www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/gpl-howto.fr.html licenses/old-lic...


From: Yavor Doganov
Subject: www licenses/gpl-howto.fr.html licenses/old-lic...
Date: Sat, 31 Oct 2009 08:26:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/10/31 08:26:06

Modified files:
    licenses    : gpl-howto.fr.html 
    licenses/old-licenses/po: old-licenses.ar.po old-licenses.ca.po 
                 old-licenses.pot 
    philosophy   : can-you-trust.bg.html categories.sr.html 
             compromise.bg.html compromise.el.html 
             free-doc.bg.html free-doc.sr.html 
             free-software-for-freedom.sr.html 
    philosophy/po : compromise.el.po 
Added files:
    fun/jokes/po  : gnu.jive.pot 
    licenses/old-licenses/po: lgpl-2.0.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/jokes/po/gnu.jive.pot?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-howto.fr.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ar.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.pot?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/lgpl-2.0.pot?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/can-you-trust.bg.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.sr.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.bg.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.el.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-doc.bg.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-doc.sr.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-for-freedom.sr.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.el.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: licenses/gpl-howto.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/gpl-howto.fr.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- licenses/gpl-howto.fr.html 30 Oct 2009 20:25:48 -0000   1.27
+++ licenses/gpl-howto.fr.html 31 Oct 2009 08:25:40 -0000   1.28
@@ -254,7 +254,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/10/30 20:25:48 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/old-licenses/po/old-licenses.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ar.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- licenses/old-licenses/po/old-licenses.ar.po 12 Oct 2009 08:35:12 -0000   
1.4
+++ licenses/old-licenses/po/old-licenses.ar.po 31 Oct 2009 08:25:47 -0000   
1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: old-licenses.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-31 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:34+0300\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -78,12 +78,16 @@
 msgstr "كانت تُسمّى هذه الرخصة رخصة غنو العموم
ية المكتبية:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU General Public "
+#| "License, version 2</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">GNU LIbrary General Public "
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">GNU LIbrary General Public "
 "License, version 2.0</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">رخصة غنو العموم
ية المكتبية "
-"الإصدار 2.0</a>"
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">رخصة غنو العموم
ية الإصدار 2</"
+"a>"
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Old versions of the GNU Free Documentation License"
@@ -175,3 +179,11 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "ترجمات هذه الصفحة"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">GNU LIbrary General "
+#~ "Public License, version 2.0</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">رخصة غنو العم
ومية "
+#~ "المكتبية الإصدار 2.0</a>"

Index: licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po 9 Sep 2009 20:25:50 -0000    
1.7
+++ licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po 31 Oct 2009 08:25:47 -0000   
1.8
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: old-licenses.ca\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-31 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-25 18:29+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
@@ -76,12 +76,16 @@
 "Biblioteques:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU General Public "
+#| "License, version 2</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">GNU LIbrary General Public "
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">GNU LIbrary General Public "
 "License, version 2.0</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">Llicència Pública General 
de "
-"GNU per a Biblioteques, versió 2.0</a>"
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">Llicència Pública General 
de "
+"GNU, versió 2</a>"
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Old versions of the GNU Free Documentation License"
@@ -187,6 +191,14 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
 
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">GNU LIbrary General "
+#~ "Public License, version 2.0</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">Llicència Pública 
General "
+#~ "de GNU per a Biblioteques, versió 2.0</a>"
+
 # type: Content of: <div><address>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc., 51 "

Index: licenses/old-licenses/po/old-licenses.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.pot,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- licenses/old-licenses/po/old-licenses.pot  9 Sep 2009 20:25:50 -0000    
1.5
+++ licenses/old-licenses/po/old-licenses.pot  31 Oct 2009 08:25:47 -0000   
1.6
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-31 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -67,7 +67,7 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/library.html\">GNU LIbrary General Public "
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">GNU LIbrary General Public "
 "License, version 2.0</a>"
 msgstr ""
 

Index: philosophy/can-you-trust.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/can-you-trust.bg.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/can-you-trust.bg.html  22 Oct 2009 08:26:14 -0000   1.9
+++ philosophy/can-you-trust.bg.html  31 Oct 2009 08:25:53 -0000   1.10
@@ -184,8 +184,9 @@
 <h3>Послепис</h3>
 
 <ol>
-<li>The computer security field uses the term &ldquo;trusted computing&rdquo; 
in
-a different way &mdash; beware of confusion between the two meanings.
+<li>В областта на компютърната сигурност 
терминът „доверено ползване на
+компютри“ (англ. „trusted computing“) се използва 
по различен начин —
+внимавайте за евентуално объркване от 
различните значения.
 </li>
 <li>Проектът GNU разпространява GNU Privacy Guard — 
програма, която имплементира
 шифриране с публичен ключ и цифрово 
подписване, които можете да използвате,
@@ -284,11 +285,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Има и други 
начини за <a
+href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
+счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -321,7 +322,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/22 08:26:14 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/categories.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.sr.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/categories.sr.html    2 Aug 2009 20:29:34 -0000    1.22
+++ philosophy/categories.sr.html    31 Oct 2009 08:25:53 -0000   1.23
@@ -418,7 +418,7 @@
 грешака</a> <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr/";>пројекта
 превода <tt>www.gnu.org</tt>-а на српски</a>. За 
допринос српском
 преводу, корисно је да погледате и
-документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>, који садржи смернице 
којих се треба
 придржавати при превођењу страница 
<tt>www.gnu.org</tt>-а на српски
 језик.</p>
@@ -426,7 +426,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:34 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/compromise.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.bg.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/compromise.bg.html    27 Oct 2009 08:26:11 -0000   1.10
+++ philosophy/compromise.bg.html    31 Oct 2009 08:25:54 -0000   1.11
@@ -9,96 +9,98 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
 <div style="float: right; font-size: 90%; width: 30em; margin: 1em;
 background-color: #ececec; padding: 1em; -moz-border-radius: 1em;
-margin-top: 4em;"><p><em>&ldquo;Twenty-five years ago <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">on
-September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free
-operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU is not Unix&rsquo;. As
-part of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article
-on how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding
-such compromises, there are many ways you can <a href="/help/">help GNU</a>
-and free software. One basic way is to <a
-href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>
-join the Free Software Foundation</a> as an Associate
-Member.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></div>
+margin-top: 4em;"><p><em>„Преди 25 години, <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">на 27
+септември 1983, обявих план</a> да създам 
напълно свободна операционна
+система наречена GNU — от «GNU is not Unix» (GNU не е 
Юникс). Като част то
+25-тата годишнина на системата GNU, написах 
тази статия как нашата общност
+може да избегне гибелните компромиси. 
Освен избягването на такива
+компромиси, има много други начини, по 
които можете да <a
+href="/help/">помогнете на GNU</a> и свободния 
софтуер. Един основен начин
+е да се <a
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>присъедините
+към Фондацията за свободен софтуер</a> като 
асоцииран член.“</em> — Ричард
+Столман</p></div>
 
 <h2>Избягване на гибелни компромиси</h2>
 
 <p>от <strong>Ричард Столман</strong></p>
 
-<p>The free software movement aims for a social change: <a
-href="/philosophy/free-sw.html">to make all software free</a> so that all
-software users are free and can be part of a community of cooperation.
-Every nonfree program gives its developer unjust power over the users. Our
-goal is to put an end to that injustice.</p>
-
-<p>The road to freedom is <a
-href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>
-a long road</a>. It will take many steps and many years to reach a world in
-which it is normal for software users to have freedom. Some of these steps
-are hard, and require sacrifice. Some of them become easier if we make
-compromises with people that have different goals.</p>
-
-<p>Thus, the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> makes
-compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the
-patent provisions of version 3 of the <a href="/licenses/gpl.html">GNU
-General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would
-contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some
-patents under the effect of these provisions. </p>
+<p>Целта на Движението за свободен софтуер 
е обществена промяна — <a
+href="/philosophy/free-sw.html">всички програми да са 
свободни</a>, така че
+всички потребители на софтуер да са 
свободни и да могат да са част от
+общност на сътрудничество. Всяка 
несвободна програма осигурява
+несправедлива власт на своя разработчик 
над потребителите. Наша цел е да
+преустановим тази неправда.</p>
+
+<p>Пътят към свобода е <a
+href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>дълъг</a>.
+Той ще изисква много стъпки и много години, 
за да се стигне до свят, в който
+е нормално потребителите на софтуер да 
имат свобода. Някои от тези стъпки
+са трудни и изискват жертви. Някои от тях 
стават по-лесни, ако направим
+компромис с хора, чиито цели са други.</p>
+
+<p>Така <a href="http://www.fsf.org";>Фондацията за 
свободен софтуер</a> прави
+компромиси, дори големи. Например направих
ме компромис с клаузите относно
+патентите във версия 3 на Общия публичен 
лиценз на GNU (GNU GPL), така че
+големите компании биха допринасяли към 
софтуер под ОПЛ 3 и биха го
+разпространявали, и биха довели някои 
патенти под провизиите на тези клаузи. </p>
 
 <img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="" style="float: left;" />
 
-<p><a href="/licenses/lgpl.html">The Lesser GPL</a>'s purpose is a compromise:
-we use it on certain chosen free libraries to permit their use in nonfree
-programs because we think that legally prohibiting this would only drive
-developers to proprietary libraries instead. We accept and install code in
-GNU programs to make them work together with common nonfree programs, and we
-document and publicize this in ways that encourage users of the latter to
-install the former, but not vice versa. We support specific campaigns we
-agree with, even when we don't fully agree with the groups behind them.</p>
-
-<p>But we reject certain compromises even though many others in our community
-are willing to make them. For instance, we <a
-href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html"> endorse only
-the GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include nonfree
-software or lead users to install it. To endorse nonfree distributions
-would be a <acronym title="ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing
-or apt to cause ruin; destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or
-decayed.">ruinous</acronym> compromise.</p>
-
-<p>Compromises are ruinous if they would work against our aims in the long
-term. That can occur either at the level of ideas or at the level of
-actions.</p>
-
-<p>At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the
-premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are
-free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as an
-issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means they
-judge any program only on practical characteristics such as price and
-convenience.</p>
-
-<p>Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and
-Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade
-someone to do something is to present arguments that appeal to his values.
-There are ways we can appeal to the consumer values typical in our society.
-For instance, free software obtained gratis can save the user money. Many
-free programs are convenient and reliable, too. Citing those practical
-benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free
-programs, some of which are now quite successful.</p>
-
-<p>If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go,
-you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only
-on the practical advantages that make sense in terms of consumer values.
-That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric
-do.</p>
-
-<p>That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who
-use free software only because it is convenient will stick with it only as
-long as it is convenient. And they will see no reason not to use convenient
-proprietary programs along with it.</p>
-
-<p>The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values,
-and this affirms and reinforces them. That's why we <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">do not support open
-source.</a></p>
+<p><a href="/licenses/lgpl.html">По-малкият ОПЛ</a> (LGPL) е 
компромис —
+използваме го върху определени свободни 
библиотеки, за да позволим
+ползването им в определени несвободни 
програми, защото мислим, че
+забраняването на това ще накара 
разработчиците да ползват вместо тях
+несвободни библиотеки. Ние приемаме и 
инсталираме код в програмите на GNU,
+който им позволява да работят съвместно с 
популярни несвободни програми.
+Ние документираме и известяваме за това по 
начин, който окуражава ползващите
+тези несвободни програми да инсталират 
съответните свободни, но не и
+обратното. Ние поддържаме определени 
кампании, с които сме съгласни, дори и
+да не сме напълно съгласни с групите зад 
тях.</p>
+
+<p>Но ние отхвърляме определени компромиси, 
въпреки че някои в нашата общност
+са готови да ги направят. Например ние <a
+href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html">подкрепяме
 само
+дистрибуции на GNU/Линукс</a>, които имат 
политика да не включват несвободен
+софтуер и да не подвеждат потребителите да 
го инсталират. Да подкрепим
+несвободни дистрибуции би бил гибелен 
компромис.</p>
+
+<p>Компромисите са гибелни, ако работят 
срещу нашите цели в дългосрочен
+период. Това може да се случи на нивото на 
идеите или на нивото на
+действията.</p>
+
+<p>На нивото на идеите, гибелните 
компромиси са тези, които усилват 
явленията,
+които искаме да променим. Нашата цел е 
свят, в който потребителите на
+софтуер са свободни, но по настоящем 
повечето потребители дори не
+разпознават положението със свободата 
като проблем. Те са възприели
+ценностите на „консуматори“, което 
означава, че съдят за една програма само
+по практическите характеристики като цена 
и удобство.</p>
+
+<p>Класическата книга за самопомощ на Дейл 
Карнеги „Как да печелим приятели и
+да влияем на другите“ съветва, че 
най-ефикасният начин да убедим някой да
+направи нещо е да представим аргументи, 
които се позовават на неговите
+ценности. Има начини да се харесаме на 
косуматорските ценности типични за
+нашето общество. Например свободният 
софтуер, който е придобит безплатно,
+може да спести пари на потребителя. Много 
свободни програми са също така
+удобни и надеждни. Посочването на тези 
практически ползи успя да убеди
+множество потребители да приемат различни 
свободни програми, някои от които
+вече са доста успешни.</p>
+
+<p>Ако целта ви се простира до набирането на 
повече хора, които да използват
+някои свободни програми, можете да решите 
да си замълчите за концепцията за
+свободата и да се фокусирате само върху 
практическите ползи, които имат
+смисъл като консуматорски ценности. За 
това служи терминът „отворен код“ и
+свързаната с него реторика.</p>
+
+<p>Този подход може да ни доведе само 
частично до целта ни — свободата.
+Хората, които ползват свободен софтуер 
само защото е удобен, ще държат на
+него само доколкото е удобно. И те няма да 
виждат причина да не ползват
+удобни собственически програми заедно с 
него.</p>
+
+<p>Философията на отворения код предполага 
и се отнася до консуматорските
+ценности, а това ги затвърждава и усилва. 
Затова ние <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">не поддържаме 
отворения
+код</a>.</p>
 
 <img src="/graphics/gnulaptop.png" alt="" style="float: right;" />
 
@@ -115,61 +117,67 @@
 компромиса на Дейл Карнеги, с който ще 
повлияем на действията на другите,
 като приемем техните консуматорски 
ценности.</p>
 
