www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-linux-faq.es.html gnu/linux-and-gnu...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/gnu-linux-faq.es.html gnu/linux-and-gnu...
Date: Tue, 20 Oct 2009 08:26:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/10/20 08:26:50

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.es.html linux-and-gnu.sr.html 
    gnu/po     : linux-and-gnu.sr.po 
    philosophy   : not-ipr.sr.html 
             open-source-misses-the-point.es.html 
             words-to-avoid.sr.html 
    philosophy/po : not-ipr.sr.po 
             open-source-misses-the-point.es.po 
             right-to-read.sr.po words-to-avoid.sr.po 
    server     : takeaction.sr.html 
Added files:
    fun/jokes/po  : filks.pot 
    philosophy   : right-to-read.sr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/jokes/po/filks.pot?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.es.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.sr.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.sr.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.sr.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.es.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.sr.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.sr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.sr.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.es.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.sr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sr.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.sr.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35

Patches:
Index: gnu/gnu-linux-faq.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.es.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- gnu/gnu-linux-faq.es.html  19 Oct 2009 20:25:28 -0000   1.18
+++ gnu/gnu-linux-faq.es.html  20 Oct 2009 08:26:23 -0000   1.19
@@ -66,10 +66,9 @@
 cimientos de una casa? ¿cómo una casa puede estar casi completa cuando no
 tiene cimientos?</a></li>
 
-<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">¿No es el núcleo el cerebro del
-sistema?</a></li>
+<li><a href="#brain" id="TOCbrain">¿No es el núcleo el cerebro del 
sistema?</a></li>
 
-<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">¿Escribir el núcleo no es la 
mayor
+<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">¿Escribir el núcleo no es la 
mayor
 parte del trabajo en un sistema operativo?</a></li>
 
 <li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">Estamos llamando al sistema
@@ -1302,7 +1301,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2009/10/19 20:25:28 $
+$Date: 2009/10/20 08:26:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/linux-and-gnu.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.sr.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- gnu/linux-and-gnu.sr.html  2 Aug 2009 20:28:59 -0000    1.19
+++ gnu/linux-and-gnu.sr.html  20 Oct 2009 08:26:24 -0000   1.20
@@ -288,8 +288,8 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
 на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008-2009.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
@@ -306,7 +306,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/08/02 20:28:59 $
+$Date: 2009/10/20 08:26:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/linux-and-gnu.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.sr.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- gnu/po/linux-and-gnu.sr.po 19 Oct 2009 12:01:43 -0000   1.11
+++ gnu/po/linux-and-gnu.sr.po 20 Oct 2009 08:26:28 -0000   1.12
@@ -257,13 +257,6 @@
 "га људи могу шире користити."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
-#| "Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. "
-#| "People could then <a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/";
-#| "Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\"> combine Linux with with the GNU "
-#| "system</a> to make a complete free system: a Linux-based version of the "
-#| "GNU system; the GNU/Linux system, for short."
 msgid ""
 "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
 "Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. "

Index: philosophy/not-ipr.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.sr.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/not-ipr.sr.html 2 Aug 2009 20:29:40 -0000    1.5
+++ philosophy/not-ipr.sr.html 20 Oct 2009 08:26:33 -0000   1.6
@@ -57,7 +57,7 @@
 би решио дубљи проблем овог израза: 
претреано уопштавање. Не постоји тако
 унификована ствар као што је 
„интелектуална својина“. То је илузија. 
Једини
 разлог због кога људи мисле да он има 
смисла као повезана и доследна
-категорија је његова широка употреба, која 
пружа такав утисак.
+категорија је његова широка употреба, која 
их је на то навела.
 </p>
 
 <p>
@@ -146,15 +146,16 @@
 </p>
 
 <p>
-Још један проблем је да на широкој скали 
„интелектуалне својине“ конкретна
-питања које покрећу разни закони постају 
скоро невидљива. Та питања
-проистичу из конкретних детаља сваког 
закона понаособ, и управо занемаривање
-тога се подстиче изразом „интелектуална 
својина“. На пример, једно питање
-које је у вези са системом ауторских права 
је да ли треба дозволити дељење
-музике. Закон о патентима са овим нема 
везе. Закон о патентима покреће
-питања као што су да ли сиромашним земљама 
треба дозволити да производе
-лекове који спасавају животе и јефтино их 
продају да би спасавали
-животе. Закон о ауторским правима нема 
везе са таквим стварима.
+Још један проблем је да на широкој скали 
која се подразумева изразом
+„интелектуална својина“ конкретна 
питања које покрећу разни закони постају
+скоро невидљива. Та питања проистичу из 
конкретних детаља сваког закона
+понаособ, и управо занемаривање тога се 
подстиче изразом „интелектуална
+својина“. На пример, једно питање које је у 
вези са системом ауторских права
+је да ли треба дозволити дељење музике. 
Закон о патентима са овим нема
+везе. Закон о патентима покреће питања као 
што су да ли сиромашним земљама
+треба дозволити да производе лекове који 
спасавају животе и јефтино их
+продају да би спасавали животе. Закон о 
ауторским правима нема везе са
+таквим стварима.
 </p>
 
 <p>
@@ -229,9 +230,9 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
-на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008.</div>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008-2009.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
 преко <a 
href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-sr";>система за
@@ -247,7 +248,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:40 $
+$Date: 2009/10/20 08:26:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/open-source-misses-the-point.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.es.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/open-source-misses-the-point.es.html   4 Oct 2009 20:26:18 
-0000    1.14
+++ philosophy/open-source-misses-the-point.es.html   20 Oct 2009 08:26:33 
-0000   1.15
@@ -75,8 +75,8 @@
 bajo los términos de cómo hacer «mejor» al software, en un sentido 
práctico
 solamente. Plantea que el software que no es libre no es una solución
 óptima. Para el movimiento del software libre, sin embargo, el software que
-no es libre es un problema social, y usar en su lugar software libre es la
-solución.</p>
+no es libre es un problema social, y la solución es parar de usarlo y migrar
+al software libre.</p>
 
 <p>«Software libre». «Código abierto». Si es el mismo software, ¿importa 
acaso
 qué nombre se utiliza?. Sí, porque las diferentes palabras expresan ideas
@@ -90,7 +90,7 @@
 libre. Pero queremos que la gente sepa que defendemos la libertad, así que
 no aceptamos que se nos identifique como partidarios del código abierto. </p>
 
-<h3>Malinterpretaciones comunes entre «software libre» y «código 
abierto»</h3>
+<h3>Malinterpretaciones frecuentes «software libre» y «código 
abierto»</h3>
 
 <p>El término «software libre» tiene un problema de interpretación, un
 significado no intencional. «Software que puedes obtener a coste cero» calza
@@ -367,7 +367,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2009/10/04 20:26:18 $
+$Date: 2009/10/20 08:26:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/words-to-avoid.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.sr.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy/words-to-avoid.sr.html  1 Sep 2009 08:25:39 -0000    1.24
+++ philosophy/words-to-avoid.sr.html  20 Oct 2009 08:26:34 -0000   1.25
@@ -7,56 +7,59 @@
 Задужбина за слободни софтвер (ЗСС)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.sr.html" -->
-<h2>Some Confusing or Loaded Words and Phrases to Avoid (or use with care)</h2>
+<h2>Неке од збуњујућих или сувишних речи и 
синтагми које вреди избегавати (или
+пажљиво употребљавати)</h2>
 
 <p>
 Постоје речи и синтагме које 
препоручујемо да избегавате, или их 
избегавате
-у одређеним контекстима и приликама. Р
азлог за ово је што су оне или
-двосмислене, или подразумевају став са 
којим се, надамо се, можда нећете у
-потпуности сложити.</p>
+у одређеним контекстима и приликама. Неке 
од њих су двосмислене или упућују
+на погрешан закључак. Друге намећу став са 
којим се, надамо се, нећете
+сложити.</p>
 
 <div class="announcement">
 Погледајте и <a href="/philosophy/categories.sr.html">Врсте 
слободног
 софтвера</a>.</div>
 
 <p>
- <a href="/philosophy/philosophy.html">Other Texts to Read</a> | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#BSD-style">BSD-style</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Closed">Closed</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#CloudComputing">Cloud Computing</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Commercial">Commercial</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Compensation">Compensation</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Consumer">Consumer</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Content">Content</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Creator">Creator</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#DigitalGoods">Digital Goods</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#DigitalRightsManagement">Digital Rights
-Management</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Ecosystem">Ecosystem</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#ForFree">For free</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#FreelyAvailable">Freely available</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Freeware">Freeware</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware">Give away
-software</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Hacker">Hacker</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#IntellectualProperty">Intellectual
-property</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="words-to-avoid.html#LAMP">LAMP
-system</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Linux">Linux
-system</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Market">Market</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#MP3Player">MP3 player</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Open">Open</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#PC">PC</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Photoshop">Photoshop</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Piracy">Piracy</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#PowerPoint">PowerPoint</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#Protection">Protection</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#RAND">RAND</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#SellSoftware">Sell software</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#SoftwareIndustry">Software Industry</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Theft">Theft</a>&rdquo; | &ldquo;<a
-href="words-to-avoid.html#TrustedComputing">Trusted Computing</a>&rdquo; |
-&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Vendor">Vendor</a>&rdquo;
+ <a href="/philosophy/philosophy.sr.html">Други текстови</a> | 
„<a
+href="words-to-avoid.sr.html#ForFree">Бесплатно</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#DigitalGoods">Дигитална роба</a>“ 
| „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Ecosystem">Екосистем</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Closed">Затворено</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Protection">Заштита</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#SoftwareIndustry">Индустрија 
софтвера</a>“ |
+„<a 
href="words-to-avoid.sr.html#IntellectualProperty">Интелектуална
+својина</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Commercial">Комерцијално</a>“ | 
„<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Compensation">Компензација</a>“ | 
„<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Theft">Крађа</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#LAMP">ЛАМП систем</a>“ |„<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Linux">Линукс систем</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#MP3Player">МП3 плејер</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Open">Отворено</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#PowerPoint">Пауер поинт</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Piracy">Пиратерија</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#PC">Писи</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Consumer">Потрошач</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Vendor">Продавац</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#SellSoftware">Продаја 
софтвера</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#TrustedComputing">Рачунарство са 
поверењем
+(енгл. <em>trusted computing</em>)</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#CloudComputing">Рачунарство у 
облаку
+(енгл. <em>cloud computing</em>)</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#RAND">РИН (енгл. <em>RAND</em>)</a>“ | 
„<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Content">Садржај</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#FreelyAvailable">Слободно доступан
+(енгл. <em>freely available</em>)</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#GiveAwaySoftware">Софтвер на поклон
+(енгл. <em>give away</em>)</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Creator">Творац</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Market">Тржиште</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#BSD-style">У стилу БСД-а</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#DigitalRightsManagement">Управљање 
дигиталним
+правима</a>“ | „<a 
href="words-to-avoid.sr.html#Photoshop">Фотошоп</a>“ |
+„<a href="words-to-avoid.sr.html#Freeware">Фривер</a>“ | „<a
+href="words-to-avoid.sr.html#Hacker">Хакер</a>“
 </p>
 
 <h4 id="BSD-style">„У стилу БСД-а“</h4>
@@ -64,8 +67,8 @@
 Израз „у стилу БСД-а“ доводи до забуне јер 
<a
 href="/philosophy/bsd.html">изједначава лиценце које 
садрже битне
 разлике</a>. На пример, изворна лиценца БСД-а 
која садржи клаузулу о
-рекламирању није сагласна са ГНУ-овом ОЈЛ, 
али ревидирана лиценца БСД-а то
-јесте.</p>
+рекламирању није сагласна са ГНУ-овом 
општом јавном лиценцом, али ревидирана
+лиценца БСД-а то јесте.</p>
 <p>
 Како бисмо избегли забуну, најбоље је да 
именујете <a
 href="/licenses/license-list.html">конкретне лиценце</a> и 
избегавате
@@ -77,36 +80,36 @@
 Називање неслободног софтвера 
„затвореним“ јасно упућује на израз 
„отворени
 изворни код“ (енгл. <em>open source</em>). Ми у 
Покрету за слободни софтвер
 <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">желимо да 
избегнемо
-поистовећивање са новијим Покретом за 
отворени изворни код</a>, па стога
-пазимо да избегавамо употребу израза који 
би подстакао људе да нас
-поистовете са њима. Зато избегавамо да 
називамо неслободни софтвер
+поистовећивање са групом за отворени 
изворни код</a>, па стога пазимо да
+избегавамо употребу израза који би 
подстакао људе да нас поистовете са
+њима. На пример, ми избегавамо да називамо 
неслободни софтвер
 „затвореним“. Ми га називамо 
„неслободним“ или <a
 
href="/philosophy/categories.sr.html#ProprietarySoftware">„власничким“</a>.</p>
 
 
-<h4 id="CloudComputing">&ldquo;Cloud Computing&rdquo;</h4>
+<h4 id="CloudComputing">„Рачунарство у облаку“ 
(енгл. <em>cloud computing</em>)</h4>
 <p>
-The term &ldquo;cloud computing&rdquo; is marketing buzzword with no clear
-meaning. It is used for a range of different activities whose only common
-quality is that they use the Internet for something beyond transmitting
-files. Thus, the term is a nexus of confusion. If you try to use it in
-your thinking, your thinking will be vague.
+Израз „рачунарство у облаку“ је 
маркетиншка кованица без јасног значења. 
Она
+се користи за низ различитих активности 
чија једина заједничка особина јесте
+да користе Интернет за још нешто осим 
преноса датотека. Зато је овај израз
+извор забуне. Уколико на њему заснивате 
ваш став, он ће бити нејасан.
 </p>
 
