www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.ro.html


From: Laurentiu Buzdugan
Subject: www/philosophy philosophy.ro.html
Date: Thu, 04 Nov 2010 00:51:36 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Laurentiu Buzdugan <buzdugan>  10/11/04 00:51:35

Removed files:
    philosophy   : philosophy.ro.html 

Log message:
    philosophy.ro.html is now translated in .po files

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.ro.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=0

Patches:
Index: philosophy.ro.html
===================================================================
RCS file: philosophy.ro.html
diff -N philosophy.ro.html
--- philosophy.ro.html 2 Jun 2007 03:15:37 -0000    1.11
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,539 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
-<HTML LANG="ro">
-<HEAD>
-<TITLE>Filosofia Proiectului GNU - Fundatia pentru Software Liber (FSF - Free 
Software Foundation)</TITLE>
-<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
-<META HTTP-EQUIV="Content-Language" content="ro">
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>Filosofia Proiectului GNU</H3>
-
-<P>
-<A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [imaginea unui GNU filosof :-)] "
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical               -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <A HREF="/philosophy/philosophy.ca.html">Catalană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.cs.html">Cehă</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">Chineză</a>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.ko.html">Coreeană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.da.html">Daneză</A> 
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.html">Engleză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.fr.html">Franceză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.gl.html">Gallegan</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.id.html">Indoneziană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.it.html">Italiană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.ja.html">Japoneză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.nl.html">Olandeză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.mk.html">Macedoneană</a>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.hu.html">Maghiară</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.pl.html">Poloneză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.pt.html">Portugheză</A>
-| Română
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.ru.html">Rusă</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.es.html">Spaniolă</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.tr.html">Turcă</A>
-<!-- Please keep this list alphabetical               -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-<P>
-<HR>
-Această pagină descrie filosofia mișcării pentru software liber, 
motivația pentru care dezvoltăm sistemul de operare GNU ca software liber.
-<P>
-
-<H4>Cuprins</H4>
-
-<UL>
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#AboutFreeSoftware"
-    NAME="TOCAboutFreeSoftware">Despre software-ul liber</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#AbouttheGNUproject"
-    NAME="TOCAbouttheGNUproject">Despre proiectul GNU</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#LicensingFreeSoftware"
-    NAME="TOCLicensingFreeSoftware">Licențierea software-ului liber</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#Laws"
-    NAME="TOCLaws">Legislație</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#TerminologyandDefinitions"
-    NAME="TOCTerminologyandDefinitions">Terminologie și definiții</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#GIFs"
-    NAME="TOCGIFs">Imagini în format GIF</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#Motivation"
-    NAME="TOCMotivation">Motivații</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#Speeches"
-    NAME="TOCSpeeches">Discursuri</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#ThirdPartyIdeas"
-    NAME="TOCThirdPartyIdeas">Alte idei</A>
-
- <li><A HREF="philosophy.ro.html#Translations"
-    NAME="TOCTranslations">Traduceri ale acestor documente</A>
-</UL>
-
-<!-- please leave both these NAME attributes here. ... -->
-<A NAME="TOCFreedomOrganizations">Noi</A> 
-<A NAME="FreedomOrganizations">mai</A>
-<!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
-<!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
-<!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
-păstrăm o listă cu <A 
HREF="/links/links.html#FreedomOrganizations">organizații care lucrează 
pentru libertatea în dezvoltarea programelor de calculatoare și comunicații 
electronice</A>.
-
-
-<HR>
-<P>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCAboutFreeSoftware"
-    NAME="AboutFreeSoftware">Despre software-ul liber</A></H4>
-
-
-<P>
-
-Software-ul liber este în principiu libertate: oamenii ar trebui sa fie 
liberi să folosească software-ul în orice fel care este folositor social. 
Software-ul diferă de alte obiecte materiale -- cum ar fi scaune, sandvișuri, 
și benzină -- prin aceea că el poate fi copiat și schimbat mult mai ușor. 
Aceste posibilității fac software-ul extrem de util; noi credem că 
utilizatorii de software ar trebui să aibă libertatea să îl folosească.
-
-<P>
-
-<!-- I don't think it's good idea to link specific translation -->
-<!-- (e.g. foo.fr.html) from here. It would be better to link them -->
-<!-- from philosophy.fr.html and the original documents. -mhatta -->
-
-<UL>
- <li><A HREF="/philosophy/free-sw.html">Ce este software-ul liber?</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/why-free.html">De ce trebuie ca software-ul să nu 
aibă proprietari</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/shouldbefree.html">De ce trebuie ca software-ul să 
fie liber</A>. (Aceasta este un eseu mai vechi și mai lung despre același 
subiect.)
