze swoimi programami. Zatrudniono mnie, bym napisał 
wersję "
-"<a href=\"/software/gcc/\">GNU C compiler</a> dla nowej platformy sprzętowej 
"
-"i&nbsp;żebym stworzył rozszerzenia interfejsu użytkownika dla <a href=\"/"
-"software/emacs/\">GNU Emacsa</a>. (Oddaję te ulepszenia w&nbsp;ręce "
-"społeczeństwa gdy tylko są gotowe). Poza tym zarabiam na prowadzeniu 
zajęć "
-"uniwersyteckich."
+"Programiści tworzący wolne oprogramowanie mogą zarabiać na&nbsp;życie "
+"sprzedając usługi związane ze swoimi programami. Zatrudniono mnie, bym "
+"napisał wersję <a href=\"/software/gcc/\">GNU C compiler</a> dla nowej "
+"platformy sprzętowej i&nbsp;żebym stworzył rozszerzenia interfejsu "
+"użytkownika dla <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacsa</a>. (Oddaję te "
+"ulepszenia w&nbsp;ręce społeczeństwa gdy tylko są gotowe). Poza tym 
zarabiam "
+"na&nbsp;prowadzeniu zajęć uniwersyteckich."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1312,14 +1334,14 @@
 "provides users with an option generally unavailable for proprietary "
 "software, except to the very wealthy."
 msgstr ""
-"Nie tylko ja pracuję w&nbsp;ten sposób. Sukces odnosi teraz i&nbsp;rośnie 
w "
-"siłę korporacja, która nie wykonuje żadnych innych prac. Kilka innych 
firm "
-"także dostarcza komercyjne usługi związane z&nbsp;wolnym oprogramowaniem "
-"systemu GNU. To początek niezależnej branży wsparcia programistycznego, "
-"która może stać się dość duża, jeśli wolne oprogramowanie stanie się 
"
-"popularniejsze. Daje ona użytkownikom wybór normalnie niedostępny w&nbsp;"
-"przypadku oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami, nie licząc "
-"bardzo bogatych."
+"Nie tylko ja pracuję w&nbsp;ten sposób. Sukces odnosi teraz i&nbsp;rośnie "
+"w&nbsp;siłę korporacja, która nie wykonuje żadnych innych prac. Kilka 
innych "
+"firm także dostarcza komercyjne usługi związane z&nbsp;wolnym "
+"oprogramowaniem systemu GNU. To początek niezależnej branży wsparcia "
+"programistycznego, która może stać się dość duża, jeśli wolne 
oprogramowanie "
+"stanie się popularniejsze. Daje ona użytkownikom wybór normalnie 
niedostępny "
+"w&nbsp;przypadku oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami, nie "
+"licząc bardzo bogatych."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1335,14 +1357,15 @@
 msgstr ""
 "Nowe instytucje, takie jak <a href=\"/fsf/fsf.html\">Fundacja Wolnego "
 "Oprogramowania</a>, także mogą finansować programistów. Większość 
funduszy "
-"Fundacji pochodzi od użytkowników, którzy kupują wysyłkowo taśmy 
[obecnie na "
-"płytach; przyp. tłum.]. Oprogramowanie zawarte na taśmach jest wolne, 
więc "
-"każdy użytkownik ma prawo je kopiować i&nbsp;modyfikować, ale wielu 
z&nbsp;"
-"nich i&nbsp;tak płaci za swoje kopie. (Przypominam, że &bdquo;free "
-"software&rdquo; to oprogramowanie wolne, a nie darmowe.) Niektórzy "
-"użytkownicy, którzy mają już kopie, zamawiają taśmy żeby nas 
wesprzeć, bo "
-"uważają, że na to zasługujemy. Fundacja otrzymuje także pokaźne 
darowizny od "
-"producentów sprzętu."
+"Fundacji pochodzi od&nbsp;użytkowników, którzy kupują wysyłkowo taśmy "
+"[obecnie na&nbsp;płytach; przyp. tłum.]. Oprogramowanie zawarte na&nbsp;"
+"taśmach jest wolne, więc&nbsp;każdy użytkownik ma prawo je kopiować 
i&nbsp;"
+"modyfikować, ale&nbsp;wielu z&nbsp;nich i&nbsp;tak płaci za&nbsp;swoje "
+"kopie. (Przypominam, że&nbsp;&bdquo;free software&rdquo; to oprogramowanie "
+"wolne, a&nbsp;nie darmowe.) Niektórzy użytkownicy, którzy mają już 
kopie, "
+"zamawiają taśmy żeby nas wesprzeć, bo&nbsp;uważają, że&nbsp;na to "
+"zasługujemy. Fundacja otrzymuje także pokaźne darowizny 
od&nbsp;producentów "
+"sprzętu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1352,10 +1375,10 @@
 "now provide a very good living for its founder."
 msgstr ""
 "Fundacja Wolnego Oprogramowania jest organizacją charytatywną, a&nbsp;jej "
-"dochody przeznaczane są na zatrudnienie tak wielu programistów, jak tylko "
-"się da. Jeśli byłaby zwykłą firmą rozprowadzającą wśród 
społeczeństwa to "
-"samo wolne oprogramowanie za tą samą opłatą, to zapewniałaby teraz 
swojemu "
-"założycielowi bardzo dobre utrzymanie."