 <p>
-When thinking about or responding to a statement someone else made using
-this term, the first step is to clarify the topic. Which kind of activity
-is the statement really about, and what is a good term for that activity?
-Pressing yourself (or the person who made the statement) to clarify the
-topic will direct the discussion towards a useful conclusion.
+Када размишљате о нечијој изјави у којој 
се користи овај израз, или на њу
+одговарате, први корак је да разлучите о 
чему се ради. О каквој врсти
+активности ова изјава заиста говори, и 
који је добар и јасан израз за ту
+активност? Једном када тема постане јасна, 
разговор може тећи ка корисном
+закључку.
 </p>
 
 <p>
-Curiously, Larry Ellison, a proprietary software developer, also <a
-href="http://news.cnet.com/8301-13953_3-10052188-80.html";> noted the vacuity
-of the term &ldquo;cloud computing&rdquo;</a>. He decided to use the term
-anyway because, as a proprietary software developer, he isn't motivated by
-the same ideals we are.
+Интересантно је да је Лари Елисон (<em>Larry 
Ellison</em>), градитељ
+власничког софтвера, такође <a
+href="http://news.cnet.com/8301-13953_3-10052188-80.html";>приметио
+неодређеност израза „рачунарство у 
облаку“.</a> Он је ипак одлучио да
+користи израз јер, као градитељ власничког 
софтвера, он није мотивисан
+идеалима којима смо мотивисани ми.
 </p>
 
 <h4 id="Commercial">„Комерцијално“</h4>
@@ -115,10 +118,10 @@
 „неслободно“. Тиме се мешају два потпуно 
различита питања.</p>
 <p>
 Програм је комерцијалан ако је његов 
развој пословна активност. Комерцијални
-програм може да буде слободан или 
неслободан, у зависности од његове
-лиценце. Исто тако, програм кога развија 
школа или појединац може да буде
-слободан или неслободан, у зависности од 
његове лиценце. Питања ко је развио
-програм и какву слободу имају његови 
корисници су независна.</p>
+програм може да буде слободан или 
неслободан, у зависности од начина његове
+расподеле. Исто тако, програм кога развија 
школа или појединац може да буде
+слободан или неслободан, у зависности од 
начина његове расподеле. Питања ко
+је развио програм и какву слободу имају 
његови корисници су независна.</p>
 <p>
 У првој деценији Покрета за слободни 
софтвер, пакети слободног софтвера су
 скоро увек били некомерцијални; делове 
оперативног система ГНУ са Линуксом
@@ -135,23 +138,26 @@
 
 <h4 id="Compensation">„Компензација“</h4>
 <p>
-To speak of &ldquo;compensation for authors&rdquo; in connection with
-copyright carries the assumptions that (1) copyright exists for the sake of
-authors and (2) whenever we read something, we take on a debt to the author
-which we must then repay. The first assumption is simply <a
-href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">false</a>, and the second
-is outrageous.
+Када се говори о „компензацији аутора“ у 
вези са ауторским правима, то носи
+са собом претпоставке да (1) ауторска 
права<sup><a
+href="#TransNote6">[6]</a></sup> постоје ради аутора, и да 
(2) кад год нешто
+читамо, аутор ради за нас а ми му дугујемо 
новац. Прва претпоставка је
+једноставно <a
+href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">погрешна</a>, а 
друга је
+нечувена.
 </p>
 
 <h4 id="Consumer">„Потрошач“</h4>
 <p>
-Израз „потрошач“ носи са собом несрећне 
претпоставке када се употребљава за
-кориснике рачунара.</p>
+Израз „потрошач“ носи са собом гомилу 
непожељних претпоставки када се
+употребљава да означи кориснике 
рачунара.</p>
 <p>
-У економској теорији се користе изрази 
„произвођач“ и „потрошач“. У том
-контексту ове речи су подесне. Али 
називање корисника софтвера 
„потрошачима“
-им прописује врло ограничену улогу. Они се 
тиме третирају као стока која
-незаинтересовано пасе све што јој други 
обезбеде.</p>
+Изрази „произвођач“ и „потрошач“ потичу 
из економске теорије, и намећу
+претпоставке и уску визуру економске 
теорије. То изврће ваш начин мишљења.</p>
+<p>
+Осим тога, називање корисника софтвера 
„потрошачима“ им прописује врло
+ограничену улогу. Они се тиме третирају 
као стока која незаинтересовано пасе
+све што јој други обезбеде.</p>
 <p>
 Овај начин размишљања води до травестија 
као што је УКТШПОДТ „Уредба о
 корисницима телевизије широког пропусног 
опсега и дигиталне телевизије“
@@ -170,38 +176,37 @@
 
 <h4 id="Content">„Садржај“</h4>
 <p>
-If you want to describe a feeling of comfort and satisfaction, by all means
-say you are &ldquo;content&rdquo;, but using it as a noun to describe
-written and other works of authorship is worth avoiding. That usage adopts
-a specific attitude towards those works: that they are an interchangeable
-commodity whose purpose is to fill a box and make money. In effect, it
-disparages the works themselves.</p>
-<p>
-Those who use this term are often the publishers that push for increased
-copyright power in the name of the authors (&ldquo;creators&rdquo;, as they
-say) of the works. The term &ldquo;content&rdquo; reveals their real
-attitude towards these works and their authors. (See <a
-href="http://archive.salon.com/tech/feature/2000/06/14/love/print.html";>Courtney
-Love's open letter to Steve Case</a> and search for &ldquo;content
-provider&rdquo; in that page. Alas, Ms. Love is unaware that the term
-&ldquo;intellectual property&rdquo; is also <a href="#IntellectualProperty">
-misleading</a>.)</p>
+Ако хоћете да опишете осећање удобности и 
задовољства, свакако реците да сте
+„задовољни“<sup><a href="#TransNote1">[1]</a></sup>, али 
избегаваје употребу
+те речи у својству именице да бисте 
описали писана и друга ауторска
+дела. Таква употреба те речи повлачи 
посебан став према тим делима, да су
+она замењива роба чија је сврха да попуни 
амбалажу и донесе новац. У ствари,
+таква употреба се односи према њима са 
непоштовањем.</p>
+<p>
+Овај израз често користе издавачи који на 
силу желе да увећају моћ ауторских
+права, а све у име аутора (или 
„стваралаца“, како их они називају)
+дела. Израз „садржај“ открива њихова 
стварна осећања. (Погледајте <a
+href="http://archive.salon.com/tech/feature/2000/06/14/love/print.html";>Отворено
+писмо Кортни Лав (<em>Courtney Love</em>) Стиву Кејсу 
(<em>Steve
+Case</em>)</a> (тражите „<em>content provider</em>“ на тој
+страници. Нажалост, гђа Лав није свесна да 
и израз „интелектуална својина“
+<a href="#IntellectualProperty">упућује на погрешан 
закључак</a>.)</p>
 <p>
 Све док други користе израз „продавац 
садржаја“, политички дисиденти могу да
 се називају „продавцима 
незадовољства“<sup><a
 href="#TransNote2">[2]</a></sup>.</p>
 <p>
-The term &ldquo;content management&rdquo; takes the prize for vacuity.
-&ldquo;Content&rdquo; means &ldquo;some sort of information&rdquo;, and
-&ldquo;management&rdquo; in this context means &ldquo;doing something with
-it&rdquo;. So a &ldquo;content management system&rdquo; is a system for
-doing something to some sort of information. That description fits most
-programs.</p>
+Израз „управљање садржајем“ (енг. <em>„content 
management“</em>) је победник
+на такмичењу у бесмислености. Ниједна реч 
нема конкретно значење: „садржај“
+значи „нека врста информације“, а 
„управљати“ значи „радити нешто
+томе“. Дакле, „систем за управљање 
садржајем“ је систем који нешто ради
+некаквој информацији. Скоро сви програми 
одговарају том опису.</p>
 
 <p>
-In most cases, that term really refers to a system for updating pages on a
-website. For that, we recommend the term &ldquo;website revision
-system&rdquo; (WRS).</p>
+У већини случајева, тим изразом се у ствари 
мисли на систем за ажурирање
+страница на веб местима. Ми препоручујемо 
да се у том случају користи израз
+„Систем за ревизију веб места“ — СРВ 
(енгл. <em>Web site revision system —
+WRS</em>).</p>
 
 <h4 id="Creator">„Творац“</h4>
 <p>
@@ -211,12 +216,10 @@
 слободни да употребе у име аутора. Ми 
предлажемо да уместо тога говорите
 „аутор“. Међутим, често је оно на шта 
мислите „носилац ауторских права“.</p>
 
-
 <h4 id="DigitalGoods">„Дигитална роба“</h4>
 <p>
-
-Израз „дигитална роба“ примењен на 
примерке ауторских дела их насилно смешта
-у мисаони оквир физичке робе, која се не 
може копирати, па се зато мора
+Израз „дигитална роба“ примењен на 
примерке ауторских дела их погрешно
+изједначава са физичком робом, која се не 
може копирати, па се зато мора
 производити и продавати.</p>
 
 <h4 id="DigitalRightsManagement">„Управљање дигиталним 
правима“</h4>
@@ -226,26 +229,24 @@
 пропаганда, смишљена да неопрезне наведе 
на гледиште мањине која та
 ограничења намеће, док занемарује 
гледиште већине којој се она намећу.</p>
 <p>
-Добре алтернативе су „управљање 
дигиталним препрекама“, „уништавање
-дигиталних права“ и „дигиталне 
лисице“.</p>
+Добре алтернативе су „управљање 
дигиталним препрекама“ и „дигиталне 
лисице“.</p>
 
 
 <h4 id="Ecosystem">„Екосистем“</h4>
 <p>
-It is a mistake to describe the free software community, or any human
-community, as an &ldquo;ecosystem&rdquo;, because that word implies the
-absence of (1) intention and (2) ethics. In an ecosystem, species evolve
-according to their fitness. If something is weak, it goes extinct, and
-that's neither right nor wrong, merely an ecological phenomenon. The term
-&ldquo;ecosystem&rdquo; implicitly suggests a passive attitude: &ldquo;Don't
-ask how things <em>should</em> be, just watch what happens to them&rdquo;.</p>
+Погрешно је описивати заједницу слободног 
софтвера (или било коју заједницу)
+као „екосистем“, јер та реч подразумева 
одсуство (1) намере и (2) етике. У
+екосистему врсте еволуирају у зависности 
од њихове прилагођености. Ако је
+нешто слабо, то бива истребљено, и то није 
ни исправно ни погрешно. Израз
+„екосистем“ имплицитно наводи на пасивни 
став: „Не питај какве ствари
+<em>треба да буду,</em> већ само посматрај шта 
се дешава.“</p>
 
 <p>
-By contrast, beings that adopt an active stance towards their surroundings,
-and have ideas of ethical responsibility, can decide to preserve things
-that, on their own, would tend to vanish&mdash;such as civil society,
-democracy, human rights, peace, public health, clean air and water,
-endangered species, traditional arts, &hellip; and computer users' freedom.
+Насупрот овоме, бића која имају активан 
став према свом окружењу и која су
+етички одговорна могу да одлуче да 
сачувају нешто чему би иначе претило
+нестајање – на пример, грађанско друштво, 
демократију, људска права, мир,
+здравство, незагађеност воде и ваздуха 
&hellip; или слободу корисника
+рачунара.
 </p>
 
 
@@ -270,9 +271,9 @@
 <p>
 Немојте користити израз „слободно 
доступан“ (енгл. <em>freely
 available</em>) као синоним за „слободни 
софтвер“. Та два израза нису
-еквивалентна. „Слободно доступан“ значи 
да свако може лако доћи до свог
-примерка. „Слободни софтвер“ је 
дефинисан као питање слободе корисника 
који
-већ поседују примерак. То су одговори на 
два различита питања.
+еквивалентна. Софтвер је „слободно 
доступан“ ако свако може лако доћи до
+свог примерка. „Слободни софтвер“ је 
дефинисан као питање слободе корисника
+који већ поседују примерак. То су одговори 
на два различита питања.
 </p>
 
 
@@ -283,8 +284,8 @@
 се расподељују само као извршни, без 
изворног кода. Данас он нема одређено
 договорено значење.</p>
 <p>
-Такође, уколико говорите неенглески језик, 
молимо вас да покушате да не
-позајмљујете енглеске речи као што је <em>free 
software</em> или „фривер“
+Уколико говорите неенглески језик, молимо 
вас да не позајмљујете енглеске
+речи као што је <em>free software</em> или „фривер“
 (<em>freeware</em>). Боље је да преведете израз <em>free 
software</em> на <a
 href="/philosophy/fs-translations.sr.html">ваш језик</a>.</p>
 