-<p>This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can
-and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals
-the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we cite
-the practical advantages of free software, we reiterate frequently that
-those are just <em>additional, secondary reasons</em> to prefer it.</p>
-
-<p>It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have
-to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve
-doing or legitimizing the things we aim to stamp out.</p>
-
-<p>For instance, experience shows that you can attract some users to <a
-href="/gnu/why-gnu-linux.html">GNU/Linux</a> if you include some nonfree
-programs. This could mean a cute nonfree application that will catch some
-user's eye, or a nonfree programming platform such as <a
-href="/philosophy/java-trap.html">Java</a> (formerly) or the Flash runtime
-(still), or a nonfree device driver that enables support for certain
-hardware models.</p>
-
-<p>These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you
-distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it
-hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, and
-we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those
-words, your actions will undermine them.</p>
-
-<p>The issue here is not whether people should be <em>able</em> or
-<em>allowed</em> to install nonfree software; a general-purpose system
-enables and allows users to do whatever they wish. The issue is whether we
-guide users towards nonfree software. What they do on their own is their
-responsibility; what we do for them, and what we direct them towards, is
-ours. We must not direct the users towards proprietary software as if it
-were a solution, because proprietary software is the problem.</p>
-
-<p>A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort
-your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain
-values, but your actions imply other, conflicting values, you are likely to
-change your values or your actions so as to resolve the contradiction.
-Thus, projects that argue only from practical advantages, or direct people
-toward some nonfree software, nearly always shy away from even
-<em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For their
-participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We
-must reject these compromises if we wish to keep our values straight.</p>
-
-<p>If you want to move to free software without compromising the goal of
-freedom, look at <a href="http://www.fsf.org/resources";>the FSF's resources
-area</a>. It lists hardware and machine configurations that work with free
-software, <a href="/distros"> totally free GNU/Linux distros</a> to install,
-and thousands of free software packages that work in a 100 percent free
-software environment. If you want to help the community stay on the road to
-freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When
-people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values of
-freedom and community and argue from them.</p>
-
-<p>A road that lets you go faster is no improvement if it leads to the wrong
-place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of
-compromises that lead away from the goal.</p>
+<p>Това не означава, че не може въобще да 
цитираме практическите предимства.
+Ние можем и ние го правим. Това се превръща 
в проблем, само когато
+практическите предимства заемат мястото 
на действието и изтласкат свободата
+на заден план. Така че, когато говорим за 
практическите предимства на
+свободния софтуер, ние често повтаряме, че 
това са <em>допълнителни,
+второстепенни причини</em> той да бъде 
предпочитан.</p>
+
+<p>Не е достатъчно да направим нашите думи 
да отговарят на идеалите ни. Нашите
+действия трябва също да в унисон с тях. 
Затова ние трябва да избягваме
+компромиси, които включват или 
легитимират нещата, които целим да
+ликвидираме.</p>
+
+<p>Например практиката показва, че можете 
да привлечете някои потребители към
+<a href="/gnu/why-gnu-linux.html">GNU/Линукс</a>, ако 
включите някой
+несвободен софтуер. Това може да означава 
симпатична несвободна програма,
+която ще хване нечие око или несвободна 
платформа за програмиране като <a
+href="/philosophy/java-trap.html">Джава</a> (вече е 
свободна), или
+поддръжката за изпълнение на Flash (все още 
не е свободна), или несвободен
+драйвер за устройства, който поддържа 
някои модели на хардуера.</p>
+
+<p>Тези компромиси са изкусителни, но те 
подкопават целта. Ако
+разпространявате несвободен софтуер или 
подвеждате хората към него, ще се
+окаже трудно да кажете: „Несвободният 
софтуер е несправедливост, социален
+проблем и ние трябва да го прекратим“. А 
дори да продължите да казвате тези
+думи, делата ви ще ги подкопават.</p>
+
+<p>Въпросът тук не е дали хората трябва да 
<em>имат възможност</em> или трябва
+да им се <em>позволи</em> да инсталират 
несвободен софтуер — една система с
+общо предназначение дава възможност и 
позволява на потребителите си да
+правят каквото пожелаят. Въпросът е дали 
насочваме потребителите към
+несвободен софтуер. Какво те правят 
самостоятелно си е тяхна отговорност,
+наша е какво правим за тях и към какво ги 
насочваме. Ние не трябва да ги
+насочваме към собственически софтуер все 
едно е решение, защото
+собственическият софтуер е проблемът.</p>
+
+<p>Един гибелен компромис е не само лошо 
влияние върху другите. Той може също
+и да изкриви вашите ценности чрез 
когнитивен дисонанс. Ако имате определени
+ценности, но действията ви подсказват 
други, противоречащи им ценности, има
+вероятност да промените вашите ценности 
или действия, за да разрешите
+противоречието. По този начин проектите, 
които се обосновават само на
+практическите предимства или насочват х
ората към някои несвободни програми,
+почти винаги се посвеняват дори <em>да 
кажат</em>, че несвободният софтуер е
+неетичен. За своите участници, както и за 
обществото, те затвърждават
+консуматорските ценности. Трябва да отх
върляме тези компромиси, ако искаме
+да запазим ценностите си непроменени.</p>
+
+<p>Ако искате да преминете към свободен 
софтуер, без да компрометирате
+свободата като цел, обърнете се към <a
+href="http://www.fsf.org/resources";>секцията на FSF за 
ресурси</a>. Тя
+изброява конфигурации на хардуер и 
софтуер, които работят със свободен
+софтуер; <a href="/distros">изцяло свободни 
дистрибуции на GNU/Линукс</a>,
+които да инсталирате; както и хиляди 
пакети свободен софтуер, които работят
+в стопроцентово свободно обкръжение. Ако 
искате да помогнете общността да
+остане на пътя към свободата, един важен 
начин за това е публично да
+подкрепите гражданските ценности. Когато х
ората обсъждат кое e добро или
+лошо, посочвайте ценностите на свободата и 
общността и се основавайте на
+тях.</p>
+
+<p>Не е напредък път, който ви позволява да 
се движите по-бързо, ако той води
+до грешното място. Компромисът е 
съществен за постигането на амбициозна
+цел, но се пазете от компромиси, които 
отклоняват от целта.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -194,8 +202,8 @@
 на тази статия.
 </p>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
-Stallman</a>.</p>
+<p>Авторски права &copy; 2008, 2009 <a 
href="http://www.stallman.org/";>Ричард
+Столман</a></p>
 