+"dochody przeznaczane są na&nbsp;zatrudnienie tak wielu programistów, jak "
+"tylko się da. Jeśli byłaby zwykłą firmą rozprowadzającą wśród 
społeczeństwa "
+"to samo wolne oprogramowanie za&nbsp;tą samą opłatą, to zapewniałaby 
teraz "
+"swojemu założycielowi bardzo dobre utrzymanie."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1366,13 +1389,14 @@
 "because programming is fun. In addition, volunteers have written many "
 "useful programs for us. (Even technical writers have begun to volunteer.)"
 msgstr ""
-"Ponieważ Fundacja jest organizacją charytatywną, programiści często 
pracują "
-"dla nas za połowę pieniędzy, które mogliby dostać gdzieś indziej. Robią
 to, "
-"bo nie ma u&nbsp;nas biurokracji, a&nbsp;także dlatego, że czują 
satysfakcję "
-"wiedząc, że ich praca nie będzie niedostępna użytkownikom. Głównym 
powodem, "
-"dla którego to robią jest fakt, że programowanie sprawia przyjemność. Co 
"
-"więcej, wiele przydatnych programów napisali dla nas ochotnicy. (Nawet "
-"twórcy dokumentacji technicznej zaczęli zgłaszać się na ochotnika)."
+"Ponieważ&nbsp;Fundacja jest organizacją charytatywną, programiści często 
"
+"pracują dla nas za&nbsp;połowę pieniędzy, które mogliby dostać gdzieś "
+"indziej. Robią to, bo&nbsp;nie ma u&nbsp;nas biurokracji, a&nbsp;także "
+"dlatego, że&nbsp;czują satysfakcję wiedząc, że&nbsp;ich praca nie 
będzie "
+"niedostępna użytkownikom. Głównym powodem, dla którego to robią jest 
fakt, "
+"że&nbsp;programowanie sprawia przyjemność. Co więcej, wiele przydatnych "
+"programów napisali dla nas ochotnicy. (Nawet twórcy dokumentacji 
technicznej "
+"zaczęli zgłaszać się na&nbsp;ochotnika)."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1380,9 +1404,9 @@
 "along with music and art. We don't have to fear that no one will want to "
 "program."
 msgstr ""
-"To potwierdza, że programowanie to jedna z&nbsp;najbardziej fascynujących "
-"dziedzin, obok muzyki i&nbsp;sztuki. Nie musimy się obawiać, że nikt nie "
-"będzie chciał programować."
+"To potwierdza, że&nbsp;programowanie to jedna z&nbsp;najbardziej "
+"fascynujących dziedzin, obok muzyki i&nbsp;sztuki. Nie musimy się obawiać, 
"
+"że&nbsp;nikt nie będzie chciał programować."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "What Do Users Owe to Developers?"
@@ -1397,17 +1421,18 @@
 msgstr ""
 "Istnieje dobry powód, dla którego użytkownicy programów czują moralne "
 "zobowiązanie ich wspierania. Ludzie rozwijający wolne oprogramowanie wnoszą
 "
-"wkład w&nbsp;działania użytkowników, dlatego finansowe wspieranie 
dalszego "
-"rozwoju jest nie tylko fair, ale także w&nbsp;dłuższej perspektywie 
w&nbsp;"
-"interesie użytkowników."
+"wkład w&nbsp;działania użytkowników, dlatego&nbsp;finansowe wspieranie "
+"dalszego rozwoju jest nie tylko fair, ale&nbsp;także w&nbsp;dłuższej "
+"perspektywie w&nbsp;interesie użytkowników."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, this does not apply to proprietary software developers, since "
 "obstructionism deserves a punishment rather than a reward."
 msgstr ""
-"Jednak nie odnosi się to do twórców oprogramowania objętego 
restrykcyjnymi "
-"licencjami, bo utrudnianie zasługuje na karę, a&nbsp;nie nagrodę."
+"Jednak&nbsp;nie odnosi się to do&nbsp;twórców oprogramowania objętego "
+"restrykcyjnymi licencjami, bo&nbsp;utrudnianie zasługuje na&nbsp;karę, "
+"a&nbsp;nie nagrodę."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1416,10 +1441,11 @@
 "requirement destroys the basis for the obligation. A developer can either "
 "deserve a reward or demand it, but not both."
 msgstr ""
-"Mamy tu więc paradoks: twórcy użytecznego oprogramowania należy się 
wsparcie "
-"użytkowników, ale każda próba zamiany tego moralnego zobowiązania 
w&nbsp;"
-"żądanie niszczy jego podstawę. Twórca może zasługiwać na nagrodę lub 
się jej "
-"domagać, ale nie obie te rzeczy na raz."
+"Mamy tu więc&nbsp;paradoks: twórcy użytecznego oprogramowania należy się 
"
+"wsparcie użytkowników, ale&nbsp;każda próba zamiany tego moralnego "
+"zobowiązania w&nbsp;żądanie niszczy jego podstawę. Twórca może 
zasługiwać "
+"na&nbsp;nagrodę lub&nbsp;się jej domagać, ale&nbsp;nie obie te rzeczy "
+"na&nbsp;raz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1429,11 +1455,11 @@
 "coercion, just as they have learned to support public radio and television "
 "stations."
 msgstr ""
-"Uważam, że postępujący etycznie programista, który zetknie się 
z&nbsp;tym "
-"paradoksem, musi zachowywać się tak, żeby zasłużyć na nagrodę, ale 
powinien "
-"także prosić użytkowników o&nbsp;dobrowolne datki. W&nbsp;końcu 
użytkownicy "
-"nauczą się wspierać programistów bez przymusu, tak samo jak nauczyli się 
"
-"wspierać publiczne radio i&nbsp;telewizję."
+"Uważam, że&nbsp;postępujący etycznie programista, który zetknie się 
z&nbsp;"
+"tym paradoksem, musi zachowywać się tak, żeby zasłużyć 
na&nbsp;nagrodę, "
+"ale&nbsp;powinien także prosić użytkowników o&nbsp;dobrowolne datki. 
W&nbsp;"
+"końcu użytkownicy nauczą się wspierać programistów bez&nbsp;przymusu, 
tak "
+"samo jak nauczyli się wspierać publiczne radio i&nbsp;telewizję."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "What Is Software Productivity?"
@@ -1444,8 +1470,8 @@
 "If software were free, there would still be programmers, but perhaps fewer "
 "of them. Would this be bad for society?"
 msgstr ""
-"Jeśli oprogramowanie byłoby wolne, to programiści istnieliby nadal, tyle 
że "
-"być może byłoby ich mniej. Czy byłoby to złe dla społeczeństwa?"
