www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po home.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/po home.ca.po
Date: Sat, 27 Mar 2010 17:30:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    10/03/27 17:30:56

Modified files:
    po       : home.ca.po 

Log message:
    Updated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ca.po?cvsroot=www&r1=1.96&r2=1.97

Patches:
Index: home.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ca.po,v
retrieving revision 1.96
retrieving revision 1.97
diff -u -b -r1.96 -r1.97
--- home.ca.po 26 Mar 2010 08:26:14 -0000   1.96
+++ home.ca.po 27 Mar 2010 17:30:49 -0000   1.97
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-26 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-30 17:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-27 18:27+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
@@ -60,12 +60,14 @@
 "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Read the GNU Accessibility "
 "Statement</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Llegiu la declaració 
d'accessibilitat de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
 "Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
 msgstr ""
+"<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Estudiants! 
Reclameu els diners de les vostres llicències de Windows no utilitzades</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
@@ -75,13 +77,17 @@
 "\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
 "neutrality in Canada\">in Canada</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality\";> "
+"Doneu suport als esforços per la neutralitat de la xarxa a Europa</a>, <a 
href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">Estats Units</a> i <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">Canadà</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 msgid "What is GNU?"
 msgstr "Qu&egrave; &eacute;s GNU?"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like "
 #| "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
@@ -91,7 +97,7 @@
 "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
 "software</a>: the GNU operating system."
 msgstr ""
-"El projecte GNU es va iniciar el 1984 per desenvolupar un sistema operatiu a "
+"El projecte GNU es va iniciar el 1984 per desenvolupar un sistema operatiu 
complet a "
 "l'estil d'Unix de <a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">car&agrave;cter "
 "lliure</a>: el sistema operatiu GNU."
 
@@ -105,9 +111,9 @@
 "some way from being ready for daily use, so GNU is often used with the "
 "kernel Linux."
 msgstr ""
+"Els sistemes operatius a l'estil d'Unix estan construïts a partir d'una 
col·lecció de <a href=\"/software/libc/\">biblioteques</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/GNU\";>aplicacions</a> i <a 
href=\"/software/gdb/\">eines de programació</a>, a més d'un nucli que 
allotja els recursos i es comunica amb el maquinari &mdash; <a 
href=\"/software/hurd/\">Hurd, el nucli de GNU</a>, s'està desenvolupant 
activament, però encara no està llest per al seu ús quotidià; per aquesta 
raó, habitualment s'utilitza GNU amb el nucli Linux."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
 #| "combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, "
@@ -116,9 +122,7 @@
 "The combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, "
 "now used by millions."
 msgstr ""
-"El nucli de GNU no es va acabar, de manera que GNU s'utilitza amb el nucli "
-"Linux. La combinaci&oacute; de GNU i Linux &eacute;s el sistema operatiu GNU/"
-"Linux, que avui fan servir milions de persones."
+"La combinació de GNU i Linux és el <b>sistema operatiu GNU/Linux</b>, que 
actualment utilitzen milions de persones."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
@@ -132,11 +136,11 @@
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><div><img>
 msgid "gNewSense logo"
-msgstr ""
+msgstr "Logotip de gNewSense"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><div><img>
 msgid "Trisquel GNU/Linux logo"
-msgstr ""
+msgstr "Logotip de Trisquel GNU/Linux"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
@@ -150,15 +154,13 @@
 "llibertats de l'usuari</span>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
 "&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no vowel "
 "sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
 msgstr ""
-"GNU &eacute;s un acr&ograve;nim recursiu de &ldquo;GNU No &eacute;s "
-"Unix&rdquo;; es pronuncia <em>g-noo</em>, en una s&iacute;l&middot;laba, "
-"sense vocal entre la <em>g</em> i la <em>n</em>."
+"La paraula &ldquo;GNU&rdquo; és un acrònim recursiu de &ldquo;GNU's Not 
Unix!"
+"&rdquo; (GNU no és Unix); es pronuncia <em>g-noo</em>, com una sola 
síl·laba, sense so vocàlic entre la <em>g</em> i la <em>n</em>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -239,7 +241,6 @@
 "fundacions; confia en el suport de persones com vosaltres."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
 #| "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
@@ -259,10 +260,8 @@
 "Si us plau, considereu la possibilitat d'ajudar la <abbr>FSF</abbr> <a href="
 "\"http://member.fsf.org/\";>fent-vos-en socis</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
 "org/\">comprant manuals o regals</a> o <a href=\"http://donate.fsf.org/";
-"\">efectuant una donaci&oacute;</a>. Si la vostra empresa utilitza "
-"programari lliure, pot donar suport a la FSF esdevenint <a href=\"http://";
-"patron.fsf.org/\">patrocinador corporatiu</a> o adquirint <a href=\"http://";
-"www.gnu.org/order/\">una distribuci&oacute; GNU de luxe</a>."
+"\">efectuant una donaci&oacute;</a>. Si utilitzeu programari lliure en el 
vostre negoci, considereu el <a href=\"http://";
+"patron.fsf.org/\">patrocini corporatiu</a> com a manera de donar suport a la 
FSF."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
@@ -290,7 +289,6 @@
 "product/free-software-free-society/\">Free Software, Free Society</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfeurope.";
 #| "org\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and "
@@ -300,13 +298,13 @@
 "\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a "
 "href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
 msgstr ""
-"La FSF t&eacute; organitzacions germanes a <a href=\"http://www.fsfeurope.org";
+"La FSF t&eacute; organitzacions germanes a <a href=\"http://www.fsfe.org";
 "\">Europa</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Am&egrave;rica Llatina</a> "
 "i <a href=\"http://fsf.org.in/\";>&Iacute;ndia</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Support GNU!"
-msgstr ""
+msgstr "Doneu suport a GNU!"
 