-
- <li><A HREF="/philosophy/free-doc.html">De ce software-ul liber are nevoie 
de documentație liberă</A>.
-
- <li><A HREF="/philosophy/selling.html">Vânzarea software-ului liber</A> 
poate fi OK!
-
- <li><A HREF="/philosophy/categories.html">Categorii de software liber și 
ne-liber (18k caractere)</A>
-
- <li>Software-ul liber este mai <A HREF="/software/reliability.html">de 
nădejde</A>!
-
- <li><A HREF="/philosophy/free-software-for-freedom.html">Este `Open Source' 
același lucru cu `Software Liber (Free Software)'?</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/linux-gnu-freedom.html">Linux, GNU și 
libertatea</A>
- <li><A HREF="/philosophy/gnutella.html" NAME="Gnutella">Despre Gnutella</a>
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCAbouttheGNUproject"
-    NAME="AbouttheGNUproject">Despre proiectul GNU</A></H4>
-
-<UL>
- <li><A HREF="/gnu/initial-announcement.html">Anunțul inițial al 
proiectului GNU</A>
-
- <li><A HREF="/gnu/manifesto.html">Manifestul GNU (31k characters)</A>
-
- <li><A HREF="/gnu/gnu-history.html">O scurtă istorie a proiectului GNU</A>
-
- <li><A HREF="/gnu/thegnuproject.html">Proiectul GNU</A>, o descriere mai 
lungă și mai completă a proiectului și istoria lui.  
-
- <li><A HREF="/fsf/fsf.html">Ce este Fundația pentru Software Liber?</A>
-
- <li><A HREF="/gnu/why-gnu-linux.html">De ce GNU/Linux?</A>
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCLicensingFreeSoftware"
-    NAME="LicensingFreeSoftware">Licențierea software-ului liber</A></H4>
-
-<UL>
- <li><A HREF="/licenses/license-list.html">Licențe pentru software-ul 
Liber</A>
-
- <li><A HREF="/licenses/licenses.html#WhatIsCopyleft">Ce este copyleft?</A>
-
- <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Întrebări puse frecvent despre 
Licența Publică Generală GNU (GNU General Public License - GPL)</a>
-
- <li><A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">De ce nu ar trebui să folosiți 
LGPL (Library GPL) pentru următoarea dv. librărie de funcții</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/university.html">Programând software liber dacă 
lucrați la o Universitate</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/pragmatic.html">Copyleft: un idealism pragmatic</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/x.html">Capcana X Windows</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/apsl.html">Problemele cu licența pentru Apple</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/bsd.html">Problema cu licența BSD</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/netscape-npl.html">Licența publică a 
Netscape-ului are probleme serioase</A>.
-
- <li><A HREF="/philosophy/udi.html">Mișcarea Software-ului Liber și UDI</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/microsoft.html">Este Microsoft marele satana?</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/microsoft-antitrust.html">Procesul antitrust al lui 
Microsoft și software-ul liber</A>
-
- <li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.html">Despre verdictul dat în 
procesul Microsoft</a>
-
- <li><A HREF="/philosophy/plan-nine.html" NAME="PlanNineLicense">Probleme cu 
licența Plan 9</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/motif.html" NAME="MotifLicense">Noua licență 
pentru Motif</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/using-gfdl.html" NAME="UsingGFDL">Folosind GNU 
FDL</a>
-
- <li><A HREF="/philosophy/gpl-american-way.html"
- NAME="GPLAmericanWay">GNU GPL și modelul american (the American Way)</A>
-
- <li><a href="/philosophy/gpl-american-dream.html"
- NAME="GPLAmericanDream">GNU GPL și visul american</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/enforcing-gpl.html"
- NAME="EnforcingGPL">Punerea în practică a GNU GPL</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/freedom-or-power.html"
- NAME="FreedomOrPower">Libertate sau putere?</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/no-word-attachments.html"
- NAME="NoWordAttachments">Putem pune capăt atașării documentelor 
Word</a></li>
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCLaws"
-    NAME="Laws">Legislație</A></H4>
-
-<UL>
- <li><a href="/philosophy/eldred-amicus.html">Briefing-ul Fundației pentru 
Software Liber prezentat Curții Supreme în cazul Eldred vs. Ashcroft</a></li>
-
- <li><a
- 
href="http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>Știința
 trebuie să 'înlăture copyright-ul'</a>, o altă lucrare a lui <a 
href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>, explică cum copyright-ul 
împiedică progresul în cercetarea științifică.