+"Jeśli oprogramowanie byłoby wolne, to programiści istnieliby nadal, tyle "
+"że&nbsp;być może byłoby ich mniej. Czy&nbsp;byłoby to złe dla 
społeczeństwa?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1456,11 +1482,12 @@
 "the demand, because of increased software productivity at all levels:"
 msgstr ""
 "Niekoniecznie. W&nbsp;dzisiejszych czasach rozwinięte państwa mają mniej "
-"rolników niż w roku 1900, ale nie uważamy tego za złe dla 
społeczeństwa, bo "
-"mała ilość rolników dostarcza konsumentom więcej jedzenia niż kiedyś "
-"dostarczało wielu. Nazywamy to zwiększoną produktywnością. Wolne "
-"oprogramowanie potrzebowałoby dużo mniej programistów do zaspokojenia "
-"popytu, bo na wszystkich poziomach zwiększyłaby się produktywność:"
+"rolników niż w&nbsp;roku 1900, ale&nbsp;nie uważamy tego za&nbsp;złe dla "
+"społeczeństwa, bo&nbsp;mała ilość rolników dostarcza konsumentom 
więcej "
+"jedzenia niż kiedyś dostarczało wielu. Nazywamy to zwiększoną "
+"produktywnością. Wolne oprogramowanie potrzebowałoby dużo mniej 
programistów "
+"do&nbsp;zaspokojenia popytu, bo&nbsp;na wszystkich poziomach zwiększyłaby "
+"się produktywność:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Wider use of each program that is developed."
@@ -1471,8 +1498,8 @@
 "The ability to adapt existing programs for customization instead of starting "
 "from scratch."
 msgstr ""
-"Możliwość modyfikacji istniejącego oprogramowania do własnych potrzeb "
-"zamiast pisania wszystkiego od początku."
+"Możliwość modyfikacji istniejącego oprogramowania do&nbsp;własnych 
potrzeb "
+"zamiast pisania wszystkiego od&nbsp;początku."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Better education of programmers."
@@ -1480,7 +1507,7 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "The elimination of duplicate development effort."
-msgstr "Wyeliminowanie wykonywania po raz kolejny tej samej pracy."
+msgstr "Wyeliminowanie wykonywania po&nbsp;raz kolejny tej samej pracy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1489,11 +1516,12 @@
 "these people usually accept the widely held belief that the software "
 "industry needs increased productivity. How is this?"
 msgstr ""
-"Ludzie, którzy sprzeciwiają się współpracy twierdząc, że 
doprowadziłoby to "
-"do zatrudnienia mniejszej ilości programistów, tak naprawdę sprzeciwiają 
się "
-"zwiększonej produktywności. Tymczasem ci sami ludzie zazwyczaj akceptują "
-"szeroko przyjęty pogląd, że przemysł programistyczny potrzebuje 
zwiększonej "
-"produktywności. Więc o&nbsp;co w&nbsp;końcu chodzi?"
+"Ludzie, którzy sprzeciwiają się współpracy twierdząc, 
że&nbsp;doprowadziłoby "
+"to do&nbsp;zatrudnienia mniejszej ilości programistów, tak naprawdę "
+"sprzeciwiają się zwiększonej produktywności. Tymczasem ci sami ludzie "
+"zazwyczaj akceptują szeroko przyjęty pogląd, że&nbsp;przemysł "
+"programistyczny potrzebuje zwiększonej produktywności. Więc&nbsp;o&nbsp;co 
"
+"w&nbsp;końcu chodzi?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1507,18 +1535,18 @@
 "technological advances."
 msgstr ""
 "&bdquo;Produktywność programistyczna&rdquo; może znaczyć dwie różne 
rzeczy: "
-"ogólną produktywność całej produkcji oprogramowania lub produktywność "
+"ogólną produktywność całej produkcji oprogramowania 
lub&nbsp;produktywność "
 "poszczególnych projektów. Ogólna produktywność jest tym, co 
społeczeństwo "
 "chciałoby podnieść, a&nbsp;najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest "
-"zniesienie sztucznych barier, które stoją na drodze współpracy i&nbsp;ją 
"
-"zmniejszają. Jednak naukowcy badający &bdquo;produktywność "
-"programistyczną&rdquo; skupiają się tylko na drugim, ograniczonym 
znaczeniu "
-"tego pojęcia, w przypadku którego polepszenie sytuacji wymaga trudnych "
-"postępów technologicznych."
+"zniesienie sztucznych barier, które stoją na&nbsp;drodze współpracy 
i&nbsp;"
+"ją zmniejszają. Jednak&nbsp;naukowcy badający &bdquo;produktywność "
+"programistyczną&rdquo; skupiają się tylko na&nbsp;drugim, ograniczonym "
+"znaczeniu tego pojęcia, w&nbsp;przypadku którego polepszenie sytuacji 
wymaga "
+"trudnych postępów technologicznych."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Is Competition Inevitable?"
-msgstr "Czy konkurencja jest nieunikniona?"
+msgstr "Czy&nbsp;konkurencja jest nieunikniona?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1526,9 +1554,9 @@
 "society? Perhaps it is. But competition itself is not harmful; the harmful "
 "thing is <em>combat</em>."
 msgstr ""
-"Czy nieuniknione jest, że ludzie będą próbować ze sobą konkurować, 
żeby być "
-"lepszymi od swoich rywali? Być może tak. Ale konkurencja sama w&nbsp;sobie "
-"nie jest szkodliwa, rzeczą szkodliwą jest <em>walka</em>."
+"Czy&nbsp;nieuniknione jest, że&nbsp;ludzie będą próbować ze sobą 
konkurować, "
+"żeby być lepszymi od&nbsp;swoich rywali? Być może tak. 