 <p>Ричард Столман е основателят на 
Фондацията за свободен софтуер. Може да
 копирате и разпространявате тази статия 
според условията на <a rel="license"
@@ -236,7 +244,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/27 08:26:11 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/compromise.el.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.el.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/compromise.el.html    21 Oct 2009 20:26:29 -0000   1.3
+++ philosophy/compromise.el.html    31 Oct 2009 08:25:54 -0000   1.4
@@ -257,7 +257,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2009/10/21 20:26:29 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-doc.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-doc.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/free-doc.bg.html 12 Oct 2009 20:26:05 -0000   1.3
+++ philosophy/free-doc.bg.html 31 Oct 2009 08:25:54 -0000   1.4
@@ -160,16 +160,16 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Има и други 
начини за <a
+href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
+счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+Авторски права &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004,
+2005, 2006, 2007, 2009 Фондация за свободен софтуер
 </p>
 <p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
 тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
@@ -193,7 +193,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/12 20:26:05 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-doc.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-doc.sr.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/free-doc.sr.html 12 Oct 2009 20:26:05 -0000   1.5
+++ philosophy/free-doc.sr.html 31 Oct 2009 08:25:54 -0000   1.6
@@ -178,7 +178,7 @@
 грешака</a> <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr/";>пројекта
 превода <tt>www.gnu.org</tt>-а на српски</a>. За 
допринос српском
 преводу, корисно је да погледате и
-документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>, који садржи смернице 
којих се треба
 придржавати при превођењу страница 
<tt>www.gnu.org</tt>-а на српски
 језик.</p>
@@ -186,7 +186,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/10/12 20:26:05 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-software-for-freedom.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-for-freedom.sr.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/free-software-for-freedom.sr.html    2 Aug 2009 20:29:36 
-0000    1.15
+++ philosophy/free-software-for-freedom.sr.html    31 Oct 2009 08:25:54 
-0000   1.16
@@ -444,7 +444,7 @@
 грешака</a> <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr/";>пројекта
 превода <tt>www.gnu.org</tt>-а на српски</a>. За 
допринос српском
 преводу, корисно је да погледате и
-документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>, који садржи смернице 
којих се треба
 придржавати при превођењу страница 
<tt>www.gnu.org</tt>-а на српски
 језик.</p>
@@ -452,7 +452,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:36 $
+$Date: 2009/10/31 08:25:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/compromise.el.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.el.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/compromise.el.po   28 Oct 2009 23:19:00 -0000   1.8
+++ philosophy/po/compromise.el.po   31 Oct 2009 08:25:59 -0000   1.9
@@ -16,37 +16,35 @@
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
-"Avoiding Ruinous Compromises - GNU Project - Free Software Foundation "
-"(FSF)"
+"Avoiding Ruinous Compromises - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Αποφεύγοντας ολέθριους συμβιβασμούς - 
Έργο GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου "
-"Λογισμικού (ΙΕΛ)"
+"Αποφεύγοντας ολέθριους συμβιβασμούς - 
Έργο GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού "
+"(ΙΕΛ)"
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "<em>&ldquo;Twenty-five years ago <a href=\"/gnu/initial-announcement.html"
-"\">on September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely "
-"free operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU is not "
-"Unix&rsquo;. As part of the 25th anniversary of the GNU system, I have "
-"written this article on how our community can avoid ruinous compromises. "
-"In addition to avoiding such compromises, there are many ways you can <a "
-"href=\"/help/\">help GNU</a> and free software. One basic way is to <a "
-"href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?";
-"referrer=4052\"> join the Free Software Foundation</a> as an Associate "
-"Member.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard Stallman</b>"
-msgstr ""
-"<em>&ldquo;Εικοσιπέντε χρόνια πριν <a 
href=\"/gnu/initial-announcement."
-"html\">στις 27 Σεπτεμβρίου του 1983, ανακοίνωσα 
ένα σχέδιο</a> για τη "
-"δημιουργία ενός πλήρως ελεύθερου λειτου
ργικού συστήματος με το όνομα "
-"GNU&mdash;από το &lsquo;GNU is not Unix&rsquo;. Ως μέρος της 
25ης "
-"επετείου του συστήματος GNU, έγραψα αυτό το 
άρθρο σχετικά με το πως η "
-"κοινότητά μας μπορεί να αποφύγει ολέθριου
ς συμβιβασμούς. Επιπρόσθετα από "
-"την αποφυγή τέτοιων συμβιβασμών, υπάρχουν 
πολλοί τρόποι με τους οποίους "
-"μπορείτε να <a href=\"/help/\">βοηθήσετε το GNU</a> 
και το ελεύθερο "
-"λογισμικό. Ένας βασικός τρόπος είναι να <a 
href=\"https://www.fsf.org/";
-"associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052\"> προσχωρήσετε 
στο "
-"Ιδρύμα Ελεύθερου Λογισμικού</a> ως Συ
νεργαζόμενο Μέλος.&rdquo;</em>&mdash;"
-"<b>Richard Stallman</b>"
+"\">on September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free "
+"operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU is not Unix&rsquo;. As "
+"part of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article "
+"on how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding "
+"such compromises, there are many ways you can <a href=\"/help/\">help GNU</"
+"a> and free software. One basic way is to <a href=\"https://www.fsf.org/";
+"associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052\"> join the Free Software "
+"Foundation</a> as an Associate Member.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard "
+"Stallman</b>"
+msgstr ""
+"<em>&ldquo;Εικοσιπέντε χρόνια πριν <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html"
+"\">στις 27 Σεπτεμβρίου του 1983, ανακοίνωσα 
ένα σχέδιο</a> για τη δημιουργία "
+"ενός πλήρως ελεύθερου λειτουργικού συ
στήματος με το όνομα GNU&mdash;από το "
+"&lsquo;GNU is not Unix&rsquo;. Ως μέρος της 25ης επετείου
 του συστήματος "
+"GNU, έγραψα αυτό το άρθρο σχετικά με το πως η 
κοινότητά μας μπορεί να "
+"αποφύγει ολέθριους συμβιβασμούς. 
Επιπρόσθετα από την αποφυγή τέτοιων "
+"συμβιβασμών, υπάρχουν πολλοί τρόποι με του
ς οποίους μπορείτε να <a href=\"/"
+"help/\">βοηθήσετε το GNU</a> και το ελεύθερο 
λογισμικό. Ένας βασικός τρόπος "
+"είναι να <a 
href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?";
+"referrer=4052\"> προσχωρήσετε στο Ιδρύμα 
Ελεύθερου Λογισμικού</a> ως "
+"Συνεργαζόμενο Μέλος.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard 
Stallman</b>"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Avoiding Ruinous Compromises"
@@ -58,97 +56,97 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The free software movement aims for a social change: <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">to make all software free</a> so that all "
-"software users are free and can be part of a community of cooperation. "
-"Every nonfree program gives its developer unjust power over the users. "
-"Our goal is to put an end to that injustice."
+"The free software movement aims for a social change: <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">to make all software free</a> so that all software users are "
+"free and can be part of a community of cooperation. Every nonfree program "
+"gives its developer unjust power over the users. Our goal is to put an end "
+"to that injustice."
 msgstr ""
 "Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού 
αποσκοπεί σε μία κοινωνική αλλαγή: <a "
 "href=\"/philosophy/free-sw.html\">να κάνει όλο το 
λογισμικό ελεύθερο</a> "
 "έτσι ώστε όλοι οι χρήστες λογισμικού να 
είναι ελεύθεροι και να μπορούν ν' "
 "αποτελούν τμήμα μιας κοινότητας συ
νεργασίας. Κάθε μη-ελεύθερο πρόγραμμα "
-"δίνει στον προγραμματιστή του άδικη ισχύ 
επάνω στους χρήστες. Ο στόχος "
-"μας είναι να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την 
αδικία."
+"δίνει στον προγραμματιστή του άδικη ισχύ 
επάνω στους χρήστες. Ο στόχος μας "
+"είναι να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την 
αδικία."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The road to freedom is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/";
-"the-last-mile-is-always-the-hardest/\"> a long road</a>. It will take "
-"many steps and many years to reach a world in which it is normal for "
-"software users to have freedom. Some of these steps are hard, and "
-"require sacrifice. Some of them become easier if we make compromises "
-"with people that have different goals."
-msgstr ""
-"Ο δρόμος προς την ελευθερία είναι <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
-"bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/\"> ένας 
μακρύς "
-"δρόμος</a>. Θα χρειαστούν πολλά βήματα και 
πολλά χρόνια για να φτάσουμε "
-"σ' έναν κόσμο στον οποίο είναι φυσιολογικό 
για τους χρήστες λογισμικού να "
-"έχουν ελευθερία. Μερικά από αυτά τα 
βήματα είναι δύσκολα και απαιτούν "
-"θυσίες. Μερικά από τα τελευταία γίνονται 
ευκολότερα εάν κάνουμε "
-"συμβιβασμούς με ανθρώπους που έχουν 
διαφορετικούς στόχους."
+"The road to freedom is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-";
+"last-mile-is-always-the-hardest/\"> a long road</a>. It will take many "
+"steps and many years to reach a world in which it is normal for software "
+"users to have freedom. Some of these steps are hard, and require "
+"sacrifice. Some of them become easier if we make compromises with people "
+"that have different goals."
+msgstr ""
+"Ο δρόμος προς την ελευθερία είναι <a 
href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/";
+"spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/\"> ένας μακρύς 
δρόμος</a>. Θα "
+"χρειαστούν πολλά βήματα και πολλά χρόνια 
για να φτάσουμε σ' έναν κόσμο στον "
+"οποίο είναι φυσιολογικό για τους χρήστες 
λογισμικού να έχουν ελευθερία. "
+"Μερικά από αυτά τα βήματα είναι δύσκολα 
και απαιτούν θυσίες. Μερικά από τα "
+"τελευταία γίνονται ευκολότερα εάν κάνου
με συμβιβασμούς με ανθρώπους που "
+"έχουν διαφορετικούς στόχους."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Thus, the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> "
-"makes compromises&mdash;even major ones. For instance, we made "
-"compromises in the patent provisions of version 3 of the <a href=\"/"
-"licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) so that "
-"major companies would contribute to and distribute GPLv3-covered software "
-"and thus bring some patents under the effect of these provisions."
+"Thus, the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> makes "
+"compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the "
+"patent provisions of version 3 of the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would "
+"contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some "
+"patents under the effect of these provisions."
 msgstr ""
 "Έτσι, το <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Ίδρυμα Ελεύθερου
 Λογισμικού</a> "
 "κάνει συμβιβασμούς&mdash;ακόμη και μείζονες. 
 Για παράδειγμα, κάναμε "
 "συμβιβασμούς στους όρους για τις πατέντες 
της έκδοσης 3 της <a href=\"/"
 "licenses/gpl.html\">Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης 
GNU</a> (GNU GPL) έτσι "
 "ώστε μεγάλες εταιρείες να συνεισφέρουν σε 
και να διανέμουν λογισμικό "
-"καλυπτόμενο από την GPLv3 και επομένως να 
φέρουν ορισμένες πατέντες υπό "
-"την επίδραση αυτών των όρων."
+"καλυπτόμενο από την GPLv3 και επομένως να 
φέρουν ορισμένες πατέντες υπό την "
+"επίδραση αυτών των όρων."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">The Lesser GPL</a>'s purpose is a "
-"compromise: we use it on certain chosen free libraries to permit their "
-"use in nonfree programs because we think that legally prohibiting this "
-"would only drive developers to proprietary libraries instead. We accept "
-"and install code in GNU programs to make them work together with common "
-"nonfree programs, and we document and publicize this in ways that "
-"encourage users of the latter to install the former, but not vice versa. "
-"We support specific campaigns we agree with, even when we don't fully "
-"agree with the groups behind them."
+"compromise: we use it on certain chosen free libraries to permit their use "
+"in nonfree programs because we think that legally prohibiting this would "
+"only drive developers to proprietary libraries instead. We accept and "
+"install code in GNU programs to make them work together with common nonfree "
+"programs, and we document and publicize this in ways that encourage users of "
+"the latter to install the former, but not vice versa. We support specific "
+"campaigns we agree with, even when we don't fully agree with the groups "
+"behind them."
 msgstr ""
 "Ο σκοπός της <a href=\"/licenses/lgpl.html\">Ελάσσονος 
GPL</a> είναι ένας "
 "συμβιβασμός: τη χρησιμοποιούμε σε 
ορισμένες επιλεγμένες ελεύθερες "
 "βιβλιοθήκες ώστε να επιτρέπουμε τη χρήση 
τους σε μη-ελεύθερα προγράμματα "
 "επειδή θεωρούμε ότι παρεμποδίζοντάς την 
νομικά θα οδηγούσε τελικά τους "
 "προγραμματιστές σε ιδιοκτησιακές 
βιβλιοθήκες. Δεχόμαστε και εγκαθιστούμε "
-"κώδικα σε προγράμματα GNU ώστε να τα κάνου
με να λειτουργούν μαζί με κοινά "
-"μη-ελεύθερα προγράμματα, και τεκμηριώνου
με και δημοσιοποιούμε αυτή την "
-"ενέργεια με τρόπους που ενθαρρύνουν τους 
χρήστες των τελευταίων να "
-"εγκαταστήσουν τα πρώτα, αλλά όχι 
αντίστροφα. Υποστηρίζουμε συγκεκριμένες "
-"καμπάνιες με τις οποίες συμφωνούμε, ακόμη 
και όταν δεν συμφωνούμε πλήρως "
-"με τις ομάδες πίσω από αυτές."
+"κώδικα σε προγράμματα GNU ώστε να τα κάνου
με να λειτουργούν μαζί με κοινά μη-"
+"ελεύθερα προγράμματα, και τεκμηριώνουμε 
και δημοσιοποιούμε αυτή την ενέργεια "
+"με τρόπους που ενθαρρύνουν τους χρήστες 
των τελευταίων να εγκαταστήσουν τα "
+"πρώτα, αλλά όχι αντίστροφα. Υποστηρίζουμε 
συγκεκριμένες καμπάνιες με τις "
+"οποίες συμφωνούμε, ακόμη και όταν δεν συ
μφωνούμε πλήρως με τις ομάδες πίσω "
+"από αυτές."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"But we reject certain compromises even though many others in our "
-"community are willing to make them. For instance, we <a href=\"/"