- <ul>
-
- <li>Puteți de asemenea fi interesat în <a 
href="http://www.publiclibraryofscience.org";>biblioteca publică a științei 
(The Public Library of Science)</a>, care intenționeză să pună la 
dispoziția tuturor, în mod liber, pe Internet, rezultatele cercetării 
științifice.
- </ul>
-
- <li><a href="/philosophy/ms-doj-tunney.html">Declarația Fundației pentru 
Software Liber în răspuns la propunerea revizuită a deciziei finale în 
procesul Microsoft vs. Statele Unite, înaintată Departamentului de Justiție 
al SUA în conformitate cu Tunney Act</a>.</li>
-
- <li>În <a 
href="http://www.eff.org/Legal/Cases/Felten_v_RIAA/20010606_eff_felten_pr.html";>Felten
 vs. RIAA</a>, oamenii de stiință cer unui tribunal să dea o hotărîre 
arătând că Digital Millennium Copyright Act (DMCA) nu le interzice să își 
publice rezultatul cercetărilor.
-
- <li><A 
HREF="http://www.eff.org/Intellectual_property/Video/MPAA_DVD_cases/";>Arhiva 
EFF "Proprietatea Intelectuală : cazurile MPAA (Motion Picture Association of 
America) DVD"</A>
-
- <li><A HREF="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Exemple ale unor 
politici excelente de copyright</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/reevaluating-copyright.html">Reevaluarea 
copyright-ului: publicul trebuie să învingă</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/right-to-read.html">Dreptul de a citi: o scurtă 
poveste dystopică</A> de <A HREF="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</A>
-
- <li><A HREF="http://cyber.law.harvard.edu/eldredvreno/complaint.html";>Eldred 
vs. Reno</A> descrie un proces prin care se încercă să se anuleze o lege 
care extinde dreptul de copyright cu încă 20 de ani.
-
- <li><A HREF="/philosophy/wassenaar.html">Software-ul pentru criptare are 
nevoie de voluntari în țările fără control la export</A>.
-
- <li>Cum să protejăm <A HREF="/philosophy/protecting.html">dreptul de a 
scrie software</A> (independent de faptul dacă este liber sau nu)
-
- <li><A HREF="/philosophy/dat.html">Taxarea corectă pentru DAT (digital 
audio tape-recorder)</A>
-
- <li>Cum să protejezi <A HREF="/philosophy/basic-freedoms.html">libertatea 
cuvântului, presei, și de asociere</A> pe Internet
-
- <li><A HREF="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">O reformă a 
patentării nu este suficientă</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/savingeurope.html">Salvând Europa de la patentarea 
software-ului</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/amazon.html">Boicotați amazon.com!</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/ucita.html">De ce trebuie să luptăm împotriva 
UCITA</A>
-
- <li><A 
HREF="http://www.infoworld.com/articles/op/xml/00/11/27/001127opfoster.xml";>O 
lume cu UCITA ar putea sfârși prost</A> de Ed Foster <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/freedom-or-copyright.html">Libertate sau 
copyright?</A> de <A HREF="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</A>
-
- <li><A HREF="http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf";
-    NAME="SequentialIPandI">Inovația secvențială, patentele și 
imitația</A> este o lucrare care prezintă un model matematic care arată cum 
patentele pot împiedica progresul în domenii cum ar fi software-ul.
-
- <li><A HREF="http://www.carnall.org/stallman/"; 
NAME="StallmanTalkLSM">Copyright-ul contra comunității în era rețelelor de 
calculatoare</A>: este transcrierea integrală a unei cuvântări a lui <A 
HREF="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</A> la conferința `Logiciel 
Libre' în luna iulie 2000.
-
-  <li><A HREF="/philosophy/hague.html">Primejdie de la Haga</A>.
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCTerminologyandDefinitions"
-    NAME="TerminologyandDefinitions">Terminologie și definiții</A></H4>
-
-<UL>
- <li><A HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">Cuvinte confuze</A> pe care 
probabil doriți să le evitați
-
- <li><A HREF="/philosophy/free-software-for-freedom.html">"Software open 
source" sau "software liber"</A>?
-
- <li>Richard Stallman a scris <a href="/philosophy/drdobbs-letter.html">o 
scrisoare către editorul</a> revistei ``Dr. Dobb's Journal'' în luna iunie 
unde explică în detaliu distincția dintre mișcările "software liber" și 
"open source".
