www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy shouldbefree.ca.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy shouldbefree.ca.html
Date: Thu, 15 Oct 2009 08:26:02 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/10/15 08:26:02

Modified files:
    philosophy   : shouldbefree.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/shouldbefree.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: shouldbefree.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/shouldbefree.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- shouldbefree.ca.html    14 Oct 2009 20:26:22 -0000   1.5
+++ shouldbefree.ca.html    15 Oct 2009 08:25:57 -0000   1.6
@@ -824,7 +824,7 @@
 <h3 id="footnotes">Notes al peu</h3>
 
 <ol>
-<li id="f1">1. La paraula &ldquolliure&rdquo; en &ldquo;programari 
lliure&rdquo; es
+<li id="f1">1. La paraula &ldquo;lliure&rdquo; en &ldquo;programari 
lliure&rdquo; es
 refereix a la llibertat, no al preu; el preu pagat per una còpia d'un
 programa lliure pot ser zero, o petit, o (rarament) prou gran.</li>
 
@@ -902,7 +902,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/10/14 20:26:22 $
+$Date: 2009/10/15 08:25:57 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]