@@ -331,29 +332,31 @@
 <p>
 Израз „интелектуална својина“ носи са 
собом скривену претпоставку — да је
 најприроднији начин да се размишља свим 
овим различитим питањима заснован на
-аналогији са физичким стварима и нашим 
представама физичке својине.</p>
+аналогији са физичким стварима и нашим 
представама о њима као о физичкој
+својини.</p>
 <p>
 Што се тиче умножавања, ова аналогија 
занемарује кључну разлику између
 материјалних ствари и информације: 
информација се може умножавати и делити
 скоро без икаквог напора, док са 
материјалним стварима то није могуће
 чинити.</p>
 <p>
-Да бисмо избегли двосмисленост и забуну 
коју проузрокује овај израз, најбоље
-је чврсто одлучити да <a 
href="/philosophy/not-ipr.sr.html">не говоримо или
-чак и мислимо у категоријама 
„интелектуалне својине“</a>.</p>
+Да бисмо избегли непотребно ширење 
двосмислености и забуне коју проузрокује
+овај израз, најбоље је чврсто одлучити да <a
+href="/philosophy/not-ipr.sr.html">не говоримо или чак и 
мислимо у
+категоријама „интелектуалне 
својине“</a>.</p>
 <p>
 Лицемерје називања ових моћи „правима“ <a
 href="/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html">почиње да 
брука
-СОИС (енг. <em>WIPO</em>)</a>.</p>
+Светску организацију „интелектуалне 
својине“ (енг. <em>WIPO</em>)</a>.</p>
 
 
 <h4 id="LAMP">„ЛАМП систем“</h4>
 <p>
-&ldquo;LAMP&rdquo; stands for &ldquo;Linux, Apache, MySQL and
-PHP&rdquo;&mdash;a common combination of software to use on a web server,
-except that &ldquo;Linux&rdquo; really refers to the GNU/Linux system. So
-instead of &ldquo;LAMP&rdquo; it should be &ldquo;GLAMP&rdquo;: &ldquo;GNU,
-Linux, Apache, MySQL and PHP&rdquo;.
+„ЛАМП“ је скраћеница која значи „Линукс, 
Апаш, Мајескуел
+(енг. <em>MySQL</em>) и Пехапе“, што је честа 
комбинација софтвера на веб
+серверима, осим што се овде „Линукс“ 
односи на цео систем ГНУ са
+Линуксом. Дакле, уместо „ЛАМП“, требало би 
говорити „ГЛАМП“: „ГНУ, Линукс,
+Апаш, Мајескуел и Пехапе“.
 </p>
 
 
@@ -373,7 +376,8 @@
 Називање корисника слободног софтвера, 
или корисника софтвера у општем
 смислу, „тржиштем“ наводи на погрешан 
закључак.</p>
 <p>
-Ми нисмо против тржишта. Ако слободни 
софтвер подржава фирме, онда постоје и
+Ово не значи да у оквиру заједнице 
слободног софтвера нема места за
+тржиште. Ако водите фирму која подржава 
слободни софтвер, онда постоје и
 клијенти са којима тргујете на тржишту. 
Све док поштујете њихову слободу,
 желимо вам успех у вашем пословању.</p>
 <p>
@@ -381,7 +385,7 @@
 он тежи није тржишни успех. Ми покушавамо 
да помогнемо јавности
 обезбеђивањем слободе, а не такмичењем у 
отимању од
 конкуренције. Изједначавање ове кампање 
за слободу са пословном кампањом
-представља умањивање значаја слободе.</p>
+представља негирање важности слободе и 
оправдавање власничког софтвера.</p>
 
 
 <h4 id="MP3Player">„МП3 плејер“</h4>
@@ -392,10 +396,9 @@
 (енг. <em>Ogg Vorbis</em>) и Флак (енг. <em>FLAC</em>), који 
су ослобођени
 патената, и могу и да уопште не подржавају 
датотеке кодиране МП3-ом, баш да
 би избегли патенте. Називати такве плејере 
„МП3 плејерима“ није само
-збуњујуће, већ ставља МП3 у незаслужено 
привилеговани положај, који помаже
-носиоцима патената да наставе да нападају 
нашу заједницу. Ми предлажемо
-израз „дигитални звучни плејер“ или 
просто „звучни плејер“, у складу са
-контекстом.</p>
+збуњујуће, већ ставља МП3 у незаслужено 
привилеговани положај, који подстиче
+људе да наставе да користе тај рањиви 
формат. Ми предлажемо израз „дигитални
+звучни плејер“ или просто „звучни 
плејер“, у складу са контекстом.</p>
 
 
 <h4 id="Open">„Отворено“</h4>
@@ -418,11 +421,12 @@
 истом рачунару, то је и даље Писи.</p>
 
 <p>
-The term &ldquo;WC&rdquo; has been suggested for a computer running 
Windows.</p>
+За рачунаре који користе Виндовс је 
предложен израз „WC“ (енг. <em>Windows
+Computer</em>).</p>
 
 <h4 id="Photoshop">„Фотошоп“ (енгл. <em>Photoshop</em>)</h4>
 <p>
-Молимо вас да избегавате употребу израза 
„Фотошоп“ у својству глагола<sup><a
+Молимо вас да избегавате употребу израза 
„фотошоп“ у својству глагола<sup><a
 href="#TransNote7">[7]</a></sup> који означава било какву 
врсту манипулације
 фотографијама или уређивање слика у 
општем смислу. Фотошоп је назив само
 једног одређеног власничког програма за 
уређивање слика, а постоје бројне
@@ -453,7 +457,8 @@
 било какву врсту презентација<sup><a 
href="#TransNote8">[8]</a></sup>. Пауер
 поинт је назив само једног одређеног 
власничког програма за израду
 презентација, а постоје бројне слободне 
алтернативе, као што је класа
-<tt>beamer</tt> која је доступна уз сваку 
дистрибуцију (Ла)ТеХ-а.</p>
+<tt>beamer</tt> која је доступна уз сваку 
дистрибуцију (Ла)ТеХ-а или
+ОпенОфис.оргов Импрес.</p>
 
 
 <h4 id="Protection">„Заштита“</h4>
@@ -479,7 +484,7 @@
 
 
 <h4 id="RAND">„РИН — разумно и 
недискриминирајуће (енгл. <em>RAND — reasonable and
-non-discriminatory</em>)“</h4>
+nondiscriminatory</em>)“</h4>
 <p>
 Тела за стандарде која објављују 
стандарде ограничене патентима, који
 забрањују слободни софтвер, обично воде 
политику добијања патентних лиценци
@@ -525,7 +530,7 @@
 развија у некој врсти фабрике и онда 
испоручује потрошачима. Заједница
 слободног софтвера ово демантује. Постоје 
софтверске фирме, и многе фирме
 развијају слободни и/или неслободни 
софтвер, али оне које развијају слободни
-софтвер не подсећају на фабрике.</p>
+софтвер нису организоване као фабрике.</p>
 <p>
 Израз „индустрија“ се користи као вид 
пропаганде бранилаца софтверских
 патената. Они називају изградњу софтвера 
„индустријом“ и онда покушавају да
@@ -554,19 +559,18 @@
 
 <h4 id="TrustedComputing">„Рачунарство са 
поверењем“</h4>
 <p>
-<a href="/philosophy/can-you-trust.html">&ldquo;Trusted computing&rdquo;</a>
-is the proponents name for a scheme to redesign computers so that
-application developers can trust your computer to obey them instead of you.
-For their point of view, it is &ldquo;trusted&rdquo;. From your point of
-view, it is &ldquo;treacherous&rdquo;.
+<a href="can-you-trust.html">„Рачунарство са 
поверењем“</a> је пристрасни
+назив плана поновног дизајнирања рачунара 
како би градитељи апликација могли
+да имају поверења да ће ваш рачунар 
слушати њих уместо вас. Са њихове тачке
+гледишта, то је „поверење“. Са ваше тачке 
гледишта, то је издаја.
 </p>
 