-
- <li><A HREF="/philosophy/categories.html">Categorii de software liber si 
ne-liber (18k caractere)</A>
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCGIFs"
-    NAME="GIFs">Imagini în format GIF</A></H4>
-
-<UL>
- <li><A HREF="/philosophy/gif.html">De ce nu există imagini în format GIF 
pe paginile de web de la GNU</A>
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCMotivation"
-    NAME="Motivation">Motivații</A></H4>
-<UL>
- <li><A HREF="/philosophy/motivation.html">Cercetările arată că adesea 
răsplata nu este o motivație</A>
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCSpeeches"
-    NAME="Speeches">Discursuri și interviuri (în ordine cronologică 
inversă)</A></H4>
-
-<UL>
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#GNUB2002">Înregistrarea audio a 
unui discurs, <CITE>Libertatea Software-ului și generația GNU</CITE>, 
ținută de Bradley M. Kuhn</A> pe 10 iulie 2002.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#CAMB2002">Înregistrarea audio a 
unui discurs, <CITE>Patente pe software: obstacole în calea dezvoltării 
software-ului</CITE>, ținută de Richard M. Stallman la Universitatea din 
Cambridge, Anglia</A> 25 martie 2002. O <a 
href="http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/stallman-patents.html";>transcriere a 
discursului</a> este deasemenea disponibilă.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#CAMB2002">Înregistrarea audio a 
unui discurs, <CITE>Patente pentru software: Obstacole în calea dezvoltării 
software-ului</CITE>, ținut de Richard M. Stallman la Universitatea din 
Cambridge, Anglia</A> în 25 martie 2002. O <a 
href="http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/stallman-patents.html";>transcriere a 
discursului</a> este de asemenea disponibilă.
-
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#QMUL2002">Înregistrarea audio a 
unui discurs, <CITE>Copyright-ul împotriva comunității în era rețelelor de 
calculatoare</CITE>, ținut de Richard M. Stallman la Universitatea Queen Mary 
din Londra, Anglia</A> pe 12 februarie 2002.
-
- <li><A 
HREF="http://audio-video.gnu.org/audio/francais/rms-speech-paris-30-jan-2002.ogg";>Înregistrarea
 audio a unui discurs în franceză, <CITE> l'éthique du système GNU/Linux et 
de la communauté des logiciels libres, les tâches à accomplir et les risques à 
envisager</CITE>, ținut de Richard M. Stallman la CNIT à la Défense, Paris, 
Franța.</A> pe 27 ianuarie 2002.
-
- <li><A HREF="/philosophy/luispo-rms-interview.html">Interviul</A> lui <A 
HREF="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</A> cu Louis Suarez-Potts în 
luna mai 2001.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#NYU2001">Înregistrarea audio a 
discursului, <CITE>Software Liber: Libertate și Cooperare</CITE>, ținut de 
Richard M. Stallman la Universitatea New York</A>. O <a 
href="/events/rms-nyu-2001-transcript.txt">transcriere a discursului</a> este 
de asemenea disponibilă.
-
- <li><A HREF="/philosophy/copyright-and-globalization.html">Transcrirea 
discursului <CITE>Copyright-ul și globalizarea în era rețelelor de 
calculatoare</CITE> ținut de Richard M. Stallman la MIT</A>.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#MIT2001">Înregistrarea audio a 
discursului <CITE>Copyright-ul și globalizarea în era rețelelor de 
calculatoare</CITE> ținut de Richard M. Stallman la MIT</A>.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#ArsDigita2001">Înregistrarea 
audio a discursului <CITE>Mișcarea Software-ului Liber și sistemul de Operare 
GNU/Linux</CITE> ținut de Richard M. Stallman la Universitatea ArsDigita</A>.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#SLOV2000">Înregistrarea audio a 
discursului <CITE>Mișcarea Software-ului Liber și sistemul de Operare 
GNU/Linux</CITE> ținut de Richard M. Stallman la Auditorium Smelt, Ljubljana, 
Slovenia</A>.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#LinuxTag2000">Inregistrarea audio 
a discursului <CITE>Mișcarea Software-ului Liber și sistemul de operare 
GNU/Linux</CITE> ținut de Richard M. Stallman la LinuxTag 2000</A>.
-
- <li><A HREF="/philosophy/audio/audio.html#CGLUG2000">Înregistrarea audio a 
discursului <CITE>Mișcarea Software-ului Liber și sistemul de operare 
GNU/Linux</CITE> ținut de Richard M. Stallman la Universitatea din 
Cincinnati</A>.
-
- <li><A HREF="http://www.linux-mag.com/1999-07/stallman_01.html";>Interviu din 
Revista Linux</A> în luna iulie 1999 cu <A 
HREF="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</A>
-<!--  <li><A HREF="http://blur.cx/";>The Road to GNU</A> -->
-
- <li><A HREF="http://www.stallman.org/";>Interviul</A> lui <A 
HREF="http://www.linuxworld.com/linuxworld/lw-2000-03/lw-03-rms.html?4-4";>Richard
 Stallman</A> cu LinuxWorld despre problemele legate de patentele pentru 
software.