-"philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\"> endorse only the "
-"GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include nonfree "
-"software or lead users to install it. To endorse nonfree distributions "
-"would be a <acronym title=\"ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. "
-"Causing or apt to cause ruin; destructive. 2. Falling to ruin; "
-"dilapidated or decayed.\">ruinous</acronym> compromise."
+"But we reject certain compromises even though many others in our community "
+"are willing to make them. For instance, we <a href=\"/philosophy/free-"
+"system-distribution-guidelines.html\"> endorse only the GNU/Linux "
+"distributions</a> that have policies not to include nonfree software or lead "
+"users to install it. To endorse nonfree distributions would be a <acronym "
+"title=\"ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing or apt to cause "
+"ruin; destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or decayed.\">ruinous</"
+"acronym> compromise."
 msgstr ""
 "Αλλά απορρίπτουμε ορισμένους συ
μβιβασμούς, παρόλο που πολλοί άλλοι στην "
 "κοινότητά μας είναι πρόθυμοι να τους κάνου
ν. Για παράδειγμα, <a href=\"/"
-"philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\"> εγκρίνουμε 
μόνο "
-"τις διανομές GNU/Linux</a> οι οποίες έχουν 
πολιτικές να μη "
-"συμπεριλαμβάνουν μη-ελεύθερο λογισμικό 
και να μην οδηγούν τους χρήστες να "
-"το εγκαταστήσουν. Το να εγκρίνουμε 
μη-ελεύθερες διανομές θα ήταν ένας "
-"<acronym title=\"ολέθριος ([o]'[l][e][θ][r][i][o][s]) επίθ. 1. Π
ροκαλεί ή "
-"είναι εύλογο να προκαλέσει ερείπωση. 
Καταστροφικός. 2. Μετατρέπει σε "
-"ερείπια. Ερειπωμένος ή αποσυ
ντιθέμενος.\">ολέθριος</acronym> συμβιβασμός."
+"philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\"> εγκρίνουμε 
μόνο τις "
+"διανομές GNU/Linux</a> οι οποίες έχουν 
πολιτικές να μη συμπεριλαμβάνουν μη-"
+"ελεύθερο λογισμικό και να μην οδηγούν του
ς χρήστες να το εγκαταστήσουν. Το "
+"να εγκρίνουμε μη-ελεύθερες διανομές θα 
ήταν ένας <acronym title=\"ολέθριος "
+"([o]'[l][e][θ][r][i][o][s]) επίθ. 1. Προκαλεί ή είναι 
εύλογο να προκαλέσει "
+"ερείπωση. Καταστροφικός. 2. Μετατρέπει σε 
ερείπια. Ερειπωμένος ή "
+"αποσυντιθέμενος.\">ολέθριος</acronym> συ
μβιβασμός."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -163,77 +161,76 @@
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the "
-"premises we seek to change. Our goal is a world in which software users "
-"are free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as "
-"an issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means "
-"they judge any program only on practical characteristics such as price "
-"and convenience."
-msgstr ""
-"Στο επίπεδο των ιδεών, ολέθριοι συ
μβιβασμοί είναι εκείνοι που ενισχύουν "
-"τις προϋποθέσεις που επιζητούμε να 
αλλάξουμε. Ο στόχος μας είναι ένας "
-"κόσμος στον οποίο οι χρήστες του 
λογισμικού είναι ελεύθεροι, ωστόσο έως "
-"τώρα οι περισσότεροι χρήστες υπολογιστών 
ούτε καν αναγνωρίζουν την "
-"ελευθερία ως ένα ζήτημα. Έχουν αποκτήσει 
&ldquo;καταναλωτικές&rdquo; "
-"αξίες, που σημαίνει ότι κρίνουν 
οποιοδήποτε πρόγραμμα μόνο σε ό,τι αφορά "
-"πρακτικά χαρακτηριστικά όπως τιμή και ευ
κολία."
+"premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are "
+"free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as an "
+"issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means they "
+"judge any program only on practical characteristics such as price and "
+"convenience."
+msgstr ""
+"Στο επίπεδο των ιδεών, ολέθριοι συ
μβιβασμοί είναι εκείνοι που ενισχύουν τις "
+"προϋποθέσεις που επιζητούμε να αλλάξουμε. 
 Ο στόχος μας είναι ένας κόσμος "
+"στον οποίο οι χρήστες του λογισμικού 
είναι ελεύθεροι, ωστόσο έως τώρα οι "
+"περισσότεροι χρήστες υπολογιστών ούτε 
καν αναγνωρίζουν την ελευθερία ως ένα "
+"ζήτημα. Έχουν αποκτήσει 
&ldquo;καταναλωτικές&rdquo; αξίες, που σημαίνει 
ότι "
+"κρίνουν οποιοδήποτε πρόγραμμα μόνο σε 
ό,τι αφορά πρακτικά χαρακτηριστικά "
+"όπως τιμή και ευκολία."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and "
 "Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade "
-"someone to do something is to present arguments that appeal to his "
-"values. There are ways we can appeal to the consumer values typical in "
-"our society. For instance, free software obtained gratis can save the "
-"user money. Many free programs are convenient and reliable, too. Citing "
-"those practical benefits has succeeded in persuading many users to adopt "
-"various free programs, some of which are now quite successful."
+"someone to do something is to present arguments that appeal to his values. "
+"There are ways we can appeal to the consumer values typical in our society. "
+"For instance, free software obtained gratis can save the user money. Many "
+"free programs are convenient and reliable, too. Citing those practical "
+"benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free "
+"programs, some of which are now quite successful."
 msgstr ""
 "Το κλασικό βιβλίο αυτοβοήθειας του Dale 
Carnegie, <cite>Πως να κερδίζετε "
 "φίλους και να επηρεάζετε τους ανθρώπου
ς</cite>, συμβουλεύει πως ο πιο "
 "αποτελεσματικός τρόπος για να πείσετε 
κάποιον να κάνει κάτι είναι να "
-"παρουσιάσετε επιχειρήματα που 
επικαλούνται τις αξίες του. Υπάρχουν "
-"τρόποι με τους οποίους μπορούμε να 
επικαλεστούμε τις χαρακτηριστικές στην "
-"κοινωνία μας καταναλωτικές αξίες. Για 
παράδειγμα, το ελεύθερο λογισμικό "
-"που αποκτάται δωρεάν μπορεί να 
εξοικονομήσει χρήματα στο χρήστη. Πολλά "
-"ελεύθερα προγράμματα είναι βολικά και 
αξιόπιστα επίσης. Η αναφορά εκείνων "
-"των πρακτικών ωφελειών πέτυχε στο να 
πείσει πολλούς χρήστες να "
-"υιοθετήσουν διάφορα ελεύθερα 
προγράμματα, μερικά από τα οποία είναι τώρα 
"
-"αρκετά επιτυχημένα."
+"παρουσιάσετε επιχειρήματα που 
επικαλούνται τις αξίες του. Υπάρχουν 
τρόποι "
+"με τους οποίους μπορούμε να επικαλεστούμε 
τις χαρακτηριστικές στην κοινωνία "
+"μας καταναλωτικές αξίες. Για παράδειγμα, 
το ελεύθερο λογισμικό που "
+"αποκτάται δωρεάν μπορεί να εξοικονομήσει 
χρήματα στο χρήστη. Πολλά ελεύθερα "
+"προγράμματα είναι βολικά και αξιόπιστα 
επίσης. Η αναφορά εκείνων των "
+"πρακτικών ωφελειών πέτυχε στο να πείσει 
πολλούς χρήστες να υιοθετήσουν "
+"διάφορα ελεύθερα προγράμματα, μερικά από 
τα οποία είναι τώρα αρκετά "
+"επιτυχημένα."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"If getting more people to use some free programs is as far as you aim to "
-"go, you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and "
-"focus only on the practical advantages that make sense in terms of "
-"consumer values. That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its "
-"associated rhetoric do."
+"If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go, "
+"you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only "
+"on the practical advantages that make sense in terms of consumer values. "
+"That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric "
+"do."
 msgstr ""
 "Εάν το να κάνετε περισσότερο κόσμο να 
χρησιμοποιεί κάποια ελεύθερα "
-"προγράμματα είναι το περισσότερο που 
στοχεύετε να φτάσετε, θα μπορούσατε "
-"ν' αποφασίσετε να μείνετε σιωπηλοί 
σχετικά με την έννοια της ελευθερίας "
-"και να εστιάσετε μόνο στα πρακτικά 
πλεονεκτήματα που έχουν νόημα με τους "
-"όρους των καταναλωτικών αξιών. Αυτό κάνει 
ο όρος &ldquo;ανοιχτός "
-"κώδικας&rdquo; και η συνδεδεμένη με αυτόν 
ρητορική."
+"προγράμματα είναι το περισσότερο που 
στοχεύετε να φτάσετε, θα μπορούσατε ν' "
+"αποφασίσετε να μείνετε σιωπηλοί σχετικά 
με την έννοια της ελευθερίας και να "
+"εστιάσετε μόνο στα πρακτικά 
πλεονεκτήματα που έχουν νόημα με τους όρου
ς των "
+"καταναλωτικών αξιών. Αυτό κάνει ο όρος 
&ldquo;ανοιχτός κώδικας&rdquo; και η "
+"συνδεδεμένη με αυτόν ρητορική."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"That approach can get us only part way to the goal of freedom. People "
-"who use free software only because it is convenient will stick with it "
-"only as long as it is convenient. And they will see no reason not to use "
-"convenient proprietary programs along with it."
-msgstr ""
-"Αυτή η προσέγγιση μπορεί να μας φτάσει 
μόνο έως ένα σημείο προς το στόχο "
-"της ελευθερίας. Οι άνθρωποι που 
χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό μόνο "
-"επειδή είναι βολικό, θα παραμείνουν μαζί 
του μόνο για όσο καιρό θα "
-"παραμένει βολικό. Και δεν θα δουν κανένα 
λόγο για να μη χρησιμοποιήσουν "
-"βολικά ιδιοκτησιακά προγράμματα 
παράλληλα με αυτό."
+"That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who "
+"use free software only because it is convenient will stick with it only as "
+"long as it is convenient. And they will see no reason not to use convenient "
+"proprietary programs along with it."
+msgstr ""
+"Αυτή η προσέγγιση μπορεί να μας φτάσει 
μόνο έως ένα σημείο προς το στόχο της "
+"ελευθερίας. Οι άνθρωποι που 
χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό μόνο 
επειδή "
+"είναι βολικό, θα παραμείνουν μαζί του μόνο 
για όσο καιρό θα παραμένει "
+"βολικό. Και δεν θα δουν κανένα λόγο για να 
μη χρησιμοποιήσουν βολικά "
+"ιδιοκτησιακά προγράμματα παράλληλα με αυ
τό."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values, "
-"and this affirms and reinforces them. That's why we <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">do not support open source."
-"</a>"
+"and this affirms and reinforces them. That's why we <a href=\"/philosophy/"
+"open-source-misses-the-point.html\">do not support open source.</a>"
 msgstr ""
 "Η φιλοσοφία του ανοιχτού κώδικα 
προϋποθέτει και επικαλείται τις "
 "καταναλωτικές αξίες· κι αυτό τις 
επιβεβαιώνει και τις ενισχύει. Γι' αυτό "
@@ -242,177 +239,169 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"To establish a free community fully and lastingly, we need to do more "
-"than get people to use some free software. We need to spread the idea of "
-"judging software (and other things) on &ldquo;citizen values&rdquo;, "
-"based on whether it respects users' freedom and community, not just in "
-"terms of convenience. Then people will not fall into the trap of a "
-"proprietary program baited by an attractive, convenient feature."
-msgstr ""
-"Για να εγκαθιδρύσουμε μία ελεύθερη 
κοινότητα πλήρως και διαρκώς, πρέπει "
-"να κάνουμε περισσότερα από το να πείθουμε 
ανθρώπους να χρησιμοποιούν "
-"ορισμένο ελεύθερο λογισμικό. Πρέπει να 
διαδώσουμε την ιδέα της "
-"αξιολόγησης του λογισμικού (και άλλων 
πραγμάτων) στη βάση &ldquo;των "
-"αξιών του πολίτη&rdquo;, στη βάση του εάν 
σέβεται την ελευθερία και την "
-"κοινότητα των χρηστών· όχι απλά με όρους 
βολικότητας. Τότε οι άνθρωποι "
-"δεν θα πέφτουν στην παγίδα ενός 
ιδιοκτησιακού προγράμματος από το δόλωμα "
-"ενός ελκυστικού, βολικού χαρακτηριστικού."
+"To establish a free community fully and lastingly, we need to do more than "
+"get people to use some free software. We need to spread the idea of judging "
+"software (and other things) on &ldquo;citizen values&rdquo;, based on "
+"whether it respects users' freedom and community, not just in terms of "
+"convenience. Then people will not fall into the trap of a proprietary "
+"program baited by an attractive, convenient feature."
+msgstr ""
+"Για να εγκαθιδρύσουμε μία ελεύθερη 
κοινότητα πλήρως και διαρκώς, πρέπει να "
+"κάνουμε περισσότερα από το να πείθουμε 
ανθρώπους να χρησιμοποιούν ορισμένο "
+"ελεύθερο λογισμικό. Πρέπει να διαδώσουμε 
την ιδέα της αξιολόγησης του "
+"λογισμικού (και άλλων πραγμάτων) στη βάση 
&ldquo;των αξιών του "
+"πολίτη&rdquo;, στη βάση του εάν σέβεται την 
ελευθερία και την κοινότητα των "
+"χρηστών· όχι απλά με όρους βολικότητας. 
Τότε οι άνθρωποι δεν θα πέφτουν "
+"στην παγίδα ενός ιδιοκτησιακού 
προγράμματος από το δόλωμα ενός ελκυ
στικού, "
+"βολικού χαρακτηριστικού."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"To promote citizen values, we have to talk about them and show how they "
-"are the basis of our actions. We must reject the Dale Carnegie "
-"compromise that would influence their actions by endorsing their consumer "
-"values."
-msgstr ""
-"Για να προωθήσουμε τις αξίες του πολίτη, 
πρέπει να μιλάμε γι' αυτές και "
-"να δείχνουμε πως αποτελούν τη βάση των 
πράξεών μας. Πρέπει να "
-"απορρίψουμε το συμβιβασμό του Dale Carnegie να 
επηρεάζουμε τις πράξεις "
-"των άλλων μέσω της έγκρισης των 
καταναλωτικών τους αξιών."
+"To promote citizen values, we have to talk about them and show how they are "
+"the basis of our actions. We must reject the Dale Carnegie compromise that "
+"would influence their actions by endorsing their consumer values."
+msgstr ""
+"Για να προωθήσουμε τις αξίες του πολίτη, 
πρέπει να μιλάμε γι' αυτές και να "
+"δείχνουμε πως αποτελούν τη βάση των 
πράξεών μας. Πρέπει να απορρίψουμε το "
+"συμβιβασμό του Dale Carnegie να επηρεάζουμε τις 
πράξεις των άλλων μέσω της "
+"έγκρισης των καταναλωτικών τους αξιών."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can "
 "and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals "
-"the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we "
-"cite the practical advantages of free software, we reiterate frequently "
-"that those are just <em>additional, secondary reasons</em> to prefer it."
+"the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we cite "
+"the practical advantages of free software, we reiterate frequently that "
+"those are just <em>additional, secondary reasons</em> to prefer it."
 msgstr ""
 "Το παραπάνω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε 
να αναφέρουμε καθόλου πρακτικά "
 "πλεονεκτήματα&mdash;μπορούμε και το κάνουμε 
επίσης. Γίνεται ένα πρόβλημα "
-"μόνο όταν το πρακτικό πλεονέκτημα κλέβει 
τη σκηνή και σπρώχνει την "
-"ελευθερία στο υπόβαθρο. Επομένως, όταν 
αναφέρουμε τα πρακτικά "
-"πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού, 
επαναλαμβάνουμε συχνά ότι εκείνα "
-"είναι απλά <em>επιπρόσθετοι, δευτερεύουσας 
σημασίας λόγοι</em> για να το "
-"προτιμήσουμε."
+"μόνο όταν το πρακτικό πλεονέκτημα κλέβει 
τη σκηνή και σπρώχνει την ελευθερία "
+"στο υπόβαθρο. Επομένως, όταν αναφέρουμε 
τα πρακτικά πλεονεκτήματα του "
+"ελεύθερου λογισμικού, επαναλαμβάνουμε συ
χνά ότι εκείνα είναι απλά "
+"<em>επιπρόσθετοι, δευτερεύουσας σημασίας 
λόγοι</em> για να το προτιμήσουμε."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions "
-"have to accord with them too. So we must also avoid compromises that "
-"involve doing or legitimizing the things we aim to stamp out."
+"It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have "
+"to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve "
+"doing or legitimizing the things we aim to stamp out."
 msgstr ""
 "Δεν είναι αρκετό να κάνουμε το λόγο μας 
σύμφωνο με τα ιδανικά μας· οι "