Ale&nbsp;konkurencja "
+"sama w&nbsp;sobie nie jest szkodliwa, rzeczą szkodliwą jest <em>walka</em>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1540,13 +1568,14 @@
 "can benefit everyone, <em>as long as</em> the spirit of good sportsmanship "
 "is maintained."
 msgstr ""
-"Konkurować ze sobą można na wiele sposobów. Konkurencja może mieć na 
celu "
-"próbę ciągłego osiągania więcej, prześcigania tego, co zrobili inni. 
Na "
-"przykład dawno temu istniało współzawodnictwo pomiędzy programistycznymi 
"
-"geniuszami o&nbsp;to, kto potrafi zmusić komputer do zrobienia najbardziej "
-"zadziwiającej rzeczy lub napisać najkrótszy bądź najszybszy program "
-"wykonujący jakieś zadanie. Taka konkurencja może być pożyteczna dla "
-"wszystkich, <em>dopóki</em> utrzymany jest duch pozytywnego 
współzawodnictwa."
+"Konkurować ze sobą można na&nbsp;wiele sposobów. Konkurencja może mieć "
+"na&nbsp;celu próbę ciągłego osiągania więcej, prześcigania tego, co 
zrobili "
+"inni. Na&nbsp;przykład dawno temu istniało współzawodnictwo pomiędzy "
+"programistycznymi geniuszami o&nbsp;to, kto potrafi zmusić komputer do&nbsp;"
+"zrobienia najbardziej zadziwiającej rzeczy lub&nbsp;napisać najkrótszy "
+"bądź&nbsp;najszybszy program wykonujący jakieś zadanie. Taka konkurencja "
+"może być pożyteczna dla wszystkich, <em>dopóki</em> utrzymany jest duch "
+"pozytywnego współzawodnictwa."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1556,11 +1585,12 @@
 "they do not bribe ship captains to strand their rivals on desert islands. "
 "They are content to let the best person win."
 msgstr ""
-"Konstruktywna konkurencja wystarcza by zmotywować ludzi do wielkich "
+"Konstruktywna konkurencja wystarcza by zmotywować ludzi do&nbsp;wielkich "
 "wysiłków. Kilkoro ludzi konkuruje ze sobą o&nbsp;tytuł pierwszej osoby, "
-"która odwiedzi wszystkie kraje świata, niektórzy wydają na to całe 
fortuny. "
-"Jednak nie przekupują kapitanów statków, by wysadzili ich rywali na "
-"bezludnych wyspach. Chętnie przystają na to, by wygrał najlepszy."
+"która odwiedzi wszystkie kraje świata, niektórzy wydają na&nbsp;to całe "
+"fortuny. Jednak&nbsp;nie przekupują kapitanów statków, by wysadzili ich "
+"rywali na&nbsp;bezludnych wyspach. Chętnie przystają na&nbsp;to, by wygrał 
"
+"najlepszy."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1571,11 +1601,12 @@
 "is a form of combat among the citizens of our society."
 msgstr ""
 "Konkurencja przekształca się w&nbsp;walkę, gdy konkurenci zaczynają 
próbować "
-"przeszkadzać sobie nawzajem zamiast samemu iść do przodu, kiedy 
&bdquo;Niech "
-"wygra najlepszy&rdquo; ustępuje miejsca &bdquo;Dajcie mi wygrać, nawet 
jeśli "
-"nie jestem najlepszy&rdquo;. Objęte restrykcyjną licencją oprogramowanie "
-"jest szkodliwe nie dlatego, że jest formą konkurencji, ale dlatego, że 
jest "
-"formą walki pomiędzy obywatelami naszego społeczeństwa."
+"przeszkadzać sobie nawzajem zamiast samemu iść do&nbsp;przodu, kiedy 
&bdquo;"
+"Niech wygra najlepszy&rdquo; ustępuje miejsca &bdquo;Dajcie mi wygrać, 
nawet "
+"jeśli nie jestem najlepszy&rdquo;. Objęte restrykcyjną licencją "
+"oprogramowanie jest szkodliwe nie dlatego, że&nbsp;jest formą konkurencji, "
+"ale&nbsp;dlatego, że&nbsp;jest formą walki pomiędzy obywatelami naszego "
+"społeczeństwa."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1587,13 +1618,14 @@
 "of business share this characteristic. Withholding information that could "
 "help everyone advance is a form of combat."
 msgstr ""
-"Konkurencja w&nbsp;biznesie niekoniecznie musi być walką. Na przykład, gdy 
"
-"konkurują ze sobą dwa warzywniaki, to ich energia idzie na ulepszanie "
-"własnej oferty, a&nbsp;nie sabotowanie rywala. Ale to nie jest przejawem "
-"specjalnego przywiązania do biznesowej etyki. W&nbsp;tej dziedzinie jest po "
-"prostu mało możliwości walki, pomijając przemoc fizyczną. Niektóre 
branże "
-"biznesu mają więcej takich możliwości. Zatrzymywanie dla siebie 
informacji, "
-"które mogłyby pomóc wszystkim w&nbsp;rozwoju jest formą walki."
+"Konkurencja w&nbsp;biznesie niekoniecznie musi być walką. 
Na&nbsp;przykład, "
+"gdy konkurują ze sobą dwa warzywniaki, to ich energia idzie na&nbsp;"
+"ulepszanie własnej oferty, a&nbsp;nie sabotowanie rywala. Ale&nbsp;to nie "
+"jest przejawem specjalnego przywiązania do&nbsp;biznesowej etyki. W&nbsp;tej 
"
+"dziedzinie jest po&nbsp;prostu mało możliwości walki, pomijając przemoc "
+"fizyczną. Niektóre branże biznesu mają więcej takich możliwości. "
+"Zatrzymywanie dla siebie informacji, które mogłyby pomóc wszystkim w&nbsp;"
+"rozwoju jest formą walki."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1604,16 +1636,17 @@
 "combat which are not specifically prohibited. Society's resources are "
 "squandered on the economic equivalent of factional civil war."
 msgstr ""
-"Ideologia biznesu nie przygotowuje ludzi na powstrzymywanie się przed pokusą
 "
-"walki z&nbsp;konkurentami. Niektóre formy walki zostały zakazane przez "
-"ustawy antymonopolowe, ustawy o&nbsp;prawdzie w&nbsp;reklamie, itd., ale "
-"zamiast uogólnić to do powszechnego zakazu walki, dyrektorzy wymyślają 
inne "
-"jej formy, które nie są bezpośrednio zabronione. Społeczne zasoby są "
-"roztrwaniane przez ekonomiczny odpowiednik frakcyjnej wojny domowej."