-
- <li><A 
HREF="http://www.linuxworld.com/linuxworldtoday/lwt-indepth7.html";>Interviul 
revistei LinuxWorld</A> cu <A HREF="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</A>
-
- <li><A 
HREF="http://www.april.org/actions/rms/10111998/texte.html";>Transcrierea (în 
franceză)</A> a unui discurs pe care <A 
HREF="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</A> l-a ținut în 1998 la 
Universitatea din Paris.
-
- <li><A HREF="/philosophy/greve-clown.en.html">Traducerea în limba engleză 
a unui discurs</A> pe care Georg Greve l-a ținut în 1998 în Germania la 
GNU/Linux Cluster "CLOWN" (<A HREF="/philosophy/greve-clown.de.html">discursul 
original în limba germană</A>)
-
- <li><A HREF="/gnu/byte-interview.html">Interviul revistei BYTE</A> în luna 
iulie 1986 cu <A HREF="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</A>
-
- <li>Un <A HREF="/philosophy/stallman-kth.html">discurs</A> pe care <A 
HREF="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</A> l-a ținut în 1986 la 
Institutul Regal de Tehnologie din Suedia
-
- <li>An<A HREF="http://audio-video.gnu.org/audio/francais";> Index de 
înregistrări în franceză la audio-video.gnu.org</A> este de asemenea 
disponibilă.
-
-</UL>
-
-<P>
-
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCThirdPartyIdeas"
-    NAME="ThirdPartyIdeas">Alte Idei</A></H4>
-
-Aceste articole prezintă opiniile filosofice ale altor oameni în sprijinul 
software-ului liber, ori al altor subiecte similare, și nu discută despre 
proiectul GNU -- iar noi suntem mai mult sau mai puțin de acord cu ei.
-
-<P>
-
-Multe dintre <A HREF="/links/links.html#FreedomOrganizations">organizațiile 
care lucrează pentru libertate în dezvoltarea informaticii și 
comunicațiilor electronice</A> au de asemenea opinii filosofice în sprijinul 
software-ului liber, or al altor subiecte similare.
-
-<P>
-
-<UL>
-
- <li><A HREF="http://www.sincerechoice.org/";>Sincere Choice</A> explică 
lipsa de onestie a programului promovat de Microsoft, "Software Choice".
-
- <p>
-
- Noi nu suntem în întregime de acord cu Sincere Choice, deoarece el afirmă 
că software-ul proprietar este la fel de legitim ca software-ul liber. Noi 
suntem ferm de părerea că <em>software-ul trebuie să fie liber</em>. 
Totuși, dacă cunoașteți pe cineva care a fost cooptat de "Software Choice" 
vă rugăm să-i îndreptați către site-ul Sincere Choice.
-
- <li>Articolul lui Malla Pollack <a 
href="http://eon.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/progress.html";>"Ce ar 
trebui să promoveze Congresul?"</a> explică cum recentele tendințe ale 
guvernului SUA de a furniza control maxim deținătorilor de copyright 
sfidează justificarea cadrului copyright-ului stabilit în constituție.
- 
- <li>Articolul lui Mikael Pawlo <a 
href="http://newsforge.com/newsforge/02/05/08/153204.shtml?tid=19";>"Software
- lemon law with bitter taste"</a> explică cum "lemon law" pentru software
-ar putea amenința dezvoltarea software-ului liber.
-
- <li>Membrul Congresului Peruvian Dr. Edgar David Villanueva Nu&ntilde;ez a 
scris o scrisoare unui manager Microsoft după ce ei și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu legea (încă în discuție) pentru Software 
Liber în Administrația Publică. Acesta reușește să liniștească temerile 
despre software liber adesea ridicate de Microsoft și alții. Scrisoarea 
originală, în spaniolă, este <a 
href="http://www.pimientolinux.com/peru2ms/villanueva_a_ms.html";>aici</a>; 
deasemenea mai există traduceri în <a
- 
href="http://www.pimientolinux.com/peru2ms/villanueva_to_ms.html";>engleză</a>, 
<a 
href="http://www.pimientolinux.com/peru2ms/villanueva_to_ms_fr.html";>franceză</a>
 și <a 
href="http://softwarelibero.it/altri/villanueva_a_ms.it.html";>italiană</a>.