 "πράξεις μας πρέπει να είναι σύμφωνες 
επίσης. Έτσι, πρέπει επίσης ν' "
-"αποφεύγουμε συμβιβασμούς που συ
νεπάγονται το να κάνουμε ή να "
-"νομιμοποιούμε εκείνα που στοχεύουμε να 
εξαλείψουμε."
+"αποφεύγουμε συμβιβασμούς που συ
νεπάγονται το να κάνουμε ή να 
νομιμοποιούμε "
+"εκείνα που στοχεύουμε να εξαλείψουμε."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"For instance, experience shows that you can attract some users to <a href="
-"\"/gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> if you include some nonfree "
-"programs. This could mean a cute nonfree application that will catch "
-"some user's eye, or a nonfree programming platform such as <a href=\"/"
-"philosophy/java-trap.html\">Java</a> (formerly) or the Flash runtime "
-"(still), or a nonfree device driver that enables support for certain "
-"hardware models."
+"For instance, experience shows that you can attract some users to <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> if you include some nonfree "
+"programs. This could mean a cute nonfree application that will catch some "
+"user's eye, or a nonfree programming platform such as <a href=\"/philosophy/"
+"java-trap.html\">Java</a> (formerly) or the Flash runtime (still), or a "
+"nonfree device driver that enables support for certain hardware models."
 msgstr ""
 "Για παράδειγμα, η εμπειρία δείχνει ότι 
μπορείτε να προσελκύσετε μερικούς "
 "χρήστες στο <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> 
εάν "
 "συμπεριλάβετε ορισμένα μη-ελεύθερα 
προγράμματα. Αυτό θα μπορούσε να "
 "σημαίνει μία συμπαθητική μη-ελεύθερη 
εφαρμογή η οποία θα κεντρίσει την "
-"προσοχή κάποιων χρηστών, ή μία μη-ελεύθερη 
πλατφόρμα προγραμματισμού όπως "
-"η <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java</a> (παλιότερα) ή 
οι "
-"ρουτίνες χρόνου εκτέλεσης του Flash (ακόμη), 
ή ένας μη-ελεύθερος οδηγός "
-"συσκευής ο οποίος παρέχει υποστήριξη για 
συγκεκριμένα μοντέλα υλισμικού."
+"προσοχή κάποιων χρηστών, ή μία μη-ελεύθερη 
πλατφόρμα προγραμματισμού όπως η "
+"<a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java</a> (παλιότερα) ή οι 
ρουτίνες "
+"χρόνου εκτέλεσης του Flash (ακόμη), ή ένας 
μη-ελεύθερος οδηγός συσκευής ο "
+"οποίος παρέχει υποστήριξη για συ
γκεκριμένα μοντέλα υλισμικού."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you "
 "distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it "
-"hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, "
-"and we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say "
-"those words, your actions will undermine them."
+"hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, and "
+"we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those "
+"words, your actions will undermine them."
 msgstr ""
 "Αυτοί οι συμβιβασμοί είναι δελεαστικοί, 
αλλά υποσκάπτουν το στόχο. Εάν "
 "διανέμετε μη-ελεύθερο λογισμικό, ή 
παρακινείτε τον κόσμο προς αυτό, θα το "
 "βρείτε δύσκολο να πείτε &ldquo;Το μη-ελεύθερο 
λογισμικό είναι μία αδικία, "
-"ένα κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να θέσου
με ένα τέλος σε αυτό.&rdquo;. "
-"Και ακόμη κι αν συνεχίσετε να λέτε αυτά τα 
λόγια, οι πράξεις σας θα τα "
+"ένα κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να θέσου
με ένα τέλος σε αυτό.&rdquo;. Και "
+"ακόμη κι αν συνεχίσετε να λέτε αυτά τα 
λόγια, οι πράξεις σας θα τα "
 "υποσκάπτουν."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The issue here is not whether people should be <em>able</em> or "
-"<em>allowed</em> to install nonfree software; a general-purpose system "
-"enables and allows users to do whatever they wish. The issue is whether "
-"we guide users towards nonfree software. What they do on their own is "
-"their responsibility; what we do for them, and what we direct them "
-"towards, is ours. We must not direct the users towards proprietary "
-"software as if it were a solution, because proprietary software is the "
-"problem."
-msgstr ""
-"Το ζήτημα εδώ δεν είναι εάν θα έπρεπε οι 
άνθρωποι να <em>δύνανται</em> ή "
-"να <em>επιτρέπεται</em> να εγκαταστήσουν 
μη-ελεύθερο λογισμικό. Ένα "
-"σύστημα γενικής χρήσης δίνει τη δυ
νατότητα και επιτρέπει στους χρήστες να "
-"κάνουν ό,τι επιθυμούν. Το ζήτημα είναι εάν 
κατευθύνουμε τους χρήστες "
-"προς μη-ελεύθερο λογισμικό. Το τι κάνουν 
από μόνοι τους είναι δική τους "
-"ευθύνη· το τι κάνουμε εμείς γι' αυτούς και 
το που τους κατευθύνουμε είναι "
-"δική μας. Δεν πρέπει να κατευθύνουμε τους 
χρήστες προς το ιδιοκτησιακό "
-"λογισμικό σαν να ήταν μία λύση, επειδή το 
ιδιοκτησιακό λογισμικό είναι το "
-"πρόβλημα."
+"The issue here is not whether people should be <em>able</em> or <em>allowed</"
+"em> to install nonfree software; a general-purpose system enables and allows "
+"users to do whatever they wish. The issue is whether we guide users towards "
+"nonfree software. What they do on their own is their responsibility; what "
+"we do for them, and what we direct them towards, is ours. We must not "
+"direct the users towards proprietary software as if it were a solution, "
+"because proprietary software is the problem."
+msgstr ""
+"Το ζήτημα εδώ δεν είναι εάν θα έπρεπε οι 
άνθρωποι να <em>δύνανται</em> ή να "
+"<em>επιτρέπεται</em> να εγκαταστήσουν 
μη-ελεύθερο λογισμικό. Ένα σύστημα "
+"γενικής χρήσης δίνει τη δυνατότητα και 
επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ό,"
+"τι επιθυμούν. Το ζήτημα είναι εάν κατευ
θύνουμε τους χρήστες προς μη-"
+"ελεύθερο λογισμικό. Το τι κάνουν από 
μόνοι τους είναι δική τους ευθύνη· το "
+"τι κάνουμε εμείς γι' αυτούς και το που τους 
κατευθύνουμε είναι δική μας. "
+"Δεν πρέπει να κατευθύνουμε τους χρήστες 
προς το ιδιοκτησιακό λογισμικό σαν "
+"να ήταν μία λύση, επειδή το ιδιοκτησιακό 
λογισμικό είναι το πρόβλημα."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can "
-"distort your own values, too, through cognitive dissonance. If you have "
-"certain values, but your actions imply other, conflicting values, you are "
-"likely to change your values or your actions so as to resolve the "
-"contradiction. Thus, projects that argue only from practical advantages, "
-"or direct people toward some nonfree software, nearly always shy away "
-"from even <em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For "
-"their participants, as well as for the public, they reinforce consumer "
-"values. We must reject these compromises if we wish to keep our values "
-"straight."
+"A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort "
+"your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain "
+"values, but your actions imply other, conflicting values, you are likely to "
+"change your values or your actions so as to resolve the contradiction. "
+"Thus, projects that argue only from practical advantages, or direct people "
+"toward some nonfree software, nearly always shy away from even "
+"<em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For their "
+"participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We "
+"must reject these compromises if we wish to keep our values straight."
 msgstr ""
 "Ένας ολέθριος συμβιβασμός δεν είναι απλά 
μία κακή επίδραση στους άλλους. "
 "Μπορεί να παραμορφώσει τις δικές σας 
αξίες επίσης, μέσω γνωσιακής "
-"παραφωνίας. Εάν έχετε συγκεκριμένες 
αξίες, αλλά οι πράξεις σας "
-"υποδηλώνουν άλλες, αντιμαχόμενες αξίες, 
είναι πιθανόν ότι θα αλλάξετε "
-"είτε τις αξίες σας είτε τις πράξεις σας, 
ώστε να επιλύσετε την αντίθεση. "
-"Έτσι, έργα που επιχειρηματολογούν μόνο 
για τα πρακτικά πλεονεκτήματα ή "
-"κατευθύνουν τον κόσμο προς κάποιο 
μη-ελεύθερο λογισμικό, σχεδόν πάντα "
-"αποφεύγουν ακόμη και το <em>να προτείνου
ν</em> ότι το μη-ελεύθερο "
-"λογισμικό είναι ανήθικο. Για τους συ
μμετέχοντες σε αυτά, καθώς και για "
-"το κοινό, ενισχύουν τις καταναλωτικές 
αξίες. Πρέπει να απορρίπτουμε "
-"αυτούς τους συμβιβασμούς εάν επιθυμούμε 
να διατηρήσουμε τις αξίες μας "
-"σταθερές."
+"παραφωνίας. Εάν έχετε συγκεκριμένες 
αξίες, αλλά οι πράξεις σας υποδηλώνουν "
+"άλλες, αντιμαχόμενες αξίες, είναι πιθανόν 
ότι θα αλλάξετε είτε τις αξίες σας "
+"είτε τις πράξεις σας, ώστε να επιλύσετε 
την αντίθεση. Έτσι, έργα που "
+"επιχειρηματολογούν μόνο για τα πρακτικά 
πλεονεκτήματα ή κατευθύνουν τον "
+"κόσμο προς κάποιο μη-ελεύθερο λογισμικό, 
σχεδόν πάντα αποφεύγουν ακόμη και "
+"το <em>να προτείνουν</em> ότι το μη-ελεύθερο 
λογισμικό είναι ανήθικο. Για "
+"τους συμμετέχοντες σε αυτά, καθώς και για 
το κοινό, ενισχύουν τις "
+"καταναλωτικές αξίες. Πρέπει να απορρίπτου
με αυτούς τους συμβιβασμούς εάν "
+"επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις αξίες μας 
σταθερές."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If you want to move to free software without compromising the goal of "
 "freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
-"resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that "
-"work with free software, <a href=\"/distros\"> totally free GNU/Linux "
-"distros</a> to install, and thousands of free software packages that work "
-"in a 100 percent free software environment. If you want to help the "
-"community stay on the road to freedom, one important way is to publicly "
-"uphold citizen values. When people are discussing what is good or bad, "
-"or what to do, cite the values of freedom and community and argue from "
-"them."
+"resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that work "
+"with free software, <a href=\"/distros\"> totally free GNU/Linux distros</a> "
+"to install, and thousands of free software packages that work in a 100 "
+"percent free software environment. If you want to help the community stay "
+"on the road to freedom, one important way is to publicly uphold citizen "
+"values. When people are discussing what is good or bad, or what to do, cite "
+"the values of freedom and community and argue from them."
 msgstr ""
 "Εάν θέλετε να μετακινηθείτε στο ελεύθερο 
λογισμικό χωρίς να θυσιάσετε το "
 "στόχο της ελευθερίας, κοιτάξτε την <a 
href=\"http://www.fsf.org/resources";
-"\">περιοχή πηγών του ΙΕΛ</a>. Εκεί 
παρατίθενται διαμορφώσεις υλισμικού "
-"και μηχανών που δουλεύουν με ελεύθερο 
λογισμικό, <a href=\"/distros\"> "
-"πλήρως ελεύθερες διανομές GNU/Linux</a> για να 
εγκαταστήσετε και χιλιάδες "
-"πακέτα ελεύθερου λογισμικού που δουλεύου
ν σε ένα 100 τοις εκατό ελεύθερο "
-"περιβάλλον λογισμικού. Εάν θέλετε να 
βοηθήσετε την κοινότητα να "
-"παραμείνει στο δρόμο προς την ελευθερία, 
ένας σημαντικός τρόπος είναι να "
-"υποστηρίζετε δημόσια τις αξίες του 
πολίτη. Όταν οι άνθρωποι συζητάνε τι "
-"είναι καλό ή κακό, ή τι πρέπει να γίνει, 
αναφέρετε τις αξίες της "
-"ελευθερίας και της κοινότητας και 
επιχειρηματολογήστε υπέρ τους."
+"\">περιοχή πηγών του ΙΕΛ</a>. Εκεί 
παρατίθενται διαμορφώσεις υλισμικού και "
+"μηχανών που δουλεύουν με ελεύθερο 
λογισμικό, <a href=\"/distros\"> πλήρως "
+"ελεύθερες διανομές GNU/Linux</a> για να 
εγκαταστήσετε και χιλιάδες πακέτα "
+"ελεύθερου λογισμικού που δουλεύουν σε ένα 
100 τοις εκατό ελεύθερο περιβάλλον "
+"λογισμικού. Εάν θέλετε να βοηθήσετε την 
κοινότητα να παραμείνει στο δρόμο "
+"προς την ελευθερία, ένας σημαντικός 
τρόπος είναι να υποστηρίζετε δημόσια τις "
+"αξίες του πολίτη. Όταν οι άνθρωποι συ
ζητάνε τι είναι καλό ή κακό, ή τι "
+"πρέπει να γίνει, αναφέρετε τις αξίες της 
ελευθερίας και της κοινότητας και "
+"επιχειρηματολογήστε υπέρ τους."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A road that lets you go faster is no improvement if it leads to the wrong "
-"place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware "
-"of compromises that lead away from the goal."
+"place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of "
+"compromises that lead away from the goal."
 msgstr ""
-"Ένας δρόμος που σας επιτρέπει να πάτε 
γρηγορότερα, δεν αποτελεί βελτίωση "
-"εάν οδηγεί σε λάθος μέρος. Ο συμβιβασμός 
είναι απαραίτητος για την "
-"επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου, αλλά 
προσέχετε τους συμβιβασμούς που "
-"οδηγούν μακριά από τον στόχο."
+"Ένας δρόμος που σας επιτρέπει να πάτε 
γρηγορότερα, δεν αποτελεί βελτίωση εάν "
+"οδηγεί σε λάθος μέρος. Ο συμβιβασμός 
είναι απαραίτητος για την επίτευξη "
+"ενός φιλόδοξου στόχου, αλλά προσέχετε του
ς συμβιβασμούς που οδηγούν μακριά "
+"από τον στόχο."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -423,16 +412,15 @@
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Παρακαλούμε στείλτε ερωτήσεις για τα ΙΕΛ 
&amp; GNU στο <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Υπάρχουν επίσης <a 
href=\"/"
-"contact/\">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ. <br /> "
-"Παρακαλούμε στείλτε ανενεργούς συνδέσμου
ς και άλλες διορθώσεις ή "
-"προτάσεις στο <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Υπάρχουν επίσης <a 
href=\"/contact/"
+"\">άλλοι τρόποι για να επικοινωνήσετε</a> με 
το ΙΕΛ. <br /> Παρακαλούμε "
+"στείλτε ανενεργούς συνδέσμους και άλλες 
διορθώσεις ή προτάσεις στο <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -441,8 +429,8 @@
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Παρακαλούμε δείτε το <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Μεταφράσεις README</a> για πληροφορίες 
σχετικά με το συντονισμό και "
-"την υποβολή μεταφράσεων αυτού του άρθρου."
+"\">Μεταφράσεις README</a> για πληροφορίες 
σχετικά με το συντονισμό και την "
+"υποβολή μεταφράσεων αυτού του άρθρου."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -461,8 +449,8 @@
 msgstr ""
 "Ο Richard Stallman είναι ο ιδρυτής του Ιδρύματος 
Ελεύθερου Λογισμικού. "
 "Μπορείτε να αντιγράψετε και 
αναδιανείμετε αυτό το άρθρο υπό την <a rel="
-"\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";
-"\">άδεια Creative Commons Attribution Noderivs 3.0</a>."
+"\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>άδεια "
+"Creative Commons Attribution Noderivs 3.0</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: fun/jokes/po/gnu.jive.pot
===================================================================
RCS file: fun/jokes/po/gnu.jive.pot
diff -N fun/jokes/po/gnu.jive.pot
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fun/jokes/po/gnu.jive.pot  31 Oct 2009 08:25:32 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,627 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-31 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "GNU Jive - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "GNU Jive"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"No, no one's circulating this &mdash; I ran the plain GNU Manifesto through "
+"a lex script called &ldquo;jive&rdquo;."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"&ldquo;To avoid ho'rible confusion, please pronounce da damn &lsquo;G&rsquo; "