+"Ideologia biznesu nie przygotowuje ludzi na&nbsp;powstrzymywanie się przed "
+"pokusą walki z&nbsp;konkurentami. Niektóre formy walki zostały zakazane "
+"przez ustawy antymonopolowe, ustawy o&nbsp;prawdzie w&nbsp;reklamie, itd., "
+"ale&nbsp;zamiast uogólnić to do&nbsp;powszechnego zakazu walki, dyrektorzy "
+"wymyślają inne jej formy, które nie są bezpośrednio zabronione. 
Społeczne "
+"zasoby są roztrwaniane przez ekonomiczny odpowiednik frakcyjnej wojny "
+"domowej."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Why Don't You Move to Russia?&rdquo;"
-msgstr "&bdquo;A może byś się przeniósł do Rosji?&rdquo;"
+msgstr "&bdquo;A może byś się przeniósł do&nbsp;Rosji?&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1627,14 +1660,14 @@
 "these ideas?"
 msgstr ""
 "W&nbsp;Stanach Zjednoczonych każdy zwolennik czegoś innego niż najbardziej 
"
-"ekstremalne formy wolnorynkowego egoizmu często spotyka się z tym "
+"ekstremalne formy wolnorynkowego egoizmu często spotyka się z&nbsp;tym "
 "oskarżeniem. Jest ono np. wymierzone w&nbsp;zwolenników narodowego systemu "
 "ochrony zdrowia, takiego jakie działają we wszystkich uprzemysłowionych "
 "krajach wolnego świata. Jest wymierzone w&nbsp;zwolenników publicznego "
 "wsparcia dla sztuki, które jest także powszechne w&nbsp;rozwiniętych "
-"krajach. Pomysł, że obywatele mają jakieś zobowiązania wobec dobra "
-"publicznego jest w&nbsp;Ameryce identyfikowany z&nbsp;komunizmem. Ale na ile "
-"podobne do siebie są te dwie idee w&nbsp;rzeczywistości?"
+"krajach. Pomysł, że&nbsp;obywatele mają jakieś zobowiązania wobec dobra "
+"publicznego jest w&nbsp;Ameryce identyfikowany z&nbsp;komunizmem. Ale&nbsp;"
+"na ile podobne do&nbsp;siebie są te dwie idee w&nbsp;rzeczywistości?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1645,9 +1678,9 @@
 msgstr ""
 "Komunizm praktykowany w&nbsp;Związku Radzieckim był systemem "
 "scentralizowanej kontroli, w&nbsp;którym każda działalność była poddana 
"
-"reżimowi, rzekomo dla wspólnego dobra, ale tak naprawdę dla dobra 
członków "
-"partii komunistycznej. Urządzenia do kopiowania były tam ściśle 
pilnowane, "
-"aby zapobiec nielegalnemu wykonywaniu kopii."
+"reżimowi, rzekomo dla wspólnego dobra, ale&nbsp;tak naprawdę dla dobra "
+"członków partii komunistycznej. Urządzenia do&nbsp;kopiowania były tam "
+"ściśle pilnowane, aby&nbsp;zapobiec nielegalnemu wykonywaniu kopii."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1656,9 +1689,9 @@
 "copying-protection schemes to prevent illegal copying."
 msgstr ""
 "Amerykański system praw autorskich dotyczących oprogramowania ustanawia "
-"scentralizowaną kontrolę nad dystrybucją programów i&nbsp;stoi na straży 
"
-"urządzeń do kopiowania, używających różnych zabezpieczeń, by zapobiec "
-"wykonywaniu nielegalnych kopii."
+"scentralizowaną kontrolę nad&nbsp;dystrybucją programów i&nbsp;stoi 
na&nbsp;"
+"straży urządzeń do&nbsp;kopiowania, używających różnych zabezpieczeń, 
by "
+"zapobiec wykonywaniu nielegalnych kopii."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1667,18 +1700,19 @@
 "alter and improve the tools which they use in their daily lives. A system "
 "based on voluntary cooperation and on decentralization."
 msgstr ""
-"W przeciwieństwie do tego, ja pracuję na rzecz systemu, w&nbsp;którym 
ludzie "
-"mają wolną rękę i&nbsp;mogą decydować o&nbsp;swoich poczynaniach. W "
-"szczególności mają możliwość pomagania swoim znajomym oraz 
modyfikowania "
-"i&nbsp;ulepszania narzędzi, których codziennie używają. Systemu opartego 
na "
-"ochotniczej współpracy i&nbsp;decentralizacji."
+"W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;tego, ja pracuję na&nbsp;rzecz systemu, "
+"w&nbsp;którym ludzie mają wolną rękę i&nbsp;mogą decydować 
o&nbsp;swoich "
+"poczynaniach. W&nbsp;szczególności mają możliwość pomagania swoim 
znajomym "
+"oraz&nbsp;modyfikowania i&nbsp;ulepszania narzędzi, których codziennie "
+"używają. Systemu opartego na&nbsp;ochotniczej współpracy i&nbsp;"
+"decentralizacji."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Thus, if we are to judge views by their resemblance to Russian Communism, it "
 "is the software owners who are the Communists."
 msgstr ""
-"Tak więc jeśli chcemy oceniać poglądy według ich podobieństwa do "
+"Tak więc&nbsp;jeśli chcemy oceniać poglądy według ich podobieństwa 
do&nbsp;"
 "radzieckiego komunizmu, to komunistami są właściciele oprogramowania."