-
- <li><a href="http://www.baen.com/library/palaver4.htm";>Istoricul britanic 
Thomas Macaulay</a> a avut idei despre copyright în 1841 care sunt încă 
valide azi.
-
- <li><a href="http://www.openrevolt.org/";>openrevolt.org</a> este un website 
devotat informațiilor despre Copyright-ul European cuprinzând directive și 
legislație similară. Acest loc este concentrat pe două probleme principale 
ale EUCD, ce anume înlesnește deținătorilor de copyright să cenzureze 
paginile de web ale furnizorilor de servicii Internet (ISP - Internet Service 
Providers) și protejează legal măsurile de protecție împotriva copierii.
-
- <li><a href="http://www.chillingeffects.org";>Chilling Effects</a> este un 
punct de colectare a somațiilor (cease and desist notices) privind 
activitățile pe Internet -- vizitatorii sunt invitați să intre mesaje 
similare pe care ei le-au primit sau trimis. Website-ul colectează aceste 
somațiii într-o bază de date căutabilă și le leagă (hyperlinks them) 
către explicații ale subiectelor de drept.
-
- <li><a 
href="http://www.byte.com/documents/s=2302/byt1011380870846/0121_oped.html";>Programarea
 este o crimă</a>, de Shannon Cochran, este un comentariu despre acuzarea lui 
Jon Johansen cu crima de a ajuta la scrierea programului DeCSS.
-
- <li><a href="http://james-boyle.com/papers.pdf";>A doua mișcare de 
îngrădire și construcția domeniului public</a>, de James Boyle, de asemenea 
disponibilă <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~hal/misc/duke-papers.pdf";>aici</a>.
-
- <li><a 
href="http://www.gseis.ucla.edu/~howard/Papers/pw-public-spaces.html";>Proprietatea
 intelectuală: atacul asupra domeniului public în cyberspace</a>, de Howard 
Besser, descrie cum diferite industrii folosesc influența lor în domeniul 
copyright-ului pentru a reduce locurile publice pe Internet.
-
- <li>La adresa <a href="http://www.wipout.net/";>www.wipout.net</a> este 
organizat un concurs de esee în contra-răspuns la concursul pentru studenți 
sponsorizat de Organizația Modială a Proprietații Intelectuale. Acest 
concurs încearcă să facă cunoscute căile prin care protecția 
proprietății intelectuale ar putea afecta negativ viața de fiecare zi.
-
- <li><a
- 
href="http://techupdate.zdnet.com/techupdate/stories/main/0,14179,2770541,00.html";>Tehnologia
 și coruperea ideii de copyright</a>, de Joshua S. Bauchner
- 
- <li><a 
href="http://www.utexas.edu/law/faculty/nnetanel/Netanel.pdf";>"Localizarea 
copyright-ului în disputa despre primul amendament"</a>, de Neil W. Netanel, 
argumentează că sistemul judecătoresc în SUA a greșit în vechea 
prezumpție că termenul de folosire justă (fair use) elimină conflictul 
dintre legea copyright-ului și primul amendament.
-
- <li>Richard Stallman a co-semnat <a 
href="http://www.perens.com/Articles/StandTogether.html";>o declarație comună 
în care răspunde la comentariile lui Craig Mundie de la Microsoft</a>.
-
- <li>În <cite><a href="/philosophy/dmarti-patent.html">Reforma legii 
patentelor acum! </a></cite>, Don Marti cheamă suporterii software-ului liber 
să-l nominalizeze pe Richard M. Stallman pentru un loc în Comitetul 
Consultativ al Oficiului pentru Patente și Mărci al SUA.</li>
-
- <li><A HREF="http://www.interlog.com/~cjazz/gnu1.htm";
-    NAME="GnutellaReplacesGodzilla">Gnutella înlocuiește Godzilla în 
corporate media</A>
-
- <li><A 
HREF="http://www.brunching.com/features/feature-copyfire.html";>Copyright-înd 
focul</A> de Ian Clarke.
-
- <li><A 
HREF="http://simson.net/clips/98.Globe.05-07.Read_them_and_weep.htm";>Citiți 
și plângeți</A>, de Simson Garfinkel, vorbește despre noi legi în 
discuție care vor da puteri zdrobitoare proprietarilor de informații și vor 
restricționa activitățile utilizatorilor.
- 
- <li><A HREF="/philosophy/nonsoftware-copyleft.html">Aplicarea conceptului de 
copyleft la informația non-software</A>, de Michael Stutz.
-
- <li><A HREF="free-world.html">Numai lumea liberă poate rezista în fața 
lui Microsoft</A>, by Tom Hull.