 
 <h4 id="Vendor">„Продавац“</h4>
 <p>
-Молимо вас да не користите израз 
„продавац“ када говорите о било коме ко
-изграђује или саставља неки софтверски 
пакет. Многи програми су изграђени са
-намером да се њихови примерци продају, и 
њихови градитељи су зато заиста
+\Молимо вас да не користите израз 
„продавац“ када говорите о било коме ко
+изграђује или саставља неки софтвер. Многи 
програми су изграђени са намером
+да се њихови примерци продају, и њихови 
градитељи су зато заиста
 продавци. Такви су и неки пакети слободног 
софтвера. Међутим, многе програме
 граде добровољци или организације, који не 
намеравају да продају
 примерке. Такви градитељи нису продавци. 
Зато су само неки од састављача
@@ -614,11 +618,11 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.sr.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Молимо вас да шаљете питања у вези са 
ЗСС-ом и ГНУ-ом на адресу <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Постоје и <a
+href="/contact/">други начини да се обратите</a> 
ЗСС-у.<br />Молимо вас да
+шаљете неисправне везе и друге исправке 
(или предлоге) на адресу <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -628,8 +632,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008,
-2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<b>Ауторска права:</b><br />Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 
1999, 2001,
+2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <p>Дозвољено је дословно умножавање и 
расподела овог целог чланка без
 надокнаде, на било којем медијуму, уз услов 
да је очувано ово обавештење.
 </p>
@@ -639,9 +643,9 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
-на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008.</div>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008-2009.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
 преко <a 
href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-sr";>система за
@@ -657,7 +661,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/09/01 08:25:39 $
+$Date: 2009/10/20 08:26:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/not-ipr.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.sr.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/not-ipr.sr.po 19 Oct 2009 12:01:52 -0000   1.4
+++ philosophy/po/not-ipr.sr.po 20 Oct 2009 08:26:38 -0000   1.5
@@ -32,13 +32,6 @@
 msgstr "од <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Ричарда М. 
Сталмана</a>"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It has become fashionable to toss copyright, patents, and trademarks "
-#| "&mdash; three separate and different entities involving three separate "
-#| "and different sets of laws &mdash; into one pot and call it &ldquo;"
-#| "intellectual property&rdquo;. The distorting and confusing term did not "
-#| "arise by accident. Companies that gain from the confusion promoted it. "
-#| "The clearest way out of the confusion is to reject the term entirely."
 msgid ""
 "It has become fashionable to toss copyright, patents, and trademarks&mdash;"
 "three separate and different entities involving three separate and different "
@@ -55,13 +48,6 @@
 "Најчистији пут из те забуне је да се тај 
израз одбаци у потпуности."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
-#| "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a "
-#| "fashion that followed the 1967 founding of the World &ldquo;Intellectual "
-#| "Property&rdquo; Organization, and only became really common in recent "
-#| "years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents the "
-#| "interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.)"
 msgid ""
 "According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
 "widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion "
@@ -78,16 +64,6 @@
 "права, патената и робних марки.)"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term carries a bias that is not hard to see: it suggests thinking "
-#| "about copyright, patents and trademarks by analogy with property rights "
-#| "for physical objects. (This analogy is at odds with the legal "
-#| "philosophies of copyright law, of patent law, and of trademark law, but "
-#| "only specialists know that.) These laws are in fact not much like "
-#| "physical property law, but use of this term leads legislators to change "
-#| "them to be more so. Since that is the change desired by the companies "
-#| "that exercise copyright, patent and trademark powers, the bias of &ldquo;"
-#| "intellectual property&rdquo; suits them."
 msgid ""
 "The term carries a bias that is not hard to see: it suggests thinking about "
 "copyright, patents and trademarks by analogy with property rights for "
@@ -111,14 +87,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 # TODO: Try to find a better translation for IMPs and GOLEMs in Serbian. [SR]
-#| msgid ""
-#| "The bias is enough reason to reject the term, and people have often asked "
-#| "me to propose some other name for the overall category &mdash; or have "
-#| "proposed their own alternatives (often humorous). Suggestions include "
-#| "IMPs, for Imposed Monopoly Privileges, and GOLEMs, for Government-"
-#| "Originated Legally Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive "
-#| "rights regimes&rdquo;, but referring to restrictions as &ldquo;"
-#| "rights&rdquo; is doublethink too."
 msgid ""
 "The bias is reason enough to reject the term, and people have often asked me "
 "to propose some other name for the overall category&mdash;or have proposed "
@@ -136,14 +104,6 @@
 "је такође дискутабилно."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Some of these alternative names would be an improvement, but it is a "
-#| "mistake to replace &ldquo;intellectual property&rdquo; with any other "
-#| "term. A different name will not address the term's deeper problem: "
-#| "overgeneralization. There is no such unified thing as &ldquo;intellectual "
-#| "property&rdquo;&mdash;it is a mirage. The only reason people think it "
-#| "makes sense as a coherent category is that widespread use of the term "
-#| "gives that impression."
 msgid ""
 "Some of these alternative names would be an improvement, but it is a mistake "
 "to replace &ldquo;intellectual property&rdquo; with any other term. A "
@@ -161,11 +121,6 @@
 "категорија је његова широка употреба, 
која их је на то навела."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; is at best a catch-all to "
-#| "lump together disparate laws. Non-lawyers who hear one term applied to "
-#| "these various laws tend to assume they are based on a common principle, "
-#| "and function similarly."
 msgid ""
 "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; is at best a catch-all to lump "
 "together disparate laws. Nonlawyers who hear one term applied to these "
@@ -190,12 +145,6 @@
 "правила, и покрећу различита правна 
питања."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright law was designed to promote authorship and art, and covers the "
-#| "details of expression of a work. Patent law was intended to promote the "
-#| "publication of useful ideas, at the price of giving the one who publishes "
-#| "an idea a temporary monopoly over it&mdash;a price that may be worth "
-#| "paying in some fields and not in others."
 msgid ""
 "Copyright law was designed to promote authorship and art, and covers the "
 "details of expression of a work. Patent law was intended to promote the "
@@ -210,12 +159,6 @@
 "другима не."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular "
-#| "way of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying. "
-#| "Legislators under the influence of &ldquo;intellectual property&rdquo;, "
-#| "however, have turned it into a scheme that provides incentives for "
-#| "advertising."
 msgid ""
 "Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular way "
 "of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying. "
@@ -229,11 +172,6 @@
 "у систем који подстиче оглашавање."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Since these laws developed independently, they are different in every "
-#| "detail, as well as in their basic purposes and methods. Thus, if you "
-#| "learn some fact about copyright law, you'd be wise to assume that patent "
-#| "law is different. You'll rarely go wrong!"
 msgid ""
 "Since these laws developed independently, they are different in every "
 "detail, as well as in their basic purposes and methods. Thus, if you learn "
@@ -246,16 +184,6 @@
 "другачије у закону о патентнима. Тешко да 
можете да погрешите!"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really "
-#| "mean some larger or smaller category. For instance, rich countries often "
-#| "impose unjust laws on poor countries to squeeze money out of them. Some "
-#| "of these laws are &ldquo;intellectual property&rdquo; laws, and others "
-#| "are not; nonetheless, critics of the practice often grab for that label "
-#| "because it has become familiar to them. By using it, they misrepresent "
-#| "the nature of the issue. It would be better to use an accurate term, such "
-#| "as &ldquo;legislative colonization&rdquo;, that gets to the heart of the "
-#| "matter."
 msgid ""
 "People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really mean "
 "some larger or smaller category. For instance, rich countries often impose "
@@ -277,12 +205,6 @@
 # type: Content of: <p>
 # TODO: Find a better translation for `make general statement'.
 #    Currently `come to conclusion'. [SR]
-#| msgid ""
-#| "Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors "
-#| "who teach these laws are lured by, and distracted by, the seductiveness "
-#| "of the term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and make general "
-#| "statements that conflict with facts they know. For example, one professor "
-#| "wrote in 2006:"
 msgid ""
 "Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors "
 "who teach these laws are lured and distracted by the seductiveness of the "
@@ -295,11 +217,6 @@
 "На пример, један професор је 2006. написао:"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
-#| msgid ""
-#| "Unlike their descendants who now work the floor at WIPO, the framers of "
-#| "the US constitution had a principled, pro-competitive attitude to "
-#| "intellectual property. They knew rights might be necessary, but&hellip;"
-#| "they tied congress's hands, restricting its power in multiple ways."
 msgid ""
 "Unlike their descendants who now work the floor at WIPO, the framers of the "
 "US constitution had a principled, pro-competitive attitude to intellectual "
@@ -313,12 +230,6 @@
 "начина."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "That statement refers to the article 1 section 8, clause 8 in the US "
-#| "Constitution, which authorizes copyright law and patent law. That clause, "
-#| "though, has nothing to do with trademark law. The term &ldquo;"
-#| "intellectual property&rdquo; led that professor into a false "
-#| "generalization."
 msgid ""
 "That statement refers to Article 1, Section 8, Clause 8 of the US "
 "Constitution, which authorizes copyright law and patent law. That clause, "
@@ -331,14 +242,6 @@
 "је навео тог професора на погрешно 
уопштавање."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; also leads to simplistic "
-#| "thinking. It leads people to focus on the meager commonality in form that "
-#| "these disparate laws have&mdash;that they create artificial privileges "
-#| "for certain parties&mdash;and to disregard the details which form their "
-#| "substance: the specific restrictions each law places on the public, and "
-#| "the consequences that result. This simplistic focus on the form "
-#| "encourages an &ldquo;economistic&rdquo; approach to all these issues."
 msgid ""
 "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; also leads to simplistic "
 "thinking. It leads people to focus on the meager commonality in form that "
@@ -356,12 +259,6 @@
 "концентрисање на форму подстиче 
„економски“ приступ овим проблемима."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Economics operates here, as it often does, as a vehicle for unexamined "
-#| "assumptions. These include assumptions about values, such as that amount "
-#| "of production matters, while freedom and way of life do not, and factual "
-#| "assumptions which are mostly false, such as that copyrights on music "
-#| "supports musicians, or that patents on drugs support life-saving research."
 msgid ""
 "Economics operates here, as it often does, as a vehicle for unexamined "
 "assumptions. These include assumptions about values, such as that amount of "
@@ -377,16 +274,6 @@
 "истраживања која спасавају животе."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Another problem is that, at the broad scale of &ldquo;intellectual "
-#| "property&rdquo;, the specific issues raised by the various laws become "
-#| "nearly invisible. These issues arise from the specifics of each "
-#| "law&mdash;precisely what the term &ldquo;intellectual property&rdquo; "
-#| "encourages people to ignore. For instance, one issue relating to "
-#| "copyright law is whether music sharing should be allowed. Patent law has "
-#| "nothing to do with this. Patent law raises issues such as whether poor "
-#| "countries should be allowed to produce life-saving drugs and sell them "
-#| "cheaply to save lives. Copyright law has nothing to do with such matters."
 msgid ""
 "Another problem is that, at the broad scale implicit in the term &ldquo;"
 "intellectual property&rdquo;, the specific issues raised by the various laws "
@@ -423,12 +310,6 @@
 "размишљање о сваком од њих понаособ."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Thus, any opinions about &ldquo;the issue of intellectual property&rdquo; "
-#| "and any generalizations about this supposed category are almost surely "
-#| "foolish. If you think all those laws are one issue, you will tend to "
-#| "choose your opinions from a selection of sweeping overgeneralizations, "
-#| "none of which is any good."
 msgid ""
 "Thus, any opinions about &ldquo;the issue of intellectual property&rdquo; "
 "and any generalizations about this supposed category are almost surely "
@@ -442,14 +323,6 @@
 "прекомерних уопштавања, од којих ниједно 
није исправно."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you want to think clearly about the issues raised by patents, or "
-#| "copyrights, or trademarks, the first step is to forget the idea of "
-#| "lumping them together, and treat them as separate topics. The second step "
-#| "is to reject the narrow perspectives and simplistic picture the term "
-#| "&ldquo;intellectual property&rdquo; suggests. Consider each of these "
-#| "issues separately, in its fullness, and you have a chance of considering "
-#| "them well."
 msgid ""
 "If you want to think clearly about the issues raised by patents, or "
 "copyrights, or trademarks, the first step is to forget the idea of lumping "

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.es.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.es.po  18 Oct 2009 21:58:19 
-0000   1.11
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.es.po  20 Oct 2009 08:26:39 
-0000   1.12
@@ -150,18 +150,6 @@
 "y lo asocian del mismo modo."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Nearly all open source software is free software. The two terms describe "
-#| "almost the same category of software, but they stand for views based on "
-#| "fundamentally different values. Open source is a development "
-#| "methodology; free software is a social movement. For the free software "
-#| "movement, free software is an ethical imperative, because only free "
-#| "software respects the users' freedom. By contrast, the philosophy of "
-#| "open source considers issues in terms of how to make software &ldquo;"
-#| "better&rdquo;&mdash;in a practical sense only. It says that nonfree "
-#| "software is a suboptimal solution to a practical problem. For the free "
-#| "software movement, however, nonfree software is a social problem, and "
-#| "moving to free software is the solution."
 msgid ""
 "Nearly all open source software is free software. The two terms describe "
 "almost the same category of software, but they stand for views based on "
@@ -185,7 +173,8 @@
 "términos de cómo hacer «mejor» al software, en un sentido práctico 
solamente. "
 "Plantea que el software que no es libre no es una solución óptima. Para el "
 "movimiento del software libre, sin embargo, el software que no es libre es "
-"un problema social, y la solución es parar de usarlo y migrar al software 
libre."
+"un problema social, y la solución es parar de usarlo y migrar al software "
+"libre."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -216,14 +205,10 @@
 "no aceptamos que se nos identifique como partidarios del código abierto. "
 
 # type: Content of: <h3>
-#| msgid ""
-#| "Common Misunderstandings of &lsquo;Free Software&rsquo; and &lsquo;Open "
-#| "Source&rsquo;"
 msgid ""
 "Common Misunderstandings of &ldquo;Free Software&rdquo; and &ldquo;Open "
 "Source&rdquo;"
-msgstr ""
-"Malinterpretaciones frecuentes «software libre» y «código abierto»"
+msgstr "Malinterpretaciones frecuentes «software libre» y «código 
abierto»"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/right-to-read.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.sr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sr.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/words-to-avoid.sr.po 19 Oct 2009 12:01:52 -0000   1.22
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sr.po 20 Oct 2009 08:26:39 -0000   1.23
@@ -15,9 +15,6 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "Confusing Words and Phrases that are Worth Avoiding - GNU Project - Free "
-#| "Software Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "Confusing Words and Phrases That Are Worth Avoiding - GNU Project - Free "
 "Software Foundation (FSF)"
@@ -32,11 +29,6 @@
 "пажљиво употребљавати)"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There are a number of words and phrases which we recommend avoiding, or "
-#| "avoiding in certain contexts and usages. The reason is either that they "
-#| "are ambiguous, or that they imply an opinion that we hope you may not "
-#| "entirely agree with."
 msgid ""
 "There are a number of words and phrases that we recommend avoiding, or "
 "avoiding in certain contexts and usages. Some are ambiguous or misleading; "
@@ -131,12 +123,6 @@
 msgstr "„У стилу БСД-а“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The expression &ldquo;BSD-style license&rdquo; leads to confusion because "
-#| "it <a href=\"/philosophy/bsd.html\">lumps together licenses that have "
-#| "important differences</a>. For instance, the original BSD license with "
-#| "the advertising clause is incompatible with the GNU GPL, but the revised "
-#| "BSD license is compatible with the GPL."
 msgid ""
 "The expression &ldquo;BSD-style license&rdquo; leads to confusion because it "
 "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">lumps together licenses that have important "
@@ -164,16 +150,6 @@
 msgstr "„Затворено“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Describing non-free software as &ldquo;closed&rdquo; clearly refers to "
-#| "the term &ldquo;open source&rdquo;. In the free software movement, <a "
-#| "href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> we want to avoid "
-#| "being confused with the more recent open source movement</a>, so we are "
-#| "careful to avoid usage that would encourage people to lump us in with "
-#| "them. Therefore, we avoid describing non-free software as &ldquo;"
-#| "closed&rdquo;. We call it &ldquo;non-free&rdquo; or <a href=\"/"
-#| "philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\"> &ldquo;"
-#| "proprietary&rdquo;</a>."
 msgid ""
 "Describing nonfree software as &ldquo;closed&rdquo; clearly refers to the "
 "term &ldquo;open source&rdquo;. In the free software movement, <a href=\"/"
@@ -243,9 +219,6 @@
 msgstr "„Комерцијално“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please don't use &ldquo;commercial&rdquo; as a synonym for &ldquo;non-"
-#| "free.&rdquo; That confuses two entirely different issues."
 msgid ""
 "Please don't use &ldquo;commercial&rdquo; as a synonym for &ldquo;nonfree."
 "&rdquo; That confuses two entirely different issues."
@@ -254,13 +227,6 @@
 "Тиме се мешају два потпуно различита 
питања."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "A program is commercial if it is developed as a business activity. A "
-#| "commercial program can be free or non-free, depending on its license. "
-#| "Likewise, a program developed by a school or an individual can be free or "
-#| "non-free, depending on its license. The two questions, what sort of "
-#| "entity developed the program and what freedom its users have, are "
-#| "independent."
 msgid ""
 "A program is commercial if it is developed as a business activity. A "
 "commercial program can be free or nonfree, depending on its manner of "
@@ -290,13 +256,6 @@
 "софтвер."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Free commercial software is a contribution to our community, so we should "
-#| "encourage it. But people who think that &ldquo;commercial&rdquo; means "
-#| "&ldquo;non-free&rdquo; will tend to think that the &ldquo;free "
-#| "commercial&rdquo; combination is self-contradictory, and dismiss the "
-#| "possibility. Let's be careful not to use the word &ldquo;"
-#| "commercial&rdquo; in that way."
 msgid ""
 "Free commercial software is a contribution to our community, so we should "
 "encourage it. But people who think that &ldquo;commercial&rdquo; means "
@@ -336,9 +295,6 @@
 msgstr "„Потрошач“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;consumer&rdquo;, when used to refer to computer users, "
-#| "carries unfortunate assumptions."
 msgid ""
 "The term &ldquo;consumer,&rdquo; when used to refer to computer users, is "
 "loaded with assumptions we should reject."
@@ -356,12 +312,6 @@
 "претпоставке и уску визуру економске 
теорије. То изврће ваш начин мишљења."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Economic theory uses the terms &ldquo;producer&rdquo; and &ldquo;"
-#| "consumer&rdquo;. In that context these words are appropriate. But "
-#| "describing the users of software as &ldquo;consumers&rdquo; presumes a "
-#| "narrow role for them. It treats them like cattle that passively graze on "
-#| "what others make available to them."
 msgid ""
 "In addition, describing the users of software as &ldquo;consumers&rdquo; "
 "presumes a narrow role for them. It treats them like cattle that passively "
@@ -386,10 +336,6 @@
 "би онда покретачи те уредбе били 
забринути?"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The narrow economic vision of users as &ldquo;consumers&rdquo; tends to "
-#| "go hand in hand with the idea that published works are &ldquo;"
-#| "content&rdquo;."
 msgid ""
 "The narrow economic conception of users as &ldquo;consumers&rdquo; tends to "
 "go hand in hand with the idea that published works are &ldquo;content.&rdquo;"
@@ -488,14 +434,6 @@
 msgstr "„Творац“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;creator&rdquo; as applied to authors implicitly compares "
-#| "them to a deity (&ldquo;the creator&rdquo;). The term is used by "
-#| "publishers to elevate the authors' moral stature above that of ordinary "
-#| "people, to justify increased copyright power that the publishers can "
-#| "exercise in the name of the authors. We recommend saying &ldquo;"
-#| "author&rdquo; instead. However, in many cases &ldquo;copyright "
-#| "holder&rdquo; is what you really mean."
 msgid ""
 "The term &ldquo;creator&rdquo; as applied to authors implicitly compares "
 "them to a deity (&ldquo;the creator&rdquo;). The term is used by publishers "
@@ -516,11 +454,6 @@
 msgstr "„Дигитална роба“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;digital goods&rdquo; as applied to copies of works of "
-#| "authorship forces them into the thought mold of physical goods &mdash; "
-#| "which cannot be copied, and which therefore have to be manufactured and "
-#| "sold."
 msgid ""
 "The term &ldquo;digital goods,&rdquo; as applied to copies of works of "
 "authorship, erroneously identifies them with physical goods&mdash;which "
@@ -549,10 +482,6 @@
 "ограничења намеће, док занемарује 
гледиште већине којој се она намећу."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Good alternatives include &ldquo;Digital Restrictions Management&rdquo;, "
-#| "&ldquo;Digital Restrictions Malware&rdquo;, and &ldquo;digital "
-#| "handcuffs&rdquo;."
 msgid ""
 "Good alternatives include &ldquo;Digital Restrictions Management,&rdquo; and "
 "&ldquo;digital handcuffs.&rdquo;"
@@ -632,17 +561,10 @@
 "софтвер“ (енгл. <em>as free software</em>)."
 