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -1692,9 +1726,9 @@
 "their interests and needs have equal weight, when we decide which course of "
 "action is best."
 msgstr ""
-"Zakładam w&nbsp;tym artykule, że użytkownik oprogramowania nie jest mniej "
-"ważny niż jego twórca, a&nbsp;nawet pracodawca twórcy. Innymi słowy ich "
-"interesy i&nbsp;potrzeby mają jednakową wagę podczas decydowania, która "
+"Zakładam w&nbsp;tym artykule, że&nbsp;użytkownik oprogramowania nie jest "
+"mniej ważny niż jego twórca, a&nbsp;nawet pracodawca twórcy. Innymi 
słowy "
+"ich interesy i&nbsp;potrzeby mają jednakową wagę podczas decydowania, 
która "
 "droga jest najlepsza."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -1705,11 +1739,12 @@
 "author's employer the advantage he deserves&mdash;regardless of how this may "
 "affect the public."
 msgstr ""
-"Ta przesłanka nie jest ogólnie przyjmowana. Wielu twierdzi, że pracodawca "
-"twórcy jest z&nbsp;natury ważniejszy niż ktokolwiek inny. Mówią oni na "
-"przykład, że powodem dla istnienia właścicieli oprogramowania jest "
-"zapewnienie szefowi twórcy korzyści, na które zasługuje, niezależnie od "
-"tego, jak może to wpłynąć na społeczeństwo."
+"Ta przesłanka nie jest ogólnie przyjmowana. Wielu twierdzi, że&nbsp;"
+"pracodawca twórcy jest z&nbsp;natury ważniejszy niż ktokolwiek inny. 
Mówią "
+"oni na&nbsp;przykład, że&nbsp;powodem dla istnienia właścicieli "
+"oprogramowania jest zapewnienie szefowi twórcy korzyści, na&nbsp;które "
+"zasługuje, niezależnie od&nbsp;tego, jak może to wpłynąć na&nbsp;"
+"społeczeństwo."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1719,11 +1754,12 @@
 "consequences are. For those who believe that the owners are more important "
 "than everyone else, this paper is simply irrelevant."
 msgstr ""
-"Próby udowodnienia lub obalenia tych przesłanek nie mają sensu. Dowód 
wymaga "
-"wspólnych przesłanek. Tak więc większość z tego, co mówię jest 
adresowana do "
-"tych, którzy uznają moje przesłanki lub przynajmniej są zainteresowani, "
-"jakie są ich konsekwencje. Dla tych, którzy uważają, że właściciel 
jest "
-"ważniejszy niż wszyscy inni, artykuł ten jest po prostu bez znaczenia."
+"Próby udowodnienia lub&nbsp;obalenia tych przesłanek nie mają sensu. 
Dowód "
+"wymaga wspólnych przesłanek. Tak więc&nbsp;większość z&nbsp;tego, co 
mówię "
+"jest adresowana do&nbsp;tych, którzy uznają moje przesłanki lub&nbsp;"
+"przynajmniej są zainteresowani, jakie są ich konsekwencje. Dla tych, 
którzy "
+"uważają, że&nbsp;właściciel jest ważniejszy niż wszyscy inni, artykuł 
ten "
+"jest po&nbsp;prostu bez&nbsp;znaczenia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1734,17 +1770,18 @@
 "basis of society."
 msgstr ""
 "Tylko dlaczego duży odsetek Amerykanów akceptuje przesłankę, która 
wynosi "
-"pewnych ludzi ponad wszystkich innych? Częściowo przez przekonanie, że 
taka "
-"przesłanka jest częścią amerykańskiej tradycji prawnej. Niektórzy 
myślą, że "
-"poddawanie jej w&nbsp;wątpliwość to podważanie podstaw społeczeństwa."
+"pewnych ludzi ponad wszystkich innych? Częściowo przez przekonanie, 
że&nbsp;"
+"taka przesłanka jest częścią amerykańskiej tradycji prawnej. Niektórzy "
+"myślą, że&nbsp;poddawanie jej w&nbsp;wątpliwość to podważanie podstaw "
+"społeczeństwa."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is important for these people to know that this premise is not part of "
 "our legal tradition. It never has been."
 msgstr ""
-"Ważne jest, żeby ci ludzie zdali sobie sprawę, że ta przesłanka nie jest 
"
-"częścią naszej tradycji prawnej i&nbsp;nigdy nią nie była."
+"Ważne jest, żeby ci ludzie zdali sobie sprawę, że&nbsp;ta przesłanka nie 
"
+"jest częścią naszej tradycji prawnej i&nbsp;nigdy nią nie była."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1755,13 +1792,13 @@
 "conferring the [copyright] monopoly lie in the general benefits derived by "
 "the public from the labors of authors.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Konstytucja [Stanów Zjednoczonych; przyp. tłum.] mówi, że celem prawa "
+"Konstytucja [Stanów Zjednoczonych; przyp. tłum.] mówi, że&nbsp;celem 
prawa "
 "autorskiego jest &bdquo;promocja postępu nauki i&nbsp;sztuk "
-"użytecznych&rdquo;. Więcej na ten temat powiedział Sąd Najwyższy, "
-"stwierdzając w&nbsp;sprawie Fox Film przeciwko Doyal, że &bdquo;Wyłączny "
-"przedmiot zainteresowania Stanów Zjednoczonych i&nbsp;podstawowy cel "
-"nadawania monopolu [praw autorskich] leży w&nbsp;ogólnych korzyściach, 
jakie "
-"społeczeństwo wynosi z pracy autorów&rdquo;."