-
- <li><A HREF="http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp.html";>Conceptul de 
muzică liberă</A>, de Ram Samudrala.
-
- <li>Companiile de înregistrare pretind mai multă putere pentru copyright, 
spunând că au suportul muzicienilor. <a 
href="http://www.negativland.com/albini.html";>Acest articol</a> arată cum 
companiile de înregistrare tratează cu adevărat muzicienii.
-
- <li><A HREF="http://www.maui.net/~zen_gtr/zgzinepg4.html";>Manifestul: 
Piratarea este prietenul dumneavoastră</A>, de Jaron Lanier.
-    <BR>
-    <STRONG>De remarcat</STRONG> că proiectul GNU recomandă <A 
HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">evitarea</A> termenului de <A 
HREF="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piratare</A> pentru că acest 
termen implică că a împărtăși copii este cumva ilegal.
-
- <li><A 
HREF="http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp/copying_primer.html";>Un 
abecedar al eticii ``Proprietății Intelectuale''</A>, de Ram Samudrala.
-
- <li><A HREF="/philosophy/self-interest.html">Este propriul interes suficient 
pentru organizarea unei economii libere?</A> de Loyd Fueston.
-
- <li><A HREF="http://ethology.intercult.su.se/freescience/";>Campania 
eliberați știința</A> este o campanie pentru libertatea de a distribui 
rezultatele muncii științifice.
-
- <li><A HREF="/philosophy/kragen-software.html">Oameni, locuri, lucruri și 
idei</A> de Kragen Sitaker.
-
- <li><A HREF="http://libertariannation.org/a/f31l1.html";>Argumentul 
libertarian împotriva drepturilor proprietății intelectuale</A> de Roderick 
T. Long
-    <BR>
-    Mișcarea pentru software liber nu aprobă (endorse) curentul 
libertarian și
-    <A HREF="/philosophy/rms-comment-longs-article.html">noi nu suntem de 
acord în întregime</A> cu acest articol. Dar el este util în respingerea 
unui anume argument care este adus în favoarea software-ului brevetat 
(proprietary).
-
- <li><A HREF="http://gsyc.escet.urjc.es/sobre/";>Articole în limba spaniolă 
despre chestiuni referitoare la software-ul liber</A>
-
- <li><A HREF="http://old.law.columbia.edu/my_pubs/anarchism.html";>Anarhism 
triumfant:
-software-ul liber și moartea copyright-ului</A>
-
- <li><a 
href="http://eserver.org/internet/community/community.html";>Comunitatea 
electronică imaginară: reprezentații ale comunitații virtuale în discursul 
afacerilor contemporane</a>
-
- <li><a href="http://www.coe.ilstu.edu/rpriegle/wwwdocs/plagiari.htm";>Moartea 
și renașterea plagierii</A> de Rodney Riegle. (Noi nu suntem în întregime 
de acord cu acest articol--noi credem că nu este nici un rău în a cere 
autorilor să facă puțin efort să scrie "note de subsol" (footnotes) și să 
acordee credit.)
-
- <li><A HREF="http://www.savetheweb.org";>Salvați web-ul</a> este un website 
devotat protejării drepturilor utilizatorilor Internetului în Europa.
-
- <li><a href="/philosophy/economics_frank/frank.html">Inhibă studiul 
economiei cooperarea?</a> de Frank, Gilovich, and Regan.
-
- <li><a href="http://danny.oz.au/freedom/ip/aidfs.html";>Dezvoltarea, etica 
comercială, și software-ul liber</a> de Danny Yee.
-
- <li><A HREf="/philosophy/bdk.html">Balada lui DENNIS KARJALA</A>: Un 
comentariu politic în forma unei balade deochiate de Timothy R. Phillips.
-
- <li><A HREF="/philosophy/ICT-for-prosperity.html">Modelând dezvoltarea 
colaborării ICT și inițiativelor pentru prosperitatea globală</A> by Robert 
J. Chassell
-
- <li><A 
HREF="http://www.ic.unicamp.br/~oliva/papers/free-software/selection-html/";>Avantajul
 competitiv al software-ului liber</A> de Alexandre Oliva.
-
- <li><A HREF="http://www.advogato.org/article/89.html"; 
NAME="PatentgrantundertheGPL">Acordarea patentelor sub GPL</A>.
-
- <li><A 
HREF="http://www.nytimes.com/library/tech/00/05/biztech/articles/10digital.html";
 NAME="ConceptofCopyrightFightsMarkoff">Conceptul de copyright luptă pentru 
supraviețuirea Internetului</A> de John Markoff.