+"in de wo'd &lsquo;GNU&rsquo; when it be de dojigger uh dis project.&rdquo;"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "--Rob"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Don't translate this, just copy it verbatim.
+# type: Content of: <blockquote><pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"\t\t\tDe GNU Manifesto\n"
+"\n"
+"Copyright (C) 1985 Richard M. Stallman\n"
+" (Copyin' puh'mission notice at da damn end.)\n"
+"\n"
+"What's GNU? Gnu's Not Unix. Right On!\n"
+"\n"
+"GNU, which stands fo' Gnu's Not Unix, be de dojigger fo' de complete\n"
+"Unix-compatible software system which ah' am writin' so's dat ah' can\n"
+"give it away free t'everyone who kin use it. Several oda' volunteers\n"
+"are helpin' me. What it is, Mama! Contribushuns uh time, bre'd,\n"
+"honky codes and equipment are greatly needed.\n"
+"\n"
+"So far we gots' an Emacs text edito' wid Lisp fo' writin' edito'\n"
+"commands, a source level debugger, some yacc-compatible parsa'\n"
+"generato', some linker, and around 35 utilities. A shell (command\n"
+"interpreter) be nearly completed. A new po'table optimizin' C\n"
+"compila' has compiled itself and may be released dis year. Ah be\n"
+"baaad... An initial kernel 'esists but many mo'e features are needed\n"
+"to emulate Unix. When de kernel and compila' are finished, it gots'ta\n"
+"be possible t'distribute some GNU system suitable fo' honky code\n"
+"development. We gots'ta use @TeX{} as our text fo'matter, but an\n"
+"nroff be bein' wo'ked on. 'S coo', bro. We gots'ta use da damn free,\n"
+"po'table X window system as sheeit. Afta' dis we will add some\n"
+"po'table Common Lisp, an Empire game, some spreadsheet, and hundreds\n"
+"of oda' din's, plus on-line documentashun. We hope t'supply,\n"
+"eventually, everydin' useful dat no'mally comes wid some Unix system,\n"
+"and mo'e. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"GNU gots'ta be able t'run Unix honky codes, but gots'ta not be\n"
+"identical t'Unix. We gots'ta make all improvements dat are\n"
+"convenient, based on our 'espuh'ience wid oda' opuh'tin' systems. In\n"
+"particular, we plan t'gots' longer stashdojiggers, stash version\n"
+"numbers, some crashproof stash system, stashdojigger compleshun\n"
+"puh'haps, terminal-independent display suppo't, and puh'haps\n"
+"eventually some Lisp-based window system drough which several Lisp\n"
+"honky codes and o'dinary Unix honky codes kin share some screen. 'S\n"
+"coo', bro. Bod C and Lisp gots'ta be available as system honky\n"
+"codemin' languages. We gots'ta try t'suppo't UUCP, MIT Chaosnet,\n"
+"and Internet protocols fo' communicashun.\n"
+"\n"
+"GNU be aimed initially at machines in de 68000/16000 class wid virtual\n"
+"memo'y, cuz' dey are da damn easiest machines t'make it run on. 'S\n"
+"coo', bro. De 'estra effo't t'make it run on little-assa' machines\n"
+"gots'ta be left t'someone who wants's to use it on dem. 'S coo', bro.\n"
+"\n"
+"To avoid ho'rible confusion, please pronounce da damn `G' in de wo'd\n"
+"`GNU' when it be de dojigger uh dis project.\n"
+"\n"
+"\n"
+"Who Am I?\n"
+"\n"
+"I's gots'ta be Richard Stallman, invento' uh de o'iginal much-imitated\n"
+"EMACS edito', fo'merly at da damn Artificial Intelligence Lab at MIT.\n"
+"ah' gots' wo'ked extensively on compilers, edito's, debuggers, command\n"
+"interpreters, de Incompatible Timesharin' System and da damn Lisp\n"
+"Machine opuh'tin' system. 'S coo', bro. I pioneered terminal-\n"
+"independent display suppo't in ITS. Since den ah' gots' implemented\n"
+"one crashproof stash system and two window systems fo' Lisp machines,\n"
+"and designed some dird window system now bein' implemented; dis one\n"
+"gots'ta be po'ted t'many systems includin' use in GNU. ['Sup, dudes,\n"
+"dig dis: De window system project wuz not completed; GNU now plans\n"
+"t'use de X window system. 'S coo', bro.]\n"
+"\n"
+"\n"
+"Why ah' Must Write GNU\n"
+"\n"
+"I consida' dat da damn golden rule requires dat if ah' likes some\n"
+"honky code ah' must share it wid oda' sucka's who likes it. Software\n"
+"sellers wanna divide de users and conqua' dem, makin' each usa' agree\n"
+"not t'share wid oders. ah' refuse t'boogie solidarity wid oda' users\n"
+"in dis way. Slap mah fro! I cannot in baaaad conscience sign some\n"
+"nondisclosho' nuff agreement o' some software license agreement. Fo'\n"
+"years ah' wo'ked widin de Artificial Intelligence Lab t'resist such\n"
+"tendencies and oda' inhospitalities, but eventually dey had gone too\n"
+"far, dig dis: ah' could not remain in an institushun where such din's\n"
+"are done fo' me against mah' will.\n"
+"\n"
+"So dat ah' can continue t'use clunkers widout dishono', ah' gots'\n"
+"decided to put togeda' a sufficient body uh free software so's dat ah'\n"
+"gots'ta be able to get along widout any software dat be not free.\n"
+"What it is, Mama! ah' gots' resigned fum de AI lab t'deny MIT any\n"
+"legal 'suse t'prevent me fum givin' GNU away. Slap mah fro!\n"
+"\n"
+"\n"
+"Why GNU Will Be Compatible wid Unix\n"
+"\n"
+"Unix be not mah' ideal system, but it be not too bad-ass. De\n"
+"essential features of Unix seem t'be baaaad ones, and ah' dink ah' can\n"
+"fill in whut Unix lacks widout spoilin' dem. 'S coo', bro. And some\n"
+"system compatible wid Unix would be convenient fo' many oda' sucka's\n"
+"t'adopt.\n"
+"\n"
+"\n"
+"How GNU Will Be Available\n"
+"\n"
+"GNU be not in de public domain. 'S coo', bro. Everyone gots'ta be\n"
+"puh'mitted t'modify and redistribute GNU, but no distributo' gots'ta\n"
+"be allowed t'restrict its furda' redistribushun. Dat be to say,\n"
+"proprietary modificashuns gots'ta not be allowed. ah' wanna make sho'\n"
+"nuff dat all versions uh GNU remain free. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"\n"
+"Why Many Oda' Programmers Want t'Help\n"
+"\n"
+"I gots' found many oda' honky codemers who are 'sited about GNU and\n"
+"wanna help.\n"
+"\n"
+"Many honky codemers are unhappy about da damn commercializashun uh\n"
+"system software. What it is, Mama! It may enable dem t'make mo'e\n"
+"bre'd, but it requires dem to feel in conflict wid oda' honky codemers\n"
+"in general rada' dan feel as comrades. De fundamental act uh\n"
+"homeyship among honky codemers be de sharin' uh honky codes; marketin'\n"
+"arrangements now typically used essentially fo'bid honky codemers\n"
+"t'treat oders as homeys. De purchasa' of software must choose between\n"
+"homeyship and obeyin' de law. Naturally, many decide dat homeyship be\n"
+"mo'e impo'tant. But dose who recon' in law often do not feel at ease\n"
+"wid eida' choice. What it is, Mama! Dey become cynical and dink dat\n"
+"honky codemin' be plum a way uh makin' bre'd.\n"
+"\n"
+"By wo'kin' on and usin' GNU rada' dan proprietary honky codes, we kin\n"
+"be hospitable t'everyone and obey de law. In addishun, GNU serves as\n"
+"an example t'inspire and some banna' to rally oders t'join us in\n"
+"sharin'. Dis kin give us some feelin' uh harmony which be impossible\n"
+"if we use software dat be not free. What it is, Mama! Fo' about half\n"
+"de honky codemers ah' rap to, dis is an impo'tant happiness dat bre'd\n"
+"kinnot replace. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"\n"
+"How You's Can Contribute\n"
+"\n"
+"I's gots'ta be ax'in' clunker manufacturers fo' donashuns uh machines\n"
+"and bre'd. I'm ax'in' individuals fo' donashuns uh honky codes and\n"
+"wo'k.\n"
+"\n"
+"One consequence ya' kin 'espect if ya' donate machines be dat GNU\n"
+"gots'ta run on dem at an early date. What it is, Mama! De machines\n"
+"should be complete, ready t'use systems, approved fo' use in some\n"
+"residential area, and not in need of sophisticated coolin' o' power.\n"
+"Ah be baaad...\n"
+"\n"
+"I gots' found real many honky codemers eaga' to contribute part-time\n"
+"wo'k fo' GNU. Fo' most projects, such part-time distributed wo'k\n"
+"would be real hard to coo'dinate; de independently-written parts would\n"
+"not wo'k togeder. Ah be baaad... But fo' de particular tax' uh\n"
+"replacin' Unix, dis problem be absent. A complete Unix system\n"
+"contains hundreds uh utility honky codes, each uh which is documented\n"
+"separately. Slap mah fro! Most interface specificashuns are fixed by\n"
+"Unix compatibility. Slap mah fro! If each contributo' kin scribble\n"
+"some compatible replacement fo' a sin'le Unix utility, and make it\n"
+"wo'k propuh'ly in place uh de o'iginal on some Unix system, den dese\n"
+"utilities gots'ta wo'k right when put togeder. Ah be baaad... Even\n"
+"allowin' fo' Murphy t'create some few un'spected problems, assemblin'\n"
+"dese components gots'ta be some feasible tax'. (De kernel gots'ta\n"
+"require closer communicashun and gots'ta be wo'ked on by some\n"
+"little-ass, tight grodown.)\n"
+"\n"
+"If ah' get donashuns uh bre'd, ah' may be able t'hire some few sucka's\n"
+"full o' part time. What it is, Mama! De salary won't be high by\n"
+"honky codemers' standards, but I'm lookin' fo' sucka's fo' whom\n"
+"buildin' community spirit be as impo'tant as makin' bre'd. ah' view\n"
+"dis as some way uh enablin' dedicated sucka's t'devote deir full\n"
+"energies t'wo'kin' on GNU by sparin' dem de need t'make a livin' in\n"
+"anoda' way. Slap mah fro!\n"
+"\n"
+"\n"
+"Why All Computa' Users Will Benefit\n"
+"\n"
+"Once GNU be written, everyone gots'ta be able t'obtain baaaad system\n"
+"software free, plum likes air. Ah be baaad...\n"
+"\n"
+"Dis means much mo'e dan plum savin' everyone da damn price uh a Unix\n"
+"license. What it is, Mama! It means dat much wuzteful ddownlicashun\n"
+"uh system honky codemin' effo't will be avoided. Dis effo't kin go\n"
+"instead into advancin' de state uh de art.\n"
+"\n"
+"Complete system sources gots'ta be available t'everyone. What it is,\n"
+"Mama! As some result, some user who needs changes in de system\n"
+"gots'ta always be free t'make dem himself, o' hire any available honky\n"
+"codema' o' company t'make dem fo' him. 'S coo', bro. Users gots'ta\n"
+"no longa' be at da damn mercy uh one honky codema' o' company which\n"
+"owns de sources and be in sole posishun t'make changes.\n"
+"\n"
+"Schools gots'ta be able t'provide some much mo'e educashunal\n"
+"environment by encouragin' all students t'study and improve da damn\n"
+"system code. What it is, Mama! Harvard's clunker lab used t'gots' de\n"
+"policy dat no honky code could be installed on de system if its\n"
+"sources wuz not on public display, and downheld it by actually\n"
+"refusin' t'install certain honky codes. ah' wuz real much inspired by\n"
+"dis.\n"
+"\n"
+"Finally, de over'haid uh considerin' who owns de system software and\n"
+"whut one be o' be not entitled t'do wid it gots'ta be lifted.\n"
+"\n"
+"Arrangements t'make sucka's pay fo' usin' some honky code, includin'\n"
+"licensin' of copies, always incur some tremendous cost t'society\n"
+"drough de cumbersome mechanisms necessary t'figure out how much (dat\n"
+"is, which honky codes) a sucka' must pay fo'. And only some honky\n"
+"pigs state kin fo'ce everyone t'obey dem. 'S coo', bro. Consida' a\n"
+"space stashun where air must be manufactured at great cost, dig dis:\n"
+"chargin' each breada' puh' lita' of air may be fair, but wearin' de\n"
+"metered gas max' all day and all night be intolerable even if everyone\n"
+"kin affo'd t'pay de air bill. And da damn TV cameras everywhere t'see\n"
+"if ya' eva' snatch de max' off are outrageous. It's betta' to\n"
+"suppo't da damn air plant wid some 'haid tax and chuck de max's.\n"
+"\n"
+"Copyin' all o' parts uh a honky code be as natural t'a honky codema'\n"
+"as breadin', and as productive. What it is, Mama! It ought t'be as\n"
+"free. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"\n"
+"Some Easily Rebutted Objecshuns t'GNU's Goals\n"
+"\n"
+" \"Nobody gots'ta use it if it be free, cuz' dat means\n"
+"  dey kin't rely on any suppo't.\"\n"
+" \"You's gots'ta charge fo' de honky code\n"
+" t'pay fo' providin' de suppo't.\"\n"
+"\n"
+"If sucka's would rada' pay fo' GNU plus service dan git GNU free\n"
+"widout service, some company t'provide plum service t'sucka's who\n"
+"gots' obtained GNU free ought t'be profitable. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"We must distin'uish between suppo't in de fo'm uh real honky codemin'\n"
+"wo'k and mere handholdin'. De fo'ma' is sump'n one kinnot rely on fum\n"
+"a software vendo'. If yo' problem be not shared by enough sucka's, de\n"
+"vendo' gots'ta tell ya' t'get lost.\n"
+"\n"
+"If yo' business needs t'be able t'rely on suppo't, de only way be to\n"
+"gots' all de necessary sources and tools. Den ya' kin hire any\n"
+"available sucka' t'fix yo' problem; ya' aint at da damn mercy uh any\n"
+"individual. Wid Unix, de price uh sources puts dis out uh\n"
+"considerashun fo' most businesses. Wid GNU dis gots'ta be easy. Slap\n"
+"mah fro! It be still possible fo' dere to be no available competent\n"
+"sucka', but dis problem kinnot be blamed on distibushun arrangements.\n"
+"GNU duz not eliminate all de wo'ld's problems, only some uh dem. 'S\n"
+"coo', bro.\n"
+"\n"
+"Meanwhile, de users who know nodin' about clunkers need handholdin':\n"
+"doin' wahtahmelluns fo' dem which dey could easily do demselves but\n"
+"duzn't know how.\n"
+"\n"
+"Such services could be provided by companies dat sell plum\n"
+"hand-holdin' and repair service. What it is, Mama! If it be true dat\n"
+"users would rada' spend bre'd and get some product wid service, dey\n"
+"gots'ta also be willin' t'steal de service havin' gots de product\n"
+"free. What it is, Mama! De service companies gots'ta compete in\n"
+"quality and price; users gots'ta not be tied t'any particular one.\n"
+"What it is, Mama! Meanwhile, dose of us who duzn't need da damn\n"
+"service should be able t'use da damn honky code widout payin' fo' de\n"
+"service. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+" \"You's kinnot reach many sucka's widout advertisin',\n"
+"  and ya' must charge fo' de honky code t'suppo't dat.\"\n"
+" \"It's no use advertisin' some honky code sucka's kin git free. What\n"
+"  it is, Mama!\"\n"
+"\n"
+"Dere are various fo'ms uh free o' real cheap publicity dat kin be used\n"
+"to info'm numbers uh clunker users about sump'n likes GNU. But it may\n"
+"be true dat one kin reach mo'e microclunker users wid advertisin'. If\n"
+"dis is really so, some business which advertises de service uh copyin'\n"
+"and mailin' GNU fo' some fee ought t'be successful enough t'pay fo'\n"
+"its advertisin' and mo'e. What it is, Mama! Dis way, only de users\n"
+"who benefit fum de advertisin' pay fo' it.\n"
+"\n"
+"On de oda' hand, if many sucka's git GNU fum deir homeys, and such\n"
+"companies duzn't succeed, dis gots'ta show dat advertisin' wuz not\n"