 # type: Content of: <h4>
-#| msgid "&ldquo;Freely Available&rdquo;"
 msgid "&ldquo;Freely available&rdquo;"
 msgstr "„Слободно доступан (енгл. <em>freely 
available</em>)“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Don't use &ldquo;freely available&rdquo; as a synonym for &ldquo;free "
-#| "software.&rdquo; They are not equivalent. &ldquo;Freely available&rdquo; "
-#| "means that anyone can easily get a copy. &ldquo;Free software&rdquo; is "
-#| "defined in terms of the freedom of users that have a copy. These are "
-#| "answers to different questions."
 msgid ""
 "Don't use &ldquo;freely available software&rdquo; as a synonym for &ldquo;"
 "free software.&rdquo; The terms are not equivalent. Software is &ldquo;"
@@ -673,12 +595,6 @@
 "договорено значење."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Also, if you use other languages than English, please try to avoid "
-#| "borrowing English terms such as &ldquo;free software&rdquo; or &ldquo;"
-#| "freeware.&rdquo; It is better to translate the term &ldquo;free "
-#| "software&rdquo; into <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">your "
-#| "language</a>."
 msgid ""
 "When using languages other than English, please avoid borrowing English "
 "terms such as &ldquo;free software&rdquo; or &ldquo;freeware.&rdquo; It is "
@@ -711,12 +627,6 @@
 msgstr "„Софтвер на поклон (енгл. <em>give away</em>)“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It's misleading to use the term &ldquo;give away&rdquo; to mean &ldquo;"
-#| "distribute a program as free software.&rdquo; It has the same problem as "
-#| "&ldquo;for free&rdquo;: it implies the issue is price, not freedom. One "
-#| "way to avoid the confusion is to say &ldquo;release as free software."
-#| "&rdquo;"
 msgid ""
 "It's misleading to use the term &ldquo;give away&rdquo; to mean &ldquo;"
 "distribute a program as free software.&rdquo; This locution has the same "
@@ -734,14 +644,6 @@
 msgstr "Хакер"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "A hacker is someone who <a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.";
-#| "html\"> enjoys playful cleverness</a>&mdash;not necessarily with "
-#| "computers. The programmers in the old <abbr title=\"Massachusetts "
-#| "Institute of Technology\">MIT</abbr> free software community of the 60s "
-#| "and 70s referred to themselves as hackers. Around 1980, journalists who "
-#| "discovered the hacker community mistakenly took the term to mean &ldquo;"
-#| "security breaker&rdquo;."
 msgid ""
 "A hacker is someone who <a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.";
 "html\"> enjoys playful cleverness</a>&mdash;not necessarily with computers. "
@@ -759,9 +661,6 @@
 "хакера су погрешно тим називом означили 
„разбијаче безбедности“."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please don't spread this mistake. People who break security are &ldquo;"
-#| "crackers&rdquo;."
 msgid ""
 "Please don't spread this mistake. People who break security are &ldquo;"
 "crackers.&rdquo;"
@@ -774,13 +673,6 @@
 msgstr "„Интелектуална својина“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Publishers and lawyers like to describe copyright as &ldquo;intellectual "
-#| "property&rdquo;&mdash;a term that also includes patents, trademarks, and "
-#| "other more obscure areas of law. These laws have so little in common, "
-#| "and differ so much, that it is ill-advised to generalize about them. It "
-#| "is best to talk specifically about &ldquo;copyright,&rdquo; or about "
-#| "&ldquo;patents,&rdquo; or about &ldquo;trademarks.&rdquo;"
 msgid ""
 "Publishers and lawyers like to describe copyright as &ldquo;intellectual "
 "property&rdquo;&mdash;a term also applied to patents, trademarks, and other "
@@ -796,11 +688,6 @@
 "говорити засебно о „ауторским правима“, 
„патентима“ или „робним маркама“."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; carries a hidden "
-#| "assumption&mdash;that the way to think about all these disparate issues "
-#| "is based on an analogy with physical objects, and our ideas of physical "
-#| "property."
 msgid ""
 "The term &ldquo;intellectual property&rdquo; carries a hidden "
 "assumption&mdash;that the way to think about all these disparate issues is "
@@ -823,10 +710,6 @@
 "скоро без икаквог напора, док са 
материјалним стварима то није могуће 
чинити."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "To avoid the bias and confusion of this term, it is best to make a firm "
-#| "decision <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\"> not to speak or even think "
-#| "in terms of &ldquo;intellectual property&rdquo;</a>."
 msgid ""
 "To avoid spreading unnecessary bias and confusion, it is best to adopt a "
 "firm policy <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\"> not to speak or even think "
@@ -838,10 +721,6 @@
 "a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The hypocrisy of calling these powers &ldquo;rights&rdquo; is <a href=\"/"
-#| "philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\"> starting to make "
-#| "WIPO embarrassed</a>."
 msgid ""
 "The hypocrisy of calling these powers &ldquo;rights&rdquo; is <a href=\"/"
 "philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\"> starting to make the "
@@ -873,13 +752,6 @@
 msgstr "Линукс систем"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Linux is the name of the kernel that Linus Torvalds developed starting in "
-#| "1991. The operating system in which Linux is used is basically GNU with "
-#| "Linux added. To call the whole system &ldquo;Linux&rdquo; is both unfair "
-#| "and confusing. Please call the complete system <a href=\"/gnu/linux-and-"
-#| "gnu.html\"> GNU/Linux</a>, both to give the GNU Project credit and "
-#| "distinguish the whole system from the kernel alone."
 msgid ""
 "Linux is the name of the kernel that Linus Torvalds developed starting in "
 "1991. The operating system in which Linux is used is basically GNU with "
@@ -900,9 +772,6 @@
 msgstr "„Тржиште“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It is misleading to describe the users of free software, or the software "
-#| "users in general, as a &ldquo;market&rdquo;."
 msgid ""
 "It is misleading to describe the users of free software, or the software "
 "users in general, as a &ldquo;market.&rdquo;"
@@ -911,11 +780,6 @@
 "смислу, „тржиштем“ наводи на погрешан 
закључак."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "This is not to say we're against markets. If you have a free software "
-#| "support business, then you have clients, and you trade with them in a "
-#| "market. As long as you respect their freedom, we wish you success in "
-#| "your market."
 msgid ""
 "This is not to say there is no room for markets in the free software "
 "community. If you have a free software support business, then you have "
@@ -928,12 +792,6 @@
 "успех у вашем пословању."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "But the free software movement is a social movement, not a business, and "
-#| "the success it aims for is not a market success. We are trying to serve "
-#| "the public by giving it freedom&mdash;not competing to take them away "
-#| "from a rival. To equate this campaign for freedom to a business' "
-#| "campaign for mere success is to diminish the significance of freedom."
 msgid ""
 "But the free software movement is a social movement, not a business, and the "
 "success it aims for is not a market success. We are trying to serve the "
@@ -953,16 +811,6 @@
 msgstr "„МП3 плејер“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "In the late 1990's it became feasible to make portable, solid-state "
-#| "digital audio players. Most support the patented MP3 codec, but not all. "
-#| "Some support the patent-free audio codecs Ogg Vorbis and FLAC, and may "
-#| "not even support MP3-encoded files at all, precisely to avoid the "
-#| "patents. To call such players &ldquo;MP3 players&rdquo; is not only "
-#| "confusing, it also puts MP3 in an undeserved position of privilege which "
-#| "helps the patent holders continue to attack our community. We suggest "
-#| "the terms &ldquo;digital audio player&rdquo;, or simply &ldquo;audio "
-#| "player&rdquo; if context permits."
 msgid ""
 "In the late 1990's it became feasible to make portable, solid-state digital "
 "audio players. Most support the patented MP3 codec, but not all. Some "
@@ -988,15 +836,6 @@
 msgstr "„Отворено“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please avoid using the term &ldquo;open&rdquo; or &ldquo;open "
-#| "source&rdquo; as a substitute for &ldquo;free software&rdquo;. They "
-#| "refer to a <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> "
-#| "different position</a> based on different values. Free software is a "
-#| "political movement; open source is a development model. When referring "
-#| "to the open source position, using its name is appropriate; but please "
-#| "don't label us or our work with its slogan&mdash;that leads people to "
-#| "think we share those views."
 msgid ""
 "Please avoid using the term &ldquo;open&rdquo; or &ldquo;open source&rdquo; "
 "as a substitute for &ldquo;free software&rdquo;. Those terms refer to a <a "
@@ -1033,9 +872,6 @@
 "Писи."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;consumer&rdquo;, when used to refer to computer users, "
-#| "carries unfortunate assumptions."
 msgid ""
 "The term &ldquo;WC&rdquo; has been suggested for a computer running Windows."
 msgstr ""
@@ -1047,12 +883,6 @@
 msgstr "„Фотошоп“ (енгл. <em>Photoshop</em>)"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please avoid using the term &ldquo;Photoshop&rdquo; as a verb, meaning "
-#| "any kind of photo manipulation or image editing in general. Photoshop is "
-#| "just the name of one particular proprietary image editing program, and "
-#| "there are plenty of free alternatives, such as <a href=\"/software/gimp"
-#| "\">GIMP</a>."
 msgid ""
 "Please avoid using the term &ldquo;photoshop&rdquo; as a verb, meaning any "
 "kind of photo manipulation or image editing in general. Photoshop is just "
@@ -1108,12 +938,6 @@
 msgstr "„Пауер поинт“ (енгл. <em>PowerPoint</em>)"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please avoid using the term &ldquo;PowerPoint&rdquo; to mean any kind of "
-#| "slide presentation. PowerPoint is just the name of one particular "
-#| "proprietary program to make presentations, and there are plenty of free "
-#| "alternatives, such as the <tt>beamer</tt> class available with any (La)"
-#| "TeX distribution."
 msgid ""
 "Please avoid using the term &ldquo;PowerPoint&rdquo; to mean any kind of "
 "slide presentation. PowerPoint is just the name of one particular "
@@ -1146,11 +970,6 @@
 "ауторским правима, пре него са 
корисницима које она ограничавају."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It is easy to avoid &ldquo;protection&rdquo; and use neutral terms "
-#| "instead. For example, instead of &ldquo;Copyright protection lasts a "
-#| "very long time,&rdquo; you can say, &ldquo;Copyright lasts a very long "
-#| "time.&rdquo;"
 msgid ""
 "It is easy to avoid &ldquo;protection&rdquo; and use neutral terms instead. "
 "For example, instead of saying, &ldquo;Copyright protection lasts a very "
@@ -1162,10 +981,6 @@
 "права трају дуго“."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you want to criticize copyright instead of supporting it, you can use "
-#| "the term &ldquo;copyright restrictions.&rdquo; So you can say, &ldquo;"
-#| "Copyright restrictions last a very long time.&rdquo;"
 msgid ""
 "If you want to criticize copyright instead of supporting it, you can use the "
 "term &ldquo;copyright restrictions.&rdquo; Thus, you can say, &ldquo;"
@@ -1176,11 +991,6 @@
 "„Ограничења наметнута ауторским правима 
трају дуго.“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;protection&rdquo; is also used to describe malicious "
-#| "features, as in &ldquo;copy protection&rdquo;, a feature that interferes "
-#| "with copying. From the user's point of view, this is obstruction. So we "
-#| "call that malicious feature &ldquo;copy obstruction&rdquo;."
 msgid ""
 "The term &ldquo;protection&rdquo; is also used to describe malicious "
 "features. For instance, &ldquo;copy protection&rdquo; is a feature that "
@@ -1194,7 +1004,6 @@
 "одлику „опструкцијом копирања“."
 