+"użytecznych&rdquo;. Więcej na&nbsp;ten temat powiedział Sąd Najwyższy, "
+"stwierdzając w&nbsp;sprawie Fox Film przeciwko Doyal, że&nbsp;&bdquo;"
+"Wyłączny przedmiot zainteresowania Stanów Zjednoczonych i&nbsp;podstawowy "
+"cel nadawania monopolu [praw autorskich] leży w&nbsp;ogólnych korzyściach, 
"
+"jakie społeczeństwo wynosi z&nbsp;pracy autorów&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1771,11 +1808,12 @@
 "this is a radical right-wing assumption rather than a traditionally "
 "recognized one will weaken its appeal."
 msgstr ""
-"Nie musimy się zgadzać z&nbsp;Konstytucją lub Sądem Najwyższym. (W&nbsp;"
-"pewnym okresie obie te instytucje aprobowały niewolnictwo.) Tak więc ich "
-"stanowiska nie obalają przesłanki o&nbsp;wyższości właścicieli. Mam 
jednak "
-"nadzieję, że jej siła zostanie zmniejszona przez świadomość, że jest 
to "
-"radykalne prawicowe założenie, a&nbsp;nie założenie tradycyjnie 
przyjmowane."
+"Nie musimy się zgadzać z&nbsp;Konstytucją lub&nbsp;Sądem Najwyższym. 
(W&nbsp;"
+"pewnym okresie obie te instytucje aprobowały niewolnictwo.) Tak więc&nbsp;"
+"ich stanowiska nie obalają przesłanki o&nbsp;wyższości właścicieli. Mam 
"
+"jednak&nbsp;nadzieję, że&nbsp;jej siła zostanie zmniejszona przez "
+"świadomość, że&nbsp;jest to radykalne prawicowe założenie, a&nbsp;nie "
+"założenie tradycyjnie przyjmowane."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Conclusion"
@@ -1787,10 +1825,10 @@
 "time we reward someone for obstructionism, or admire them for the wealth "
 "they have gained in this way, we are sending the opposite message."
 msgstr ""
-"Lubimy myśleć, że nasze społeczeństwo popiera pomaganie bliźnim. Jednak 
za "
-"każdym razem, kiedy nagradzamy kogoś za utrudnianie lub podziwiamy go za "
-"bogactwo, które w&nbsp;ten sposób zdobył, dajemy dowód czegoś całkiem "
-"odwrotnego."
+"Lubimy myśleć, że&nbsp;nasze społeczeństwo popiera pomaganie bliźnim. "
+"Jednak&nbsp;za każdym razem, kiedy nagradzamy kogoś za&nbsp;utrudnianie "
+"lub&nbsp;podziwiamy go za&nbsp;bogactwo, które w&nbsp;ten sposób zdobył, "
+"dajemy dowód czegoś całkiem odwrotnego."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1803,13 +1841,14 @@
 "to help them. Thus society decays into a jungle."
 msgstr ""
 "Nieudostępnianie oprogramowania jest jedną z&nbsp;form naszej powszechnej "
-"gotowości do stawiania osobistych korzyści ponad dobro społeczne. Możemy 
to "
-"prześledzić od Ronalda Reagana do Jamesa Bakkera, od Ivana Boesky'ego do "
-"Exxonu, od upadających banków do upadających szkół. Możemy to zmierzyć 
"
-"wielkością populacji bezdomnych i&nbsp;więźniów. Duch antyspołeczny sam 
się "
-"napędza, ponieważ im więcej widzimy, że inni nam nie pomagają, tym 
bardziej "
-"wydaje nam się bez sensu pomaganie innym. W&nbsp;ten sposób społeczeństwo 
"
-"zamienia się w&nbsp;dżunglę."
+"gotowości do&nbsp;stawiania osobistych korzyści ponad dobro społeczne. "
+"Możemy to prześledzić od&nbsp;Ronalda Reagana do&nbsp;Jamesa Bakkera, "
+"od&nbsp;Ivana Boesky'ego do&nbsp;Exxonu, od&nbsp;upadających banków 
do&nbsp;"
+"upadających szkół. Możemy to zmierzyć wielkością populacji bezdomnych 
i&nbsp;"
+"więźniów. Duch antyspołeczny sam się napędza, ponieważ&nbsp;im więcej 
"
+"widzimy, że&nbsp;inni nam nie pomagają, tym bardziej wydaje nam się 
bez&nbsp;"
+"sensu pomaganie innym. W&nbsp;ten sposób społeczeństwo zamienia się 
w&nbsp;"
+"dżunglę."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1821,11 +1860,12 @@
 "runs on voluntary cooperation."
 msgstr ""
 "Jeśli nie chcemy żyć w&nbsp;dżungli, musimy zmienić nasze postawy. 
Musimy "
-"zacząć dawać do zrozumienia, że dobry obywatel to taki, który 
współpracuje "
-"kiedy należy, a&nbsp;nie taki, który odnosi sukcesy w&nbsp;zabieraniu 
innym. "
-"Mam nadzieję, że pomoże w&nbsp;tym ruch wolnego oprogramowania: 
przynajmniej "
-"w&nbsp;jednej dziedzinie zastąpimy dżunglę bardziej efektywnym systemem, "
-"który zachęca do ochotniczej współpracy i&nbsp;dzięki niej funkcjonuje."
+"zacząć dawać do&nbsp;zrozumienia, że&nbsp;dobry obywatel to taki, który "
+"współpracuje kiedy należy, a&nbsp;nie taki, który odnosi sukcesy w&nbsp;"
+"zabieraniu innym. Mam nadzieję, że&nbsp;pomoże w&nbsp;tym ruch wolnego "
+"oprogramowania: przynajmniej w&nbsp;jednej dziedzinie zastąpimy dżunglę "
+"bardziej efektywnym systemem, który zachęca do&nbsp;ochotniczej 
współpracy "
+"i&nbsp;dzięki niej funkcjonuje."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Footnotes"
@@ -1837,9 +1877,9 @@
 "freedom, not to price; the price paid for a copy of a free program may be "
 "zero, or small, or (rarely) quite large."
 msgstr ""
-"Słowo &bdquo;free&rdquo; [wolny, darmowy] w &bdquo;free software&rdquo; "
-"odnosi się do wolności, a nie do ceny. Cena za kopię wolnego programu 
może "
-"być zerowa, mała lub (rzadko) dość duża."