-
- <li><A NAME="TheRealPurposeOfCopyrightBerry"
-HREF="http://www.libraryjournal.com/article/CA158872.html";>Adevăratul scop al 
copyright-ului</A> de John N. Berry III.
-
- <li><A NAME="Copyrightfire" HREF="/philosophy/fire.html">Copyright-înd 
focul! (umor)</A> de Ian Clarke.
-
- <li><A 
HREF="http://www.oreilly.com/~andyo/professional/infirmation_technology.html"; 
NAME="INFOTECH">Viitorul aduce "Tehnologia Infirmației" (Infirmation 
Technology)</a> de Andy Oram.
-
- <li><A HREF="http://www.freeprotocols.org/";>Fundația protocoalelor 
libere</A> este un forum public independent dedicat suportului protocoalelor 
fără patente.
-
- <li><A 
HREF="/philosophy/software-libre-commercial-viability.html">Software-ul liber 
și viabilitatea comercială</A> de Alessandro Rubini.
-
- <li><A HREF="http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/98il/";>Eliberarea 
informației</A> de Brian Martin. Recomandăm evitarea folosirii termenului de 
<A HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">proprietate intelectuală</A> și 
folosirea termenelor de copyrights, patente, și/sau mărci comerciale 
(trademarks).
-
- <li><A HREF="http://wearcam.org/seatsale/index.htm";>Seat Sale</A>, o satiră 
despre copyright.
-
- <li>A <A HREF="http://www.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS/Gallery/";>galerie</A> de 
exemple demonstrând cât de scandalos și absurd este "Digital Millenium 
Copyright Act".
-
- <li><A HREF="http://www.geocities.com/frankentoons/";>Frankentoons</A> de 
Joel Kahn.
-
- <li>O recenzie a cărții <A 
HREF="http://slashdot.org/article.pl?sid=01/03/28/0121209&mode=nocomment";><u>Digital
 Copyright</u></a>.
-
- <li><A 
HREF="http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/";>Trăiește și 
permite licențierea (Live and let license)</a> de Joe Barr.
-
- <li><a href="http://www.piecepack.org";>Piecepack</a> este un set de piese 
pentru jocuri pe care oricine le poate folosi liber în crearea sau jocul a 
diverse tipuri de jocuri.
-
-</UL>
-
-<H4><A HREF="philosophy.ro.html#TOCTranslations"
-    NAME="Translations">Traduceri ale acestor documente</A></H4>
-<P>
-<UL>
- <li><A HREF="http://kldp.org/gnu/philosophisch-dokuments.html";>Traduceri 
neoficiale coreene</A> ale multor dintre aceste documente
-
- <li><A HREF="/gnu/manifesto.html#translations">Traduceri ale manifestului 
GNU</A>
-
- <li><A HREF="/philosophy/fs-translations.html">Traduceri ale termenului 
``free software''</A>
-
- <li><A HREF="/copyleft/copyleft.html#translations">Traduceri ale GNU GPL</A>
-
- <li><A HREF="/copyleft/copyleft.html#translationsLGPL">Traduceri ale GNU 
LGPL</A>
-
- <li><A HREF="/copyleft/copyleft.html#translationsGFDL">Traduceri ale GNU 
FDL</A>
-</UL>
-
-<P>
-
-<HR>
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical               -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <A HREF="/philosophy/philosophy.ca.html">Catalană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.cs.html">Cehă</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">Chineză</a>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.ko.html">Coreană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.da.html">Daneză</A> 
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.html">Engleză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.fr.html">Franceză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.gl.html">Gallegan</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.id.html">Indoneziană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.it.html">Italiană</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.ja.html">Japoneză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.mk.html">Macedoneană</a>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.hu.html">Maghiară</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.nl.html">Olandeză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.pl.html">Poloneză</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.pt.html">Portugheză</A>
-| Română
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.ru.html">Rusă</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.es.html">Spaniolă</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.tr.html">Turcă</A>
-<!-- Please keep this list alphabetical               -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-<P>
-Înapoi la <A HREF="/home.ro.html">pagina GNU</A>.
-<P>
-Întrebări despre FSF &amp; GNU la
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Alte <A HREF="/home.ro.html#ContactInfo">metode de a contacta</A> FSF.
-<P>
-Comentarii despre aceste pagini de web la
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-trimiteți alte întrebări la
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, 
Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Traducere de: Laurențiu Buzdugan
-<P>
-Reproducerea exactă și distribuirea acestui articol în întregime este 
permisă pe orice mediu, cu condiția ca această notă să fie păstrată.
-<P>
-Actualizat la:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/06/02 03:15:37 $ $Author: buzdugan $
-<!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]