 # type: Content of: <h4>
-#| msgid "&ldquo;RAND (reasonable and non-discriminatory)&rdquo;"
 msgid "&ldquo;RAND (reasonable and nondiscriminatory)&rdquo;"
 msgstr ""
 "„РИН — разумно и недискриминирајуће 
(енгл. <em>RAND — reasonable and "
@@ -1216,13 +1025,6 @@
 "discriminatory</em>)."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "That term white-washes a class of patent licenses that are normally "
-#| "neither reasonable nor non-discriminatory. It is true that these "
-#| "licenses do not discriminate against any specific person, but they do "
-#| "discriminate against the free software community, and that makes them "
-#| "unreasonable. Thus, half of &ldquo;RAND&rdquo; is deceptive and the "
-#| "other half is prejudiced."
 msgid ""
 "That term whitewashes a class of patent licenses that are normally neither "
 "reasonable nor nondiscriminatory. It is true that these licenses do not "
@@ -1237,14 +1039,6 @@
 "предрасуда."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Standards bodies should recognize that these licenses are discriminatory, "
-#| "and drop the use of the term &ldquo;reasonable and non-"
-#| "discriminatory&rdquo; or &ldquo;RAND&rdquo; to describe them. Until they "
-#| "do so, other writers who do not wish to join in the white-washing would "
-#| "do well to reject that term. To accept and use it merely because patent-"
-#| "wielding companies have made it widespread is to let those companies "
-#| "dictate the views you express."
 msgid ""
 "Standards bodies should recognize that these licenses are discriminatory, "
 "and drop the use of the term &ldquo;reasonable and nondiscriminatory&rdquo; "
@@ -1275,15 +1069,6 @@
 msgstr "„Продаја софтвера“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;sell software&rdquo; is ambiguous. Strictly speaking, "
-#| "exchanging a copy of a free program for a sum of money is &ldquo;"
-#| "selling&rdquo;; but people usually associate the term &ldquo;sell&rdquo; "
-#| "with proprietary restrictions on the subsequent use of the software. You "
-#| "can be more precise, and prevent confusion, by saying either &ldquo;"
-#| "distributing copies of a program for a fee&rdquo; or &ldquo;imposing "
-#| "proprietary restrictions on the use of a program,&rdquo; depending on "
-#| "what you mean."
 msgid ""
 "The term &ldquo;sell software&rdquo; is ambiguous. Strictly speaking, "
 "exchanging a copy of a free program for a sum of money is selling; but "
@@ -1301,9 +1086,6 @@
 "употребу програма“, у зависности од тога 
шта хоћете да кажете."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "See <a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> for "
-#| "more discussion of this issue."
 msgid ""
 "See <a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> for "
 "further discussion of this issue."
@@ -1316,13 +1098,6 @@
 msgstr "„Индустрија софтвера“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;software industry&rdquo; encourages people to imagine "
-#| "that software is always developed by a sort of factory and then delivered "
-#| "to consumers. The free software community shows this is not the case. "
-#| "Software businesses exist, and various businesses develop free and/or non-"
-#| "free software, but those that develop free software are not like "
-#| "factories."
 msgid ""
 "The term &ldquo;software industry&rdquo; encourages people to imagine that "
 "software is always developed by a sort of factory and then delivered to "
@@ -1338,14 +1113,6 @@
 "софтвер нису организоване као фабрике."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;industry&rdquo; is being used as propaganda by advocates "
-#| "of software patents. They call software development &ldquo;"
-#| "industry&rdquo; and then try to argue that this means it should be "
-#| "subject to patent monopolies. <a href=\"http://swpat.ffii.org/papers/";
-#| "europarl0309/\"> The European Parliament, rejecting software patents in "
-#| "2003, voted to define &ldquo;industry&rdquo; as &ldquo;automated "
-#| "production of material goods&rdquo;.</a>"
 msgid ""
 "The term &ldquo;industry&rdquo; is being used as propaganda by advocates of "
 "software patents. They call software development &ldquo;industry&rdquo; and "
@@ -1379,11 +1146,6 @@
 "је вероватно погрешно."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "So it is pertinent to mention that the legal system&mdash;at least in the "
-#| "US&mdash;rejects the idea that copyright infringement is &ldquo;theft."
-#| "&rdquo; Copyright apologists are making an appeal to authority &hellip; "
-#| "and misrepresenting what authority says."
 msgid ""
 "So it is pertinent to mention that the legal system&mdash;at least in the "
 "US&mdash;rejects the idea that copyright infringement is &ldquo;theft."
@@ -1426,14 +1188,6 @@
 msgstr "„Продавац“"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please don't use the term &ldquo;vendor&rdquo; to refer generally to "
-#| "anyone that develops or packages a software package. Many programs are "
-#| "developed in order to sell copies, and their developers are therefore "
-#| "their vendors; this includes some free software packages. However, many "
-#| "programs are developed by volunteers or organizations which do not intend "
-#| "to sell copies. These developers are not vendors. Likewise, only some "
-#| "of the packagers of GNU/Linux distributions are vendors."
 msgid ""
 "Please don't use the term &ldquo;vendor&rdquo; to refer generally to anyone "
 "that develops or packages software. Many programs are developed in order to "
@@ -1490,12 +1244,6 @@
 "</ol>"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -1520,9 +1268,6 @@
 "превода овог чланка."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 "
-#| "Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, "
 "2009 Free Software Foundation, Inc."

Index: server/takeaction.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.sr.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- server/takeaction.sr.html  6 Sep 2009 20:26:12 -0000    1.34
+++ server/takeaction.sr.html  20 Oct 2009 08:26:44 -0000   1.35
@@ -43,11 +43,11 @@
 оријентисаној платформи за развој 
апликација, и помогнете јој да достигне
 статус завршеног и напредног окружења 
радне површине.
 </dd>
- <dt><a id="gnewsense"><strong>Vote for gNewSense preinstalled on Dell
-laptops</strong></a></dt>
- <dd><a href="http://www.ideastorm.com/ideaView?id=0877000000007G5AAI";>Cast 
your
-vote to show support for Dell selling laptops preinstalled and verified to
-work with a fully free operating system.</a></dd>
+ <dt><a id="gnewsense"><strong>Гласајте да за <em>gNewSense</em> 
подразумевано
+инсталира на Деловим лаптоповима</strong></a></dt>
+ <dd><a 
href="http://www.ideastorm.com/ideaView?id=0877000000007G5AAI";>Гласајте
+како бисте изразили подршку за 
подразумевано инсталирање и обезбеђивање 
рада
+са потпуно слободним оперативним системом 
на Деловим лаптоповима.</a></dd>
  <dt><a id="music-sharing"><strong>Потпишите ЗЕГ-ову 
петицију у корист размене
 музике</strong></a></dt>
  <dd>Постоји један недостатак у тексту 
петиције. Грешка је говорити о
@@ -85,22 +85,24 @@
 софтверских патената у Европи. (За 
конкретније учешће погледајте <a
 href="http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn";>http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn</a>.)
 </dd>
-<dt><b>Help spread free software to the UK schools</b></dt>
-<dd>Use this link to write to your <a
-href="http://www.writetothem.com/";>MP</a>. Ask them to sign the <a
-href="http://edmi.parliament.uk/EDMi/EDMDetails.aspx?EDMID=31752";>Early Day
-Motion</a>.
+<dt><b>Помозите да се слободни софтвер рашири 
у школама у Уједињеном
+краљевству</b></dt>
+<dd>Користите ову везу да бисте писали свом <a
+href="http://www.writetothem.com/";><em>MP</em></a>-у. Тражите од 
њих да
+потпишу <a
+href="http://edmi.parliament.uk/EDMi/EDMDetails.aspx?EDMID=31752";>Иницијативу
+<em>Early Day</em></a>.
 </dd>
-<dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a
+<dt><a id="unmaint"><b>Преузмите пакет ГНУ-a који се 
не одржава:</b></a> <a
 href="/software/fontutils/">fontutils</a>, <a
 href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
 href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>, <a
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
 href="/software/oleo/">oleo</a>, <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>, <a
-href="/software/xmorph/">xmorph</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
-the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
+href="/software/xmorph/">xmorph</a>. Такође тражимо 
саодржаваоца за кејс
+алат <a href="/software/ferret/">ferret</a> и алатку за 
праћење грешака <a
+href="/software/gnats/">gnats</a>.
 </dt>
 <dd>
 Погледајте веб стране датих пакета за 
детаљне информације, и <a
@@ -149,8 +151,8 @@
 <li>Радите на ГНУ-овим пројектима.</li>
 </ul>
 
-<p>Finally visit <a href="/help/help.html">How You Can Help the GNU Project</a>
-for more information.</p>
+<p>Најзад, посетите <a href="/help/help.html">Како 
можете помоћи Пројекту
+ГНУ</a> да бисте сазнали више информација</p>
 </dd>
 </dl>
 
