www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.pl.shtml philosophy/free-sw.pl.html ph...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.pl.shtml philosophy/free-sw.pl.html ph...
Date: Tue, 09 Nov 2010 17:27:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/09 17:27:54

Modified files:
    .       : home.pl.shtml 
    philosophy   : free-sw.pl.html 
    philosophy/po : free-sw.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server     : takeaction.pl.html 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.shtml?cvsroot=www&r1=1.70&r2=1.71
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.65&r2=1.66
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.pl.html?cvsroot=www&r1=1.50&r2=1.51
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31

Patches:
Index: home.pl.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.pl.shtml,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71
--- home.pl.shtml    9 Nov 2010 09:28:44 -0000    1.70
+++ home.pl.shtml    9 Nov 2010 17:27:35 -0000    1.71
@@ -199,9 +199,9 @@
 debugowanie w&nbsp;GDB, oraz&nbsp;wolne programy zastępujące Skype,
 biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms.</p>
 
-<p id="unmaint"><strong>Can you help take over an <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
-package</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
+<p id="unmaint"><strong>Czy możecie przejąć <a
+href="/server/takeaction.pl.html#unmaint">nieutrzymywany pakiet
+GNU</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
 href="/software/fontutils/">fontutils</a>, <a
 href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>, <a
@@ -212,9 +212,11 @@
 href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>, <a
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
-href="/software/sather/">sather</a>, and <a
-href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a> are all looking for
-maintainers. <a href="/server/takeaction.html#unmaint">More 
information</a>.</p>
+href="/software/sather/">sather</a> i&nbsp;<a
+href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a> wszystkie czekają
+na&nbsp;osobę utrzymującą. <a
+href="http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint";>Więcej
+informacji</a>.</p>
 
 </div>
 </div>
@@ -258,7 +260,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/09 09:28:44 $
+$Date: 2010/11/09 17:27:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.65
retrieving revision 1.66
diff -u -b -r1.65 -r1.66
--- philosophy/free-sw.pl.html 4 Nov 2010 16:27:12 -0000    1.65
+++ philosophy/free-sw.pl.html 9 Nov 2010 17:27:39 -0000    1.66
@@ -114,8 +114,8 @@
 oryginału. Jeśli program jest dostarczany w&nbsp;produkcie zaprojektowany
 tak, by umożliwiał uruchamianie czyjejś zmodyfikowanej wersji lecz&nbsp;nie
 pozwala na&nbsp;uruchomienie waszej &ndash; praktyka znana jako
-&bdquo;tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(poprzez <em>blackwhiting</em>)
-&bdquo;bezpieczne uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się
+&bdquo;tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(w perwersyjnej mowie praktykujących te
+taktyki) &bdquo;bezpieczne uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się
 teoretyczną fikcją, a&nbsp;nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. 
Inaczej
 mówiąc, ta postać binarna nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej
 kod źródłowy jest wolny.
@@ -503,7 +503,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/04 16:27:12 $
+$Date: 2010/11/09 17:27:39 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 9 Nov 2010 11:57:31 -0000    1.23
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 9 Nov 2010 17:27:41 -0000    1.24
@@ -213,15 +213,6 @@
 "jako taki."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
-#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
-#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
-#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blackwhiting) as "
-#| "&ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction "
-#| "rather than a practical freedom. This is not sufficient. In other "
-#| "words, these binaries are not free software even if the source code they "
-#| "are compiled from is free."
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- po/home.pl.po    9 Nov 2010 11:58:20 -0000    1.40
+++ po/home.pl.po    9 Nov 2010 17:27:44 -0000    1.41
@@ -343,19 +343,6 @@
 "biblioteki OpenDWG, RARv3 oraz&nbsp;Oracle Forms."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/"
-#| "software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/"
-#| "\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href="
-#| "\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
-#| "a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-#| "quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</"
-#| "a>, and <a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> are all "
-#| "looking for maintainers. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More "
-#| "information</a>."
 msgid ""
 "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 "\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"

Index: server/takeaction.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.pl.html,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -b -r1.50 -r1.51
--- server/takeaction.pl.html  9 Nov 2010 09:29:02 -0000    1.50
+++ server/takeaction.pl.html  9 Nov 2010 17:27:47 -0000    1.51
@@ -101,7 +101,7 @@
 
 <!-- Don't expire, but do keep in sync with the list -->
 <dt id="unmaint"><b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem 
GNU</b></dt>
- <dd>These GNU packages are looking for a maintainer: <a
+ <dd>Następujące pakiety potrzebują opiekuna: <a
 href="/software/alive/">alive</a>, <a href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>,
 <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>, <a
 href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>, <a
@@ -113,16 +113,17 @@
 href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>, <a
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/sather/">sather</a>, <a
-href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
-the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>. See the package
-web pages for specific information, and <a
-href="/help/evaluation.html#whatmeans">this general information about GNU
-packages and maintenance</a>, and then email <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time
-and interest in taking over one of these projects. Of course, many <a
-href="http://savannah.gnu.org/people";>GNU projects are seeking other
-help</a> of various kinds.</dd>
+href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>. Poszukujemy także
+współopiekuna narzędzia CASE <a href="/software/ferret/">ferret</a>
+oraz&nbsp;narzędzia do&nbsp;śledzenia bugów <a
+href="/software/gnats/">gnats</a>. Sprawdź strony konkretnego pakietu
+oraz&nbsp;<a href="/help/evaluation.html#whatmeans">ogólnej informacji
+o&nbsp;pakietach GNU i&nbsp;ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila
+na&nbsp;adres <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
+jeśli masz czas i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych
+projektów. Oczywiście, wiele <a
+href="http://savannah.gnu.org/people";>projektów GNU szuka pomocy</a> różnego
+rodzaju.</dd>
 
 <!-- Don't expire -->
 <dt id="help_gnu_package"><strong>Wspierajcie rozwój pakietu GNU</strong></dt>
@@ -229,7 +230,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/09 09:29:02 $
+$Date: 2010/11/09 17:27:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- server/po/takeaction.pl.po 9 Nov 2010 11:58:22 -0000    1.30
+++ server/po/takeaction.pl.po 9 Nov 2010 17:27:51 -0000    1.31
@@ -184,25 +184,6 @@
 msgstr "<b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem GNU</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/"
-#| "software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/"
-#| "\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href="
-#| "\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
-#| "a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-#| "quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</"
-#| "a>, <a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>. We are also "
-#| "looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
-#| "\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/"
-#| "\">gnats</a>. See the package web pages for specific information, and <a "
-#| "href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about "
-#| "GNU packages and maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:";
-#| "address@hidden">address@hidden</a> if you have time and "
-#| "interest in taking over one of these projects. Of course, many <a href="
-#| "\"http://savannah.gnu.org/people\";>GNU projects are seeking other help</"
-#| "a> of various kinds."
 msgid ""
 "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/alive/"
 "\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]