+"really necessary t'spread GNU. Why be it dat free market advocates\n"
+"duzn't wants' to let da damn free market decide dis?\n"
+"\n"
+" \"My company needs some proprietary opuh'tin' system\n"
+"  t'get some competitive edge. What it is, Mama!\"\n"
+"\n"
+"GNU gots'ta remove opuh'tin' system software fum de realm uh\n"
+"competishun. You's gots'ta not be able t'get an edge in dis area, but\n"
+"neida' gots'ta yo' competito's be able t'get an edge ova' ya'. You's\n"
+"and dey gots'ta compete in oda' areas, while benefittin' mutually in\n"
+"dis one. What it is, Mama! If yo' business is sellin' an opuh'tin'\n"
+"system, ya' gots'ta not likes GNU, but dat's tough on ya'. If yo'\n"
+"business be sump'n else, GNU kin save ya' fum bein' pushed into de\n"
+"'espensive business uh sellin' opuh'tin' systems.\n"
+"\n"
+"I would likes t'see GNU development suppo'ted by gifts fum many\n"
+"manufacturers and users, reducin' de cost t'each.\n"
+"\n"
+" \"Don't honky codemers deserve some reward fo' deir creativity?\"\n"
+"\n"
+"If anydin' deserves some reward, it be social contribushun.\n"
+"Creativity kin be some social contribushun, but only in so's far as\n"
+"society be free t'use de results. If honky codemers deserve t'be\n"
+"rewarded fo' creatin' innovative honky codes, by de same token dey\n"
+"deserve t'be punished if dey restrict de use uh dese honky codes.\n"
+"\n"
+" \"Shouldn't some honky codema' be able t'ax' fo' some reward fo' his\n"
+"  creativity?\"\n"
+"\n"
+"Dere be nodin' wrong wid wants'in' pay fo' wo'k, o' seekin' t'maximize\n"
+"one's income, as long as one duz not use means dat are destructive.\n"
+"What it is, Mama! But de means customary in de field uh software\n"
+"today are based on destrucshun.\n"
+"\n"
+"Extractin' bre'd fum users uh a honky code by restrictin' deir use uh\n"
+"it is destructive cuz' de restricshuns reduce da damn amount and da\n"
+"damn ways dat de honky code kin be used. Dis reduces de amount uh\n"
+"weald dat humanity derives fum de honky code. When dere be a\n"
+"deliberate choice t'restrict, de harmful consequences are deliberate\n"
+"destrucshun.\n"
+"\n"
+"De reason some baaaad citizen duz not use such destructive means\n"
+"t'become wealdia' is dat, if everyone dun did so, we would all become\n"
+"poo'a' from de mutual destructiveness. Dis be Kantian edics; o', de\n"
+"Golden Rule. What it is, Mama! Since ah' do not likes de\n"
+"consequences dat result if everyone ho'ds info'mashun, ah' am required\n"
+"t'consida' it wrong fo' one t'do so. Specifically, de desire t'be\n"
+"rewarded fo' one's creativity duz not justify deprivin' de wo'ld in\n"
+"general uh all o' part uh dat creativity. Slap mah fro!\n"
+"\n"
+" \"Won't honky codemers starve?\"\n"
+"\n"
+"I could answa' dat nobody be fo'ced t'be some honky codemer. Ah be\n"
+"baaad... Most uh us kinnot manage t'get any bre'd fo' standin' on de\n"
+"street and makin' faces. But we aint, as some result, condemned\n"
+"t'spend our lives standin' on de street makin' faces, and starvin'.\n"
+"We do sump'n else. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"But dat be de wrong answa' a'cuz it accepts de quesshuner's implicit\n"
+"assumpshun: dat widout ownership uh software, honky codemers kinnot\n"
+"possibly be paid some cent. Supposedly it be all o' nodin'.\n"
+"\n"
+"De real reason honky codemers gots'ta not starve be dat it gots'ta\n"
+"still be possible fo' dem t'get paid fo' honky codemin'; plum not paid\n"
+"as much as now.\n"
+"\n"
+"Restrictin' copyin' be not da damn only basis fo' business in\n"
+"software. What it is, Mama! It is de most common basis cuz' it\n"
+"brin's in de most bre'd. If it wuz prohibited, o' rejected by de\n"
+"customer, software business would move to oda' bases uh o'ganizashun\n"
+"which are now used less often. 'S coo', bro. Dere are always\n"
+"numerous ways t'o'ganize any kind'a business.\n"
+"\n"
+"Probably honky codemin' gots'ta not be as lucrative on de new basis as\n"
+"it is now. But dat be not an argument against da damn change. What\n"
+"it is, Mama! It be not considered an injustice dat sales clerks make\n"
+"da damn salaries dat dey now do. If honky codemers made da damn same,\n"
+"dat would not be an injustice eider. Ah be baaad... (In practice dey\n"
+"would still make considerably mo'e dan dat.)\n"
+"\n"
+" \"Don't sucka's gots' some right t'control how deir creativity be "
+"used?\"\n"
+"\n"
+"\"Control ova' de use uh one's ideas\" really constitutes control ova'\n"
+"oder sucka's's lives; and it be usually used t'make deir lives mo'e\n"
+"difficult.\n"
+"\n"
+"People who gots' studied da damn issue uh intellectual propuh'ty\n"
+"rights carefully (such as lawyers) say dat dere be no intrinsic right\n"
+"t'intellectual propuh'ty. Slap mah fro! De kinds uh supposed\n"
+"intellectual propuh'ty rights dat de guv'ment recognizes wuz created\n"
+"by specific acts uh legislashun fo' specific purposes.\n"
+"\n"
+"Fo' 'esample, de patent system wuz established t'encourage invento's\n"
+"to disclose da damn details uh deir invenshuns. Its purpose wuz\n"
+"t'help society rada' dan t'help invento's. At da damn time, de life\n"
+"span uh 17 years fo' a patent wuz sho't compared wid de rate uh\n"
+"advance uh de state uh de art. Since patents are an issue only among\n"
+"manufacturers, fo' whom de cost and effo't uh a license agreement are\n"
+"little-ass compared wid settin' down producshun, de patents often do\n"
+"not do much harm. 'S coo', bro. Dey do not obstruct most individuals\n"
+"who use patented products.\n"
+"\n"
+"De idea uh copyright dun did not 'esist in ancient times, when audo's\n"
+"frequently copied oda' audo's at lengd in wo'ks uh non-ficshun. Dis\n"
+"practice wuz useful, and be de only way many audo's' wo'ks gots'\n"
+"survived even in part. De copyright system wuz created 'espressly fo'\n"
+"de purpose of encouragin' audo'ship. In de domain fo' which it wuz\n"
+"invented--scribblin's, which could be copied economically only on some\n"
+"printin' press--it dun did little harm, and dun did not obstruct most\n"
+"uh de individuals who eyeball de scribblin's.\n"
+"\n"
+"All intellectual propuh'ty rights are plum licenses granted by society\n"
+"a'cuz it wuz dought, rightly o' wrongly, dat society as some whole\n"
+"would benefit by grantin' dem. 'S coo', bro. But in any particular\n"
+"situashun, we gots'ta ax': are we really betta' off grantin' such\n"
+"license? What kind'a act are we licensin' some sucka' t'do?\n"
+"\n"
+"De case uh honky codes today be very different fum dat uh scribblin's\n"
+"some hundred years ago. De fact dat da damn easiest way t'copy some\n"
+"honky code be from one neighbo' t'anoder, de fact dat some honky code\n"
+"gots'ta bod source code and object code which are distinct, and da\n"
+"damn fact dat some honky code be used rader dan eyeball and enjoyed,\n"
+"combine t'create some situashun in which some sucka' who enfo'ces some\n"
+"copyright be harmin' society as some whole bod materially and\n"
+"spiritually; in which some sucka' should not do so's regardless uh\n"
+"wheda' de law enables him to.\n"
+"\n"
+" \"Competishun makes wahtahmelluns git done better. Ah be baaad...\"\n"
+"\n"
+"De paradigm uh competishun be a race, dig dis: by rewardin' de winner,\n"
+"we encourage everyone t'run faster. Ah be baaad... When capitalism\n"
+"really wo'ks dis way, it duz some baaaad job; but its defenders are\n"
+"wrong in assumin' it always wo'ks dis way. Slap mah fro! If de\n"
+"runners fo'get why de reward be offered and become intent on winnin',\n"
+"no matta' how, dey may find oda' strategies--such as, attackin' oda'\n"
+"runners. If de runners git into some fist fight, dey will all finish\n"
+"late. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"Proprietary and secret software be de mo'al equivalent uh runners in a\n"
+"fist fight. Sad t'say, de only referee we've gots duz not seem to\n"
+"object t'fights; he plum regulates dem (\"Fo' every ten yards ya' run,\n"
+"ya' are allowed one kick.\"). He really ought t'boogie dem down, and\n"
+"penalize runners fo' even tryin' t'fight.\n"
+"\n"
+" \"Won't everyone stop honky codemin' widout some monetary incentive?\"\n"
+"\n"
+"Actually, many sucka's gots'ta honky code wid absolutely no monetary\n"
+"incentive. What it is, Mama! Programmin' gots'ta an irresistible\n"
+"fascinashun fo' some sucka's, usually de sucka's who are best at it.\n"
+"Dere be no sho'tage uh professional beatians who keep at it even dough\n"
+"dey gots' no hope uh makin' some livin' dat way. Slap mah fro!\n"
+"\n"
+"But really dis quesshun, dough commonly ax'ed, be not appropriate t'de\n"
+"situashun. Pay fo' honky codemers gots'ta not disappear, only become\n"
+"less. So de right quesshun is, gots'ta anyone honky code wid some\n"
+"reduced monetary incentive? My 'espuh'ience shows dat dey will.\n"
+"\n"
+"Fo' mo'e dan ten years, many uh de wo'ld's best honky codemers wo'ked\n"
+"at de Artificial Intelligence Lab fo' far less bre'd dan dey could\n"
+"gots' had anywhere else. What it is, Mama! Dey gots many kinds uh\n"
+"non-monetary rewards, dig dis: fame and appreciashun, fo' 'esample.\n"
+"What it is, Mama! And creativity be also fun, some reward in itself.\n"
+"\n"
+"Den most uh dem left when offered some chance t'do de same interestin'\n"
+"wo'k fo' some lot uh bre'd.\n"
+"\n"
+"What da damn facts show be dat sucka's gots'ta honky code fo' reasons\n"
+"oda' dan riches; but if given some chance t'make some lot uh bre'd as\n"
+"sheeit, dey will come t''spect and demand it. Low-payin'\n"
+"o'ganizashuns do poo'ly in competishun wid high-payin' ones, but dey\n"
+"do not gots'ta do bad-assly if de high-payin' ones are banned.\n"
+"\n"
+" \"We need da damn honky codemers despuh'tely. Slap mah fro! If dey\n"
+"  demand dat we stop helpin' our neighbo's, we gots'ta obey. Slap mah\n"
+"  fro!\"\n"
+"\n"
+"Youse neva' so despuh'te dat ya' gots'ta obey dis radical demand.\n"
+"Remember, dig dis: millions fo' defense, but not some cent fo'\n"
+"tribute. Right On!\n"
+"\n"
+" \"Programmers need t'make some livin' somehow.\"\n"
+"\n"
+"In de sho't run, dis be true. What it is, Mama! However, dere are\n"
+"plenty uh ways dat honky codemers could make some livin' widout\n"
+"sellin' de right t'use some honky code. Dis way be customary now cuz'\n"
+"it brin's honky codemers and businessmen de most bre'd, not cuz' it be\n"
+"de only way t'make some livin'. It be easy to find oda' ways if ya'\n"
+"wanna find dem. 'S coo', bro. Here are some numba' of 'esamples.\n"
+"\n"
+"A manufactura' introducin' some new clunker gots'ta pay fo' de po'tin'\n"
+"of opuh'tin' systems onto de new hardware. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"De sale uh teachin', hand-holdin' and maintenance services could also\n"
+"employ honky codemers.\n"
+"\n"
+"People wid new ideas could distribute honky codes as freeware, ax'in'\n"
+"fo' donashuns fum satisfied users, o' sellin' hand-holdin' services.\n"
+"ah' gots' met sucka's who are already wo'kin' dis way successfully.\n"
+"Slap mah fro!\n"
+"\n"
+"Users wid related needs kin fo'm users' grodowns, and pay dues. A\n"
+"grodown would contract wid honky codemin' companies t'scribble honky\n"
+"codes dat de grodown's members would likes t'use. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"All so'ts uh development kin be funded wid some Software Tax, dig dis:\n"
+"\n"
+" S'pose everyone who steals some clunker gots'ta t'pay x puh'cent of\n"
+" de price as some software tax. De guv'ment gives dis to an agency\n"
+" likes de NSF t'spend on software development.\n"
+"\n"
+" But if de clunker steala' makes some donashun t'software development\n"
+" himself, he kin snatch some credit against da damn tax. He kin donate\n"
+" to de project uh his own choosin'--often, chosen cuz' he hopes to use\n"
+" da damn results when it be done. What it is, Mama! He kin snatch\n"
+" some credit fo' any amount uh donashun down t'de total tax he had\n"
+" t'pay. Slap mah fro!\n"
+"\n"
+" De total tax rate could be decided by some vote uh de payers of de\n"
+" tax, weighted acco'din' t'de amount dey gots'ta be taxed on. 'S coo',\n"
+" bro.\n"
+"\n"
+" De consequences, dig dis:\n"
+" * de clunker-usin' community suppo'ts software development.\n"
+" * dis community decides whut level uh suppo't be needed.\n"
+" * users who care which projects deir share be spent on\n"
+"  kin choose dis fo' demselves.\n"
+"\n"
+"In de long run, makin' honky codes free be a step toward da damn\n"
+"post-scarcity wo'ld, where nobody gots'ta t'wo'k real hard plum to\n"
+"make some livin'. People gots'ta be free t'devote demselves\n"
+"t'activities dat are fun, such as honky codemin', afta' spendin' de\n"
+"necessary ten hours some week on required tax's such as legislashun,\n"
+"family counselin', robot repair and asteroid prospectin'. Dere\n"
+"gots'ta be no need t'be able to make some livin' fum honky codemin'.\n"
+"\n"
+"We gots' already greatly reduced da damn amount uh wo'k dat da damn\n"
+"whole society must do fo' its actual productivity, but only some\n"
+"little uh dis has translated itself into leisho' nuff fo' wo'kers cuz'\n"
+"much nonproductive activity be required t'accompany productive\n"
+"activity. Slap mah fro! De main causes uh dis are bureaucracy and\n"
+"isometric struggles against competishun. Free software gots'ta\n"
+"greatly reduce dese drains in de area uh software producshun. We must\n"
+"do dis, in o'da' fo' technical gains in productivity t'translate into\n"
+"less wo'k fo' us.\n"
+"\n"
+"Copyright (C) 1985 Richard M. Stallman\n"
+"\n"
+"  Permission be granted t'anyone t'make o' distribute verbatim copies\n"
+"  uh dis document as received, in any medium, provided dat de\n"
+"  copyright notice and puh'mission notice are preserved,\n"
+"  and dat da damn distributo' grants de recipient puh'mission\n"
+"  fo' furda' redistribushun as puh'mitted by daintice. What it is, Mama!\n"
+"\n"
+"  Modified versions may not be made. What it is, Mama!\n"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This joke is also available in <a href=\"/fun/jokes/gnu.jive\">plain "
+"text</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/fun/humor.html\">Other humor</a> in the GNU Humor 
Collection."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Disclaimer"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The joke on this page was obtained from the FSF's <a "
+"href=\"http://lists.gnu.org/\";>email archives</a> of the GNU Project."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The Free Software Foundation claims no copyright on this joke."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""