@@ -185,8 +187,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software
-Foundation, Inc.
+<b>Ауторска права:</b><br />Copyright &copy; 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008,
+2009 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
 <p>Дозвољено је дословно умножавање и 
расподела овог целог чланка широм света,
 без надокнаде, на било којем медијуму, уз 
услов да је очувано ово
@@ -201,9 +203,9 @@
 <a href="http://www.inverudio.com/";>Лазар Ковачевић</a>,
 <a href="http://www.inverudio.com/contact.php";><em>lazar</em>
 на серверу <em>inverudiо.com</em></a>, 2008.,<br />
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
-на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008.</div>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008-2009.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
 преко <a 
href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-sr";>система за
@@ -219,7 +221,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/09/06 20:26:12 $
+$Date: 2009/10/20 08:26:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: fun/jokes/po/filks.pot
===================================================================
RCS file: fun/jokes/po/filks.pot
diff -N fun/jokes/po/filks.pot
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fun/jokes/po/filks.pot   20 Oct 2009 08:26:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,403 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Filks - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Filks"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "GNUbaya"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#: 
+msgid "Original"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Kumbaya"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Filked information"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Version: 1.0 Virre Annerg&aring;rd"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I listened to some music as I was waiting for the lift up time for Sweden's "
+"first astronaut. First I filked a Swedish text, then this come and GNUbaya "
+"is just to much there."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This text was entered using GNU Emacs. No people or animals were hurt in "
+"making this song and only GNU software was used."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: 
+msgid ""
+"GNUmbaya my system GNUbaya<br /> GNUmbaya my system GNUbaya<br /> GNUmbaya "
+"my system GNUbaya<br /> oh system GNUbaya"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"someone coding system, GNUbaya<br /> someone coding system, GNUbaya<br /> "
+"someone coding system, GNUbaya<br /> oh system GNUbaya"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"someones surfing system, GNUbaya<br /> someones surfing system, GNUbaya<br "
+"/> someones surfing system, GNUbaya<br /> oh system GNUbaya"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"GNUbaya my system GNUbaya<br /> GNUbaya my system GNUbaya<br /> GNUbaya my "
+"system GNUbaya<br /> oh system GNUbaya"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Walk on the Free Side"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Walk on the Wild Side by Lou Reed"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#: 
+msgid "Filk information"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Version 1.0 Virre Annerg&aring;rd"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So this one is quite easy to do actually. Oh and we got space lift up as I "
+"was creating this."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Holly lives in Miami, FLA<br /> Surfed through the net<br /> Plucked his "
+"system free<br /> installed GNU/Linux<br /> then he was free"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<b>ref</b><br /> she said hey babe<br /> take a walk on the free side<br /> "
+"said hey honey<br /> take a walk on the free side"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Candy came from out on the island<br /> in the chat-room she was everybody's "
+"darling<br /> but she never lost connect even<br /> when she was sharing "
+"connect"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"she says hey babe<br /> take a walk on the free side<br /> said hey babe<br "
+"/> take a walk on the free side"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "<tt>and the soundcard goes:</tt>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "do-do-do-do-de-do"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Little Joe never once buyed<br /> every software at no cost<br /> a GNU "
+"there a GNU here<br /> New York city is the place<br /> where they say:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Hey babe<br /> take a walk on the free side<br /> Hey you<br /> take a walk "
+"on the free side"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Sugarpump fairy<br /> came and hit FTP<br /> looking for<br /> GNU/Linux and "
+"GCC<br /> went to GNU.org<br /> should see him<br /> compile and compile"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"They said hey sugar<br /> take a walk on the free side<br /> I said hey "
+"sugar<br /> take a walk on the free side"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Jackie is just hacking away<br /> Knows she's good<br /> thought she was "
+"Turing for a day<br /> slashdot would have helped that crash"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Said hey babe<br /> take a walk on the free side<br /> said hey honey<br /> "
+"take a walk on the free side"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "<b>[do's]</b>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Hackers l&auml;r av historien &mdash; Hackers learn by History"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Orginal"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "L&auml;r av historien by Knutna N&auml;var"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Version 0.1 Virre Annerg&aring;rd"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First a Swedish text than followed with a bad translation to English. The "
+"original is a really horrible communist text that among other things says "
+"that Stalin was good. I do not agree to this, quite the opposite. Some "
+"other notes, I'm certanly not good enough to call myself a hacker but I "
+"might have put some text that would imply that. Also this is made jokingly, "
+"I saw &ldquo;Revolution OS&rdquo; where RMS made that in the 60's political "
+"movments splits everybody get freaking mad at each other but the Free "
+"Software against Open Source conflict is only about philosophy and words, "
+"both sides can and do work together. (Mind you the way Linus seemed to use "
+"his kids when RMS got the price named after Linus (and RMS mentioned the "
+"strangeness of that) seemed quite that way of acting, but I guess that was "
+"unintentional)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Ah well have share and enjoy!"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "(oh and fix, language and propagate in a GNU way)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "/Virre"
+msgstr ""
+
+#. This is severely broken: No proper punctuation, and as a whole
+#.   doesn't make sense. A Swedish speaker is welcome to fix it.
+#.   (The English translation has some problems, too.) 
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"1996 svepte en v&aring;g av fri mjukvara &ouml;ver n&auml;tet hackers och "
+"andra gick spontant i kamp f&ouml;r friare mjukvara, b&auml;ttre "
+"mjukvarulicenser detta blottade bristerna i frimjukvaru r&ouml;relsen "
+"m&aring;nga i ledande st&auml;llning ville tona ner propagandan f&ouml;r en "
+"fullst&auml;ndig f&ouml;r&auml;ndring till fri mjukvara de f&ouml;rla "
+"f&ouml;r det spontanta, de omedvetna i hackers kamp Frimjukvaru "
+"r&ouml;relsen splitrades i en komersiel och en revulotion&auml;r del i FSF "
+"d&auml;r F st&aring;r f&ouml;r Frihet inser man att det &auml;r hackers "
+"uppgift att lyfta, f&ouml;r&auml;ndra den omedvetna och spontana kampen till "
+"en medveten organiserad kamp f&ouml;r den helt fria mjukvaran. Inom FSF ses "
+"inte splitringen som n&aring;got d&aring;ligt i sig sj&auml;lv tv&auml;rtom "
+"splitringen var bra och n&ouml;dv&auml;ndig f&ouml;r att ena hackers "
+"p&aring; en frihetlig grund, precis som 8086-arkitekturen st&auml;rktes "
+"under Torvalds precis som AI-labbet st&auml;rktes under RMS genom kampen mot "
+"Frihetsmotst&aring;ndare precis s&aring; kommer dagens n&auml;tbaserad "
+"frihetsr&ouml;relse st&auml;rkas genom kampen mot det komersiella "
+"inflytandet"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<b>ref:</b> Det l&auml;r oss, l&auml;r oss, det l&auml;r oss historien <b>* "
+"3</b>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"D&auml;rf&ouml;r har vi skrivit den h&auml;r s&aring;ngen<br /> N&auml;r "
+"frihetskampen flammade upp<br /> Och ropet vild spridning spontant br&ouml;t "
+"fram<br /> b&ouml;rjade delar av r&ouml;relsens ledning att vackla<br /> och "
+"kakla om f&ouml;retags v&auml;nligare licenser likt yra h&ouml;ns<br /> "
+"skrivbordshackers blir r&auml;dda d&aring; frihetskampen sk&auml;rps"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#:   
+msgid "<b>ref</b>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Vi l&auml;ste Knuth och RMS<br /> och angrep komersialisternas reformism<br "
+"/> vi valde den skoningsl&ouml;sa kampens v&auml;g<br /> och enhet p&aring; "
+"hacker etikens grund<br /> vi handlade som hackers ska handla<br /> d&aring; "
+"frihetskampen sk&auml;rps"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Nu sedan vi gjort oss kvitt<br /> sm&aring;kommersialisterna som skriver "
+"Open Source<br /> kan hackers b&ouml;rja bygga r&ouml;relsen<br /> som "
+"&auml;r deras historiska uppgift och plikt<br /> sm&aring;komersialister och "
+"reformister kan<br /> aldrig bygga r&ouml;relsen"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: 
+msgid "<b>ref.</b>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"splitringen var en bra sak<br /> vi rensade bort de som hindrade<br /> "
+"r&ouml;relsens icke-komersiella utveckling<br /> vi st&aring;r starkare idag "
+"en n&aring;gonsin f&ouml;rr<br /> r&ouml;relsen st&auml;rks av kampen emot "
+"frihetsavikelser"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"1996 a wave of free software propagated the net hackers and others "
+"spontnously struggled for freer software and better software licenses that "
+"showed the bugs in the freesoftware moment. Many in leading positions "
+"wanted to tune down the propagande for a full convertion to free software. "
+"They gave up the spontane, the unconscious in the hacker struggle. The "
+"freesoftware movement forked in one small commercial and one revolutionary "
+"part. In the FSF where F stands for Freedom it's known that it's the "
+"hackers object to lift and change the unknowing and spontaneous struggle to "
+"an conscious and knowing struggle for totally free software. In the FSF the "
+"fork is not seen as something bad in it self. All the different the fork "
+"was good and needed to unite hackers on a base of freedom, just as the 8086 "
+"base get strength under Torvalds, just as AI-labbet get strength under RMS "
+"in the struggle against Freedom haters, just so will the netbased freedom "
+"movement get strength from the struggle against the commercial influence"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "<b>ref:</b> That we learn, we learn, that we learn from history <b>* 
3</b>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"That's why we wrote this song<br /> When the freedom struggle started<br /> "
+"and the scream wild propagation spontaneously came front<br /> parts of the "
+"movements lead started to fall<br /> and talk about more company friendly "
+"licenses<br /> desk-hackers become afraid when the freedom fight sharpens"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"We read Knuth and RMS<br /> and attacked the commercialists' reformism<br /> "
+"we chose the unnerving struggles way<br /> and unity on the hacker ethics "
+"base<br /> we acted as hackers should act when<br /> the struggle for "
+"freedom sharpens"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Now as we become free from<br /> the small commercialists that writes Open "
+"Source<br /> hackers can start to build the movement<br /> that is their "
+"historic object and [plict]<br /> small commercialists and reformists can<br "
+"/> never build the movement"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"the fork was something good<br /> we get away of those that hindered<br /> "
+"the movments non-commercial development<br /> we stands stronger today than "
+"ever before<br /> the movement is strengthened by the struggle against<br /> "
+"fails from freedom"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/fun/humor.html\">Other humor</a> in the GNU Humor 
Collection."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Disclaimer"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The joke on this page was obtained from the FSF's <a "
+"href=\"http://lists.gnu.org/\";>email archives</a> of the GNU Project."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The Free Software Foundation claims no copyright on this joke."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""