+"Słowo &bdquo;free&rdquo; [wolny, darmowy] w&nbsp;&bdquo;free software&rdquo; 
"
+"odnosi się do&nbsp;wolności, a&nbsp;nie do&nbsp;ceny. Cena za&nbsp;kopię "
+"wolnego programu może być zerowa, mała lub&nbsp;(rzadko) dość duża."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -1851,14 +1891,14 @@
 "not relevant; a free-access road enhances the average speed by avoiding "
 "stops and delays, for any given speed limit."
 msgstr ""
-"Sprawa zanieczyszczenia środowiska i&nbsp;korków nie wpływa na tę 
konkluzję. "
-"Jeśli chcemy uczynić jazdę samochodem droższą, aby zniechęcić do jazdy 
"
-"samochodem w&nbsp;ogóle, to nie jest dobrze robić to instalując budki "
-"pobierające opłaty, które powiększają zanieczyszczenie i&nbsp;korki. "
-"Znacznie lepszy jest podatek na benzynę. Tak samo nie ma z&nbsp;nią zwią
zku "
-"chęć zwiększenia bezpieczeństwa przez ograniczanie prędkości "
-"maksymalnej&nbsp;– ogólnie dostępna droga poprawia płynność ruchu, 
przez co "
-"wzrasta bezpieczeństwo, niezależnie od limitu prędkości."
+"Sprawa zanieczyszczenia środowiska i&nbsp;korków nie wpływa na&nbsp;tę "
+"konkluzję. Jeśli chcemy uczynić jazdę samochodem droższą, aby&nbsp;"
+"zniechęcić do&nbsp;jazdy samochodem w&nbsp;ogóle, to nie jest dobrze 
robić "
+"to instalując budki pobierające opłaty, które powiększają 
zanieczyszczenie "
+"i&nbsp;korki. Znacznie lepszy jest podatek na&nbsp;benzynę. Tak samo nie ma "
+"z&nbsp;nią związku chęć zwiększenia bezpieczeństwa przez ograniczanie "
+"prędkości maksymalnej&nbsp;– ogólnie dostępna droga poprawia 
płynność ruchu, "
+"przez co wzrasta bezpieczeństwo, niezależnie od&nbsp;limitu prędkości."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -1871,14 +1911,15 @@
 "em> unavailable, as one would wish in the case of a program whose use is "
 "considered destructive."
 msgstr ""
-"Ktoś może uważać jakiś program za szkodliwą rzecz, która w&nbsp;ogóle 
nie "
-"powinna być dostępna, jak Lotus Marketplace, baza danych informacji "
-"osobistych, którą wycofano ze sprzedaży z powodu presji społeczeństwa. "
-"Większość z&nbsp;tego, co mówię, nie odnosi się do tego przypadku, ale 
nie "
-"ma specjalnie sensu w&nbsp;upieraniu się za właścicielami na podstawie "
-"stwierdzenia, że właściciel uczyni oprogramowanie mniej dostępnym. "
-"Właściciel nie uczyni go całkowicie niedostępnym, jak chcielibyśmy, 
żeby "
-"było w&nbsp;przypadku programu, którego użytkowanie jest destrukcyjne."
+"Ktoś może uważać jakiś program za&nbsp;szkodliwą rzecz, która 
w&nbsp;ogóle "
+"nie powinna być dostępna, jak Lotus Marketplace, baza danych informacji "
+"osobistych, którą wycofano ze sprzedaży z&nbsp;powodu presji 
społeczeństwa. "
+"Większość z&nbsp;tego, co mówię, nie odnosi się do&nbsp;tego przypadku, 
"
+"ale&nbsp;nie ma specjalnie sensu w&nbsp;upieraniu się 
za&nbsp;właścicielami "
+"na&nbsp;podstawie stwierdzenia, że&nbsp;właściciel uczyni oprogramowanie "
+"mniej dostępnym. Właściciel nie uczyni go całkowicie niedostępnym, jak "
+"chcielibyśmy, żeby było w&nbsp;przypadku programu, którego użytkowanie 
jest "
+"destrukcyjne."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid ""
@@ -1886,7 +1927,7 @@
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>"
 msgstr ""
-"Ten tekst został zamieszczony w książce <a href=\"http://shop.fsf.org/";
+"Ten tekst został zamieszczony w&nbsp;książce <a 
href=\"http://shop.fsf.org/";
 "product/free-software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society</"
 "cite></a> (Wolne oprogramowanie, wolne społeczeństwo. Wybrane eseje 
Richarda "
 "M. Stallmana)."
@@ -1897,10 +1938,10 @@
 msgstr ""
 "<b>Przypis tłumacza</b>:\n"
 "<ol>\n"
-"<li id=\"TransNote1\">W Polsce, prawa autorskie nie służą dobru 
publicznemu. "
-"Właściciele oprogramowania przeforsowali w&nbsp;Sejmie dużo bardziej "
-"restrykcyjne prawa autorskie dla oprogramowania niż np. dla filmów, muzyki "
-"czy książek.</li>\n"
+"<li&nbsp;id=\"TransNote1\">W Polsce, prawa autorskie nie służą dobru "
+"publicznemu. Właściciele oprogramowania przeforsowali w&nbsp;Sejmie dużo "
+"bardziej restrykcyjne prawa autorskie dla oprogramowania niż np. dla 
filmów, "
+"muzyki czy&nbsp;książek.</li>\n"
 "</ol>"
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -1911,12 +1952,12 @@
 "or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -1924,12 +1965,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -1946,9 +1987,9 @@
 "copyright notice, are preserved."
 msgstr ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie 
"
-"i dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod "
-"warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]