Index: licenses/old-licenses/po/lgpl-2.0.pot
===================================================================
RCS file: licenses/old-licenses/po/lgpl-2.0.pot
diff -N licenses/old-licenses/po/lgpl-2.0.pot
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/old-licenses/po/lgpl-2.0.pot    31 Oct 2009 08:25:47 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,848 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-31 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"GNU Library General Public License v2.0 - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "GNU Library General Public License, version 2.0"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"<strong>Please note that the GNU Library General Public License has been "
+"succeeded by the <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser General Public "
+"License</a>. </strong>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We urge everyone to use the <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser "
+"General Public License</a>. We leave the Library GPL available here for "
+"historical reference."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Library "
+"GPL for your next library</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">What to do if you see a possible "
+"LGPL violation</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The GNU Library General Public License as a <a "
+"href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.txt\">text file</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please note that the GNU Library General Public License has been succeeded "
+"by the <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser General Public License</a> "
+"(Also available as <a href=\"/licenses/lgpl.txt\">text</a>)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Table of Contents"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Don't translate the license; copy msgid's
+#. verbatim!
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a name=\"TOC1\" href=\"lgpl-2.0.html#SEC1\">GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC "
+"LICENSE</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a name=\"TOC2\" href=\"lgpl-2.0.html#SEC2\">Preamble</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"<a name=\"TOC3\" href=\"lgpl-2.0.html#SEC3\">TERMS AND CONDITIONS FOR "
+"COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"<a name=\"TOC4\" href=\"lgpl-2.0.html#SEC4\">How to Apply These Terms to "
+"Your New Libraries</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid ""
+"<a name=\"SEC1\" href=\"lgpl-2.0.html#TOC1\">GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC "
+"LICENSE</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Version 2, June 1991"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.\n"
+"51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA\n"
+"Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies\n"
+"of this license document, but changing it is not allowed.\n"
+"\n"
+"[This is the first released version of the library GPL. It is\n"
+" numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]\n"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "<a name=\"SEC2\" href=\"lgpl-2.0.html#TOC2\">Preamble</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The licenses for most software are designed to take away your freedom to "
+"share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are "
+"intended to guarantee your freedom to share and change free software--to "
+"make sure the software is free for all its users."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This license, the Library General Public License, applies to some specially "
+"designated Free Software Foundation software, and to any other libraries "
+"whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our "
+"General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom "
+"to distribute copies of free software (and charge for this service if you "
+"wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you "
+"can change the software or use pieces of it in new free programs; and that "
+"you know you can do these things."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to "
+"deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These "
+"restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute "
+"copies of the library, or if you modify it."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for "
+"a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You "
+"must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you "
+"link a program with the library, you must provide complete object files to "
+"the recipients so that they can relink them with the library, after making "
+"changes to the library and recompiling it. And you must show them these "
+"terms so they know their rights."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the "
+"library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to "
+"copy, distribute and/or modify the library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Also, for each distributor's protection, we want to make certain that "
+"everyone understands that there is no warranty for this free library. If "
+"the library is modified by someone else and passed on, we want its "
+"recipients to know that what they have is not the original version, so that "
+"any problems introduced by others will not reflect on the original authors' "
+"reputations."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We "
+"wish to avoid the danger that companies distributing free software will "
+"individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the program "
+"into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any "
+"patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU "
+"General Public License, which was designed for utility programs. This "
+"license, the GNU Library General Public License, applies to certain "
+"designated libraries. This license is quite different from the ordinary "
+"one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is the "
+"same as in the ordinary license."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The reason we have a separate public license for some libraries is that they "
+"blur the distinction we usually make between modifying or adding to a "
+"program and simply using it. Linking a program with a library, without "
+"changing the library, is in some sense simply using the library, and is "
+"analogous to running a utility program or application program. However, in "
+"a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a "
+"derivative of the original library, and the ordinary General Public License "
+"treats it as such."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public "
+"License for libraries did not effectively promote software sharing, because "
+"most developers did not use the libraries. We concluded that weaker "
+"conditions might promote sharing better."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users "
+"of those programs of all benefit from the free status of the libraries "
+"themselves. This Library General Public License is intended to permit "
+"developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your "
+"freedom as a user of such programs to change the free libraries that are "
+"incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards "
+"changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the "
+"actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster "
+"development of free libraries."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The precise terms and conditions for copying, distribution and modification "
+"follow. Pay close attention to the difference between a \"work based on the "
+"library\" and a \"work that uses the library\". The former contains code "
+"derived from the library, while the latter only works together with the "
+"library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General "
+"Public License rather than by this special one."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid ""
+"<a name=\"SEC3\" href=\"lgpl-2.0.html#TOC3\">TERMS AND CONDITIONS FOR "
+"COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>0.</strong> This License Agreement applies to any software library "
+"which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized "
+"party saying it may be distributed under the terms of this Library General "
+"Public License (also called \"this License\"). Each licensee is addressed "
+"as \"you\"."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A \"library\" means a collection of software functions and/or data prepared "
+"so as to be conveniently linked with application programs (which use some of "
+"those functions and data) to form executables."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The \"Library\", below, refers to any such software library or work which "
+"has been distributed under these terms. A \"work based on the Library\" "
+"means either the Library or any derivative work under copyright law: that is "
+"to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or "
+"with modifications and/or translated straightforwardly into another "
+"language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the "
+"term \"modification\".)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"\"Source code\" for a work means the preferred form of the work for making "
+"modifications to it. For a library, complete source code means all the "
+"source code for all modules it contains, plus any associated interface "
+"definition files, plus the scripts used to control compilation and "
+"installation of the library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Activities other than copying, distribution and modification are not covered "
+"by this License; they are outside its scope. The act of running a program "
+"using the Library is not restricted, and output from such a program is "
+"covered only if its contents constitute a work based on the Library "
+"(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether "
+"that is true depends on what the Library does and what the program that uses "
+"the Library does."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>1.</strong> You may copy and distribute verbatim copies of the "
+"Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided "
+"that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate "
+"copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices "
+"that refer to this License and to the absence of any warranty; and "
+"distribute a copy of this License along with the Library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you "
+"may at your option offer warranty protection in exchange for a fee."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>2.</strong> You may modify your copy or copies of the Library or any "
+"portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and "
+"distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, "
+"provided that you also meet all of these conditions:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<strong>a)</strong> The modified work must itself be a software 
library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>b)</strong> You must cause the files modified to carry prominent "
+"notices stating that you changed the files and the date of any change."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>c)</strong> You must cause the whole of the work to be licensed at "
+"no charge to all third parties under the terms of this License."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>d)</strong> If a facility in the modified Library refers to a "
+"function or a table of data to be supplied by an application program that "
+"uses the facility, other than as an argument passed when the facility is "
+"invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event "
+"an application does not supply such function or table, the facility still "
+"operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose "
+"that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, "
+"Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used "
+"by this function must be optional: if the application does not supply it, "
+"the square root function must still compute square roots.)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable "
+"sections of that work are not derived from the Library, and can be "
+"reasonably considered independent and separate works in themselves, then "
+"this License, and its terms, do not apply to those sections when you "
+"distribute them as separate works. But when you distribute the same "
+"sections as part of a whole which is a work based on the Library, the "
+"distribution of the whole must be on the terms of this License, whose "
+"permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each "
+"and every part regardless of who wrote it."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your "
+"rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise "
+"the right to control the distribution of derivative or collective works "
+"based on the Library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with "
+"the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage "
+"or distribution medium does not bring the other work under the scope of this "
+"License."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>3.</strong> You may opt to apply the terms of the ordinary GNU "
+"General Public License instead of this License to a given copy of the "
+"Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this "
+"License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, "
+"version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 "
+"of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can "
+"specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in "
+"these notices."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, "
+"so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies "
+"and derivative works made from that copy."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library "
+"into a program that is not a library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>4.</strong> You may copy and distribute the Library (or a portion or "
+"derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under "
+"the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the "
+"complete corresponding machine-readable source code, which must be "
+"distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium "
+"customarily used for software interchange."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If distribution of object code is made by offering access to copy from a "
+"designated place, then offering equivalent access to copy the source code "
+"from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, "
+"even though third parties are not compelled to copy the source along with "
+"the object code."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>5.</strong> A program that contains no derivative of any portion of "
+"the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or "
+"linked with it, is called a \"work that uses the Library\". Such a work, in "
+"isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls "
+"outside the scope of this License."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, linking a \"work that uses the Library\" with the Library creates "
+"an executable that is a derivative of the Library (because it contains "
+"portions of the Library), rather than a \"work that uses the library\". The "
+"executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for "
+"distribution of such executables."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a \"work that uses the Library\" uses material from a header file that "
+"is part of the Library, the object code for the work may be a derivative "
+"work of the Library even though the source code is not. Whether this is "
+"true is especially significant if the work can be linked without the "
+"Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be "
+"true is not precisely defined by law."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If such an object file uses only numerical parameters, data structure "
+"layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten "
+"lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, "
+"regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables "
+"containing this object code plus portions of the Library will still fall "
+"under Section 6.)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute "
+"the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables "
+"containing that work also fall under Section 6, whether or not they are "
+"linked directly with the Library itself."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>6.</strong> As an exception to the Sections above, you may also "
+"compile or link a \"work that uses the Library\" with the Library to produce "
+"a work containing portions of the Library, and distribute that work under "
+"terms of your choice, provided that the terms permit modification of the "
+"work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such "
+"modifications."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You must give prominent notice with each copy of the work that the Library "
+"is used in it and that the Library and its use are covered by this License. "
+"You must supply a copy of this License. If the work during execution "
+"displays copyright notices, you must include the copyright notice for the "
+"Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of "
+"this License. Also, you must do one of these things:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>a)</strong> Accompany the work with the complete corresponding "
+"machine-readable source code for the Library including whatever changes were "
+"used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); "
+"and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete "
+"machine-readable \"work that uses the Library\", as object code and/or "
+"source code, so that the user can modify the Library and then relink to "
+"produce a modified executable containing the modified Library. (It is "
+"understood that the user who changes the contents of definitions files in "
+"the Library will not necessarily be able to recompile the application to use "
+"the modified definitions.)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>b)</strong> Accompany the work with a written offer, valid for at "
+"least three years, to give the same user the materials specified in "
+"Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this "
+"distribution."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>c)</strong> If distribution of the work is made by offering access "
+"to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above "
+"specified materials from the same place."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>d)</strong> Verify that the user has already received a copy of "
+"these materials or that you have already sent this user a copy."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For an executable, the required form of the \"work that uses the Library\" "
+"must include any data and utility programs needed for reproducing the "
+"executable from it. However, as a special exception, the source code "
+"distributed need not include anything that is normally distributed (in "
+"either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, "
+"and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that "
+"component itself accompanies the executable."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of "
+"other proprietary libraries that do not normally accompany the operating "
+"system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library "
+"together in an executable that you distribute."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>7.</strong> You may place library facilities that are a work based "
+"on the Library side-by-side in a single library together with other library "
+"facilities not covered by this License, and distribute such a combined "
+"library, provided that the separate distribution of the work based on the "
+"Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and "
+"provided that you do these two things:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>a)</strong> Accompany the combined library with a copy of the same "
+"work based on the Library, uncombined with any other library facilities. "
+"This must be distributed under the terms of the Sections above."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>b)</strong> Give prominent notice with the combined library of the "
+"fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to "
+"find the accompanying uncombined form of the same work."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>8.</strong> You may not copy, modify, sublicense, link with, or "
+"distribute the Library except as expressly provided under this License. Any "
+"attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the "
+"Library is void, and will automatically terminate your rights under this "
+"License. However, parties who have received copies, or rights, from you "
+"under this License will not have their licenses terminated so long as such "
+"parties remain in full compliance."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>9.</strong> You are not required to accept this License, since you "
+"have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify "
+"or distribute the Library or its derivative works. These actions are "
+"prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by "
+"modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), "
+"you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and "
+"conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based "
+"on it."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>10.</strong> Each time you redistribute the Library (or any work "
+"based on the Library), the recipient automatically receives a license from "
+"the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library "
+"subject to these terms and conditions. You may not impose any further "
+"restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You "
+"are not responsible for enforcing compliance by third parties to this "
+"License."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>11.</strong> If, as a consequence of a court judgment or allegation "
+"of patent infringement or for any other reason (not limited to patent "
+"issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or "
+"otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not "
+"excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so "
+"as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any "
+"other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute "
+"the Library at all. For example, if a patent license would not permit "
+"royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies "
+"directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both "
+"it and this License would be to refrain entirely from distribution of the "
+"Library."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any "
+"particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, "
+"and the section as a whole is intended to apply in other circumstances."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents "
+"or other property right claims or to contest validity of any such claims; "
+"this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free "
+"software distribution system which is implemented by public license "
+"practices. Many people have made generous contributions to the wide range "
+"of software distributed through that system in reliance on consistent "
+"application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or "
+"she is willing to distribute software through any other system and a "
+"licensee cannot impose that choice."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a "
+"consequence of the rest of this License."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>12.</strong> If the distribution and/or use of the Library is "
+"restricted in certain countries either by patents or by copyrighted "
+"interfaces, the original copyright holder who places the Library under this "
+"License may add an explicit geographical distribution limitation excluding "
+"those countries, so that distribution is permitted only in or among "
+"countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the "
+"limitation as if written in the body of this License."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>13.</strong> The Free Software Foundation may publish revised and/or "
+"new versions of the Library General Public License from time to time. Such "
+"new versions will be similar in spirit to the present version, but may "
+"differ in detail to address new problems or concerns."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each version is given a distinguishing version number. If the Library "
+"specifies a version number of this License which applies to it and \"any "
+"later version\", you have the option of following the terms and conditions "
+"either of that version or of any later version published by the Free "
+"Software Foundation. If the Library does not specify a license version "
+"number, you may choose any version ever published by the Free Software "
+"Foundation."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>14.</strong> If you wish to incorporate parts of the Library into "
+"other free programs whose distribution conditions are incompatible with "
+"these, write to the author to ask for permission. For software which is "
+"copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software "
+"Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be "
+"guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of "
+"our free software and of promoting the sharing and reuse of software "
+"generally."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<strong>NO WARRANTY</strong>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>15.</strong> BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE "
+"IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. "
+"EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER "
+"PARTIES PROVIDE THE LIBRARY \"AS IS\" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER "
+"EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES "
+"OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS "
+"TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE "
+"LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, "
+"REPAIR OR CORRECTION."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>16.</strong> IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED "
+"TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY "
+"AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR "
+"DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES "
+"ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT "
+"LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES "
+"SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE "
+"WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN "
+"ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "END OF TERMS AND CONDITIONS"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid ""
+"<a name=\"SEC4\" href=\"lgpl-2.0.html#TOC4\">How to Apply These Terms to "
+"Your New Libraries</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible "
+"use to the public, we recommend making it free software that everyone can "
+"redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under "
+"these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General "
+"Public License)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To apply these terms, attach the following notices to the library. It is "
+"safest to attach them to the start of each source file to most effectively "
+"convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "
+"\"copyright\" line and a pointer to where the full notice is found."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"<var>one line to give the library's name and an idea of what it "
+"does.</var>\n"
+"Copyright (C) <var>year</var> <var>name of author</var>\n"
+"\n"
+"This library is free software; you can redistribute it and/or\n"
+"modify it under the terms of the GNU Library General Public\n"
+"License as published by the Free Software Foundation; either\n"
+"version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This library is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU\n"
+"Library General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU Library General Public\n"
+"License along with this library; if not, write to the\n"
+"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,\n"
+"Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You should also get your employer (if you work as a programmer) or your "
+"school, if any, to sign a \"copyright disclaimer\" for the library, if "
+"necessary. Here is a sample; alter the names:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in\n"
+"the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written\n"
+"by James Random Hacker.\n"
+"\n"
+"<var>signature of Ty Coon</var>, 1 April 1990\n"
+"Ty Coon, President of Vice\n"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "That's all there is to it!"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright notice above."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid ""
+"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+"02110, USA"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]