 # type: Content of: <div><div><blockquote><p>
 msgid ""
@@ -317,6 +315,8 @@
 "appeal/2009/mako/\">Benjamin Mako Hill</a>, writer, technologist and FSF "
 "board member"
 msgstr ""
+"Un moviment pel programari lliure fort i centrat en les principals aspectes 
de la llibertat del programari (i, en particular, una FSF forta) determinarà 
de quines llibertats gaudirà la propera generació d'usuaris d'ordinadors. Hi 
ha en joc ni més ni menys que l'autonomia de la propera generació. &mdash; <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+"appeal/2009/mako/\">Benjamin Mako Hill</a>, escriptor, expert en tecnologia i 
membre de la junta de la FSF"
 
 # type: Content of: <div><div><blockquote><p>
 msgid ""
@@ -326,27 +326,30 @@
 "<a href=\"http://www.fsf.org/appeal/2009/lawrence-lessig\";>Professor "
 "Lawrence Lessig</a>"
 msgstr ""
+"La labor de la FSF representa la tasca més important per la llibertat que ha 
vist la nostra cultura en moltes generacions, perquè agafa la idea de la 
llibertat, la treu de la torre de marfil i la situa en una comunitat. &mdash; "
+"<a href=\"http://www.fsf.org/appeal/2009/lawrence-lessig\";>Professor "
+"Lawrence Lessig</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/appeal/2009/\";>View all the latest appeal "
 "videos</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/appeal/2009/\";>Vegeu totes les darreres crides 
en vídeo</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
-#, fuzzy
 #| msgid "GNU software"
 msgid "GNUstep"
-msgstr "Programari GNU"
+msgstr "GNUstep"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
 "oriented development environment."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> és un entorn de 
desenvolupament orientat a objectes plenament funcional."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNUstep is a fully-functional object-oriented development environment. "
 #| "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
@@ -357,8 +360,7 @@
 "make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.gnustep.org/";
 "\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
 msgstr ""
-"GNUstep és un entorn de desenvolupament orientat a objectes completament "
-"funcional. Busquem desenvolupadors per escriure i portar aplicacions a "
+"Busquem desenvolupadors per escriure i portar aplicacions a "
 "GNUstep, de manera que puguem convertir-lo en una gran experiència per als "
 "usuaris. Vegeu <a href=\"http://www.gnustep.org/\";>http://www.gnustep.org/</"
 "a> per a més informació."
@@ -456,21 +458,24 @@
 "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects we "
 "are emphasizing:"
 msgstr ""
+"<strong>Projectes prioritaris:</strong> <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>Contribuïu</a> a aquests 
projectes de programari lliure destacats:"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash\";> Gnash (GNU "
 "Flash Player)</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnash\";> Gnash 
(reproductor de flash GNU)</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\";> Coreboot "
 "(campaign for a free BIOS)</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\";> Coreboot "
+"(campanya per una BIOS lliure)</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
 #| "a>"
@@ -478,11 +483,10 @@
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement\";> "
 "free replacement for skype</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Directori de Serveis de "
-"GNU</a>"
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement\";> "
+"substitut lliure per skype</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
 #| "a>"
@@ -490,60 +494,67 @@
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video "
 "editing</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Directori de Serveis de "
-"GNU</a>"
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> edició 
de vídeo</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment\";> free "
 "replacement for Google Earth</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment\";> 
substitut lliure de Google Earth</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense "
 "(the all free software GNU/Linux system)</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense "
+"(sistema GNU/Linux completament lliure)</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave\";> GNU Octave "
 "(free software Matlab replacement)</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave\";> GNU Octave "
+"(substitut lliure de Matlab)</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement\";> "
 "free replacement for OpenDWG libraries</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement\";> "
+"alternativa lliure a les biblioteques OpenDWG</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
 "reversible debugging in GDB</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+"depuració reversible en GDB</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh\";> free software "
 "drivers for mesh routers</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh\";> controladors de 
dispositiu lliures per routers</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle\";>free "
 "replacement for Oracle Forms</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle\";>substitut 
lliure d'Oracle Forms</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
 #| "a>"
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#pdf\";>GNU PDF</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Directori de Serveis de "
-"GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#pdf\";>GNU 
PDF</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