Index: philosophy/right-to-read.sr.html
===================================================================
RCS file: philosophy/right-to-read.sr.html
diff -N philosophy/right-to-read.sr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/right-to-read.sr.html  20 Oct 2009 08:26:33 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,445 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.sr.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Право на читање — Пројекат ГНУ — 
Задужбина за слободни софтвер (ЗСС)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.sr.html" -->
+<h2>Право на читање</h2>
+
+<p>
+Аутор: <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Ричард
+Столман</strong></a></p>
+
+<p>
+<em>Овај чланак је објављен у <strong>Communications of 
the ACM</strong>,
+издању од фебруара 1997. (том 40, број 2).</em></p>
+
+<blockquote><p>
+      (Из „Пута за Тихо“, збирке чланака о 
претходницима Лунарне револуције,
+објављене у Луна Ситију 2096.)
+</p></blockquote>
+
+<p>
+За Дана Халберта, пут у Тихо је почео у 
колеџу &mdash; када га је Лиза Ленц
+замолила да јој позајми свој рачунар. Њен 
се био покварио, а осим ако не
+позајми други, не би могла да преда свој 
семинарски рад. Није постојао нико
+кога би се усудила да пита, осим Дана.</p>
+
+<p>
+Ово је ставило Дана пред дилему. Морао је 
да јој помогне &mdash; али ако би
+јој позајмио свој рачунар, она би могла да 
прочита његове књиге. Осим
+чињенице да би могао добити вишегодишњу 
затворску казну кад би пустио неког
+да чита твоје књиге, сама идеја га је 
испрва шокирала. Као и сваког другог,
+од основне школе су га учили да је дељење 
књига нешто неваљало и лоше
+&mdash; нешто што би само пирати радили.</p>
+
+<p>
+А није било ни превише вероватно да СПА 
&mdash; Софтверски протекциони
+ауторитет &mdash; не би успео да га ухвати. На 
часовима софтвера Дан је
+научио да је свака књига имала надгледача 
ауторских права који је јављао
+када и где је била читана, и ко ју је читао, 
Централном лиценцирању. (Они су
+користили ове информације да би ухватили 
читајуће пирате али и да би продали
+профиле занимљивости препродавцима.) 
Следећи пут кад би његов рачунар био
+умрежен, Централно лиценцирање би сазнало. 
Он би, као власник рачунара,
+добио најтежу казну &mdash; због 
непредузимања ничега да спречи злочин.</p>
+
+<p>
+Наравно, Лиза можда и није намеравала да 
прочита његове књиге. Можда јој је
+требао рачунар само да би написала свој 
семинарски. Али је Дан знао да је
+она дошла из породице средње класе која 
тешко да је могла да приушти и
+школарину, а камоли да плати за читање. Он 
је разумео њено стање; и сам је
+морао да позајми новац да би платио за све 
научне радове које је
+прочитао. (10% од тих хонорара је ишло 
истраживачима који су написали
+радове; пошто је Дан намеравао да постане 
научник, надао се да ће његови
+радови, ако довољно често буду навођени, 
донети довољно да би могао да
+отплати овај дуг.)</p>
+
+<p>
+Касније, Дан ће сазнати да је некада било 
време када је свако могао да оде у
+библиотеку и чита научне радове, чак и 
књиге, без потребе да плати. Било је
+независних научника који су читали на х
иљаде страница без владиних
+донација. Али 1990-их, и комерцијални и 
непрофитни издавачи научних часописа
+су почели да наплаћују приступ. До 2047, 
библиотеке које су нудиле јавни
+приступ научној литератури су биле само 
бледа успомена.</p>
+
+<p>
+Било је начина, наравно, да се заобиђу СПА и 
Централно лиценцирање. Они су
+такође били незаконити. Дан је имао колегу 
из програмирања, Франка
+Мартучија, који је набавио незакониту 
алатку за исправљање грешака
+[дебагер], и користио га да би прескочио 
ко̂д надгледача ауторских права док
+је читао књиге. Али, причао је о томе 
превеликом броју пријатеља и један од
+њих га је пријавио СПА за награду (студенте 
који су били дубоко у дугу лако
+је било намамити на издају). 2047, Франк је 
био у затвору, не због пиратског
+читања, већ због поседовања дебагера.</p>
+
+<p>
+Дан ће касније сазнати да је некада 
постојало време када је свако могао да
+има алатке за исправљање грешака. Чак су 
постојале и бесплатне алатке које
+су се могле добити на ЦД-у или преузети 
преко интернета. Али обични
+корисници су их почели користити да би 
заобишли надгледаче ауторских права,
+и најзад је један судија пресудио да је то 
постала њихова превасходна
+употреба у пракси. То је значило да су биле 
незаконите; њихови програмери су
+били послати у затвор.</p>
+
+<p>
+Програмерима су, наравно, и даље требале 
алатке за отклањање грешака, али
+произвођачи дебагера у 2047. години су 
достављали само нумерисане копије, и
+то само званично лиценцираним и 
регистрованим програмерима. Дебагер који 
је
+Дан користио на часовима програмирања био 
је чуван иза посебног фајервола
+тако да се могао користити само за 
студентске вежбе.</p>
+
+<p>
+Такође је било могуће заобићи надгледаче 
ауторских права инсталирањем
+измењеног системског језгра. Дан ће 
касније сазнати о слободним кернелима,
+чак и читавим слободним оперативним 
системима који су постојали крајем
+двадесетог и почетком двадесетпрвог века. 
Али они не само што су били
+незаконити, као дебагери &mdash; не би ни 
могао инсталирати један без
+познавања основне основне [<em>root</em>] 
лозинке рачунара. А ни ФБИ ни
+Мајкрософтова подршка ти не би рекли тако 
нешто.</p>
+
+<p>
+Дан је закључио да није могао једностанво 
да позајми Лизи свој рачунара. Али
+није могао ни да јој не помогне, јер је био 
заљубљен у њу. Свака прилика да
+прича са њом би га испунила радошћу. А то 
што га је замолила за помоћ, то је
+могло значити да је и она волела њега.</p>
+
+<p>
+Дан је разрешио ову дилему тако што је 
урадио нешто још незамисливије
+&mdash; позајмио јој је рачунар, и рекао јој је 
своју лозинку. На тај начин,
+ако би Лиза и прочитала његове књиге, 
Централно лиценцирање би мислило да их
+је он читао. То би и даље био злочин, али СПА 
не би аутоматски сазнала за
+њега. Једини начин да сазнају био би да га 
Лиза пријави.</p>
+
+<p>
+Наравно, да је факултет икада сазнао да је 
дао Лизи своју лозинку, била би
+то завеса за њих обоје као студенте, без 
обзира за шта би је она
+употребила. Факултетска политика је била 
да је свако ометање са њиховим
+средствима за надзор студената основ за 
кажњавање. Било је небитно да ли си
+стварно урадио нешто штетно &mdash; преступ 
је био отежавање
+администраторима да те проверавају. Они су 
претпостављали да то значи да
+радиш нешто друго забрањено, и нису морали 
да знају шта.</p>
+
+<p>
+Обично, студенти не би били избачени због 
овога &mdash; бар не
+директно. Уместо тога, био би им забрањен 
приступ факултетским рачунарским
+системима, и неизбежно би пали испите из 
свих својих предмета.</p>
+
+<p>
+Касније, Дан ће сазнати да је оваква 
универзитетска пракса почела тек
+1980-их, када су студенти у великом броју 
почели да користе рачунаре. Пре
+тога, факултети су имали друкчији приступ 
студентској дисциплини: кажњавали
+су активности које су биле штетне, не оне 
које су биле само сумњиве.</p>
+
+<p>
+Лиза није пријавила Дана СПА. Његова 
одлука да јој помогне водила је њиховом
+браку, и такође да доведу у питање све чему 
су били научени о пиратовању још
+као деца. Заједно су почели да читају о 
историји ауторских права, о
+Совјетском савезу и његовим ограничењима 
копирања, па су чак прочитали и
+са̂м Устав Сједињених Америчких Држава. 
Преселили су се на Месец, где су
+нашли друге који су се као и они уклонили 
од дуге руке СПА. Када је Устанак
+Тихоа почео 2062, универзално право на 
читање постало је један од његових
+основних циљева.</p>
+
+
+<h3 id="AuthorsNote">Ауторова белешка</h3>
+
+<p>Ова белешка је освежена 2007.</p>
+
+<p>
+Право на читање је битка која се бије 
данас. Мада може да потраје и 50
+година да наш садашњи начин живота ишчезне 
у таму, већина конкретних закона
+и поступака који су горе описани су већ 
предложени; многи су већ прописани у
+закон, у САД и другде. У САД, Дигитални 
миленијумски закон о ауторским
+правима [<em>Digital Millenium Copyright Act</em> &mdash; 
<em>DMCA</em>] је
+установио правни основ за ограничавање 
читања и позајмљивања
+компјутеризованих књига (као и других 
радова). Европска унија је наметнула
+слична ограничења у директиви о ауторским 
правима из 2001. У Француској, под
+<em>DADVSI</em> законом усвојеним 2006. и са̂мо 
поседовање <em>DeCSS</em>-а,
+слободног програма који може да дешифрује 
видео на ДВД-у је злочин. [У
+Србији и Црној Гори, ово је обезбеђено 
члановима 180 и 187 Закона о
+ауторском и сродним правима из 2004. &mdash; 
прев.]</p>
+
+<p>
+2001. сенатор Холингс кога је финансирао 
Дизни предложио је закон зван
+<em>SSSCA</em> који би захтевао да сваки нови 
рачунар има уређаје за
+обавезно ограничење копирања које 
корисник не може да заобиђе. После Клипер
+чипа и сличних предлога америчке владе за 
депоновање кључа, ово показује
+дугорочну тежњу: рачунарски системи се све 
више и више припремају за то да
+одсутним утицајним људима омогуће 
контролу над људима који уствари користе
+рачунарски систем. <em>SSSCA</em> је касније 
преименован у неизговорљиво
+<em>CBDTPA</em>, што је прозвано као „Конзумирај 
ал' не покушавај да
+програмираш закон“ [<em>Consume But Don't Try Programming 
Act</em>].
+</p>
+
+<p>
+Републиканци су преузели контролу над 
америчким сенатом недуго потом. Они су
+мање везани за Холивуд него демократе, 
тако да нису пожуривали ове
+предлоге. Сад кад су демократе поново у 
контроли, опасност се поново
+повећала.</p>
+
+<p>
+2001. САД су почеле покушаје да искористе 
предложени споразум о Слободној
+трговинској области у Америкама [<em>Free Trade 
Area of the Americas</em>
+&mdash; <em>FTAA</em>] да би наметнуле иста правила 
на све земље западне
+полулопте. <em>FTAA</em> је један од такозваних 
споразума о „слободној
+трговини“, који су уствари направљени 
тако да дају компанијама све већу и
+већу власт над демократским владама; 
наметање закона као што је
+<em>DMCA</em> је типичан пример овога. <em>FTAA</em> је 
дејствено убио Лула,
+председник Бразила, који је одбацио зах
теве <em>DMCA</em> као и друге.</p>
+
+<p>
+Од тада су САД наметнуле сличне захтеве 
земљама као што су Аустралија и
+Мексико кроз двостране уговоре о 
„слободној трговини“, и на земље као што је
+Костарика кроз Централноамерички 
споразум о слободној трговини
+[<em>CAFTA</em>]. Председник Еквадора Кореа одбио 
је да потпише уговор о
+„слободној трговини“, али је и Еквадор 
усвојио нешто слично <em>DMCA</em> у
+2003. Нови устав Еквадора можда ће 
обезбедити згодну могућност да га се
+отараси.</p>
+
+<p>
+Једна од идеја у овој причи није била 
предложена у стварности до 2002. То је
+идеја да ће ФБИ и Мајкрософт чувати 
основне [<em>root</em>] лозинке за ваш
+лични рачунар, и неће вам дозволити да их 
имате.</p>
+
+<p>
+Заговорници овог плана су му наденули 
имена као „рачунање од поверења“
+[<em>trusted computing</em>] или „паладијум“. Ми га 
зовемо „издајничко
+рачунање“ [<em>treacherous computing</em>] јер су његове 
последице да
+натерају ваш рачунар да слуша разне 
компаније а не вас. Ово је уведено
+2007. као део Виндоуза Виста; очекујемо да ће 
и Епл урадити нешто
+слично. Према овој идеји, тајни ко̂д ће 
чувати произвођач, али ни ФБИ неће
+имати потешкоћа да до њега дође.</p>
+
+<p>
+Оно што Мајкрософт има није баш лозинка у 
традиционалном значењу; нико је
+уствари неће откуцати на екрану. Наиме, то 
је потпис и кључ за шифровање
+који одговара другом кључу смештеном у ваш 
рачунар. Ово омогућава
+Мајкрософту, и потенцијално било ком веб 
сајту који сарађује са
+Мајкрософтом, коначну контролу над оним 
што корисник може да ради на свом
+рачунару.</p>
+
+<p>
+Виста је такође дала Мајкрософту додатне 
моћи; на пример, Мајкрософт може да
+насилно инсталира њене надоградње и може 
да нареди свим рачунарима који
+имају Висту да одбију да стартују одређени 
драјвер. Основна сврха Вистиних
+многобројних ограничења је прављење 
<em>DRM</em>-а [<em>Digital Rights
+Management</em> - управљање дигиталним правима] 
којег корисници не могу да
+заобиђу.</p>
+
+<p>
+СПА, што је уствари скраћеница за 
Софтверску протекциону асоцијацију, је у
+овој улози полицијској улози заменила БСА 
то јест Бизнис софтвер
+алијанса. Она није, данас, званична 
полиција; незванично, понаша се као да
+јесте. Користећи средства која подсећају 
на бивши Совјетски савез, она
+позива људе да шпијунирају своје колеге и 
пријатеље. БСА кампања терора у
+Аргентини 2001. садржала је једва 
замаскиране претње да ће људи који деле
+софтвер бити силовани.</p>
+
+<p>
+Кад је ова прича била испрва написана, СПА 
је претила малим Интернет
+провајдерима, захтевајући од њих да јој 
дозволе да надгледа све њихове
+кориснике. Већина провајдера је попустила 
пред претњама, јер нису могли да
+приуште одбрану на суду. (<em>Atlanta 
Journal-Constitution</em>, 1. октобар
+'96, <em>D3</em>.) Бар један провајдер, Комјунити 
конеКШн [<em>Community
+ConneXion</em>] из Окленда у Калифорнији, одбио је 
овај захтев и стварно је
+био тужен. СПА је касније повукла 
оптужницу, али је добавила <em>DMCA</em>
+што им је дало моћ који су тражили.</p>
+
+<p>
+Универзитетска безбедоносна политика 
каква је описана горе није
+измишљена. На пример, један од рачунара у 
једном чикашком универзитету
+исписује ову поруку када му приступите 
(наводници су у оригиналу):</p>
+
+<blockquote><p>
+Овај систем је за употребу једино од 
стране овлашћених корисника. Појединци
+које користе овај систем без овлашћења или 
у прекорачењу свог овлашћења су
+изложени надгледању и записивању свих њих
ових поступака од стране системског
+особља. Током надгледања појединица који 
користе овај систем на недозвољени
+начин или током одржавања система, 
поступци овлашћених корисника такође могу
+бити надгледане. Свако ко користи овај 
систем изричито пристаје на такав
+надзор и опоменут је да уколико се таквим 
надзором открију могући докази
+незаконите активности или кршења 
Универзитетских прописа, системско особље
+може обезбедити доказе таквог надзора 
Универзитетским органима и/или
+полицији.
+</p></blockquote>
+
+<p>
+Ово је веома занимљив приступ Четвртом 
амандману Устава САД: терати скоро
+сваког да пристане, унапред, да се одрекне 
својих права која им он даје.</p>
+
+<h3 id="References">Референце</h3>
+
+<ul>
+ <li><em>The administration's “White Paper”: Information Infrastructure 
Task
+Force, Intellectual Property and the National Information
+Infrastructure</em>: извештај Радне групе за права 
на интелектуалну својину
+(1995).</li>
+
+ <li><em><a 
href="http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html";>An
+explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a></em>, Памела
+Самјуелсон, Вајрд, јан. 1996.</li>
+
+ <li><em><a href="http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm";>Sold
+Out</a></em>, Џејмс Бојл, Њујорк тајмс, 31. март 
1996</li>
+
+ <li><em>Public Data or Private Data</em>, Вашингтон пост, 4. 
новембар
+1996. Имали смо везу према овом документу, 
али је Вашингтон пост одлучио да
+почне наплаћивати корисницима који желе 
да читају чланке на њиховом сајту
+тако да смо одлучили да уклонимо везу.</li>
+
+ <li><em><a href="http://www.public-domain.org/";>Union for the Public
+Domain</a></em> — организација чији је циљ отпор 
и преокретање прекомерног
+проширења ауторских права и патентних 
моћи.</li>
+</ul>
+
+<hr />
+<h4>Овај есеј је објављен у збирци „<a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Слободан
+софтвер, слободно друштво: изабрани есеји Р
ичарда М. Столмана</cite></a>“.</h4>
+
+<p><strong>Остали текстови за читање</strong></p>
+
+<ul>
+    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Филозофија 
пројекта ГНУ</a></li>
+    <li><em><a
+href="http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/story/0,10801,49358,00.html";
+id="COPYPROCTECTION">Copy Protection: Just Say No</a></em>, Објављено 
у
+Компјутер ворлду.</li>
+</ul>
+
+<p>
+<a href="#AuthorsNote">Ауторова белешка</a> прича о 
бици за право на читање
+и електронском надзору. Битка почиње 
данас; овде су везе према двама
+чланцима о технологијама које се управо 
развијају да би вам ускратиле право
+на читање.</p>
+<ul>
+<li><em><a
+href="http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2324939,00.html";>Electronic
+Publishing</a></em>: Чланак о достављању књига у 
електронском облику, и
+ауторскоправним проблемима који утичу на 
право читања копије.</li>
+<li><em><a
+href="http://channels.microsoft.com/presspass/press/1999/Aug99/SeyboldPR.asp";>Books
+inside Computers</a></em>: Програм који контролише ко 
може да чита књиге и
+документе на рачунару.</li>
+</ul>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.sr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Молимо вас да шаљете питања у вези са 
ЗСС-ом и ГНУ-ом на адресу <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Постоје и <a
+href="/contact/">други начини да се обратите</a> 
ЗСС-у.<br />Молимо вас да
+шаљете неисправне везе и друге исправке 
(или предлоге) на адресу <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Молимо да погледате <a
+href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за 
преводе</a>
+за више информација о координисању и слању 
превода овог чланка.
+</p>
+
+<p>
+Ауторска права: &copy; 1996 Ричард Столман <br /> 
Дозвољено је дословно
+умножавање и расподела овог целог чланка 
широм света, без надокнаде, на било
+којем медијуму, уз услов да је очувано ово 
обавештење.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Превод:</b>
+<a href="http://smolenski.rs";>Никола Смоленски</a>,
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, 2009.</div>
+<p>
+Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
+преко <a 
href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-sr";>система за
+праћење
+грешака</a> <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr/";>пројекта
+превода <tt>www.gnu.org</tt>-а на српски</a>. За 
допринос српском
+преводу, корисно је да погледате и
+документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+прeводим ГНУ-ов веб</a>, који садржи смернице 
којих се треба
+придржавати при превођењу страница 
<tt>www.gnu.org</tt>-а на српски
+језик.</p>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Ажурирано:
+
+$Date: 2009/10/20 08:26:33 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Преводи ове странице</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Farsi (Persian) -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
+<!-- Finnish -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.fi.html">suomi</a>&nbsp;[fi]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Hungarian -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.hu.html">magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.it.html">italian</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Slovenian -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sl.html">sloven&scaron;&#269;ina</a>&nbsp;[sl]</li>
+<!-- Swedish -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]