@@ -551,32 +562,29 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 msgid "Get Involved"
-msgstr ""
+msgstr "Participeu"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
 "Whoever you are, wherever you are, and whatever your skills and interests "
 "are there are many ways you can get involved with the GNU Project:"
-msgstr ""
+msgstr "Sigueu qui sigueu, esteu on esteu i tingueu els interessos i aptituds 
que tingueu, podeu col·laborar de moltes maneres amb el Projecte GNU:"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
-msgstr "<a href=\"/help/help.ca.html\">Com ens podeu ajudar a arribar-hi</a>"
+msgstr "<a href=\"/help/help.ca.html\">Maneres d'ajudar en general</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects that "
 "need help</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU necessita ajuda</a>"
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Projectes específics 
que necessiten ajuda</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
 #| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
@@ -589,14 +597,13 @@
 "\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become a "
 "coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
 msgstr ""
-"<strong>Contribucions a llarg termini:</strong> Ajudeu-nos a traduir els "
+"Ajudeu-nos a traduir els "
 "articles de gnu.org al vostre <a href=\"/server/standards/translations/"
 "priorities.html#Languages\">idoma</a> o <a href=\"/server/standards/"
 "translations/priorities.html#Orphaned\">feu-vos coordinadors</a> d'un equip "
 "de traducci&oacute; de www.gnu.org."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 #| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
@@ -607,13 +614,11 @@
 "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/index."
 "html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
-"html#libcdio\">si us plau, contribuïu</a> al desenvolupament de programari "
+"<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribuïu</a> al 
desenvolupament de programari "
 "de gravació de CD i DVD i qüestions relacionades amb <a href=\"/software/"
 "libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
 "package:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/"
@@ -623,18 +628,14 @@
 "pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
 "href=\"/software/rpge/\">rpge</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
-"html#unmaint\">Encarregueu-vos del manteniment d'un paquet GNU:</a> <a href="
-"\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</"
-"a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
-"gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
-"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/"
+"<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Encarregueu-vos del manteniment 
d'un paquet GNU:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/"
+"fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href="
+"\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gtypist/"
+"\">gtypist</a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/"
 "pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
-"href=\"/software/sovix/\">sovix</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</"
-"a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+"href=\"/software/rpge/\">rpge</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 #| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
@@ -647,7 +648,7 @@
 "libcdio</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
-"html#libcdio\">si us plau, contribuïu</a> al desenvolupament de programari "
+"html#libcdio\">Contribuïu</a> al desenvolupament de programari "
 "de gravació de CD i DVD i qüestions relacionades amb <a href=\"/software/"
 "libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
 
@@ -664,7 +665,6 @@
 "treball lliure orientat a objectes per al desenvolupament d'aplicacions."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
 #| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
@@ -682,20 +682,18 @@
 "articles de gnu.org al vostre <a href=\"/server/standards/translations/"
 "priorities.html#Languages\">idoma</a> o <a href=\"/server/standards/"
 "translations/priorities.html#Orphaned\">feu-vos coordinadors</a> d'un equip "
-"de traducci&oacute; de www.gnu.org."
+"de traducció de www.gnu.org."
 
 # type: Content of: <div><div><h4>
 msgid "Other GNU resources"
-msgstr ""
+msgstr "Altres recursos GNU"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.ca.html\">Llicències de programari lliure</"
-"a>"
+"<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Declaració 
d'accessibilitat</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
@@ -710,7 +708,6 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">Llicència LGPL de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
 msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU FDL</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">Llicència GFDL de GNU</a>"
@@ -769,7 +766,7 @@
 
 # type: Content of: <div><div><h4>
 msgid "GNU people and fun"
-msgstr ""
+msgstr "Gent i diversió GNU"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
@@ -890,7 +887,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
 #| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
@@ -901,7 +897,7 @@
 "Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
 "Foundation</a>, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -918,7 +914,7 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Darrera actualitzaci&oacute;: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, "
-"30/6/2009"
+"27/3/2010"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]